ทัวร์ โปรเบาเบา..เซี่ยงไฮ้ หังโจว อี้อู 5 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ XJ-L115-XJ760-761_NOV


1.ท่าอากาศยานดอนเมือง
2.กรุงเทพฯ - เซี่ยงไฮ้ - หังโจว – ล่องทะเลสาบซีหู (เรือเหมา) – หมู่บ้านใบชา – อี้อู
3.ศูนย์การค้าอี้อู – เซี่ยงไฮ้ – ถนนซินเทียนตี้ 
4.หาดไหว่ธาน–ลอดอุโมงค์เลเซอร์–บัวหิมะนวดเท้า–ตลาดเถาเป่า
ร้านหยก–Global Harbor 
5.เซี่ยงไฮ้ – กรุงเทพฯ 


สายการบิน THAI AIR ASIA X
ราคาเริ่มต้น 9,999 บาท

กำหนดเดินทาง
ส.ค.61  30 ส.ค.- 3 ก.ย. , 31 ส.ค. – 4 ก.ย.
ก.ย.61  6-10 , 7-11 , 13-17 , 14-18 , 20-24 , 21-25 
พ.ย.61  15-19 , 16-20  
ต.ค.61  11-15 , 12-16 , 18-22 , 19-23 , 20-24
พ.ย.61  25-29 , 26-30 ต.ค. 1-5 , 2-6 , 8-12 , 9-13
 

ทัวร์ ที่สุด!! เซี่ยงไฮ้โล้สำเภา

รหัสทัวร์ HO-L09-PVG01 HO_SEP


1.กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – เซี่ยงไฮ้
2.เซี่ยงไฮ้ – อูซี – พระใหญ่หลิงซาน(รวมรถราง)
ศาลาฝานกง – ร้านไข่มุก - ถนนโบราณชิงหมิงเฉียว
3.อู๋ซี - หังโจว – ล่องเรือทะเลสาบซีหู –หมู่บ้านใบชา
ถนนโบราณเห่อฟางเจี่ย
4.หังโจว - ร้านผ้าไหม –ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน – เซี่ยงไฮ้
ร้าน STARBUCKS RESERVE ROASTERY
สวยและใหญ่ที่สุดในโลก – ถนนนานกิง
5.หาดไว่ทาน – ชมวิวบนตึก SWFC ชั้น100 - ร้านยาบัวหิมะ - ร้านหยก
ตลาดเถ่าเปา เซี่ยงไฮ้ – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)


สายการบิน JUNEYAO AIRLINE
ราคาเริ่มต้น 12,900 บาท

กำหนดการเดินทาง
ส.ค.61    09 - 13,10 - 14
ก.ย.61    07 - 11,14 - 18,21 - 25
ทัวร์เซี่ยงไฮ้ อู๋ซี หังโจว 5วัน3คืน

รหัสทัวร์ TG-L47-TG73_SHANGHAI_NOV

1.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
2.เซี่ยงไฮ้-เมืองอู๋ซี “เซี่ยงไฮ้น้อย”-วัดหลิงซาน(รวมรถราง)
เมืองหังโจว“สวรรค์บนดิน”-ช้อปปิ้งถนนโบราณเหอฝั่งเจีย
3.ล่องทะเลสาบซีหู - เมืองเซี่ยงไฮ้“นครปารีสแห่งตะวันออก”
ตลาดเฉินหวงเมี่ยว
4.หอไข่มุก – อุโมงเลเซอร์ –หาดไว่ทาน-ถนนนานจิงลู่-ตลาดเถาเป่า 
5.ท่าอากาศยานผู่ตง -ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ


สายการบิน THAI AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 14,888 บาท
กำหนดเดินทาง
ก.ย.61  22-25
ต.ค.61  4-7,11-14,13-16,18-21,25-28
พ.ย.61  3-6,8-11,10-13,15-18,22-25,24-27


 

ทัวร์ เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ 5 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ XJ-L115-XJ760-761_OCT


1.ท่าอากาศยานดอนเมือง
2.สนามบินดอนเมือง – เซี่ยงไฮ้ – อู๋ซี – วัดหลิงซาน
  (รวมรถกอล์ฟ) – ฟาร์มไข่มุก – ซูโจว
3.ซูโจว – เซี่ยงไฮ้ – DISNEY LAND ( รวมนั่งรถไฟเข้า-ออกสวนสนุก ) 
4.หาดไหว่ธาน–ลอดอุโมงค์เลเซอร์–บัวหิมะนวดเท้า–ตลาดเถาเป่า
ร้านหยก–Global Harbor 
5.เซี่ยงไฮ้ – กรุงเทพฯ 


สายการบิน THAI AIR ASIA X
ราคาเริ่มต้น 14,999 บาท

กำหนดเดินทาง
ส.ค.61  30 ส.ค.- 3 ก.ย. , 31 ส.ค. – 4 ก.ย.
ก.ย.61  6-10 , 7-11 , 13-17 , 14-18 , 20-24 , 21-25 
พ.ย.61  15-19 , 16-20, 1-5 , 2-6 , 8-12 , 9-13    
ต.ค.61  11-15 , 12-16 , 18-22 , 19-23 , 20-24
  25-29 , 26-30 


 

ทัวร์ เซี่ยงไฮ้ หรรษา สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ 6วัน4คืน

รหัสทัวร์ XJ-L05-GO1PVG-XJ001_DEC

1.กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง
2.เซี่ยงไฮ้ - หังโจว – ผลิตภัณฑ์ยางพารา – ล่องเรือทะเลสาบซีหู
หมู่บ้านใบชาหลงจิ่ง – ถนนโบราณซ่งเหอฝั่งเจีย
3.หังโจว – ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม - อู๋ซี – พระใหญ่หลิงซาน
ศาลาฝานกง – ศูนย์เพาะเลี้ยงไข่มุก
4.อู๋ซี – เซี่ยงไฮ้ – อิสระ เซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์
5.ศูนย์การแพทย์จีนแผนโบราณ – หาดไว่ทาน – อุโมงค์เลเซอร์
ศูนย์อัญมณีหยก – ถนนนานกิง – Shanghai Starbucks Reserve Roastery
6.เซี่ยงไฮ้ – กรุงเทพ

สายการบิน THAI AIR ASIA X
ราคาเริ่มต้น 23,900บาท
กำหนดเดินทาง
ก.ค.61  24-29
ส.ค.61  7-12
ต.ค.61  12-17,18-23
ธค.61  6-11

 

ทัวร์ เซี่ยงไฮ้ สวนสนุก ดิสนีย์แลนด์ 4วัน3คืน

รหัสทัวร์ CA-L05-GO1PVG-CA001_DEC

1.กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – เซี่ยงไฮ้ – หมู่บ้านน้ำโบราณเยี่ยเหอ+ล่องเรือชมเมือง
 ผลิตภัณฑ์ยางพารา – หังโจว – ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย
2.หังโจว – สวนใบชาหลงจิ่ง – ล่องเรือทะเลสาบซีหู – ศูนย์ผ้าไหม – เซี่ยงไฮ้
ถนนศิลปะเถี่ยนจื๋อ – GLOBAL GARBOR
3.เซี่ยงไฮ้ – อิสระเต็มวันเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้า)
4.ศูนย์ยาสมุนไพรจีน – ตลาดเฉินหวังเมี่ยว – ศูนย์อัญมณีหยก – หาดไว่ทาน
 อุโมงค์เลเซอร์ – ตลาดเถาเป่า – เซี่ยงไฮ้ – กรุงเทพฯ


สายการบินAIR CHINA
ราคาเริ่มต้น 18,900บาท
กำหนดเดินทาง
ก.ค.61  20-23
ส.ค.61  11-14,25-28
ก.ย.61  1-4,14-17
ต.ค.61  13-16,19-22,21-22,21-24
พ.ย.61  9-12,16-19,23-26
ธ.ค.61  1-4,29ธ.ค-1ม.ค,31ธค-3ม.ค.61 


 

ทัวร์   T-SUD SHANGHAI PUTUOSHAN 5D3N

รหัสทัวร์ TG-L09-PVG06 _T-SUD _DEC

1.กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) – เซี่ยงไฮ้
2.เซี่ยงไฮ้ – เมืองอู๋ซี - พระใหญ่หลิงซานต้าฝอ (รวมรถแบตเตอรี่)
 ร้านไข่มุก –  ถนนโบราณชิงหมิงเฉียว
3.อู๋ซี - เกาะผู่โถวซาน – วัดเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป –วัดไผ่สีม่วง
 วัดผู่จี้ –  หนานไห่กวนอิม
4.ร้านผ้าไหม – เซี่ยงไฮ้ – ร้านนวดเท้าเพื่อสุขภาพ  - หาดไว่ทาน - ถนนนานกิง
5.ร้านหยก - ตลาดเถาเป่า - เซี่ยงไฮ้ – กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)

สายการบิน THAI AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 26,999  บาท
กำหนดเดินทาง
ต.ค.61  12-16,19-23
ธ.ค.61  1-5,7-11
 


 

ทัวร์  T-SUD SHANGHAI WONDERLAND 5D3N

รหัสทัวร์ XJ-L09-PVG02_SHANGHAI_DEC

1 .กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – เซี่ยงไฮ้
2.เซี่ยงไฮ้-เมืองโบราณจูเจียเจียว-ล่องเรือชมเมือง-ร้านผ้าไหม
เซี่ยงไฮ้-ย่านซินเทียนตี้
3.เซี่ยงไฮ้-ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-หอไข่มุก-Sky Walk-อุโมงค์เลเซอร์
หาดไว่ทัน-ถนนนานกิง-ร้านหยก-ตลาด 100 ปี เฉินหวังเมี่ยว
4.เซี่ยงไฮ้ – เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ (รวมรถบัสรับ-ส่ง พร้อมไกด์และหัวหน้าทัวร์บริการ)
5.เซี่ยงไฮ้ - กรุงเทพฯ


สายการบิน AIR ASIA X
ราคาเริ่มต้น 19,999 บาท
กำหนดเดินทาง
ต.ค.61  12-16,19-23
ธ.ค.61  1-5,14-18,21-25,27-30,29ธ.ค-2ม.ค,30ธค-3ม.ค


 

ทัวร์ PVG04 - T-SUD HAVEN OF SHANGHAI 5D3N

รหัสทัวร์ XJ-L09-PVG04-SHANGHAI _DEC

1.กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – เซี่ยงไฮ้
2.เซี่ยงไฮ้ – อูซี – พระใหญ่หลิงซาน(รวมรถราง) – ร้านไข่มุก
 หังโจว – ถนนโบราณเห่อฟางเจี่ย
3.หังโจว – ล่องเรือทะเลสาบซีหู –ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน – ร้านผ้าไหม
เซี่ยงไฮ้ – ช้อปปิ้งถนนนานกิง 
4.ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) – ลอดอุโมงค์เลเซอร์ – หาดไว่ทาน
ชมวิวบนตึก SWFC ชั้น100 ร้านหยก - ตลาด 100 ปี เฉินหวังเมี่ยว
5.เซี่ยงไฮ้ – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)


สายการบิน THAI AIR ASIA X
ราคาเริ่มต้น 14,999 บาท
กำหนดเดินทาง
ต.ค.61  13-17,20-24
ธ.ค.61  6-10,13-17,22-26,27-31,28ธ.ค-1ม.ค

ทัวร์ เซี่ยงไฮ้ อู๋ซี ล่องเรือราตรี 4วัน3คืน

รหัสทัวร์  CA-L05-G01PVG-CA002_DEC

1.กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – เซี่ยงไฮ้ – อู๋ซี – เมืองจำลองสามก๊ก (รวมรถอุทยาน)
  พิพิธภัณฑ์กาน้ำดินทราย – ล่องเรือชมวิวแม่น้ำอู๋ซียามค่ำคืน
2.ศูนย์เพาะเลี้ยงไข่มุกอู๋ซี – เซี่ยงไฮ้ – วัดตงหลิง – นมัสการวิหารเจ้าแม่กวนอิมที่ใหญ่ที่สุดในโลก
  ศูนย์การแพทย์จีนแผนโบราณ – อุโมงค์เลเซอร์ – หาดไว่ทาน
3.ศูนย์อัญมณีหยก – ตึก SWFC – ถนนนานกิง – STARBUCKS RESERVE ROASTERY
  ชมโชว์ ERA SHANGHAI CIRCUS WORLD
4.ศูนย์ผ้าไหมถงเซียง – ผลิตภัณฑ์ยางพารา – วัดหลงหัว – ตลาดร้อยปีเฉิงหวังเมี่ยว

  เซี่ยงไฮ้ – กรุงเทพ

สายการบินAIR CHINA
ราคาเริ่มต้น 15,900บาท
กำหนดเดินทาง
ส.ค.61 17-20
ก.ย.61  7-10,21-24,20-23,27-30
พ.ย.61  2-5
ธ.ค.61 7-10,30ธ.ค-2ม.ค.61
ทัวร์ SHANGHAI นั่งกินปู ดูรถไฟเหาะ

รหัสทัวร์ TG-L09-PVG05_DEC

1.กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) – เซี่ยงไฮ้
2.เซี่ยงไฮ้ - เมืองโบราณจูเจียเจียว(ล่องเรือ) – ร้านผ้าไหม – ย่านซินเทียนตี้
3.ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) – ขึ้นชมวิวบนตึกเซี่ยงไฮ้ ทาวเวอร์ (ชั้น 118) – หาดไหว่ทัน
  ช้อปปิ้งถนนนานกิง – ร้าน STARBUCKS RESERVE ROASTERY
สวยและใหญ่ที่สุดในโลก -ร้านหยก – ถนนเทียนจื่อฝาง
4.เซี่ยงไฮ้ – เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ (รวมรถบัสรับ-ส่ง พร้อมไกด์และหัวหน้าทัวร์บริการ)
5.เซี่ยงไฮ้ – กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)


สายการบิน THAI AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 19,900บาท
กำหนดเดินทาง
ต.ค.61  12-16,13-17,19-23,26-30
พ.ย.61  2-6,9-13,16-20,23-27
ธ.ค.61  1-5,5-9
 

ทัวร์  PVG07 T-SUD SPIRIT OF SHANGHAI 5D3N

รหัสทัวร์ HO-L09-PVG07 T-SUD SPIRIT _DEC

1.กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – เซี่ยงไฮ้
2.เซี่ยงไฮ้ – อูซี – พระใหญ่หลิงซาน(รวมรถราง)
ศาลาฝานกง – ร้านไข่มุก - ถนนโบราณชิงหมิงเฉียว
3.อู๋ซี - หังโจว – ล่องเรือทะเลสาบซีหู –หมู่บ้านใบชา
ถนนโบราณเห่อฟางเจี่ย
4.หังโจว - ร้านผ้าไหม –ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน – เซี่ยงไฮ้
  ร้าน STARBUCKS RESERVE ROASTERY สวยและใหญ่ที่สุดในโลก
  ถนนนานกิง
5.หาดไว่ทาน – ชมวิวบนตึก SWFC ชั้น100 - ร้านยาบัวหิมะ - ร้านหยก
 ตลาดเถ่าเปา เซี่ยงไฮ้ – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)


สายการบิน JUNEYAO AIRLINE
ราคาเริ่มต้น 16,999 บาท
กำหนดเดินทาง
ต.ค.61  11-15,12-16,18-22,19-23,26-30
พ.ย.61  1-5,9-13,16-20,22-26,23-27,30พย-4ธค
ธ.ค.61  1-5,5-9,6-10,14-18,28ธค-1ม.ค.62
 

 


 

 

ช่องทางรับโปรโมชั่น พิเศษ!!


 

VISITOR

 สถิติวันนี้

2443 คน

 สถิติเมื่อวาน

1458 คน

 สถิติเดือนนี้

สถิติปีนี้

สถิติทั้งหมด

40273 คน

321635 คน

3285518 คน

เริ่มเมื่อ 2012-06-11   

     TOURISM AUTHORITY OF THAILAND
   LICENSE NO. 11/06794

 © 2011 Tourinloveallway  All rights reserved.


📞 02-174-2214-5 , 02-1742346-7
📱  088-886-0049 , 091-797-6745 , 088-449-2534
💬 line: @tourinlove
   facebook: http://www.facebook.com/ILoveTourInLove/
 follow us official