ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
Kingdom of the Netherlands
 
ข้อมูลทั่วไป
ที่ตั้ง ตั้งอยู่ในยุโรปตะวันตก ระหว่างเบลเยียมและเยอรมนี ติดกับทะเลเหนือ

พื้นที่ 41, 526 ตารางกิโลเมตร พื้นดิน 33,873 ตารางกิโลเมตร พื้นน้ำ 7,655 ตารางกิโลเมตร

พื้นที่สูงสุด เหนือระดับน้ำทะเล 321 เมตร

พื้นที่ต่ำสุด ต่ำกว่าระดับน้ำทะเล 6.7 เมตร

พื้นที่ที่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเล ร้อยละ 24 ของพื้นที่ทั้งประเทศ

ภูมิอากาศ เย็นสบาย อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด 18.3 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 2.6 องศาสเซลเซียส ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยปีละ 797 มิลลิเมตร

ประชากร ประมาณ 16.4 ล้านคน (2549) ประกอบด้วย ชาวดัทช์ ร้อยละ 83 ชาวเติร์ก โมร็อกโก อันทิเลียน ซูรินาเม อินโดนิซีย และอื่นๆ ร้อยละ 17

เมืองหลวง นครอัมสเตอร์ดัม

ที่ตั้งของหน่วยงานราชการ กรุงเฮก

ภาษา ดัตต์ และฟริเซียน เป็นภาษาราชการ

ศาสนาสำคัญ ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก นิกายโปรเตสแตนท์ อิสลาม และอื่นๆ

วันชาติ 30 เมษายน (วันพระราชสมภพของสมเด็จพระราชินีนาถจูเลียนา และวันขึ้นครองราชสมบัติของสมเด็จพระราชินีนาถเบียทริกซ์)

ระบอบการปกครอง ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญ

ประมุข สมเด็จพระราชินีนาถเบียทริกซ์ (Her Majesty Queen Beatrix) ขึ้นครองราชสมบัติเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2523

นายกรัฐมนตรี นายยัน ปีเตอร์ บัลเคนเอนเดอ (Mr.Jan Peter Balkenende) (ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีสมัยแรกเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2545 และสมัยที่สองเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2546 สมัยที่สามเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2549 และสมัยที่สี่เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2550)

รัฐมนตรีต่างประเทศ นายแมกซิม แฟร์ฮาร์เก้น (Mr.Maxime Verhagen) (เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2550)

ข้อมูลเศรษฐกิจโดยสังเขป

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ 827 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ปี 2551)

GDP ต่อคน 50,150 ดอลลาร์สหรัฐ (ปี 2551)

อัตราการว่างงาน ร้อยละ 4.6 (ปี 2551)

อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจ ร้อยละ 4.6 (ปี 2551)

ทรัพยากรสำคัญ ก๊าซธรรมชาติ ปิโตรเลียม ถ่านหิน

อุตสาหกรรมหลัก อุตสาหกรรมการบริการ ผลิตภัณฑ์โลหะและวิศวกรรม อุตสาหกรรมการเกษตร

สินค้าส่งออกที่สำคัญ เครื่องจักรและอุปกรณ์การขนส่งคมนาคม เคมีภัณฑ์ เชื้อเพลิง ผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ

ตลาดส่งออกที่สำคัญ เยอรมนี เบลเยียม สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส อิตาลี สหรัฐอเมริกา

สินค้านำเข้าที่สำคัญ เครื่องจักรและอุปกรณ์การขนส่งคมนาคม เคมีภัณฑ์ อาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ และเชื้อเพลิง

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ เยอรมนี เบลเยียม สหราชอาณาจักรฯ และสหรัฐฯ

มูลค่าการค้าไทย-เนเธอร์แลนด์ 3,949 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ปี 2552)

มูลค่าการส่งออกไทย-เนเธอร์แลนด์ 3,124 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ปี 2552)

มูลค่าการนำเข้าไทย-เนเธอร์แลนด์ 825 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ปี 2552)
การเมืองการปกครอง
เนเธอร์แลนด์ (the Netherlands) หรือที่มักเรียกกันว่า ฮอลแลนด์ (Holland) มีชื่ออย่างเป็นทางการคือ ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ (Kingdom of the Netherlands) มีรากศัพท์มาจากคำว่า “Neder” หรือ “ต่ำ” เนื่องจากภูมิประเทศส่วนใหญ่ของเนเธอร์แลนด์เป็นที่ราบลุ่ม และพื้นที่ประมาณหนึ่งในสี่ของประเทศต่ำกว่าระดับน้ำทะเล เนเธอร์แลนด์ได้ปรับพื้นที่โดยการสูบน้ำออกจากทะเลสาบและทางน้ำต่างๆ เพื่อให้ใช้ประโยชน์ได้ เนเธอร์แลนด์จึงมีเขื่อน ทางระบายน้ำ และสถานีสูบน้ำจำนวนมาก เพื่อป้องกันไม่ให้พื้นที่ประมาณครึ่งหนึ่งของประเทศประสบภาวะอุทกภัย เนเธอร์แลนด์จึงมีสิ่งก่อสร้างด้านวิศวกรรมการจัดการน้ำที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก

เนเธอร์แลนด์เป็นประเทศยุโรปตะวันตกขนาดเล็ก มีพื้นที่ 41,528 ตารางกิโลเมตร มีประชากร 16.3 ล้านคน เป็นประเทศหนึ่งที่มีประชากรหนาแน่นมากที่สุดในโลก มีอัตราส่วนประชากร 387 คน ต่อพื้นที่ 1 ตารางกิโลเมตร ประชากรเกือบครึ่งหนึ่งหรือประมาณ 7 ล้านคนอาศัยอยู่ในสี่เมืองทางภาคตะวันตกของประเทศ คือ อัมสเตอร์ดัม เฮก รอตเตอร์ดัม และอูเทรค บริเวณนี้เรียกว่า แลนด์สตัด มีชาวต่างชาติโยกย้ายเข้าไปตั้งถิ่นฐานในเนเธอร์แลนด์ประมาณ 3 ล้านคน ซึ่งส่วนใหญ่มาจากประเทศในยุโรป ตุรกี โมร็อกโก เนเธอร์แลนด์แอนไทลิส และอารูบา (ดินแดนโพ้นทะเลของเนเธอร์แลนด์) อินโดนีเซีย และชูรินาเม (ประเทศอดีตอาณานิคมของเนเธอร์แลนด์)

กรุงอัมสเตอร์ดัมเป็นเมืองหลวงของเนเธอร์แลนด์ ขณะที่กรุงเฮกเป็นที่ตั้งของหน่วยงานราชการ สถานทูตต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ รวมทั้งพระราชวังซึ่งเป็นที่ประทับของสมเด็จพระราชินีนาถแห่งเนเธอร์แลนด์ กรุงเฮกถือได้ว่าเป็น “เมืองหลวงแห่งกฎหมายและยุติธรรมระหว่างประเทศของโลก” โดยเป็นศูนย์กลางของการศึกษาด้านกฎหมายระหว่างประเทศ และเป็นสถานที่ที่ตั้งขององค์การด้านกฎหมายและยุติธรรมระหว่างประเทศ อาทิ The International Court of Justice , The International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, The Court of Arbitration, The Iran – U.S. Claims Tribunal, The Hague Conference of Private International Law, The Organization for the Prohibition on Chemical Weapons และ The International Criminal Court

ประวัติศาสตร์โดยสังเขป
ประมาณช่วงคริสตศตวรรษที่ 1 เนเธอร์แลนด์เป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิโรมัน และมีสันติภาพยาวนานต่อเนื่องเป็นเวลา 250 ปี ต่อมา เมื่อจักรวรรดิโรมันเสื่อมอำนาจลง ชนเผ่าเยอรมันนิค และ เซลติคได้เข้าไปครอบครองพื้นที่แถบนั้น

ในช่วงปี ค.ศ. 1363 – 1482 เนเธอร์แลนด์อยู่ภายใต้การปกครองของดยุคแห่งเบอร์กันดี และในศตวรรษที่ 16 เนเธอร์แลนด์ถูกปกครองโดยสเปน ต่อมาเจ้าชายวิลเลียมแห่งออเรนจ์และขุนนางจำนวนหนึ่ง ได้ก่อการปฏิวัติต่อสมเด็จพระราชาธิบดีฟิลิปที่ 2 แห่งสเปน เพื่อเรียกร้องให้ประชาชนเนเธอร์แลนด์ สามารถนับถือศาสนาคริสต์นิกายโปรแตสแตนท์ได้ จนกระทั่งปี ค.ศ. 1648 จึงได้มีการลงนามในสนธิสัญญามุนสเตอร์ เพื่อสงบศึกระหว่างเนเธอร์แลนด์และสเปน ซึ่งดำเนินมาถึง 80 ปี และถือเป็นการประกาศเอกราชของเนเธอร์แลนด์ด้วย

ศตวรรษที่ 17 ถือได้ว่าเป็นยุคทองของเนเธอร์แลนด์ เช่นเดียวกับ สเปน โปรตุเกส และ สหราชอาณาจักร ซึ่งเป็นมหาอำนาจทางทะเลในการแสวงหาโอกาสทางการค้าในดินแดนต่างๆ ของโลก เนเธอร์แลนด์เป็นมหาอำนาจทางทะเลและเศรษฐกิจชั้นนำของยุโรปในเวลานั้น และกรุงอัมสเตอร์ดัมก็เป็นศูนย์กลางการเงินของยุโรป

เมื่อ ค.ศ. 1795 กองทัพปฏิวัติฝรั่งเศสได้กรีฑาทัพเข้ายึดครองเนเธอร์แลนด์ และในปี ค.ศ. 1810 เนเธอร์แลนด์ก็ได้ถูกผนวกเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิฝรั่งเศส ต่อมาเมื่อจักรวรรดิฝรั่งเศสเสื่อมอำนาจลงเนเธอร์แลนด์จึงได้รับเอกราชคืนมาอีกครั้งในปี ค.ศ.1814 โดยมีเบลเยียมเป็นส่วนหนึ่งของเนเธอร์แลนด์ อย่างไรก็ดี เนื่องจากความแตกต่างในทุกๆ ด้านระหว่างเนเธอร์แลนด์และเบลเยียม ประเทศทั้งสองจึงได้ แยกออกจากกันอย่างเป็นทางการเมื่อปี ค.ศ. 1839

เนเธอร์แลนด์ประกาศความเป็นกลางในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1 ระหว่างปี ค.ศ.1914 – 1918 และประกาศความเป็นกลางอีกครั้งหนึ่งในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 อย่างไรก็ดี กองทัพเยอรมนีได้รุกรานและยึดครองเนเธอร์แลนด์ ในช่วงระหว่างปี ค.ศ.1940 – 1945 ปัจจุบันเนเธอร์แลนด์เป็นสมาชิกที่มีบทบาทแข็งขันในสหภาพยุโรป และองค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติคเหนือหรือนาโต้

เนเธอร์แลนด์เป็นประเทศเจ้าอาณานิคมจนกระทั่งภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยอินโดนีเซียได้ประกาศเอกราชจากการเป็นอาณานิคมของเนเธอร์แลนด์เมื่อปี ค.ศ. 1949 และชูรินาเมประกาศเอกราชเมื่อปี ค.ศ. 1954 ส่วนเนเธอร์แลนด์อัลไทลิส และอารูบายังคงเป็นส่วนหนึ่งของเนเธอร์แลนด์ โดยมีอธิปไตยในการบริหารกิจการภายในประเทศ ส่วนด้านการทหารและการต่าง ประเทศยังอยู่ภายใต้ความควบคุมดูแลโดยรัฐบาลเนเธอร์แลนด์

การเมืองภายในประเทศ

เนเธอร์แลนด์มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาโดยมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ปัจจุบันคือสมเด็จพระราชินีนาถเบียทริกซ์ ทรงมีพระราชอำนาจในเชิงพิธีการ อย่างไรก็ดี ทรงมีพระราชอำนาจด้านการเมืองที่เป็นประเพณีสืบทอดกันมาของพระราชวงศ์ออเรนจ์ คือ สมเด็จพระราชินีนาถทรงเป็นผู้แต่งตั้งผู้สรรหานายกรัฐมนตรี (Formateur) ภายหลังการเลือกตั้งทั่วไป (เนื่องจากระบบการเลือกตั้งแบบสัดส่วน โดยถือว่าทั้งประเทศเป็นเขตเดียว ทำให้ไม่มีพรรคการเมืองใดสามารถครองเสียงข้างมากในรัฐสภา จึงต้องมีการเจรจาระหว่างพรรคการเมืองต่างๆ เพื่อจัดตั้งรัฐบาล และผู้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี) และสมเด็จพระราชินีนาถเบียทริกซ์ทรงเป็นผู้แถลงนโยบายของรัฐบาลในพิธีเปิดสมัยการประชุมรัฐสภาประจำปี หรือ Speech from the Throne

รัฐสภาเนเธอร์แลนด์ ประกอบด้วย 2 สภา คือ วุฒิสภา (First Chamber) มีสมาชิกจำนวน 75 คน มาจากการเลือกตั้งทางอ้อมโดยสภาจังหวัด 12 แห่ง มีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี และสภาผู้แทนราษฎร (Second Chamber) มีสมาชิกจำนวน 150 คน มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน มีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี สภาผู้แทนราษฎรมีอำนาจในการเสนอร่างกฎหมาย ขณะที่วุฒิสภามีหน้าที่ให้ความเห็นชอบหรือยับยั้งร่างกฎหมายซึ่งเสนอโดยสภาผู้แทนราษฎร

รัฐบาลของเนเธอร์แลนด์เป็นรัฐบาลผสม ประกอบด้วยสองพรรคใหญ่ ได้แก่ พรรค Christian Democrat Alliance (CDA) และ พรรค Partij van de Arbeid (PvdA) และหนึ่งพรรคเล็ก ได้แก่ พรรคChristian Union (CU) โดยนาย Jan Peter Balkenende (ยัน ปีเตอร์ บัลเคนเอนเดอ) ผู้นำพรรค CDA ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจที่ผ่านมา พรรคร่วมรัฐบาล 2 พรรคใหญ่มีความสัมพันธ์ที่ แน่นแฟ้น เนื่องจากความร่วมมือในการผ่านข้อตกลงการใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปี พ.ศ. 2552-2553 รวมทั้งการปรับโครงสร้างงบประมาณแผ่นดินในปี พ.ศ. 2554 อย่างไรก็ดี ทั้งพรรค CDA และ PvdA มีแนวโน้มจะมีข้อขัดแย้ง สืบเนื่องมาจากนโยบายของพรรคทั้งสองมีความแตกต่างกันอย่างมาก ในเรื่องลำดับความสำคัญเกี่ยวกับประเด็นเศรษฐกิจและสังคมที่ควรพิจารณา เช่น ประเด็นเรื่องตลาดแรงงานในประเทศการซื้อเครื่องบินขับไล่ เป็นต้น

ความนิยมของประชาชนต่อพรรค The Far-Right Freedom Party (PVV) ภายใต้การนำของนาย Geert Wilders (นักการเมืองดัทช์หัวรุนแรงต่อต้านชาวมุสลิม) ได้เพิ่มสูงขึ้น โดยจากการเลือกตั้งรัฐสภายุโรปเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา PVV เป็นพรรคที่ครองที่นั่งในสภายุโรป (European Parliament) มากเป็นอันดับสอง (จำนวน 4 ที่นั่ง) ในการลงรับสมัครเลือกตั้งครั้งแรก คาดว่า ภายหลังการเลือกตั้งทั่วไปในปี พ.ศ. 2554 PVV จะเข้ามาเป็นพรรคร่วมรัฐบาลกับพรรคใหญ่อย่าง CDA

นอกจากนี้ ยังมีประเด็นความขัดแย้งระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลเกี่ยวกับการไต่สวนกรณีรัฐบาลสนับสนุนการโจมตีอิรักภายใต้การนำของสหรัฐอเมริกา โดยที่นายกรัฐมาตรี นาย Balkenende จัดตั้งคณะกรรมาธิการตรวจสอบเรื่องดังกล่าว อย่างไรก็ดี พรรคร่วมรัฐบาลอื่นๆ ไม่เห็นด้วยกับการตั้งคณะกรรมาธิการสอบสวนในครั้งนี้ เนื่องจากเห็นว่าเป็นการก้าวก่ายอำนาจรัฐสภา และมีความเป็นไปได้ว่า รัฐสภาจะดำเนินการสอบสวนอีกครั้งหนึ่ง หลังการสรุปผลของคณะกรรมาธิการตรวจสอบฯ ในเดือนพฤศจิกายน 2552 ซึ่งอาจจะมีผลกระทบในเชิงลบต่อพรรค CDA และนาย Balkenende ได้

นโยบายต่างประเทศ

สนธิสัญญา Lisbon ซึ่งลงนามเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2550 ได้วางกรอบเกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสร้างระบบการบริหารและการตัดสินใจภายใน EU รวมทั้งการเพิ่มบทบาทของสภาผู้แทนฯ ของแต่ละประเทศในสภาผู้แทนของ EU (European Parliament) ในส่วนของรัฐบาลเนเธอร์แลนด์จะพยายามมากขึ้นที่จะให้คนเนเธอร์แลนด์ ให้การสนับสนุนพัฒนาการของ EU ภายใต้กรอบสนธิสัญญาดังกล่าว ขณะเดียวกัน ก็สนับสนุนให้ EU เป็นองค์กรที่เป็นตัวแทนของประเทศสมาชิก ทั้งนี้ เนเธอร์แลนด์หวังที่จะได้เห็นการกำหนดนโยบายอย่างเป็นรูปธรรมของ EU เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พลังงาน และความมั่นคงด้านอาหาร

รัฐบาลเนเธอร์แลนด์สนับสนุนการขยายสมาชิกภาพของ EU โดยต้องเป็นไปตาม Copenhagen Criteria อย่างเข้มงวดแต่เป็นธรรมกับทุกประเทศสมาชิก โดยปัจจุบัน โครเอเชียและ FYROM กำลังอยู่ในกระบวนการเจรจาเพื่อเข้าเป็นสมาชิก EU
3.3 สำหรับประเทศที่อยู่ภายใต้กรอบนโยบายต่อเพื่อนบ้าน (European Neighbourhood Policy ) เนเธอร์แลนด์สนับสนุนการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่กลุ่มประเทศดังกล่าวตราบเท่าที่ประเทศเหล่านี้ยังคงมีการปฏิรูปทางการเมืองและเศรษฐกิจอยู่ นอกจากนี้รัฐบาลเนเธอร์แลนด์ยังมีกรอบให้ความช่วยเหลือในระดับทวิภาคีกับกลุ่มประเทศดังกล่าว สำหรับโครงการขนาดเล็กและขนาดกลางที่มีเป้าหมายพัฒนาภาคประชาสังคม ตลอดจนการให้ฝึกอบรมระยะสั้นแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในกลุ่มประเทศข้างต้นด้วย

โดยเฉพาะกรณีขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและปาเลสไตน์ เนเธอร์แลนด์สนับสนุนการแก้ไขปัญหาในระยะยาวและหวังว่าอิสราเอลจะมีหลักประกันความั่นคงภายในขอบเขตพื้นที่ที่ได้รับการยอมรับจากนานาประเทศไทย ขณะที่ปาเลสไตน์จะได้รับการรับรองให้มีสถานะเป็นรัฐและมีระบบการปกคลองแบบประชาธิปไตย โดยในปี 2552 เนเธอร์แลนด์จะมีการเจรจาทางการเมืองกับอิสราเอล และจะยังคงรักษาระดับการเยือนอิสราเอลและปาเลสไตน์ในระดับรัฐมนตรีและข้าราการระดับสูงเช่นที่เคยปฏิบัติมา

เนเธอร์แลนด์เห็นว่าการส่งกองกำลังเข้าร่วมภารกิจระหว่างประเทศเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการภายใต้กรอบ 3D ซึ่งได้แก่ defence, development and diplomacy เพื่อให้เกิดสันติภาพและความมั่นคง ในปี 2552 เนเธอร์แลนด์ยังคงให้ความสำคัญกับปฏิบัติการในอัฟกสนิสถาน โดยเฉพาะที่เมือง Uruzgan ซึ่งกองกำลังของเนเธอร์แลนด์ประมาณ 1,400 นายและอีกหลายร้อยนายจากออสเตรเลียได้รับช่วงต่อจากกองกำลังของสหราชอาณาจักรมาตั้งแต่ปี 2549 สำหรับในปีนี้ เนเธอร์แลนด์จะได้ส่งพลเรือนเข้าไปในพื้นที่มากขึ้นเพื่อดำเนินโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาภายใต้การนำของ UN โดยจะมีหลายประเทศเข้าร่วมด้วย อาทิ ฝรั่งเศส สโลวาเกีย ฮังกาเรีย เช็ก และสิงคโปร์ นอกจากนี้ เนเธอร์แลนด์ยังให้ความสำคัญกับปฏิบัติการในโคโซโวและชาดด้วย

เนเธอร์แลนด์จะให้การสนับสนุนประเทศกำลังพัฒนาในการสร้างสังคมที่เป็นประชาธิปไตยและเป็นธรรมภายใต้หลักธรรมาภิบาลและการปฏิรูปการเมือง ทั้งนี้ การมีคณะรัฐมนตรีเพื่อความมั่นคงและการพัฒนา (Security and development policy) เป็นส่วนสำคัญของนโยบายต่างประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยได้จัดสรรงบประมานเพื่อการดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 0.8 ของ GNP หรือประมาณ 4 พันล้านยูโร โดย เนเธอร์แลนด์เป็นประเทศหนึ่งที่ใช้จ่ายงบประมานในด้านนี้สูงกว่าเกณฑ์โดยทั่วไปของกลุ่มประเทศ OECD

รัฐบาลเนเธอร์แลนด์ได้เพิ่มงบประมาน Human Rights Fund จาก 22.5 ล้านยูโร ในปี 2551 เป็น 25 ล้านยูโร ในปี 2552 และ 27.5 ล้านยูโร ในปี 2553 ภายใต้กรอบงบประมานดังกล่าว เนเธอร์แลนด์จะให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การมีสื่อที่หลากหลาย รวมทั้งการมีเสรีภาพในการนับถือศาสนา ในกรอบของ EU เนเธอร์แลนด์จะติดตามดูพัฒนาการด้านสิทธิมนุษยชนและการดำเนินการของรัฐบาลประเทศต่างๆ ในเรื่องนี้ อีกทั้งจะเรียกร้องให้นานาประเทศงดการลงโทษประหารชีวิตซึ่งได้รับการรับรองจากที่ประชุมสมัชชา UN สมัยที่ 62 (ซึ่งไทยออกเสียงคัดค้าน) ยุติการใช้ความรุนแรงกับสตรี ขจัดการใช้แรงงานเด็ก รวมทั้งการสนับสนุนการทำงานของ UN Human Rights Council (HRC) ซึ่งจะเริ่มดำเนินการในปี 2552 โดยเฉพาะการใช้แรงงานเด็ก ซึ่งเนเธอร์แลนด์มีมาตรการห้ามนำเข้าสินค้าที่ผลิตจากแรงงานเด็ก และจะได้ติดตามรายงานของ European Commission เกี่ยวกับเรื่องนี้เพื่อนำไปสู่การกำหนดมาตรการที่เหมาะสมต่อไป

เนเธอร์แลนด์ให้ความสำคัญกับพันธกรณีที่ EU มีต่อพิธีสารเกียวโต และการประชุมว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศประจำปีของ UN ครั้งที่ 15 (COP15) ในเดือน ธันวาคม 2552 ที่กรุงโคเปนเฮเกน (Copenhagen Climate Summit) ประเทศเดนมาร์ก และสนับสนุนการดำเนินการของ EU ที่จะให้มีการกำหนดมาตรการภายหลังปี 2555 ตามที่กำหนดไว้ในพิธีสารฯ เกี่ยวกับระดับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยให้ครอบคลุมภาคอุตสาหกรรมต่างๆมากขึ้น

เศรษฐกิจการค้า
นโยบายเศรษฐกิจของเนเธอร์แลนด์
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2552 สำนักงานสถิติแห่งเนเธอร์แลนด์ (CBS) ได้รายงานตัวเลขอัตราการบริโภคภายในประเทศล่าสุด ว่า มีอัตราลดต่ำลงร้อยละ 4.5 ในไตรมาสแรกของปีนี้เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ซึ่งฉุดให้ภาวะความตกต่ำของเศรษฐกิจทรุดลงไปอีก ผู้บริโภคไม่เพียงตัดค่าใช้จ่ายใหญ่ๆ แต่ยังตัดค่าใช้จ่ายเรื่องอาหารการกินด้วย ส่งผลให้ปริมาณการขายสินค้าประเภทอาหารและเครื่องดื่มลดต่ำลงร้อยละ 4.8 ในไตรมาสแรกของปีนี้

นาย Jan Peter Balkenende นายกรัฐมนตรีเนเธอร์แลนด์ จะไม่เพิ่มการอัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมและจะไม่ปรับลดงบประมาณเพื่อชดเชยรายรับของรัฐที่ลดลง โดยต้องการรอดูผลของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ (6 พันล้านยูโร) ที่จะเกิดขึ้นในปีนี้และปีหน้า ขณะที่นาย Wouter Bos รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง คาดการณ์ว่าผลผลิตทางอุตสาหกรรมของเนเธอร์แลนด์ลดลงร้อยละ 14 ปริมาณการนำเข้าและส่งออกลดลงกว่าร้อยละ 10 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดือนกันของปีที่แล้ว

อย่างไรก็ตาม พรรคร่วมรัฐบาลจะมีการหารือร่วมกันอีกครั้งเกี่ยวกับมาตรการกระตุ้นและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ ในเดือนมิถุนายน ซึ่งสำนักงานวิเคราะห์เศรษฐกิจ (CPB) จะเสนอรายงาน Macro-Economic Forecast ที่ประกอบด้วยตัวเลขชี้วัดทางเศรษฐกิจล่าสุด อาทิ อัตราค่าจ้าง ราคาสินค้า อัตราเงินเฟ้อ การเติบโตทางเศรษฐกิจ และการจ้างงาน เป็นต้น

มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่รัฐบาลเนเธอร์แลนด์ให้ความสำคัญประการหนึ่งคือ การคงไว้ซึ่งอัตราการจ้างงาน โดยเฉพาะตำแหน่งที่เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนารัฐบาลเนเธอร์แลนด์ ได้จัดเตรียมงบประมาณจำนวน 180 ล้านยูโร สำหรับ 18 เดือน เพื่อใช้ในการว่าจ้างแรงงานมีฝีมือ/นักวิจัยค้นคว้าจากบริษัทต่างๆ ให้เข้าทำงานเป็นการชั่วคราวกับมหาวิทยาลัย สถาบันการค้นคว้าวิจัยต่างๆ ที่มีอยู่หลากหลายในเนเธอร์แลนด์ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันการลดจำนวนแรงงานมีฝีมือของบรรดาบริษัทห้างร้าน นอกจากนี้ รัฐบาลยังเตรียมเงินอีก 100 ล้านยูโรเพื่ออุดหนุนโครงการด้านการวิจัยและพัฒนาต่างๆ ด้วย นาง Maria van der Hoeven รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ กล่าวว่า รัฐบาลต้องการความมั่นใจว่าภาคธุรกิจของเนเธอร์แลนด์ยังคงอยู่ในภาวะที่สามารถแข่งขันได้กับต่างชาติภายหลังสิ้นสุดภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ ดังนั้น รัฐบาลจึงให้ความสำคัญต่อการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพราะสิ่งเหล่านี้จะช่วยสร้าง Knowledge Position ให้แก่ประเทศในระยะยาว รัฐบาลเนเธอร์แลนด์คาดว่างบประมาณดังกล่าวจะสามารถช่วยรองรับนักวิจัยได้ราว 2,000 คน ทั่วประเทศโดยไม่ต้องตกงาน

ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
ความสัมพันธ์ไทย-เนเธอร์แลนด์
ความสัมพันธ์ทางการทูต

ไทยและเนเธอร์แลนด์สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันตั้งแต่ปี 2147 เมื่อปี 2547 จึงครบรอบการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-เนเธอร์แลนด์ 400 ปี และต่อมา ปี 2551 ถือเป็นวาระครบรอบ 400 ปีแห่งการส่งคณะทูตไทยไปเนเธอร์แลนด์ ซึ่งนับเป็นคณะทูตไทยคณะแรกที่เดินทางไปยุโรป เมื่อปี 2151 เพื่อรำลึกถึงวาระที่สำคัญในประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ดังกล่าว สถานเอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทยและสยามสมาคมได้ร่วมกันจัดงานเลี้ยงรับรอง เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2551 ณ สยามสมาคม

ความสัมพันธ์ทั่วไปเป็นไปอย่างราบรื่นมาโดยตลอด ทั้งในระดับพระราชวงศ์ รัฐบาลและประชาชน ในปี 2551 สถานเอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทยได้ขอเปิดสถานกงสุลเนเธอร์แลนด์ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติการเปิดสถานกงสุลดังกล่าว เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2551 และขณะนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาแต่งตั้งตัวบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกงสุลกิตติมศักดิ์ รวมถึงได้แจ้งความประสงค์ขอเปิดสถานกงสุลเนเธอร์แลนด์ประจำจังหวัดภูเก็ตด้วยอีกแห่งหนึ่ง ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศอยู่ระหว่างดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ปัจจุบัน ไทยมีสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก (นายวีรชัย พลาศรัย ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก และจะเดินทางไปรับหน้าที่ในเดือนกรกฎาคม 2552) และมีกงสุลกิตติมศักดิ์ที่อัมสเตอร์ดัม (Mr. H.H.M Richard Ruijgrok) เอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทย คือ นายเทียโค เทโอ วาน เดน เฮาท์ (Mr. Tjaco Theo van den Hout)

ความสัมพันธ์ทางการเมือง

เนเธอร์แลนด์มีความสัมพันธ์อย่างแน่นแฟ้นกับไทยมาช้านาน โดยมีมุมมองที่ค่อนข้างคล้ายคลึงกันในประเด็นต่างๆ ในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ปัจจุบัน ไทยและเนเธอร์แลนด์อยู่ระหว่างการจัดทำแผนปฏิบัติการร่วม (Joint Plan of Action) เพื่อเป็นกรอบในการกำหนดทิศทางความร่วมมือ ในสาขาที่ทั้งสองฝ่ายมีศักยภาพและเป็นประโยชน์ร่วมกัน โดยฝ่ายไทยกำลังยกร่างและจะเสนอให้ฝ่ายเนเธอร์แลนด์พิจารณาต่อไป นอกจากนี้ ฝ่ายไทยยังเสนอให้มีความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมต่อเรือ ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมเล็งเห็นถึงความเชี่ยวชาญของเนเธอร์แลนด์ที่จะสามารถช่วยยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมต่อเรือของไทยได้

เนเธอร์แลนด์สนใจและติดตามพัฒนาการในพม่า โดยมีท่าทีสอดคล้องกับสหภาพยุโรป และในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2551 เนเธอร์แลนด์ได้คัดเลือกผู้หนีภัยชาวพม่าที่พักพิงอยู่ในประเทศไทยไปตั้งถิ่นฐานในเนเธอร์แลนด์เป็นจำนวน 90 คน ซึ่งแม้ว่าจะเป็นจำนวนน้อยแต่ก็เป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยแบ่งเบาภาระของประเทศไทยได้

นอกจากนี้ เนเธอร์แลนด์ได้แสดงความห่วงใยและสอบถามถึงปัญหาข้อพิพาทบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา โดยตระหนักดีว่า กรณีนี้เป็นเรื่องภายในระหว่างไทยกับกัมพูชา การที่ประเทศไทยใช้กลไกทวิภาคีจึงเป็นเรื่องที่เหมาะสมแล้ว ทั้งนี้ เอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทย ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งเลขาธิการศาลอนุญาโตตุลาการ (Permanent Court of Arbitration—PCA) เป็นเวลาเกือบ 10 ปี ได้แสดงความพร้อมที่จะให้คำแนะนำไทยเกี่ยวกับประเด็นการนำกรณีข้อพิพาทระหว่างรัฐเข้าสู่การพิจารณาของศาลอนุญาโตตุลาการ ซึ่งตั้งอยู่ที่กรุงเฮก หากฝ่ายไทยประสงค์

รัฐบาลเนเธอร์แลนด์เน้นการส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่าง EU และ ASEAN ในการประชุมรัฐมนตรี ASEM ครั้งที่ 16 ณ เมืองนูรัมเบิร์ก ประเทศเยอรมนี นอกจากนั้น ยังส่งเสริมให้ภาคเอกชน และกลุ่มธุรกิจชาวดัตช์มีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในประเทศกำลังพัฒนา โดยใช้ความรู้และความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา เช่น ระบบการจัดการน้ำ การสาธารณสุข การขนส่ง และพลังงาน โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนา (นาย Bert Koenders) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าต่างประเทศ(นาย Frank Heemskerk) ได้เสนอโครงการ ORIO (development-related infrastructure improvement) ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระยะยาวที่เน้นการฝึกอบรมบุคลากรภาครัฐของประเทศกำลังพัฒนา เริ่มดำเนินการภายในปี พ.ศ. 2552 โดยใช้งบประมาณจำนวน 180 ล้านยูโร โดย โดยประเทศไทยอยู่ในข่ายที่จะได้รับความช่วยเหลือภายใต้โครงการฯ ดังกล่าวด้วย นอกเหนือจากฟิลิปปินส์ เปรู แอลจีเรีย โมร็อคโค เซอร์เบียและมอนเตเนโกร

เนเธอร์แลนด์ติดตามและชูประเด็นสิทธิมนุษยชนในพม่ามาโดยตลอด และในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2551 เนเธอร์แลนด์ได้คัดเลือกและรับผู้หนีภัยชาวพม่าที่พักพิงอยู่ในประเทศไทยไปตั้งถิ่นฐานในเนเธอร์แลนด์เป็นจำนวน 90 คน ซึ่งแม้ว่าจะเป็นจำนวนน้อย แต่ก็เป็นช่องทางหนึ่งในการแบ่งเบาภาระของประเทศไทยได้

นอกจากนี้ เนเธอร์แลนด์ได้แสดงความห่วงใยและสอบถามถึงปัญหาข้อพิพาทบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา โดยตระหนักดีว่า เป็นเรื่องภายในระหว่างประเทศไทยและกัมพูชา การใช้กลไกทวิภาคีในการแก้ปัญหาจึงเป็นเรื่องที่มีความเหมาะสมแล้ว ทั้งนี้ เอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทย ซึ่งเคย ดำรงตำแหน่งเลขาธิการศาลอนุญาโตตุลาการ (Permanent Court of Arbitration - PCA) เป็นระยะเวลาประมาณ 10 ปี ได้แสดงความพร้อมที่จะให้คำแนะนำแก่ประเทศไทยเกี่ยวกับการนำกรณีข้อพิพาทระหว่าง รัฐเข้าสู่การพิจารณาของศาลอนุญาโตตุลาการ ซึ่งตั้งอยู่ที่กรุงเฮกด้วย หากฝ่ายไทยประสงค์

ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ
การค้า
เนเธอร์แลนด์เป็นตลาดส่งออกอันดับ 1 และเป็นคู่ค้าอันดับ 3 ของไทยในสหภาพยุโรป (รองจากเยอรมนีและสหราชอาณาจักร) โดยในปี 2551การค้าระหว่างไทยกับเนเธอร์แลนด์ มีมูลค่ารวม 184,853 ล้านบาท (4,046 ล้านยูโร) เพิ่มจากปี 2550 ร้อยละ 11.57 โดยไทยส่งออกมูลค่า 146,050 ล้านบาท (3,197 ล้านยูโร) และนำเข้ามูลค่า 38,830 ล้านบาท (849 ล้านยูโร) ไทยเป็นฝ่ายได้เปรียบดุลการค้า 107,247 ล้านบาท (2,348 ล้านยูโร)

สินค้าส่งออกที่สำคัญของไทยไปเนเธอร์แลนด์ คือ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบแผงวงจรไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบอื่นๆ ไก่แปรรูป เลนซ์ ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ผลไม้กระป๋องและปรรูป เคมีภัณฑ์ และข้าว สินค้านำเข้าที่สำคัญ คือแผงวงจรไฟฟ้า เคมีภัณฑ์ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม ผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆ

ปัญหาและอุปสรรคการค้าไทย-เนเธอร์แลนด์ คือ ปัญหาและอุปสรรคทางการค้าที่เป็นไปตามกฎระเบียบและมาตรการของสหภาพยุโรป การเจรจาต่อรองจึงต้องดำเนินไปในกรอบของสหภาพยุโรป นอกจากนั้น สินค้าไทยเผชิญกับการแข่งขันกับสินค้าจากเอเชียที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จีน และเวียดนาม ไทยมีจุดอ่อนในการขยายตลาดการค้าในเนเธอร์แลนด์คือ เอกชนไทยค่อนข้างขาดความกระตือรือร้นที่จะเปิดตลาดสินค้าใหม่ๆ ในเนเธอร์แลนด์ ซึ่งการส่งเสริมการค้าในปัจจุบันดำเนินการโดยภาครัฐบาล โดยเป็นการรักษาและขยายตลาดในสินค้าที่ส่งออกอยู่ในปัจจุบัน

การลงทุน
เนเธอร์แลนด์มีการลงทุนในไทยมูลค่ามากที่สุดในกลุ่มประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป จากสถิติของ BOI ในปี 2551 มีโครงการการลงทุนที่ได้รับการส่งเสริมจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) 27 โครงการ รวมมูลค่า 30,904 ล้านบาท (676 ล้าน
ยูโร) บริษัทเนเธอร์แลนด์มาลงทุนในไทยประมาณ 130 บริษัท โดยมีบริษัทใหญ่ ๆ เช่น Shell, Heineken, Philips, Unilever และ Foremost เป็นต้น


ความร่วมมือทางวิชาการ การศึกษา และการค้นคว้าวิจัย
รัฐบาลเนเธอร์แลนด์โดย The Netherlands Organization for International Cooperation in Higher Education (Nuffic) เป็นผู้ดำเนินการให้ความร่วมมือทางวิชาการแก่รัฐบาลไทยในลักษณะทุนการศึกษาและฝึกอบรม ตั้งแต่ปี 2515 โดยทุนดังกล่าวเป็นทุนแข่งขันระหว่างประเทศ ซึ่งผู้สมัครจากประเทศไทยจะต้องแข่งขันกับผู้สมัครรับทุนชาติต่าง ๆ ประมาณปีละ 150 หลักสูตร และทุนที่รัฐบาลไทยได้รับอนุมัติประมาณ 15 - 20 ทุนต่อปี ความร่วมมือทางด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการกับคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยอูเทรค เมื่อปี 2536 และต่ออายุมาจนถึงฉบับปัจจุบัน โดยมีสถาบันที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 5 แห่ง ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น นอกจากนี้ สถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนได้มีการลงนามทำบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการ อาทิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีการลงนามบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการในสาขาต่าง ๆ กับมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาของเนเธอร์แลนด์เป็นจำนวน 5 แห่ง นอกจากนั้น มหาวิทยาลัยเอกชน ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และมหาวิทยาลัย อัสสัมชัญก็ได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วย ความร่วมมือทางวิชาการด้วยเช่นกัน

Nuffic ได้แสดงความสนใจที่จะลงนามบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ เช่นCollaborative Doctorate Degree Program และการแลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่มีความสนใจร่วมกัน เช่น Tropical Medicine, Agriculture Technology, Agriculture Industry, Architecture และ Environment Engineering

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2546 ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีได้ทรงลงพระนามในความตกลงทั่วไปว่าด้วยความร่วมมือทางการศึกษาและวิทยาศาสตร์ระหว่างสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์กับมหาวิทยาลัยอูเทรค และบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการวิจัยและการศึกษาทางด้านพิษวิทยา ระบาดวิทยา และการประเมินความเสี่ยง ระหว่างมหาวิทยาลัยอูเทรค และโครงการบัณฑิตศึกษาด้านพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และการจัดการสิ่งแวดล้อม ของสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และมหาวิทยาลัยมหิดล ความตกลงทั้งสองฉบับดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการติดต่อและแลกเปลี่ยนความร่วมมือโดยตรงระหว่างสถาบันทั้งสี่แห่ง โดยจะร่วมมือด้านการศึกษาและการวิจัยในสาขาพิษวิทยา สาขาระบาดวิทยา และการประเมินความเสี่ยง ซึ่งรูปแบบของความร่วมมือจะเป็น ในลักษณะของการจัดกิจกรรมร่วมกันในโครงการบัณฑิตศึกษา แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ รวมทั้งสิ่งตีพิมพ์ ผลงานวิจัย และอุปกรณ์เครื่องมือ รวมทั้งแลกเปลี่ยนนักวิทยาศาสตร์ด้านการวิจัย นักศึกษาระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก และโครงการวิจัยต่าง ๆ ซึ่งความตกลงดังกล่าว ทั้งสองฉบับจะมีผลบังคับใช้เป็นเวลา 5 ปีนับตั้งแต่วันลงนาม

ความตกลงทวิภาคีที่สำคัญกับประเทศไทย
ความตกลงที่ได้ลงนามไปแล้ว
- ความตกลงว่าด้วยบริการทางอากาศ ฉบับแรกลงนามเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2490 และฉบับที่ 2 ลงนามเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2514
- ความตกลงพื้นฐานว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ลงนามเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2515 อนุสัญญาเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนและป้องกันการเลี่ยงรัษฎากร ในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้และจากทุน ลงนามเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2518 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2519
- บันทึกความเข้าใจว่าด้วยโครงการความร่วมมือของเนเธอร์แลนด์สำหรับตลาดเกิดใหม่ (ของเนเธอร์แลนด์) ระหว่างไทยกับเนเธอร์แลนด์ (ค.ศ. 2001 - 2003 ) ลงนามเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2544
- ความตกลงว่าด้วยการมีผลบังคับในการจ่ายเงินประกันสังคมแก่คนชาติของภาคี (เนเธอร์แลนด์) ที่พำนักอยู่ในประเทศภาคีอีกฝ่าย (ประเทศไทย) ลงนามเมื่อวันที่ 11พฤศจิกายน 2545
- บันทึกความเข้าใจระหว่างไทยกับเนเธอร์แลนด์ว่าด้วยโครงการความร่วมมือสำหรับตลาดเกิดใหม่ (ของเนเธอร์แลนด์) ฉบับที่ 2 ลงนามเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2546 และได้มีการต่ออายุบันทึกความเข้าใจ ดังกล่าว เป็นเวลา 2 ปี โดยบันทึกความเข้าใจฯ จะสิ้นสุดลงในวันที่ 29 สิงหาคม 2550
- สนธิสัญญาว่าด้วยการโอนตัวนักโทษและการให้ความร่วมมือในการบังคับให้เป็นไปตามคำพิพากษาในคดีอาญา ลงนามเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2547 และแลกเปลี่ยนสัตยาบันสารฯ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2548 โดยมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 เมษายน 2548

การเยือนที่สำคัญ
ฝ่ายไทย
พระราชวงศ์
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
- วันที่ 6 - 9 กันยายน 2440 เสด็จฯ เยือนเนเธอร์แลนด์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
- วันที่ 24 - 27 ตุลาคม 2503 เสด็จฯ เยือนเนเธอร์แลนด์อย่างเป็นทางการ

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
- วันที่ 30 มิถุนายน 2550 ทรงฝึกบิน และทรงนำเครื่องบินพระที่นั่งลงจอด ณ ท่าอากาศยาน สคิปโพล กรุงอัมสเตอร์ดัม
- วันที่ 19 กรกฎาคม 2550 ทรงฝึกบิน และทรงนำเครื่องบินพระที่นั่งลงจอด ณ ท่าอากาศยานสคิปโพล กรุงอัมเสตอร์ดัม
- วันที่ 15 ตุลาคม 2550 ทรงฝึกบิน และทรงนำเครื่องบินพระที่นั่งลงจอด ณ ท่าอากาศยานเมืองรอตเตอร์ดัม

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- วันที่ 28 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2523 เสด็จฯ แทนพระองค์ พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เพื่อทรงร่วมในพระราชพิธีสถาปนาเจ้าฟ้าหญิงเบียทริกซ์ มกุฎราชกุมารีแห่งเนเธอร์แลนด์ เป็นสมเด็จพระราชินีนาถเบียทริกซ์แห่งเนเธอร์แลนด์ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2523
- วันที่ 21 - 26 มกราคม 2532 เสด็จฯ เยือนเนเธอร์แลนด์ในฐานะพระราชอาคันตุกะส่วนพระองค์ของสมเด็จพระราชินีนาถเบียทริกซ์
- วันที่ 23 - 27 กันยายน 2539 เสด็จฯ เยือนเนเธอร์แลนด์

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
- วันที่ 28 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2531 เสด็จเยือนเนเธอร์แลนด์
- วันที่ 5 - 8 ตุลาคม 2546 เสด็จเยือนเนเธอร์แลนด์

รัฐบาล
นายกรัฐมนตรี
- ปี 2530 พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรี เยือนเนเธอร์แลนด์อย่างเป็นทางการ

รัฐมนตรี
- วันที่ 20 - 22 กันยายน 2541 ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เยือนเนเธอร์แลนด์
- วันที่ 21 - 23 กุมภาพันธ์ 2542 นายสุรินทร์ พิศสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การต่างประเทศเยือนเนเธอร์แลนด์
- วันที่ 3 – 5 มิถุนายน 2551 นายนพดล ปัทมะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เยือนเนเธอร์แลนด์อย่างเป็นทางการ

ฝ่ายเนเธอร์แลนด์
พระราชวงศ์
สมเด็จพระราชินีนาถจูเลียนาแห่งเนเธอร์แลนด์
- วันที่ 15 - 22 ตุลาคม 2506 เสด็จฯ เยือนไทยอย่างเป็นทางการ พร้อมด้วยเจ้าชายเบิร์นฮาร์ด พระราชสวามี และเจ้าฟ้าหญิงเบียทริกซ์
- วันที่ 24 - 26 สิงหาคม 2514 เสด็จฯ เยือนไทย ในฐานะพระราชอาคันตุกะส่วนพระองค์ พร้อมด้วยเจ้าชายเบิร์นฮาร์ด พระราชสวามี
- วันที่ 23 - 26 พฤษภาคม 2525 เสด็จฯ เยือนไทยเป็นการส่วนพระองค์ พร้อมด้วยเจ้าชาย เบิร์นฮาร์ด พระราชสวามี

สมเด็จพระราชินีนาถเบียทริกซ์แห่งเนเธอร์แลนด์
- วันที่ 16 - 21 พฤศจิกายน 2505 เจ้าฟ้าหญิงเบียทริกซ์เสด็จฯ เยือนไทยอย่างเป็นทางการ ในฐานะพระราชอาคันตุกะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
- วันที่ 19 - 23 มกราคม 2547 เสด็จฯ เยือนไทยอย่างเป็นทางการ พร้อมด้วยเจ้าชายวิลเลม- อเล็กซานเดอร์ มกุฎราชกุมารแห่งเนเธอร์แลนด์ ในฐานะพระราชอาคันตุกะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

เจ้าชายเบิร์นฮาร์ด พระราชสวามีในสมเด็จพระราชินีนาถจูเลียนาแห่งเนเธอร์แลนด์
- วันที่ 11 - 12 มีนาคม และ 5 - 7 เมษายน 2513 เสด็จฯ เยือนไทย
- วันที่ 24 - 25 กุมภาพันธ์ 2516 เสด็จฯ เยือนไทย
- วันที่ 7 - 8 เมษายน 2518 เสด็จฯ เยือนไทย
- วันที่ 28 กรกฎาคม 2522 เสด็จฯ เยือนไทย
- วันที่ 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2529 เสด็จฯ เยือนไทย
- วันที่ 2 - 4 กุมภาพันธ์ 2531 เสด็จฯ เยือนไทย
- วันที่ 24 พฤษภาคม 2533 เสด็จฯ เยือนไทย

เจ้าชายเคลาส์ พระราชสวามีในสมเด็จพระราชินีนาถเบียทริกซ์แห่งเนเธอร์แลนด์
- เดือนกุมภาพันธ์ 2528 เสด็จฯ เยือนไทย ในฐานะพระราชอาคันตุกะส่วนพระองค์ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วยเจ้าชายฟริโซ และเจ้าชายคอนสตันไตจน์ พระราชโอรส

เจ้าชายวิลเลม-อเล็กซานเดอร์ มกุฎราชกุมารแห่งเนเธอร์แลนด์
- วันที่ 15 - 17 ธันวาคม 2530 เสด็จฯ เยือนไทย ในฐานะพระราชอาคันตุกะส่วนพระองค์ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
- วันที่ 18 - 19 ธันวาคม 2530 เสด็จฯ เยือนไทยเป็นการส่วนพระองค์
- วันที่ 12 - 14 มิถุนายน 2549 เสด็จฯ เยือนไทย พร้อมด้วยเจ้าหญิงมักซิมา พระชายา เพื่อทรงเข้าร่วมพระราชพิธีฉลองการครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี

รัฐบาล
นายกรัฐมนตรี
- วันที่ 25 - 26 ตุลาคม 2536 นาย Ruud Lubbers นายกรัฐมนตรีเนเธอร์แลนด์เยือนไทย อย่างเป็นทางการ
- วันที่ 1 - 2 มีนาคม 2539 นาย Wim Kok นายกรัฐมนตรีเนเธอร์แลนด์เยือนไทย เพื่อเข้าร่วมการประชุมผู้นำ Asia-Europe Meeting (ASEM) ครั้งที่ 1 ที่กรุงเทพฯ

รัฐมนตรี
- วันที่ 8 - 10 กุมภาพันธ์ 2541 นาย Hans Van Mierlo รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเนเธอร์แลนด์ เยือนไทยอย่างเป็นทางการ
- วันที่ 12 - 18 กุมภาพันธ์ 2543 นาย Gerrit Yberma รัฐมนตรีด้านการค้าต่างประเทศ และนาง Evelien Herfkens รัฐมนตรีความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเนเธอร์แลนด์
เยือนไทย เพื่อเข้าร่วมประชุม UNCTAD ครั้งที่ 10 ที่กรุงเทพฯ
- วันที่ 28 - 30 ธันวาคม 2546 นาย Hans van den Broek รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และเป็นผู้แทนพิเศษของนายกรัฐมนตรีเนเธอร์แลนด์เยือนไทย เพื่อเตรียมการเสด็จฯ เยือนไทยอย่างเป็นทางการของสมเด็จพระราชินีนาถเบียทริกซ์
- วันที่ 19 - 23 มกราคม 2547 นาย Bernard Bot รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ตามเสด็จสมเด็จพระราชินีนาถเบียทริกซ์แห่งเนเธอร์แลนด์ในการเสด็จฯ เยือนไทยอย่างเป็นทางการ ในฐานะพระราชอาคันตุกะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
- วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2548 นาย Bernard Bot รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เยือนไทย เพื่อตรวจเยี่ยมพื้นที่ประสบเหตุธรณีพิบัติภัยจากสึนามิ
- วันที่ 9-12 เมษายน 2551 Ms. Nebahat Albayrak ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมของเนเธอร์แลนด์ เยือนไทย เพื่อตรวจเยี่ยมกระบวนการสัมภาษณ์คัดเลือกผู้หนีภัยชาวพม่า ไปตั้งถิ่นฐานใหม่ ในเนเธอร์แลนด์


 


 

 

ช่องทางรับโปรโมชั่น พิเศษ!!


 

VISITOR

 สถิติวันนี้

909 คน

 สถิติเมื่อวาน

2443 คน

 สถิติเดือนนี้

สถิติปีนี้

สถิติทั้งหมด

43781 คน

325143 คน

3289026 คน

เริ่มเมื่อ 2012-06-11   

     TOURISM AUTHORITY OF THAILAND
   LICENSE NO. 11/06794

 © 2011 Tourinloveallway  All rights reserved.


📞 02-174-2214-5 , 02-1742346-7
📱  088-886-0049 , 091-797-6745 , 088-449-2534
💬 line: @tourinlove
   facebook: http://www.facebook.com/ILoveTourInLove/
 follow us official