สาธารณรัฐเฮติ
Republic of Haiti
 
ข้อมูลทั่วไป

ที่ตั้ง ในแคริบเบียน ด้านตะวันตกมีพรมแดนติดกับสาธารณรัฐโดมินิกัน

พื้นที่ 27,750 ตารางกิโลเมตร

ภูมิอากาศ แบบร้อนชื้น ส่วนทางฝั่งตะวันออกอากาศแห้งเนื่องจากมีแนวเขาบังลมสินค้า

ประชากร 8,706,497 คน

เมืองหลวง Port-au-Prince

ภาษา ฝรั่งเศส และ Creole

ศาสนา คริสต์ นิกายโรมันแคทอลิก

การศึกษา อัตราผู้รู้หนังสือร้อยละ 52.9

หน่วยเงิน gourdes โดย 1 ดอลลาร์สหรัฐเท่ากับ 16.7 gourdes

วันชาติ 1 มกราคม (วันประกาศอิสระภาพจากฝรั่งเศสเมื่อปี พ.ศ. 2347)

สมาชิกองค์การระหว่างประเทศ ACP, Caricom (observer), ECLAC, FAO, G-77, ILO, IMF, OAS, UN, UNCTAD, UNESCO, WHO, WIPO
การเมืองการปกครอง

รูปแบบการปกครอง ประชาธิปไตย สาธารณรัฐ

ประมุขของประเทศ ประธานาธิบดี มีวาระการดำรงตำแหน่ง 5 ปี
ปัจจุบัน นาย Rene Preval เข้ารับตำแหน่งวันที่ 14 พ.ค. 2549

รัฐธรรมนูญปัจจุบัน มีนาคม 2544 แต่มีการปฏิวัติและยกเลิกการใช้รัฐธรรมนูญหลายครั้ง จนกระทั่งกลับมาใช้รัฐธรรมนูญฉบับนี้อีกครั้งเมื่อพฤษภาคม 2549
สภานิติบัญญัติ มีระบบสองสภา ประกอบด้วยวุฒิสมาชิก 27 คน และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 83 คน มีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี

ฝ่ายบริหาร นายกรัฐมนตรีเป็นประมุขของรัฐบาล (ปัจจุบัน Jacques-Edovard Alexis เข้ารับตำแหน่งวันที่ 30 พ.ค. 2549) คณะรัฐมนตรีเลือกโดยนายกรัฐมนตรีจากการหารือกับประธานาธิบดี

ฝ่ายตุลาการ ตั้งอยู่บนระบบกฎหมายโรมัน มีคณะลูกขุน
เศรษฐกิจการค้า
ภาพรวม ระบบเศรษฐกิจพึ่งพิงอยู่กับเกษตรกรรม โดยสองในสามของประชากรยังชีพโดยการเกษตร

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ 8.9 พันล้านเหรียญสหรัฐ

อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ร้อยละ 2.3
GDP (พ.ศ.2546) 2.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
GDP per capita (พ.ศ.2546) 400 ดอลลาร์สหรัฐ

โครงสร้างผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ
เกษตร ร้อยละ 28
อุตสาหกรรม ร้อยละ 20
บริการ ร้อยละ 52

อัตราเงินเฟ้อ ร้อยละ 13

อัตราการว่างงาน 2 ใน 3

สินค้าส่งออกที่สำคัญ อุตสาหกรรมขนาดเล็ก มะม่วง น้ำมัน โกโก้
สินค้านำเข้าที่สำคัญ เครื่องจักร อาหารเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม เคมีภัณฑ์

ประเทศคู่ค้า เนเธอร์แลนด์ โดมินิกัน แคนาดา

ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสาธารณรัฐเฮติ

ความสัมพันธ์ทางการทูต ไทยกับเฮติสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2529 โดยรัฐบาลไทยมอบหมายให้คณะทูตถาวรประจำองค์การสหประชาชาติเป็น contact point กับเฮติ

การค้าระหว่างไทยกับเฮติ (ล้านเหรียญสหรัฐ)
ปี มูลค่าการค้า การส่งออก การนำเข้า ดุลการเข้า
2546 2.63 2.55 0.08 2.47
2547 11.12 10.63 0.49 10.14
2548 5.42 3.69 1.73 1.96

สินค้าออกที่สำคัญของไทย ยานพาหนะ หม้อแบตเตอร์รี่ ผลิตภัณฑ์พลาสติก เคมีภัณฑ์เครื่องใช้บนโต๊ะอาหารในครัวและบ้านเรือน ข้าว ผลิตภัณฑ์ยาง ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้แผ่น แก้วและกระจก

สินค้านำเข้า ไทยนำเข้าจากเฮติน้อยมาก (มูลค่าต่ำกว่าล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ) อย่างไรก็ดี จากข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์ ได้จัดสินค้านำเข้าจากเฮติ ดังนี้ เครื่องใช้เบ็ดเตล็ด ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ รวมทั้งโครงรถและตัวถัง ของเล่น เครื่องเล่นกีฬาและเครื่องเล่นเกม รถยนต์โดยสารและรถบรรทุกแก้วและผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา ผลิตภัณฑ์ยาง เครื่องจักรใช้ในอุตสาหกรรม เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ

 


 

 

ช่องทางรับโปรโมชั่น พิเศษ!!


 

VISITOR

 สถิติวันนี้

2151 คน

 สถิติเมื่อวาน

1458 คน

 สถิติเดือนนี้

สถิติปีนี้

สถิติทั้งหมด

39981 คน

321343 คน

3285226 คน

เริ่มเมื่อ 2012-06-11   

     TOURISM AUTHORITY OF THAILAND
   LICENSE NO. 11/06794

 © 2011 Tourinloveallway  All rights reserved.


📞 02-174-2214-5 , 02-1742346-7
📱  088-886-0049 , 091-797-6745 , 088-449-2534
💬 line: @tourinlove
   facebook: http://www.facebook.com/ILoveTourInLove/
 follow us official