แอนติกาและบาร์บูดา
Antigua and Barbuda
 
ข้อมูลทั่วไป

ที่ตั้ง เป็นหมู่เกาะ 3 เกาะเรียกว่าหมู่เกาะ Lesser Antilles ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของสาธารณรัฐโดมินิกัน และทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเปอโตริโก โดยมีเกาะแอนติกาเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดและมีประชากรอาศัยอยู่มากที่สุด

ภูมิอากาศ เขตร้อน

พื้นที่ 442.6 ตารางกิโลเมตร

ประชากร (พ.ศ. 2551) 69,842 คน

เมืองหลวง กรุงเซนต์จอห์น (St. John's) อยู่บนเกาะแอนติกา

ภาษาราชการ อังกฤษ

ประชากร ผิวดำ 91% ผสม 4.4% ผิวขาว 1.7% อื่นๆ 2.9%

วันชาติ วันที่ 1 พฤศจิกายน

อัตราการรู้หนังสือของประชากร ร้อยละ 85.8

อาชีพ รายได้จากการท่องเที่ยวคิดเป็นร้อยละ 80 ของ GDP การเกษตร
การประมงและการอุตสาหกรรม คิดเป็นร้อยละ 20

หน่วยเงินตรา ดอลลาร์แคริบเบียนตะวันออก (Eastern Caribban dollar - EC)

เวลาแตกต่างจากไทย เวลาช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 11 ชั่วโมง
การเมืองการปกครอง

รูปแบบการปกครอง ระบบประชาธิปไตยโดยมีพระราชินีเอลิซาเบธที่ 2 เป็นประมุขของประเทศ เนื่องจากเป็นประเทศในเครือจักรภพ หรือ Commonwealth (ได้รับอิสรภาพจากอังกฤษเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน ค.ศ. 1981) โดยมีผู้แทนดำรงตำแหน่ง Governor-General ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากสมเด็จพระราชินี คือ Louisse LAKE-TACK การปกครองใช้ระบบ 2 สภา คือ วุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎร
รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน 1 พฤศจิกายน 2524
นายกรัฐมนตรี นายวินสตัน บอลด์วิน สเปนเซอร์ (Winston Baldwin Spencer) (หัวหน้าพรรค United Progressive Party - UPP)

ฝ่ายบริหาร พระราชินีแห่งสหราชอาณาจักรแต่งตั้ง Governor - General ซึ่งแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะรัฐมนตรี Governor-General แต่งตั้งวุฒิสมาชิกทั้งหมด 17 คน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมด 17 คน มาจากการเลือกตั้ง วุฒิสมาชิก และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีวาระ 5 ปี

ฝ่ายตุลาการ ศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ และศาลฎีกา

นโยบายการเมือง แก้ปัญหาการฉ้อโกง ปัญหายาเสพติด และพัฒนาระบบเศรษฐกิจและเศรษฐกิจที่สำคัญให้พึ่งพาตนเองได้

เศรษฐกิจการค้า
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (พ.ศ. 2550) 1,189 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

GDP per capita (พ.ศ. 2548) 10,900 ดอลลาร์สหรัฐ

อัตราเงินเฟ้อ (พ.ศ. 2550) ร้อยละ 2.8

โครงสร้างผลิตภัณฑ์ประชาชาติ
การท่องเที่ยว ร้อยละ 80 การเกษตร การปศุสัตว์ การประมง การอุตสาหกรรม และอื่น ๆ ร้อยละ 20

การเกษตรกรรม เพาะปลูกแตง ฟักทอง มะนาว มะม่วง มะพร้าว อ้อย

การปศุสัตว์ วัว หมู แกะ แพะ ม้า

การประมง ปลา กุ้งมังกร

การอุตสาหกรรม การผลิตเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์ เหล้ารัม ไวน์และวอดก้า

ภาคเศรษฐกิจที่สำคัญ การท่องเที่ยว การเกษตรกรรม

สถิติการค้าไทย-แอนติกาและบาร์บูดา(หน่วย: ล้านเหรียญสหรัฐ)
ปี มูลค่าการค้า ส่งออก นำเข้า ดุลการค้า
2547 0.69 0.33 0.36 0.03
2548 1.58 1.43 0.15 1.28
2549 4.64 3.06 1.54 1.56

ภาพรวมเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวถือเป็นรายได้หลักของประเทศโดยมีมูลค่ามากกว่าครึ่งหนึ่งของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ จำนวนนักท่องเที่ยวที่ลดลงตั้งแต่ปี 2543 ทำให้รัฐบาลหันให้ความสำคัญด้านอื่นเพิ่มมากขึ้น การเกษตรกรรมประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานเนื่องจากแรงงานส่วนใหญ่อยู่ในธุรกิจท่องเที่ยวและการก่อสร้าง สินค้าที่ผลิตเพื่อการส่งออก ได้แก่ เครื่องนอน งานหัตถกรรม และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ มุ่งเน้นตลาดภายในประเทศ ในอนาคต ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอาจยังต้องพึ่งพาประเทศอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาซึ่งมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวในประเทศนี้เป็นจำนวนมากในแต่ละปี

ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับแอนติกาและบาร์บูดา
ไทยกับแอนติกาและบาร์บูดาสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อ 7 กรกฎาคม 2549 โดย สอท. ณ กรุงออตตาวา เป็น Contact Point


 


 

 

ช่องทางรับโปรโมชั่น พิเศษ!!


 

VISITOR

 สถิติวันนี้

2479 คน

 สถิติเมื่อวาน

1458 คน

 สถิติเดือนนี้

สถิติปีนี้

สถิติทั้งหมด

40309 คน

321671 คน

3285554 คน

เริ่มเมื่อ 2012-06-11   

     TOURISM AUTHORITY OF THAILAND
   LICENSE NO. 11/06794

 © 2011 Tourinloveallway  All rights reserved.


📞 02-174-2214-5 , 02-1742346-7
📱  088-886-0049 , 091-797-6745 , 088-449-2534
💬 line: @tourinlove
   facebook: http://www.facebook.com/ILoveTourInLove/
 follow us official