หน้า 1 | 2 

ทัวร์TR24 Osaka Nara Kyoto Kobe 4D3N

รหัสทัวร์ TR-L47-TR24-OSA-4D3N_OCT

1.กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานดอนเมือง
 ท่าอากาศยานคันไซ โอซาก้า - ริงกุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ท
2.นารา – วัดโทไดจิ – เกียวโต – ศาลเจ้าเฮอัน - ร้านชงชา
ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – โกเบ - ฮาร์เบอร์แลนด์ - โอซาก้า
3.อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน
หรือเลือกซื้อ Option บัตรยูนิเวอร์แซล เจแปน       
4.ปราสาทโอซาก้า – ช้อปปิ้ง DOTON PLAZA ย่านชินไซบาชิ
 Expo city Osaka – สนามบินคันไซ –   ท่าอากาศยานดอนเมือง     
  

สายการบิน NOK SCOOT
ราคาเริ่มต้น 19,871 บาท
กำหนดการเดินทาง
ส.ค.61  19-22,26-29
ก.ย.61  2-5,9-12,16-19,23-26,30ก.ย-3ต.ค
ต.ค.61  7-10,14-17,21-24
ทัวร์ SUPER Golden Route B Osaka Tokyo

รหัสทัวร์ XW-L47-OSAKA TR86_OCT

1.กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานคันไซ
โอซาก้า  -  ริงกุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ท
2.โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า – เกียวโต – ศาลเจ้าเฮอัน
พิธีชงชา - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – โอกากิ จ.กิฟุ – ห้างอิออนมอลล์
3.เมืองเซกิ - ร้านมีดซันชู – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ
เมืองทาคายาม่า – ลิตเติ้ลเกียวโต - เขตเมืองเก่า
ซันมาชิซูจิ - มัตสึโมโต้ - ปราสาทมัตสึโมโต้ - ออนเซ็น   
4.ยามานาชิ – โอชิโนะ ฮักไก  – คาวากูจิโกะ 
พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - โตเกียว – วัดอาซากุสะ
ช้อปปิ้งชินจูกุ – นาริตะ
5.นาริตะ – วัดนาริตะ   ท่าอากาศยานนาริตะ
ท่าอากาศยานดอนเมือง

สายการบิน NOK SCOOT
ราคาเริ่มต้น 24,888 บาท

กำหนดการเดินทาง
มิ.ย.61   1-5,8-12,15-19,22-26,29มิ.ย.-3ก.ค.
ก.ค.61    6-10,13-17,20-24,27-31
ส.ค.61    3-7,10-14,17-21,31ส.ค.-4ก.ย.
ก.ย.61    7-11,14-18,21-25,28ก.ย.-2ต.ค.
ต.ค.61     12-16,19-23
ทัวร์ OSAKA TAKAYAMA KYOTO 4D3N (ซุปตาร์ น่ารักที่สุดในโลก #2)

รหัสทัวร์  TR-L197-TR10_OSA_SEP

1.กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง – สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น
2.ทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ - ชิราคาวาโกะ – คามิโคจิ – สะพานคัปปา
 นาโกย่า – ซาคาเอะ
3.เมืองเกียวโต – วัดคินคะคุจิ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – โอซาก้า
 เอ็กซ์โปซิตี้ - ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
4.ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – หุบเขามิโนะ – ผ่านชม วัดเรียวอันจิ
 น้ำตกมิโนะ – อิออน มอลล์ – สนามบินดอนเมือง


สายการบิน  SCOOT
ราคาเริ่มต้น 20,888 บาท

ส.ค.61  5-8,12-15,19-22,26-29
ก.ย.61  2-5,9-12,16-19
 


ทัวร์  ซุปตาร์ ซุปเปอร์ ฮีโร่ 3 5D3N

รหัสทัวร์ XJ-L197-XJ51-OSK_SEP


1.กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง – สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น
2.หมู่บ้านนินจาอิงะ – ทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ – ชิราคาวาโกะ
 นาโกย่า – ซาคาเอะ
3.อาราซิยาม่า – สวนป่าไผ่ - สะพานโทเก็ตสึเคียว – เมืองเกียวโต
 วัดคินคะคุจิ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – โอซาก้า - ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
4.ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) - เอ็กซ์โปซิตี้ - เมืองนารา – วัดโทไดจิ
 พระพุทธรูปไดบุทสึ – อิออนมอลล์ - สนามบินคันไซ
5.สนามบินดอนเมือง

สายการบิน  AIR ASIA X
ราคาเริ่มต้น 22,888 บาท

กำหนดเดินทาง
ก.ย.61  26-30,27-1,28-2,29-3ต.ค
 

ทัวร์ KIX04  ต๊ะต่อนยอน นครโอซาก้า 5D3N

รหัสทัวร์ XJ-L09- KIX04_OSA_SEP


1.กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
2.โอซาก้า – เกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – วัดคินคาคุจิ
  นาโกย่า -   อิออน จัสโก้
3.นาโกย่า – ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ -”เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ
4.ปราสาทโอซาก้า – ดิวตี้ฟรี -ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – ริงกุเอ้าท์เล็ท -  สนามบินคันไซ
5.โอซาก้า – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)


สายการบิน  AIR ASIA X
ราคาเริ่มต้น 23,888 บาท

กำหนดเดินทาง

ส.ค.61  1-5,2-6,3-7,8-12,9-13,10-14,15-19
  16-20,17-21,22-26,23-27,24-28
  29 ส.ค. – 02 ก.ย. ,30 ส.ค. – 03 ก.ย
  31 ส.ค. – 04 ก.ย. 61

ก.ย.61  5-9,6-10,7-11,12-16,13-17,14-18
  19-23,20-24,21-25,26-30 


 

ทัวร์ OSAKA TAKAYAMA KYOTO 4D3N

รหัสทัวร์ TR-L197-TR15-TOY_NOV


1.กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง – สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น
2.ทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ - ชิราคาวาโกะ - นาโกย่า – ช้อปปิ้งซาคาเอะ
3.ป่าไผ่อาราชิยาม่า – สะพานโทเก็ตสึเคียว - เมืองเกียวโต – วัดคินคะคุจิ
ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – โอซาก้า – เอ็กซ์โปซิตี้ - ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
4.ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – หุบเขามิโนะ – ผ่านชม วัดเรียวอันจิ
 น้ำตกมิโนะ – อิออน มอลล์ – สนามบินดอนเมือง


สายการบิน  SCOOT
ราคาเริ่มต้น 22,888 บาท

กำหนดเดินทาง
ก.ย.61  23-26/30 ก.ย – 03 ต.ค
ต.ค.61  07-10/14-17/21-24 /28-31
พ.ย.61  04-07/11-14/18-21 

ทัวร์ OSAKA TAKAYAMA KYOTO 5D4Nซุปตาร์ ทตโทริ

รหัสทัวร์   TR-L197-TR_OSA_SEP


1.กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง – สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น
2.ทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ - ชิราคาวาโกะ – คามิโคจิ –สะพานคัปปา - นาโกย่า –ซาคาเอะ
3.อาราซิยาม่า – สวนป่าไผ่ - สะพานโทเก็ตสึเคียว - เมืองเกียวโต
 วัดคินคะคุจิ – โอซาก้า – เอ็กซ์โปซิตี้
4. เมืองโอซาก้า – เมืองทตโทริ – เนินทรายทตโทริ – พิพิธภัณฑ์ศิลปะทราย 
 พิพิธภัณฑ์โคนันยอดนักสืบ – ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
5.ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – หุบเขามิโนะ – ผ่านชม วัดเรียวอันจิ
น้ำตกมิโนะ – อิออน มอลล์ – สนามบินดอนเมือง


สายการบิน  SCOOT
ราคาเริ่มต้น 26,888 บาท

กำหนดเดินทาง
มิ.ย.61  6-10,13-17,20-24,27มิ.ย-1ก.ค.61
ก.ค.61  4-8,11-15,18-22
ส.ค.61  1-5,8-12,15-19,22-26,29ส.ค-2ก.ย.61
ก.ย.61  5-9,12-16,19-23 

ทัวร์ OSAKA TAKAYAMA KOTO 6D4Nซุปตาร์ แฟมมิลี่ ทริป#2

รหัสทัวร์ XJ-L197-OSA-TAK_KOTO _SEP

1.กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง – สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น
2.ชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ – อาคารทาคายาม่า – นาโกย่า
3.อาราซิยาม่า – สวนป่าไผ่ - สะพานโทเก็ตสึเคียว – เมืองเกียวโต – วัดคินคะคุจิ
ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – โอซาก้า
4.อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริม ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ
5.ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) - เอ็กซ์โปซิตี้ - เมืองนารา – วัดโทไดจิ - พระพุทธรูปไดบุทสึ
 อิออนมอลล์ - สนามบินคันไซ
6.สนามบินดอนเมือง


สายการบิน  AIR ASIA X
ราคาเริ่มต้น 27,888 บาท

กำหนดเดินทาง
ก.ย.61  26ก.ย-1ต.ค,27ก.ย-2ต.ค,28ก.ย,3ต.ค,29ก.ย-4ต.ค.61

 

ทัวร์ OSAKA TAKAYAMA KYOTO 4D3N

รหัสทัวร์ TR-L197-TR16-OSA_DEC


1.กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง – สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น
2.ทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ - ชิราคาวาโกะ - นาโกย่า – เทศกาลแสงสี
Nabana no Sato Winter Illumination - ช้อปปิ้งซาคาเอะ
3.ป่าไผ่อาราชิยาม่า – สะพานโทเก็ตสึเคียว - เมืองเกียวโต – วัดคินคะคุจิ
 ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – โอซาก้า – เอ็กซ์โปซิตี้ - ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
4.ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – หุบเขามิโนะ – ผ่านชม วัดเรียวอันจิ
น้ำตกมิโนะ – อิออน มอลล์ – สนามบินดอนเมือง


สายการบิน  SCOOT
ราคาเริ่มต้น 23,888 บาท

กำหนดเดินทาง
พ.ย.61  25-28
ธ.ค.61  02-05 /09-12/16-19
  23-26 /30 ธ.ค – 02 ม.ค62
 

ทัวร์ HAPPY OSAKA SHIRAKAWAGO KYOTO NARA พาเพลิน

รหัสทัวร์ TR-L142-HJO-TR54-C02_OCT

1.กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง - สนามบินคันไซ – กิฟุ 
2.หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่าจิยะ ลิตเติ้ล เกียวโต – ขาปูยักษ์ แบบไม่อั้น 
3.อิสระท่องเที่ยว FREE DAY เต็มวัน หรือ เลือกซื้อ Option เที่ยวยูนิเวอร์แซลเจแปน
4.ปราสาทโอซาก้า - DUTY FREE - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ สนามบินคันไซ - กรุงเทพฯ
     
สายการบิน SCOOT        
ราคาเริ่มต้น 23,999  บาท
กำหนดการเดินทาง

ก.ค.61     4-8,11-15,18-22,25-29

ส.ค.61    1-5,8-12,15-19,22-26,29 ส.ค. – 1 ก.ย

ก.ย.61     5-9,12-16,19-23,26-30

ต.ค.61     3-7,10-14,17-21,24-28

   

 

ทัวร์ OSAKA TOKYO เส้นทางโรแมนติค 5วัน4คืน

รหัสทัวร์ XW-L142-HJOT-TR54-CA02_OCT

1.กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง – สนามบินคันไซ – กิฟฟุ               
2.หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่าจิยะ - ลิตเติ้ล เกียวโต-บุฟเฟ่ต์ขาปู–  ออนเซ็น        
3.โอชิโนะ ฮัคไค - ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5  - ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว - JTC DUTY FREE –  ร้านชา
4.หอโทรทัศน์โตเกียวสกายทรี – วัดอาซากุสะ - ย่านโอไดบะ – ย่านฮาราจูกุ - ย่านชินจุกุ    
5.อิออน -นาริตะ - สนามบินดอนเมือง


สายการบิน NOKSCOOT     
ราคาเริ่มต้น 24,999 บาท
กำหนดเดินทาง
มิ.ย.61  22-26,29มิ.ย-3ก.ค
ก.ค.61  6-10,13-17,20-24,27-31
ส.ค.61  3-7,10-14,10-14,17-21,24-28,31ส.ค-4ก.ย
ก..ย61  7-11,14-18,21-25,28ก.ย-2ต.ค
ต.ค.61  5-9,12-16,19-23

 

ทัวร์  Osaka Takayama Shirakawago Kyoto 5D4N

รหัสทัวร์ TR-L47-TR23-OSA-TAK_OCT


1.กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานดอนเมือง - สนามบินคันไซ โอซาก้า - นาโกย่า จ.ไอจิ
2.เมืองเซกิ - ร้านซันชู Hamonoyasan - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า
 ทาคายาม่า จินยะ – ลิตเติ้ลเกียวโต ซันมาชิซูจิ  - ห้างเอออนโอกากิ   
3.เกียวโต – ศาลเจ้าเฮอัน – พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ
  โอซาก้า – EXPO CITY – ริงกุ เอ้าท์เล็ต        
4.อิสระฟรีเดย์เต็มวัน หรือเลือกซื้อ Option ยูนิเวอร์แซล เจแปน    
5.ปราสาทโอซาก้า - ดิวตี้ฟรี Doton Plaza – ชินไซบาชิ โอซาก้า
 สนามบินคันไซ –  ท่าอากาศยานดอนเมือง 

สายการบิน SCOOT
ราคาเริ่มต้น 24,900 บาท

กำหนดเดินทาง
ส.ค.61  1-5,8-12,15-19,22-26,29 ส.ค. – 2 ก.ย.
ก.ย.61  5-9,12-16,19-23,26-30
ต.ค.61  3-7,10-14,17-21,24-28
 

ทัวร์ OSAKA รักหมดใจ ใบไม้หลากสี”

รหัสทัวร์ XJ-L137-KIX11-OSA_OCT

1.กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)                                                                            
2.โอซาก้า – เกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – วัดคินคะคุจิปราสาททอง
นาโกย่า - อิออน จัสโก้                      
3.นาโกย่า – ทาคายาม่า – เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ -  หมู่บ้านชิราคาวะโกะ              
4.ปราสาทโอซาก้า – ดิ้วตี้ฟรี-ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – ริงกุเอ้าท์เล็ท – สนามบินคันไซ         
5.สนามบินคันไซ - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)

สายการบิน AIR ASIA X
ราคาเริ่มต้น 23,888 บาท
กำหนดเดินทาง
ก.ย.61  5-9,12-16,19-23,26-30
ต.ค.61   3-7,5-9,10-14,12-16,17-21,19-23

 

ทัวร์ OSAKA รักใสๆใบไม้หลากสี”

รหัสทัวร์ XJ-L137-KIX22-OSA_NOV

1.กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – โอซาก้า  
2.โอซาก้า – เกียวโต – ป่าไผ่อราชิยาม่า - ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – นาโกย่า -   อิออน จัสโก้       
3.นาโกย่า – ทาคายาม่า –  เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ               
4.ปราสาทโอซาก้า – ดิ้วตี้ฟรี-ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – ริงกุเอ้าท์เล็ท – สนามบินคันไซ         
5.กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)


สายการบิน AIR ASIA X
ราคาเริ่มต้น 24,888บาท
กำหนดเดินทาง
ต.ค.61  27-31
พ.ย.61  3-7,6-10,8-12,9-13,10-14,15-19,22-26


 

ทัวร์ KIX09 OSAKA TAKAYAMA ลัลล้า ใบไม้แดง 5D3N

รหัสทัวร์ XJ-L09- KIX09 -5D3N_NOV

1.กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
2.โอซาก้า – ฟูชิมิ อินาริ – วัดคินคาคุจิ – นาโกย่า
 ศาลเจ้าคิบูเนะ -   นาโกย่าสเตชั่น
3.นาโกย่า – ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ
”เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ – อิออน จัสโก้
4.ปราสาทโอซาก้า – ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
  ริงกุเอ้าท์เล็ท -  สนามบินคันไซ
5.กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง

สายการบิน AIR ASIA X
ราคาเริ่มต้น 24,999 บาท
กำหนดเดินทาง
ก.ย.61  27ก.ย-1ต.ค
ต.ค.61  3-7,4-8,5-9,6-10,13-17,14-18,17-21
 18-22,20-24,21-25,23-27,24-28,25-29
 26-30,27-31,30ต.ค-3พ.ย
พ.ย.61  1-5,2-6,3-7,6-10,7-11,8-12,9-13
 10-14,13-17,14-18,15-19,26-30 
 27 พ.ย. – 01 ธ.ค. 2561
 28 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2561
  29 พ.ย. – 03 ต.ค. 2561

 

ทัวร์ จัดเต็ม ชมซากุระในทุ่งใบไม้แดง OSAKA OBARA

รหัสทัวร์ XJ-L09-KIX10 XJ_NOV


1.กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
2.นาโกย่า – ฟูชิมิ อินาริ – ปราสาททอง -วัดโทฟุคุจิ – นาโกย่าสเตชั่น
3.ศาลเจ้าโอสึคันนง – ชมซากุระและใบไม้แดงที่โอบาระ-โทคิ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต
4.ปราสาทโอซาก้า – ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ -อิออน -  สนามบินคันไซ
5.กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง

สายการบิน THAI AIRAISA X
ราคาเริ่มต้น 25,999 บาท

กำหนดการเดินทาง
พ.ย.61   16-20,17-21,20-24,21-25,22-26,23-27
 

ทัวร์ หนาวนี้...ที่รอคอย OSAKATAKATAMA

รหัสทัวร์ XJ-L09-KIX11 XJ_DEC


1.กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
2.โอซาก้า – ฟูชิมิ อินาริ – วัดคินคาคุจิ – นาโกย่า
เทศกาลแสงสีนาบานะ โน ซาโตะ
3.นาโกย่า – ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ
เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ – อิออน
4.ปราสาทโอซาก้า – ดิวตี้ฟรี -ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – ริงกุเอ้าท์เล็ท
 สนามบินคันไซ
5.กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง

สายการบิน  THAI AIRAISA X
ราคาเริ่มต้น  26,999 บาท

กำหนดการเดินทาง
พ.ย.61    30 พ.ย. – 04 ธ.ค.
ธ.ค.61     1-5,8-12,12-16,13-17,14-18,15-19,18-22,19-23
                20-24,21-25,22-26,23-27,24-28,25-29,26-30,27-31
               28 ธ.ค. 61 – 01 ม.ค. 62,29 ธ.ค. 61 – 02 ม.ค. 62
               30 ธ.ค. 61 – 03 ม.ค.,31 ธ.ค. 61 – 04 ม.ค. 


ทัวร์ HAPPY OSAKA KYOTO NARA ฟ้าประทาน

รหัสทัวร์ XW-L142-HJO-TR43-B03_MAR19

1.สนามบินดอนเมือง – โอซาก้า
2.นารา- วัดโทไดจิ- เกียวโต- วัดคิโยมิสึ - ศาลเจ้าเฮอัน -สาธิตการชงชา - DUTY FREE
3.อิสระท่องเที่ยว FREE DAY เต็มวัน หรือ เลือกซื้อ Option เที่ยวยูนิเวอร์แซลเจแปน 
4.ปราสาทโอซาก้า - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - สนามบินคันไซ - กรุงเทพฯ        

สายการบิน SCOOT
ราคาเริ่มต้น 18,765 บาท
กำหนดการเดินทาง
พ.ย.61   4-7,11-14,18-21,25-28
ธ.ค.61   2-5,9-12,16-19,23-26,30 ธ.ค. - 2 ม.ค.
ม.ค.62   6-9,13-16,20-23,27-30
ก.พ.62   3-6,10-13,17-20,24-27
มี.ค.62  3-6,10-13,17-20,24-27,31 มี.ค. - 3 เม.ย. 62

   


 

ทัวร์ SURE OSAKA KYOTO NARA 5D3N

รหัสทัวร์ XJ-L196-HNJ02-OSA_DEC


1.สนามบินดอนเมือง - สนามบินคันไซ
2.เกียวโต - ฟูชิมิอินาริ - อาราชิยาม่า - คินคะคุจิ - โอซาก้า
 โดทงบุริ - ย่านชินไซบาชิ
3.อิสระช้อปปิ้งในเมืองโอซาก้า หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริม
"ยูนิเวอร์เซลสตูดิโอเจแปน" เพิ่มท่านละ 2,500 บาท
4.ปราสาทโอซาก้า - วัดโทไดจิ เมืองนารา - ดิวตี้ฟรี
 ริงกุ พรีเมี่ยม เอ้าเล็ท - สนามบินคันไซ
5.สนามบินดอนเมือง


สายการบิน AIR ASIA X
ราคาเริ่มต้น 25,900 บาท

กำหนดเดินทาง
มิ.ย.61  8-12,22-26
ก.ค.61  6-10,20-24
ส.ค.61  3-7,9-13,10-14,17-21
ก.ย.61  14-18,21-25
ต.ค.61  5-9,26-30
พ.ย.61  2-6,23-27
ธ.ค.61  14-18,21-25,29ธ.ค-2ม.ค.62
 

ทัวร์ OSAKA TAKAYAMA KYOTO 5D3N

รหัสทัวร์ XJ-L197-XJ60_OSA_NOV


1.กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง – สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น
2.หมู่บ้านนินจาอิงงะ – ทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ – ชิราคาวาโกะ
 นาโกย่า – ซาคาเอะ
3.อาราซิยาม่า – สวนป่าไผ่ - สะพานโทเก็ตสึเคียว – เมืองเกียวโต
 วัดคินคะคุจิ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – โอซาก้า - ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
4.ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) - เอ็กซ์โปซิตี้ - หุบเขามิโนะ – ผ่านชม วัดเรียวอันจิ
 น้ำตกมิโนะ – อิออน มอลล์ – สนามบินดอนเมือง
5.สนามบินดอนเมือง

สายการบิน  AIR ASIA X
ราคาเริ่มต้น 25,888 บาท

กำหนดเดินทาง
ก.ย.61  30ก.ย-4ต.ค.

ต..ค61  1-5,2-6,3-7,4-8,5-9,6-10
  7-11,8-129-13,10-14,11-15
  13-17,14-18,15-19,16-20,17-21
  18-22,19-23,20-24,21-25,22-26
 22-126,23-27,24-28,25-29,26-30
 27-31,28ต.ค-1พ.ย,29ต.ค-2พ.ย.,31ต.ค-4พ.ย

พ.ย.61  1-5,2-6,3-7,4-8,5-9,6-10,7-11,8-12
  9-13,10-14,11-15,12-16,13-17,14-18
  15-19,16-20,17-21,18-22,19-23,20-24
  21-25,22-26,23-27,24-28,25-29,26-30
 

ทัวร์ OSAKA TAKAYAMA KYOTO

รหัสทัวร์ XJ-L197-OSAKA XJ_JAN19


1.กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง – สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น
2.ทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ – ชิราคาวาโกะ – ชมเทศกาลไฟ นาบานะ
 โนะ ซาโตะ - นาโกย่า – ซาคาเอะ
3.อาราซิยาม่า – สวนป่าไผ่ - สะพานโทเก็ตสึเคียว
เมืองเกียวโต – วัดคินคะคุจิ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – โอซาก้า
ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
4.ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) - เอ็กซ์โปซิตี้ - หุบเขามิโนะ
ผ่านชม วัดเรียวอันจิ – น้ำตกมิโนะ – อิออน มอลล์ – สนามบินดอนเมือง

สายการบิน THAI AIRASIA X
ราคาเริ่มต้น 26,888 บาท

กำหนดการเดินทาง
พ.ย.61   27พ.ย.-1ธ.ค.,28พ.ย.-2ธ.ค.,29พ.ย.-3ธ.ค.,30พ.ย.-4ธ.ค.
ธ.ค.61    1-5,2-6,3-7,4-8,8-12,9-13,10-14,11-15,12-16,13-17,14-18
               15-19,20-24,21-25,22-26,23-27,24-28,25-29,26-30,27-31
               28ธ.ค.-1ม.ค.62 BUS1 ,28ธ.ค.-1ม.ค. BUS2 ,29ธ.ค.-2ม.ค. BUS1,
               29ธ.ค.-2ม.ค.62 BUS2 ,30ธ.ค.-3ม.ค.62 BUS1,30ธ.ค.-3ม.ค.62 BUS2
               31ธ.ค.-3ม.ค.62 BUS1,31ธ.ค.-3ม.ค.62 BUS2
ทัวร์ OSAKA TAKAYAMA KYOTO 5D3N

รหัสทัวร์ XJ-L197-XJ61_OSA_DEC

1.กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง – สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น
2.ทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ – ชิราคาวาโกะ – ชมเทศกาลไฟ นาบานะ โนะ ซาโตะ
นาโกย่า – ซาคาเอะ
3.อาราซิยาม่า – สวนป่าไผ่ - สะพานโทเก็ตสึเคียว – เมืองเกียวโต – วัดคินคะคุจิ
 ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – โอซาก้า - ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
4.ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) - เอ็กซ์โปซิตี้ - หุบเขามิโนะ – ผ่านชม วัดเรียวอันจิ
น้ำตกมิโนะ – อิออน มอลล์ – สนามบินดอนเมือง
5.สนามบินดอนเมือง


สายการบิน  AIR ASIA X
ราคาเริ่มต้น 26,888 บาท

กำหนดเดินทาง
พ.ย.61  27 พ.ย-01 ธ.ค/28 พ.ย-02 ธ.ค
 29 พ.ย-03 ธ.ค/30 พ.ย-04 ธ.ค

ธ.ค.61  01-05 /02-06 /03-07 /04-08 /08-12
  09-13/10-14 /11-15/12-16 /13-17
  14-18 /15-19 /16-20/17-21/18-22
 19-23/20-24 /21-25/22-26 /23-27
  24-28/25-29 /26-30/27-31

 28 ธ.ค-01ม.ค 62 BUS1/28 ธ.ค-01ม.ค 62  BUS2
 29 ธ.ค-02ม.ค 62  BUS1/29 ธ.ค-02 ม.ค 62 BUS2
 30 ธ.ค-03ม.ค 62  BUS1/30 ธ.ค-03 ม.ค 62  BUS2
 30 ธ.ค-03 ม.ค 62  BUS3/31 ธ.ค-04 ม.ค 62  BUS1
 31 ธ.ค-04ม.ค 62  BUS2


 

ทัวร์  Osaka Takayama Shirakawago Matsumoto 4D3N

รหัสทัวร์ TR-L47-TR22-SNOW_JUN

1.ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานคันไซ โอซาก้า – กิฟุ
2.หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – เมืองทาคายาม่า – ลิตเติ้ลเกียวโต
  เขตเมืองเก่าซันมาชิซูจิ  - มัตสึโมโต้ - ปราสาทมัตสึโมโต้ -  ออนเซ็น           
3.เส้นทางสายอัลไพน์ ทาเตยามะ คุโรเบะ กำแพงหิมะ  กุโจ
4.กุโจ – โอซาก้า - ห้างโดทงพลาซ่า - ชินไชบาชิ – ริงกุเอ้าท์เลท
  สนามบินคันไซ – สนามบินดอนเมือง

        
สายการบิน SCOOT
ราคาเริ่มต้น27,900 บาท

กำหนดเดินทาง
มิ.ย.61  3-6,10-13,17-20 

ทัวร์ OSAKA WAKAYAMA KYOTO 6D4N

รหัสทัวร์  XJ-L197-XJ62_OSA_NOV

1.กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง – สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น
2.หมู่บ้านนินจา - ชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ
อาคารทาคายาม่า – นาโกย่า
3.อาราซิยาม่า – สวนป่าไผ่ - สะพานโทเก็ตสึเคียว – เมืองเกียวโต
  วัดคินคะคุจิ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – โอซาก้า
4.เมืองวาคายาม่า - ปราสาทวาคายาม่า – Porto Europa
ตลาดปลาคุโรชิโอ - นั่งรถไฟแมวเหมียว (Wakayama St.-Kishi St.)
 โอซาก้า - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
5.ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) - เอ็กซ์โปซิตี้ – หุบเขามิโนะ – ผ่านชมวัดเรียวอันจิ
  น้ำตกมิโนะ - อิออนมอลล์ - สนามบินคันไซ
6.สนามบินดอนเมือง


สายการบิน  AIR ASIA X
ราคาเริ่มต้น 28,888 บาท

กำหนดเดกินทาง
ต.ค.61  1-6,2-6,3-7,4-9,5-10,6-11
 7-12,8-13,9-14,10-15,11-16
 12-17,13-18,14-19,16-21,17-22
 18-23,19-24,20-25,21-26,22-27,23-28
 24-29,25-30,26-31,27ต.ค-01 พ.ย.61
 28 ต.ค-02 พ.ย.61,29ต.ค-03 พ.ย.61
 30ต.ค-04  พ.ย.61,31ต.ค-05  พ.ย.61

พ.ย.61  1-6,2-7,3-8,4-9,5-10,6-11,7-12
  8-13,9-14,10-15,11-16,12-17,13-18
  14-19,15-20,16-21,17-22,18-23,19-24
  20-25,21-26,22-27,23-28,24-29,25-30
  26 พ.ย-01ธ.ค.,27 พ.ย-02 ธ.ค.
 28  พ.ย-03ธ.ค.,29  พ.ย-04ธ.ค.
 30 พ.ย-05ธ.ค. 


 

ทัวร์ สบาย ฟินเวอร์ OSAKA TAKAYAMA

รหัสทัวร์ XJ-L18-GT-KIX XJ13_OCT


1.สนามบินดอนเมือง-สนามบินคันไซ
2.เมืองเกียวโต-ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ-วัดคิโยมิสึ
นาโกย่า-ช้อปปิ้งซาคาเอะ
3.เมืองทาคายาม่า-หมู่บ้านชิราคาวาโกะ-ที่ว่าการอำเภอเก่าทาคายาม่า
[ด้านนอก]-ถนนสายซันมาจิ ซูจิ
4.ปราสาทโอซาก้า(ไม่รวมค่าเข้า)-ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
ริงกุเอ้าท์เล็ต-สนามบินคันไซ
5.สนามบินคันไซ-กรุงเทพฯ


สายการบิน THAI AIRASIA X
ราคเริ่มต้น 22,991 บาท

กำหนดการเดินทาง
ก.ค.61     4-8,6-10,11-15,13-17,18-22,20-24,26-30,27-31
ส.ค.61     1-5,3-7,17-21,22-26,24-28,29 ส.ค.-02 ก.ย.
                31 ส.ค.-04 ก.ย.
ก.ย.61     5-9,7-11,12-16,14-18,19-23,21-25,26-30
ต.ค.61     5-9,6-10,10-14,13-17
ทัวร์ OSAKA TAKAYAMA FINVER 5D3N

รหัสทัวร์ XJ-L05-GO2KIX-XJ002_OCT

1.กรุงเทพฯ-สนามบินคันไซ
2.เมืองเกียวโต-ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ-วัดคิโยมิสึ-นาโกย่า-ช้อปปิ้งซาคาเอะ
3.เมืองทาคายาม่า-หมู่บ้านชิราคาวาโกะ-ที่ว่าการอำเภอเก่าทาคายาม่า[ด้านนอก]
ถนนสายซันมาจิ ซูจิ
4.ปราสาทโอซาก้า(ไม่รวมค่าเข้า)-ช้อปปิ้งชินไซบาชิ-ริงกุเอ้าท์เล็ต-สนามบินคันไซ
5.สนามบินคันไซ-กรุงเทพฯ


สายการบิน  AIR ASIA X
ราคาเริ่มต้น 27,900 บาท
กำหนดเดินทาง
ส.ค.61  1-5,3-7,17-21,22-26,24-28
  29 ส.ค.-02 ก.ย.61,31 ส.ค.-04 ก.ย.61
ก.ย.61 5-9,7-11,12-16,14-18,19-23,21-25
ต.ค.61 5-9,6-10,13-16
 

ทัวร์ OSAKA WAKAYAMA KYOTO 6D4N

รหัสทัวร์ XJ-L197-XJ63-OSA_DEC


1.กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง – สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น
2.ชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ – อาคารทาคายาม่า – นาโกย่า
3.อาราซิยาม่า – สวนป่าไผ่ - สะพานโทเก็ตสึเคียว – เมืองเกียวโต – วัดคินคะคุจิ
  ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – โอซาก้า
4.เมืองวาคายาม่า - ปราสาทวาคายาม่า – Porto Europa - ตลาดปลาคุโรชิโอ
  นั่งรถไฟแมวเหมียว (Wakayama St.-Kishi St.) – โอซาก้า - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
5.ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) - เอ็กซ์โปซิตี้ - หุบเขามิโนะ – ผ่านชมวัดเรียวอันจิ
 น้ำตกมิโนะ - อิออนมอลล์ - สนามบินคันไซ
6.สนามบินดอนเมือง


สายการบิน  AIR ASIA X
ราคาเริ่มต้น 34,888 บาท

กำหนดเดกินทาง
ธ.ค.61  1-6,2-7,3-8,4-9,5-10,6-11,7-12
  8-13,9-14,10-15,11-16,12-17
  13-18,14-19,15-20,16-21,17-22
  18-23,19-234,20-25,21-26,22-24
  23-28,24-29,25-30,26-31
27 ธ.ค-01 ม.ค.62 BUS1
28ธ.ค-02  ม.ค.62 BUS1
28ธ.ค1-02 ม.ค.62 BUS2
29ธ.ค-03 ม.ค.62 BUS1
29 ธ.ค-03 ม.ค.62 BUS2
29ธ.ค-03 ม.ค.62BUS3
30ธ.ค-04  ม.ค.62 BUS1
30ธ.ค-04  ม.ค.62 BUS2
 

ทัวร์ NAGOYA FREE OSAKA 5 D 3N

รหัสทัวร์ TG-L05-G02NGO-TG001_AUG

1.สนามบินสุวรรณภูมิ
2.สนามบินนาโกย่า - วัดนิตไทยจิ – วัดเจ้าแม่กวนอิมโอสึ
ช้อปปิ้ง JR STATION - ถนนอุมายม่อน - ทะเลสาบบิหวะ
3.เมืองเกียวโต-วัดคิโยมิสึ-โอซาก้า-เดน เดน ทาวน์ – ชินไซบาชิ
4.อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ
5.ปราสาทโอซาก้า(ไม่รวมค่าเข้า)-ริงกุเอ้าท์เล็ต-
จัสโก้อิออน-สนามบินคันไซ-กรุงเทพฯ

สายการบินTHAI AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 39,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
ส.ค.61  8-12,9-13,10-14
ทัวร์ SPECIAL TOTTORI HIMEJI OSAKA 

รหัสทัวร์ XJ-L05-GO2-KIXXJ001_OCT

1.กรุงเทพฯ-สนามบินคันไซ
2.เมืองฮิเมจิ-ปราสาทฮิเมจิ-เมืองทตโตริ-เนินทรายทตโตริ
3.โคนันทาวน์-ตลาดปลาซากาอิมินาโตะ-ถนนมิซูกิ ชิเงรุ[เกะเกะโนะ
คิทาโร่]-สวนดอกไม้ ฮานะไคโระ-ออนเซ็น
4.ภูเขาไดเซ็น-เมืองเก่าคุราชิกิ-เมืองโอซาก้า-ช้อปปิ้งชินไซบาชิ-สนามบินคันไซ
5.สนามบินคันไซ-กรุงเทพฯ

สายการบิน THAI AIR ASIA X
ราคาเริ่มต้น 32,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
มิ.ย.61    30 มิ.ย. - 04 ก.ค
ก.ค.61     4-8,6-10,11-15,18-22
ส.ค.61    1-5,3-7,17-21,22-26,24-28,29 ส.ค.-02 ก.ย.
               31 ส.ค.-04 ก.ย.
ก.ย.61     5-9,7-11,12-16,14-18,19-23,21-25,26-30
ต.ค.61    5-9,6-10,10-14


 

ทัวร์ EASY AUTUMN LEAVES IN NAGOYA 5D3N

รหัสทัวร์ JL-L92-TAK- NAGOYA 5D3N_NOV


1.กรุงเทพฯ – นาโกย่า
2.ท่าอากาศยานชุบุ – หุบเขาโครังเค – เขตเมืองเก่าซึมาโกะจุกุ – ทาคายาม่า
3.วัดฮิดะโคกุบันจิ – ที่ว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่า (ไม่รวมค่าเข้าชมด้านใน)
หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ – หมู่บ้าน LITTLE KYOTO – กิฟุ
4.ศาลเจ้าอะสึตะ – ช้อปปิ้ง MITSUI OUTLET – ช้อปปิ้งถนนซาคาเอะ
เทศกาลดูไฟ NABANA NO SATO
5.ท่าอากาศยานชุบุ (นาโกย่า) – กรุงเทพฯ


สายการบิน JAPAN AIRLINES
ราคาเริ่มต้น 34,900 บาท
กำหนดเดินทาง
พ.ย.61  6-10,16-20,19-23,22-26,26-30,28พ.ย-2ธ.ค.61
ทัวร์ GO OSAKA TAKAYAMA TOKYO 6D4N

รหัสทัวร์ XJ-L05-GO2KIX-XJ003_NOV

1.กรุงเทพฯ-สนามบินคันไซ
2.เมืองเกียวโต-วัดคิโยมิสึ-ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ-นาโกย่า
MITSUI OUTLET JAZZ DREAM
3.เมืองทาคายาม่า-ที่ว่าการอำเภอเก่าทาคายาม่า[ด้านนอก]
ถนนสายซันมาจิ ซูจิ-หมู่บ้านชิราคาวาโกะ
4.ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 [ตามสภาพอากาศ]-พิธีชงชา-โตเกียว
วัดอาซากุซะ-ช้อปปิ้งชินจูกุ
5.อิสระเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวร์โตเกียวดิสนีย์แลนด์-สนามนาริตะ
6.กรุงเทพฯ


สายการบิน  AIR ASIA X
ราคาเริ่มต้น 35,900  บาท
กำหนดเดินทาง
พ.ย.61  14-19,20-25,21-26

 

ทัวร์ GO OSAKA TAKAYAMA TOKYO SKI 6D4N
รหัสทัวร์ XJ-L05-GO2KIX-XJ004_DEC
1.กรุงเทพฯ-สนามบินคันไซ
2.เมืองเกียวโต-วัดคิโยมิสึ-ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ-
MITSUI OUTLET JAZZ DREAM
3.เมืองทาคายาม่า-ที่ว่าการอำเภอเก่าทาคายาม่า[ด้านนอก]
ถนนสายซันมาจิ ซูจิ-หมู่บ้านชิราคาวาโกะ
4.กิจกรรม ณ ลานสกี-พิธีชงชา-โตเกียว- วัดอาซากุซะ
ช้อปปิ้งชินจูกุ
5.อิสระเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวร์โตเกียวดิสนีย์แลนด์
สนามนาริตะ
6.กรุงเทพฯ
สายการบิน  AIR ASIA X
ราคาเริ่มต้น 39,900 บาท
กำหนดเดินทาง
ธ.ค.61 4-9,12-17,19-24 

ทัวร์ FUJI IBARAKI NIKKO OSAKA  6D4N

รหัสทัวร์ TG-L187-JJP45-6D4N_NOV


1.สนามบินดอนเมือง-สนามบินนาริตะ
2.สนามบินนาริตะ-อิบารากิ-อุชิกุ ไดบุสึ ฮิตาชิ ซีไซด์พาร์ค นิกโก้
3.นิกโก-ศาลเจ้าโทโชกุ-น้ำตกเคะงอน-ทะเลสาบชูเซนจิ
มิตซุย เอ้าท์เลต (ดินเนอร์บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์+ออนเซ็น)
4.ภูเขาไฟฟูจิ-หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก-ศูนย์ชงชา-ทะเลสาบฮามานะ-นาโกย่า-ช้อปปิ้งซาคาเอะ
5.นาโกย่า-เกียวโต-คินคะคุจิ-ฟุชิมิอินาริ-โอซาก้า-ดิวตี้ฟรี เอ๊กซ์โปซิตี้
6.ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก)-ช้อปปิ้งชินไซบาชิ-สนามบินคันไซ โอซาก้า-สนามบินสุวรรณภูมิ


สายการบินTHAI AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 49,999 บาท

กำหนดการเดินทาง
ต.ค.61  10-15,12-17,17-22,24-29,31ต.ค-5พ.ย
พ.ย.61  7-12,14-19,17-22,28พ.ย-3ธ.ค.61
 

ทัวร์ HILIGHT JAPAN B 6D 3N 

รหัสทัวร์ TG-L05-GO2KIX-TG001_AUG

1.กรุงเทพฯ-สนามบินคันไซ
2.เมืองนารา-วัดโทไดจิ-เมืองเกียวโต-วัดคิโยมิสึ-วัดคินคาคุจิ-ทะเลสาบบิหวะ
3.นาโงย่า-นั่งรถไฟชินคันเซน-ทะเลสาบฮามานา-สะพานแขวนมิชิม่า สกายวอล์ค
4.ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 [ตามสภาพอากาศ]-พิธีชงชา-โตเกียว-ช้อปปิ้งชินจูกุ
5.วัดอาซากุซะ-ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี-ไดเวอร์ซิตี้โอไดบะ-สนามบินฮาเนดะ
6.สนามบินฮาเนดะ-กรุงเทพฯ

สายการบินTHAI AIRWAYS

ราคาเริ่มต้น 45,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
ส.ค.61  8-13,9-14,10-15
 

ทัวร์ HILIGHT JAPAN AUTUMN B 6D4N

รหัสทัวร์ TG-L05-GO2KIX-TG004_NOV

1กรุงเทพฯ-สนามบินคันไซ
2สนามบินคันไซ-เมืองเกียวโต-วัดคิโยมิสึ-วัดคินคาคุจิ-ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ-เมืองนาโงย่า
3นาโงย่า-นั่งรถไฟชินคันเซน-ทะเลสาบฮามานา-ฮาโกเน่-ล่องเรือทะเลสาบอาชิ
นั่งกระเช้าชมหุบเขาโอวาคุดานิ (ONE WAY)-แช่น้ำแร่
4ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)-พิธีชงชา-โตเกียว-ถนนอิโจนามิกิ-ช้อปปิ้ง
5อิสระช้อปปิ้ง หรือเลือกซื้อทัวร์โตเกียวดิสนีย์แลนด์
6วัดอาซากุซะ-นาริตะ-ช้อปปิ้งอิออน-สนามบิน-นาริตะ-กรุงเทพฯ

สายการบินTHAI AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 52,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
พ.ย.61  1-6,7-12,15-20,21-26
 

ทัวร์ HILIGHT JAPAN B PRO 6D4N

รหัสทัวร์ TG-L05-GO2KIX-TG003_DEC

1.กรุงเทพฯ-สนามบินคันไซ
2.สนามบินคันไซ-เมืองเกียวโต-วัดคิโยมิสึ-วัดคินคาคุจิ-ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ-เมืองนาโงย่า
3.นาโงย่า-นั่งรถไฟชินคันเซน-ทะเลสาบฮามานา-ฮาโกเน่-ล่องเรือทะเลสาบอาชิ
นั่งกระเช้าชมหุบเขาโอวาคุดานิ (ONE WAY)-แช่น้ำแร่
4.ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)-พิธีชงชา-โตเกียว-ช้อปปิ้ง
5.อิสระช้อปปิ้ง หรือเลือกซื้อทัวร์โตเกียวดิสนีย์แลนด์
6.วัดอาซากุซะ-นาริตะ-ช้อปปิ้งอิออน-สนามบินนาริตะ-กรุงเทพฯ


สายการบินTHAI AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 52,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
ต.ค.61 3-8,24-29
ธ.ค.61  5-10 


 

 

ช่องทางรับโปรโมชั่น พิเศษ!!


 

VISITOR

 สถิติวันนี้

2419 คน

 สถิติเมื่อวาน

1458 คน

 สถิติเดือนนี้

สถิติปีนี้

สถิติทั้งหมด

40249 คน

321611 คน

3285494 คน

เริ่มเมื่อ 2012-06-11   

     TOURISM AUTHORITY OF THAILAND
   LICENSE NO. 11/06794

 © 2011 Tourinloveallway  All rights reserved.


📞 02-174-2214-5 , 02-1742346-7
📱  088-886-0049 , 091-797-6745 , 088-449-2534
💬 line: @tourinlove
   facebook: http://www.facebook.com/ILoveTourInLove/
 follow us official