ไต้หวัน
Taiwan
ข้อมูลทั่วไป
ที่ตั้ง อยู่ระหว่างทะเลจีนตะวันออกและทะเลจีนใต้ ห่างจากจีนแผ่นดินใหญ่ประมาณ 160 ก.ม.
พื้นที่ 36,000 ตร.กม
เมืองหลวง ไทเป
ประชากร 23 ล้านคน (ม.ค. 2553)
ภาษาราชการ จีนกลาง
ศาสนา พุทธ เต๋า คริสต์

การเมืองการปกครอง
ประมุข
ประธานาธิบดี คนปัจจจุบัน คือ นายหม่า อิงจิ่ว (Ma Ying-jeou)
ผู้นำรัฐบาล นายกรัฐมนตรี คนปัจจุบันคือ นายอู๋ ตุนอี้ (Mr. Wu, Den-yih
รัฐมนตรีต่างประเทศ นายหยาง จิ้นเทียน (Mr. Yang, Chin-tien
ระบอบการปกครอง สาธารณรัฐ
วันชาติ 10 ตุลาคม
เศรษฐกิจการค้า
หน่วยเงินตรา ดอลลาร์ไต้หวัน (NT$) โดย 1 USD เท่ากับประมาณ 33 ดอลลาร์ไต้หวัน (ม.ค. 2553)
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ 378.1 พันล้าน USD
รายได้ประชาชาติต่อหัว 16,914 USD
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ ร้อยละ -2.53
สินค้านำเข้าสำคัญ เครื่องจักร อุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้า แร่ธาตุ
สินค้าส่งออกสำคัญ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ แผงวงจรไฟฟ้า เซมิคอนดักเตอร์ สิ่งทอ โลหะ พลาสติก ยางพารา เคมีภัณฑ์

ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับไต้หวัน

ภาพรวมความสัมพันธ์ไทย – ไต้หวัน
1. ภาพรวม ราบรื่น ภายใต้หลักการ “จีนเดียว”
2 ด้านเศรษฐกิจ
2.1 การค้า ไต้หวันเป็นคู่ค้าสำคัญอันดับต้น ๆ ของไทย การค้ารวมไทย -ไต้หวันในปี 2552 มีมูลค่า 7.077 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยไทยส่งออกไปไต้หวัน 2.25 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ลดลงร้อยละ 16.71 จากปี 2551) ขณะที่ไทยนำเข้าจากไต้หวัน 4.82 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ลดลงร้อยละ 22.4 จากปี 2551) และไต้หวันได้ดุลการค้า รวม 2.57 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
สินค้าส่งออกของไทยไปไต้หวัน 5 อันดับแรก ได้แก่ แผงวงจรไฟฟ้า อุปกรณ์ประมวลข้อมูลอัตโนมัติ เคมีภัณฑ์ น้ำตาล มันสำปะหลัง ขณะที่สินค้าที่ไทยนำเข้าจากไต้หวัน 5 อันดับแรก ได้แก่ แผงวงจรไฟฟ้า เคมีภัณฑ์ เครื่องจักรกลและชิ้นส่วน แร่เหล็กและเหล็กเส้น เครื่องจักรไฟฟ้าและชิ้นส่วน
1.2.2 การลงทุน ในปี 2552 ไต้หวันลงทุนในไทยจำนวน 73 โครงการ รวมมูลค่า 2.02 หมื่นล้านบาท มากเป็นอันดับ 5 ของการลงทุนต่างชาติในปี 2552 ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในอุตสาหกรรมผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เซมิคอนดักเตอร์ เสื้อผ้าสำเร็จรูป
2.2 การท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวไต้หวันนิยมเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทย อย่างไรก็ดี ในปี 2552 นักท่องเที่ยวไต้หวันเดินทางมาประเทศไทย รวม 364,371 คน ลดลง 28,805 คน หรือร้อยละ 7.9 จากปี 2551 ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้นักท่องเที่ยวไต้หวันเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยน้อยลง ได้แก่ (1) ผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจและการโลก (2) สถานการณ์ภายในประเทศไทย และ (3) ค่าเงินบาทที่แข็งขึ้น
2.3แรงงาน ไต้หวันเป็นตลาดแรงงานสำคัญอันดับต้น ๆ ของไทย และในปี 2552 มีแรงงานไทยที่ประกอบอาชีพในไต้หวันประมาณ 66,00 คน เพิ่มขึ้นจากปี 2551 ประมาณ 4,000 คน ส่วนใหญ่เป็นแรงงานด้านการก่อสร้าง
3. ด้านวิชาการ ไทยและไต้หวันมีความร่วมมือด้านวิชาการครบคลุมหลากหลายสาขา โดยเฉพาะด้านเกษตรกรรม สาธารณสุขชุมชน และการพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและเล็ก (SMEs)
4. ความตกลงสำคัญ ได้แก่ ความตกลงส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน และความตกลงยกเว้น การเก็บภาษีซ้อน (ลงนามปี 2542)

 

 


 

 

ช่องทางรับโปรโมชั่น พิเศษ!!


 

VISITOR

 สถิติวันนี้

902 คน

 สถิติเมื่อวาน

2443 คน

 สถิติเดือนนี้

สถิติปีนี้

สถิติทั้งหมด

43774 คน

325136 คน

3289019 คน

เริ่มเมื่อ 2012-06-11   

     TOURISM AUTHORITY OF THAILAND
   LICENSE NO. 11/06794

 © 2011 Tourinloveallway  All rights reserved.


📞 02-174-2214-5 , 02-1742346-7
📱  088-886-0049 , 091-797-6745 , 088-449-2534
💬 line: @tourinlove
   facebook: http://www.facebook.com/ILoveTourInLove/
 follow us official