ตั๊ล ลัล ลา เบตง 5วัน 2คืน | โดยรถโค้ชปรับอากาศ

รหัสทัวร์ : TTIL210322
ตั๊ล ลัล ลา เบตง 5วัน 2คืน | โดยรถโค้ชปรับอากาศ

  • ชมทะเลหมอก สกายวอร์คอัยเยอร์เวง มหัศจรรย์แดนใต้ ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว วัดช้างให้ เขื่อนบางลาง อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ ชมทะเลหมอก Skywalk อัยเยอร์เวง สะพานแตปูซู น้ำตกเฉลิมพระเกียรติ ร.9 อุโมงค์ปิยะมิตร บ่อน้ำร้อนเบตง ถ่ายรูปป้ายใต้สุดสยาม ตลาดกิมหยง
เดินทางช่วง
2 ธ.ค. 64 - 3 ม.ค. 65 ( 3 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
2 ธ.ค. 64 - 6 ธ.ค. 64 4,999 6,499 แสดง - 30
9 ธ.ค. 64 - 13 ธ.ค. 64 4,999 6,499 แสดง - 30
30 ธ.ค. 64 - 3 ม.ค. 65 5,999 7,499 แสดง - 30

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ตั๊ล ลัล ลา เบตง 5วัน 2คืน | โดยรถโค้ชปรับอากาศ
ตั๊ล ลัล ลา เบตง 5วัน 2คืน | โดยรถโค้ชปรับอากาศ
ราคาเริ่มต้น 4,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน