#ทัวร์เที่ยวไทย โปรแกรมแม่กำปอง ม่อนแจ่ม แม่แตง 3วัน2คืน

รหัสทัวร์ : TTIL210339
#ทัวร์เที่ยวไทย โปรแกรมแม่กำปอง ม่อนแจ่ม แม่แตง 3วัน2คืน

  • CMFD03 โปรแกรมเชียงใหม่ แม่กำปอง ม่อนแจ่ม แม่แตง 3วัน2คืน เดินทางโดยสายการบิน THAI AIR ASIA (FD) น้ำหนักกระเป๋าถือขึ้นเครื่อง carry on 7 KG พักเมืองเชียงใหม่2คืน ราคาเดียว 9,999 บาท
เดินทางช่วง
4 ธ.ค. 64 - 16 ธ.ค. 64 ( 3 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
4 ธ.ค. 64 - 6 ธ.ค. 64 9,999 9,999 แสดง - 0
10 ธ.ค. 64 - 12 ธ.ค. 64 9,999 9,999 แสดง - 0
14 ธ.ค. 64 - 16 ธ.ค. 64 9,999 9,999 แสดง - 0

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

#ทัวร์เที่ยวไทย โปรแกรมแม่กำปอง ม่อนแจ่ม แม่แตง 3วัน2คืน
#ทัวร์เที่ยวไทย โปรแกรมแม่กำปอง ม่อนแจ่ม แม่แตง 3วัน2คืน
ราคาเริ่มต้น 9,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน