มหัศจรรย์ บาน่าฮิลล์ เว้ ดานัง ฮอยอัน

รหัสทัวร์ : TTIL220160
มหัศจรรย์ บาน่าฮิลล์ เว้ ดานัง ฮอยอัน

เดินทางช่วง
17 ก.ค. 65 - 26 ต.ค. 65 ( 17 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
17 ก.ค. 65 - 20 ก.ค. 65 12,999 15,999 แสดง - 30
Sold Out
23 ก.ค. 65 - 26 ก.ค. 65 13,999 16,999 แสดง - 30
24 ก.ค. 65 - 27 ก.ค. 65 12,999 15,999 แสดง - 25
Sold Out
7 ส.ค. 65 - 10 ส.ค. 65 12,999 15,999 แสดง - 30
Sold Out
14 ส.ค. 65 - 17 ส.ค. 65 12,999 15,999 แสดง - 30
21 ส.ค. 65 - 24 ส.ค. 65 13,999 16,999 แสดง - 30
28 ส.ค. 65 - 31 ส.ค. 65 10,999 13,999 แสดง - 30
Sold Out
3 ก.ย. 65 - 6 ก.ย. 65 13,999 16,999 แสดง - 30
11 ก.ย. 65 - 14 ก.ย. 65 12,999 15,999 แสดง - 25
18 ก.ย. 65 - 21 ก.ย. 65 13,999 16,999 แสดง - 30
24 ก.ย. 65 - 27 ก.ย. 65 13,999 16,999 แสดง - 30
25 ก.ย. 65 - 28 ก.ย. 65 12,999 15,999 แสดง - 25
2 ต.ค. 65 - 5 ต.ค. 65 12,999 15,999 แสดง - 30
9 ต.ค. 65 - 12 ต.ค. 65 13,999 16,999 แสดง - 30
16 ต.ค. 65 - 19 ต.ค. 65 12,999 15,999 แสดง - 30
22 ต.ค. 65 - 25 ต.ค. 65 14,999 17,999 แสดง - 30
23 ต.ค. 65 - 26 ต.ค. 65 14,999 17,999 แสดง - 30

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

มหัศจรรย์ บาน่าฮิลล์ เว้ ดานัง ฮอยอัน
มหัศจรรย์ บาน่าฮิลล์ เว้ ดานัง ฮอยอัน
ราคาเริ่มต้น 10,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน