PKR10-OZ SAY HI KOREA EVERLAND เต็มวัน ช้อปปิ้งจุใจ

รหัสทัวร์ : TTIL220301
PKR10-OZ SAY HI KOREA EVERLAND เต็มวัน ช้อปปิ้งจุใจ

  • 3 ดาว
เดินทางช่วง
25 พ.ค. 65 - 27 มิ.ย. 65 ( 11 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
25 พ.ค. 65 - 29 พ.ค. 65 32,999 38,999 แสดง - 30
26 พ.ค. 65 - 30 พ.ค. 65 32,999 38,999 แสดง - 30
1 มิ.ย. 65 - 5 มิ.ย. 65 34,999 40,999 แสดง - 30
2 มิ.ย. 65 - 6 มิ.ย. 65 34,999 40,999 แสดง - 30
8 มิ.ย. 65 - 12 มิ.ย. 65 32,999 38,999 แสดง - 30
9 มิ.ย. 65 - 13 มิ.ย. 65 32,999 38,999 แสดง - 30
15 มิ.ย. 65 - 19 มิ.ย. 65 32,999 38,999 แสดง - 30
16 มิ.ย. 65 - 20 มิ.ย. 65 32,999 38,999 แสดง - 30
21 มิ.ย. 65 - 25 มิ.ย. 65 31,999 37,999 แสดง - 30
22 มิ.ย. 65 - 26 มิ.ย. 65 32,999 38,999 แสดง - 30
23 มิ.ย. 65 - 27 มิ.ย. 65 29,999 35,999 แสดง - 30

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

PKR10-OZ SAY HI KOREA EVERLAND เต็มวัน ช้อปปิ้งจุใจ
PKR10-OZ SAY HI KOREA EVERLAND เต็มวัน ช้อปปิ้งจุใจ
ราคาเริ่มต้น 29,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน