มหัศจรรย์...บาน่าฮิลล์ สวรรค์แห่งเมืองดานัง

รหัสทัวร์ : TTIL220302
มหัศจรรย์...บาน่าฮิลล์ สวรรค์แห่งเมืองดานัง

เดินทางช่วง
15 ก.ค. 65 - 9 ต.ค. 65 ( 5 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
15 ก.ค. 65 - 17 ก.ค. 65 9,999 12,999 แสดง - 30
Sold Out
27 ก.ค. 65 - 29 ก.ค. 65 11,999 14,999 แสดง - 30
29 ก.ค. 65 - 31 ก.ค. 65 12,999 15,999 แสดง - 25
Sold Out
10 ส.ค. 65 - 12 ส.ค. 65 11,999 14,999 แสดง - 30
7 ต.ค. 65 - 9 ต.ค. 65 11,999 14,999 แสดง - 30
Sold Out

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

มหัศจรรย์...บาน่าฮิลล์ สวรรค์แห่งเมืองดานัง
มหัศจรรย์...บาน่าฮิลล์ สวรรค์แห่งเมืองดานัง
ราคาเริ่มต้น 9,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน