SIN03 TR BKK SINGAPORE โอ้โหวว โก้จริงๆ 3วัน2คืน

รหัสทัวร์ : TTIL220599
SIN03 TR BKK SINGAPORE โอ้โหวว โก้จริงๆ 3วัน2คืน

  • SIN03 TR BKK SINGAPORE โอ้โหวว โก้จริงๆ 3วัน2คืน 💟 เช็คอินอุโมงค์ต้นไม้ Fort Canning 💟 เช็คอินมารีน่าเบย์แซนด์ 💟 ถ่ายรูปคู่ เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์สิงคโปร์ 💟 พิเศษ!! ลิ้มรส บักกุ๊ดเต๋ แบบดั้งเดิม
เดินทางช่วง
19 ส.ค. 65 - 25 ต.ค. 65 ( 12 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
19 ส.ค. 65 - 21 ส.ค. 65 11,999 16,499 แสดง - 20
28 ส.ค. 65 - 30 ส.ค. 65 11,999 16,499 แสดง - 20
2 ก.ย. 65 - 4 ก.ย. 65 11,999 16,499 แสดง - 20
16 ก.ย. 65 - 18 ก.ย. 65 11,999 16,499 แสดง - 20
24 ก.ย. 65 - 26 ก.ย. 65 11,999 16,499 แสดง - 20
7 ต.ค. 65 - 9 ต.ค. 65 12,999 17,499 แสดง - 20
9 ต.ค. 65 - 11 ต.ค. 65 12,999 17,499 แสดง - 20
13 ต.ค. 65 - 15 ต.ค. 65 12,999 17,499 แสดง - 20
14 ต.ค. 65 - 16 ต.ค. 65 12,999 17,499 แสดง - 20
16 ต.ค. 65 - 18 ต.ค. 65 11,999 16,499 แสดง - 20
21 ต.ค. 65 - 23 ต.ค. 65 12,999 17,499 แสดง - 20
23 ต.ค. 65 - 25 ต.ค. 65 12,999 17,499 แสดง - 20

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

SIN03 TR BKK SINGAPORE โอ้โหวว โก้จริงๆ 3วัน2คืน
SIN03 TR BKK SINGAPORE โอ้โหวว โก้จริงๆ 3วัน2คืน
ราคาเริ่มต้น 11,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน