อุดร เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง 4 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : TTIL220661
อุดร เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง 4 วัน 3 คืน

  • ค้นพบ เสน่ห์ แห่ง "ลาว" เที่ยว เมืองธรรมชาติวังเวียง เมืองมรดกโลกหลวงพระบาง พักโรงแรม วิวสวยที่สุดในวังเวียง ล่องเรือ กินลมชมวิวพระอาทิตย์ตก ริมแม่น้ำซอง ทริป พักดี กินอร่อย เที่ยวสนุก พักโรงแรมระดับ Luxury จ่ายราคา Standard ห้ามพลาด รถไฟความเร็วสูงลาว-จีน
  • สนามบินอุดรธานี สะพานมิตรภาพไทย-ลาว พระธาตุหลวง ชมพิพิธภัณฑ์หอพระแก้ว ประตูชัย นครหลวงเวียงจันทน์ เมืองวังวียง ถ้ำจัง สะพานส้ม ล่องเรือแม่น้ำซอง เมืองวังวียง นั่งรถไฟความเร็วสูง หลวงพระบาง หอพิพิธภัณฑ์แห่งชาติหลวงพระบาง บ้านสร้างไห ถ้ำติ่ง พระธาตุภูสี เดินเล่นตลาดกลางคืน หลวงพระบาง ตักบาตรข้าวเหนียว ตลาดเช้า วัดเชียงทอง น้ำตาดกวางสี หลวงพระบาง บ้านสร้างค้อง ศูนย์หัตถกรรม ออกพบตก วัดใหม่ รถไฟความเร็วสูง เวียงจันทน์ สนามบินอุดรธานี
  • ทานอาหารพื้นเมือง
เดินทางช่วง
1 มิ.ย. 65 - 25 ก.ย. 65 ( 66 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
1 มิ.ย. 65 - 4 มิ.ย. 65 12,500 14,500 แสดง - 8
Sold Out
2 มิ.ย. 65 - 5 มิ.ย. 65 12,500 14,500 แสดง - 8
Sold Out
3 มิ.ย. 65 - 6 มิ.ย. 65 12,500 14,500 แสดง - 8
Sold Out
4 มิ.ย. 65 - 7 มิ.ย. 65 12,500 14,500 แสดง - 8
Sold Out
5 มิ.ย. 65 - 8 มิ.ย. 65 12,500 14,500 แสดง - 8
Sold Out
6 มิ.ย. 65 - 9 มิ.ย. 65 12,500 14,500 แสดง - 8
Sold Out
7 มิ.ย. 65 - 10 มิ.ย. 65 12,500 14,500 แสดง - 8
Sold Out
8 มิ.ย. 65 - 11 มิ.ย. 65 12,500 14,500 แสดง - 8
Sold Out
9 มิ.ย. 65 - 12 มิ.ย. 65 12,500 14,500 แสดง - 8
Sold Out
10 มิ.ย. 65 - 13 มิ.ย. 65 12,500 14,500 แสดง - 8
Sold Out
11 มิ.ย. 65 - 14 มิ.ย. 65 12,500 14,500 แสดง - 8
Sold Out
12 มิ.ย. 65 - 15 มิ.ย. 65 12,500 14,500 แสดง - 8
Sold Out
13 มิ.ย. 65 - 16 มิ.ย. 65 12,500 14,500 แสดง - 8
Sold Out
14 มิ.ย. 65 - 17 มิ.ย. 65 12,500 14,500 แสดง - 8
Sold Out
15 มิ.ย. 65 - 18 มิ.ย. 65 12,500 14,500 แสดง - 8
Sold Out
16 มิ.ย. 65 - 19 มิ.ย. 65 12,500 14,500 แสดง - 8
Sold Out
17 มิ.ย. 65 - 20 มิ.ย. 65 12,500 14,500 แสดง - 8
Sold Out
18 มิ.ย. 65 - 21 มิ.ย. 65 12,500 14,500 แสดง - 8
Sold Out
19 มิ.ย. 65 - 22 มิ.ย. 65 12,500 14,500 แสดง - 8
Sold Out
20 มิ.ย. 65 - 23 มิ.ย. 65 12,500 14,500 แสดง - 8
Sold Out
21 มิ.ย. 65 - 24 มิ.ย. 65 12,500 14,500 แสดง - 8
Sold Out
22 มิ.ย. 65 - 25 มิ.ย. 65 12,500 14,500 แสดง - 8
Sold Out
23 มิ.ย. 65 - 26 มิ.ย. 65 12,500 14,500 แสดง - 8
Sold Out
24 มิ.ย. 65 - 27 มิ.ย. 65 12,500 14,500 แสดง - 8
Sold Out
25 มิ.ย. 65 - 28 มิ.ย. 65 12,500 14,500 แสดง - 8
Sold Out
26 มิ.ย. 65 - 29 มิ.ย. 65 12,500 16,000 แสดง - 8
Sold Out
27 มิ.ย. 65 - 30 มิ.ย. 65 12,500 16,000 แสดง - 8
Sold Out
28 มิ.ย. 65 - 1 ก.ค. 65 12,500 16,000 แสดง - 8
Sold Out
29 มิ.ย. 65 - 2 ก.ค. 65 12,500 16,000 แสดง - 8
Sold Out
30 มิ.ย. 65 - 3 ก.ค. 65 12,500 16,000 แสดง - 8
Sold Out
1 ก.ค. 65 - 4 ก.ค. 65 12,500 16,000 แสดง - 8
Sold Out
2 ก.ค. 65 - 5 ก.ค. 65 12,500 16,000 แสดง - 8
Sold Out
3 ก.ค. 65 - 6 ก.ค. 65 12,500 16,000 แสดง - 8
Sold Out
4 ก.ค. 65 - 7 ก.ค. 65 12,500 16,000 แสดง - 8
Sold Out
5 ก.ค. 65 - 8 ก.ค. 65 12,500 16,000 แสดง - 8
Sold Out
6 ก.ค. 65 - 9 ก.ค. 65 12,500 16,000 แสดง - 8
Sold Out
7 ก.ค. 65 - 10 ก.ค. 65 12,500 16,000 แสดง - 8
Sold Out
8 ก.ค. 65 - 11 ก.ค. 65 12,500 16,000 แสดง - 8
Sold Out
9 ก.ค. 65 - 12 ก.ค. 65 12,500 16,000 แสดง - 8
Sold Out
10 ก.ค. 65 - 13 ก.ค. 65 12,500 16,000 แสดง - 8
Sold Out
11 ก.ค. 65 - 14 ก.ค. 65 12,500 16,000 แสดง - 8
Sold Out
12 ก.ค. 65 - 15 ก.ค. 65 12,500 16,000 แสดง - 8
Sold Out
13 ก.ค. 65 - 16 ก.ค. 65 12,500 16,000 แสดง - 8
Sold Out
14 ก.ค. 65 - 17 ก.ค. 65 12,500 16,000 แสดง - 8
Sold Out
15 ก.ค. 65 - 18 ก.ค. 65 12,500 16,000 แสดง - 8
Sold Out
16 ก.ค. 65 - 19 ก.ค. 65 12,500 16,000 แสดง - 8
Sold Out
17 ก.ค. 65 - 20 ก.ค. 65 12,500 16,000 แสดง - 8
Sold Out
18 ก.ค. 65 - 21 ก.ค. 65 12,500 16,000 แสดง - 8
Sold Out
19 ก.ค. 65 - 22 ก.ค. 65 12,500 16,000 แสดง - 8
Sold Out
20 ก.ค. 65 - 23 ก.ค. 65 12,500 16,000 แสดง - 8
Sold Out
21 ก.ค. 65 - 24 ก.ค. 65 12,500 16,000 แสดง - 8
Sold Out
22 ก.ค. 65 - 25 ก.ค. 65 12,500 16,000 แสดง - 8
Sold Out
23 ก.ค. 65 - 26 ก.ค. 65 12,500 16,000 แสดง - 8
Sold Out
24 ก.ค. 65 - 27 ก.ค. 65 12,500 16,000 แสดง - 8
Sold Out
25 ก.ค. 65 - 28 ก.ค. 65 12,500 16,000 แสดง - 8
Sold Out
26 ก.ค. 65 - 29 ก.ค. 65 12,500 16,000 แสดง - 8
Sold Out
27 ก.ค. 65 - 30 ก.ค. 65 12,500 16,000 แสดง - 8
Sold Out
28 ก.ค. 65 - 31 ก.ค. 65 12,500 16,000 แสดง - 8
Sold Out
4 ส.ค. 65 - 7 ส.ค. 65 12,500 16,000 แสดง - 8
Sold Out
11 ส.ค. 65 - 14 ส.ค. 65 12,500 16,000 แสดง - 8
Sold Out
18 ส.ค. 65 - 21 ส.ค. 65 12,500 16,000 แสดง - 8
Sold Out
25 ส.ค. 65 - 28 ส.ค. 65 12,500 16,000 แสดง - 8
Sold Out
1 ก.ย. 65 - 4 ก.ย. 65 12,500 16,000 แสดง - 8
Sold Out
8 ก.ย. 65 - 11 ก.ย. 65 12,500 16,000 แสดง - 8
Sold Out
15 ก.ย. 65 - 18 ก.ย. 65 12,500 16,000 แสดง - 8
Sold Out
22 ก.ย. 65 - 25 ก.ย. 65 12,500 16,000 แสดง - 8
Sold Out

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

อุดร เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง 4 วัน 3 คืน
อุดร เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 12,500
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน