มหัศจรรย์...สิงคโปร์ เกาะเซนโตซ่า อ่าวมารีน่า อิสระ 1 วัน (บินเช้า-กลับเย็น)

รหัสทัวร์ : TTIL230723
มหัศจรรย์...สิงคโปร์ เกาะเซนโตซ่า อ่าวมารีน่า อิสระ 1 วัน (บินเช้า-กลับเย็น)

เดินทางช่วง
7 ก.ค. 66 - 24 มี.ค. 67 ( 18 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
7 ก.ค. 66 - 9 ก.ค. 66 14,999 19,999 แสดง - 25
30 ก.ค. 66 - 1 ส.ค. 66 14,999 19,999 แสดง - 25
1 ก.ย. 66 - 3 ก.ย. 66 14,999 19,999 แสดง - 25
8 ก.ย. 66 - 10 ก.ย. 66 14,999 19,999 แสดง - 25
22 ก.ย. 66 - 24 ก.ย. 66 14,999 19,999 แสดง - 37
Sold Out
6 ต.ค. 66 - 8 ต.ค. 66 14,999 19,999 แสดง - 25
3 พ.ย. 66 - 5 พ.ย. 66 14,999 19,999 แสดง - 25
17 พ.ย. 66 - 19 พ.ย. 66 14,999 19,999 แสดง - 25
1 ธ.ค. 66 - 3 ธ.ค. 66 14,999 19,999 แสดง - 25
9 ธ.ค. 66 - 11 ธ.ค. 66 17,999 22,999 แสดง - 25
15 ธ.ค. 66 - 17 ธ.ค. 66 14,999 19,999 แสดง - 25
31 ธ.ค. 66 - 2 ม.ค. 67 18,999 23,999 แสดง - 25
12 ม.ค. 67 - 14 ม.ค. 67 13,999 18,999 แสดง - 25
26 ม.ค. 67 - 28 ม.ค. 67 14,999 19,999 แสดง - 25
9 ก.พ. 67 - 11 ก.พ. 67 14,999 19,999 แสดง - 25
24 ก.พ. 67 - 26 ก.พ. 67 16,999 21,999 แสดง - 25
8 มี.ค. 67 - 10 มี.ค. 67 13,999 18,999 แสดง - 25
22 มี.ค. 67 - 24 มี.ค. 67 14,999 19,999 แสดง - 25

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

มหัศจรรย์...สิงคโปร์ เกาะเซนโตซ่า อ่าวมารีน่า อิสระ 1 วัน (บินเช้า-กลับเย็น)
มหัศจรรย์...สิงคโปร์ เกาะเซนโตซ่า อ่าวมารีน่า อิสระ 1 วัน (บินเช้า-กลับเย็น)
ราคาเริ่มต้น 13,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน