VZTPE6 Taiwan พาเพลิน 4วัน3คืน By VZ

รหัสทัวร์ : TTIL231089
VZTPE6 Taiwan พาเพลิน 4วัน3คืน By VZ

  • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา,ชิมชาอู่หลง,หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น,ชิมพานสับปะรด
  • วัดเหวิ่นหวู่,วัดพระถังซัมจั๋ง,วัดหลงซาน,อุทยานเหย่หลิ่ว,หมู่บ้านจิ้วเฟิ้น,ตึกไทเป101,ซีเหมินติง,เฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
  • ปลาประธานาธิบดี,พระกระโดดกำแพง,อาหารจีนซีฟู้ด
เดินทางช่วง
8 ต.ค. 66 - 21 ต.ค. 66 ( 2 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
8 ต.ค. 66 - 11 ต.ค. 66 15,990 19,590 แสดง - 30
Sold Out
18 ต.ค. 66 - 21 ต.ค. 66 23,990 27,590 แสดง - 40
Sold Out

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

VZTPE6 Taiwan พาเพลิน 4วัน3คืน By VZ
VZTPE6 Taiwan พาเพลิน 4วัน3คืน By VZ
ราคาเริ่มต้น 15,990
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน