ทัวร์กัมพูชา

ทัวร์กัมพูชา เที่ยวกัมพูชา ทัวร์กัมพูชาราคาถูก แพคเกจทัวร์กัมพูชา โปรแกรมทัวร์กัมพูชา
!!! คิดจะเที่ยว !!! คิดถึงเรา !!! ทัวร์อินเลิฟ !!! Think About Travel, Think About Us, Tourinlove
สอบถามโปรแกรมโปรโมชั่น ติดต่อ คุณปุ้ย คุณหนิง คุณปลา คุณยาหยี  02-174-2346-7

Hotline Dtac : 088-8860049 // TRUE : 091-7976745 // AIS : 088-4492534 //

Dtac :

092-272-7443


 

 

ทัวร์กัมพูชา กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ สบาย...สบาย3 วัน 2 คืน

เที่ยวกัมพูชา รหัสทัวร์ PG-L18-GT-PNH PG01_DEC


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ - พนมเปญ - พระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล - เจดีย์เงิน
 พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ - คุกตวลสเลง - ตลาดซาทะไม-พนมเปญ
 เสียมเรียบ - ศาลองค์เจ็ก องค์จอม - ล่องเรือโตนเลสาบ - ชมโชว์ระบำอัปสรา
ปราสาทบันทายสรี - นครธม - ปราสาทบายน - ปราสาทตาพรหม - นครวัด
 เสียมเรียบ - กรุงเทพฯ


ทัวร์กัมพูชา ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์กัมพูชา โดยสายการบิน BANGKOK AIRWAYS
กำหนดเดินทาง
24-26, 25-27                           พ.ย. 60    14889.-
02-04, 08-10 ,09-11,16-18     ธ.ค. 60    15889.-
03-05                                       ธ.ค. 60    17889.-
15-17                                       ธ.ค. 60    14889.-
22-24,23-25 ,29-31                 ธ.ค. 60    18889.-
30 ธ.ค. 60 - 01 ม.ค. 61             ธ.ค. 60    19889.-
31 ธ.ค. 60 - 02 ม.ค. 61             ธ.ค. 60    19889.-

 

ทัวร์กัมพูชา กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ สบาย...สบาย3 วัน 2 คืน

เที่ยวกัมพูชา รหัสทัวร์ PG-L18-GT-PNH PG01_3D2N_DEC

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ - พนมเปญ - พระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล - เจดีย์เงิน
พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ - คุกตวลสเลง - ตลาดซาทะไม-พนมเปญ - เสียมเรียบ
ศาลองค์เจ็ก องค์จอม - ล่องเรือโตนเลสาบ - ชมโชว์ระบำอัปสรา
ปราสาทบันทายสรี - นครธม - ปราสาทบายน - ปราสาทตาพรหม - นครวัด
เสียมเรียบ - กรุงเทพฯ

ทัวร์กัมพูชา ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์กัมพูชา โดยสายการบิน BANGKOK AIRWAYS
กำหนดเดินทาง
08-10, 15-17,16-18, 22-24   ก.ย.60   13889.-
 29 ก-01,30 – 02 ,30.-02  ก.ย 60  13889.-
23-25     ก.ย.60   15889.-
6-8 ,7-9, 14-16, 20-22, 27-29   ต.ค.60  14889.-
13-15 ,21-23    ต.ค.60  15889.-
3-5 , 10-12,11-13,17-19   พ.ย.60  14889.-
18-20 ,24-26 , 25-27   พ.ย.60  14889.-
02-04, 08-10, 09-11, 16-18   ธ.ค.60  15889.-
15-17    ธ.ค.60   14889.-
 

ทัวร์กัมพูชา เยือนถิ่นกัมพูชา เสียมเรียบ-พนมเปญ 3 วัน 2 คืน

เที่ยวกัมพูชา รหัสทัวร์ QD-L150- CAMBODLIA_OCT


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ - พนมเปญ – เมืองเสียมเรียบ – โตนเลสาบ-    ปราสาทบันทายสรี
 นครธม – ปราสาทตาพรหม – ปราสาทนครวัด- ช้อปปิ้งตลาดเก่า – พนมเปญ
สนามบินสุวรรณภูมิ

ทัวร์กัมพูชา ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์กัมพูชา โดยสายการบิน THAI SMILE
กำหนดเดินทาง
25-27   ส.ค 60  9999.-
8-10,15-17  ก.ย 60  10999.-
22-24    ก.ย 60  10999.-
6-8,13-15,21-23  ต.ค 60  10999.-
 

ทัวร์กัมพูชา กัมพูชา3วัน2คืนนอน4ดาวกิน4ดาว บุฟเฟส์เต็มอิ่ม

เที่ยวกัมพูชา รหัสทัวร์ BUS-L105-AEC789–PPSR01-3D2N_AUG

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพ – ด่านอรัญประเทศ  – เสียมเรียบ – เจ้าเจก เจ้าจอม
Angkor National Museum – ระบำอัปสรา-บันทายศรี – นครวัด
นครธม – บายอน – ตาพรหม -ช้อปปิ้งที่ตลาดซาจ๊ะ – ปอยเปต 
  ด่านอรัญประเทศ  -  กรุงเทพมหานคร

ทัวร์กัมพูชา ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์กัมพูชา โดยรถปรับอากาศ
กำหนดเดินทาง
12-14 ส.ค 60 9789.-

 

ทัวร์กัมพูชาPKG-REP001แพคเกจเสียมเรียบ 3วันคืน

เที่ยวกัมพูชา รหัสทัวร์ WE-L27-PKG-REP001_3D2N_SEP


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพ–เสียมเรียบ-องค์เจ็กองค์จอม-พิพิธภัณฑ์สถานอังกอร์-โตนเลสาบ
 โชว์นาฎศิลป์พื้นเมือง-ปราสาทบันทายสรี-ปราสาทตาพรหม-นครธม
ปราสาทบายน-ปราสาทนครวัด-วัดทไม-ตลาดซาจ๊ะ-ศูนย์ฝึกอาชีพ
 Les Artisans d’Angkor-ศูนย์ทอผ้าไหมพื้นเมือง-บารายตะวันตก-กรุงเทพฯ 

ทัวร์กัมพูชา ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์กัมพูชา โดยสายการบิน THAI SMILE
ราคาเริ่มต้น 16900.-

เดินทาง วันนี้ – 30 กันยายน 2560

 


 

ทัวร์กัมพูชาPKG-REP002แพคเกจเสียมเรียบ 3วันคืน

เที่ยวกัมพูชา รหัสทัวร์ WE-L27-PKG-REP002_3D2N_SEP

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพ–เสียมเรียบ-องค์เจ็กองค์จอม-พิพิธภัณฑ์สถานอังกอร์-โตนเลสาบ-
โชว์นาฎศิลป์พื้นเมือง-ปราสาทบันทายสรี-ปราสาทตาพรหม-นครธม
ปราสาทบายน-นครวัด-พนมกุเลน – ช้อปปิ้งตลาดซาจ๊ะ
 Les Artisans D’angkor - กรุงเทพฯ 


ทัวร์กัมพูชา ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์กัมพูชา โดยสายการบิน THAI SMILE
ราคาเริ่มต้น 17900.-

เดินทาง ตั้งแต่วันนี้ – ก.ย.60

  

ทัวร์กัมพูชาEASY SMILE OF SIEM REAP

เที่ยวกัมพูชา รหัสทัวร์ WE-L90-SMILE OF SIEM REAP_JUL

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ – เมืองเสียมเรียบ – องค์เจค องค์จอม – ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม
 ล่องเรือโตนเลสาป – ชมการแสดงพื้นเมืองและรำอัปสรา-ปราสาทนครวัด
 ปราสาทบายน – ปราสาทตาพรหม – นครธม – ปราสาทบันทายสรี ช้อปปิ้ง
 Night Market-เมืองเสียบเรียบ – กรุงเทพฯ


ทัวร์กัมพูชา ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์กัมพูชา โดยสายการบิน THAI SMILE
กำหนดเดินทาง
14-16  ก.ค. 60  10900.-
21-23  ก.ค. 60 10900.-
28-30  ก.ค. 60 11900.
-

ทัวร์กัมพูชา กัมพูชา เสียมเรียบ 3 วัน 2 คืน

เที่ยวกัมพูชา รหัสทัวร์ WE-L05- REPWE004-3D2N_DEC


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ - เสียมเรียบ - ศาลองค์เจ็ก องค์จอม - พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอังกอร์
 ล่องเรือโตนเลสาบ - ชมโชว์ระบำอัปสรา-ปราสาทบันทายสรี - นครธม
 ปราสาทบายน - ปราสาทตาพรหม - นครวัด-Wat Thmey ทุ่งสังหาร
ตลาดซาจ๊ะ - ศูนย์ฝึกวิชาชีพ - -บารายตะวันตก - พิพิธภัณฑ์สงคราม
ศูนย์หัตถกรรทอผ้าไหม - เสียมเรียบ - กรุงเทพฯ

ทัวร์กัมพูชา ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์กัมพูชา โดยสายการบิน THAI SMILE

กำหนดเดินทาง
4-6,18-20    ส.ค 60  12900.-
1-3,15-17,29-1   ก.ย 60  12900.-
6-8,20-22,27-29   ต.ค 60  13900.-
3-5,10-12,17-19,24-26  พ.ย 60  14900.-
9-11    ธ.ค 60  16900.-
30-1,31-2    ธ.ค 60  20900.-
 

ทัวร์กัมพูชา กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ 3 วัน 2 คืน
  
เที่ยวกัมพูชา รหัสทัวร์ PG-L05-PNHPG005_SEP


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ - พนมเปญ - พระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล - เจดีย์เงิน
 พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ - คุกตวลสเลง - ตลาดซาทะไม-พนมเปญ
 เสียมเรียบ - ศาลองค์เจ็ก องค์จอม - ล่องเรือโตนเลสาบ
 ชมโชว์ระบำอัปสรา-ปราสาทบันทายสรี - นครธม - ปราสาทบายน
 ปราสาทตาพรหม - นครวัด - เสียมเรียบ -กรุงเทพฯ


ทัวร์กัมพูชา ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์กัมพูชา โดยสายการบิน BANGKOK AIRWAYS
กำหนดเดินทาง
22-24,29-31     ก.ค. 60 14900.-
8-10,9-11,28-30    ก.ค. 60  16900.-
4-6, 5-7,18-20,25-27,26-28    ส.ค. 60  14900.-
11-13      ส.ค. 60  17900.-
19-21      ส.ค. 60  16900.-
1-3, 2-4,8-10,15-17,16-18   ก.ย. 60  14900.-
22-24, 29 ก.ย.-1 ต.ค.60   ก.ย. 60  14900.-
30 ก.ย.-2 ต.ค. 60    ก.ย. 60  14900.-
9-11, 23-25     ก.ย. 60  16900.-

 

ทัวร์กัมพูชา กัมพูชา 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก

เที่ยวกัมพูชา รหัสทัวร์FD-L120-REP01-KH_DEC


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ - เสียมเรียบ - ล่องเรือโตนเลสาบ - ศาลองค์เจ๊ก
องค์จอม – ชมโชว์ระบำอัปสรา-นครธม – ปราสาทบายน
ปราสาทตาพรหม – นครวัด – ปราสาทบันทายศรี-ไนท์มาร์เก็ต
ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม-ศูนย์ฝึกวิชาชีพ-ตลาดซาจ๊ะ
สนามบินเสียมเรียบ – ดอนเมือง


ทัวร์กัมพูชา ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์กัมพูชา โดยสายการบิน AIR ASIA
กำหนดเดินทาง
11-13      ส.ค.60   11900.-
12 -14      ส.ค.60   12900.-
25 -27      ส.ค.60   10900.-
8 -10 ,22 -24    ก.ย.60  10900.-
6-8,21 -23   ต.ค.60  12900.-
3-5 ,17-19   พ.ย.60  12900.-
1 -3 ,8 -10   ธ.ค.60  12900.-
15 -17    ธ.ค.60  12900.-
ทัวร์กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ นครวัด นครธม 1 ใน7

เที่ยวกัมพูชา รหัสทัวร์FD-L120-REP02_FD_FEB18

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
  กรุงเทพฯ – พนมเปญ – อนุสาวรีย์อิสรภาพ – วัดพนม – คุกตวลสเลง
พระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล – พระเจดีย์เงิน   -ตลาดชาทะไม
  พนมเปญ •เสียมเรียบ • ล่องเรือโตนเลสาบ • ศาลองค์เจ๊ก • องค์จอม
•ชมโชว์ระบำอัปสรา-นครธม –ปราสาทบันทายศรี- ปราสาทบายน – ปราสาทตาพรหม
 นครวัด -ตลาดซาจ๊ะ – สนามบินเสียมเรียบ –  ดอนเมือง


ทัวร์กัมพูชา ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์กัมพูชา โดยสายการบิน AIR ASIA
กำหนดเดินทาง
13 -15 ,20 -22,27 -29   ต.ค.60  11900.-
10 -12,18-20 ,25 -27   พ.ย.60  11900.-
1 -3,8 -10,16 -18    ธ.ค.60  12900.-
22 -24 ,29 -31    ธ.ค.60  13900.-
30 -1 ม.ค   ธ.ค.60  14900.-
13 -15 ,27 -29     ม.ค.61  11900.-
10 -12     ก.พ.61  11900.-
16 -18     ก.พ.61  12900.-
24 -26    ก.พ.61  11900.-


 

 

ทัวร์กัมพูชา กัมพูชา เสียมเรียบ3 วัน 2 คืน

เที่ยวกัมพูชา รหัสWE-L05-PK0-6718-3D2N_JUL


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ - เสียมเรียบ - ศาลองค์เจ็ก องค์จอม - พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอังกอร์
 ล่องเรือโตนเลสาบ - ชมโชว์ระบำอัปสรา-ปราสาทบันทายสรี - นครธม
 ปราสาทบายน - ปราสาทตาพรหม - นครวัด-Wat Thmey ทุ่งสังหาร
 ตลาดซาจ๊ะ - ศูนย์ฝึกวิชาชีพ - บารายตะวันตก - พิพิธภัณฑ์สงคราม
ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม - เสียมเรียบ - กรุงเทพฯ


ทัวร์กัมพูชา ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์กัมพูชา โดยสายการบิน THAI SMILE
กำหนดเดินทาง
23-25 ,24-26,30 มิ.ย.-02 ก.ค. 60  13900.-

 
 

ช่องทางรับโปรโมชั่น พิเศษ!!


 

VISITOR

 สถิติวันนี้

371 คน

 สถิติเมื่อวาน

1393 คน

 สถิติเดือนนี้

สถิติปีนี้

สถิติทั้งหมด

32065 คน

459704 คน

2921503 คน

เริ่มเมื่อ 2012-06-11   

     TOURISM AUTHORITY OF THAILAND
   LICENSE NO. 11/06794

 © 2011 Tourinloveallway  All rights reserved.


📞 02-174-2214-5 , 02-1742346-7
📱  088-886-0049 , 091-797-6745 , 088-449-2534
📩  tourinlove9@gmail.com
💬 line: @tourinlove
   facebook: http://www.facebook.com/ILoveTourInLove/
 follow us official