ทัวร์กัมพูชา

ทัวร์กัมพูชา เที่ยวกัมพูชา ทัวร์กัมพูชาราคาถูก แพคเกจทัวร์กัมพูชา โปรแกรมทัวร์กัมพูชา
!!! คิดจะเที่ยว !!! คิดถึงเรา !!! ทัวร์อินเลิฟ !!! Think About Travel, Think About Us, Tourinlove
สอบถามโปรแกรมโปรโมชั่น ติดต่อ คุณปุ้ย คุณหนิง คุณปลา คุณยาหยี  02-174-2346-7

Hotline Dtac : 088-8860049 // TRUE : 091-7976745 // AIS : 088-4492534 //

Dtac :

092-272-7443


 

 

ทัวร์กัมพูชา กัมพูชา3วัน2คืนนอน4ดาวกิน4ดาว บุฟเฟส์เต็มอิ่ม
เที่ยวกัมพูชา รหัสทัวร์ BUS-L105-AEC789–PPSR01-3D2N_AUG
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพ – ด่านอรัญประเทศ  – เสียมเรียบ – เจ้าเจก เจ้าจอม
Angkor National Museum – ระบำอัปสรา-บันทายศรี – นครวัด
นครธม – บายอน – ตาพรหม -ช้อปปิ้งที่ตลาดซาจ๊ะ – ปอยเปต 
  ด่านอรัญประเทศ  -  กรุงเทพมหานคร
ทัวร์กัมพูชา ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์กัมพูชา โดยรถปรับอากาศ
กำหนดเดินทาง
12-14 ส.ค 60 9789.-
 

ทัวร์กัมพูชาPKG-REP001แพคเกจเสียมเรียบ 3วันคืน

เที่ยวกัมพูชา รหัสทัวร์ WE-L27-PKG-REP001_3D2N_SEP


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพ–เสียมเรียบ-องค์เจ็กองค์จอม-พิพิธภัณฑ์สถานอังกอร์-โตนเลสาบ
 โชว์นาฎศิลป์พื้นเมือง-ปราสาทบันทายสรี-ปราสาทตาพรหม-นครธม
ปราสาทบายน-ปราสาทนครวัด-วัดทไม-ตลาดซาจ๊ะ-ศูนย์ฝึกอาชีพ
 Les Artisans d’Angkor-ศูนย์ทอผ้าไหมพื้นเมือง-บารายตะวันตก-กรุงเทพฯ 

ทัวร์กัมพูชา ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์กัมพูชา โดยสายการบิน THAI SMILE
ราคาเริ่มต้น 16900.-

เดินทาง วันนี้ – 30 กันยายน 2560

 

ทัวร์กัมพูชาPKG-REP002แพคเกจเสียมเรียบ 3วันคืน

เที่ยวกัมพูชา รหัสทัวร์ WE-L27-PKG-REP002_3D2N_SEP

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพ–เสียมเรียบ-องค์เจ็กองค์จอม-พิพิธภัณฑ์สถานอังกอร์-โตนเลสาบ-
โชว์นาฎศิลป์พื้นเมือง-ปราสาทบันทายสรี-ปราสาทตาพรหม-นครธม
ปราสาทบายน-นครวัด-พนมกุเลน – ช้อปปิ้งตลาดซาจ๊ะ
 Les Artisans D’angkor - กรุงเทพฯ 


ทัวร์กัมพูชา ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์กัมพูชา โดยสายการบิน THAI SMILE
ราคาเริ่มต้น 17900.-

เดินทาง ตั้งแต่วันนี้ – ก.ย.60 

ทัวร์กัมพูชาEASY SMILE OF SIEM REAP

เที่ยวกัมพูชา รหัสทัวร์ WE-L90-SMILE OF SIEM REAP_JUL

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ – เมืองเสียมเรียบ – องค์เจค องค์จอม – ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม
 ล่องเรือโตนเลสาป – ชมการแสดงพื้นเมืองและรำอัปสรา-ปราสาทนครวัด
 ปราสาทบายน – ปราสาทตาพรหม – นครธม – ปราสาทบันทายสรี ช้อปปิ้ง
 Night Market-เมืองเสียบเรียบ – กรุงเทพฯ


ทัวร์กัมพูชา ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์กัมพูชา โดยสายการบิน THAI SMILE
กำหนดเดินทาง
14-16  ก.ค. 60  10900.-
21-23  ก.ค. 60 10900.-
28-30  ก.ค. 60 11900.
-

ทัวร์กัมพูชา กัมพูชา เสียมเรียบ 3 วัน 2 คืน

เที่ยวกัมพูชา รหัสทัวร์ WE-L05- REPWE004-3D2N_SEP


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ - เสียมเรียบ - ศาลองค์เจ็ก องค์จอม - พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอังกอร์
 ล่องเรือโตนเลสาบ - ชมโชว์ระบำอัปสรา-ปราสาทบันทายสรี - นครธม
 ปราสาทบายน - ปราสาทตาพรหม - นครวัด-Wat Thmey ทุ่งสังหาร
ตลาดซาจ๊ะ - ศูนย์ฝึกวิชาชีพ - -บารายตะวันตก - พิพิธภัณฑ์สงคราม
ศูนย์หัตถกรรทอผ้าไหม - เสียมเรียบ - กรุงเทพฯ

ทัวร์กัมพูชา ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์กัมพูชา โดยสายการบิน THAI SMILE
กำหนดเดินทาง
7-09, 21-23       ก.ค. 60   12900.-
4-06,18-20       ส.ค. 60   12900.-
1-03, 15-17, 29 ก.ย.-1 ต.ค    ก.ย 60   12900.-
 

ทัวร์กัมพูชา กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ 3 วัน 2 คืน
  
เที่ยวกัมพูชา รหัสทัวร์ PG-L05-PNHPG005_SEP


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ - พนมเปญ - พระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล - เจดีย์เงิน
 พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ - คุกตวลสเลง - ตลาดซาทะไม-พนมเปญ
 เสียมเรียบ - ศาลองค์เจ็ก องค์จอม - ล่องเรือโตนเลสาบ
 ชมโชว์ระบำอัปสรา-ปราสาทบันทายสรี - นครธม - ปราสาทบายน
 ปราสาทตาพรหม - นครวัด - เสียมเรียบ -กรุงเทพฯ


ทัวร์กัมพูชา ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์กัมพูชา โดยสายการบิน BANGKOK AIRWAYS
กำหนดเดินทาง
22-24,29-31     ก.ค. 60 14900.-
8-10,9-11,28-30    ก.ค. 60  16900.-
4-6, 5-7,18-20,25-27,26-28    ส.ค. 60  14900.-
11-13      ส.ค. 60  17900.-
19-21      ส.ค. 60  16900.-
1-3, 2-4,8-10,15-17,16-18   ก.ย. 60  14900.-
22-24, 29 ก.ย.-1 ต.ค.60   ก.ย. 60  14900.-
30 ก.ย.-2 ต.ค. 60    ก.ย. 60  14900.-
9-11, 23-25     ก.ย. 60  16900.-


 

ทัวร์กัมพูชา กัมพูชา 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก

เที่ยวกัมพูชา รหัสทัวร์FD-L120-REP01-KH_MAY


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ - เสียมเรียบ - ล่องเรือโตนเลสาบ - ศาลองค์เจ๊ก
องค์จอม – ชมโชว์ระบำอัปสรา-นครธม – ปราสาทบายน
ปราสาทตาพรหม – นครวัด – ปราสาทบันทายศรี-ไนท์มาร์เก็ต
ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม-ศูนย์ฝึกวิชาชีพ-ตลาดซาจ๊ะ
สนามบินเสียมเรียบ – ดอนเมือง

ทัวร์กัมพูชา ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์กัมพูชา โดยสายการบิน AIR ASIA
กำหนดเดินทาง
8 -10 ,14 -16 ,28 -30 ก.ค.60  10900.-
11-13   ส.ค.60  11900.-
12 -14    ส.ค.60  12900.-
25 -27    ส.ค.60  10900.-
8 -10 ,22 -24  ก.ย.60 10900.- 

 

ทัวร์กัมพูชา กัมพูชา เสียมเรียบ3 วัน 2 คืน

เที่ยวกัมพูชา รหัสWE-L05-PK0-6718-3D2N_JUL


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ - เสียมเรียบ - ศาลองค์เจ็ก องค์จอม - พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอังกอร์
 ล่องเรือโตนเลสาบ - ชมโชว์ระบำอัปสรา-ปราสาทบันทายสรี - นครธม
 ปราสาทบายน - ปราสาทตาพรหม - นครวัด-Wat Thmey ทุ่งสังหาร
 ตลาดซาจ๊ะ - ศูนย์ฝึกวิชาชีพ - บารายตะวันตก - พิพิธภัณฑ์สงคราม
ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม - เสียมเรียบ - กรุงเทพฯ


ทัวร์กัมพูชา ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์กัมพูชา โดยสายการบิน THAI SMILE
กำหนดเดินทาง
23-25 ,24-26,30 มิ.ย.-02 ก.ค. 60  13900.-
 

ช่องทางรับโปรโมชั่น พิเศษ!!


 

VISITOR

 สถิติวันนี้

129 คน

 สถิติเมื่อวาน

599 คน

 สถิติเดือนนี้

สถิติปีนี้

สถิติทั้งหมด

20362 คน

304095 คน

2765894 คน

เริ่มเมื่อ 2012-06-11   

     TOURISM AUTHORITY OF THAILAND
   LICENSE NO. 11/06794

 © 2011 Tourinloveallway  All rights reserved.


📞 02-174-2214-5 , 02-1742346-7
📱  088-886-0049 , 091-797-6745 , 088-449-2534
📩  tourinlove9@gmail.com
💬 line: @tourinlove
   facebook: http://www.facebook.com/ILoveTourInLove/
 follow us official