แชร์หน้านี้

ทัวร์โปรโมชั่น

รหัส TTIL233093
 Jeju Air
ทัวร์เกาหลี

1 แถม 1 BUSAN WINTER 4D2N (16 DEC 23 - 29 FEB 24)

16 ธ.ค. - 19 ธ.ค. / 17 ธ.ค. - 20 ธ.ค. / 18 ธ.ค. - 21 ธ.ค. / ... / 30 ม.ค. 67 - 2 ก.พ. 67 (16 ช่วงเวลาเดินทาง)
4 วัน 2 คืน / เริ่ม 9,999 บ.
รหัส TTIL233095
 Jeju Air
ทัวร์เกาหลี

1 แถม 1 SEOUL PLUS 4D2N WINTER (16 DEC 2023 - 29 FEB 2024)

16 ธ.ค. - 19 ธ.ค. / 17 ธ.ค. - 20 ธ.ค. / 18 ธ.ค. - 21 ธ.ค. / ... / 30 ม.ค. 67 - 2 ก.พ. 67 (17 ช่วงเวลาเดินทาง)
4 วัน 2 คืน / เริ่ม 11,499 บ.
รหัส TTIL233096
 Jeju Air
ทัวร์เกาหลี

1 แถม 1 SEOUL PLUS WINTER 5D3N (16 DEC 2023 - 29 FEB 2024 )

16 ธ.ค. - 20 ธ.ค. / 18 ธ.ค. - 22 ธ.ค. / 19 ธ.ค. - 23 ธ.ค. / ... / 25 ธ.ค. - 29 ธ.ค. (9 ช่วงเวลาเดินทาง)
5 วัน 3 คืน / เริ่ม 13,999 บ.
รหัส TTIL233094
 Jeju Air
ทัวร์เกาหลี

1 แถม 1 SEOUL GANGWONDO SKI RESORT

3 ธ.ค. - 7 ธ.ค. / 4 ธ.ค. - 8 ธ.ค. / 5 ธ.ค. - 9 ธ.ค. / ... / 18 ธ.ค. - 22 ธ.ค. (9 ช่วงเวลาเดินทาง)
5 วัน 3 คืน / เริ่ม 15,999 บ.