ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

ทัวร์มาเลเซีย 21 พีเรียด จาก 4 โปรแกรม

Loading...

ทัวร์มาเลเซีย ปีนัง จอร์จทาวน์ 3 วัน 2 คืน

ทัวร์โค๊ด TTIL240336
เข้าชมจุดชมเมืองปีนัง อุทยานแห่งชาติ Penang Hill (ยังไม่รวมค่าบัตร) อาคารที่สูงที่สุดในเมืองปีนัง ทัศนียภาพที่งดงามของปีนังจากจุดชมวิว เดอะท็อป (ยังไม่รวมค่าบัตร) ชมเมืองจอร์จทาวน์ ชมศิลปะกาแพงย่านจอร์จทาวน์ “สตรีท อาร์ต” ต้นตาหรับอาหาร STREET FOOD อันลือลั่น วัดพุทธที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ วัดเค็ก ลก ซี ต้นตาหรับอาหาร STREET FOOD อันลือลั่น พาท่าน FOOD TOUR 2 มื้อเต็มๆ เข้าชมคฤหาสน์เปอรานากัน Pinang Peranakan Mansionวัฒนธรรมเปอรานากัน (รวมค่าบัตร) เดินเล่น หมู่บ้านชาวประมง Chew Jetty Penang ไหว้พระขอพร Khun IM See Temple วัดที่เก่าแก่มากในปีนังที่คนในพื้นที่เรียกว่า "ศาลาเจ้าแม่กวนอิม วัดพุทธที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ วัดเค็ก ลก ซี ช้อ
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Lion Air
3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 4,999 บ.