ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ 36 พีเรียด จาก 6 โปรแกรม

Loading...

ZGZRH-2411SQ แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ (จุงเฟรา-เซอร์แมท)

ทัวร์โค๊ด TTIL240276
พิชิต 2 ยอดเขาแห่งสวิตฯ จุงเฟรา และ กอร์เนอร์แกรต เยือนเซอร์แมทเมืองสวยกลางหุบเขา เที่ยวอินเทอร์ลาเก้นเมืองสองทะเลสาบ
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Singapore Airlines
7วัน 4คืน / เริ่มเพียง 89,990 บ.

GG02 (QR) อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 9 วัน

ทัวร์โค๊ด TTIL220490
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Qatar Airways
9วัน 6คืน / เริ่มเพียง 117,999 บ.

GG31 อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรีย เยอรมัน 9 วัน 6 คืน พิเศษ!! พักสวิตฯ 2 คืน สายการบิน QR

ทัวร์โค๊ด TTIL230596
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Qatar Airways
9วัน 6คืน / เริ่มเพียง 119,555 บ.

GG11 อิตาลี ออสเตรีย เยอรมัน สวิต 9 วัน 6 คืน (จุงฟราว) พิเศษ!! พักสวิตฯ 2 คืน สายการบิน QR

ทัวร์โค๊ด TTIL240316
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Qatar Airways
9วัน 6คืน / เริ่มเพียง 119,555 บ.

GG02(B1) อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 10 วัน(จุงฟราว) พิเศษ!! พักสวิตฯ 2 คืน สายการบิน QR

ทัวร์โค๊ด TTIL240315
เดินทางช่วง
10วัน 9คืน / เริ่มเพียง 134,999 บ.

GG09 (QR) แกรนด์สวิสเซอร์แลนด์ 9 วัน รถไฟเบอร์นิน

ทัวร์โค๊ด TTIL221058
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Qatar Airways
9วัน 6คืน / เริ่มเพียง 140,888 บ.