ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ 7 พีเรียด จาก 1 โปรแกรม

Loading...

Grand Swiss 9 Days QR [MXP-ZRH] Oct 21 - Mar 22 - D310821

ทัวร์โค๊ด TTIL210332
นั่งรถไฟชมวิวสายโรแมนติกเบอร์นิน่า เอกซ์เพรส – เซนต์ มอริทซ์ – อันเดอร์แมท นั่งรถไฟสายกลาเซียร์ เอ็กเพรส – เซอร์แมท – นั่งรถไฟกรอเนอแกรต – ชมวิวเขาแมทเธอร์ฮอร์น โลซานน์ – เจนีวา – กรูแยร์ – กรุงเบิร์น – อินเทอร์ลาเค่น – ขึ้นภูเขาหิมะจุงเฟรา – ลูเซิร์น อนุสาวรีย์สิงโต – ทะเลสาบลูเซิร์น – สะพานไม้คาเปล – ซุก – ล่องทะเลสาบซุก – ชาฟฮาวเซ่น น้ำตกไรน์ – ซูริค
*** อาหารครบทุกมื้อ ***
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Qatar Airways
9วัน 6คืน / เริ่มเพียง 107,900 บ.