ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

ทัวร์จอร์แดน 2 พีเรียด จาก 1 โปรแกรม

Loading...

มหัศจรรย์...จอร์แดน มหานครเพตรา

ทัวร์โค๊ด TTIL231695
เดินทางช่วง
 Royal Jordanian
6วัน 3คืน / เริ่มเพียง 67,999 บ.