ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

ทัวร์จีน 4 พีเรียด จาก 4 โปรแกรม

Loading...

XWTSN01 ปักกิ่ง ซุปตาร์ แดนมังกร 4 วัน 3 คืน (บินบ่าย

ทัวร์โค๊ด TTIL222657
4 ดาว
เดินทางช่วง
13 ธ.ค. - 16 ธ.ค. 65
 Nok Scoot
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 13,888 บ.

XWTSN01 ปักกิ่ง ซุปตาร์ แดนมังกร 4 วัน 3 คืน (บินบ่าย

ทัวร์โค๊ด TTIL222699
4 ดาว
เดินทางช่วง
13 ธ.ค. - 16 ธ.ค. 65
 Nok Scoot
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 13,888 บ.

Taiwan No ช้อปปิ้ง 4D3N DEC

ทัวร์โค๊ด TTIL222484
ทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซำจั๋ง - วัดเหวินหวู่ -ปล่อยโคมลอยสือเฟิน(4ท่าน/1โคม) -หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน – วัดปี้ซานเหยียน - ตึก 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค
ซีเหมินติง -มิตซุย เอาท์เลท - เฝิงเจี่ยไนท์มาเก็ต
เมนูเสี่ยวหลงเปา - เมนูพระกระโดดกำแพง
4 ดาว
เดินทางช่วง
28 ธ.ค. - 31 ธ.ค. 65
 EVA Air
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 25,990 บ.

#Taiwan อาลีซาน 5D4N By CI

ทัวร์โค๊ด TTIL222504
ทะเลสาบสุริยันจันทรา,วัดเหวินหวู่,เจ้าพ่อกวนอู,อาลีซาน,สวนสนพันปี,นั่งรถไฟโบราณ,ปล่อยโคมลอย,หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน,เจียงไคเชค,แช่น้ำแร่
ทะเลสาบสุริยันจันทรา,อุทยานอาลีซาน,นั่งรถไฟโบราณ,หมู่บ้านจิ่วเฟิน,ไทเป101,ซีเหมินติง
ข้าวมันไก่เจียอี้,สุกี้ชาบู,พระกระโดดกำแพง
5 ดาว
เดินทางช่วง
23 ธ.ค. - 27 ธ.ค. 65
 China Airlines
5วัน 4คืน / เริ่มเพียง 25,990 บ.