ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

ทัวร์มาเก๊า 5 พีเรียด จาก 2 โปรแกรม

Loading...

HKG33 ฮ่องกง - มาเก๊า - จูไห่ เที่ยวคุ้ม 3 เมือง!! BY HX 4D2N

ทัวร์โค๊ด TTIL233070
เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – โบสถ์เซนต์ปอล์ต - จตุรัสเซนาโด – ร้านของฝาก – เวเนเชี่ยนมาเก๊า – เมืองจูไห่ วัดผู่ถัวซาน - ร้านหยก สมุนไพร ผ้าไหม – ชมโรงละครจูไห่ – ถนนคู่รัก – ชมสาวงามแห่งเมืองจูไห่ หวีหนี่ - อิสระช้อปปิ้งตลาดใต้ดินกงเป่ย เมืองฮ่องกง – วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ - วัดหวังต้าเซียน – วัดแชกงหมิว - โรงงานเครื่องประดับ – ร้านหยก – อิสระช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Hong Kong Airlines
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 14,999 บ.

HKGTG0323 ซุปตาร์...ฮ่องกง แฮปปี้นิวเยียร์ 5 วัน 4 คืน (DEC 2023)

ทัวร์โค๊ด TTIL232522
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Airways
5วัน 4คืน / เริ่มเพียง 44,888 บ.