ทัวร์บาหลี

ทัวร์บาหลี เที่ยวบาหลี ทัวร์บาหลีราคาถูก แพคเกจทัวร์บาหลี โปรแกรมทัวร์บาหลี
!!! คิดจะเที่ยว !!! คิดถึงเรา !!! ทัวร์อินเลิฟ !!! Think About Travel, Think About Us, Tourinlove
สอบถามโปรแกรมโปรโมชั่น ติดต่อ คุณปุ้ย คุณหนิง คุณปลา คุณยาหยี 02-174-2346-7

Hotline Dtac : 088-8860049 // TRUE : 091-7976745 // AIS : 088-4492534 //

Dtac : 

092-272-7443 

ทัวร์บาหลี  บาหลี...อัญมณีแห่งมหาสมุทรอินเดีย

เที่ยวบาหลี รหัสทัวร์GA-L135-GADPS001_OCT


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
สนามบินสุวรรณภูมิ-  กรุงเทพฯ - จาการ์ต้า – เกาะบาหลี (เดนพาซาร์) – วิหารทานาล๊อต
 หาดจิมบาลัน-ชมโชว์บารองแดนซ์ – ศูนย์ผ้าบาติก - หมู่บ้านคินตามานี  (ชมวิวภูเขาไฟบาตูร์)
ทะเลสาบบาร์ตู- โรงงานกาแฟ  -  วัดตัมปะก์ซีริง -วัดเม็งวี – เทือกเขาเบดูกัลป์ (ทะเลสาปบราตัน)
 วัดอูลันดานู –  ช้อปปิ้ง DUTY FREE & PLANET  HOLLYWOOD-ช้อปปิ้ง คูต้า เซนเตอร์  – สนามบินบาหลี
 จาการ์ต้า – กรุงเทพฯ 

ทัวร์บาหลี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์บาหลี โดยสายการบินGARUDA INDONESIA
กำหนดเดินทาง
8 – 11,15-18,22-25     มิ.ย. 60  23900.-
29 มิ.ย. – 2 ก.ค.    มิ.ย. 60  23900.-
6-9 ,7-10     ก.ค. 60   25900
13-16 ,27-30    ก.ค. 60  24900.-
10-13     ส.ค 60  25900
17-20 ,24-27 ,31 – 3   ส.ค 60  24900.-
7-10  ,14-17 ,21-24 ,28  – 1   ก.ย.60  24900.-
5- 8  ,12-15,19-22 ,26-29  ต.ค 60  23900.-
 


 

ทัวร์บาหลี เส้นทาง พุทธมงคล เยือน 1 ใน มรดกโลก

เที่ยวบาหลี รหัสทัวร์GA-L135-GADPS002_DEC

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
สนามบินสุวรรณภูมิ-  กรุงเทพฯ - จาการ์ต้า – ยอร์คยาการ์ต้า - วัดพราหมนันท์
ศูนย์เครื่องเงิน - ช้อปปิ้งมาลิโอโบโร่-พระราชวังสุลต่าน – พระราชวังน้ำ – มหาเจดีย์บุโรพุทโธ
 วัดเมนดุท - ช้อปปิ้งถนนมาลิโอโบโร่ -สนามบิน ยอร์คยาการ์ต้า –บาหลี (บินภายในประเทศ)
บาร็อง แดนซ์ – ศูนย์ผ้าบาติก - หมู่บ้านคินตามานี ภูเขาไฟบาตูร์ (ภูเขาไฟคินตามานี)
 โรงงานกาแฟ –  วัดตัมปะก์ซีริง – ตลาดปราบเซียน – อุบุด เซ็นเตอร์
วัดเม็งวี – เบดูกัลป์ – ทะเลสาบบราตัน –วัดอูลันดานู – วิหารตานะห์ ล็อต - หาดจิมบาลัน 
ช้อปปิ้งคูต้าเซ็นเตอร์ – สนามบินบาหลี-จาการ์ต้า – กรุงเทพฯ


ทัวร์บาหลี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์บาหลี โดยสายการบินGARUDA INDONESIA
กำหนดเดินทาง
24-28,-4   พ.ค 60  31900.-
14-18,21-25,28-2  มิ.ย 60  31900.-
7-11,19-23,26-30  ก.ค 60  32900.-
2-6,11-15,16-21  ส.ค 60  32900.-
6-10,13-17,20-24  ก.ย 60  32900.-
27-30   ก.ย 60  32900.-
4-8,11-15,19-24  ต.ค 60  31900.-
20-24,25-29  ต.ค 60  31900.-
1-5,8-12   พ.ย 60  31900.-
6-10,7-12   ธ.ค 60  32900.-
13-17   ธ.ค 60  31900.-

 

ทัวร์บาหลี มรดกโลก มหาเจดีย์บุโรพุทโธ 3 วัน

เที่ยวบาหลี รหัสทัวร์GA-L135-GADPS003_JUN


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ – จาการ์ต้า – ยอร์คยาการ์ต้า – วิหารพราห์มนันท์ – ศูนย์ผ้าบาติก
 ศูนย์เครื่องเงิน-มหาเจดีย์บุโรพุทโธ – วัดปะวน – วัดเมนดุท – ภูเขาไฟเมอราปี
 ช้อปปิ้งถนนสายวัฒนธรรม-พระราชวังสุลต่าน – พระราชวังน้ำ – สนามบินยอร์คยาการ์ต้า
 กรุงเทพ 


ทัวร์บาหลี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์บาหลี โดยสายการบินGARUDA INDONESIA
กำหนดเดินทาง
18-20,25-27   พ.ค 60 26900.-
1-3,8-10,15-17,22-24  มิ.ย 60 26900.-

 

ทัวร์บาหลี  บาหลี – ทานาล็อต – เบซากีห์  4 วัน 3 คืน

เที่ยวบาหลี รหัสทัวร์GA-L110-GA001_BALI-4D3N_OCT


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
สนามบินสุวรรณภูมิ –จาการ์ต้า – เดนพาซาร์ (บาหลี)
วัดอูลูวาตู  PURA ULUWATU-วิหารตานาห์ลอต –  เทือกเขาเบดูกัล
 วัดเบราตาน (วิหารกลางน้ำ) – วัดเม็งวี-หมู่บ้านคินตามณี – ภูเขาไฟบาตูร์ 
ปูราเบซากีห์ –  โรงงานกาแฟ –  เทมภัคศิริงค์ -ตลาดปราบเซียน
เดนพาซาร์(บาหลี) – จาการ์ต้า – กรุงเทพฯ


ทัวร์บาหลี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์บาหลี โดยสายการบินGARUDA INDONESIA
กำหนดเดินทาง
20-23,27-30  เม.ย 60  18900.-
11-14,25-28  พ.ค 60  18900.-
8-11,22-25  มิ.ย 60  18900.-
7-10   ก.ค 60  19900.-
20-23   ก.ค 60  18900.-
11-14   ส.ค 60  19900.-
24-27   ส.ค 60  18900.-
7-10,21-24  ก.ย 60  18900.-
12-15   ต.ค 60  18900.-
20-13   ต.ค 60  19900.-
 
 

ทัวร์บาหลี  บาหลี – มหาเจดีย์บุโรพุทโธ 5 วัน 4 คืน

เที่ยวบาหลี รหัสทัวร์GA-L110-GA002_BALI-5D4N_JUN


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
สนามบินสุวรรณภูมิ –จาการ์ต้า – เดนพาซาร์(บาหลี)
วิหารศักดิ์สิทธิ์วิหารตานาห์ลอต -เมนูพิเศษ Sea Food ณ หาดจิมบารัน 
หมู่บ้านคินตามณี – ภูเขาไฟบาตูร์  – ปูราเบซากีห์ –  โรงงานกาแฟ –  เทมภัคศิริงค์
ตลาดปราบเซียน -ทะเลสาบเบดูกัล – วัดเบราตาน (วิหารกลางน้ำ) – วัดเม็งวี
วังสุลต่าน – พระราชวังวอเตอร์พาเลซ –บุโรพุทโธ – ถนนมาริโอโบโร่    
วัดพรามนันต์  – ยอร์กยาการ์ต้า – จาการ์ต้า – กรุงเทพฯ


ทัวร์บาหลี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์บาหลี โดยสายการบินGARUDA INDONESIA
กำหนดเดินทาง 
13-17   เม.ย 60  34900.-
3-7,24-28   พ.ค 60  31900.-
7-11,21-25  มิ.ย 60  31900.-
7-11   ก.ค 60  32900.-
9-13   ส.ค 60  32900.-
21-25   มิ.ย 60  31900.-

 

 

ทัวร์บาหลี Amazing Bali 4วัน 3คืน

เที่ยวบาหลี รหัส MH-L47-CODE-MH72-4D3N_JUL


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ - เกาะบาหลี (เดนปาซาร์) - อูรูวาตู - หาดจิมบารัน     
ชมโชว์บารองแดนซ์ –  หมู่บ้านMas - หมู่บ้านคินตามณี  ชมวิวภูเขาไฟบาตูร์ 
ทะเลสาบบาร์ตู - วัดปุราเตียร์ตาอัมปีล - วัดเทมภัคสิริงส์ - ตลาดปราบเซียน
วัดปูราตามันอายุน - เบดูกูล – ทะเลสาบบราตัน - วัดอูลันดานูบราตัน - วิหารทานาต์ลอต
บาหลี – โรงงานกาแฟ – ช้อปปิ้งย่านหาดคูตา  - เดนปาซาร์ - สนามบินนูราลัย 
กัวลาลัมเปอร์ - กรุงเทพฯ


ทัวร์บาหลี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์บาหลี โดยสายการบิน MALAYSIA  AIRLINES  
กำหนดเดินทาง
10-13  มี.ค. 60  17900.-
24-27    มี.ค. 60  17900.-
06-09    เม.ย.60  17900.-
04-07   พ.ค. 60  17900.-
10-13   พ.ค. 60  17900.-
16-19    มิ.ย  60  16900.-
07-10   ก.ค  60  17900.-
21-24   ก.ค  60  17900.-
 

ทัวร์บาหลี เดนพาซาร์ บาหลี 4 วัน

เที่ยวบาหลี รหัสทัวร์ TG-L17-DPS4D

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ – เดนพาซาร์ – เกาะบาหลี – วัดอูลูวาตู-ระบำบารอง – คินตามณี
ทะเลสาบบาตูร์ – แทมปักซิริง – ตลาดปราบเซียน-วัดทามัน อายุน – ทะเลสาบบราตัน
วัดอูลันดานู – ทานาห์ลอต – จิมบารัน-บาหลี – เดนพาซาร์ – กรุงเทพฯ

ทัวร์บาหลี ราคาถูกแพคเกจ ทัวร์ บาหลี โดยสายการบิน THAI AIRWAYS
Pop Hotel, Kuta Beach**   = 24900 - 25900.-
Amaris Sunset Road **   = 24900 - 25900.-
Amaris Dewi Sri   = 24900 - 25900.-
Solaris Hotel Kuta***  = 25900 - 26900.-
Holiday Inn Express***  = 25900 - 26900.-
Ibis Styles Bali Benoa ***    = 25900 - 26900.-
Harris Hotel Seminyak ****  = 26900 - 27900.-
H Souvereign Kuta ****    = 26900 - 27900.-


 

ทัวร์บาหลี บาหลี-บุโรพุทโธ 5 วัน

เที่ยวบาหลี รหัสทัวร์ GA-L28-WS_DPS1-GA PARBISEL_SEP

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ-จาการ์ต้า–ยอร์คยาการ์ต้า-วัดพราห์มนันต์-ถนนมาลิโอโบโร่
พระราชวังสุลต่าน-พระราชวังน้ำ-มหาเจดีย์บุโรพุทโธ-ศูนย์เครื่องเงิน-บาหลี
เดนพาซาร์ -บาร็องแดนซ์–ศูนย์ผ้าบาติก-หมู่บ้านคินตามานี–วัดตัมปะก์ซีริง
ตลาดปราบเซียน–อูบุด-หาดจิมบาลัน -วัดเม็งวี–เบดูกัล–ทะเลสาบบราตัน–วัดอูลันดานู
วิหารตานะห์ล็อต-หาดจิมบารัน-ช้อปปิ้งย่านคูต้า เซ็นเตอร์-เดนพาซาร์–จาการ์ต้า-กรุงเทพฯ

ทัวร์บาหลี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์บาหลี โดยสายการบินGARUDA INDONESIA
กำหนดเดินทาง
24-28   พ.ค.60   32999.-
21-25   มิ.ย.60   32999.-
19-23   ก.ค.60   32999.-
23-27   ส.ค.60  32999.-


 


 

ช่องทางรับโปรโมชั่น พิเศษ!!


 

VISITOR

 สถิติวันนี้

894 คน

 สถิติเมื่อวาน

992 คน

 สถิติเดือนนี้

สถิติปีนี้

สถิติทั้งหมด

31198 คน

243280 คน

2705079 คน

เริ่มเมื่อ 2012-06-11   

     TOURISM AUTHORITY OF THAILAND
   LICENSE NO. 11/06794

 © 2011 Tourinloveallway  All rights reserved.


📞 02-174-2214-5 , 02-1742346-7
📱  088-886-0049 , 091-797-6745 , 088-449-2534
📩  tourinlove9@gmail.com
💬 line: @tourinlove
   facebook: http://www.facebook.com/ILoveTourInLove/
 follow us official