ทัวร์บาหลี

ทัวร์บาหลี เที่ยวบาหลี ทัวร์บาหลีราคาถูก แพคเกจทัวร์บาหลี โปรแกรมทัวร์บาหลี
!!! คิดจะเที่ยว !!! คิดถึงเรา !!! ทัวร์อินเลิฟ !!! Think About Travel, Think About Us, Tourinlove
สอบถามโปรแกรมโปรโมชั่น ติดต่อ คุณปุ้ย คุณหนิง คุณปลา คุณยาหยี 02-174-2346-7

Hotline Dtac : 088-8860049 // TRUE : 091-7976745 // AIS : 088-4492534 //

Dtac : 

092-272-7443


 

 

ทัวร์บาหลี  สวัสดี..บาหลี 3 วัน 2 คืน

เที่ยวบาหลี รหัสทัวร์ SL-L120-BAL01_SL_MAR18


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพ - บาหลี - คูต้า - อนุสาวรีย์มหาภารตะ - วัดบราตัน
 วิหารทานาห์ลอต -ชมการแสดงบาร็องแดนซ์ - วัดเทมภัคสิริงค์
 ตลาดปราบเซียน - หมู่บ้านคินตามณี - รับประทานอาหารพร้อม
ชมวิวภูเขาไฟบาตูร์ - ทะเลสาบบาร์ตู - Coffee Plantation
วัดเบซากิห์ - ชายหาดจิมบารัน -วัดอูลูวาตุ - ช้อปปิ้งของฝากราคาถูก
 กรุงเทพ


 ทัวร์บาหลี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์บาหลี โดยสายการบินTHAI LION AIR
กำหนดเดินทาง   
18 -20    พ.ย. 60  13900.-
2 -4    ธ.ค. 60  14900.-
9 -11    ธ.ค. 60  16900.-
23-25    ธ.ค. 60  14900.-
30 -1 ม.ค. 61  ธ.ค. 60  16900.-
13 -15,27 -29  ม.ค. 61  14900.-
3 -5,10 -12   ก.พ. 60  14900.-
10 -12    มี.ค. 60  14900.-
ทัวร์  BALI CALLING 4D 3N

เที่ยวบาหลี  รหัสทัวร์ XX-L96-BALl_ CALLING_APR


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ – บาหลี – Garuda Wisnu – วิหารอูลูวาตู – หาดจิมบารัน
ชมบารองแดนซ์  – เทือกเขาคินตามณี – วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ 
ตลาดปราบเซียน – วัดถ้ำช้าง-วัดเม็งวี – เบดูกัล – วัดอูลัน ดานู – วัดเม็งวี
วิหารทะนาล็อต – ช็อปปิ้ง-อนุสาวรีย์มหาภารตะ – กรุงเทพฯ

  
 ทัวร์บาหลี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์บาหลี โดยสายการบินAIR ASIA (FD) / LION AIR (SL)

กำหนดการเดินทาง
1-4     ธ.ค 60    15999.-
8-11    ธ.ค 60    16555.-
28-31    ธ.ค 60     14999.-
29-1   ธ.ค 61  16999.-
30-2   ธ.ค 61  17999.-
31-3   ธ.ค 61  16999.-
6-9             ม.ค 61     14555.-
13-16   ม.ค 61     13999.-
20-23,27-30        ม.ค 61  14555.-
3-6,10-13               ก.พ 61  14555.-
17-20      ก.พ 61    15999-.
24-27   ก.พ 61     13999-.
1-4,2-5   มี.ค 61     15999.-
10-13,17-20,24-27 มี.ค 61  14555.-
5-8,12-15   เม.ย61  17999.-
13-16   เม.ย61  19999.-
28-1   เม.ย61  17999.-

 

ทัวร์บาหลี  FD88  Bali 4D3N

เที่ยวบาหลี รหัสทัวร์ FD-L47- FD88_BALI_MAY18

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
ท่าอากาศยานดอนเมือง  - เกาะบาหลี (เดนปาซาร์) - อูรูวาตู
 หาดจิมบารัน-ชมโชว์บารองแดนซ์ - หมู่บ้านMas - หมู่บ้านคินตามณี
 ชมวิวภูเขาไฟบาตูร์   ทะเลสาบ- บาร์ตู - วัดปุราเตียร์ตาอัมปีล - วัดเทมภัคสิริงส์
 ตลาดปราบเซียน-วัดปูราตามันอายุน - เบดูกูล - ทะเลสาบบราตัน - วัดอูลันดานูบราตัน
 วิหารทานาต์ลอต -บาหลี-โรงงานกาแฟ -เดนปาซาร์ - สนามบินนูราลัย
 ท่าอากาศยานดอนเมือง        

ทัวร์บาหลี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์บาหลี โดยสายการบินTHAI AIR ASIA 
กำหนดเดินทาง   
10-13   พ.ย. 60  13988.-
8-11   ธ.ค. 60  18988.-
29– 1  ธ.ค. 60  22988.-
25-28   ม.ค. 61  14988.-
22-25   ก.พ. 61  15988.-
8-11   มี.ค. 61  15988.-
22-25  มี.ค. 6  16988.-
6-9  เม.ย. 61  17988.-
12-15  เม.ย. 61  21988.-
14-17   เม.ย. 61  22988.-
10-13   พ.ค 61  16988.-
ทัวร์บาหลี เที่ยวครบไอไลทืเมืองบาหลี 4วัน3คืน

เที่ยวบาหลี รหัสทัวร์ SL-L120-BAL02_MAR


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพ • บาหลี • อนุสาวรีย์มหาภารตะ • วัดอูลูวาตู • สวนวิษณุ
 หาดจิมบารัน-ชมการแสดงบาร็อง •หมู่บ้านคินตามณี •บุฟเฟ่ต์อาหารกลางวัน
พร้อมชมวิวภู-เขาไฟบาตูร์•ชิมกระแฟขี้ชะมด•วัดเทมภัคสิริงค์• ตลาดปราบเซียน
ปุราเบซากิห์-ตลาดเมืองอูบุด?วัดบราตัน?วัดเม็งวี?วัดถ้ำช้าง?วิหารทานาต์ลอต?คูต้า
คูต้า-ช้อปปิ้งของฝากราคาถูก - กรุงเทพ


 ทัวร์บาหลี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์บาหลี โดยสายการบินTHAI LION AIR
กำหนดเดินทาง
 08 -11    ธ.ค. 60  15900.-
15 -18,22 -25   ธ.ค. 60  14900.-
29 ธ.ค. -01 ม.ค.   ธ.ค. 60  16900.-
05-08,12-15   ม.ค. 61  14900.-
19 -22,26 -29   ม.ค. 61  14900.-
02 -05,09-12   ก.พ. 61 14900.-
16 -19    ก.พ. 61  15900.-
23 -26    ก.พ. 61 14900.-
01-04,02 -05   มี.ค. 61  15900.-
09 -12    มี.ค. 61  14900.-

 

ทัวร์บาหลี BL01 บาหลี-ทานาล็อต-คินตามณี 3 วัน 2 คืน

เที่ยวบาหลี รหัสทัวร์ PKG-L110- BL01_MAR18


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ–เดนปาซาร์(บาหลี)-วัดทานาล็อต-หาดจิมบารัน
BATIK GALUH -คินตามณี- ร้านกาแฟ-เทมภัคสิริงค์-อูบุด
FREE TIME  - เดนปาซาร์(บาหลี)- กรุงเทพฯ


ทัวร์บาหลี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์บาหลี
กำหนดเดินทาง
สิงหาคม 60 –  มีนาคม 61 7,500 บาท/ท่าน

 

ทัวร์บาหลีBL02 บาหลี-ทานาล็อต-คินตามณี-เบซากีห์ 4 วัน 3 คืน

เที่ยวบาหลี รหัสทัวร์ PKG-L110- BL02_MAR18


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ–เดนปาซาร์(บาหลี)- สวนพระวิษณุ-วัดอูลูวาตู-หาดจิมบารัน
เบซากีห์-ภูเขาอากุง-คินตามณี-MOUNT BATUR -  เทมภัคสิริงค์
TEGALALANG TERRACE (นาขั้นบันใด)-UBUD
วัดทานาล็อต-เทือกเขาเบดูกัลป์-วัดเบราตาน(วิหารกลางน้ำ) -วัดเม็งวี
FREE TIME - เดนปาซาร์(บาหลี)- กรุงเทพฯ


ทัวร์บาหลี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์บาหลี
กำหนดเดินทาง
สิงหาคม 60 –  มีนาคม 61 8,900 บาท/ท่าน 


 

ทัวร์บาหลีBL03 บาหลี-ทานาล็อต-คินตามณี-อูบุด 3 วัน 2 คืน

เที่ยวบาหลี รหัสทัวร์ PKG-L110- BL03_MAR18

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ–เดนปาซาร์(บาหลี)-วัดทานาล็อต-หาดจิมบารัน
เบซากีห์-ภูเขาอากุง-คินตามณี-ภูเขาไฟบาตูร์ - เทมภัคสิริงค์
TEGALALANG TERRACE - UBUD-FREE TIME  - เดนปาซาร์
(บาหลี)- กรุงเทพฯ


ทัวร์บาหลี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์บาหลี
กำหนดเดินทาง
สิงหาคม 60 –  มีนาคม 61 7,500 บาท/ท่าน

 

ทัวร์บาหลี  MH73 Beautiful Baliบาหลี อูรูวาตู จิมบารัน 4วัน 3คืน

เที่ยวบาหลี รหัสทัวร์ MH-L47-MH73_BEAUTIFUL_4D3N_DEC


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - เกาะบาหลี (เดนปาซาร์) - อูรูวาตู
หาดจิมบารัน-ชมโชว์บารองแดนซ์ - หมู่บ้านMas - หมู่บ้านคินตามณี 
ชมวิวภูเขาไฟบาตูร์  -ทะเลสาบบาร์ตู - วัดปุราเตียร์ตาอัมปีล - วัดเทมภัคสิริงส์
 ตลาดปราบเซียน-วัดปูราตามันอายุน - เบดูกูล - ทะเลสาบบราตัน - วัดอูลันดานูบราตัน
 วิหารทานาต์ลอต -บาหลี - โรงงานกาแฟ -ช้อปปิ้งย่านหาดคูตา  - เดนปาซาร์
 สนามบินนูราลัย  -กัวลาลัมเปอร์ - กรุงเทพฯ  
                  
                                                 
 ทัวร์บาหลี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์บาหลี โดยสายการบิน MALAYSIA  AIRLINES  
กำหนดเดินทาง                                                                                                     
30 ธ.ค. 60 -2ม.ค. 61   ธ.ค 60  21900.-

 

ทัวร์บาหลี  PARADISE IN BALI 4D3N

เที่ยวบาหลี รหัสทัวร์ SL-L09-DPS01 _MAR18


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร
 เกาะบาหลี – สวนพระวิษณุ - วิหารอูลูวาตู - ชายหาดจิมบารัน-หมู่บ้านคินตามานี
ภูเขาไฟบาตูร์ - ทะเลสาบบาตูร์ - ชมระบำบารอง แดนซ์ - วิหารเทมภัคศิริงค์
วัดเม็งวี (ทามานอายุน) - เทือกเขาเบดูกัล - วัดอุลันดานู - ทะเลสาบบราตาน
 วิหารทานาล็อท-ย่านคูต้า เซ็นเตอร์ – อนุสาวรีย์มหาภารตะ– ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร
 ท่าอากาศยานดอนเมือง – กรุงเทพฯ


ทัวร์บาหลี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์บาหลี โดยสายการบินTHAI LION AIR
กำหนดเดินทาง     
9-12,16-19  พ.ย 60 14888.-
23-26   พ.ย 60  15888.-
14-17   ธ.ค 60  15888.-
21-24   ธ.ค 60  16888.-
28-31,29-1  ธ.ค 60  20888.-
18-21   ม.ค 61  14888.-
25-28   ม.ค 61  15888.-
1-4,8-11,22-25  ก.พ 61  15888.-
1-4   มี.ค 61  16888.-
8-11,22-25  มี.ค 61  15888.-
 


 

ทัวร์ BLESSING BOROBUDUE BALI  4D3N

เที่ยวบาหลี  รหัสทัวร์  SL-L96-BUROBUDUR_BALI_MAR


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ – บาหลี – Garuda Wisnu – วิหารอูลูวาตู – หาดจิมบารัน
ชมบารองแดนซ์ – วัดเม็งวี – เทือกเขาคินตามณี – วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์
 ตลาดปราบเซียน – อุบุด-ยอร์คยาการ์ตา – มหาเจดีย์บุโรพุทโธ
วังสุลต่าน – พระราชวังวอเตอร์พาเลซ – วัดพรามนันต์
วิหารทานาล้อต- Shopping ร้าน KRISNA -กรุงเทพฯ


 ทัวร์บาหลี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์บาหลี โดยสายการบิน THAI LION AIR
กำหนดการเดินทาง
11-14,25-28    ม.ค 61  21999.-
8-11,22-25  ก.พ 61     21999.-
1-4                          มี.ค 61  23999.-
8-11,22-25  มี.ค 61  21999.-
ทัวร์ CHARMING BALI 3D 2N

 เที่ยวบาหลี  รหัสทัวร์SL-L96-CHARMING_BALI_MAR

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ – บาหลี – Garuda Wisnu – วิหารอูลูวาตู – หาดจิมบารัน
ชมบารองแดนซ์  – เทือกเขาคินตามณี – วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ –  ตลาดปราบเซียน
วัดถ้ำช้าง-วิหารทานาล้อต- Shopping ร้าน KRISNA -กรุงเทพฯ

สายการบิน THAI LION AIR
กำหนดการเดินทาง
24-26  พ.ย   60  10999.-
2-4      ธ.ค   60  13999.-
9-11   ธ.ค   60  14555.-
15-17    ธ.ค   60  12999.-
16-18     ธ.ค   60  11999.-
22-24     ธ.ค   60  12999.-
30-1,31-2    ธ.ค   60     14999.-
5-7,12-14                   ม.ค  61  12999.-
13-15  ม.ค  61  11999.-
19-21,26-28 ม.ค  61  12999.-
2-4  ก.พ  61      12999.-
3-5  ก.พ  61  11999.-
9-11  ก.พ  61  12999.-
16-18  ก.พ  61  13999.-
23-25  ก.พ  61  12999.-
1-3,2-4  มี.ค  61  14555.-
9-11  มี.ค  61  12999.-
10-12  มี.ค  61  11999.-
18-20,23-25 มี.ค  61      12999.- 


 

ทัวร์บาหลี Charming Bali 3วัน2คืน

เที่ยวบาหลี รหัสทัวร์  SL-L96-CHARMING_MAR


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ – บาหลี – Garuda Wisnu – วิหารอูลูวาตู – หาดจิมบารัน
ชมบารองแดนซ์ – วัดเม็งวี – เทือกเขาคินตามณี – วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์
ตลาดปราบเซียน – อุบุด -แวะชมชายหาดกูต้า  - Shopping ร้าน KRISNA
กรุงเทพฯ


 ทัวร์บาหลี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์บาหลี โดยสายการบินTHAI LION AIR
กำหนดเดินทาง    
10-12   พ.ย 60  13555.-
18-20   พ.ย 60  12999.-
24-26   พ.ย 60  13555.-
25-27   พ.ย 60  12999.-
2-4   ธ.ค 60  13999.-
9-10   ธ.ค 60  14555.-
15-17   ธ.ค 60  13555.-
16-18   ธ.ค 60  11999.-
22-24   ธ.ค 60  13555.-
23-25   ธ.ค 60  12999.-
30ธ.ค-1ม.ค  ธ.ค 60  14999.-
31ธ.ค-1ม.ค  ธ.ค 60  14999.-
5-7   ม.ค 61  13555.-
6-8   ม.ค 61  12999.-
12-14   ม.ค6 1  13555.-
13-15   ม.ค6 1  11999.-
19-21   ม.ค6 1  13555.-
20-22   ม.ค 61  12999.-
26-28   ม.ค 61  13555.-
27-29   ม.ค 61  12999.-
2-4   ก.พ 61  13555.-
3-5   ก.พ 61  11999.-
9-11   ก.พ 61  13555.-
10-12   ก.พ 61  12999.-
16-18   ก.พ6 1  13555.-
17-19   ก.พ6 1  12999.-
23-25   ก.พ 61  13555.-
24-26   ก.พ 61  12999.-
1-3,2-4   มี.ค 61  14555.-
9-11   มี.ค 61  13555.-
10-12   มี.ค 61  11900.-
16-18   มี.ค 61  13555.-
17-19   มี.ค 61  12999.-
23-25   มี.ค 61  13555.-
24-26  มี.ค 61  12999.-ทัวร์บาหลี  มหัศจรรย์ AEC-บาหลี+มรดกโลกบุโรพุทโธ-A 4 วัน 3 คืน

เที่ยวบาหลี รหัสทัวร์ TG-L05-DPS-TG003_DEC

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ-บาหลี-วัดอูลูวาตู-หาดจิมบารัน
ศูนย์ผ้าบาติก – ศูนย์เครื่องเงิน - หมู่บ้านคินตามณี
 ชมวิวภูเขาไฟบาร์ตูห์ - วัดทานาห์ล็อต-บาหลี-ยอร์คจาร์กาต้า
มหาเจดีย์บุโรพุทโธ-วัดปะวน -วัดเมนดุท -วัดพราห์มนันต์-บาหลี
วัดอูลันดานู บราตัน - ช้อปปิ้งร้านกฤษณา - บาหลี – กรุงเทพ


ทัวร์บาหลี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์บาหลี โดยสายการบินTHAI AIRWAYS
กำหนดเดินทาง
04-07/25-28   พ.ย. 60  28900.-
11-14,18-21   พ.ย. 60  27900.-
 02-05,09-12   ธ.ค. 60  29900.-
16-19,23 -26     ธ.ค. 60  28900.-
 30 – 02    ธ.ค. 60  32900.-
 

ทัวร์บาหลี อินโดนีเซีย เกาะสวรรค์ บาหลี4 วัน 3 คืน

เที่ยวบาหลี รหัสทัวร์  TG-L05-DPS-TG004_DEC


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ - บาหลี-วัดอูลูวาตู - ระบำไฟ Kacak Fire Dance
ศูนย์ผ้าบาติก–ศูนย์เครื่องเงิน–หมู่บ้านคินตามณี–ชมวิวภูเขาไฟบาร์ตู
วัดเตียตาร์อัมปีล-ช้อปปิ้งตลาดปราบเซียน-วัดอูลันดานู บราตัน
 โรงงานทำกาแฟ – วัดทานาห์ลอต – เที่ยวชมย่านคูต้า-อนุสาวรีย์
 Bajra Sandhi - ช้อปปิ้งร้านกฤษณา - บาหลี – กรุงเทพ

ทัวร์บาหลี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์บาหลี โดยสายการบินTHAI AIRWAYS
กำหนดเดินทาง
 04-07,25-28   พ.ย. 60  20900.-
 11-14,18-21   พ.ย. 60  19900.-
02-05,09-12  ธ.ค. 60  21900.-
16-19,23 -26     ธ.ค. 60  20900.-
30  – 02    ธ.ค. 60  24900.-


 

ทัวร์ BALI BOROBUDUR 5 DAYS
รหัสทัวร์ TG-L96-BALI_BOROBUDUR_DEC
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ – บาหลี – Garuda Wisnu – วิหารอูลูวาตู – หาดจิมบารัน
ยอร์คยาการ์ตา – มหาเจดีย์บุโรพุทธโธ - วัดปะวน – วัดเมนดุต– วังสุลต่าน
พระราชวังวอเตอร์พาเลซ – วัดพรามนันต์-บารอง แดนซ์ – วัดเม็งวี
เทือกเขาเบดูกัลป์ – วัด Ulan Danu – ชมพระอาทิตย์ตกดินที่วิหารตะนะล็อท
วัดเบซากิห์ – เทือกเขาเบดูกัลป์ – วัดเทมพาสิริงค์ น้ำพุศักดิ์สิทธิ์
วัดถ้าช้าง – อุบุด-Shopping Kuta – กรุงเทพฯ
สายการบิน THAI AIRWAYS
กำหนดการเดินทาง
16-20     พ.ย 60   32999-.
7-11  ธ.ค 60      34555.-
14-18,21-25 ธ.ค 60 32999.-
28-1,29-2  ธ.ค 60 34555.-
 

ทัวร์ BALI KINTAMANI BESAKIH 4D3N
เที่ยวบาหลี  รหัสทัวร์ FD-L96-BALI_KINTAMANI_DEC
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ – บาหลี – Garuda Wisnu – วิหารอูลูวาตู – หาดจิมบารัน
วัดเบซากิห์ – เทือกเขาเบดูกัลป์ – วัดเทมพาสิริงค์ น้ำพุศักดิ์สิทธิ์
วัดถ้าช้าง – อุบุด -บารอง แดนซ์ – วัดเม็งวี – เทือกเขาเบดูกัลป์
วัด Ulan Danu – ชมพระอาทิตย์ตกดินที่วิหารตะนะล็อท – Shopping Kuta
อนุสาวรีย์มหาภารตะ – กรุงเทพฯ
สายการบิน THAI AIR ASIA 
กำหนดการเดินทาง
29-1   ธ.ค  60 19999.-

 

ทัวร์ SUPER BALI PREMIUM 4D3N

เที่ยวบาหลี  รหัสทัวร์ TG-L96-BAL_PREMIUM_MAR

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ – บาหลี – Garuda Wisnu – วิหารอูลูวาตู – หาดจิมบารัน
ชมบารองแดนซ์  – เทือกเขาคินตามณี – วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์
 ตลาดปราบเซียน -วัดถ้ำช้าง-วัดเม็งวี – เบดูกัล – วัดอูลัน ดานู
วัดเม็งวี – วิหารทะนาล็อต – ช็อปปิ้ง -Shopping Kuta
อนุสาวรีย์มหาภารตะ – กรุงเทพฯ  
  
ทัวร์บาหลี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์บาหลี โดยสายการบิน THAI AIRWAYS
กำหนดการเดินทาง
29-1,30-2  ธ.ค 60      26555.-
11-14,25-28                     ม.ค 61    24999.-
8-11,22-25                   ก.พ 61  24999.-
1-4,8-11,15-18,22-25,29-1   มี.ค 61  24999.-
 


 

ทัวร์บาหลี เส้นทาง พุทธมงคล เยือน 1 ใน มรดกโลก

เที่ยวบาหลี รหัสทัวร์GA-L135-GADPS002_DEC

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
สนามบินสุวรรณภูมิ-  กรุงเทพฯ - จาการ์ต้า – ยอร์คยาการ์ต้า - วัดพราหมนันท์
ศูนย์เครื่องเงิน - ช้อปปิ้งมาลิโอโบโร่-พระราชวังสุลต่าน – พระราชวังน้ำ – มหาเจดีย์บุโรพุทโธ
 วัดเมนดุท - ช้อปปิ้งถนนมาลิโอโบโร่ -สนามบิน ยอร์คยาการ์ต้า –บาหลี (บินภายในประเทศ)
บาร็อง แดนซ์ – ศูนย์ผ้าบาติก - หมู่บ้านคินตามานี ภูเขาไฟบาตูร์ (ภูเขาไฟคินตามานี)
 โรงงานกาแฟ –  วัดตัมปะก์ซีริง – ตลาดปราบเซียน – อุบุด เซ็นเตอร์
วัดเม็งวี – เบดูกัลป์ – ทะเลสาบบราตัน –วัดอูลันดานู – วิหารตานะห์ ล็อต - หาดจิมบาลัน 
ช้อปปิ้งคูต้าเซ็นเตอร์ – สนามบินบาหลี-จาการ์ต้า – กรุงเทพฯ


ทัวร์บาหลี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์บาหลี โดยสายการบินGARUDA INDONESIA
กำหนดเดินทาง
1-5,8-12   พ.ย 60  31900.-
6-10,7-12   ธ.ค 60  32900.-
13-17   ธ.ค 60  31900.-

 
 

ทัวร์บาหลี  บาหลี – ทานาล็อต – เบซากีห์  4 วัน 3 คืน

เที่ยวบาหลี รหัสทัวร์GA-L110-GA001_BALI-4D3N_DEC


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
สนามบินสุวรรณภูมิ –จาการ์ต้า – เดนพาซาร์ (บาหลี)
วัดอูลูวาตู  PURA ULUWATU-วิหารตานาห์ลอต –  เทือกเขาเบดูกัล
 วัดเบราตาน (วิหารกลางน้ำ) – วัดเม็งวี-หมู่บ้านคินตามณี – ภูเขาไฟบาตูร์ 
ปูราเบซากีห์ –  โรงงานกาแฟ –  เทมภัคศิริงค์ -ตลาดปราบเซียน
เดนพาซาร์(บาหลี) – จาการ์ต้า – กรุงเทพฯ


ทัวร์บาหลี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์บาหลี โดยสายการบินGARUDA INDONESIA
กำหนดเดินทาง
9-12,23-29  พ.ย 60  19900.-
8-1,30-2   ธ.ค 60  19900.- 
 

ทัวร์บาหลี  บาหลี – มหาเจดีย์บุโรพุทโธ 5 วัน 4 คืน

เที่ยวบาหลี รหัสทัวร์GA-L110-GA002_BALI-5D4N_DEC


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
สนามบินสุวรรณภูมิ –จาการ์ต้า – เดนพาซาร์(บาหลี)
วิหารศักดิ์สิทธิ์วิหารตานาห์ลอต -เมนูพิเศษ Sea Food ณ หาดจิมบารัน 
หมู่บ้านคินตามณี – ภูเขาไฟบาตูร์  – ปูราเบซากีห์ –  โรงงานกาแฟ –  เทมภัคศิริงค์
ตลาดปราบเซียน -ทะเลสาบเบดูกัล – วัดเบราตาน (วิหารกลางน้ำ) – วัดเม็งวี
วังสุลต่าน – พระราชวังวอเตอร์พาเลซ –บุโรพุทโธ – ถนนมาริโอโบโร่    
วัดพรามนันต์  – ยอร์กยาการ์ต้า – จาการ์ต้า – กรุงเทพฯ

ทัวร์บาหลี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์บาหลี โดยสายการบินGARUDA INDONESIA
กำหนดเดินทาง
8-12,22-26   พ.ย 60  31900.-
7-11    ธ.ค 60  32900.-
30-3    ธ.ค 60  36900.-


 

ทัวร์บาหลี เดนพาซาร์ บาหลี 4 วัน

เที่ยวบาหลี รหัสทัวร์ TG-L17-DPS4D

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ – เดนพาซาร์ – เกาะบาหลี – วัดอูลูวาตู-ระบำบารอง – คินตามณี
ทะเลสาบบาตูร์ – แทมปักซิริง – ตลาดปราบเซียน-วัดทามัน อายุน – ทะเลสาบบราตัน
วัดอูลันดานู – ทานาห์ลอต – จิมบารัน-บาหลี – เดนพาซาร์ – กรุงเทพฯ

ทัวร์บาหลี ราคาถูกแพคเกจ ทัวร์ บาหลี โดยสายการบิน THAI AIRWAYS
Pop Hotel, Kuta Beach**   = 24900 - 25900.-
Amaris Sunset Road **   = 24900 - 25900.-
Amaris Dewi Sri   = 24900 - 25900.-
Solaris Hotel Kuta***  = 25900 - 26900.-
Holiday Inn Express***  = 25900 - 26900.-
Ibis Styles Bali Benoa ***    = 25900 - 26900.-
Harris Hotel Seminyak ****  = 26900 - 27900.-
H Souvereign Kuta ****    = 26900 - 27900.-


 

 


 

ช่องทางรับโปรโมชั่น พิเศษ!!


 

VISITOR

 สถิติวันนี้

386 คน

 สถิติเมื่อวาน

1393 คน

 สถิติเดือนนี้

สถิติปีนี้

สถิติทั้งหมด

32080 คน

459719 คน

2921518 คน

เริ่มเมื่อ 2012-06-11   

     TOURISM AUTHORITY OF THAILAND
   LICENSE NO. 11/06794

 © 2011 Tourinloveallway  All rights reserved.


📞 02-174-2214-5 , 02-1742346-7
📱  088-886-0049 , 091-797-6745 , 088-449-2534
📩  tourinlove9@gmail.com
💬 line: @tourinlove
   facebook: http://www.facebook.com/ILoveTourInLove/
 follow us official