ทัวร์บาหลี

ทัวร์บาหลี เที่ยวบาหลี ทัวร์บาหลีราคาถูก แพคเกจทัวร์บาหลี โปรแกรมทัวร์บาหลี
!!! คิดจะเที่ยว !!! คิดถึงเรา !!! ทัวร์อินเลิฟ !!! Think About Travel, Think About Us, Tourinlove
สอบถามโปรแกรมโปรโมชั่น ติดต่อ คุณปุ้ย คุณหนิง คุณปลา คุณยาหยี 02-174-2346-7

Hotline Dtac : 088-8860049 // TRUE : 091-7976745 // AIS : 088-4492534 //

Dtac : 

092-272-7443


 

 


 

ทัวร์บาหลี   บาหลี-บรูไน เที่ยวสุดคุ้ม สบาย...สบาย

เที่ยวบาหลี รหัสทัวร์  BI-L18-GT-DPS BI01_JAN  

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ-บรูไน-บาหลี-ระบำบารองแดนซ์ – ศูนย์ผ้าบาติก – ศูนย์เครื่องเงิน
หมู่บ้านคินตามณี – ชมวิวภูเขาไฟบาร์ตูห์ – วัดเตียร์ตาอัมปีล (วัดตัมปะซิริง)
ช้อปปิ้งตลาดปราบเซียน-วัดทามันอายุน–เขาเบดูกัล–ทะเลสาบบราตัน
วัดอูลันดานูบราตัน-ชมวิวนาขั้นบันได-วัดทานาห์ลอต-หาดจิมบารัน
บาหลี-บรูไน-ผ่านชมพระราชวัง Istana Nurul Iman-ผ่านชมมัสยิด
Omar Ali Saiffuddien - มัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah –หมู่บ้านกลางน้ำ
พิพิธภัณฑ์ Royal Regalia– ตลาดกาดงไนท์มาร์เก็ต
บรูไน – กรุงเทพฯ


ทัวร์บาหลี ราคาถูกแพคเกจ ทัวร์ บาหลี โดยสายการบิน ROYAL BRUNEI
กำหนดเดินทาง
 02-06   ม.ค.61  23999.-
09-13,16-20,23-27   ม.ค.61  19999.-
30ม.ค.-03ก.พ.61  ม.ค.61  19999.-
 


 

ทัวร์บาหลี อูรูวาตู จิมบารัน 4 วัน 3 คืน

เที่ยวบาหลี รหัสทัวร์ FD-L47-FD87_BALI_OCT

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
ท่าอากาศยานดอนเมือง  - เกาะบาหลี (เดนปาซาร์) - อูลูวาตู
หาดจิมบารัน-โชว์บารองแดนซ์ - หมู่บ้านMas - หมู่บ้านคินตามณี
ภูเขาไฟบาตูร์   ทะเลสาบบาร์ตู - วัดปุราเตียร์ตาอัมปีล - วัดเทมภัคสิริงส์
 ตลาดปราบเซียน-วัดปูราตามันอายุน - เบดูกูล - ทะเลสาบบราตัน
 วัดอูลันดานูบราตัน - วิหารทานาต์ลอต- บาหลี-โรงงานกาแฟ
เดนปาซาร์ - สนามบินนูราลัย  ท่าอากาศยานดอนเมือง 
  

ทัวร์บาหลี ราคาถูกแพคเกจ ทัวร์ บาหลี โดยสายการบิน THAI AIR ASIA 
กำหนดเดินทาง 
1-4    มี.ค.61  17888.-
15-18    มี.ค.61  16888.-
5-8    เม.ย.61  17888.-
12-15    เม.ย.61  21988.-
3-6    พ.ค.61  16888.-
24-27    พ.ค.61  16888.-
14-17    มิ.ย.61  16888.-
26-29    ก.ค.61  18888.-
9-12    ส.ค.61  16888.-
11-14    ต.ค.61  17888.-
25-28    ต.ค.61  17888.-  

ทัวร์บาหลี  สวัสดี..บาหลี 3 วัน 2 คืน

เที่ยวบาหลี รหัสทัวร์ SL-L120-BAL01_SL_MAR18


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพ - บาหลี - คูต้า - อนุสาวรีย์มหาภารตะ - วัดบราตัน
 วิหารทานาห์ลอต -ชมการแสดงบาร็องแดนซ์ - วัดเทมภัคสิริงค์
 ตลาดปราบเซียน - หมู่บ้านคินตามณี - รับประทานอาหารพร้อม
ชมวิวภูเขาไฟบาตูร์ - ทะเลสาบบาร์ตู - Coffee Plantation
วัดเบซากิห์ - ชายหาดจิมบารัน -วัดอูลูวาตุ - ช้อปปิ้งของฝากราคาถูก
 กรุงเทพ


 ทัวร์บาหลี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์บาหลี โดยสายการบินTHAI LION AIR
กำหนดเดินทาง   
13 -15,27 -29  ม.ค. 61  14900.-
3 -5,10 -12   ก.พ. 61  14900.-
10 -12    มี.ค. 61  14900.-

 

ทัวร์บาหลี  BALI  Aloha 3วัน2คืน

เที่ยวบาหลี รหัสทัวร์  SL-L09-DPS02_ BALI_MAR


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร
เกาะบาหลี – วิหารทานาล็อท - ชายหาดจิมบารัน-ชมระบำบารอง แดนซ์
หมู่บ้านคินตามานี - ภูเขาไฟบาตูร์ - ทะเลสาบบาตูร์ - วิหารเทมภัคศิริงค์
 (วัดพุศักดิ์สิทธิ์) – ตลาดปราบเซียน - ย่านคูต้า เซ็นเตอร์-วิหารอูลูวาตู
 สวนพระวิษณุ - อนุสาวรีย์มหาภารตะ - ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร
ท่าอากาศยานดอนเมือง - กรุงเทพฯ


 ทัวร์บาหลี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์บาหลี โดยสายการบินTHAI LION AIR
กำหนดเดินทาง
12 - 14   ม.ค.61  12888.-
20 - 22   ม.ค.61  13888.-
03 - 05,24 – 26   ก.พ.61  13888.-
09 – 11    มี.ค 61  14888.-
16 – 18   มี.ค 61  13888.-


ทัวร์  BALI CALLING 4D 3N

เที่ยวบาหลี  รหัสทัวร์ XX-L96-BALl_ CALLING_APR


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ – บาหลี – Garuda Wisnu – วิหารอูลูวาตู – หาดจิมบารัน
ชมบารองแดนซ์  – เทือกเขาคินตามณี – วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ 
ตลาดปราบเซียน – วัดถ้ำช้าง-วัดเม็งวี – เบดูกัล – วัดอูลัน ดานู – วัดเม็งวี
วิหารทะนาล็อต – ช็อปปิ้ง-อนุสาวรีย์มหาภารตะ – กรุงเทพฯ

  
 ทัวร์บาหลี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์บาหลี โดยสายการบินAIR ASIA (FD) / LION AIR (SL)

กำหนดการเดินทาง
6-9             ม.ค 61     14555.-
13-16   ม.ค 61     13999.-
20-23,27-30        ม.ค 61  14555.-
3-6,10-13               ก.พ 61  14555.-
17-20      ก.พ 61    15999-.
24-27   ก.พ 61     13999-.
1-4,2-5   มี.ค 61     15999.-
10-13,17-20,24-27 มี.ค 61  14555.-
5-8,12-15   เม.ย61  17999.-
13-16   เม.ย61  19999.-
28-1   เม.ย61  17999.-

 

ทัวร์บาหลี  FD88  Bali 4D3N

เที่ยวบาหลี รหัสทัวร์ FD-L47- FD88_BALI_MAY18

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
ท่าอากาศยานดอนเมือง  - เกาะบาหลี (เดนปาซาร์) - อูรูวาตู
 หาดจิมบารัน-ชมโชว์บารองแดนซ์ - หมู่บ้านMas - หมู่บ้านคินตามณี
 ชมวิวภูเขาไฟบาตูร์   ทะเลสาบ- บาร์ตู - วัดปุราเตียร์ตาอัมปีล - วัดเทมภัคสิริงส์
 ตลาดปราบเซียน-วัดปูราตามันอายุน - เบดูกูล - ทะเลสาบบราตัน - วัดอูลันดานูบราตัน
 วิหารทานาต์ลอต -บาหลี-โรงงานกาแฟ -เดนปาซาร์ - สนามบินนูราลัย
 ท่าอากาศยานดอนเมือง        

ทัวร์บาหลี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์บาหลี โดยสายการบินTHAI AIR ASIA 
กำหนดเดินทาง   
25-28   ม.ค. 61  14988.-
22-25   ก.พ. 61  15988.-
8-11   มี.ค. 61  15988.-
22-25  มี.ค. 6  16988.-
6-9  เม.ย. 61  17988.-
12-15  เม.ย. 61  21988.-
14-17   เม.ย. 61  22988.-
10-13   พ.ค 61  16988.-
ทัวร์บาหลี เที่ยวครบไอไลทืเมืองบาหลี 4วัน3คืน

เที่ยวบาหลี รหัสทัวร์ SL-L120-BAL02_MAR


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพ • บาหลี • อนุสาวรีย์มหาภารตะ • วัดอูลูวาตู • สวนวิษณุ
 หาดจิมบารัน-ชมการแสดงบาร็อง •หมู่บ้านคินตามณี •บุฟเฟ่ต์อาหารกลางวัน
พร้อมชมวิวภู-เขาไฟบาตูร์•ชิมกระแฟขี้ชะมด•วัดเทมภัคสิริงค์• ตลาดปราบเซียน
ปุราเบซากิห์-ตลาดเมืองอูบุด?วัดบราตัน?วัดเม็งวี?วัดถ้ำช้าง?วิหารทานาต์ลอต?คูต้า
คูต้า-ช้อปปิ้งของฝากราคาถูก - กรุงเทพ


 ทัวร์บาหลี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์บาหลี โดยสายการบินTHAI LION AIR
กำหนดเดินทาง
05-08,12-15   ม.ค. 61  14900.-
19 -22,26 -29   ม.ค. 61  14900.-
02 -05,09-12   ก.พ. 61 14900.-
16 -19    ก.พ. 61  15900.-
23 -26    ก.พ. 61 14900.-
01-04,02 -05   มี.ค. 61  15900.-
09 -12    มี.ค. 61  14900.-

 

ทัวร์บาหลี BL01 บาหลี-ทานาล็อต-คินตามณี 3 วัน 2 คืน

เที่ยวบาหลี รหัสทัวร์ PKG-L110- BL01_MAR18


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ–เดนปาซาร์(บาหลี)-วัดทานาล็อต-หาดจิมบารัน
BATIK GALUH -คินตามณี- ร้านกาแฟ-เทมภัคสิริงค์-อูบุด
FREE TIME  - เดนปาซาร์(บาหลี)- กรุงเทพฯ


ทัวร์บาหลี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์บาหลี
กำหนดเดินทาง
สิงหาคม 60 –  มีนาคม 61 7,500 บาท/ท่าน

 

ทัวร์บาหลีBL02 บาหลี-ทานาล็อต-คินตามณี-เบซากีห์ 4 วัน 3 คืน

เที่ยวบาหลี รหัสทัวร์ PKG-L110- BL02_MAR18


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ–เดนปาซาร์(บาหลี)- สวนพระวิษณุ-วัดอูลูวาตู-หาดจิมบารัน
เบซากีห์-ภูเขาอากุง-คินตามณี-MOUNT BATUR -  เทมภัคสิริงค์
TEGALALANG TERRACE (นาขั้นบันใด)-UBUD
วัดทานาล็อต-เทือกเขาเบดูกัลป์-วัดเบราตาน(วิหารกลางน้ำ) -วัดเม็งวี
FREE TIME - เดนปาซาร์(บาหลี)- กรุงเทพฯ


ทัวร์บาหลี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์บาหลี
กำหนดเดินทาง
สิงหาคม 60 –  มีนาคม 61 8,900 บาท/ท่าน 


 

ทัวร์บาหลีBL03 บาหลี-ทานาล็อต-คินตามณี-อูบุด 3 วัน 2 คืน

เที่ยวบาหลี รหัสทัวร์ PKG-L110- BL03_MAR18

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ–เดนปาซาร์(บาหลี)-วัดทานาล็อต-หาดจิมบารัน
เบซากีห์-ภูเขาอากุง-คินตามณี-ภูเขาไฟบาตูร์ - เทมภัคสิริงค์
TEGALALANG TERRACE - UBUD-FREE TIME  - เดนปาซาร์
(บาหลี)- กรุงเทพฯ


ทัวร์บาหลี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์บาหลี
กำหนดเดินทาง
สิงหาคม 60 –  มีนาคม 61 7,500 บาท/ท่าน

 

ทัวร์บาหลี  PARADISE IN BALI 4D3N
เที่ยวบาหลี รหัสทัวร์ SL-L09-DPS01 _VN_AUG
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร
 เกาะบาหลี – สวนพระวิษณุ - วิหารอูลูวาตู - ชายหาดจิมบารัน-หมู่บ้านคินตามานี
ภูเขาไฟบาตูร์ - ทะเลสาบบาตูร์ - ชมระบำบารอง แดนซ์ - วิหารเทมภัคศิริงค์
วัดเม็งวี (ทามานอายุน) - เทือกเขาเบดูกัล - วัดอุลันดานู - ทะเลสาบบราตาน
 วิหารทานาล็อท-ย่านคูต้า เซ็นเตอร์ – อนุสาวรีย์มหาภารตะ– ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร
 ท่าอากาศยานดอนเมือง – กรุงเทพฯ
ทัวร์บาหลี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์บาหลี โดยสายการบินTHAI LION AIR
กำหนดเดินทาง    
22 – 25  ก.พ.61 15888.-
08 – 11   มี.ค.61 15888.-
15 – 18   มี.ค.61 14888.-
29 มี.ค. – 01 เม.ย.61 14888.-
12 – 15    เม.ย.61 19888.-
14 – 17   เม.ย.61 19888.-
10 – 13    เม.ย.61 14888.-
17 – 20    เม.ย.61 14888.-
07 – 10   มิ.ย.61 15888.-
14 – 17    มิ.ย.61 15888.-
21 – 24    มิ.ย.61 15888.-
12 – 15   ก.ค.61 16888.-
19 – 22    ก.ค.61 16888.-
09 – 12   ส.ค.61 16888.-
23 – 26   ส.ค.61 16888.-
 


 

ทัวร์ BLESSING BOROBUDUE BALI  4D3N

เที่ยวบาหลี  รหัสทัวร์  SL-L96-BUROBUDUR_BALI_MAR


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ – บาหลี – Garuda Wisnu – วิหารอูลูวาตู – หาดจิมบารัน
ชมบารองแดนซ์ – วัดเม็งวี – เทือกเขาคินตามณี – วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์
 ตลาดปราบเซียน – อุบุด-ยอร์คยาการ์ตา – มหาเจดีย์บุโรพุทโธ
วังสุลต่าน – พระราชวังวอเตอร์พาเลซ – วัดพรามนันต์
วิหารทานาล้อต- Shopping ร้าน KRISNA -กรุงเทพฯ


 ทัวร์บาหลี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์บาหลี โดยสายการบิน THAI LION AIR
กำหนดการเดินทาง
11-14,25-28    ม.ค 61  21999.-
8-11,22-25  ก.พ 61     21999.-
1-4                          มี.ค 61  23999.-
8-11,22-25  มี.ค 61  21999.-
ทัวร์ CHARMING BALI 3D 2N

 เที่ยวบาหลี  รหัสทัวร์SL-L96-CHARMING_BALI_MAR


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ – บาหลี – Garuda Wisnu – วิหารอูลูวาตู – หาดจิมบารัน
ชมบารองแดนซ์  – เทือกเขาคินตามณี – วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ –  ตลาดปราบเซียน
วัดถ้ำช้าง-วิหารทานาล้อต- Shopping ร้าน KRISNA -กรุงเทพฯ


 ทัวร์บาหลี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์บาหลี โดยสายการบิน THAI LION AIR
กำหนดการเดินทาง
5-7,12-14                ม.ค  61  12999.-
13-15   ม.ค  61  11999.-
19-21,26-28  ม.ค  61  12999.-
2-4   ก.พ  61    12999.-
3-5   ก.พ  61  11999.-
9-11   ก.พ  61  12999.-
16-18   ก.พ  61  13999.-
23-25   ก.พ  61  12999.-
1-3,2-4   มี.ค  61  14555.-
9-11   มี.ค  61  12999.-
10-12   มี.ค  61  11999.-
18-20,23-25  มี.ค  61     12999.-
 


 

ทัวร์บาหลี Charming Bali 3วัน2คืน

เที่ยวบาหลี รหัสทัวร์  SL-L96-CHARMING_MAR


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ – บาหลี – Garuda Wisnu – วิหารอูลูวาตู – หาดจิมบารัน
ชมบารองแดนซ์ – วัดเม็งวี – เทือกเขาคินตามณี – วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์
ตลาดปราบเซียน – อุบุด -แวะชมชายหาดกูต้า  - Shopping ร้าน KRISNA
กรุงเทพฯ


 ทัวร์บาหลี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์บาหลี โดยสายการบินTHAI LION AIR
กำหนดเดินทาง    
5-7   ม.ค 61  13555.-
6-8   ม.ค 61  12999.-
12-14   ม.ค6 1  13555.-
13-15   ม.ค6 1  11999.-
19-21   ม.ค6 1  13555.-
20-22   ม.ค 61  12999.-
26-28   ม.ค 61  13555.-
27-29   ม.ค 61  12999.-
2-4   ก.พ 61  13555.-
3-5   ก.พ 61  11999.-
9-11   ก.พ 61  13555.-
10-12   ก.พ 61  12999.-
16-18   ก.พ6 1  13555.-
17-19   ก.พ6 1  12999.-
23-25   ก.พ 61  13555.-
24-26   ก.พ 61  12999.-
1-3,2-4   มี.ค 61  14555.-
9-11   มี.ค 61  13555.-
10-12   มี.ค 61  11900.-
16-18   มี.ค 61  13555.-
17-19   มี.ค 61  12999.-
23-25   มี.ค 61  13555.-
24-26  มี.ค 61  12999.- 


 


 

ทัวร์ SUPER BALI PREMIUM 4D3N

เที่ยวบาหลี  รหัสทัวร์ TG-L96-BAL_PREMIUM_MAR


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ – บาหลี – Garuda Wisnu – วิหารอูลูวาตู – หาดจิมบารัน
ชมบารองแดนซ์  – เทือกเขาคินตามณี – วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์
 ตลาดปราบเซียน -วัดถ้ำช้าง-วัดเม็งวี – เบดูกัล – วัดอูลัน ดานู
วัดเม็งวี – วิหารทะนาล็อต – ช็อปปิ้ง -Shopping Kuta
อนุสาวรีย์มหาภารตะ – กรุงเทพฯ
  
  
ทัวร์บาหลี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์บาหลี โดยสายการบิน THAI AIRWAYS
กำหนดการเดินทาง
11-14,25-28                     ม.ค 61    24999.-
8-11,22-25                    ก.พ 61  24999.-
1-4,8-11,15-18,22-25,29-1   มี.ค 61  24999.-
 


 

 


 

ช่องทางรับโปรโมชั่น พิเศษ!!


 

VISITOR

 สถิติวันนี้

166 คน

 สถิติเมื่อวาน

1690 คน

 สถิติเดือนนี้

สถิติปีนี้

สถิติทั้งหมด

21082 คน

54456 คน

3018339 คน

เริ่มเมื่อ 2012-06-11   

     TOURISM AUTHORITY OF THAILAND
   LICENSE NO. 11/06794

 © 2011 Tourinloveallway  All rights reserved.


📞 02-174-2214-5 , 02-1742346-7
📱  088-886-0049 , 091-797-6745 , 088-449-2534
📩  tourinlove9@gmail.com
💬 line: @tourinlove
   facebook: http://www.facebook.com/ILoveTourInLove/
 follow us official