ทัวร์บาหลี

ทัวร์บาหลี เที่ยวบาหลี ทัวร์บาหลีราคาถูก แพคเกจทัวร์บาหลี โปรแกรมทัวร์บาหลี
!!! คิดจะเที่ยว !!! คิดถึงเรา !!! ทัวร์อินเลิฟ !!! Think About Travel, Think About Us, Tourinlove
สอบถามโปรแกรมโปรโมชั่น ติดต่อ คุณปุ้ย คุณหนิง คุณปลา คุณยาหยี 02-174-2346-7

Hotline Dtac : 088-8860049 // TRUE : 091-7976745 // AIS : 088-4492534 //

Dtac : 

092-272-7443


 

 

ทัวร์บาหลี  สวัสดี..บาหลี 3 วัน 2 คืน
เที่ยวบาหลี รหัสทัวร์ SL-L120-BAL01_SL_MAR18
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพ - บาหลี - คูต้า - อนุสาวรีย์มหาภารตะ - วัดบราตัน
 วิหารทานาห์ลอต -ชมการแสดงบาร็องแดนซ์ - วัดเทมภัคสิริงค์
 ตลาดปราบเซียน - หมู่บ้านคินตามณี - รับประทานอาหารพร้อม
ชมวิวภูเขาไฟบาตูร์ - ทะเลสาบบาร์ตู - Coffee Plantation
วัดเบซากิห์ - ชายหาดจิมบารัน -วัดอูลูวาตุ - ช้อปปิ้งของฝากราคาถูก
 กรุงเทพ
 ทัวร์บาหลี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์บาหลี โดยสายการบินTHAI LION AIR
กำหนดเดินทาง   
18 -20   พ.ย. 60 13900.-
2 -4   ธ.ค. 60 14900.-
9 -11   ธ.ค. 60 16900.-
23-25   ธ.ค. 60 14900.-
30 -1 ม.ค. 61 ธ.ค. 60 16900.-
13 -15,27 -29 ม.ค. 61 14900.-
3 -5,10 -12  ก.พ. 60 14900.-
10 -12   มี.ค. 60 14900.-
 

ทัวร์บาหลี  FD88  Bali 4D3N
เที่ยวบาหลี รหัสทัวร์ FD-L47- FD88_BALI_MAY18
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
ท่าอากาศยานดอนเมือง  - เกาะบาหลี (เดนปาซาร์) - อูรูวาตู
 หาดจิมบารัน-ชมโชว์บารองแดนซ์ - หมู่บ้านMas - หมู่บ้านคินตามณี
 ชมวิวภูเขาไฟบาตูร์   ทะเลสาบ- บาร์ตู - วัดปุราเตียร์ตาอัมปีล - วัดเทมภัคสิริงส์
 ตลาดปราบเซียน-วัดปูราตามันอายุน - เบดูกูล - ทะเลสาบบราตัน - วัดอูลันดานูบราตัน
 วิหารทานาต์ลอต -บาหลี-โรงงานกาแฟ -เดนปาซาร์ - สนามบินนูราลัย
 ท่าอากาศยานดอนเมือง        
 ทัวร์บาหลี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์บาหลี โดยสายการบินTHAI AIR ASIA 
กำหนดเดินทาง   
10-13  พ.ย. 60 13988.-
8-11  ธ.ค. 60 18988.-
29– 1 ธ.ค. 60 22988.-
25-28  ม.ค. 61 14988.-
22-25  ก.พ. 61 15988.-
8-11  มี.ค. 61 15988.-
22-25  มี.ค. 6 16988.-
6-9  เม.ย. 61 17988.-
12-15  เม.ย. 61 21988.-
14-17  เม.ย. 61 22988.-
10-13  พ.ค 61 16988.-
 

ทัวร์บาหลี BL01 บาหลี-ทานาล็อต-คินตามณี 3 วัน 2 คืน

เที่ยวบาหลี รหัสทัวร์ PKG-L110- BL01_MAR18


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ–เดนปาซาร์(บาหลี)-วัดทานาล็อต-หาดจิมบารัน
BATIK GALUH -คินตามณี- ร้านกาแฟ-เทมภัคสิริงค์-อูบุด
FREE TIME  - เดนปาซาร์(บาหลี)- กรุงเทพฯ


ทัวร์บาหลี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์บาหลี
กำหนดเดินทาง
สิงหาคม 60 –  มีนาคม 61 7,500 บาท/ท่าน 

ทัวร์บาหลีBL02 บาหลี-ทานาล็อต-คินตามณี-เบซากีห์ 4 วัน 3 คืน

เที่ยวบาหลี รหัสทัวร์ PKG-L110- BL02_MAR18


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ–เดนปาซาร์(บาหลี)- สวนพระวิษณุ-วัดอูลูวาตู-หาดจิมบารัน
เบซากีห์-ภูเขาอากุง-คินตามณี-MOUNT BATUR -  เทมภัคสิริงค์
TEGALALANG TERRACE (นาขั้นบันใด)-UBUD
วัดทานาล็อต-เทือกเขาเบดูกัลป์-วัดเบราตาน(วิหารกลางน้ำ) -วัดเม็งวี
FREE TIME - เดนปาซาร์(บาหลี)- กรุงเทพฯ


ทัวร์บาหลี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์บาหลี
กำหนดเดินทาง
สิงหาคม 60 –  มีนาคม 61 8,900 บาท/ท่าน 


 

ทัวร์บาหลีBL03 บาหลี-ทานาล็อต-คินตามณี-อูบุด 3 วัน 2 คืน

เที่ยวบาหลี รหัสทัวร์ PKG-L110- BL03_MAR18

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ–เดนปาซาร์(บาหลี)-วัดทานาล็อต-หาดจิมบารัน
เบซากีห์-ภูเขาอากุง-คินตามณี-ภูเขาไฟบาตูร์ - เทมภัคสิริงค์
TEGALALANG TERRACE - UBUD-FREE TIME  - เดนปาซาร์
(บาหลี)- กรุงเทพฯ


ทัวร์บาหลี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์บาหลี
กำหนดเดินทาง
สิงหาคม 60 –  มีนาคม 61 7,500 บาท/ท่าน

 

ทัวร์บาหลีแพคเกจทัวร์บาหลี 4 วัน 3 คืน

เที่ยวบาหลี รหัสทัวร์ DD-L27-BALII_4D3N_SEP


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ – เดนปาร์ซา – วัดอูลูวาตู – หาดจิมบาลัน -ระบำบาร็อง
 หมู่บ้านคินตามณี – หมู่บ้านบาตวน – วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ – ถ้ำช้าง 
ชายหาดทันจุง เบอนัว – City Tour Kuta -  ร้านของฝาก
เดนปาร์ซาร์ – กรุงเทพฯ  
                              
                                                                 
ทัวร์บาหลี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์บาหลี โดยสายการบิน AIR ASIA
ราคาเริ่มต้น14999.-

2 ท่าน ออกเดินทางได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 กันยายน 2560

 

ทัวร์บาหลี  MH73 Beautiful Baliบาหลี อูรูวาตู จิมบารัน 4วัน 3คืน

เที่ยวบาหลี รหัสทัวร์ MH-L47-MH73_BEAUTIFUL_4D3N_DEC


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - เกาะบาหลี (เดนปาซาร์) - อูรูวาตู
หาดจิมบารัน-ชมโชว์บารองแดนซ์ - หมู่บ้านMas - หมู่บ้านคินตามณี 
ชมวิวภูเขาไฟบาตูร์  -ทะเลสาบบาร์ตู - วัดปุราเตียร์ตาอัมปีล - วัดเทมภัคสิริงส์
 ตลาดปราบเซียน-วัดปูราตามันอายุน - เบดูกูล - ทะเลสาบบราตัน - วัดอูลันดานูบราตัน
 วิหารทานาต์ลอต -บาหลี - โรงงานกาแฟ -ช้อปปิ้งย่านหาดคูตา  - เดนปาซาร์
 สนามบินนูราลัย  -กัวลาลัมเปอร์ - กรุงเทพฯ  
                  
                                                 
 ทัวร์บาหลี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์บาหลี โดยสายการบิน MALAYSIA  AIRLINES  
กำหนดเดินทาง                                                                                                     
27-30     ต.ค.60  18900.-
30 ธ.ค. 60 -2ม.ค. 61   ธ.ค 60  21900.-
 


 

ทัวร์บาหลี  PARADISE IN BALI 4D3N
เที่ยวบาหลี รหัสทัวร์ SL-L09-DPS01 _MAR18
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร
 เกาะบาหลี – สวนพระวิษณุ - วิหารอูลูวาตู - ชายหาดจิมบารัน-หมู่บ้านคินตามานี
ภูเขาไฟบาตูร์ - ทะเลสาบบาตูร์ - ชมระบำบารอง แดนซ์ - วิหารเทมภัคศิริงค์
วัดเม็งวี (ทามานอายุน) - เทือกเขาเบดูกัล - วัดอุลันดานู - ทะเลสาบบราตาน
 วิหารทานาล็อท-ย่านคูต้า เซ็นเตอร์ – อนุสาวรีย์มหาภารตะ– ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร
 ท่าอากาศยานดอนเมือง – กรุงเทพฯ
 ทัวร์บาหลี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์บาหลี โดยสายการบินTHAI LION AIR
กำหนดเดินทาง     
9-12,16-19 พ.ย 60 14888.-
23-26  พ.ย 60 15888.-
14-17  ธ.ค 60 15888.-
21-24  ธ.ค 60 16888.-
28-31,29-1 ธ.ค 60 20888.-
18-21  ม.ค 61 14888.-
25-28  ม.ค 61 15888.-
1-4,8-11,22-25 ก.พ 61 15888.-
1-4  มี.ค 61 16888.-
8-11,22-25 มี.ค 61 15888.- 


 

ทัวร์บาหลี บาหลี – คินตามณี – บุโรพุทโธ 4 วัน 3 คืน (SL)

เที่ยวบาหลี รหัสทัวร์  SL-L96-BALI- 4N3D_OCT


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ – บาหลี – Garuda Wisnu – วิหารอูลูวาตู – หาดจิมบารัน (LD)
ชมบารองแดนซ์ – วัดเม็งวี – เทือกเขาคินตามณี – วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์
ตลาดปราบเซียน – อุบุด (BLD)-ยอร์คยาการ์ตา – มหาเจดีย์บุโรพุทโธ
 วังสุลต่าน – พระราชวังวอเตอร์พาเลซ – วัดพรามนันต์ (BLD)
วิหารทานาล้อต- Shopping ร้าน KRISNA -กรุงเทพฯ (B)


 ทัวร์บาหลี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์บาหลี โดยสายการบินTHAI LION AIR
กำหนดเดินทาง    
5-8  ต.ค 60 21999.-
12-15  ต.ค 60  22999.-

 

ทัวร์บาหลี เกาะบาหลี-ทานาล้อต-วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์-เทือกเขาคินตามณี 3 วัน 2 คืน

เที่ยวบาหลี รหัสทัวร์  SL-L96-CHARMING BALI_OCT


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ – บาหลี – Garuda Wisnu – วิหารอูลูวาตู – หาดจิมบารัน
ชมบารองแดนซ์ – วัดเม็งวี – เทือกเขาคินตามณี – วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์
ตลาดปราบเซียน – อุบุด -แวะชมชายหาดกูต้า  - Shopping ร้าน KRISNA
กรุงเทพฯ


 ทัวร์บาหลี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์บาหลี โดยสายการบินTHAI LION AIR
กำหนดเดินทาง    
15-17   ก.ย 60  12555.-
22-24   ก.ย 60  13555.-
29-1   ก.ย 60  13555.-
6-8   ต.ค 60  12555.-
13-15,20-22  ต.ค6 0  14555.-
21-23   ต.ค 60  15555.-
27-29   ต.ค 60  13555.-

 

ทัวร์บาหลี Bali – Borobudur –Besakih 5days

เที่ยวบาหลี รหัสทัวร์ TG-L96-BALI-5D-BOROBUDUR_DEC


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ – บาหลี – Garuda Wisnu – วิหารอูลูวาตู – หาดจิมบารัน
ยอร์คยาการ์ตา – มหาเจดีย์บุโรพุทธโธ - วัดปะวน – วัดเมนดุต– วังสุลต่าน
พระราชวังวอเตอร์พาเลซ – วัดพรามนันต์-บารอง แดนซ์ – วัดเม็งวี – เทือกเขาเบดูกัลป์
 วัด Ulan Danu – ชมพระอาทิตย์ตกดินที่วิหารตะนะล็อท-วัดเบซากิห์ – เทือกเขาเบดูกัลป์
วัดเทมพาสิริงค์ น้ำพุศักดิ์สิทธิ์ – วัดถ้าช้าง – อุบุด-Shopping Kuta – กรุงเทพฯ 

ทัวร์บาหลี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์บาหลี โดยสายการบินTHAI AIRWAYS

กำหนดเดินทาง
14-18    ก.ย 60  32555.-
5-9   ต.ค 60  32555.-
12-16   ต.ค 60  32555.-
20-24   ต.ค 60  33999.-
16-20   พ.ย 60  32555.-
7-11   ธ.ค 60  33999.-
14-18,21-25  ธ.ค6 0  32555.-
28-1   ธ.ค 60  33999.-
29-2   ธ.ค 60  33999.-
 

ทัวร์บาหลี บาหลี-คินตามณี 4วัน

เที่ยวบาหลี รหัสทัวร์ FD-L96-BALI 4D_DEC


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ – บาหลี – Garuda Wisnu – วิหารอูลูวาตู – หาดจิมบารัน
วัดเบซากิห์ – เทือกเขาเบดูกัลป์ – วัดเทมพาสิริงค์ น้ำพุศักดิ์สิทธิ์ – วัดถ้าช้าง
 อุบุด -บารอง แดนซ์ – วัดเม็งวี – เทือกเขาเบดูกัลป์ – วัด Ulan Danu
ชมพระอาทิตย์ตกดินที่วิหารตะนะล็อท – Shopping Kuta
อนุสาวรีย์มหาภารตะ – กรุงเทพฯ

ทัวร์บาหลี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์บาหลี โดยสายการบิน AIR ASIA
กำหนดเดินทาง
7-10  ก.ค 60  22999.-
17-20  ส.ค 60  20999.-
20-23  ต.ค 60  20999.-
29-1  ธ.ค 60  19999.-
30-2  ธ.ค 60  20999.-
31-3  ธ.ค 60  19999.-
 

ทัวร์บาหลีBALI ภูเขาไฟคินตามณี วัดเบซากีห์ 4DAYS

เที่ยวบาหลี รหัสทัวร์ TG-L96-BALI 4D_DEC


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ – บาหลี – Garuda Wisnu – วิหารอูลูวาตู – หาดจิมบารัน
วัดเบซากิห์ – เทือกเขาเบดูกัลป์ – วัดเทมพาสิริงค์ น้ำพุศักดิ์สิทธิ์
 วัดถ้าช้าง – อุบุด-บารอง แดนซ์ – วัดเม็งวี – เทือกเขาเบดูกัลป์
 วัด Ulan Danu – ชมพระอาทิตย์ตกดินที่วิหารตะนะล็อท 
Shopping Kuta – อนุสาวรีย์มหาภารตะ – กรุงเทพฯ


ทัวร์บาหลี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์บาหลี โดยสายการบินTHAI AIRWAYS
กำหนดเดินทาง
7-10   ก.ค 60  25999.-
13-16,20-23,27-30  ก.ค 60  24999.-
3-6   ส.ค 60  24999.-
11-14   ส.ค 60  25999.-
17-20,24-27,31-3  ส.ค 60  24999.-
7-10,15-18  ก.ย 60  24999.-
21-24,28-1  ก.ย 60  24999.-
5-8,12-15   ต.ค 60  24999.-
20-23   ต.ค 60  25999.-
26-29   ต.ค 60  24999.-
9-12,16-19  พ.ย 60  24999.-
23-26   พ.ย 60  23999.-
30-3   พ.ย 60  24999.-
8-11   ธ.ค 60  25999.-
14-17,21-24  ธ.ค 60  24999.-
29-1   ธ.ค 60  25999.-
30-2   ธ.ค 60  25999.-
 


 

ทัวร์บาหลี  บาหลี...อัญมณีแห่งมหาสมุทรอินเดีย

เที่ยวบาหลี รหัสทัวร์GA-L135-GADPS001_OCT


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
สนามบินสุวรรณภูมิ-  กรุงเทพฯ - จาการ์ต้า – เกาะบาหลี (เดนพาซาร์) – วิหารทานาล๊อต
 หาดจิมบาลัน-ชมโชว์บารองแดนซ์ – ศูนย์ผ้าบาติก - หมู่บ้านคินตามานี  (ชมวิวภูเขาไฟบาตูร์)
ทะเลสาบบาร์ตู- โรงงานกาแฟ  -  วัดตัมปะก์ซีริง -วัดเม็งวี – เทือกเขาเบดูกัลป์ (ทะเลสาปบราตัน)
 วัดอูลันดานู –  ช้อปปิ้ง DUTY FREE & PLANET  HOLLYWOOD-ช้อปปิ้ง คูต้า เซนเตอร์  – สนามบินบาหลี
 จาการ์ต้า – กรุงเทพฯ 

ทัวร์บาหลี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์บาหลี โดยสายการบินGARUDA INDONESIA
กำหนดเดินทาง
6-9 ,7-10     ก.ค. 60   25900
13-16 ,27-30    ก.ค. 60  24900.-
10-13     ส.ค 60  25900
17-20 ,24-27 ,31 – 3   ส.ค 60  24900.-
7-10  ,14-17 ,21-24 ,28  – 1   ก.ย.60  24900.-
5- 8  ,12-15,19-22 ,26-29  ต.ค 60  23900.-
 


 

ทัวร์บาหลี เส้นทาง พุทธมงคล เยือน 1 ใน มรดกโลก

เที่ยวบาหลี รหัสทัวร์GA-L135-GADPS002_DEC

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
สนามบินสุวรรณภูมิ-  กรุงเทพฯ - จาการ์ต้า – ยอร์คยาการ์ต้า - วัดพราหมนันท์
ศูนย์เครื่องเงิน - ช้อปปิ้งมาลิโอโบโร่-พระราชวังสุลต่าน – พระราชวังน้ำ – มหาเจดีย์บุโรพุทโธ
 วัดเมนดุท - ช้อปปิ้งถนนมาลิโอโบโร่ -สนามบิน ยอร์คยาการ์ต้า –บาหลี (บินภายในประเทศ)
บาร็อง แดนซ์ – ศูนย์ผ้าบาติก - หมู่บ้านคินตามานี ภูเขาไฟบาตูร์ (ภูเขาไฟคินตามานี)
 โรงงานกาแฟ –  วัดตัมปะก์ซีริง – ตลาดปราบเซียน – อุบุด เซ็นเตอร์
วัดเม็งวี – เบดูกัลป์ – ทะเลสาบบราตัน –วัดอูลันดานู – วิหารตานะห์ ล็อต - หาดจิมบาลัน 
ช้อปปิ้งคูต้าเซ็นเตอร์ – สนามบินบาหลี-จาการ์ต้า – กรุงเทพฯ


ทัวร์บาหลี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์บาหลี โดยสายการบินGARUDA INDONESIA
กำหนดเดินทาง
7-11,19-23,26-30  ก.ค 60  32900.-
2-6,11-15,16-21  ส.ค 60  32900.-
6-10,13-17,20-24  ก.ย 60  32900.-
27-30   ก.ย 60  32900.-
4-8,11-15,19-24  ต.ค 60  31900.-
20-24,25-29  ต.ค 60  31900.-
1-5,8-12   พ.ย 60  31900.-
6-10,7-12   ธ.ค 60  32900.-
13-17   ธ.ค 60  31900.-

 
 

ทัวร์บาหลี  บาหลี – ทานาล็อต – เบซากีห์  4 วัน 3 คืน

เที่ยวบาหลี รหัสทัวร์GA-L110-GA001_BALI-4D3N_DEC


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
สนามบินสุวรรณภูมิ –จาการ์ต้า – เดนพาซาร์ (บาหลี)
วัดอูลูวาตู  PURA ULUWATU-วิหารตานาห์ลอต –  เทือกเขาเบดูกัล
 วัดเบราตาน (วิหารกลางน้ำ) – วัดเม็งวี-หมู่บ้านคินตามณี – ภูเขาไฟบาตูร์ 
ปูราเบซากีห์ –  โรงงานกาแฟ –  เทมภัคศิริงค์ -ตลาดปราบเซียน
เดนพาซาร์(บาหลี) – จาการ์ต้า – กรุงเทพฯ


ทัวร์บาหลี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์บาหลี โดยสายการบินGARUDA INDONESIA
กำหนดเดินทาง
8-11   ก.ค 60  19900.-
20-23   ก.ค 60  19900.-
11-14   ส.ค 60  19900.-
24-27   ส.ค 60  19900.-
7-10,21-24  ก.ย 60  19900.-
12-18   ต.ค 60  19900.-
20-23   ต.ค 60  19900.-
9-12,23-29  พ.ย 60  19900.-
8-1,30-2   ธ.ค 60  19900.- 
 

ทัวร์บาหลี  บาหลี – มหาเจดีย์บุโรพุทโธ 5 วัน 4 คืน

เที่ยวบาหลี รหัสทัวร์GA-L110-GA002_BALI-5D4N_DEC


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
สนามบินสุวรรณภูมิ –จาการ์ต้า – เดนพาซาร์(บาหลี)
วิหารศักดิ์สิทธิ์วิหารตานาห์ลอต -เมนูพิเศษ Sea Food ณ หาดจิมบารัน 
หมู่บ้านคินตามณี – ภูเขาไฟบาตูร์  – ปูราเบซากีห์ –  โรงงานกาแฟ –  เทมภัคศิริงค์
ตลาดปราบเซียน -ทะเลสาบเบดูกัล – วัดเบราตาน (วิหารกลางน้ำ) – วัดเม็งวี
วังสุลต่าน – พระราชวังวอเตอร์พาเลซ –บุโรพุทโธ – ถนนมาริโอโบโร่    
วัดพรามนันต์  – ยอร์กยาการ์ต้า – จาการ์ต้า – กรุงเทพฯ

ทัวร์บาหลี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์บาหลี โดยสายการบินGARUDA INDONESIA
กำหนดเดินทาง
7-11      ก.ค 60   32900.-
27-31      ก.ค 60   31900.-
9-13      ส.ค 60   32900.-
13-17,27-1   ก.ย 60  31900.-
4-8    ต.ค 60  31900.-
20-24    ต.ค 60  32900.-
8-12,22-26   พ.ย 60  31900.-
7-11    ธ.ค 60  32900.-
30-3    ธ.ค 60  36900.-
 

ทัวร์บาหลี  สุราบาย่า – โบรโม่ – บาหลี  5 วัน 4 คืน

เที่ยวบาหลี รหัสทัวร์GA-L110-GA003_BALI-5D4N_AUG

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
สนามบินสุวรรณภูมิ – จาการ์ต้า – สุราบาย่า – โปรโบลิงโก – ภูเขาไฟโบรโม่    
ภูเขาไฟโบรโม่ – สุราบาย่า – โรงงานผลิตเครื่องหนัง – พิพิธภัณฑ์ยาสูบ – ย่านไชน่าทาว   
อนุสรณ์เรือดำน้ำ – พิพิธภัณฑ์ยาสูบ – ย่านไชน่าทาว – สุราบาย่า – เดนพาซาร์(บาหลี) 
เดนพาซาร์(บาหลี) – จาการ์ต้า – กรุงเทพฯ


ทัวร์บาหลี ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์บาหลี โดยสายการบินGARUDA INDONESIA
กำหนดเดินทาง                 
9-13,23-27  ส.ค 60  33900.-
13-17,27-1  ก.ย 60  33900.-
4-8,20-24   ต.ค 60  33900.-
9-13,23-27  ส.ค 60  33900.-

 

ทัวร์บาหลี เดนพาซาร์ บาหลี 4 วัน

เที่ยวบาหลี รหัสทัวร์ TG-L17-DPS4D

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ – เดนพาซาร์ – เกาะบาหลี – วัดอูลูวาตู-ระบำบารอง – คินตามณี
ทะเลสาบบาตูร์ – แทมปักซิริง – ตลาดปราบเซียน-วัดทามัน อายุน – ทะเลสาบบราตัน
วัดอูลันดานู – ทานาห์ลอต – จิมบารัน-บาหลี – เดนพาซาร์ – กรุงเทพฯ

ทัวร์บาหลี ราคาถูกแพคเกจ ทัวร์ บาหลี โดยสายการบิน THAI AIRWAYS
Pop Hotel, Kuta Beach**   = 24900 - 25900.-
Amaris Sunset Road **   = 24900 - 25900.-
Amaris Dewi Sri   = 24900 - 25900.-
Solaris Hotel Kuta***  = 25900 - 26900.-
Holiday Inn Express***  = 25900 - 26900.-
Ibis Styles Bali Benoa ***    = 25900 - 26900.-
Harris Hotel Seminyak ****  = 26900 - 27900.-
H Souvereign Kuta ****    = 26900 - 27900.-


 

 


 

ช่องทางรับโปรโมชั่น พิเศษ!!


 

VISITOR

 สถิติวันนี้

552 คน

 สถิติเมื่อวาน

1303 คน

 สถิติเดือนนี้

สถิติปีนี้

สถิติทั้งหมด

27747 คน

377470 คน

2839269 คน

เริ่มเมื่อ 2012-06-11   

     TOURISM AUTHORITY OF THAILAND
   LICENSE NO. 11/06794

 © 2011 Tourinloveallway  All rights reserved.


📞 02-174-2214-5 , 02-1742346-7
📱  088-886-0049 , 091-797-6745 , 088-449-2534
📩  tourinlove9@gmail.com
💬 line: @tourinlove
   facebook: http://www.facebook.com/ILoveTourInLove/
 follow us official