Ǿ ҤҶ١ ᾤࡨ
!!! Դ !!! Դ֧ !!! ԹԿ !!! Think About Travel, Think About Us, Tourinlove
ͺ Դ س س˹ԧ س س 02-174-2346-7


Hotline Dtac : 088-8860049 // TRUE : 091-7976745 // AIS : 088-4492534

 

 

  ҧ  ˧Ǵ  иҵԹǹ

Ǿ FD-L09-HAPPY_MYANMAR_OCT-DEC

´ : ا෾-ҧ-˧Ǵ Ѵ 
਴ʹ Ҫѧçͧ -  иҵԹǹ
(ö֧ʹ)- (иҵԹǹ)-˧Ǵ
й͹ǵ-਴-ҧ й͹ҹ ਴Ǵҡͧ
ͧ (਴ҧ)-ҧ-਴⺵зǹ(෾ѹ)
ͻ駵Ҵʡ͵ -     ѴԹ͹-ҧ͡-ا෾                                                            
                                                                      
ҤҶ١ ᾤࡨ ¡úԹ AirAsia
˹Թҧ

2-4 , 9-11 , 16-18 , 23-25..58   14900.-
30 ..-1..58     12900.-
6-8 , 13-15 , 20-22 , 27-29..58   12900.-
5-7..58     14900.-
18-20 , 25-27 , 28-30..58    12900.-
30..-1...59     15900.-
1-3..59     15900.- 

 

  ҧ  ˧Ǵ  иҵԹǹ

Ǿ FD-L09-MMR3D2N_OCT

´ : ا෾-ҧ-˧Ǵ Ѵ
਴ʹ Ҫѧçͧ -  иҵԹǹ
(ö֧ʹ) - (иҵԹǹ)-˧Ǵ
й͹ǵ-਴-ҧ й͹ҹ 
਴Ǵҡͧ - ͧ (਴ҧ)-ҧ-਴⺵зǹ
(෾ѹ)-ͻ駵Ҵʡ͵ -ѴԹ͹-ҧ͡-ا෾     
                                                       

ҤҶ١ ᾤࡨ ¡úԹ AirAsia
˹Թҧ

2-4 , 9-11 , 16-18..58    15900.-
23-25..58     16900.-
30 ..-1..58     15900.-
6-8 , 13-15 , 20-22 , 27-29..58   15900.-
5-7..58     16900.-
18-20 , 25-27 , 28-30..58    15900.-
30..-1...59     17900.-
1-3..59     16900.- 

 

Super Shock ҧ ˧

Ǿ DD-L120-SHOCK_AUG-DEC

´ :   ا෾ - ҧ - ˧Ǵ
Ѵ - ਴ʹ - Ҫѧçͧ - й͹ҹ
਴Ǵҡͧ - ҧ - -਴ž - ਴⺵ҷǹ
෾ѹ - Ҵʡ͵ - Ѵ - ҧ - ا෾


ҤҶ١ ᾤࡨ ¡úԹ Nok Air
˹Թҧ

10-11 , 17-18 , 24-25 ..58
31 ..-1 ..58 
                                   9999.-

7-8 , 14-15 , 21-22 , 28-29 ..58            9999.-

5-6 , 12-13 , 19-20 , 26-27 ..58            9999.-

9-10 , 16-17 , 23-24 , 30 ..-1 ..58       9999.-

1-2 , 15-16 , 22-23 .                          9999.-

ǹŴ´
 

  ҧ-˧-иҵԹǹ-  3ѹ 2׹

Ǿ DD-L135-RGN002_JUN-OCT

´ : ا෾ϖҧ ˧Ǵ
Ѵ (ѡҵþʧ 500 ٻ) иҵ
Ҫѧçͧ иҵԹǹ  (ö -ŧ ҾиҵԹǹ)
иҵԹǹ  Ѵ͹ - ˧Ǵ
оطʹǵ§ - ҧ -਴Ǵҡͧ
ҧ ͧ  ਴ž - Ҵʡ͵ - Ѵ
¡ ҧ͡ ا෾

ҤҶ١ ᾤࡨ ¡úԹ Nok Air
˹Թҧ

12-14 , 19-21 , 26-28..58    13900.-
29 31 ..58     13900.-
30 ..1..58     15900.-
31 ..2..58     15900.-
3-5 , 10-12 , 17-19..58    13900.-
13-15 , 14-16 , 21-23 , 28-30 ..58   13900.-
11-13 , 25-27..58    13900.-
1-3 , 2-4 , 8-10 , 9-11 , 16-18  ..58   15900.-
30..1..58     15900.-
22-24 , 23-25..58    17900.-
11-13 , 12-14 , 20-22 , 27-29..58   15900.-
18-20..58      15900.-
 

  ҧ ˧ 3 ѹ

Ǿ DD-L120-MMR04_MAY-SEP

´ : ا෾-ҧ-˧Ǵ-Ѵ
਴ʹ-Ҫѧçͧ-ٹ-иҵԹǹ
(ö鹾иҵ) - иҵԹǹ-͹-਴
й͹ǵ-˧Ǵ-оطʹҷѵ-਴Ǵ
ҧ--਴ž-Ѵ-਴⺵зǹ-෾ѹ
෾ЫԺ-Ҵʡ͵-ا෾  
                                                                    

ҤҶ١ ᾤࡨ ¡úԹ Nok Air
˹Թҧ

4-6 , 6-8 , 13-15 , 14-16 , 20-22..58   12900.-
21-23 , 27-29 , 28-30..58    12900.-
4-6 , 5-7 , 11-13 , 12-14 , 18-20..58   12900.-
19-21 , 25-27 , 26-28..58    12900.-
30..-1..58     15900.- 

  иҵԹǹ ѡ 3 Һ٪ʶҹ

Ǿ DD-L120-MMR04_JUN-SEP

´ : ا෾-ҧ-˧Ǵ-Ѵ
਴ʹ-Ҫѧçͧ-ٹ-иҵԹǹ
(ö鹾иҵ) - иҵԹǹ-͹-਴
й͹ǵ-˧Ǵ-оطʹҷѵ-਴Ǵ
ҧ--਴ž-Ѵ-਴⺵зǹ-෾ѹ
෾ЫԺ-Ҵʡ͵-ا෾  
                                                                    

ҤҶ١ ᾤࡨ ¡úԹ Nok Air
˹Թҧ

4-6 , 6-8 , 13-15 , 14-16 , 20-22..58   13900.-
21-23 , 27-29 , 28-30..58    13900.-
4-6 , 5-7 , 11-13 , 12-14 , 18-20..58   13900.-
19-21 , 25-27 , 26-28..58    13900.-
30..-1..58     16900.- 

 

  ҧ ˧Ǵ ѡ 3 Թ

Ǿ 8M-L120-MMR04_SEP

´ : ا෾-ҧ-˧Ǵ-ٹ
иҵԹǹ(ö鹾иҵ)-਴-й͹ǵ
˧Ǵ-иҵ਴ʹ-ҧ-਴Ǵҡͧ-
ҧ-й͹ҹ-Ѵ-਴⺵зǹ-෾ѹ-෾ЫԺ
Ҵʡ͵-ا෾
                                                                      

ҤҶ١ ᾤࡨ ¡úԹ Myanmar Airways
˹Թҧ

6-8 , 13-15 , 20-22 , 27-29..58   13900.-
3-5 , 10-12 , 17-19 , 24-26..58   13900.-
31..-2..58     14900.-
8-10 , ,14-16..58    13900.- 

  ҧ ˧Ǵ ѡ 5

Ǿ 8M-L120-MMR04_NOVOTEL_JUL-SEP

´ : ا෾-ҧ-˧Ǵ-ٹ
иҵԹǹ(ö鹾иҵ)-иҵԹǹ-਴
й͹ǵ-˧Ǵ-иҵ਴ʹ-ҧ
਴Ǵҡͧ-ҧ-й͹ҹ-Ѵ
਴⺵зǹ-෾ѹ-෾ЫԺ-Ҵʡ͵

ҤҶ١ ᾤࡨ ¡úԹ Myanmar Airways
˹Թҧ

3-5 , 10-12 , 17-19 , 24-26.58   14900.-
31..-2..58     15900.-
7-9 , 14-16 ,21-23 , 28-30..58   14900.-
4-6 , 11-13 , 18-20 , 25-27..58   14900.-
 

  ҧ ˧Ǵ иҵԹǹ 3 ѹ

Ǿ DD-L120-MMR04_LUXURY_JUL-SEP

´ : ا෾-ҧ-˧Ǵ-Ѵ
਴ʹ-Ҫѧçͧ-ٹ-иҵԹǹ
(ö鹾иҵ) -иҵԹǹ-͹-਴
й͹ǵ-˧Ǵ-оطʹҷѵ 
਴Ǵҡͧ-Һ٪Ժؿҧ  - ҧ-
਴ž-Ѵ-਴⺵зǹ-෾ѹ-෾ЫԺ
Ҵʡ͵-ا෾  
                                                                    

ҤҶ١ ᾤࡨ ¡úԹ Nok Air
˹Թҧ

3-5 , 10-12 , 17-19 , 24-26.58   14900.-
31..2..58     17900.-
7-9..58     15900.-
14-16 , 21-23 , 28-30..58    14900.-
4-6 , 11-13 , 18-20 , 25-27.58   14900.-
 

  ਴Ǵҡͧ  иҵ  иҵԹǹ

Ǿ DD-L13-RGN_MAY-AUG

´ : ا෾ ਴ž
оطʹҷѵ ਴⺵ҷǹ ෾ѹ
෾ЫԺ Ҵʡ͵ ਴Ǵҡͧ
ҧ ˧ Ѵ оطٻ иҵ
Ҫѧçͧ ٹ иҵԹǹ
иҵԹǹ оطʹǵ Թ͹
ҧ͡ ا෾

ҤҶ١ ᾤࡨ ¡úԹ Nok Air
˹Թҧ

23-25..58     13900.-
30..-1 .58     15900.-
4-6 , 6-8 , 11-13 , 13-15 , 18-20..58   13900.-
20-22 , 25-27 , 27-29..58    13900.-
4-6 , 9-11 , 11-13 , 16-18 , 18-20 , 23-25 , 25-27..58 13900.-
30..-1..58     15900.-
31..-2 ..58     15900.-
12-14..58     14900.-
20-22 , 22-24 , 27-29 , 29-31..58   13900.- 

  ҧ ˧Ǵ иҵԹǹ 3 ѹ

Ǿ DD-L120-MMR04_LUXURY_JUN-SEP

´ : ا෾-ҧ-˧Ǵ-Ѵ
਴ʹ-Ҫѧçͧ-ٹ-иҵԹǹ
(ö鹾иҵ) - иҵԹǹ-͹-਴
й͹ǵ-˧Ǵ-оطʹҷѵ 
਴Ǵҡͧ-Һ٪Ժؿҧ - ҧ-
਴ž-Ѵ-਴⺵зǹ-෾ѹ-෾ЫԺ
Ҵʡ͵-ا෾ 
                                                                     

ҤҶ١ ᾤࡨ ¡úԹ Nok Air
˹Թҧ

5-7 , 12-14 , 19-21 , 26-28..58   14900.-
3-5 , 10-12 , 17-19 , 24-26..58   14900.-
31..-2..58     17900.-
1-3 , 7-9..58     16900.-
14-16 , 21-23 , 28-30..58    14900.-
4-6 , 11-13 , 19-21 , 25-27..58   14900.-
 

  иҵԹǹ ѡ 3 Һ٪ʶҹ

Ǿ 8M-L120-MMR04_MAY-SEP

´ : ا෾-ҧ-˧Ǵ-ٹ
иҵԹǹ(ö鹾иҵ)-਴-й͹ǵ
˧Ǵ-иҵ਴ʹ-ҧ-਴Ǵҡͧ-
ҧ-й͹ҹ-Ѵ-਴⺵зǹ-෾ѹ-෾ЫԺ
Ҵʡ͵-ا෾     
                                                                 

ҤҶ١ ᾤࡨ ¡úԹ Myanmar Airways
˹Թҧ

6-8 , 13-15 , 20-22 , 27-29..58   14900.-
3-5 , 10-12 , 17-19 , 24-26..58   14900.-
30..-2..58     15900.-
8-10 , 14-16 , 15-17 , 22-24 , 28-30 , 29-31..58 14900.-
5-7 , 11-13 , 12-14 , 25-27 , 26-28..58  14900.- 

 

ҧ ˧ 3 ѹ

Ǿ DD-L120-MMR04_VINTAGE_AUG-DEC

´ : ا෾ - ҧ - ˧Ǵ - Ѵ
਴ʹ - Ҫѧçͧ - ٹ - иҵԹǹ                         
иҵԹǹ - ͹ - ਴ - й͹ǵ-˧Ǵ
оطʹҷѵ - ਴Ǵ - ҧ - - ਴ž
Ѵ - ਴⺵зǹ - ෾ѹ - ෾ЫԺ - Ҵʡ͵-  ا෾                      
                                                

ҤҶ١ ᾤࡨ ¡úԹ Nok Air
˹Թҧ

1-3 , 8-10 ..58     15900.-
12-14 ..58            14900.-
15-17 , 16-18 , 22-24 , 23-25 , 29-31 ..58  13900.-
30 ..-1 ..58                                                    13900.-

5-7 , 6-8 , 12-14 , 13-15 , 19-21..58  13900.-
20-22 , 26-28 , 27-29 ..58                   13900.-

2-4 , 3-5 , 9-11 , 10-12 , 16-18..58   14900.-
17-19 , 29-31 ..58                               14900.-
22-24 , 23-25 , 24-26 ..58                 16900.-
30 ..-1 ..58                                       14900.-

5-7 , 6-8 , 8-10 , 12-14 , 13-15 , 14-16..58               14900.-
15-17 , 20-22 , 21-23 , 22-24 , 27-29 , 28-30 ..58  14900.-

3-5 , 5-7 , 6-8 , 10-12 , 11-13 , 12-14 ..58  17900.-
4-6 ..58                                                             18900.-
13-15 ..58                                                        15900.-
17-19 , 18-20 , 19-21 ..58                             14900.-
20-22 ..58                                                         14900.-
24-26 , 25-27 , 26-28 , 27-29 , 29-31 ..58  16900.-
30 ..58-1 ..59     18900.-
31 ..58-2 ..59     18900.- 

 

ѡçдѺ 5

Ǿ 8M-L120-MMR04_VS5STAR_JUL-DEC

´ : ا෾-ҧ-˧Ǵ-ٹ
иҵԹǹ(ö鹾иҵ)-਴-й͹ǵ
˧Ǵ-иҵ਴ʹ-ҧ-਴Ǵҡͧ
ҧ-й͹ҹ-Ѵ-਴⺵зǹ-෾ѹ-෾ЫԺ
Ҵʡ͵-ا෾                             
                                         

ҤҶ١ ᾤࡨ ¡úԹ Myanmar Airway
˹Թҧ

31 ..-2 ..58     15900.-
7-9 , 14-16 , 21-23 , 28-30 ..58   14900.-
4-6 , 11-13 , 18-20 , 25-27 ..58   14900.-

Ѻ͡ѡç
2-4 , 9-11 , 16-18 ..58    14900.-
30 ..-1 ..58                   14900.-

6-8 , 7-9 , 13-15 , 20-22 , 27-29 ..58  14900.-

2-4 , 9-11 , 16-18 ..58    16900.-
30 ..-1 ..58                   16900.-

6-8 , 7-9 , 13-15 , 20-22 , 27-29 ..58  16900.-

4-6 , 6-8 ..58     15900.-
5-7 ..58              15900.-
11-13 , 18-20 , 25-27 ..58    14900.-
30 ..-1 ..59     15900.-
31 ..-2 ..59     15900.- 

 

ҧ ˧ ѡ 5

Ǿ 8M-L120-MMR04_VVINTAGE_JUL-DEC

´ : ا෾-ҧ-˧Ǵ-ٹ
иҵԹǹ(ö鹾иҵ)-਴-й͹ǵ
˧Ǵ-иҵ਴ʹ-ҧ-਴Ǵҡͧ
ҧ-й͹ҹ-Ѵ-਴⺵зǹ-෾ѹ-෾ЫԺ
Ҵʡ͵-ا෾                             

ҤҶ١ ᾤࡨ ¡úԹ Myanmar Airway
˹Թҧ

3..-31 ..58     15900.-
2-4 , 9-11 , 16-18 , 23-5 ..58   13900.-
30 ..-1 ..58     13900.-
6-8 , 13-15 , 20-22 , 27-29 ..58   13900.-
2-4 , 9-11 , 16-18 ..58    14900.-
30-1 , 6-8 , 7-9 , 13-15 , 20-22 , 27-29 ..58  14900.-
4-6 , 5-7 , 6-8 ..58    15900.-
11-13 , 18-20 , 25-27 ..58    14900.-
30 ..58-1 ..59     15900.-
31 ..58-2 ..59     15900.-
 

ҧ ˧Ǵ Թǹ

Ǿ FD-L03-MAYNAMAR_JUN-DEC

´ : ا෾ - ҧ - ਴䨻
˧Ǵ - иҵ - Ҫѧçͧ - иҵԹǹ
иҵԹǹ (öŧиҵ) - оطʹǵ
ҧ - ਴Ǵҡͧ - - ਴⺵ҷǹ - ෾ѹ
෾ЫԺ - оطʹҷѵ -ѴԹ͹ - ҧ͡
Ҵʡ͵

                                                                      
ҤҶ١ ᾤࡨ ¡úԹ AirAsia
˹Թҧ

4-6..58     13888.-
11-13 , 25-27..58    14888.-

2-4..58     15888.-
9-11 , 23-25..58     14888.-
16-18..58     13888.-

1-3 , 8-10 , 20-22 , 27-29..58   15888.-
6-8..58     14888.-

3-5..58     13888.-
10-12 , 11-13 , 17-19 , 24-26..58   14888.-

1-3 , 29-31..58     14888.-

5-7..58     13888.-
12-14..58     14888.-
19-21 , 26-28..58    15888.-

3-5  , 10-12 , 25-27 , 26-28..58   17888.-
11-13 , 12-14 , 17-19 , 18-20 , 19-21 , 24-26..58 15888 .-  

 

  ҧ ˧Ǵ ѡ 3

Ǿ PG-L120-MMR04_3STAR_JUL-SEP

´ : ا෾-ҧ-˧Ǵ-Ѵ
਴ʹ-Ҫѧçͧ-ٹ-иҵԹǹ
(ö鹾иҵ)-иҵԹǹ-˧Ǵ-਴
й͹ǵ-оطʹҷѵ-਴Ǵҡͧ
 ҧ-ѴԹ͹-Ѵ-਴⺵зǹ-෾ѹ-෾ЫԺ
Ҵʡ͵-ǡ+ؿҹҪԴ-ا෾   
                                                                   

ҤҶ١ ᾤࡨ ¡úԹ Bangkok Airway
˹Թҧ

3-5 , 10-12 , 17-19 , 24-26..58   15900.-
31..-2..58     18900.-
7-9 , 14-16 , 21-23 , 28-30..58   15900.-
4-6 , 11-13 , 18-20 , 25-27..58   15900.- 

 

  ҧ ˧Ǵ ѡ 4

Ǿ PG-L120-MMR04_4STAR_JUL-SEP

´ : ا෾-ҧ-˧Ǵ-Ѵ
਴ʹ-Ҫѧçͧ-ٹ-иҵԹǹ
(ö鹾иҵ)-иҵԹǹ-˧Ǵ-਴
й͹ǵ-оطʹҷѵ-਴Ǵҡͧ
ҧ-ѴԹ͹-Ѵ-਴⺵зǹ-෾ѹ-෾ЫԺ
Ҵʡ͵-ǡ+ؿҹҪԴ-ا෾    
                                                                  

ҤҶ١ ᾤࡨ ¡úԹ Bangkok Airway
˹Թҧ

3-5 , 10-12 , 17-19 , 24-26..58   16900.-
31..-2..58     19900.-
7-9 , 14-16 , 21-23 , 28-30..58   16900.-
4-6 , 11-13 , 18-20 , 25-27..58   16900.- 

 

ҧ ˧Ǵ иҵԹǹ 3 ѹ

Ǿ DD-L120-MMR04_VS5STAR_JUL-DEC

´ : ا෾-ҧ-˧Ǵ-Ѵ
਴ʹ-Ҫѧçͧ-ٹ-иҵԹǹ                              
иҵԹǹ-͹-਴-й͹ǵ-˧Ǵ
оطʹҷѵ- ਴Ǵҡͧ
Һ٪ԺؿԪҧ-ҧ--਴ž-Ѵ
਴⺵зǹ-෾ѹ-෾ЫԺ-Ҵʡ͵-ا෾              
                                                        

ҤҶ١ ᾤࡨ ¡úԹ Nok Air
˹Թҧ

31 ..-2 ..58     17900.-
7-9 ..58     15900.-
14-16 , 21-23 , 28-30 ..58    14900.-
4-6 , 11-13 , 18-20 , 25-27 ..58   14900.-
2-4 , 3-5 , 9-11 , 10-12 , 16-18 , 17-19 , 29-31 ..58 14900.-
22-24 , 23-25 , 24-26 ..58    16900.-
30 ..-1 ..58 35    14900.-
5-7 , 6-8 , 8-10 , 12-14 , 13-15 , 14-16..58  14900.-
15-17 , 20-22 , 21-23 , 22-24 , 27-29 , 28-30..58 14900.-
3-5 , 4-6 ..58     18900.-
5-7 , 6-8 , 10-12 , 11-13 , 12-14 ..58  17900.-
13-15 ..58     15900.-
17-19 , 18-20 , 19-21 , 20-22 , 24-26..58  16900.-
25-27 , 26-28 , 27-29 , 29-31 ..58   16900.-
30 ..58-1 ..59     18900.-
31 ..58 -2 ..59     18900.-

͹ ..-..繵Ѻ͡ѡ 5
2-4 , 3-5 , 9-11 , 10-12 , 16-18 , 17-19 , 29-31..58 16900.-
22-24 , 23-25 , 24-26..58    18900.-
30 ..-1 ..58     16900.-
5-7 , 6-8 , 8-10 , 12-14 , 13-15 , 14-16..58  16900.-
15-17 , 20-22 , 21-23 , 22-24 , 27-29 , 28-30..58 16900.-
 

ҧ ˧Ǵ ѡ 3

Ǿ PG-L120-MMR04_MAY-JUL

´ : ا෾-ҧ-˧Ǵ-Ѵ
਴ʹ-Ҫѧçͧ-ٹ-иҵԹǹ
(ö鹾иҵ)- ˧Ǵ-਴-й͹ǵ
оطʹҷѵ-਴Ǵҡͧ - ҧ-ѴԹ͹
Ѵ-਴⺵зǹ-෾ѹ-෾ЫԺ-Ҵʡ͵-ا෾    
                                                                  

ҤҶ١ ᾤࡨ ¡úԹ Bangkok Airway
˹Թҧ

12-14 , 19-21..58    15900.-
3-5 , 10-12 , 17-19 , 24-26..58   15900.-
30..-1..58     18900.- 


 

 

  ҧ ˧Ǵ ѡ 4

Ǿ PG-L120-MMR04_JUN-SEP

´ : ا෾-ҧ-˧Ǵ-Ѵ
਴ʹ-Ҫѧçͧ-ٹ-иҵԹǹ
(ö鹾иҵ) - иҵԹǹ-˧Ǵ-਴
й͹ǵ-оطʹҷѵ-਴Ǵҡͧ
ҧ-ѴԹ͹-Ѵ-਴⺵зǹ-෾ѹ-෾ЫԺ
Ҵʡ͵-ا෾      
                                                                

ҤҶ١ ᾤࡨ ¡úԹ Bangkok Airway
˹Թҧ

5-7 , 12-14 , 19-2..58    16900.-
3-5 , 10-12 , 17-19 , 24-26..58   16900.-
31..-1..58     19900.-

 

 

  ...ѷ!! ү..ѧԴ!!

Ǿ 8M-L13-RGN3D2N_MAY-SEP

´ : ا෾ ˧ оطٻ
ٹ иҵԹǹ (ö鹾иҵ)
иҵԹǹ Ѵ иҵ Ҫѧçͧ
оطʹǵ - ਴⺵ҷǹ  ෾ѹ
෾ЫԺ - й͹ҹ  ਴Ǵҡͧ 
਴ҧ Ҵʡ͵ - Թ͹ ҧ͡ ا෾

ҤҶ١ ᾤࡨ ¡úԹ Myanmar Airways
˹Թҧ

29-31 ..58     14500.-
5-7 , 12-14 , 19-21 , 26-28 .58   13900.-
3-5 , 10-12 , 17-19 , 24-26..58   13900.-
1-3 , 7-9 , 8-10 , 14-16 , 15-17 , 21-23 , 28-30..58 13900.-
11-13 , 12-14 , 25-27..58    13900.-

 

  New!!Super Shock!!

Ǿ 8M-L120-SUPER_SHOCK

´ : ا෾-ҧ
ҧ--਴ž-й͹ҹ-਴Ǵҡͧ 
ҧ-Ѵ-Ѵ-਴⺵зǹ-෾ѹ-෾ЫԺ
Ҵʡ͵-Թ͹- ا෾  

ҤҶ١ ᾤࡨ ¡úԹ Myanmar Airways
˹Թҧ

6-8 , 8-10 , 13-15 , 20-22 , 22-24 , 27-29..58  9999.-
29-31..58     10999.-
3-5 , 15-17 , 19-21 , 24-26 , 26-28..58  11999.-
3-5 , 8-10..58     10999.-
1-5 , 10-12 , 17-19 , 22-24 , 24-26..58  11999.-

ǹŴ´

 

 

  ҧ-˧-Թǹ 4 ѹ 3 ׹

Ǿ 8M-L13-RGN_MAY-SEP

´ : ا෾ ਴ҧ - Ҵʡ͵
਴Ǵҡͧ - ҧ ˧ оطٻ  иҵ
Ҫѧçͧ ٹ иҵԹǹ
иҵԹǹ оطʹǵ иҵ
ҧ ਴⺵ҷǹ ෾ѹ ෾ЫԺ
਴Һ ਴칧ҷѵ Թ͹ ҧ͡ ا෾

ҤҶ١ ᾤࡨ ¡úԹ Myanmar Airways
˹Թҧ

30 ..2 ..58     18900.-
5-8 , 12-15 , 19-22 , 26-29.. 58   17900.-
3-6 , 10-13 , 17-20 , 24-27.. 58   17900.-
31 ..3.. 58     18900.-
7-10 , 21-24 , 28-31 ..58    17900.-
12-15 , 13-16 , 14-17.. 58    18900.-
4-7 , 11-14 , 18-21 , 25-28..58   17900.-

 

  ˧Ǵ иҵԹǹ 3 ѹ 2 ׹

Ǿ 8M-L110-RGN002_MAY-OCT

´ : ҧ - ਴⺵зǹ  - ෾ѹ
ʡ͵ ਴Ǵҡͧ - ǡ 
ҧ ˧Ǵ ਴ ਴ʹ (иҵ)  
Ҫѧçͧ - иҵԹǹ - ѺҡиҵԹǹ
˧Ǵ й͹ǵ ҧ - ا෾ 

ѡçдѺ 5
!! Ҷ + Цѧ
!! شٻ¹ 5 ش + ˹ѧǴ
++ Ѵѧ  - 紻ѡ ҧ ǡ

ҤҶ١ ᾤࡨ ¡úԹ MyanmarAirways
˹Թҧ

8 10 , 15 17 , 22 24..58   16900.-
30.. 1 .. 58     17900.-
5 7 , 12 14 , 19 21 , 26 - 28..58  16900.-
3 5 , 10 12 , 17 19 , 24-26..58   16900.-
30 .. 1 .. 58     18500.-
1 3 , 7 9 , 21 23 ,  28 30..58   16900.-
12 14..58     17900.-
4 6 , 11 13 , 18 20 , 25-27..58   16900.-
23 25..58     18900.-

ǹŴ´
 

  ˧Ǵ иҵԹǹ 4 ѹ 3 ׹

Ǿ 8M-L110-RGN003_MAY-SEP

´ : ا෾ ҧ
˧Ǵ ਴ й͹ǵ ਴ʹ
(иҵ) Ҫѧѧçͧ   иҵԹǹ
оطʹҷѵ(еҹ) ਴⺴ҷǹ
෾ѹ ਴Ǵҡͧ ү¹ - ͧ
਴ž Թ͹ ҧ͡ ʡ͵ ا෾

!! Ҷ + Цѧ
!! شٻ¹ 5 ش + ˹ѧǴ
++ Ѵѧ  - 紻ѡ ҧ ǡ


ҤҶ١ ᾤࡨ ¡úԹ MyanmarAirways
˹Թҧ

7 10 , 14 17 , 21 24..58   17900.-
29..1..58     18900.-
4 7 , 11 14 , 18 21 , 25 - 28..58  17900.-
2 5 , 9 12 , 16 19 , 23-26..58   17900.-
6 9 , 13 16 , 20 23 , 27 30..58  17900.-
12 15..58     18900.-
5-8 , 17 20 , 24-27..58       17900.-

ǹŴ´
 

ҧ ˧ Թǹ 3 ѹ 2 ׹

Ǿ 8M-L118-MAR01_MAY

´ : ا෾-ҧ
оطʹҷѵ-਴⻵ҷǹ - ෾ѹ ෾ЫԺ
਴Ǵҡͧ - ˧Ǵ-ѡоиҵ਴ʹ
ѡҵþ1,000 ٻ Ѵ - Ҫѧçͧ-иҵԹǹ  
иҵԹǹ-оطʹǵ-਴-Ҵʡ͵      

ҤҶ١ ᾤࡨ ¡úԹ Myanmar Airways
˹Թҧ

9-11  , 16-18 , 23-25 ..58    13800.-
6-8 , 12-14 , 20-22 , 27-29 ..58   13800.- 

ǹŴ´
 

  ˧ иҵԹǹ 3 ѹ 2 ׹

Ǿ 8M-L122-RGN_BAGO_MAY-AUG

´ :  ҧ - ਴⺵зǹ  - ෾ѹ
ʡ͵ ਴Ǵҡͧ - ǡ - ҧ
˧Ǵ ਴ ਴ʹ (иҵ) Ҫѧçͧ
иҵԹǹ  ˧Ǵ й͹ǵ ҧ - ا෾

ҤҶ١ ᾤࡨ ¡úԹ Myanmar Airways
˹Թҧ

22-24 .. 58     16900.-
5-7,12-14,19-21,26-28 ..58   16900.-
3-5,10-12,17-19,24-26 ..58   16900.-
1-3,7-9,21-23,28-30 ..58    16900.-
4-6 , 11-13 , 18-20 , 25-27..58   16900.-
30..1..58      17900.-
30..-1..58      17900.-
12 -14 ..58     17900.-

ǹŴ´
˧ иҵԹǹ 4 ѹ 3 ׹

Ǿ 8M-L122-RGN003_MAY-AUG

´ :  ا෾ ҧ
˧Ǵ ਴ й͹ǵ ਴ʹ
Ҫѧѧçͧ -иҵԹǹ  - оطʹҷѵ
਴⺴ҷǹ ෾ѹ ਴Ǵҡͧ ү¹ 
ͧ ਴ž Թ͹ ҧ͡ ʡ͵


ҤҶ١ ᾤࡨ ¡úԹ Myanmar Airways
˹Թҧ

21-24 ..58     17900.-
4-7,11-14,18-21,25-28 ..58   17900.-
2-5,9-12,16-19,23-26 ..58    17900.-
6-9,13-16,20-23,27-30 ..58   17900.-
3-6 , 10-13 , 17-20 , 24-27..58   17900.-
29 ..-1 ..58      18900.-
30 ..-2 ..58     18900.-
12-15 ..58     18900.-

ǹŴ´
 

  ѳ ԧع ء 4 ѹ 3 ׹

Ǿ FD-L118-MAR04_MAY

´ : ا෾-ѳ
Ҫѧѳ-е˹ѡѡǹҹͧ-Ѵʴ
ѴԹ-Mandalay Hill - ѳ-ء-Ѵ਴ԡͧ-Ѵ͹ѹ
Ѵ-Ѵغҧ-ѴѴѭѭ٭-ɹöҪͧ
øѹ-਴Ǫҹ-ͧԴ  
û-оҹ-Һͧѹ-ѳ-਴ѡ
ԧع Цѧѡԧع-਴쾭ôҹ- е˹ѡѡǹҹͧ
Ѵʴ - Ըҧ˹Ҿع-ѳ-ا෾    

ҤҶ١ ᾤࡨ ¡úԹ AirAsia
˹Թҧ

23-26 ..58     22900.-

ǹŴ´
 

-ء-û ѳ-Թ 4 ѹ

Ǿ FD-L118-MAR05_MAY

´ : ا෾ ѳ
Ҫѧѳ (Mandalay Palace) - е˹ѡѡǹҹͧ 
Ѵʴ (Kuthodaw Pagoda)   Mandalay Hill - ع
ѳ - - Թ - Ѵͧ Ѵк
Ѵǡⴴ - ء - ਴ء ਴ԡͧ
Ѵ͹ѹ ѴѾѭ Ѵ Ѵѹ ਴ѧ
਴ǫѹ ਴پ  ͧͪҷԵʴ
ء ѳ - ا෾

ҤҶ١ ᾤࡨ ¡úԹ AirAsia
˹Թҧ

23-26 ..58     29900.-

ǹŴ´
 

ҧ - ˧Ǵ - иҵԹǹ

Ǿ DD-L69-RGN002_MAY

´ : ا෾-ҧ-˧Ǵ-Ѵ
਴ʹ-Ҫѧçͧ-оطʹǵ
иҵԹǹ-Ѵ͹-਴-ҧ-ѴԹ͹
çҧ͡ -਴Ǵҡͧ - -਴ž-਴⺵зǹ
й͹ҷѵ-ҹ਴-Ҵʡ͵-ا෾

ҤҶ١ ᾤࡨ ¡úԹ Nok Air
˹Թҧ

1618 , 2325..58    13900.-

ǹŴ´
 

  ҧ ˧Ǵ ѡ 4

Ǿ 8M-L121-MMR04_MAY-SEP

´ : ا෾-ҧ-˧Ǵ-ٹ
иҵԹǹ(ö鹾иҵ)-਴-й͹ǵ
˧Ǵ-иҵ਴ʹ-ҧ-਴Ǵҡͧ
ҧ-й͹ҹ-Ѵ-਴⺵зǹ-෾ѹ-෾ЫԺ
Ҵʡ͵-ا෾               
                                                       

ҤҶ١ ᾤࡨ ¡úԹ Myanmar Airway
˹Թҧ

10-12 , 16-18 , 17-19 , 23-25 , 24-26 , 25-27 , 28-30 ..5814900.-
31 ..-2 ..58     14900.-
6-8 , 13-15 , 20-22 , 27-29 ..58   14900.-
3-5  , 10-12 , 17-19 , 24-26 ..58   14900.-
31 ..-2 ..58     15900.-
8-10 , 14-16 , 15-17 , 22-24 , 28-30 , 29-31 ..58 14900.-
5-7 , 11-13 , 12-14 , 25-27 , 26-28 ..58  14900.-

ǹŴ´ 

   ҧ ˧Ǵ иҵԹǹ 3 ѹ

Ǿ DD-L120-MMR04_JUN-SEP

´ : ا෾-ҧ-˧Ǵ-Ѵ
਴ʹ-Ҫѧçͧ-ٹ-иҵԹǹ 
(ö鹾иҵ) -͹-਴-й͹ǵ-˧Ǵ
оطʹҷѵ - ਴Ǵҡͧ-Һ٪Ժؿҧ
ҧ--਴ž-Ѵ-਴⺵зǹ-෾ѹ
෾ЫԺ-Ҵʡ͵-ا෾        
                                                              

ҤҶ١ ᾤࡨ ¡úԹ Nok Air
˹Թҧ

4-6 , 5-7 , 6-8 , 12-14 , 13-15 , 14-16 , 19-21..58 15900.-
20-22 , 21-23 , 26-28 , 27-29 , 28-30..58  15900.-

3-5 , 4-6 , 5-7 , 10-12 , 11-13 , 12-14..58  15900.-
17-19 , 18-20 , 19-21 , 24-26 , 25-27 , 26-28..58 15900.-
30..-1 ..58     18900.-
31..-2 ..58     18900.-
1-3..58     17900.-
7-9..58     16900.-

8-10 , 12-14 , 14-16 , 15-17 , 16-18 , 21-23..58 15900.-
22-24 , 23-25 , 28-30 , 29-31..58   15900.-
30..-1..58     15900.-

4-6 , 5-7 , 6-8 , 11-13 , 12-14 , 13-15 , 19-21..58 15900.-
20-22 , 25-27 , 26-28 , 27-29..58   15900.-

ǹŴ´
 

  иҵԹǹ ѡ 3 Һ٪ʶҹ

Ǿ PG-L121-MMR04_JUN-SEP

´ : ا෾-ҧ-˧Ǵ-Ѵ
਴ʹ-Ҫѧçͧ-ٹ-иҵԹǹ
(ö鹾иҵ) - иҵԹǹ-˧Ǵ-਴
й͹ǵ-оطʹҷѵ-਴Ǵҡͧ
ҧ-ѴԹ͹-Ѵ-਴⺵зǹ-෾ѹ-෾ЫԺ
Ҵʡ͵-ا෾   
                                                                   

ҤҶ١ ᾤࡨ ¡úԹ Bangkok Airway
˹Թҧ

22-24 ..58     16900.-
30 ..-1 ..58     19900.-
5-7 , 12-14 , 19-21 ..58    16900.-
3-5 , 10-12 , 17-19 , 24-26 ..58   16900.-

ǹŴ´ 

  иҵԹǹ ѡ 3 Һ٪ʶҹ

Ǿ FD-L120-GOLD_APR-MAY

´ : ا෾-ҧ-˧Ǵ-Ѵ
਴ʹ-Ҫѧçͧ-ٹ-иҵԹǹ
иҵԹǹ-͹-਴-й͹ǵ-˧Ǵ
оطʹҷѵ-਴Ǵҡͧ
кӹҮŻԴ蹡к͡Ẻǹ
ҧ--਴ž-਴⺵зǹ-෾ѹ-෾ЫԺ
Ҵʡ͵-ا෾    
                                                                  

ҤҶ١ ᾤࡨ ¡úԹ AirAsia
˹Թҧ

24-26 , 22-24..58    16900.-

ǹŴ´


 

  ҧ ˧Ǵ ѡ 5

Ǿ DD-L120-MMR04_GOLD_APR-MAY

´ : ا෾-ҧ-˧Ǵ-Ѵ
਴ʹ-Ҫѧçͧ-ٹ-иҵԹǹ
͹-਴-й͹ǵ-˧Ǵ
оطʹҷѵ-਴Ǵҡͧ
кӹҮŻԴ蹡к͡Ẻǹ
ҧ--਴ž-Ѵ-਴⺵зǹ-෾ѹ
෾ЫԺ-Ҵʡ͵-ا෾             
                                                         

ҤҶ١ ᾤࡨ ¡úԹ Nok Air
˹Թҧ

24-26 , 25-27 , 26-28..58    16900.-
2-4 , 5-7 , 18-20 , 19-21..58   17900.-
3-5 , 4-6 , 10-12 , 11-13 , 12-14 , 13-15 , 14-16 , 17-19..58 17900.-

30..-2..58     18900.-
1-3 , 2-4 , 3-5..58    18900.-
7-9 , 8-10 , 9-11 , 10-12 , 15-17..58  16900.-
16-18 , 17-19 , 22-24 , 23-25 , 24-26..58  16900.-
29-31..58     17900.-
30..-1..58     18900.-
31..-2..58     17900.-

ǹŴ´


 

  ѳ ʡ¹ ѧ

Ǿ TG-L120-MMR03_APR-MAY

´ : ا෾-ѳ
ѴعѴѡԷ-Ҫѧѳ-Ҫѧѡǹҹͧ
Ѵʴ-ѳ-Ըҧ˹Ҿоѡس
Ѵҡѹ§-оҹ-л-Һͧѹ
਴ٴ-ѧ-öҪͧ-ʡ¹-ѳ- ا෾   

ҤҶ١ ᾤࡨ ¡úԹ Thai Airways
˹Թҧ

4-6 , 11-13..58     18900.-
30..-2..58     18900.-
2-4 , 9-11 , 23-25..58    18900.-
30..-1..58     18900.-

ǹŴ´


 

  ҧ ˧Ǵ ѡ 5

Ǿ PG-L120-MMR04_GOLD_APR-MAY

´ : ا෾-ҧ-˧Ǵ-Ѵ
਴ʹ-Ҫѧçͧ-ٹ-иҵԹǹ                           
иҵԹǹ-˧Ǵ-਴-й͹ǵ
оطʹҷѵ-਴Ǵҡͧ
кӹҮŻԴ蹡к͡Ẻǹ
ҧ-ѴԹ͹-Ѵ-਴⺵зǹ-෾ѹ-෾ЫԺ
Ҵʡ͵-ا෾         
                                                             

ҤҶ١ ᾤࡨ ¡úԹ bangkok airways
˹Թҧ

24-26..58     18900.-
4-6 , 11-13 , 12-14 , 13-15 , 17-19..58  19900.-

ǹŴ´


 

  ҧ ˧ 4 ѹ

Ǿ 8M-L120-MMR02_APR-MAY

´ : ا෾-ҧ--਴ž
Ѵ˧ҷѵ-ҧ-˧Ǵ-Ѵ-਴ʹ-Ҫѧçͧ
ٹ-иҵԹǹ (ö鹾иҵ)-͹
਴-й͹ǵ-˧Ǵ-਴Ǵҡͧ
кӹүŻ蹡к͡Ẻǹ
ҧ-Ѵ-оطʹҷѵ-਴⺵зǹ-෾ѹ
෾ЫԺ-Ҵʡ͵ 

ҤҶ١ ᾤࡨ ¡úԹ Myanmar Airways
˹Թҧ

1-4..58     18900.-
3-4 , 23-26..58     19900.-
11-14..58     20900.-
1-4 , 2-5 , 7-10..58    19900.-
29..-1..58     19900.-

ǹŴ´

 

  ء ѳ 4 ѹ

Ǿ PG-L121-MMR05_MAY-SEP

´ : ا෾-ѳ-û
оҹ-Һͧѹ-ѴԹ-ѳ         
ѳ-ء-Ѵ਴ԡͧ-Ѵ͹ѹ-Ѵ-Ѵغҧ
ѴԹ-Ѵѭѭ-øѹ-਴Ǫҹ
ͧԴ-ء-ѳ-ͧԧع-ҹԧع
਴ԧع-ͧǴ-Цѧԧع-Ҫѧѳ
Ҫѧѡǹҹ-Ըҧ˹Ҿоѡس-Ѵ
ѳ-ا෾

ҤҶ١ ᾤࡨ ¡úԹ Bangkok Airway
˹Թҧ

15-18 , 22-25 ..58    23900.-
29 ..-1 ..58     24900.-
4-7 , 11-14 , 18-21 , 25-28 ..58   23900.-
3-6 , 9-12 , 17-20 ..58    23900.-
30 ..-2 ..58     24900.-
7-10 , 14-17 , 21-24 , 28-31 ..58   23900.-
4-7 , 11-14 , 18-21 , 25-28 ..58   23900.-

ǹŴ´
 

  иҵԹǹ ѡ 3 Һ٪ʶҹ

Ǿ PG-L120-MMR02_APR-MAY

´ : ا෾-ҧ-˧Ǵ-Ѵ
਴ʹ-Ҫѧçͧ-ٹ-иҵԹǹ                            
иҵԹǹ-͹-਴-й͹ǵ-˧Ǵ
оطʹҷѵ-਴Ǵҡͧ-кӹҮŻͧ
Դ蹡к͡Ẻǹ - ҧ-Ѵ-Ѵ
਴⺵зǹ-෾ѹ-෾ЫԺ-Ҵʡ͵ 
-਴ž-Ѵ˧ҷѵ-ҧ-ا෾      
    

ҤҶ١ ᾤࡨ ¡úԹ bangkok airways
˹Թҧ

3-6 , 11-14 , 12-15 , 17-20 , 24-27..58  21900.-
1-4.. 58     23900.-

ǹŴ´


 

  ҧ ˧ 4 ѹ

Ǿ TG-L120-MMR02_APR-MAY

´ : ا෾-ҧ-˧Ǵ-Ѵ
਴ʹ-Ҫѧçͧ-ٹ-иҵԹǹ                              
͹-਴-й͹ǵ-˧Ǵ
оطʹҷѵ-਴Ǵҡͧ-кӹҮŻͧ
Դ蹡к͡Ẻǹ-ҧ-Ѵ-Ѵ
਴⺵зǹ-෾ѹ-෾ЫԺ-Ҵʡ͵ 
-਴ž-ѴԹ͹-Ѵ˧ҷѵ-ҧ-ا෾          

ҤҶ١ ᾤࡨ ¡úԹ Thai Airways
˹Թҧ

17-20 , 24-27..58    24900.-
1-4 , 14-17..58     24900.-
29..-1..58     24900.-

ǹŴ´


 

  ù ͧ 6 ѹ

Ǿ TG-L120-MMR09_APR-MAY

´ : ا෾-ҧ-˧Ǵ-਴
иҵ-иҵԹǹ-й͹ǵ-˧Ǵ-ҧ
оطʹҷѵ-਴⺵ҷǹ-਴Ǵҡͧ-ҧ-ء
Ѵ਴ԡͧ-Ѵ͹ѹ-Ѵ-Ѵغҧ-ѴԹ-Ѵѭѭ
øѹ-਴Ǫҹ-ͧԴ          
ء-- Ѱҹ-ҺԹ-Ѵͧ-ǹɵ¹
ҹͼԹ-Ѵʹǧ--ѳ-öҪͧѧ
ʡ¹-਴ٴ-û-оҹ
Ըҧ˹Ҿоѡس-ѳ-ا෾

ҤҶ١ ᾤࡨ ¡úԹ Thai Airways
˹Թҧ

2-7 , 23-28..58     42900.-

ǹŴ´

 

;ѡԷժ 3 ѹ

Ǿ Y5-L120-NEW_SHOCK_JAN-MAR

´ : ا෾-ҧ 
ҧ--਴ž-й͹ҹ-਴Ǵҡͧ
ҧ-Ѵ-Ѵ-਴⺵зǹ-෾ѹ-෾ЫԺ
Ҵʡ͵-Թ͹- ا෾  

ҤҶ١ ᾤࡨ ¡úԹ Golden Myanmar Airlines
˹Թҧ

9-11 , 16-18 , 23-25 ..58              9999.-
30 ..-1 ..58                               9999.-
6-8 , 13 -15 , 20-22 ..58              9999.-
27 ..-1 ..58                               9999.-
6 -8 , 13-15 , 20-22 , 27-29 ..58  9999.-

ǹŴ´


  


 

  ҧ ;෾ѹ ;ѡԷժ 3 ѹ

Ǿ Y5L120SUPER_SHOCK-JAN_MAR-3D

´ : ҧ--਴ž-й͹ҹ
਴Ǵҡͧ - ҧ-Ѵ-Ѵ-਴⺵зǹ-෾ѹ
෾ЫԺ-Ҵʡ͵ - Թ͹

ҤҶ١ ᾤࡨ ¡úԹ Golden Myanmar Airlines
˹Թҧ
9-11 , 16-18 , 23-25..58     9999.-
30 ..-1..58      9999.-
6-8 , 13-15 , 20-22..58     9999.-
27 ..-1..58      9999.-
6-8 , 13-15 , 20 -22 , 27-29..58    9999.-

ǹŴ´ 

  ҧ ˧Ǵ иҵԹǹ 3 ѹ 2 ׹

Ǿ FD-L05-PK05_APR-JUN

´ : ا෾ ҧ ˧Ǵ - Ѵ
਴ʹ Ҫѧçͧ  иҵԹǹиҵԹǹ
˧Ǵ - й͹ǵ ਴ ҧ
਴Ǵҡͧ - ҧ ਴⺵зǹ (෾ѹ) й͹ҹ
ͻ駵Ҵʡ͵ - ا෾

ҤҶ١ ᾤࡨ ¡úԹ AirAsia
˹Թҧ

30 ..-2 .. 58     16900.-
1-3 , 2-4 , 3-5 ..58    16900.-
30 ..-1 .. 58     16900.-

7-9 , 8-10 , 9-11 , 10-12 , 14-16 , 15-17, 16-18..58 14900.-
17-19 , 21-23 , 22-24 , 23-25 , 24-26 ..58  14900.-
28-30 , 29-31 ..58    15900.-
31 ..-2 ..58     15900.-

ǹŴ´ 

  ;෾ѹ ѡ਴Ǵҡͧ

Ǿ 8ML120MMR01DEC_MAR -3D

´ :ҧ--਴ž - й͹ҹ
਴Ǵҡͧ - ˧Ǵ - Ѵ-਴ʹ - Ҫѧçͧ
й͹ǵ-਴ - ਴Һ-ҧ-Ѵ-Թ͹
਴⺵зǹ-෾ѹ - ෾ЫԺ-Ҵʡ͵

ҤҶ١ ᾤࡨ ¡úԹ Myanmar Airways
˹Թҧ
19-21 , 26-28..57     12900.-
9-11 , 16-18 , 23-25..58     12900.-
30 ..-1 ..58      12900.-
6-8 , 13-15 , 21-23..58     12900.-
27 ..- ..58      12900.-
6-8 , 13-15 , 20-22 , 27-29..58    12900.-

ǹŴ´

ҧ ˧ 3 ѹ

Ǿ DD-L120-MMR04_JAN-MAR

´ : ا෾-ҧ-˧Ǵ-Ѵ
਴ʹ-Ҫѧçͧ-ٹ-иҵԹǹ
иҵԹǹ-͹-਴-й͹ǵ-˧Ǵ
਴Һ-оطʹҷѵ-਴Ǵҡͧ
ҧ--਴ž-Ѵ-਴⺵зǹ-෾ѹ
෾ЫԺ-Ҵʡ͵-ا෾ 
                                                                     

ҤҶ١ ᾤࡨ ¡úԹ Nok Air
˹Թҧ

8-10 , 9-11 , 10-12 , 16-18 , 17-19 , 18-20..58 16900.-
22-24 , 23-25 , 24-26 , 25-27..58                      16900.-
30 ..-1..58                                                      16900.-
31 ..- 2..58                                                     16900.-

1-3 , 6-8 , 7- 9 , 8 -10 , 12-14 , 13-15..58        16900.-
14-16 , 21-23 , 22 -24..58                                16900.-
27 ..-1..58                                                     16900.-
28 ..-2..58                                                     16900.-

1-3 , 4-6 , 5-7 , 6-8 , 7-9 , 8-10 , 13 -15 , 14-16..58 16900.-
15-17 , 20-22 , 22-24 , 27-29 , 28-30 , 29-31..58 16900.-

ǹŴ´


   

  ҧ   ˧ иҵԹǹ 4 ѹ 3 ׹

Ǿ 8M-L122-RGN003_APR-AUG

´ : ا෾ ҧ
˧ǴՖ਴蹖й͹ǵǖ਴ʹ(иҵ)
Ҫѧѧçͧ -иҵԹǹ  - оطʹҷѵ(еҹ)
਴⺴ҷǹ෾ѹ ਴Ǵҡͧү¹ 
ͧ਴žҖԹ͹ҧ͡ʡ͵絖ا෾

ҤҶ١ ᾤࡨ ¡úԹ MYANMAR AIRLINES
˹Թҧ

10-13 , 11-14 ..58     17900.-
1-4 , 2-5 , 7-10 , 14-17 , 21-24 ..58    17900.-
4-7 , 11-14 , 18-21 , 25-28 ..58    17900.-
2-5 , 9-12 , 16-19 , 23-26 ..58    17900.-
6-9 , 13-16 , 20-23 , 27-30 ..58    17900.-
3-6 , 10-13 , 17-20 , 24-27 ..58    17900.-
29 ..-1 ..58       18900.-
30 ..-2 ..58      18900.-
12-15 ..58       18900.-

ǹŴ´


 

  ѳ 3 ѹ 2 ׹

Ǿ TG-L02-MDL_FEB-MAR

´ : ا෾ ѳ û оҹວ
Ѵҡѹ§ Ѵʴ Ҫѧѳ
ԸѡԷҧоѡ ع ѴԹ - Ѵǹѹ
Ѵ¡-ͧѳ MANDALAY HILL - ѳ ا෾

ҤҶ١ ᾤࡨ ¡úԹ THAI AIRWAYS
˹Թҧ

1719..58      17900.-
2426..58      17900.-

ǹŴ´
ҧ ˧ 4 ѹ Թ

Ǿ DD-L120-MMR02_JAN-MAR

´ : ا෾-ҧ-˧Ǵ-Ѵ-਴ʹ
Ҫѧçͧ-ٹ-иҵԹǹ
иҵԹǹ-͹-й͹ǵ-˧Ǵ-਴Һ
оطʹҷѵ-਴Ǵҡͧ-кӹҮŻͧ
Դ蹡к͡Ẻǹ - ҧ-Ѵ-Ѵ-਴⺵зǹ
෾ѹ-෾ЫԺ-Ҵʡ͵ - -਴ž-ѴԹ͹-ҧ͡
Ѵ˧ҷѵ-ҧ-ا෾    
      

ҤҶ١ ᾤࡨ ¡úԹ Nok Air

˹Թҧ

8-11 , 22-25 ..58    19900.-
5-8 , 21-24 ..58      19900.-
5-8 , 20-23 ..58      19900.-

ǹŴ´


 
 

иҵԹǹ ѡ 3 Һ٪ʶҹ

Ǿ 8M-L120-MMR02_JAN-MAR

´ : ا෾-ҧ--਴ž-Ѵ˧ҷѵ
ҧ-˧Ǵ-Ѵ-਴ʹ-Ҫѧçͧ-ٹ-иҵԹǹ
иҵԹǹ-͹-਴-й͹ǵ-˧Ǵ-਴Һ
਴Ǵҡͧ - ҧ-Ѵ-оطʹҷѵ-਴⺵зǹ
෾ѹ-෾ЫԺ-Ҵʡ͵
 

ҤҶ١ ᾤࡨ ¡úԹ Myanmar Airways
˹Թҧ

4-7 , 13-16 , 20-23 , 25-28 ..57   19900.-
9-12 , 16-19 , 23-26 ..58   19900.-
30 ..-2 ..58    19900.-

6-9 , 13-16 , 20-23 ..58   19900.-
27 ..-1 ..58    19900.-

6-9 , 13-16 , 20-23 , 27-30 ..58   19900.-

ǹŴ´ 


 

  ѳ ʡ¹ ͧѧ

Ǿ PG-L120-MMR03-DEC_MAR-3D

´ : ѳ-оҹວ-Һͧѹ
Ҫѧѳ - Ҫѧѡǹҹͧ-Ѵʴ-ѳ
Ըҧ˹Ҿоѡس-ʡ¹
਴ٴ-ѧ-öҪͧ- Ҫѧѡǹҹͧ
Ҫѧѳ - ѳ-Ѵҡѹ§-Ѵ¾ѴѹѡԷ

ҤҶ١ ᾤࡨ ¡úԹ Bangkok Airway
˹Թҧ
5-7 ..57      16900.-
30 ..-1 ..58      18900.-
1-3 , 2-4..58      18900.-
9-11 , 16-18 , 23-25..58     16900.-
30..-1..58      16900.-
6-8 , 13-15 , 20-22 , 21-23..58    16900.-
27 ..-1 ..58      16900.-
6-8 , 13-15 , 20-22 , 27-29..58    16900.-

ǹŴ´
ҧ ˧ 4 ѹ

Ǿ PG-L120-MMR02_JAN-MAR

´ : ا෾-ҧ-˧Ǵ-Ѵ-਴ʹ
Ҫѧçͧ-ٹ-иҵԹǹ                          
иҵԹǹ-͹-਴-й͹ǵ-˧Ǵ-਴Һ
оطʹҷѵ-਴Ǵҡͧ-кӹҮŻͧ
Դ蹡к͡Ẻǹ - ҧ-Ѵ-Ѵ
਴⺵зǹ-෾ѹ-෾ЫԺ-Ҵʡ͵ 
-਴ž-ѴԹ͹-Ѵ˧ҷѵ-ҧ-ا෾  
        

ҤҶ١ ᾤࡨ ¡úԹ BANGKOK AIRWAYS
˹Թҧ

8-11 , 22-25 ..58    20900.-

5-8 , 13-16 , 20-23 ..58   20900.-

4-7 , 5-8 ..58    20900.-

ǹŴ´ 


 

  ҺԹ ѳ 4 ѹ

Ǿ PG-L120-MMR06-JAN_APR-4D

´ : ѳ-û-оҹ
Һͧѹ-ѴԹ-ѳ -ʹԹ-Ѱҹ-ҺԹ
Ѵͧ-ǹɵ¹-ҹͼԹ-Ѵʹǧ
-ѳ-ʡ¹-਴ٴ-ѧ-öҪͧͧԧع
ҹԧع-਴ԧع-Цѧԧع-Ҫѧѳ-Ҫѧѡǹҹͧ             
Ըҧ˹Ҿоѡس-Ѵ-ѳ

ҤҶ١ ᾤࡨ ¡úԹ Bangkok Airway
˹Թҧ

8-11 , 15-18 , 22-25..58     25500.-
29..-1 ..58      25500.-
5-8 , 12-15 , 19-22..58     25500.-
26..-1..58      25500.-
4-7 , 12-15 , 20-23 , 27-30..58    25500.-
3-6 , 11-14 , 12-15 , 23-26..58    25500.-

ǹŴ´
ҧ ˧ 3 ѹ

Ǿ DD-L120-MMR004_OCT-JAN

´ : ا෾-ҧ-˧Ǵ-Ѵ-਴ʹ
Ҫѧçͧ-ٹ-иҵԹǹ-иҵԹǹ-͹
਴-й͹ǵ-˧Ǵ-਴Һ-оطʹҷѵ
਴Ǵҡͧ - ҧ--਴ž-Ѵ-਴⺵зǹ-෾ѹ
෾ЫԺ-Ҵʡ͵-ا෾   
                                                                   

ҤҶ١ ᾤࡨ ¡úԹ Nok Air
˹Թҧ

3-5 , 17-19 ..57                                                15900.-
24-26 ..57                                                         16900.-
31 ..-2 ..57                                                    15900.-
1-3 , 7-9 , 14-16 , 21-23 , 28-30 ..57               15900.-
5-7 , 6-8 , 12-14 , 18-20 , 27-29 , 28-30 ..57   16900.-
29-31 ..57                                                           17900.-
30-1 ..58                                                             17900.-
1-3 , 2-4 ..58                                                      16900.-

ǹŴ´

ѡ 5 Һ٪ʶҹ ҧ ˧Ǵ Թǹ ء ѳ

Ǿ PG-L120-MMR08_SEP-DEC

´ : ا෾-ҧ-˧Ǵ-਴-иҵ
иҵԹǹ-й͹ǵ-˧Ǵ-ҧ-оطʹҷѵ
਴⺵ҷǹ-਴Ǵҡͧ - ҧ-ء-Ѵ਴ԡͧ-Ѵ͹ѹ
Ѵ-Ѵغҧ-ѴԹ-Ѵѭѭ-ɹöҪͧ
øѹ-਴Ǫҹ-ͧԴ          
ء-ѳ-Ҫѧѳ-Ҫѧѡǹҹͧ-Ѵʴ
û-оҹ- ѳ - Ըҧ˹Ҿоѡس
ѴѡԷ-ó

ҤҶ١ ᾤࡨ ¡úԹ BANGKOK AIRWAYS
˹Թҧ

27-31..57                      37900.-
31..-1..58                  37900.-

ǹŴ´
-ѳ-ԧع਴ء 4 ѹ

Ǿ FD-L118-RGN04_SEP-JAN

´ : ا෾-ѳ Ҫѧѳ
е˹ѡѡǹҹͧ-Ѵʴ - ѴԹ-Mandalay Hill       
ѳ-ء-Ѵ਴ԡͧ-Ѵ͹ѹ-Ѵ-Ѵغҧ-ѴѴѭѭ٭
ɹöҪͧ-øѹ-਴Ǫҹ-ͧԴ  
û-оҹ-Һͧѹ-ѳ-਴ѡ ԧع
Цѧѡԧع-਴쾭ôҹ- е˹ѡѡǹҹͧ-Ѵʴ
Ըҧ˹Ҿع-ѳ-ا෾    

ҤҶ١ ᾤࡨ ¡úԹ AirAsia
˹Թҧ

25-28 ..57            20900.-
23-26 ..57           24900.-
30..-2 ..58      25900.-

ǹŴ´ 

  ѳ-ԧع - ਴ء 4 ѹ

Ǿ FD-L118-RGN_MAL-4D

´ : ا෾-ѳ Ҫѧѳ
е˹ѡѡǹҹͧ-Ѵʴ - ѴԹ-Mandalay Hill       
ѳ-ء-Ѵ਴ԡͧ-Ѵ͹ѹ-Ѵ-Ѵغҧ-ѴѴѭѭ٭
ɹöҪͧ-øѹ-਴Ǫҹ-ͧԴ  
û-оҹ-Һͧѹ-ѳ-਴ѡ ԧع
Цѧѡԧع-਴쾭ôҹ- е˹ѡѡǹҹͧ-Ѵʴ
Ըҧ˹Ҿع-ѳ-ا෾    

ҤҶ١ ᾤࡨ ¡úԹ Air Asia
˹Թҧ

25-28..57      20900.-
23-26..57      24900.-
20-23..57      22900.-
30..572..58      25900.-

ǹŴ´
 

ҧ-˧Ǵ-Ѵ-෾ѹ

Ǿ TG-L02-RGN_BAGO_NOV-MAR

´ : ا෾ ҧ - Ѵ (ժԵ)
਴Һ ⾸ ǧç١ ਴Ǵҡͧ - ˧Ǵ
Ѵ(ѡҵ ʧ 500 ) иҵ - оطʹǵ§
ҪѧͧҺçͧ ਴ҷǹ ෾ѹ - Ҵʡ͵ ¡
ҧ͡ - ا෾

ҤҶ١ ᾤࡨ ¡úԹ Thai Airways
˹Թҧ

21-23..57      15999.-
19-21..57      15999.-
1 3..58      16999.-
30..-1..58      15999.-
26-28..58      15999.-
6-8 , 13-15 , 20-22 , 27-29..58    15999.-

ǹŴ´ 

-ҧ-˧Ǵ иҵԹǹ 3 ѹ

Ǿ FD-L118-RGN01_NOV-JAN

´ : ا෾-ҧ-оطʹҷѵ
਴⻵ҷǹ - ෾ѹ ෾ЫԺ - Ҵʡ͵- ਴Ǵҡͧ                                               
˧Ǵ-ѡоиҵ਴ʹ-ѡҵþ1,000 ٻ Ѵ
Ҫѧçͧ-иҵԹǹ   (ö鹾иҵԹǹ)    
иҵԹǹ-оطʹǵ-਴--Ѵ
(Ѻиҵš͹Ѻا෾ Ѵ)  
         

ҤҶ١ ᾤࡨ ¡úԹ Air Asia
˹Թҧ

28-30..57         14900.-
5-7.. 57             19900.-
30..-1..58      19900.-
31..-2..58      19900.-

ǹŴ´


 

 

VISITOR

 ʶԵѹ

179

 ʶԵҹ

1599

 ʶԵ͹

ʶԵԻչ

ʶԵԷ

1779

258555

1512373

2012-06-11

Copyright (c) 2011 by TourinloveAllway.com
ѷ ԹԿ ӡѴ
162/119 5 ҹͧ 11 2-4 .ѧ-Ҥ ,á .ͧ .طûҡ 10280 . 02-174-2346-7

Link : ͹ҹ | | ͧ | | ԧ | ѺѴ껷 | ѺѴ | | ᾤࡨ | ᾤࡨͧ | չ | ᾤࡨ | ѹ | | û | | Թ | | | ٪ | ҧô | ´ | ᾤࡨԧ | | | ٯҹ | á | Ϳԡ | | | ᾤࡨû | ǫŹ | ᾤࡨ | ᾤࡨѹ | ᾤࡨ | ԡ | ѧ | ԻԹ | ѧ | ᾤࡨ๻ |