Ǿ ҤҶ١ ᾤࡨ
!!! Դ !!! Դ֧ !!! ԹԿ !!! Think About Travel, Think About Us, Tourinlove
ͺ Դ س س˹ԧ س س 02-174-2346-7


Hotline Dtac : 088-8860049 // TRUE : 091-7976745 // AIS : 088-4492534

 


 

 

  ҧ 3ѹ2׹

Ǿ ʷ DD-L09-MMRSYR_JUL

´ : ا෾ ͹ͧ
ҧ-(਴ҧ) ਴Ǵҡͧ 
ҧ-˧Ǵ-Ѵ - й͹ǵ
਴ʹ -ҧ й͹ҹ
Ѵ Ҵʡ͵-਴⺵зǹ(෾ѹ)
Թ͹ ҧ͡ - ا෾

ҤҶ١ ᾤࡨ ¡úԹ NOKAIR
˹Թҧ

04-06 , 11-13 , 18-20 , 25-27 ..59  9999.-
02-04 , 07-09 , 09-11 , 16-18 , 23-25 ..59  9999.-
30 .. - 01 ..59  9999.-


 

ҧ ˧Ǵ иҵԹǹ 3ѹ2׹

Ǿ ʷ FD-L05-RGNMMR_OCT

´ :
ا෾ ҧ ˧Ǵ - Ѵ ਴ʹ
Ҫѧçͧ  иҵԹǹ
иҵԹǹ ˧Ǵ - й͹ǵ ਴ ҧ
й͹ҹ ਴Ǵҡͧ -ҧ - ਴⺵зǹ (෾ѹ)
෾ЫԺ ͻ駵Ҵʡ͵
ѴԹ͹ ҧ͡    ا෾

ҤҶ١ ᾤࡨ ¡úԹ AIRASIA
˹Թҧ

11-13, 12-14, 16-18, 17-19, 18-20 .. 59 10900.-
19-21, 23-25, 24-26, 25-27, 26-28 .. 59   10900.-
30 ..-2 .. 59    .. 59  10900.-
1-3, 2-4, 3-5, 7-9, 8-10, 9-11, 10-12 .. 59   10900.-
14-16, 21-23, 22-24, 23-25  .. 59   10900.-
 24-26, 28-30, 29-31 .. 59    10900.-
30 ..-1 .. 59, 31 ..-2 .. 59  .. 59  10900.-
4-6, 5-7, 6-8, 7-9, 13-15, 14-16, 18-20 .. 59   10900.-
19-21, 20-22, 21-23, 25-27, 26-28, 27-29, 28-30 ..59   10900.-
1-3, 2-4, 4-6, 8-10, 11-13, 15-17 .. 59  10900.-
18-20, 22-24, 25-27 .. 59 10900.-
29 ..-1 .. 59  .. 59  10900.-


 

 

ҧ ˧ 3ѹ2׹

Ǿ ʷ DD-L05-RGNMMR31_SEP

´ :
ا෾ ҧ ˧Ǵ иҵԹǹ
иҵԹǹ ˧Ǵ  ҧ
ҧ ا෾

ҤҶ١ ᾤࡨ ¡úԹ NOKAIR
˹Թҧ

2-4 , 5-7 , 9-11 , 11-13 , 12-14 , 16-18  .. 59   11900.-
18-20 , 19-21 , 23-25 , 26-28    .. 59   11900.-
3-5 , 4-6 , 10-12 , 17-19 , 24-26 , 25-27    .. 59   12900.-
 2-4 , 3-5 , 7-9 , 10-12 , 24-26 , 28-30   .. 59    11900.-
31 ..-2 .. 59    ...59   11900.-
 1-3, 8-10, 9-11, 14-16, 15-17, 17-19   .. 59    12900.-
22-24, 23-25, 29-31     .. 59    12900.-
30 ..-1 .. 59    .. 59   12900.-
 16-18, 18-20, 19-21     .. 59   13900.-
 4-6, 5-7, 6-8, 18-20, 20-22, 21-23, 25-27, 28-30 ..59   11900.-
7-9, 14-16, 19-21, 26-28, 27-29 .. 59    12900.-
12-24 .. 59      15900.-
1-3, 4-6, 8-10, 10-12, 11-13, 17-19, 18-20  .. 59   11900.-
22-24, 24-26, 25-27     .. 59   11900.-
 2-4, 3-5, 9-11, 16-18, 23-25    .. 59   12900.- 

 

ҧ ˧ 3ѹ2׹

Ǿ ʷ DD-L05-RGNMMR33_SEP

´ :
ا෾ ҧ ˧Ǵ иҵԹǹ
иҵԹǹ ˧Ǵ  ҧ
ҧ ا෾

ҤҶ١ ᾤࡨ ¡úԹ NOKAIR
˹Թҧ

16-18, 18-20, 19-21, 23-25, 26-28 .. 59    11900.-
3-5, 4-6, 10-12, 17-19, 24-26, 25-27  .. 59    12900.-
2-4, 3-5, 7-9, 10-12, 24-26, 28-30 .. 59    11900.-
31 ..-2 .. 59      11900.-
1-3, 8-10, 9-11, 14-16, 15-17, 17-19 ..59    12900.-
20-22, 23-25, 29-31 ., 30 ..-1 ..59 .. 59    12900.-
16-18, 18-20, 19-21 .. 59     13900.-
4-6, 5-7, 6-8, 18-20, 20-22, 21-23, 25-27, 28-30 .. 59   11900.-
7-9, 14-16, 19-21, 26-28, 27-29 .. 59    12900.-
12-24 .. 59      15900.-
1-3, 4-6, 8-10, 10-12, 11-13, 17-19, 18-20 .. 59   11900.-
22-24, 24-26, 25-27 .. 59     11900.-
2-4, 3-5, 9-11, 16-18, 23-25 .. 59    12900.- 

 

ҧ ˧ 3ѹ2׹

Ǿ ʷ TG-L05-RGNMMR31_SEP

´ :
ا෾ ҧ ˧Ǵ иҵԹǹ
иҵԹǹ ˧Ǵ  ҧ
ҧ ا෾

ҤҶ١ ᾤࡨ ¡úԹ NOKAIR
˹Թҧ

20-22, 21-23, 22-24   .. 59    12900.-
27-29, 28-30 .. 59, 29 ..- 1 ..59 .. 59   12900.-
2-4, 3-5, 4-6, 5-7, 9-11, 10-12, 11-13 .. 59   12900.
12-14, 16-18, 17-19 .. 59    12900.-
18-20, 19-21, 23-25, 24-26 .. 59    12900.-
25-27, 26-28 .. 59     12900.-
30 ..-2 .. 59     ..59 12900.-
4-6, 5-7, 6-8, 11-13, 12-24 .. 59    12900.-
13-15, 25-27, 26-28, 27-29 .. 59   12900.-
1-3, 2-4, 3-5, 7-9, 8-10, 9-11 .. 59   13900.-
10-12, 14-16, 15-17, 16-18  .. 59   13900.-
17-19, 18-20, 19-21, 20-22 .. 59   13900.-
21-23, 22-24, 23-25, 24-26 .. 59   13900.-
28-30, 29-31, 30 ..-1 .. 59 .. 59   13900.-
31 ..-2 .. 59  .. 59     13900.-
1-3, 2-4, 3-5, 8-10, 9-11 .. 59    12900.-
15-17, 16-18, 17-19 .. 59    12900.-
22-24, 23-25, 24-26, 29-31  .. 59   12900.-
30 ..-1 .. 59, 31 ..-2 .. 59   ..59 12900.-
4-6, 5-7, 6-8, 7-9, 10-12, 18-20 .. 59   13900.-
19-21, 20-22, 21-23 .. 59    13900.-
25-27, 26-28, 27-29, 28-30  .. 59   13900.-
5-7, 6-8, 7-9, 12-14, 13-15, 14-16 .. 59   12900.-
19-21, 20-22, 21-23  .. 59    12900.-
26-28, 27-29, 28-30  .. 59    12900.-
1-3, 2-4, 3-5, 4-6, 8-10, 9-11   .. 59  13900.-
10-12, 11-13, 15-17, 16-18, 17-19 .. 59   13900.-
18-20, 22-24, 23-25, 24-26, 25-27 ..59   13900.-
29 ..-1 ..59 , 30 ..-2 .. 59    ..59 13900.-


 

ҧ ˧Ǵ 3ѹ2׹

Ǿ ʷ UB-L188-EXP_RGN_SEP

´ : ا෾ ҧ
ҧҧ͡ ¡-ҧ - ˧Ǵ - ҧ
ҧ ا෾ 

ҤҶ١ ᾤࡨ ¡úԹ MYANMAR AIRLINES
˹Թҧ

3-5 , 10-12 , 17-19 , 24-26 ..59   11888.-
1-3 , 8-10 , 15-17 , 22-24 , 29-31 ..59  11888.-
5-7 , 12-14 , 19-21 , 26-28 ..59   11888.-
2-4 , 9-11 , 16-18 , 23-15 ..59   11888.-
 30 ..-2 ..59    ..59 11888.-
 

 

 

  ;෾ѹ ਴Ǵҡͧ 3 ѹ 2 ׹

Ǿ DD-L120-MMR001_MYANMAR_JIB_JIB_MAR-SEP

´ : ا෾-ҧ-
਴ž-਴⺵ҷǹ-෾ѹ-෾ЫԺ            
˧Ǵ-Ѵ-਴ʹ-й͹ǵ
਴-Ҫѧçͧ-Ѵ਴骹Ժ
Ѵокٻؾó-਴Ǵҡͧ              
ҧ-Ҵʡ͵-й͹ҹ-ا෾ 

                                                                                               
ҤҶ١ ᾤࡨ ¡úԹ Nok Air
˹Թҧ


3-5 , 4-6 , 10-12 , 11-13 , 17-19 ..59   9999.-
18-20 , 24-26 , 25-27 ..59    9999.-
1-3 , 2-4 , 8-10 , 9-11 , 15-17 , 19-21 ..59  9999.-
22-24 , 23-25 , 29-31 ..59    9999.-
16-18 ..59     11999.-
17-19 , 18-20 ..59    10999.-
5-7 , 6-8 , 19-21 , 20-22 , 26-28 , 27-29..59  9999.-
12-14 ..59     11999.-
13-15 ..59     10999.-
2-4 , 3-5 , 9-11 , 10-12 , 16-18 ..59   9999.-
17-19 , 23-25 , 24-26 ..59    9999.- 

 

ҧ ˧Ǵ иҵԹǹ 3ѹ2׹

Ǿ ʷ UB-EXP_RGNKYTO_SEP

´ :
͹ͧ ҧ-˧Ǵ - иҵԹǹ    
иҵԹǹ-˧Ǵ-иҵ-ѧçͧ
й͹ǵ-਴-਴Ǵҡͧ    
ѹ ⺵зǹ ෾ѹ-й͹ҹ
Ҵʡ͵-¡-ҧ-͹ͧ

ҤҶ١ ᾤࡨ ¡úԹ MYANMAR AIRLINES
˹Թҧ


3-5 , 10-12 , 17-19 , 24-26 ..59 12888.-
1-3 , 8-10 , 15-17 , 22-24 , 29-31 ..59 12888.-
5-7 , 12-14 , 19-21 , 26-28 ..59 12888.-
2-4 , 9-11 , 16-18 , 23-15 ..59 12888.-
30 ..-2 ..59  ..59 12888.-

 

 

ҧ ˧ ෾ѹ 3ѹ

Ǿ ʷ DD-L120-MMR04_SUPERSALE_4STAR_SEP

´ :  
ا෾-ҧ-˧Ǵ-Ѵ-਴ʹ
Ҫѧçͧ-ٹ-иҵԹǹ
иҵԹǹ-਴-й͹ǵ
кٻؾó-оطʹҷѵ
਴Ǵҡͧ-ҧ--਴ž
Ѵ-਴⺵зǹ-෾ѹ-෾ЫԺ-Ҵʡ͵-ا෾     
   
ҤҶ١ ᾤࡨ ¡úԹ NOKAIR
˹Թҧ

01-03 , 02-04 , 08-10 , 09-11 ..59  11900.-
15-17 ..59  12900.-
16-18 ..59  13900.-
19-21 , 22-24 , 23-25 ..59  12900.-
29 - 31 ..59  11900.-
30 .. - 01 ..59  11900.-
05-07 , 06-08 ..59  11900.-
11-13 ..59  13900.-
12-14 ..59  15900.-
13-15 ..59  13900.-
19-21 , 20-22 , 26-28 , 27-29 ..59  11900.-
02-04 , 03-05 , 09-11 ..59 11900.-
10-12 , 16-18 ..59  11900.-
17-19 , 23-25 , 24-26 ..59  11900.-


 

 

ҧ ˧ 3ѹ

Ǿ ʷ DD-L120-MMR04_5 STAR_SEP

´ :   ا෾-ҧ-˧Ǵ
Ѵ-਴ʹ-Ҫѧçͧ-ٹ
иҵԹǹ (ö鹾иҵ)-иҵԹǹ
਴-й͹ǵ-˧Ǵ-оطʹҷѵ
кٻؾó-਴Ǵҡͧ
ҧ--਴ž-Ѵ-਴⺵зǹ-෾ѹ
෾ЫԺ-Ҵʡ͵-ا෾                            
                                          
ҤҶ١ ᾤࡨ ¡úԹ NOK AIR
˹Թҧ

17-19 , 18-20 , 24-26 , 25-27 ..59  12900.-
01-03 , 02-04 , 08-10 , 09-11 ..59  12900.-
15-17 ..59  13900.-
16-18 ..59  14900.-
19-21 , 22-24 , 23-25 ..59  13900.-
29-31 ..59  12900.-
30 .. - 01 ..59  12900.-
05-07 , 06-08 ..59  12900.-
11-13 ..59  14900.-
12-14 ..59  16900.-
13-15 ..59  14900.-
19-21 , 20-22 , 26-28 ..59  12900.-
27-29 ..59  12900.-
02-04 , 03-05 , 09-11 , 10-12 ..59  12900.-
16-18 , 17-19 , 23-25 , 24-26 ..59  12900.- 

 

 

ح ҧ 3ѹ2׹

ʷ DD-L09-BLESSING MMR_SEP
ا෾-ҧ-˧Ǵ Ѵ ਴ʹ
Ҫѧçͧ -  иҵԹǹ (ö֧ʹ)
(иҵԹǹ)-˧Ǵ-й͹ǵ
਴-ҧ й͹ҹ ਴Ǵҡͧ 
ͧ (਴ҧ)-ҧ-਴⺵зǹ(෾ѹ)
ͻ駵Ҵʡ͵ -     ѴԹ͹-ҧ͡-ا෾

ҤҶء ᾤࡨ ¡úԹ NOKAIR
˹Թҧ

11-13     ..59   12900.-
17-19    ..59  
12900.-
18-20     ..59  
12900.-
24-26     ..59  
12900.-
25-27    ..59  
12900.-
1-3    ..59  
12900.-
2-4    ..59  
12900.-
7-9     ..59   12900.-
8-10    ..59  
12900.-
9-11     ..59 
12900.-
15-17     ..59   14900.-
16-18     ..59  
14900.-
17-19     ..59  
12900.-
22-24     ..59  
12900.-
23-25     ..59  
12900.-
29-31     ..59  
12900.-
30 ..- 1 ..59  
12900.-
4-6     ..59  
12900.-
5-7     ..59  
12900.-
6-8     ..59  
12900.-
12-14     ..59  
14900.-
13-15     ..59  
14900.-
14-16    ..59  
12900.-
2-4     ..59  
12900.-
3-5     ..59  
12900.-
9-11     ..59  
12900.-
10-12     ..59  
12900.-
16-18     ..59  
12900.-
17-19     ..59  
12900.-
23-25     ..59  
12900.-
24-26     ..59  
12900.-


  

ûѴ ҤҨ꺨 3ѹ2׹

ʷ DD-L120-MMR012_PROSAVE_SEP

´ : ا෾-ҧ-˧Ǵ-਴ʹ
ٹ-иҵԹǹ-иҵԹǹ-Ѵ
Ҫѧçͧ-਴-й͹ǵ-˧Ǵ
оطʹҷѵ-਴Ǵҡͧ
ҧ-਴⺵зǹ-෾ѹ-෾ЫԺ-ا෾

ᾤࡨ ҤҶ١ ¡úԹ NOK AIR
˹Թҧ

17-19 , 18-20 , 24-26 , 25-27    ..59 10900.-
01-03 , 02-04 , 08-10 , 09-11    ..59 10900.- 
15-17 , 19-21 , 22-24 , 23-25 , 29-31   ..59 10900.-
17-19 , 18-20     ..59 11900.-
16-18      ..59 12900.-
30 . - 1 ..59    ..59 10900.-
05-07 , 06-08 , 19-21 , 20-22    ..59 10900.-
26-28 , 27-29     ..59 10900.-
11-13 , 13-15     ..59 11900.-
12-14      ..59 12900.-
02-04 , 03-05 , 09-11 , 10-12    ..59 10900.-
16-18 , 17-19 , 23-25 , 24-26   ..59 10900.- 

ء ѳ 4ѹ

ʷ PG-L120-MMR051_MYANMAR_SEP

´ : ا෾-ѳ-öء
ء-Ѵ਴ԡͧ-Ѵ͹ѹ-Ѵ-Ѵغҧ-ѴԹ
Ѵѭѭ-øѹ-਴Ǫҹ-ͧԴ
öѺѳ-  ѳ-ͧԧع-ҹԧع
਴ԧع-ͧǴ-Цѧԧع-Ҫѧѳ-
Ҫѧѡǹҹͧ-  Ըҧ˹Ҿоѡس
Ѵҡѹ§-ѳ-ا෾

ҤҶ١ ᾤࡨ : ¡úԹ BANGKOK AIRWAYS
˹Թҧ

11-14 , 18-21 , 25-28    ..59  19900.-
09-12 , 16-19 , 17-20    ..59  19900.-
29 ..-02 ..59   ..59  19900.-
12-15 , 27-30    ..59  19900.-
10-13 , 17-20 , 24-27    ..59  19900.-


 

ùͧ Թ 3ѹ

ʷ PG-L120-MMR021_PRONONGDEE_OCT

´ : ا෾-ҧ-਴⺵ҷǹ
෾ѹ-й͹ҹ-਴Ǵҡͧ-Ҵʡ͵
ҧ-Ѵ-਴ʹ-Ҫѧçͧ-਴
й͹ǵ-ٹ-иҵԹǹ(ö鹾иҵ)
иҵԹǹ-˧Ǵ-ҧ-ا෾

ҤҶ١ ᾤࡨ ¡úԹ BANGKOK AIRWAYS
˹Թҧ


03-05 , 10-12 , 17-19 , 24-26   ..59  11900.-
01-03 , 08-10 , 15-17 , 19-21 , 22-24   ..59  11900.-
05-07 , 19-21 , 26-28     ..59  11900.-
12-14      ..59  12900.-
02-04 , 09-11 , 16-18 , 23-25    ..59  11900.-
30 .-2 .59    ..59  11900.-


 

ùͧ ҧ ˧ Թǹ 3ѹ2׹

ʷ WE-L120-MMR013_PRONEW_OCT

´ : ا෾-ҧ-਴⺵зǹ-෾ѹ
ù͹ҹ-਴Ǵҡͧ-ҧ-Ѵ-਴ʹ
Ҫѧçͧ-਴-й͹ǵ-ٹ
иҵԹǹ(ö鹾иҵ)-иҵԹǹ-˧Ǵ-ҧ-ا෾

¡úԹ THAI SMILE
˹Թҧ


03-05 , 10-12 , 17-19 , 24-26  ..59 12900.-
01-03 , 08-10 , 15-17    ..59 11900.-
22-24 , 29-31   ..59 11900.-
05-07 , 13-15 , 19-21 , 26-28   ..59 11900.-
12-14     ..59 14900.-
02-04 , 09-11 , 16-18 , 23-25   ..59 11900.-
30 .-02 ..59   ..59 11900.-


 


 

 

ѳ ʡ¹ ѧ ԧع 3ѹ

ʷ PG-L120-MMR03
ا෾-ѳ-ʡ¹-਴ٴ-ѧ-öҪͧ-ʡ¹
Ҫѧѳ-Ҫѧѡǹҹͧ-Ѵʴ-Һ٪Ժؿ-ԧع
Цѧԧع-਴ԧع-Ѫ
Ըҧ˹Ҿоѡس-ѳ-û
оҹ-Ѵҡѹ§-ا෾
¡úԹ BANGKOK AIRWAYS
˹Թҧ

03-05 , 10-12 , 17-19 , 24-26 ..59  13900.-
01-03 , 08-10 , 15-17 , 17-19 , 19-21 ..59  13900.-
05-07 , 12-14 , 19-21 , 26-28 ..59  13900.-
02-04 , 09-11 , 16-18 , 23-25 ..59  13900.-

 

 

ѳ ʡ¹ ѧ ԧع 3ѹ

ʷ PG-L120-MMR03_PG
ا෾-ѳ-ʡ¹-਴ٴ-ѧ-öҪͧ         
ʡ-Ҫѧѳ-Ҫѧѡǹҹͧ-Ѵʴ
Һ٪Ժؿ-ԧع-Цѧԧع-਴ԧع-Ѫ-Ըҧ˹Ҿоѡس   
ѳ-û-оҹ-Ѵҡѹ§-ا෾

¡úԹ BANGKOK AIRWAYS
˹Թҧ

03-05 , 10-12 , 17-19 , 24-26 ..59  13900.- 

λ ԧҺ 3ѹ2׹
ʷ 8M-L40-MMR_HAPPY_3D2N_OCT

ʹԹóԖѴ–਴ʹ(иҵ)
иҵԹǹ-оطʹǵ (й͹ҹ)
Ҫѧçͧ਴蹖਴⺵зǹ෾ѹ
෾ЫԺ਴Ǵҡͧ-ʡ͵
оطʹҷѵ (й͹ҹ)਴Һ
Թ͹-ҧҧ͡-ا෾

ҤҶ١ ᾤࡨ ¡úԹ MYANMAR NATIONAL AIRLINES
˹


3-5 , 10-12 , 17-19 , 24-26 ..59  14999.-
1-3 , 8-10 , 15-17 ..59  14999.-
22-27 , 29-31 ..59   14999.-
5-7 , 19-21 , 26-28 ..59  14999.-
20-22 ..59     16999.-
12-14 .. 59   16999.- 

 

 

 

 

  ҧ ˧Ǵ Թǹ

Ǿ FD-L03-MYANMAR_YANGON_INKHWAN_NOV

´ : ا෾ - ҧ
਴䨻 - ˧Ǵ - иҵ - Ҫѧçͧ
иҵԹǹ (ö鹾иҵ) -оطʹǵ
ҧ - ਴Ǵҡͧ - - ਴⺵ҷǹ
෾ѹ - ෾ЫԺ - оطʹҷѵ
ѴԹ͹ - ҧ͡ - Ҵʡ͵ 

                                                                      
ҤҶ١ ᾤࡨ ¡úԹ AirAsia
˹Թҧ


15-17 ..59     12900.-
18-20 ..59     13900.-
10-12 ..59     13900.-
1-3 , 3-5 , 9-11 , 10-12 , 16-18 ..59   12900.-
17-19 , 23-25 , 24-26 ..59    12900.-
1-3 , 7-9 , 14-16 , 20-22 , 28-31 , 29-31 ..59  13900.-
6-8 , 8-10 , 13-15 , 15-17 , 16-18 , 27-29 ..59  12900.-
4-6 , 5-7 , 18-20 , 19-21 ..59   12900.-
12-14 ..59     13900.-

 

ҧ ˧ Ǵҡͧ ෾ѹ 3ѹ

ʷ 8M-L120-MMR04_VINTAGE_OCT

´ :
ا෾-ҧ-˧Ǵ-ٹ-иҵԹǹ(ö鹾иҵ)
иҵԹǹ-਴-й͹ǵ-˧Ǵ
иҵ਴ʹ-ҧ-кٻؾó
਴Ǵҡͧ-ҧ-й͹ҹ-Ѵ-਴⺵зǹ
෾ѹ-෾ЫԺ-Ҵʡ͵-ا෾

ҤҶ١ ᾤࡨ ¡úԹ MYANMAR AIRWAYS
˹Թҧ

11-13 , 17-19 , 24-26 , 25-27  ..59 13900.-
20-22    ..59 12900.-
1-3 , 2-4 , 8-10 , 9-11    ..59 13900.-
15-17 , 16-18 , 17-19 , 19-21   ..59 13900.-
22-24 , 23-25 , 29-31    ..59 13900.-
11-13 , 20-22 , 27-29    ..59 12900.-
30 .-1 ..59   ..59 13900.-
5-7 , 6-8 , 19-21    ..59 13900.-
26-28     ..59 13900.-
3-5 , 10-12 , 17-19 , 24-26  ..59 12900.-
2-4 , 9-11 , 16-18   ..59 13900.-
30 .-2 ..59   ..59 12900.- 

ҧ ˧Ǵ 3ѹ

ʷ 8M-L120-MMR04_MYANMAR

´ :
ا෾-ҧ-˧Ǵ-ٹ
иҵԹǹ(ö鹾иҵ)-иҵԹǹ
਴-й͹ǵ-˧Ǵ-иҵ਴ʹ
Ѵ਴骹Ժ-кٻؾó-ҧ-਴Ǵҡͧ
ҧ-й͹ҹ-Ѵ-਴⺵зǹ-෾ѹ-෾ЫԺ
Ҵʡ͵-ا෾

ҤҶ١ ᾤࡨ ¡úԹ MYANMAR AIRWAYS
˹Թҧ

11-13 , 17-19   ..59  12900.-
18-20 , 24-26 , 25-27    ..59  12900.-
1-3 , 2-4 , 8-10 , 9-11 , 15-17   ..59  12900.-
16-18 , 17-19 , 18-20 , 19-21   ..59  12900.-
20-22      ..59  12900.-
22-24     ..59  13900.-
23-25 , 29-31    ..59  12900.-
30 .-1 ..59   ..59  12900.-
5-7 , 6-8 , 11-13    ..59  12900.-
19-21 , 20-22 , 26-28 , 27-29   ..59  12900.-
2-4 , 3-5 , 9-11 , 10-12    ..59  12900.-
16-18 , 17-19 , 24-26    ..59  12900.-
30 . - 2 ..59   ..59  12900.-
 

ء ѳ 4ѹ

ʷ PG-L120-MMR05
ا෾-ѳ-û-оҹ-Һͧѹ-ѴԹ-ѳ         
ء-Ѵ਴ԡͧ-Ѵ͹ѹ-Ѵ-Ѵغҧ-ѴԹ-Ѵѭѭ-øѹ
਴Ǫҹ-ͧԴ-ء-ѳ-ͧԧع-ҹԧع  
਴ԧع-ͧǴ-Цѧԧع-Ҫѧѳ-
Ҫѧѡǹҹͧ             
Ըҧ˹Ҿоѡس-Ѵҡѹ§-ѳ-ا෾

ҤҶ١ ᾤࡨ ¡úԹ BANGKOK AIRWAYS
˹Թҧ


11-14 , 18-21 , 25-28 ..59   22900.-
09-12 , 16-19 , 17-20 ..59   22900.-
12-15 , 27-30 ..59   22900.-
10-13 , 17-20 , 24-27 ..59   22900.-

 

ҧ ˧ 4ѹ

ʷ PG-L120-MMR02_MYANMAR_SEP

´ : ا෾-ҧ-
਴ž-  ˧Ǵ-Ѵ-਴ʹ
Ҫѧçͧ-ٹ-иҵԹǹ
иҵԹǹ-਴-й͹ǵ
˧Ǵ-Ѵокٻؾó-ҧ
й͹ҹ-਴Ǵҡͧ
ҧ-਴⺵ҷǹ-෾ѹ-෾ЫԺ-Ҵʡ͵-ا෾

ҤҶ١ ᾤࡨ ¡úԹ BANGKOK AIRWAYS
˹Թҧ

3-6   ..59   14900.-
8-11 , 17-20  ..59  14900.-
12-15 , 26-29  ..59   14900.-
9-12 , 23-29  ..59   14900.-
 

  ਴ԡͧ ع ਴Ǵҡͧ

Ǿ PG-L120-MMR10_MAR-SEP

´ : ا෾-ҧ-෾ѹ
਴⺵ҷǹ਴Ǵҡͧ-ҧ-ء
Ѵ਴ԡͧ-Ѵ͹ѹ-Ѵ-Ѵغҧ-ѴԹ
Ѵѭѭ-øѹ-਴Ǫҹ
ͧԴ蹡к͡-ء-ѳ-Ҫѧѳ
Ҫѧѡǹҹͧ-Ѵʴ-û-оҹ
ѳ-Ըҧ˹Ҿоѡس
Ѵҡѹ§-ѳ-ا෾

ҤҶ١ ᾤࡨ ¡úԹ Bangkok Airway
˹Թҧ

3-6 ..59     24900.-
8-11 , 17-20 ..59     24900.-
12-15 , 26-29 ..59    24900.-
9-12 , 23-26 ..59     24900.-

 

 

ҧ ء ѳ 4ѹ

ʷ PG-L120-MMR10
ا෾-ҧ-෾ѹ-਴⺵ҷǹ਴Ǵҡͧ
ҧ-ء-Ѵ਴ԡͧ-Ѵ͹ѹ-Ѵ-Ѵغҧ-ѴԹ
Ѵѭѭ-øѹ-਴Ǫҹ-ͧԴ蹡к͡-ء
ѳ-Ҫѧѳ-Ҫѧѡǹҹͧ-Ѵʴ-û-оҹѳ
Ըҧ˹Ҿоѡس-Ѵҡѹ§-ѳ-ا෾

ҤҶ١ ᾤࡨ ¡úԹ BANGKOK AIRWAYS
˹Թҧ

08-11 , 17-20 ..59 24900.-
12-15 , 26-29 ..59  24900.-
09-12 , 23-26 ..59  24900.-


 

ѡ 5 Һ٪ʶҹ 5ѹ

ʷ PG-L120-MMR08

´ : ا෾-ҧ-˧Ǵ-਴
иҵ-иҵԹǹ-иҵԹǹ
й͹ǵ-˧Ǵ-ҧ-оطʹҷѵ
਴⺵ҷǹ-਴Ǵҡͧ-ҧ-ء-Ѵ਴ԡͧ
Ѵ͹ѹ-Ѵ-Ѵغҧ-ѴԹ-Ѵѭѭ
øѹ-਴Ǫҹ-ͧԴ-ء
ѳ-Ҫѧѳ-Ҫѧѡǹҹͧ
Ѵʴ-û-оҹ-ѳ
Ըҧ˹Ҿоѡس-Ѵҡѹ§-ѳ-ا෾

ᾤࡨ ¡úԹ BANGKOK AIRWAYS
˹Թҧ

01-05 , 16-20 ..59  28900.-
11-15 , 25-29 ..59  28900.-
08-12 , 22-26 ..59  28900.-
 

ͧҧѺ !!


 

VISITOR

 ʶԵѹ

843

 ʶԵҹ

1748

 ʶԵ͹

ʶԵԻչ

ʶԵԷ

42217

337796

2164959

2012-06-11   

     TOURISM AUTHORITY OF THAILAND
   LICENSE NO. 11/06794

 © 2011 Tourinloveallway  All rights reserved.


📞 02-174-2214-5 , 02-1742346-7
📱  088-886-0049 , 091-797-6745 , 088-449-2534
📩  tourinlove9@gmail.com
💬 line: @tourinlove
   facebook: https://www.facebook.com/ILoveTourInLove/
 follow us official