ทัวร์พม่า

ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า ทัวร์พม่าราคาถูก แพคเกจทัวร์พม่า โปรแกรมทัวร์พม่า
!!! คิดจะเที่ยว !!! คิดถึงเรา !!! ทัวร์อินเลิฟ !!! Think About Travel, Think About Us, Tourinlove
สอบถามโปรแกรมโปรโมชั่น ติดต่อ คุณปุ้ย คุณหนิง คุณปลา คุณหยี 02-174-2346-7

Hotline Dtac : 088-8860049 // TRUE : 091-7976745 // AIS : 088-4492534

1 / 2


ทัวร์พม่า 2014 Super Shock!! พม่า ย่างกุ้ง

เที่ยวพม่า รหัส DD-L120-SUPER_9999

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์พม่า : ย่างกุ้ง - พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี
เจดีย์หงาทัตจี - เจดีย์กาบาเอ - เจดีย์โกทัตยี - เจดีย์ชเวดากอง - ไชน่าทาวน์ 
วัดบารมี - วัดพระเขี้ยวแก้ว - เจดีย์โบตะทาวน์ - เทพทันใจ - เทพกระซิบ
ตลาดสก๊อต - พระหินอ่อน

ทัวร์พม่าราคาถูก แพคเกจทัวร์พม่า โดย สายการบิน Nok Air
กำหนดเดินทาง

2-3 ส.ค.57
23-24 ส.ค.57
13-14 ก.ย.57
27-28 ก.ย.57
4-5 ต.ค.57
25-26 ต.ค.57
8-9 พ.ย.57
15-16 พ.ย.57
22-23 พ.ย.57           9999.-

ดาวน์โหลดรายละเอียด


ทัวร์พม่า 2014 ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม 3 วัน

เที่ยวพม่า รหัส DD-L120-PRO_SALE

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์พม่า : ย่างกุ้ง - หงสาวดี - วัดไจ้คะวาย
เจดีย์ชเวมอดอร์ - พระราชวังบุเรงนอง - คิมปูนแค้มป์ - พระธาตุอินทร์แขวน
พระธาตุอินทร์แขวน - พระไฝเลื่อน - เจดีย์ไจ้ปุ่น - พระนอนชเวตาเลียว
หงสาวดี - เจดีย์กาบาเอ - พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี - เจดีย์ชเวดากอง
ย่างกุ้ง - สิเรียม - เจดีย์เยเลพญา - วัดบารมี - เจดีย์โบตะทาวน์ - เทพทันใจ
เทพกระซิบ - ตลาดสก๊อต

พิเศษ!! ชมการแสดงโชว์เชิดหุ่นกระบอกแบบไพรเวท
พิเศษ! เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร+กุ้งแม่น้ำเผา

ทัวร์พม่าราคาถูก แพคเกจทัวร์พม่า โดย สายการบิน Nok Air
กำหนดเดินทาง

16-18 , 30 ส.ค.-1 ก.ย.57                       12900.-

6-8 ก.ย.57                                              12900.-

ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์พม่า 2014 ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม

เที่ยวพม่า รหัส FD-L120-MMR04_JUL-DEC

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์พม่า : ย่างกุ้ง - หงสาวดี - วัดไจ้คะวาย
เจดีย์ชเวมอดอร์ - พระราชวังบุเรงนอง - คิมปูนแค้มป์ - พระธาตุอินทร์แขวน
(รวมรถขึ้นพระธาตุ) - หงสาวดี - เจดีย์ไจ้ปุ่น - พระนอนชเวตาเลียว
พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี - เจดีย์ชเวดากอง - สิเรียม - เจดีย์เยเลพญา
วัดบารมี - เจดีย์โบตะทาวน์ - เทพทันใจ - เทพกระซิบ - ตลาดสก๊อต

พิเศษ!!เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร+กุ้งแม่น้ำเผา+แถมอาหารบนเครื่องฟรีไปกลับ

ทัวร์พม่าราคาถูก แพคเกจทัวร์พม่า โดย สายการบิน Thai Air Asia
กำหนดเดินทาง

4-6 , 11-13 , 18-20 , 25-27 ก.ค.57       13900.-

1-3 , 8-10 , 9-11 , 15-17 , 22-24 , 29-31 ส.ค.57      13900.-

26-28 ก.ย.57         13900.-

3-5 , 10-12 , 17-19  ต.ค.57        14900.-

12-14 , 19-21 , 26-28  ธ.ค.57       15900.-

ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์พม่า 2014 มัณฑะเลย์ ล่องแม่น้ำอิรวดี มิงกุน

เที่ยวพม่า รหัส FD-L120-MMR03_JUL-DEC

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์พม่า : มัณฑะเลย์ - สะพานไม้อูเบง
ทะเลสาบคองตามัน - พระราชวังมัณฑะเลย์ - พระราชวังไม้สักชเวนานจอง
วัดกุโสดอ - เขามัณฑะเลย์ - ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี
วัดมหากันดายง - เมืองมิงกุน - หมู่บ้านมิงกุน - เจดีย์มิงกุน - ระฆังมิงกุน
พระราชวังมัณฑะเลย์ - วัดมุยพะยาหรือวัดงูอันศักดิ์สิทธิ์

พิเศษ!!ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี+แถมฟรีชุดเสริมบารมี

ทัวร์พม่าราคาถูก แพคเกจทัวร์พม่า โดย สายการบิน Thai Air Asia
กำหนดเดินทาง

4-6 ก.ค.57  13900.-

8-10 , 22-24 ส.ค.57 13900.-

12-14 ก.ย.57  13900.-

3-5 , 10-12ต.ค.57  14900.-

7-9 , 28-30 พ.ย.57  14900.-

12-14 ธ.ค.57  14900.-

ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์พม่า 2014 ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม

เที่ยวพม่า รหัส DD-L120-MMR04_JUL-JAN15

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์พม่า : ย่างกุ้ง - หงสาวดี - วัดไจ้คะวาย
เจดีย์ชเวมอดอร์ - พระราชวังบุเรงนอง - คิมปูนแค้มป์ - พระธาตุอินทร์แขวน  
พระไฝเลื่อน - เจดีย์ไจ้ปุ่น - พระนอนชเวตาเลียว - หงสาวดี - เจดีย์กาบาเอ
พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี - เจดีย์ชเวดากอง - ชมโชว์เชิดหุ่นกระบอกพม่า
สิเรียม - เจดีย์เยเลพญา - วัดบารมี - เจดีย์โบตะทาวน์ - เทพทันใจ -
เทพกระซิบ - ตลาดสก๊อต

พิเศษ!!อาหารซีฟู๊ด(ซาซิมิ,กั้ง,กุ้ง,ปู,ปลา) เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร+กุ้งแม่น้ำเผา

ทัวร์พม่าราคาถูก แพคเกจทัวร์พม่า โดย สายการบิน Nok Air
กำหนดเดินทาง

4-6 ,12-14 , 25-27 ก.ค.57  14900.-

1-3 , 8-10 , 10-12 29-31 ส.ค.57 14900.-

5-7 , 19-21 ก.ย.57   14900.-

3-5 , 17-19 ต.ค.57   
31 ต.ค.-2 พ.ย.57   15900.-

7-9 , 14-16 , 21-23 , 28-30 พ.ย.57 15900.-

5-7 , 12-14 , 18-20 , 27-29 28-30 , 29-31 ธ.ค.57  
30 ธ.ค.57-1 ม.ค.58 
1 ม.ค.57-3 ม.ค.58 
2 ม.ค.57-4 ม.ค.58   16900.-

ดาวน์โหลดรายละเอียด
ทัวร์พม่า 2014 ย่างกุ้ง อินทร์แขวน

เที่ยวพม่า รหัส FD-L120-MMR04_JUL-SEP

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์พม่า : ย่างกุ้ง - หงสาวดี - วัดไจ้คะวาย
เจดีย์ชเวมอดอร์ - พระราชวังบุเรงนอง - คิมปูนแค้มป์ - พระธาตุอินทร์แขวน 
พระธาตุอินทร์แขวน - หงสาวดี - เจดีย์ไจ้ปุ่น - พระนอนชเวตาเลียว
พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี - เจดีย์ชเวดากอง - สิเรียม - เจดีย์เยเลพญา
วัดบารมี - เจดีย์โบตะทาวน์ - เทพทันใจ - เทพกระซิบ - ตลาดสก๊อต        

พิเศษ!!เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร+กุ้งแม่น้ำเผา+แถมอาหารบนเครื่องฟรีไปกลับ

ทัวร์พม่าราคาถูก แพคเกจทัวร์พม่า โดย สายการบิน Thai Air Asia
กำหนดเดินทาง

4-6 , 11-13 , 18-20 , 25-27 ก.ค.57  15900.-

1-3 , 8-10 , 9-11 , 15-17 , 22-24 , 29-31 15900.-

26-28 ก.ย.57    15900.-

ดาวน์โหลดรายละเอียด

ทัวร์พม่า 2014 ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม 3 วัน

เที่ยวพม่า รหัส DD-L120-SUPPERGOLD_SEP

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์พม่า : ย่างกุ้ง - หงสาวดี - วัดไจ้คะวาย
เจดีย์ชเวมอดอร์ - พระราชวังบุเรงนอง - คิมปูนแค้มป์ - พระธาตุอินทร์แขวน
พระไฝเลื่อน - เจดีย์ไจ้ปุ่น - พระนอนชเวตาเลียว - หงสาวดี - เจดีย์กาบาเอ
พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี - เจดีย์ชเวดากอง - ย่างกุ้ง - สิเรียม - เจดีย์เยเลพญา
วัดบารมี - เจดีย์โบตะทาวน์ - เทพทันใจ - เทพกระซิบ - ตลาดสก๊อต

พิเศษ!!เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร+กุ้งแม่น้ำเผา+พัก5ดาว+ชุดเสริมบารมีท่านละ 1 ชุด

ทัวร์พม่าราคาถูก แพคเกจทัวร์พม่า โดย สายการบิน Nok Air
กำหนดเดินทาง

23-25 ส.ค.57 14900.-

13-15 , 20-22 , 26-28 , 27-29 ก.ย.57 14900.-

ดาวน์โหลดรายละเอียด
ทัวร์พม่า 2014 ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม 3 วัน

เที่ยวพม่า รหัส FD-L120-SUPPERGOLD_SEP

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์พม่า : ย่างกุ้ง - หงสาวดี - วัดไจ้คะวาย
เจดีย์ชเวมอดอร์ - พระราชวังบุเรงนอง - คิมปูนแค้มป์ - พระธาตุอินทร์แขวน
พระไฝเลื่อน - เจดีย์ไจ้ปุ่น - พระนอนชเวตาเลียว - หงสาวดี - เจดีย์กาบาเอ
พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี - เจดีย์ชเวดากอง - ย่างกุ้ง - สิเรียม - เจดีย์เยเลพญา
วัดบารมี - เจดีย์โบตะทาวน์ - เทพทันใจ - เทพกระซิบ - ตลาดสก๊อต

พิเศษ!!เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร+กุ้งแม่น้ำเผา+พัก5ดาว+ชุดเสริมบารมีท่านละ 1 ชุด

ทัวร์พม่าราคาถูก แพคเกจทัวร์พม่า โดย สายการบิน Thai Air Asia
กำหนดเดินทาง

23-25 , 30-1 ก.ย.57 14900.-

6-8 ,13-15 , 20-22 , 27-29 ก.ย.57       14900.-

ดาวน์โหลดรายละเอียด
ทัวร์พม่า 2014 พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน

เที่ยวพม่า รหัส FD-L118-RGN01_JULY

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์พม่า : ย่างกุ้ง - พระพุทธไลยาสน์เจ๊าทัตยี
เจดีย์โปตาทาวน์ - เทพทันใจ เทพกระซิบ - ตลาดสก็อต- พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
หงสาวดี - สัการะพระธาตุมุเตาเจดีย์ชเวมอดอร์ - ตักบาตรพระ1,000 รูป ณ วัดไจ๊คะวาย
พระราชวังบุเรงนอง - พระธาตุอินทร์แขวน - พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว
เจดีย์ไจ๊ปุ่น - พระเขี้ยวแก้ว - วัดบารมี

                                               
ทัวร์พม่าราคาถูก แพคเกจทัวร์พม่า โดย สายการบิน Thai Air Asia
กำหนดเดินทาง

4-6 ก.ค.57   13900.-

11-13 ก.ค.57 (วันอาสาฬบูชา) 17900.-

18-20 , 25-27 ก.ค.57 14900.-

ดาวน์โหลดรายละเอียด
ทัวร์พม่า 2014  ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม

เที่ยวพม่า รหัส TG-L120-MMR04_11-13JUL

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์พม่า : ย่างกุ้ง - หงสาวดี - วัดไจ้คะวาย
เจดีย์ชเวมอดอร์ - พระราชวังบุเรงนอง - คิมปูนแค้มป์ - พระธาตุอินทร์แขวน 
พระไฝเลื่อน - เจดีย์ไจ้ปุ่น - พระนอนชเวตาเลียว - หงสาวดี - เจดีย์กาบาเอ
พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี - เจดีย์ชเวดากอง - ชมโชว์เชิดหุ่นกระบอกพม่า  
สิเรียม - เจดีย์เยเลพญา - วัดบารมี - เจดีย์โบตะทาวน์ - เทพทันใจ - เทพกระซิบ
ตลาดสก๊อต - วัดหงาทัตยี  

พิเศษ!!ชมโชว์หุ่นกระบอกแบบไพรเวทส่วนตัว+เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร+กุ้งแม่น้ำเผา

ทัวร์พม่าราคาถูก แพคเกจทัวร์พม่า โดย สายการบิน Thai Airway
กำหนดเดินทาง

11-13 ก.ค.57  18900.-

ดาวน์โหลดรายละเอียด
ทัวร์พม่า 2014  พุกาม มัณฑะเลย์

เที่ยวพม่า รหัส FD-L120-MMR05_JUL-DEC

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์พม่า : มัณฑะเลย์ - อมรปุระ - สะพานไม้อูเบ็ง
ทะเลสาบคองตามัน - วัดกุสินารา - พุกาม - วัดเจดีย์ชเวสิกอง - วัดอนันดา
วัดมนุหา - วัดกุบยางกี - วัดติโลมินโล - วัดสัญพัญญู - นั่งรถม้าชมเมือง
วิหารธรรมยันจี - เจดีย์ชเวชานดอร์ - โชว์พื้นเมืองหุ่นเชิด - พุกาม - มัณฑะเลย์
หมู่บ้านมิงกุน - มหาเจดีย์ยักษ์มิงกุน - ระฆังยักษ์มิงกุน - พระราชวังมัณฑะเลย์
พระราชวังไม้สักชเวนานจอง - ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี - วัดงู

ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนีและสักการะเจดีย์ชเวสิกองพุกาม

ทัวร์พม่าราคาถูก แพคเกจทัวร์พม่า โดย สายการบิน Thai Air Asia
กำหนดเดินทาง

24-27 ก.ค.57  21900.-

28-31 ส.ค.57  21900.-

18-21 ก.ย.57  21900.-

22-25 ต.ค.57  22900.-

13-16 , 27-30 พ.ย.57 22900.-

4-7 , 10-13 ธ.ค.57  22900.-

ดาวน์โหลดรายละเอียด
ทัวร์พม่า 2014 พม่า มัณฑะเลย์ มิงกุน ทุ่งเจดีย์พุกาม 4 วัน

เที่ยวพม่า รหัส FD-L118-MAL04_AUG-OCT

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์พม่า : มัณฑะเลย์ – พระราชวังมัณฑะเลย์
พระตำหนักไม้สักชเวนานจอง - วัดกุโสดอ - วัดกุสินารา - Mandalay Hill
มัณทะเลย์ - พุกาม - วัดเจดีย์ชเวสิกอง - วัดอนันดา - วัดมนุหา
วัดกุบยางกี - วัดติโลมิวัดสัญพัญูญู - พิเศษนั่งรถม้าชมเมือง
วิหารธรรมยันจี - เจดีย์ชเวชานดอร์ - โชว์พื้นเมืองเชิดหุ่น - อมรปุระ
สะพานไม้อูเบ็ง - ทะเลสาบคองตามัน - มัณฑะเลย์ - มหาเจดีย์ยักษ์ มิงกุน 
ระฆังยักษ์มิงกุน - เจดีย์พญาเธียรดาน - พระตำหนักไม้สักชเวนานจอง - วัดกุโสดอ
พิธีล้างหน้าพระมหามัยมุนี - มัณฑะเลย์ - กรุงเทพฯ

พิเศษ!!ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี

ทัวร์พม่าราคาถูก แพคเกจทัวร์พม่า โดย สายการบิน Thai Air Asia
กำหนดเดินทาง

22-25 ส.ค.57  23900.-
9-12 ส.ค.57  24900.-

25-28 ก.ย.57  23900.-

23-26 ต.ค.57  24900.-

ดาวน์โหลดรายละเอียด
ทัวร์พม่า 2014 ย่างกุ้ง สิเรียม หงสา 3วัน

เที่ยวพม่า รหัส 8M–L13–YANGON_SIRIAM_HONGSA3D

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์พม่า : มหาเจดีย์ชเวดากอง-วัดไจ้คะวาย
พระธาตุมุเตา-พระราชวังบุเรงนอง-พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว
พระพุทธรูปไจ้ปุ่น-ตลาดสก๊อต-พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี
เจดีย์โบตาทาวน์-พระเทพทันใจ-เทพกระซิบ-พระหินอ่อน-ช้างเผือก   
   

ทัวร์พม่าราคาถูก แพคเกจทัวร์พม่า โดย สายการบิน MYANMAR AIR WAYS
กำหนดเดินทาง
                                                                                                 
มิถุนายน
05-07 , 06-08 , 07-09 , 12-14 , 13-15 , 14-16 ,
19-21 , 20-22 , 21-23 , 26-28 , 27-29 , 28-30 มิ.ย.57                       9800.-
กรกฎาคม
03-05 , 04-06 , 05-07 , 17-19 , 18-20 , 19-21 ,
25-27 , 26-28 , 31ก.ค.-02ส.ค. ก.ค.57                                                   9800.-
10-12 , 11-13 , 12-14 ก.ค.57                                                                10,800
สิงหาคม
01-03 , 02-04 , 07-09 , 14-16 , 15-17 , 16-18 , 21-23 ,
22-24 , 23-25 , 28-30 , 29ส.ค.-01ก.ย. , 30ส.ค.-02ก.ย.57 ส.ค.57      9800.-
08-10 , 09-11 , 10-12 , 11-13 , 12-14 , 14-16 ส.ค.57                      10800.-
กันยายน
04-06 , 05-07 , 06-08 , 11-13 , 12-14 , 13-15 ,
18-20 , 19-21 , 25-27 , 26-28 , 27-29 ก.ย.57                                    9800.-

ดาวน์โหลดรายละเอียด
ทัวร์พม่า 2014 ย่างกุ้ง อินทร์แขวน หงสา สิเรียม 3 วัน 2 คืน

เที่ยวพม่า รหัส DD – L13 – RGN 3D.JUN-SEP

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์พม่า : เจดีย์เยเลพญา -วัดกาบาเอ 
พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี -เจดีย์โบตาทาวน์-พระเทพทันใจ  
ตลาดสก๊อต-มหาเจดีย์ชเวดากอง -วัดไจ้คะวาย-พระธาตุมุเตา 
พระราชวังบุเรงนอง-พระธาตุอินทร์แขวน-พระพุทธไสยาสน์
ชเวตาเลียว-พระพุทธรูปไจ้ปุ่น -พระหินอ่อน -ช้างเผือก   
                                                                                       
                           
ทัวร์พม่าราคาถูก แพคเกจทัวร์พม่า โดย สายการบิน NOK AIR
กำหนดเดินทาง

5 - 7, 7 - 9, 12 - 14, 14 - 16, 19 - 21, 21 - 23, 26 - 28, 28 - 30 มิ.ย.57                                13900.-

3 - 5, 5 - 7, 17 - 19, 19 - 21 , 24 - 26, 26 - 28, 31 ก.ค. - 2 ส.ค.57                                       13900.-

10 - 12, 12 - 14 ก.ค.57                                                                                                              14900.-

2 - 4, 7 - 9, 9 - 11, 16 - 18, 21 - 23, 23 - 25, 28 - 30, 30 ส.ค. - 02 ก.ย                                13900.-
14 - 16 ส.ค.57                                                                                                                            14900.-

4 - 6, 6 - 8, 11 - 13, 13 - 15, 18 - 20, 25 - 27, 27 - 29 ก.ย.57                                             13900.-

ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์พม่า 2014 ย่างกุ้ง สิเรียม หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน

เที่ยวพม่า รหัส DD - L05 – RGN04 JUN-AUG

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์พม่า : วัดไจ้คะวาย -เจดีย์ชเวมอร์ดอร์
พระราชวังบุเรงนอง-พระธาตุอินทร์แขวน-พระนอนชเวตาเลียว
เจดีย์ไจ๊ปุ่น-พระนอนตาหวาน-เจดีย์ชเวดากอง-เจดีย์โบตะทาวน์ 
ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต-วัดพระหินอ่อน -ช้างเผือก          

ทัวร์พม่าราคาถูก แพคเกจทัวร์พม่า โดย สายการบิน NOK AIR
กำหนดเดินทาง

1-3, 6-8, 7-9, 8-10, 12-14, 13-15, 14-16, 15-17 มิ.ย.57                
19-21, 20-22, 21-23, 22-24, 26-28, 27-29, 28-30 มิ.ย.57                           13900.-

29 มิ.ย. - 1 ก.ค., 3-5, 4-6, 5-7, 6-8, 10-12, 11-13 ก.ค.57      
12-14, 13-15, 17-19, 18-20, 19-21, 20-22, 24-26 ก.ค.57         
25-27, 26-28, 27-29 ก.ค., 31 ก.ค. – 2 ส.ค. ก.ค.57                                          13900.-

1-3, 2-4, 3-5, 7-9, 8-10, , 14-16, 15-17 , 16-18 ส.ค.57
17-19, 21-23, 22-24, 23-25, 24-26, 28-30 ส.ค.57        
29-31 ส.ค., 30 ส.ค. – 1 ก.ย., 31 ส.ค. – 2 ก.ย. 57 ส.ค.57                                   13900.-

09-11 , 10-12 ส.ค.57                                                                                          14900.-

4-6, 5-7, 6-8, 7-9, 11-13, 12-14, 13-15, 14-16 ก.ย.57 
18-20, 19-21, 20-22, 21-23, 25-27, 26-28, 27-29, 28-30 ก.ย.57               13900.-

                                                                                                               
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์พม่า 2014 ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน

เที่ยวพม่า รหัส PG - L05 – RGN03 JUN-AUG

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์พม่า : วัดไจ้คะวาย-เจดีย์ชเวมอร์ดอร์
พระราชวังบุเรงนอง-พระธาตุอินทร์แขวน-พระนอนชเวตาเลียว 
เจดีย์ไจ๊ปุ่น-ย่างกุ้ง -เจดีย์ชเวดากอง- เจดีย์โบตะทาวน์(เทพทันใจ) 
พระนอนตาหวาน -ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต            
                                                                                                         

ทัวร์พม่าราคาถูก แพคเกจทัวร์พม่า โดย สายการบิน BANGKOK AIRWAYS
กำหนดเดินทาง

6-8 , 7-9 , 13-15 , 14-16, 20-22 , 21-23 , 27-29 , 28-30 มิ.ย.57                       14900.-

4-6, 05-07, 11-13, 12-14, 18-20 , 19-21 , 25-27 , 26-28 ก.ค.57                       14900.-

1-3, 2-4, 8-10, 15-17, 16-18, 22-24 , 23-25 , 29-31, 30 ส.ค. - 01 ก.ย. ส.ค.57                 14900.-

9 -11, 10-12 ส.ค.57                                                                                                   15900.-

ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์พม่า 2014 ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน 4 วัน 3 คืน

เที่ยวพม่า รหัส 8M – L13 – RGN 4D. JUN-SEP

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์พม่า : วัดกาบาเอ-ตลาดสก๊อต-วัดไจ้คะวาย 
พระธาตุมุเตา-พระราชวังบุเรงนอง-พระธาตุอินทร์แขวน-พระพุทธไส
ยาสน์ชเวตาเลียว-พระรุทธรูปไจ๊ปุ่น-มหาเจดีย์ชเวดากอง-พระพุทธไสยาส์
เจ๊าทัตจี-เจดีย์โบตาทาวน์-พระเทพทันใจ-เทพกระซิบ- พระหินอ่อน-ช้างเผือก      
                                                                                           
ทัวร์พม่าราคาถูก แพคเกจทัวร์พม่า โดย สายการบิน โดย สายการบิน MYANMAR AIR WAYS
กำหนดเดินทาง

5-8, 6-9, 7-10, 12-15, 13-16, 14-17, 19-22, 20-23 มิ.ย.57                                 
21-24, 26-29, 27-30, 30 มิ.ย. - 01 ก.ค. มิ.ย.57                                                                       15500.-

3-6, 4-7, 5-8, 17-20, 18-21, 19-22, 25-28, 26-29, 31 ก.ค. - 03 ส.ค. ก.ค.57                     15500.-

1-4, 2-5, 7-10, 8-11, 9-12, 14-17, 15-18, 16-19, 21-24 ส.ค.57
22-25, 23-26, 28 ส.ค. - 01 ก.ย. , 29  ส.ค. - 2 ก.ย. , 30 ส.ค. - 3 ก.ย. ส.ค.57                          15500.-    

9-12, 10-13, 11-14 ส.ค.57                                                                                                      16500.-

4-7, 5-8, 6-9, 11-14, 12-15, 13-16, 18-21, 19-22, 25-28, 26-29, 27-30 ก.ย.57             15500.-

ดาวน์โหลดรายละเอียด
ทัวร์พม่า 2014 ย่างกุ้ง อินทร์แขวน หงสา สิเรียม 4 วัน 3 คืน

เที่ยวพม่า รหัส DD – L13 – RGN 4D. JUN-SEP

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์พม่า : เจดีย์เยเลพญา-วัดกาบาเอ
พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี-เจดีย์โบตาทาวน์-ตลาดสก๊อต
วัดไจ้คะวาย -พระธาตุมุเตา-พระราชวังบุเรงนอง-พระธาตุอินทร์แขวน
พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว-พระพุทธรูปไจ้ปุ่น- มหาเจดีย์ชเวดากอง
ย่างกุ้ง- เจดีย์โบตาทาวน์- พระเทพทันใจ-เทพกระซิบ-พระหินอ่อน

ทัวร์พม่าราคาถูก แพคเกจทัวร์พม่า โดย สายการบิน NOK AIR
กำหนดเดินทาง

5-8 , 7-10 , 12-15 , 14-17 , 19-22 , 21-24 ,  26-29 , 28-30 มิ.ย.57                                16500.-

3-6, 5-8, 10-13 , 12-15 , 17-20 , 19-22 , 24-27 , 26-29 , 31 ก.ค. - 03 ส.ค                   16500.-

2-5 , 7-10 , 16-19 , 21-24, 23-26, 28 ส.ค. - 01 ก.ย. , 30 ส.ค. - 03 ก.ย                            16500.-
9 - 12  , 14 - 17 ส.ค.57                                                                                                         17500.-

4-7, 6-9, 11-14, 13-16, 18-21, 20-23, 25-28, 27-30 ก.ย.57                                           16500.-

ดาวน์โหลดรายละเอียด
ทัวร์พม่า 2014 ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน

เที่ยวพม่า รหัส DD – L122 – MMR_04_3D.

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์พม่า : วัดไจ้คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอร์
พระราชวังบุเรงนอง-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน-พระไฝเลื่อน 
เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว-หงสาวดี-เจดีย์กาบาเอ-พระพุทธ
ไสยาสน์เจาทัตยี-เจดีย์ชเวดากอง -ตลาดไชน่าทาวน์-เจดีย์เยเลพญา
วัดบารมี- เจดีย์โบตะทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-ตลาดสก๊อต

ทัวร์พม่าราคาถูก แพคเกจทัวร์พม่า โดย สายการบิน NOK AIR
กำหนดเดินทาง

13 - 18 , 27 - 29 มิ.ย.57                                   16900.-

4-06 , 12-14 , 25-27 ก.ค.57                            16900.- 

2-04 , 08-10 ,  10-12 , 29-31 ส.ค.57             16900.-

6-08, 19-21 ก.ย.57                                           16900.-

3-05 , 17-19 , 22-25 ต.ค.57                            16900.-

ดาวน์โหลดรายละเอียด
ทัวร์พม่า 2014 ย่างกุ้ง อินทร์แขวน หงสา สิเรียม 4 วัน 3 คืน

เที่ยวพม่า รหัส FD – L13 – RGN 4D. 11-14JUL

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์พม่า : เจดีย์เยเลพญา-วัดกาบาเอ
พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี-เจดีย์โบตาทาวน์ ตลาดสก๊อต-วัดไจ้คะวาย 
พระธาตุมุเตา-พระราชวังบุเรงนอง-พระธาตุอินทร์แขวน-พระพุทธไสยาสน์
ชเวตาเลียว-พระพุทธรูปไจ้ปุ่น-มหาเจดีย์ชเวดากอง-เจดีย์โบตาทาวน์ 
พระเทพทันใจ-เทพกระซิบ-พระหินอ่อน-ช้างเผือก

ทัวร์พม่าราคาถูก แพคเกจทัวร์พม่า โดย สายการบิน NOK AIR
กำหนดเดินทาง

11 -14 ก.ค.57                        19999.-

ดาวน์โหลดรายละเอียด
ทัวร์พม่า 2014 ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน เนปิดอว์ 4 วัน 3 คืน

เที่ยวพม่า รหัส PG - L05 – RGN07 JUL-AUG

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์พม่า : พระนอนตาหวาน-เจดีย์โบตะทาวน์
เทพทันใจ-ชอปปิ้งตลาดสก็อต-สักการะเจดีย์ชเวดากอง-วัดไจ้คะวาย 
เจดีย์ชเวมอร์ดอร์-พระพุทธไสยาสน์-ชเวตาเลียว -เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระราชวัง
บุเรงนอง-พระธาตุอินทร์แขวน- เจดีย์อุปปาตสันติ-ชมเมืองเนปิดอร์โดยรอบ

ทัวร์พม่าราคาถูก แพคเกจทัวร์พม่า โดย สายการบิน BANGKOK AIRWAYS
กำหนดเดินทาง

18-21 , 25-28 ก.ค.57                                          19900.-
1-4 , 8-11 , 15-18 ,22-25 ส.ค.57                     19900.-
9-12 ส.ค.57                                                          20900.-

ดาวน์โหลดรายละเอียด
ทัวร์พม่า 2014 พม่า  มัณฑะเลย์ 3 วัน 2 คืน

เที่ยวพม่า รหัส PG-L05-MDL04_3D2N

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์พม่า : มัณฑะเลย์ – พระตำหนักไม้สักชเวนานดอว์ – วัดกุโสดอ
สะพานไม้สักอูเบง – วัดมหากันดายงค์ – พระราชวังมัณฑะเลย์   – ชมวิวยอดเขามัณฑะเลย์ 
มัณฑะเลย์ – ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุณี – อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

ทัวร์พม่าราคาถูก แพคเกจทัวร์พม่า โดย สายการบิน Bangkok Airways
กำหนดเดินทาง 

14-16, 18-20 เม.ย. 57     13,900.-

3-5 , 9-11 , 16-18 , 23-25 พ.ค. 57
30 พ.ค. - 1 มิ.ย 57     13,900.-

ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์พม่า 2014 ย่างกุ้ง สิเรียม หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน

เที่ยวพม่า รหัส PG-L05-RGN01_3D2N

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์พม่า : ย่างกุ้ง – หงสาวดี - วัดไจ้คะวาย – เจดีย์ชเวมอร์ดอร์
พระราชวังบุเรงนอง  – พระธาตุอินทร์แขวน - พระธาตุอินทร์แขวน – หงสาวดี - พระนอนชเวตาเลียว – เจดีย์ไจ๊ปุ่น – เจดีย์ชเวดากอง - ย่างกุ้ง - เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ)
พระนอนตาหวาน – ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต    

ทัวร์พม่าราคาถูก แพคเกจทัวร์พม่า โดย สายการบิน Bangkok Airways
กำหนดเดินทาง

11-13 , 14-16 , 18-20 , 19-21 , 25-27 , 27-29  เม.ย. 57  15,900.-

2-4 , 3-5 , 9-11 , 10-12 , 16-18 , 17-19 , 23-25 พ.ค. 57  15,900.-

24-26 , 30 พ.ค. – 1 มิ.ย. 57, 31 พ.ค. – 2 มิ.ย. 57                  15,900.-


ดาวน์โหลดรายละเอียด
ทัวร์พม่า 2014 ทัวร์พม่า  มัณฑะเลย์  พุกาม 4 วัน 3 คืน

เที่ยวพม่า รหัส PG-L05-MDL06_4D3N

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์พม่า : มัณฑะเลย์ – พระตำหนักไม้สักชเวนานดอว์ – วัดกุโสดอ
พระราชวังมัณฑะเลย์ - พุกาม - วัดอนันดา – วิหารธรรมยังยี – ชมวิวทะเลเจดีย์ที่เจดีย์มังคละ
ล่องเรือชมพระอาทิตย์ตกดินที่เจดีย์บูพญา - พุกาม–ตลาดยองอู – เจดีย์ชเวสิกอง
ชมวิวยอดเขามัณฑะเลย์ - ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุณี –สะพานไม้สักอูเบง

ทัวร์พม่าราคาถูก แพคเกจทัวร์พม่า โดย สายการบิน Bangkok Airways
กำหนดเดินทาง

4-7, 13-16, 24-27 เม.ย. 57    16,900.-

10-13, 15-18, 22-25 พ.ค. 57, 29 พ.ค. – 1 มิ.ย. 57  16,900.-

ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์พม่า 2014 พม่า มัณฑะเลย์ อังวะ สกายน์ มอญยอ พุกาม มิงกุน4วัน

เที่ยวพม่า รหัส DD-L77-MYAMAR_03

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์พม่า : สนามบินดอนเมือง - ย่างกุ้ง - หงสาวดี
เจดีย์ชเวมอดอว์ - พระราชวังบุเรงนอง -  เจดีย์ไจ๊ปุ่น - พระธาตุอินทร์แขวน
พระธาตุอินทร์แขวน - พระไฝ่เลื่อน - วัดไจ้คะวาย
พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียวหงสาวดี - ย่างกุ้ง - เจดีย์กาบาเอ - พระนอนเจ้าทัตจี
มหาเจดีย์ชเวดากอง - โชว์พื้นเมือง - วัดบารมี - วัดพระเขี้ยวแก้ว - เจดีย์โตตะตาวน์
ขอพรเทพทันใจ - เทพกระซิบ - ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต - ย่างกุ้ง

เมนูพิเศษ
เป็ดปักกิ่ง , สลัดกุ้งมังกร , กุ้งแม่น้าเผา , อาหารพื้นเมืองพม่า
บุฟเฟ่ต์นานาชนิด ณ ภัตตาคารการะเวก พร้อมชมโชว์พื้นเมือง

ทัวร์พม่าราคาถูก แพคเกจทัวร์พม่า โดย สายการบิน NOK AIR
กำหนดเดินทาง

10-12 ม.ค.57  18,900.-

14-16 ก.พ.57 19,900.-

ดาวน์โหลดรายละเอียด


ทัวร์พม่า 2014 พม่า มัณฑะเลย์ อังวะ สกายน์ มอญยอ พุกาม มิงกุน4วัน

เที่ยวพม่า รหัส TG-L77-MYAMAR_04

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์พม่า : มัณฑะเลย์ - อังวะ - สกาย - วัดโพธิตาต่อง
เจดีย์สัมพุทเธ - มอญยอ - เมืองพุกาม - พระเจดีย์ชเวซิกอง - วัดกุบยางกี
วัดมนุหา - วัดอนันดาวิหารธรรมยันจี - เจดีย์สัพพัญญู - เจดีย์ติโลมินโล
ร้านเครื่องเขิน - ชมพระอาทิตย์อัสดงที่เจดีย์ชเวซานดอว์ - อมรปุระ
สะพานไม้อูเบ็ง - ผ้าไหม - พระราชวังมัณฑะเลย์ - วัดกุโสดอร์วิหารชเวนันดอ
ภูเขามัณฑะเลย์ฮิลล์ พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี - มิงกุน

ทัวร์พม่าราคาถูก แพคเกจทัวร์พม่า โดย สายการบิน Thai smile
กำหนดเดินทาง

9-12 ม.ค. 57            27,900.-

13-16 ก.พ.57          27,900.-

ดาวน์โหลดรายละเอียด


ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง สิเรียม 3 วัน 2 คืน

เที่ยวพม่า รหัส 8M-L13-YANGON_SYRIAM3D

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์พม่า : ย่างกุ้ง สิเรียม
พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี เจดีย์โบตาทาวน์
วัดพระธาตุเขี้ยวแก้ว สก๊อตมาเก็ต พระมหาเจดีย์ชเวดากอง

ทัวร์พม่าราคาถูก แพคเกจทัวร์พม่า โดย สายการบิน Myanmar Airways
กำหนดเดินทาง

04 - 06 , 05 - 07 , 11 - 13 , 12 - 14 , 18 - 20
19 - 21 , 25 - 27 , 26 - 28 ตุลาคม 2556
01 - 03 , 02 - 04 , 08 - 10 , 09 - 11 , 15 - 17
16 - 18 , 22 - 24 , 23 - 25 พฤศจิกายน 2556
12 - 14 , 13 - 15 , 14 - 16 , 20 - 22
21 - 23 ธ.ค. 56
11,500

06 - 08 ธันวาคม 2556 14,500

05 - 07 ธันวาคม 2556 (วันพ่อ) 14,500
08 - 10 ธันวาคม 2556 (วันรัฐธรรมนูญ) 14,500
28 - 30 ธันวาคม 2556 (วันสิ้นปี) 14,500
29 - 31 ธันวาคม 2556 (วันสิ้นปี) 14,500
30 ธันวาคม - 01 มกราคม 2557 (วันปีใหม่) 14,500
31 ธันวาคม - 02 มกราคม 2557 (วันปีใหม่) 14,500

ดาวน์โหลดรายละเอียด


ทัวร์พม่า พม่า-ย่างกุ้ง-หงสา-สิเรียม-พระธาตุอินทร์แขวน 4 วัน

เที่ยวพม่า รหัส Y5-L44-YG_HS_SYRIAM_GOLDENROCK4D

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์พม่า : ย่างกุ้ง หงสาวดี วัดไจ๊คะวาย
พระธาตุมุเตา วังบุเรงนอง พระธาตุอินทร์แขวน
(ไม่รวมเสลี่ยงขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน)
พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียง วัดไจ๊ปุ่น วัดพระหินอ่อน ช้างเผือก
เจดีย์กาบาเอ ตลาดสก็อต เจดีย์ชเวดากอง ชมโชว์พื้นเมือง
สิเรียม เจดีย์เยเลพญา วัดบารมี พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี
เจดีย์โบตาทาวน์ พระเทพทันใจ เทพกระซิบ

ทัวร์พม่าราคาถูก แพคเกจทัวร์พม่า โดย สายการบิน Golden Myanmar
กำหนดเดินทาง

03 - 06 , 10 - 13 , 17 - 20 , 24 - 27 ต.ค. 56 17,900

05 - 08 ธันวาคม 2556 (วันพ่อ) 17,900
28 - 31 ธันวาคม 2556 (วันสิ้นปี) 19,900
29 ธันวาคม - 01 มกราคม 2557 (วันปีใหม่) 19,900

ดาวน์โหลดรายละเอียด


ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง-หงสา-สิเรียม-อินทร์แขวน 4 วัน

เที่ยวพม่า รหัส 8M-L13-YG_HS_SYRIAM_GOLDENROCK4D

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์พม่า : ย่างกุ้ง สิเรียม
เมืองหงสาวดี(พะโค) วัดไจ้คะวาย พระเจดีย์ชเวมอร์ดอว์
(พระธาตุมุเตา) พระราชวังบุเรงนอง เจดีย์ไจ๊ปุ่น คิมปูนแค้มป์
(เชิงเขาไจ้ก์โท) พระธาตุอินทร์แขวน พระธาตุอินทร์แขวน
พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว พระพุทธรูปไจ้ปุน
พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ภัตตาคารลอยน้ำการะเวก ย่างกุ้ง
สก๊อตมาเก็ต

***พิเศษ!!! กุ้งมังกร + เป็ดปักกิ่ง + กุ้งมังกร รวมเสลี่ยง***

ทัวร์พม่าราคาถูก แพคเกจทัวร์พม่า โดย สายการบิน Myanmar Airways
กำหนดเดินทาง

03 - 06 , 04 - 07 , 10 - 13 , 11 - 14 , 17 - 19
18 - 21 , 19 - 22 , 24 - 27 , 25 - 28 ต.ค. 56
31 ตุลาคม - 03 พฤศจิกายน 2556
01 - 04 , 07 - 10 , 08 - 11 , 14 - 17 , 15 - 18
21 - 24 , 22 - 25 พ.ย. 56
28 พฤศจิกายน - 01 ธันวาคม 2556
29 พฤศจิกายน - 02 ธันวาคม 2556
18,900

06 - 09 , 12 - 15 , 13 - 16 , 19 - 22
20 - 23 , 26 - 29 ธันวาคม 2556
22,000

21 - 24 ตุลาคม 2556 (วันปิยมหาราช) 18,900
23 - 26 ตุลาคม 2556 (วันปิยมหาราช) 18,900
05 - 08 ธันวาคม 2556 (วันพ่อ) 22,000
27 - 30 ธันวาคม 2556 (วันสิ้นปี) 22,000

ดาวน์โหลดรายละเอียด


ทัวร์พม่า พม่า-ย่างกุ้ง-หงสา-สิเรียม-พระธาตุอินทร์แขวน 4 วัน

เที่ยวพม่า รหัส 8M-L44-YG_HS_SYRIAM_GOLDENROCK4D

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์พม่า : ย่างกุ้ง สิเรียม
เจดีย์เยเลพญา เจดีย์โปตาทาวน์ พระตาหวาน
หงสาวดี เจดีย์ไจ๊ปุ่น เจดีย์ชเวมอดอว
พระราชวังบุเรงนอง พระธาตุอินทร์แขวน
(ไม่รวมเสลี่ยงขึ้น-ลง) หงสาวดี พระนอนชเวตาเลียว
ย่างกุ้ง พระเขี้ยวแก้ว เจดีย์ชเวดากอง โชว์พื้นเมือง
วัดบารมี ตลาดสก็อต พระหินอ่อน ช้างเผือก

ทัวร์พม่าราคาถูก แพคเกจทัวร์พม่า โดย สายการบิน Myanmar Airline
กำหนดเดินทาง

03 - 06 , 10 - 13 , 17 - 20 , 24 - 27 ต.ค. 56
07 - 10 , 14 - 17 , 21 - 24 พ.ย. 56
12 - 15 , 19 - 22 , 26 - 29 ธ.ค. 56
19,900

23 - 26 ตุลาคม 2556 (วันปิยมหาราช) 19,900
05 - 08 ธันวาคม2556 (วันพ่อ) 20,900
07 - 10 ธันวาคม 2556 (วันรัฐธรรมนูญ) 20,900
28 - 31 ธันวาคม 2556 (วันสิ้นปี) 21,900
29 ธันวาคม - 01 มกราคม 2557 (วันปีใหม่) 21,900

ดาวน์โหลดรายละเอียด


ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง-หงสา-พระธาตุอินทร์แขวน-สิเรียม 4วัน

เที่ยวพม่า รหัส 8M-L02-YG_HS_GD-R_SYRIAM4D

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์พม่า : ย่างกุ้ง พระเขี้ยวแก้ว
วัดบารมี(พระเกศามีชีวิต) พระนอนเจ๊าทัตจี(พระนอนตาหวาน)
พระมหาเจดีย์ชเวดากอง หงสาวดี วัดไจ่คะวาย พระธาตุมุเตา
พระธาตุอินทร์แขวน(รวมเสลี่ยง) เขาไจ่ปุ่น หงสาวดี
พระราชวังบุเรงนอง พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียง สิเรียม
เจดีย์กลางน้ำ ถ่ายรูปคู่กับเจดีย์ซูเลย์ พระนอนเจ๊าทัตจี
เจดีย์โบดาทาวน์ เทพทันใจ วัดพระหยก ช้างเผือก

พิเศษ!!! เป็ดปักกิ่ง และสลัดกุ้งมังกร,กุ้งแม่น้ำหงสาวดี

ทัวร์พม่าราคาถูก แพคเกจทัวร์พม่า โดย สายการบิน Myanmar Airways
กำหนดเดินทาง

10 - 13 ตุลาคม 2556 20,900

24 - 27 ตุลาคม 2556
31 ตุลาคม - 03 พฤศจิกายน 56
07 - 10 , 14 - 17 , 21 - 24 พ.ย. 56
29 พฤศจิกายน - 02 ธันวาคม 2556
12 - 15 , 19 - 22 , 20 - 23 , 26 - 29
27 - 30 , 28 - 31 ธ.ค. 56
21,900

22 - 25 ตุลาคม 2556 (วันปิยมหาราช) 21,900
29 ธันวาคม - 01 มกราคม 2557 (วันปีใหม่) 24,900
31 ธันวาคม - 03 มกราคม 2557 (วันปีใหม่) 24,900

ดาวน์โหลดรายละเอียด


ทัวร์พม่า พม่า-มัณฑะเลย์-มิงกุน-ทุ่งเจดีย์ พุกาม 4 วัน

เที่ยวพม่า รหัส FD-L44-MALDALAY_MINGKUN_JDBAGAN4D

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์พม่า : มัณฑะเลย์ พระราชวังมัณฑะเลย์
พระตำหนักไม้สักชเวนานจอง วัดกุโสดอ วัดกุสินารา Mandalay Hill
พุกาม วัดเจดีย์ชเวสิกอง วัดอนันดา วัดมนุหา วัดกุบยางกี
วัดติโลมินโล วัดสัญพัญูญู วิหารธรรมยันจี เจดีย์ชเวชานดอร์
อมรปุระ สะพานไม้อูเบ็ง ทะเลสาบคองตามัน มัณฑะเลย์
มหาเจดีย์ยักษ์ มิงกุน ระฆังยักษ์มิงกุน เจดีย์พญาเธียรดาน
พระตำหนักไม้สักชเวนานจอง วัดกุโสดอ พระมหามัยมุนี

***พิเศษนั่งรถม้าชมเมือง***
***โชว์พื้นเมืองเชิดหุ่น***

ทัวร์พม่าราคาถูก แพคเกจทัวร์พม่า โดย สายการบิน Air Asia
กำหนดเดินทาง

17 - 20 ตุลาคม 2556
21 - 24 พฤศจิกายน 2556
23,900

23 - 26 ตุลาคม 2556 (วันปิยมหาราช) 23,900
05 - 08 ธันวาคม 2556
(วันพ่อ) 23,900
07 - 10 ธันวาคม 2556 (วันรัฐธรรมนูญ) 23,900
30 ธันวาคม - 02 มกราคม 2557 (วันปีใหม่) 25,900

ดาวน์โหลดรายละเอียด


ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์-พุกาม 4 วัน

เที่ยวพม่า รหัส TG-L13-MANDALAY_BAGAN4D

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์พม่า : มัณฑะเลย์ เมืองอมรปุระ
วัดมหากันดายงค์ ทะเลสาบต่าวตะหมั่น สะพานไม้อู่เป่ง
ภูเขา มัณฑะเลย์ฮิล พระมหามัยมุนี มิงกุน เจดีย์มิงกุน
วิหารชเวนันดอร์ วัดกุโสดอร์ พุกาม วัดเจดีย์ชเวสิกอง
วัดอนันดา วัดมนุหา วัดกุบยางกี ชมชเวกุจี วิหารธรรมยันจี 
วัดสัพพัญูญู

ทัวร์พม่าราคาถูก แพคเกจทัวร์พม่า โดย สายการบิน Thai Smile
กำหนดเดินทาง

28 กันยายน - 01 ตุลาคม 2556
05 - 08 , 12 - 15 , 19 - 22 , 26 - 29 ต.ค. 56
24,900

02 - 05 , 09 - 12 , 16 - 19 , 23 - 26 ตุลาคม 2556
30 ตุลาคม - 02 ธันวาคม 2556
โปรดสอบถาม.-

14 - 17 , 21 - 24 ธ.ค. 56 27,900

30 ธันวาคม - 02 มกราคม 2557 (วันปีใหม่) 27,900

ดาวน์โหลดรายละเอียด


ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง พุกาม มัณฑะเลย์  อินเล 5 วัน 4 คืน

เที่ยวพม่า รหัส TG-L13-YANGON_BAGAN_MALDALAY_INLE5D

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์พม่า : มัณฑะเลย์
พระราชวังมัณฑะเลย์ วิหารชเวนันดอร์ วัดกุโสดอร์
สะพานไม้ อูเป็ง พุกาม วัดเจดีย์ชเวสิกอง วัดอนันดา
วัดมนุหา วัดกุบยางกี ชมชเวกุจี วิหารธรรม อินเล
แปลงผักลอยน้ำ วัดพองดออู หมู่บ้านทอผ้าอินปอขอม
วัดแมวกระโดด ย่างกุ้ง พระธาตุเจดีย์ชเวดากอง
เจดีย์โบตาทาว พระนอนเจ้าทัตจี ช้อปปิ้งสก็อตมาเก็ต

ทัวร์พม่าราคาถูก แพคเกจทัวร์พม่า โดย สายการบิน Thai Smile
กำหนดเดินทาง

19 - 23 ตุลาคม 2556 (วันปิยมหาราช) 32,900
28 ธันวาคม - 01 มกราคม 2557 (วันปีใหม่) 32,900

ดาวน์โหลดรายละเอียด


ทัวร์พม่า โปรแกรมพิเศษ สักการะมหา 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ แห่งพม่า 6 วัน

เที่ยวพม่า รหัส TG-L44-GRANDMYANMAR6D

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์พม่า : มัณฑะเลย์ สะพานไม้อูเบ็ง
ทะเลสาบคองตามัน พระราชวังมัณฑะเลย์ พระราชวังไม้สัก
ชเวนานจอง วัดกุโสดอ เขามัณฑะเลย์ พิธีล้างหน้าพระมหามุนี
พุกาม วัดเจดีย์ชเวสิกอง วัดอนันดา วัดมนุหา วัดกุบยางกี
วัดติโลมินโล วัดสัญพัญูญู วิหารธรรมยันจี เจดีย์ชเวชานดอร์
วัดพองดออู ทะเลสาบอินเล หมู่บ้านทอผ้าอินปอขอม
หมู่บ้านผลิตบุหรี่พื้นเมือง ชมวัดแมวกระโดด อินเล ย่างกุ้ง
หงสาวดี เจดีย์ชเวมอดอว์ พระธาตุอินทร์แขวน
(ไม่รวมเสลี่ยงขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน) หงสาวดี
พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว เจดีย์ชเวมอดอว์
พระราชวังบุเรงนอง เจดีย์ชเวดากอง วัดพระหินอ่อน ช้างเผือก
พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี เจดีย์โบตาทาวน์ เทพทันใจ
ตลาดสก็อต

ทัวร์พม่าราคาถูก แพคเกจทัวร์พม่า โดย สายการบิน Thai Smile
กำหนดเดินทาง

08 - 13 ตุลาคม 2556
19 - 24 พฤศจิกายน 2556
38,900

22 - 27 ตุลาคม 2556 (วันปิยมหาราช) 38,900
03 - 08 ธันวาคม 2556 (วันพ่อ) 38,900
10 - 15 ธันวาคม 2556 (วันรัฐธรรมนูญ) 38,900
27 ธันวาคม - 01 มกราคม 2557 (วันปีใหม่) 45,900

ดาวน์โหลดรายละเอียด


ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์-พุกาม-อินเล-ย่างกุ้ง-พระธาตุอินทร์แขวน 6วัน

เที่ยวพม่า รหัส TG-L02-MALDALAY_BAGAM_INLE_YK_GD-R6D

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์พม่า : มัณฑเลย์ อมรปุระ สะพานไม้อูเบ็ง
วัดมหากันดาหยง พระราชวังมัณฑเลย์ วัดกุโทดอ วัดชเวนันดอร์
วัดมหามุนี ชมวิวมัณฑเลย์ฮิล พิธีล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุนี
เมืองพุกาม วัดเจดีย์ชเวสิกอง กะยันสิททาอูมิน วิหารโลเมงโล
วัดอานันดา วิหารธรรมมายันจี เจดีย์ชเวสันดอร์ ชมวิว 360องศา
พุกาม เฮโฮ ทะเลสาบอินเล ยองชเว อินเลย์ วัดพองดองอู(พระบัวเข็ม)
หมู่บ้านทอผ้าอินปอขอม สวนลอยน้ำ อินเลย์ ย่างกุ้ง หงสาวดี
พระธาตุมุเตา พระธาตุอินทร์แขวน(รวมค่าเสลี่ยง) วัดไจ่คะวาย
พระราชวังบุเรงนอง พระนอนชเวตาเลียง ย่างกุ้ง พระมหาเจดีย์ชเวดากอง

พิเศษ!!! เป็ดปักกิ่ง และสลัดกุ้งมังกร,กุ้งแม่น้ำหงสาวดี

ทัวร์พม่าราคาถูก แพคเกจทัวร์พม่า โดย สายการบิน Thai Smile
กำหนดเดินทาง

04 - 09 , 10 - 16 , 25 - 30 ต.ค. 56
08 - 13 , 15 - 20 , 22 - 27 พ.ย. 56
41,900

18 - 23 ตุลาคม 2556 (วันปิยมหาราช) 41,900
04 - 09 ธันวาคม 2556 (วันพ่อ) 41,900
07 - 12 ธันวาคม 2556 (วันรัฐธรรมนูญ) 41,900
20 - 25 ธันวาคม 2556 (วันคริสต์มาส) 41,900

ดาวน์โหลดรายละเอียด


ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง 3 วัน 2 คืน ไหว้พระ 9 วัด

เที่ยวพม่า รหัส DD-L13-YANGON3D

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์พม่า : ย่างกุ้ง พระลาภมุนี
พระพุทธรูปหยกขาว เจดีย์กาบาเอ วัดบารมี สก๊อตมาเก็ต
หรือ ตลาดโบโจ๊ก พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี เจดีย์โบตาทาวน์
เจดีย์ชเวโพนพวิน เจดีย์โกทัตจี เจดีย์นงาทัตจี
พระมหาเจดีย์ชเวดากอง

ทัวร์พม่าราคาถูก แพคเกจทัวร์พม่า โดย สายการบิน Nok Air
กำหนดเดินทาง

04 - 06 , 06 - 08 , 11 - 13 , 13 - 15
18 - 20 , 20 - 22 , 25 - 27 , 27 - 29 พ.ย. 56
8,699

08 - 10 , 15 - 17 , 22 - 24 พ.ย. 56 9,200

ดาวน์โหลดรายละเอียด


ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง สิเรียม 3 วัน 2 คืน

เที่ยวพม่า รหัส DD-L13-YANGON_SYRIAM3D

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์พม่า : ย่างกุ้ง สิเรียม
พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี เจดีย์โบตาทาวน์
วัดพระธาตุเขี้ยวแก้ว สก๊อตมาเก็ต พระมหาเจดีย์ชเวดากอง

ทัวร์พม่าราคาถูก แพคเกจทัวร์พม่า โดย สายการบิน Nok Air
กำหนดเดินทาง

04 - 06 , 06 - 08 , 11 - 13 , 13 - 15 , 18 - 20
20 - 22 , 25 - 27 , 27 - 29 พฤศจิกายน 2556
8,999

08 - 10 , 15 - 17 , 22 - 24 พฤศจิกายน 2556 9,500

ดาวน์โหลดรายละเอียด


ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน 3วัน 2คืน

เที่ยวพม่า รหัส DD-L13-YANGON_HONGSA_GOLDENROCK3D

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์พม่า : ย่างกุ้ง พระธาตุมุเตา
พระราชวังบุเรงนอง พระธาตุอินทร์แขวน
พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว พระพุทธรูปไจ้ปุน สก๊อตมาเก็ต
พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี เจดีย์โบตาทาวน์ เทพทันใจ
วัดพระธาตุเขี้ยวแก้ว พระมหาเจดีย์ชเวดากอง

ทัวร์พม่าราคาถูก แพคเกจทัวร์พม่า โดย สายการบิน Nok Air
กำหนดเดินทาง

04 - 06 , 06 - 08 , 08 - 10 , 11 - 13 , 13 - 15
15 - 17 , 18 - 20 , 20 - 22 , 22 - 24 , 25 - 27
27 - 29 พฤศจิกายน 2556
15,500

ดาวน์โหลดรายละเอียด


ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง-หงสา-สิเรียม-อินทร์แขวน 4 วัน

เที่ยวพม่า รหัส DD-L13-YG_HONGSA_SYRIAM_GOLDENROCK4D

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์พม่า : ย่างกุ้ง สิเรียม
เมืองหงสาวดี(พะโค) วัดไจ้คะวาย พระเจดีย์ชเวมอร์ดอว์
(พระธาตุมุเตา) พระราชวังบุเรงนอง เจดีย์ไจ๊ปุ่น
คิมปูนแค้มป์(เชิงเขาไจ้ก์โท) พระธาตุอินทร์แขวน
พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว พระพุทธรูปไจ้ปุน
พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ภัตตาคารลอยน้ำการะเวก

พิเศษ!!! กุ้งมังกร + เป็ดปักกิ่ง + กุ้งมังกร รวมเสลี่ยง

ทัวร์พม่าราคาถูก แพคเกจทัวร์พม่า โดย สายการบิน Nok Air
กำหนดเดินทาง

08 - 11 , 15 - 18 , 22 - 25 พ.ย. 56 17,500

ดาวน์โหลดรายละเอียด


ทัวร์พม่า พม่า-ย่างกุ้ง-หงสา-สิเรียม-พระธาตุอินทร์แขวน 4 วัน

เที่ยวพม่า รหัส DD-L44-YG_SYRIAM_GOLDENROCK4D

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์พม่า : พระเขี้ยวแก้ว เจดีย์กาบาเอ
วัดพระหินอ่อน ช้างเผือก วัดบารมี เจดีย์ชเวดากอง หงสาวดี
เจดีย์ชเวมอดอว์ พระราชวังบุเรงนอง วัดไจ๊คะวาย
พระธาตุอินทร์แขวน(ไม่รวมเสลี่ยงขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน)
พระธาตุอินทร์แขวน วัดพระไฝเลื่อน หงสาวดี พระนอนชเวตาเลียว
ย่างกุ้ง พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจีโชว์พื้นเมือง ย่างกุ้ง สิเรียม
เจดีย์เยเลพญา เจดีย์โปตาทาวน์ เทพทันใจ ตลาดสก็อต

ทัวร์พม่าราคาถูก แพคเกจทัวร์พม่า โดย สายการบิน NOK AIR
กำหนดเดินทาง

01 - 04 , 15 - 18 พ.ย. 56 17,500

13 - 16 ธันวาคม 2556 17,900

04 - 07 ธันวาคม 2556 (วันพ่อ) 17,900
06 - 09 ธันวาคม 2556 (วันพ่อ) 17,900
08 - 11 ธันวาคม 2556 (วันรัฐธรรมนูญ) 17,900
29 ธันวาคม - 01 มกราคม 2557 (วันปีใหม่) 19,900

ดาวน์โหลดรายละเอียด


ทัวร์พม่า พม่า-ย่างกุ้ง-หงสา-พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน

เที่ยวพม่า รหัส DD-L44-YANGON_HONGSA_GOLDENROCK3D

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์พม่า : ย่างกุ้ง หงสาวดี เจดีย์ไจ๊ปุ่น
พระนอนชเวตาเลียว เจดีย์ชเวมอดอว์ พระราชวังบุเรงนอง
พระธาตุอินทร์แขวน พระไฝเลื่อน เจดีย์กาบาเอ พระตาหวาน
เจดีย์ชเวดากอง โชว์พื้นเมือง วัดพระเขี้ยวแก้ว เจดีย์กาบาเอ
วัดพระหินอ่อน ช้างเผือก เจดีย์โปตาทาวน์ พระเทพทันใจ
ตลาดสก็อต

ทัวร์พม่าราคาถูก แพคเกจทัวร์พม่า โดย สายการบิน NOK AIR
กำหนดเดินทาง

06 - 08 ธันวาคม 2556 15,900

04 - 06 ธันวาคม 2556 (วันพ่อ) 15,900
09 - 11 ธันวาคม 2556 (วันรัฐธรรมนูญ) 15,900
30 ธันวาคม - 01 มกราคม 2557 (วันปีใหม่) 18,900

ดาวน์โหลดรายละเอียด


ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง-หงสา-อินทร์แขวน 4 วัน

เที่ยวพม่า รหัส Y5-L13-YANGON_HONGSA_GOLDENROCK4D

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์พม่า : ย่างกุ้ง เมืองหงสาวดี(พะโค)
วัดไจ้คะวาย พระเจดีย์ชเวมอร์ดอว์(พระธาตุมุเตา)
พระราชวังบุเรงนอง เจดีย์ไจ๊ปุ่น พระธาตุอินทร์แขวน
พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว พระพุทธรูปไจ้ปุน
พระมหาเจดีย์ชเวดากอง สก๊อตมาเก็ต

พิเศษ รับประทานอาหารที่ ภัตตาคารการะเวก

ทัวร์พม่าราคาถูก แพคเกจทัวร์พม่า โดย สายการบิน Golden Myanmar
กำหนดเดินทาง

07 - 10 ธันวาคม 2556 (วันรัฐธรรมนูญ) 19,500

ดาวน์โหลดรายละเอียด


ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์-พุกาม 4 วัน 3 คืน

เที่ยวพม่า รหัส FD-L13-MANDALAY_BAGAN4D

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์พม่า : มัณฑะเลย์ เมืองอมรปุระ
วัดมหากันดายงค์ ทะเลสาบต่าวตะหมั่น สะพานไม้อู่เป่ง
ภูเขามัณฑะเลย์ฮิล พระมหามัยมุนี มิงกุน เจดีย์มิงกุน
วิหารชเวนันดอร์ วัดกุโสดอร์ พุกาม พุกาม วัดเจดีย์ชเวสิกอง
วัดอนันดา วัดมนุหา วัดกุบยางกี ชมชเวกุจี วิหารธรรมยันจี 
วัดสัพพัญูญู

ทัวร์พม่าราคาถูก แพคเกจทัวร์พม่า โดย สายการบิน Air Asia
กำหนดเดินทาง

07 - 10 ธันวาคม 2556 (วันรัฐธรรมนูญ) 25,900
29 ธันวาคม - 01 มกราคม 2557 (วันปีใหม่) 27,900
30 ธันวาคม - 01 มกราคม 2557 (วันปีใหม่) 27,900

ดาวน์โหลดรายละเอียด


ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง พุกาม มัณฑะเลย์ อินเล 6 วัน

เที่ยวพม่า รหัส FD-L13-YANGON_BAGAN_MALDALAY_INLE6D

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์พม่า : ย่างกุ้ง เจดีย์ชเวมอดอ
พระธาตุอินทร์แขวน พระนอนชเวตาเลียว พระพุทธรูปไจ้ปุน
วัดกาบาเอ ช้างเผือก พระเจดีย์ชเวดากอง พุกาม
พระเจดีย์ชเวสิกอง วัดอานันทวิหาร วิหารธรรมมะยังจี
มนูหะพญาวิหาร วัดกุบยางกี วัดติโลมินโล เจดีย์เวซานดอว์
หุ่นกระบอกพม่า พุกาม วัดมหากันดายาน สะพานไม้อูเป็ง
พระราชวังมัณฑะเลย์ MANDALAY HILL วิหารชเวนันดอร์
พระมหามัยมุนี วัดชเว ยาน เพ ทะเลสาบอินเล พระบัวเข็ม
วัดพองดอว์อู วัดงา เพ ยาง

ทัวร์พม่าราคาถูก แพคเกจทัวร์พม่า โดย สายการบิน Air Asia
กำหนดเดินทาง

28 ธันวาคม - 02 มกราคม 2557 (วันปีใหม่) 39,999

ดาวน์โหลดรายละเอียด


ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง พุกาม มัณฑะเลย์ อินเล 6 วัน 5 คืน

เที่ยวพม่า รหัส TG-L13-YANGON_BAGAN_MALDALAY_INLE6D

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์พม่า : พุกาม วัดมหากันดายาน
สะพานไม้อูเป็ง พระราชวังมัณฑะเลย์ MANDALAY HILL
วิหารชเวนันดอร์ พระมหามัยมุนี เฮโฮ ทะเลสาบอินเล
พระบัวเข็ม วัดพองดอว์อู วัดงา เพ ยาง พระเจดีย์ชเวสิกอง
วัดอานันทวิหาร วิหารธรรมมะยังจี มนูหะพญาวิหาร
วัดกุบยางกี วัดติโลมินโล เจดีย์เวซานดอว์ หุ่นกระบอกพม่า
พระธาตุมุเตา พระราชวังบุเรงนอง พระธาตุอินทร์แขวน
พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว พระพุทธรูปไจ้ปุน วัดกาบาเอ
ช้างเผือก ชเวดากอง พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี พระเทพทันใจ
ตลาดสก๊อต

ทัวร์พม่าราคาถูก แพคเกจทัวร์พม่า โดย สายการบิน Thai Smile
กำหนดเดินทาง

27 ธันวาคม - 01 มกราคม 2557 (วันปีใหม่) 39,999

ดาวน์โหลดรายละเอียด


แพคเกจพม่า ย่างกุ้ง-หงสาวดี-วัดบารมี พระเกศาธาตุ 3วัน

เที่ยวพม่า รหัส Y5-L02-YK_HS_BARAME-T3D

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์พม่า : เจดีย์โบดาทาวน์ เทพทันใจ
เทพกระซิบ พระนอนเจาทัตจี พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
อิสระตามอัธยาศัย

ทัวร์พม่าราคาถูก แพคเกจทัวร์พม่า โดย สายการบิน Golden Myanmar
กำหนดเดินทาง

กันยายน - พฤศจิกายน 56 16,900 (2ท่าน ออกเดินทาง)

ดาวน์โหลดรายละเอียด


 

 

VISITOR

 สถิติวันนี้

280 คน

 สถิติเมื่อวาน

1865 คน

 สถิติเดือนนี้

สถิติปีนี้

สถิติทั้งหมด

29314 คน

369616 คน

1077396 คน

เริ่มเมื่อ 2012-06-11

Copyright (c) 2011 by TourinloveAllway.com
บริษัท ทัวร์อินเลิฟออลเวย์ จำกัด
162/119 หมู่ 5 หมู่บ้านเฟื่องฟ้า 11 เฟส 2-4 ซ.มังกร-นาคดี ต,แพรกษาใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร. 02-174-2346-7

Link : เพื่อนบ้าน | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์สิงคโปร์ | รับจัดกรุ๊ปทัวร์ | รับจัดทัวร์ | ทัวร์มาเลเซีย | แพคเกจทัวร์เกาหลี | แพคเกจทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์จีน | แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์พม่า | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์บาหลี | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์เนปาล | ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์กัมพูชา | กวางเจาเทรดแฟร์ | ทัวร์เวียดนาม | แพคเกจทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์ลาว | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์ตุรกี | ทัวร์แอฟริกา | ทัวร์จอร์แดน | ทัวร์ดูไบ | แพคเกจทัวร์ยุโรป | ทัวร์นิวซีแลนด์ | แพคเกจทัวร์พม่า | แพคเกจทัวร์ไต้หวัน | แพคเกจทัวร์บาหลี | ทัวร์อเมริกา | ทัวร์อังกฤษ | ทัวร์ฟิลิปปินส์ | ทัวร์ศรีลังกา | แพคเกจทัวร์เนปาล |