Ǿ ҤҶ١ ᾤࡨ
!!! Դ !!! Դ֧ !!! ԹԿ !!! Think About Travel, Think About Us, Tourinlove
ͺ Դ س س˹ԧ س س 02-174-2346-7


Hotline Dtac : 088-8860049 // TRUE : 091-7976745 // AIS : 088-4492534

 

 

  ҧ  ˧Ǵ  иҵԹǹ

Ǿ FD-L09-HAPPY_MYANMAR_OCT-DEC

´ : ا෾-ҧ-˧Ǵ Ѵ 
਴ʹ Ҫѧçͧ -  иҵԹǹ
(ö֧ʹ)- (иҵԹǹ)-˧Ǵ
й͹ǵ-਴-ҧ й͹ҹ ਴Ǵҡͧ
ͧ (਴ҧ)-ҧ-਴⺵зǹ(෾ѹ)
ͻ駵Ҵʡ͵ -     ѴԹ͹-ҧ͡-ا෾     
                                                       
                                                                      
ҤҶ١ ᾤࡨ ¡úԹ AirAsia
˹Թҧ

2-4 , 9-11 , 16-18 , 23-25..58   14900.-
30 ..-1..58     12900.-
6-8 , 13-15 , 20-22 , 27-29..58   12900.-
5-7..58     14900.-
18-20 , 25-27 , 28-30..58    12900.-
30..-1...59     15900.-
1-3..59     15900.-  


 

 

  Super Shock!!ѹҷ

Ǿ DD-L120-MMR01_SHOCK_SEP-DEC

´ : ا෾-ҧ-˧Ǵ-Ѵ
਴ʹ-Ҫѧçͧ-й͹ҹ-਴Ǵҡͧ                               
ҧ--਴ž-਴⺵ҷǹ-෾ѹ-Ҵʡ͵
Ѵ-ҧ-ا෾

ҤҶ١ ᾤࡨ ¡úԹ Nok Air
˹Թҧ

7-8 , 14-15 , 21-22 , 28-9 ..58   8999.-
5-6 , 12-13 , 19-20 , 26-27 ..58   9999.-
9-10 , 16-17 , 23-24 ..58    9999.-
30 ..-1 ..58     9999.-
1-2 , 15-16 , 22-23 ..58    9999.-


 

  ҧ - ˧Ǵ  2 ѹ 1 ׹

Ǿ 8M-L02-RGN_2D1N-SEP

´ : ا෾ ҧ Ѵ
иҵ Ҫѧçͧ й͹ǵ§ ਴                      
਴Ǵҡͧ - ਴ҷǹ ෾ѹ
оطʹҷѵ - Ҵʡ͵

ҤҶ١ ᾤࡨ ¡úԹ MYANMAR AIRWAY
˹Թҧ

31..-1..58     9900.-
1-2 , 2-3 , 3-4 , 6-7 , 7-8 , 8-9 , 9-10 , 10-11..58 9900.-
13-14 , 14-15 , 15-16 , 16-17 , 17-18 , 20-21..58 9900.-
22-23 , 24-25 , 27-28 , 28-29 ,  29-30..58   9900.-
 

 

ҧ - ˧Ǵ - иҵԹǹ 3 ѹ 2 ׹

Ǿ 8M-L02-RGN_SEP-DEC

´ : ا෾ ҧ ˧Ǵ
Ѵ иҵ иҵԹǹ - ˧Ǵ
Ҫѧçͧ оطʹǵ§  ਴
Ѵ - ਴Ǵҡͧ - ਴⺵ҷǹ ෾ѹ
ѴԹ͹ ͻ駵Ҵʡ͵  ا෾

ҤҶ١ ᾤࡨ ¡úԹ MYANMAR AIRWAY
˹Թҧ

7-9 , 21-23..58     11900.-
11-13..58             12900.-
2-4 , 16-18 , 27-29..58    13900.-
30..-1..58     13900.-
6-8 , 27-29..58     13900.- 
4-6 , 10-12..58     14900.- 
 

 

  ҧ - ˧Ǵ - 3 ѹ 2 ׹

Ǿ 8M-L02-RGN_SEP

´ : ا෾ ҧ Ѵ
иҵ Ҫѧçͧ -  ਴ оطʹǵ§
਴ҧ ž ਴ҷǹ ෾ѹ
Ҵʡ͵ -оطʹҷѵ Թ͹  - Ѵ ا෾

ҤҶ١ ᾤࡨ ¡úԹ MYANMAR AIRWAY
˹Թҧ

30 ..-1 ..58     11900.-
1-3 , 2-4 , 3-5 , 6-8 , 7-9 , 8-10 , 9-11 , 10-12 ..58 11900.-
13-15 , 14-16 , 15-17 , 16-18 , 17-19 ..58  11900.-
20-22 , 22-24 , 23-25 , 24-26 , 27-29 , 28-30 ..58 11900.- 


 

 

  ҧ - ˧Ǵ - иҵԹǹ 3 ѹ 2 ׹

Ǿ 8M-L02-RGN_AUG-SEP

´ : ا෾ ҧ ˧Ǵ
Ѵ иҵ иҵԹǹ
˧Ǵ Ҫѧçͧ оطʹǵ§
਴蹖 оطʹҷѵ - Ѵ                
਴Ǵҡͧ - ਴⺵ҷǹ ෾ѹ ѴԹ͹
ͻ駵Ҵʡ͵ ا෾

ҤҶ١ ᾤࡨ ¡úԹ MYANMAR AIRWAY
˹Թҧ

24-26..58     11900.-
7-9..58         11900.-
21-23..58     11900.-

 

 

  иҵԹǹ ѡ 3 Һ٪ʶҹ

Ǿ 8M-L120-MMR04_VINTAGE&4_SEP-DEC

´ : ا෾-ҧ-˧Ǵ-ٹ
иҵԹǹ(ö鹾иҵ)-਴-й͹ǵ
˧Ǵ-иҵ਴ʹ-ҧ
਴Ǵҡͧ-ҧ-й͹ҹ-Ѵ
਴⺵зǹ-෾ѹ-෾ЫԺ-Ҵʡ͵-ا෾  
                           

ҤҶ١ ᾤࡨ ¡úԹ MYANMAR AIRWAY
˹Թҧ

2-4 , 9-11 , 14-16 , 21-23 , 28-30 ..58  12900.-
7-9 ..58     13900.-
12-14 , 16-18 , 23-25 ..58    11900.-
30..-1 ..58     11900.-
4-6 , 11-13 , 18-20 ..58    12900.-
6-8 , 9-11 , 13-15 , 14-16 , 15-17..58  11900.-
20-22 , 21-23 , 23-25 , 27-29..58   11900.-
25-27 ..58     12900.-
29..-1 ..58     11900.-
30..-2 ..58     11900.-
2-4 , 9-11 , 16-18..58    14900.-
23-25 ..58     16900.-
30..-1 ..58     14900.-
6-8 , 7-9 , 13-15 , 21-23 , 28-30 ..58  13900.-
4-6 , 5-7 , 10-12 , 11-13 ..58   16900.-
6-8 , 18-20 , 25-27 , 26-28 ..58   15900.-
31 ..-2 ..59     16900.-


 

 

ҧ ˧ 3 ѹ

Ǿ DD-L120-MMR04_VINTAGE&4_SEP-DEC

´ : ا෾-ҧ-˧Ǵ-Ѵ
਴ʹ-Ҫѧçͧ-ٹ-иҵԹǹ                     
иҵԹǹ-͹-਴-й͹ǵ
˧Ǵ-оطʹҷѵ-਴Ǵҡͧ-ҧ-
਴ž-Ѵ-਴⺵зǹ-෾ѹ-෾ЫԺ
Ҵʡ͵-ا෾  
                                                                    

ҤҶ١ ᾤࡨ ¡úԹ Nok Air
˹Թҧ

30 ..-1 ..58     12900.-
4-6 , 5-7 , 6-8 , 11-13 , 12-14 , 13-15..58  12900.-
18-20 , 19-21 , 20-22 , 25-27 , 27-29 ..58  12900.-
2-4 , 3-5 , 9-11 , 10-12 , 16-18 , 17-19 , 29-31 ..58 13900.-
22-24 , 24-26 ..58    16900.-
31 ..-2 ..58     13900.-
5-7 , 6-8 , 8-10 , 12-14 , 13-15 , 14-16..58  14900.-
15-17 , 20-22 , 21-23 , 22-24 , 27-29 , 28-30 ..58 14900.-
29 ..-1 ..58     14900.-
3-5 , 6-8 , 11-13 , 12-14 , 26-28 , 29-31 ..58  16900.-
4-6 , 10-12 ..58     17900.-
5-7 ..58     18900.-
13-15 ..58     14900.-
17-19 , 18-20 , 19-21 , 20-22 ..58   13900.-
24-26 , 25-27 , 27-29 ..58    15900.-
30 ..-1 ..59     18900.-
31 ..-2 ..59     18900.-


 

 

  ҧ ˧ 3 ѹ

Ǿ PG-L120-MMR04_4STAR_SEP-DEC

´ : ا෾-ҧ-˧Ǵ
਴ʹ-ٹ-иҵԹǹ                                                            
иҵԹǹ-Ѵ-Ҫѧçͧ-਴
й͹ǵ-˧Ǵ-оطʹҷѵ-਴Ǵҡͧ
ҧ--਴ž-Ѵ-਴⺵зǹ-෾ѹ
෾ЫԺ-Ҵʡ͵-ا෾      
                                                                

ҤҶ١ ᾤࡨ ¡úԹ Bangkok Airway
˹Թҧ

6-8 , 13-15 , 20-22 , 27-29 ..58   12900.-
4-6 , 11-13 , 18-20 , 25-27 ..58   14900.-
8-10 , 15-17 , 22-24 ..58    14900.-
29 ..-1 ..58     14900.-
9-11 , 20-22 ..58    14900.-
27-29 , 28-30 , 29-31 ..58    16900.-


 

 

ҧ ˧Ǵ ѡ 5

Ǿ 8M-L120-MMR04_NOVOTEL_SEP-DEC

´ : ا෾-ҧ-˧Ǵ-ٹ
иҵԹǹ(ö鹾иҵ)-਴-й͹ǵ
˧Ǵ-иҵ਴ʹ-ҧ-਴Ǵҡͧ
ҧ-й͹ҹ-Ѵ-਴⺵зǹ-෾ѹ
෾ЫԺ-Ҵʡ͵-ا෾     
                                                                 

ҤҶ١ ᾤࡨ ¡úԹ MYANMAR AIRWAY
˹Թҧ

4-6 , 11-13 , 18-20 , 25-27 ..58   13900.-
6-8 , 9-11 , 13-15 , 14-16 , 15-17..58  12900.-
20-22 , 21-23 , 23-25 , 27-29 ..58   12900.-
29 ..-1 ..58     12900.-
30 ..-2 ..58     12900.-
2-4 , 9-11 , 16-18 ..58    14900.-
30 ..-1 ..58     15900.-
6-8 , 7-9 , 13-15 , 21-23 , 28-30 ..58  15900.-
4-6 , 5-7 , 10-12 , 11-13 ..58   18900.-
6-8 , 18-20 , 25-27 , 26-28 ..58   17900.-


 

 

  ҧ ˧Ǵ ѡ 5

Ǿ DD-L120-MMR04_NOVOTEL_SEP-DEC

´ : ا෾-ҧ-˧Ǵ-Ѵ
਴ʹ-Ҫѧçͧ-ٹ-иҵԹǹ                           
иҵԹǹ-͹-਴-й͹ǵ
˧Ǵ-оطʹҷѵ-਴Ǵҡͧ
Һ٪ԺؿԪҧ-ҧ--਴ž-Ѵ
਴⺵зǹ-෾ѹ-෾ЫԺ-Ҵʡ͵-ا෾   
                                                                   

ҤҶ١ ᾤࡨ ¡úԹ Nok Air
˹Թҧ

4-6 , 5-7 , 6-8 , 12-14 , 13-15 , 19-21..58  13900.-
20-22 , 25-27 , 27-29 ..58    13900.-
2-4 , 3-5 , 9-11 , 10-12 , 16-18 , 17-19 , 29-31 ..58 15900.-
22-24 , 24-26 ..58    17900.-
31 ..-2 ..58     15900.-
5-7 , 6-8 , 8-10 , 12-14 , 13-15 , 14-16 ..58  15900.-
15-17 , 20-22 , 21-23 , 22-24 , 27-29 , 28-30 ..58 15900.-
29 ..58-1 ..58     15900.-
3-5 , 6-8 , 11-13 , 12-14 , 26-28 , 27-29 , 29-31 ..58 17900.-
4-6 ..58     19900.-
5-7 ..58     20900.-
10-12 ..58     18900.-
13-15 , 17-19 , 18-20 , 19-21 , 20-22 ..58  15900.-
24-26 , 25-27 ..58    16900.-

 

  ҧ-˧-иҵԹǹ-  3ѹ 2׹

Ǿ DD-L135-RGN002_JUN-DEC

´ : ا෾ϖҧ ˧Ǵ
Ѵ (ѡҵþʧ 500 ٻ) иҵ
Ҫѧçͧ иҵԹǹ  (ö -ŧ ҾиҵԹǹ)
иҵԹǹ  Ѵ͹ - ˧Ǵ
оطʹǵ§ - ҧ -਴Ǵҡͧ
ҧ ͧ  ਴ž - Ҵʡ͵ - Ѵ
¡ ҧ͡ ا෾

ҤҶ١ ᾤࡨ ¡úԹ Nok Air
˹Թҧ

13-15 , 14-16 , 21-23 , 28-30 ..58   13900.-
11-13 , 25-27..58    13900.-
1-3 , 2-4 , 8-10 , 9-11 , 16-18  ..58   15900.-
30..1..58     15900.-
22-24 , 23-25..58    17900.-
11-13 , 12-14 , 20-22 , 27-29..58   15900.-
18-20..58      15900.-

 

  ਴Ǵҡͧ  иҵ  иҵԹǹ

Ǿ DD-L13-RGN_MAY-AUG

´ : ا෾ ਴ž
оطʹҷѵ ਴⺵ҷǹ ෾ѹ
෾ЫԺ Ҵʡ͵ ਴Ǵҡͧ
ҧ ˧ Ѵ оطٻ иҵ
Ҫѧçͧ ٹ иҵԹǹ
иҵԹǹ оطʹǵ Թ͹
ҧ͡ ا෾

ҤҶ١ ᾤࡨ ¡úԹ Nok Air
˹Թҧ

12-14..58     14900.-
20-22 , 22-24 , 27-29 , 29-31..58   13900.-

 

  ҧ ˧ ѡ 5

Ǿ PG-L120-MMR04_VINTAGE&4_SEP-DEC

´ : ا෾-ҧ-˧Ǵ-Ѵ
਴ʹ-Ҫѧçͧ-ٹ-иҵԹǹ                            
иҵԹǹ-˧Ǵ-਴-й͹ǵ
оطʹҷѵ-਴Ǵҡͧ--਴ž
ҧ-਴⺵зǹ-෾ѹ-෾ЫԺ-Ҵʡ͵-ا෾  
                                                                    

ҤҶ١ ᾤࡨ ¡úԹ Bangkok Airway
˹Թҧ

4-6 , 11-13 ..58     14900.-
18-20 , 25-27 ..58    15900.-
2-4 , 9-11 , 16-18 ..58    16900.-
23-25 ..58     18900.-
30 ..- 1 ..58     16900.-
6-8 , 13-15 , 20-22 , 27-29 ..58   16900.-
4-6 , 6-8 , 10-12 , 11-13 , 18-20 ..58  16900.-
5-7 ..58     17900.-
25-27 ..58     18900.-
30 ..-1 ..59     19900.-
31 ..-2 ..59     19900.-


 

ҧ ˧Ǵ Թǹ

Ǿ FD-L03-MAYNAMAR_JUN-DEC

´ : ا෾ - ҧ - ਴䨻
˧Ǵ - иҵ - Ҫѧçͧ - иҵԹǹ
иҵԹǹ (öŧиҵ) - оطʹǵ
ҧ - ਴Ǵҡͧ - - ਴⺵ҷǹ - ෾ѹ
෾ЫԺ - оطʹҷѵ -ѴԹ͹ - ҧ͡
Ҵʡ͵

                                                                      
ҤҶ١ ᾤࡨ ¡úԹ AirAsia
˹Թҧ

3-5..58     13888.-
10-12 , 11-13 , 17-19 , 24-26..58   14888.-

1-3 , 29-31..58     14888.-

5-7..58     13888.-
12-14..58     14888.-
19-21 , 26-28..58    15888.-

3-5  , 10-12 , 25-27 , 26-28..58   17888.-
11-13 , 12-14 , 17-19 , 18-20 , 19-21 , 24-26..58 15888 .- 
 

  ...ѷ!! ү..ѧԴ!!

Ǿ 8M-L13-RGN3D2N_MAY-SEP

´ : ا෾ ˧ оطٻ
ٹ иҵԹǹ (ö鹾иҵ)
иҵԹǹ Ѵ иҵ Ҫѧçͧ
оطʹǵ - ਴⺵ҷǹ  ෾ѹ
෾ЫԺ - й͹ҹ  ਴Ǵҡͧ 
਴ҧ Ҵʡ͵ - Թ͹ ҧ͡ ا෾

ҤҶ١ ᾤࡨ ¡úԹ Myanmar Airways
˹Թҧ

1-3 , 7-9 , 8-10 , 14-16 , 15-17 , 21-23 , 28-30..58 13900.-
11-13 , 12-14 , 25-27..58    13900.-
 

 

  ҧ ˧Ǵ ѡ 5

Ǿ PG-L120-MMR04_NOVOTEL_SEP-DEC

´ : ا෾-ҧ-˧Ǵ-Ѵ
਴ʹ-Ҫѧçͧ-ٹ-иҵԹǹ                           
иҵԹǹ-˧Ǵ-਴-й͹ǵ
оطʹҷѵ-਴Ǵҡͧ--਴ž
ҧ-਴⺵зǹ-෾ѹ-෾ЫԺ-Ҵʡ͵-ا෾   
                                                                   

ҤҶ١ ᾤࡨ ¡úԹ Bangkok Airway
˹Թҧ

4-6 , 11-13 , 18-20 , 25-27 ..58   15900.-
2-4 , 9-11 , 16-18 , 23-25 ..58   19900.-
30..-1 ..58     17900.-
6-8 , 13-15 , 20-22 , 27-29 ..58   17900.-
4-6 , 6-8 , 10-12 , 11-13 , 18-20 ..58  18900.-
5-7 , 25-27 ..58     19900.-


 

  ѳ ʡ¹ ѧ ԧع

Ǿ PG-L120-MMR03_MANDALAY_SEP-DEC

´ : ا෾-ѳ-ʡ¹
਴ٴ-ѧ-öҪͧ-ʡ¹              
Ҫѧѳ-Ҫѧѡǹҹͧ-Ѵʴ
Һ٪Ժؿ-ԧع-Цѧԧع-਴ԧع-Ѫ
Ըҧ˹Ҿоѡس-ѳ-û
оҹ-Ѵҡѹ§-ا෾  
 

ҤҶ١ ᾤࡨ ¡úԹ Bangkok Airway
˹Թҧ

4-6 , 11-13 , 18-20 , 25-27 ..58   15900.-
2-4 , 16-18 , 23-25 ..58    16900.-
6-8 , 13-15 , 20-22 ..58    17900.-
5-7 , 18-20 , 25-27 ..58    17900.-


 

 

  ҧ ˧ ๻Դ 4 ѹ

Ǿ 8M-L120-MMR02_NAYPYIDAW_SEP-DEC

´ : ا෾-ҧ-ا๻Դ
਴ػҵѹ-ا๻Դ-˧Ǵ-ٹ                            
иҵԹǹ-˧Ǵ-਴-й͹ǵ
иҵ-Ҫѧçͧ-ҧ-਴Ǵҡͧ                   
ҧ-оطʹҷѵ-਴⺵зǹ-෾ѹ
෾ЫԺ-Ҵʡ͵ 

ҤҶ١ ᾤࡨ ¡úԹ MYANMAR AIRWAY
˹Թҧ

12-15 , 17-20 , 26-29 ..58    17900.-
1-4 , 15-18 ..58     18900.-
30 ..-2 ..58     18900.-
19-22 , 26-29 , 27-30 ..58    18900.-
10-13 , 17-20 , 24-27 ..58    20900.-
30 ..-2 ..58     20900.-
31 ..-3 ..59     20900.-


 

 

ҧ ˧ ๻Դ 4 ѹ

Ǿ DD-L120-MMR02_NAYPYIDAW_SEP-DEC

´ : ا෾-ҧ-ا๻Դ
਴ػҵѹ-ا๻Դ-˧Ǵ-ٹ                           
иҵԹǹ-˧Ǵ-਴-й͹ǵ
й͹ҹ-ҧ-਴Ǵҡͧ                   
ҧ-Ѵ-оطʹҷѵ-਴⺵зǹ
෾ѹ-෾ЫԺ-Ҵʡ͵ 

ҤҶ١ ᾤࡨ ¡úԹ Nok Air
˹Թҧ

10-13 , 24-27 ..58    17900.-
8-11 , 24-27 ..58    18900.-
12-15 , 19-22 , 26-29 , 25-28..58   18900.-
3-6 ..58     19900.-
10-13..58     20900.-


 

  ҧ-˧-Թǹ 4 ѹ 3 ׹

Ǿ 8M-L13-RGN_MAY-SEP

´ : ا෾ ਴ҧ - Ҵʡ͵
਴Ǵҡͧ - ҧ ˧ оطٻ  иҵ
Ҫѧçͧ ٹ иҵԹǹ
иҵԹǹ оطʹǵ иҵ
ҧ ਴⺵ҷǹ ෾ѹ ෾ЫԺ
਴Һ ਴칧ҷѵ Թ͹ ҧ͡ ا෾

ҤҶ١ ᾤࡨ ¡úԹ Myanmar Airways
˹Թҧ

7-10 , 21-24 , 28-31 ..58    17900.-
12-15 , 13-16 , 14-17.. 58    18900.-
4-7 , 11-14 , 18-21 , 25-28..58   17900.-
 

  ˧Ǵ иҵԹǹ 3 ѹ 2 ׹

Ǿ 8M-L110-RGN002_MAY-OCT

´ : ҧ - ਴⺵зǹ  - ෾ѹ
ʡ͵ ਴Ǵҡͧ - ǡ 
ҧ ˧Ǵ ਴ ਴ʹ (иҵ)  
Ҫѧçͧ - иҵԹǹ - ѺҡиҵԹǹ
˧Ǵ й͹ǵ ҧ - ا෾ 

ѡçдѺ 5
!! Ҷ + Цѧ
!! شٻ¹ 5 ش + ˹ѧǴ
++ Ѵѧ  - 紻ѡ ҧ ǡ

ҤҶ١ ᾤࡨ ¡úԹ MyanmarAirways
˹Թҧ

1 3 , 7 9 , 21 23 ,  28 30..58   16900.-
12 14..58     17900.-
4 6 , 11 13 , 18 20 , 25-27..58   16900.-
23 25..58     18900.-

ǹŴ´ 

 

  ˧Ǵ иҵԹǹ 4 ѹ 3 ׹

Ǿ 8M-L110-RGN003_MAY-SEP

´ : ا෾ ҧ
˧Ǵ ਴ й͹ǵ ਴ʹ
(иҵ) Ҫѧѧçͧ   иҵԹǹ
оطʹҷѵ(еҹ) ਴⺴ҷǹ
෾ѹ ਴Ǵҡͧ ү¹ - ͧ
਴ž Թ͹ ҧ͡ ʡ͵ ا෾

!! Ҷ + Цѧ
!! شٻ¹ 5 ش + ˹ѧǴ
++ Ѵѧ  - 紻ѡ ҧ ǡ


ҤҶ١ ᾤࡨ ¡úԹ MyanmarAirways
˹Թҧ

6 9 , 13 16 , 20 23 , 27 30..58  17900.-
12 15..58     18900.-
5-8 , 17 20 , 24-27..58       17900.-

ǹŴ´ 

 

  ˧ иҵԹǹ 3 ѹ 2 ׹

Ǿ 8M-L122-RGN_BAGO_MAY-AUG

´ :  ҧ - ਴⺵зǹ  - ෾ѹ
ʡ͵ ਴Ǵҡͧ - ǡ - ҧ
˧Ǵ ਴ ਴ʹ (иҵ) Ҫѧçͧ
иҵԹǹ  ˧Ǵ й͹ǵ ҧ - ا෾

ҤҶ١ ᾤࡨ ¡úԹ Myanmar Airways
˹Թҧ

1-3,7-9,21-23,28-30 ..58    16900.-
4-6 , 11-13 , 18-20 , 25-27..58   16900.-
30..1..58      17900.-
30..-1..58      17900.-
12 -14 ..58     17900.-

ǹŴ´ 

˧ иҵԹǹ 4 ѹ 3 ׹

Ǿ 8M-L122-RGN003_MAY-AUG

´ :  ا෾ ҧ
˧Ǵ ਴ й͹ǵ ਴ʹ
Ҫѧѧçͧ -иҵԹǹ  - оطʹҷѵ
਴⺴ҷǹ ෾ѹ ਴Ǵҡͧ ү¹ 
ͧ ਴ž Թ͹ ҧ͡ ʡ͵


ҤҶ١ ᾤࡨ ¡úԹ Myanmar Airways
˹Թҧ

6-9,13-16,20-23,27-30 ..58   17900.-
3-6 , 10-13 , 17-20 , 24-27..58   17900.-
29 ..-1 ..58      18900.-
30 ..-2 ..58     18900.-
12-15 ..58     18900.-

ǹŴ´


 

 


 

  ҧ ˧Ǵ ѡ 4

Ǿ 8M-L121-MMR04_MAY-SEP

´ : ا෾-ҧ-˧Ǵ-ٹ
иҵԹǹ(ö鹾иҵ)-਴-й͹ǵ
˧Ǵ-иҵ਴ʹ-ҧ-਴Ǵҡͧ
ҧ-й͹ҹ-Ѵ-਴⺵зǹ-෾ѹ-෾ЫԺ
Ҵʡ͵-ا෾               
                                                       

ҤҶ١ ᾤࡨ ¡úԹ Myanmar Airway
˹Թҧ

8-10 , 14-16 , 15-17 , 22-24 , 28-30 , 29-31 ..58 14900.-
5-7 , 11-13 , 12-14 , 25-27 , 26-28 ..58  14900.-

ǹŴ´ 

 

  ط ҳ ҧ 4 ѹ 3 ׹

Ǿ 8M-L02-RGNGAY-OCT-MAR16

´ : ا෾ ҧ ط
鹾⾸ ਴ط ʶҹͧ稾ط
ط ҹҧتҴ ѭ ҳ
ʶٻ ԻĤѹ - ԾԸѳùҶ
ҳ - ͧͪӤ ط - ҧ
ҧ ਴ҷǹ ෾ѹ ਴Ǵҡͧ - ا෾

ҤҶ١ ᾤࡨ ¡úԹ MYANMAR AIRWAY
˹Թҧ

3-6 , 24-27..58     25900.-
7-10 , 23-26..58     25900.-
5-8 , 26-29..58     25900.- 
23-26..59     25900.- 
6-9..59     25900.- 
22-25..59     26900.-
5-8 , 26-29..59     25900.-
 

  ŧѡ...ء 3 ѹ

Ǿ PG-L120-MMR05_PUKAM_SEP-DEC

´ : ا෾-ѳ-ء
਴ǫѹ-ͧԴ蹡к͡-ء-Ѵ਴ԡͧ
Ѵ͹ѹ-Ѵ-Ѵغҧ-ѴԹ-Ѵѭѭ
øѹ-਴پ-ͧͪҷԵ쵡Ǵ-ء 
ء-ѳ-û-оҹ-Һͧѹ-ا෾   
                       

ҤҶ١ ᾤࡨ ¡úԹ Bangkok Airway
˹Թҧ

4-6 , 11-13 , 18-20 , 25-27 ..58   19900.-
2-4 , 16-18 , 23-25 ..58    21900.-
6-8 , 13-15 , 20-22 , 27-29 ..58   21900.-
5-7 , 18-20 , 25-27 ..58    21900.-


 

 

  ء ѳ 4 ѹ

Ǿ PG-L120-MMR05_PUK_MAN_SEP-DEC

´ : ا෾-ѳ-û
оҹ-Һͧѹ-ѴԹ-ѳ         
ѳ-ء-Ѵ਴ԡͧ-Ѵ͹ѹ-Ѵ-Ѵغҧ
ѴԹ-Ѵѭѭ-øѹ-਴Ǫҹ
ͧԴ-ء-ѳ-ͧԧع-ҹԧع
਴ԧع-ͧǴ-Цѧԧع-Ҫѧѳ
Ҫѧѡǹҹͧ-Ըҧ˹Ҿоѡس
Ѵҡѹ§-ѳ-ا෾

ҤҶ١ ᾤࡨ ¡úԹ Bangkok Airway
˹Թҧ

4-7 , 11-14 , 18-21 , 25-28 ..58   23900.-
3-6 , 10-13 , 17-20 ..58    23900.-
23-26 ..58     24900.-
31 ..-3 ..58     23900.-
7-10 , 14-17 , 21-24 ..58    24900.-
28-1 , 4-7 , 10-13 , 19-22 , 26-29 ..58  24900.-
30 ..58 -2 ..59     25900.-
31 ..58 -3 ..59     25900.-

 

 

  ء ѳ 4 ѹ

Ǿ PG-L121-MMR05_MAY-SEP

´ : ا෾-ѳ-û
оҹ-Һͧѹ-ѴԹ-ѳ         
ѳ-ء-Ѵ਴ԡͧ-Ѵ͹ѹ-Ѵ-Ѵغҧ
ѴԹ-Ѵѭѭ-øѹ-਴Ǫҹ
ͧԴ-ء-ѳ-ͧԧع-ҹԧع
਴ԧع-ͧǴ-Цѧԧع-Ҫѧѳ
Ҫѧѡǹҹ-Ըҧ˹Ҿоѡس-Ѵ
ѳ-ا෾

ҤҶ١ ᾤࡨ ¡úԹ Bangkok Airway
˹Թҧ

15-18 , 22-25 ..58    23900.-
29 ..-1 ..58     24900.-
4-7 , 11-14 , 18-21 , 25-28 ..58   23900.-
3-6 , 9-12 , 17-20 ..58    23900.-
30 ..-2 ..58     24900.-
7-10 , 14-17 , 21-24 , 28-31 ..58   23900.-
4-7 , 11-14 , 18-21 , 25-28 ..58   23900.-

ǹŴ´
 

  ҧ ˧Ǵ иҵԹǹ 3 ѹ 2 ׹

Ǿ FD-L05-PK05_APR-JUN

´ : ا෾ ҧ ˧Ǵ - Ѵ
਴ʹ Ҫѧçͧ  иҵԹǹиҵԹǹ
˧Ǵ - й͹ǵ ਴ ҧ
਴Ǵҡͧ - ҧ ਴⺵зǹ (෾ѹ) й͹ҹ
ͻ駵Ҵʡ͵ - ا෾

ҤҶ١ ᾤࡨ ¡úԹ AirAsia
˹Թҧ

30 ..-2 .. 58     16900.-
1-3 , 2-4 , 3-5 ..58    16900.-
30 ..-1 .. 58     16900.-

7-9 , 8-10 , 9-11 , 10-12 , 14-16 , 15-17, 16-18..58 14900.-
17-19 , 21-23 , 22-24 , 23-25 , 24-26 ..58  14900.-
28-30 , 29-31 ..58    15900.-
31 ..-2 ..58     15900.-

ǹŴ´

 

 

  ҧ   ˧ иҵԹǹ 4 ѹ 3 ׹

Ǿ 8M-L122-RGN003_APR-AUG

´ : ا෾ ҧ
˧ǴՖ਴蹖й͹ǵǖ਴ʹ(иҵ)
Ҫѧѧçͧ -иҵԹǹ  - оطʹҷѵ(еҹ)
਴⺴ҷǹ෾ѹ ਴Ǵҡͧү¹ 
ͧ਴žҖԹ͹ҧ͡ʡ͵絖ا෾

ҤҶ١ ᾤࡨ ¡úԹ MYANMAR AIRLINES
˹Թҧ

10-13 , 11-14 ..58     17900.-
1-4 , 2-5 , 7-10 , 14-17 , 21-24 ..58    17900.-
4-7 , 11-14 , 18-21 , 25-28 ..58    17900.-
2-5 , 9-12 , 16-19 , 23-26 ..58    17900.-
6-9 , 13-16 , 20-23 , 27-30 ..58    17900.-
3-6 , 10-13 , 17-20 , 24-27 ..58    17900.-
29 ..-1 ..58       18900.-
30 ..-2 ..58      18900.-
12-15 ..58       18900.-

ǹŴ´ 

 

  ѳ 3 ѹ 2 ׹

Ǿ TG-L02-MDL_FEB-MAR

´ : ا෾ ѳ û оҹວ
Ѵҡѹ§ Ѵʴ Ҫѧѳ
ԸѡԷҧоѡ ع ѴԹ - Ѵǹѹ
Ѵ¡-ͧѳ MANDALAY HILL - ѳ ا෾

ҤҶ١ ᾤࡨ ¡úԹ THAI AIRWAYS
˹Թҧ

1719..58      17900.-
2426..58      17900.-

ǹŴ´-ѳ-ԧع਴ء 4 ѹ

Ǿ FD-L118-RGN04_SEP-JAN

´ : ا෾-ѳ Ҫѧѳ
е˹ѡѡǹҹͧ-Ѵʴ - ѴԹ-Mandalay Hill       
ѳ-ء-Ѵ਴ԡͧ-Ѵ͹ѹ-Ѵ-Ѵغҧ-ѴѴѭѭ٭
ɹöҪͧ-øѹ-਴Ǫҹ-ͧԴ  
û-оҹ-Һͧѹ-ѳ-਴ѡ ԧع
Цѧѡԧع-਴쾭ôҹ- е˹ѡѡǹҹͧ-Ѵʴ
Ըҧ˹Ҿع-ѳ-ا෾    

ҤҶ١ ᾤࡨ ¡úԹ AirAsia
˹Թҧ

25-28 ..57            20900.-
23-26 ..57           24900.-
30..-2 ..58      25900.-

ǹŴ´ 

  ѳ-ԧع - ਴ء 4 ѹ

Ǿ FD-L118-RGN_MAL-4D

´ : ا෾-ѳ Ҫѧѳ
е˹ѡѡǹҹͧ-Ѵʴ - ѴԹ-Mandalay Hill       
ѳ-ء-Ѵ਴ԡͧ-Ѵ͹ѹ-Ѵ-Ѵغҧ-ѴѴѭѭ٭
ɹöҪͧ-øѹ-਴Ǫҹ-ͧԴ  
û-оҹ-Һͧѹ-ѳ-਴ѡ ԧع
Цѧѡԧع-਴쾭ôҹ- е˹ѡѡǹҹͧ-Ѵʴ
Ըҧ˹Ҿع-ѳ-ا෾    

ҤҶ١ ᾤࡨ ¡úԹ Air Asia
˹Թҧ

25-28..57      20900.-
23-26..57      24900.-
20-23..57      22900.-
30..572..58      25900.-

ǹŴ´
 

ҧ-˧Ǵ-Ѵ-෾ѹ

Ǿ TG-L02-RGN_BAGO_NOV-MAR

´ : ا෾ ҧ - Ѵ (ժԵ)
਴Һ ⾸ ǧç١ ਴Ǵҡͧ - ˧Ǵ
Ѵ(ѡҵ ʧ 500 ) иҵ - оطʹǵ§
ҪѧͧҺçͧ ਴ҷǹ ෾ѹ - Ҵʡ͵ ¡
ҧ͡ - ا෾

ҤҶ١ ᾤࡨ ¡úԹ Thai Airways
˹Թҧ

21-23..57      15999.-
19-21..57      15999.-
1 3..58      16999.-
30..-1..58      15999.-
26-28..58      15999.-
6-8 , 13-15 , 20-22 , 27-29..58    15999.-

ǹŴ´ 

-ҧ-˧Ǵ иҵԹǹ 3 ѹ

Ǿ FD-L118-RGN01_NOV-JAN

´ : ا෾-ҧ-оطʹҷѵ
਴⻵ҷǹ - ෾ѹ ෾ЫԺ - Ҵʡ͵- ਴Ǵҡͧ                                               
˧Ǵ-ѡоиҵ਴ʹ-ѡҵþ1,000 ٻ Ѵ
Ҫѧçͧ-иҵԹǹ   (ö鹾иҵԹǹ)    
иҵԹǹ-оطʹǵ-਴--Ѵ
(Ѻиҵš͹Ѻا෾ Ѵ)  
         

ҤҶ١ ᾤࡨ ¡úԹ Air Asia
˹Թҧ

28-30..57         14900.-
5-7.. 57             19900.-
30..-1..58      19900.-
31..-2..58      19900.-

ǹŴ´ 

 

VISITOR

 ʶԵѹ

222

 ʶԵҹ

1636

 ʶԵ͹

ʶԵԻչ

ʶԵԷ

223

302664

1556482

2012-06-11

Copyright (c) 2011 by TourinloveAllway.com
ѷ ԹԿ ӡѴ
162/119 5 ҹͧ 11 2-4 .ѧ-Ҥ ,á .ͧ .طûҡ 10280 . 02-174-2346-7