Ǿ ҤҶ١ ᾤࡨ
!!! Դ !!! Դ֧ !!! ԹԿ !!! Think About Travel, Think About Us, Tourinlove
ͺ Դ س س˹ԧ س س 02-174-2346-7


Hotline Dtac : 088-8860049 // TRUE : 091-7976745 // AIS : 088-4492534

1 / 2


 

;ѡԷժ 3 ѹ

Ǿ Y5-L120-NEW_SHOCK_JAN-MAR

´ : ا෾-ҧ 
ҧ--਴ž-й͹ҹ-਴Ǵҡͧ
ҧ-Ѵ-Ѵ-਴⺵зǹ-෾ѹ-෾ЫԺ
Ҵʡ͵-Թ͹- ا෾  

ҤҶ١ ᾤࡨ ¡úԹ Golden Myanmar Airlines
˹Թҧ

9-11 , 16-18 , 23-25 ..58              9999.-
30 ..-1 ..58                               9999.-
6-8 , 13 -15 , 20-22 ..58              9999.-
27 ..-1 ..58                               9999.-
6 -8 , 13-15 , 20-22 , 27-29 ..58  9999.-

ǹŴ´


  

ҧ ˧ 3 ѹ

Ǿ DD-L120-MMR04_JAN-MAR

´ : ا෾-ҧ-˧Ǵ-Ѵ
਴ʹ-Ҫѧçͧ-ٹ-иҵԹǹ
иҵԹǹ-͹-਴-й͹ǵ-˧Ǵ
਴Һ-оطʹҷѵ-਴Ǵҡͧ
ҧ--਴ž-Ѵ-਴⺵зǹ-෾ѹ
෾ЫԺ-Ҵʡ͵-ا෾ 
                                                                     

ҤҶ١ ᾤࡨ ¡úԹ Nok Air
˹Թҧ

8-10 , 9-11 , 10-12 , 16-18 , 17-19 , 18-20..58 16900.-
22-24 , 23-25 , 24-26 , 25-27..58                      16900.-
30 ..-1..58                                                      16900.-
31 ..- 2..58                                                     16900.-

1-3 , 6-8 , 7- 9 , 8 -10 , 12-14 , 13-15..58        16900.-
14-16 , 21-23 , 22 -24..58                                16900.-
27 ..-1..58                                                     16900.-
28 ..-2..58                                                     16900.-

1-3 , 4-6 , 5-7 , 6-8 , 7-9 , 8-10 , 13 -15 , 14-16..58 16900.-
15-17 , 20-22 , 22-24 , 27-29 , 28-30 , 29-31..58 16900.-

ǹŴ´


  

ҧ ˧ 4 ѹ Թ

Ǿ DD-L120-MMR02_JAN-MAR

´ : ا෾-ҧ-˧Ǵ-Ѵ-਴ʹ
Ҫѧçͧ-ٹ-иҵԹǹ
иҵԹǹ-͹-й͹ǵ-˧Ǵ-਴Һ
оطʹҷѵ-਴Ǵҡͧ-кӹҮŻͧ
Դ蹡к͡Ẻǹ - ҧ-Ѵ-Ѵ-਴⺵зǹ
෾ѹ-෾ЫԺ-Ҵʡ͵ - -਴ž-ѴԹ͹-ҧ͡
Ѵ˧ҷѵ-ҧ-ا෾    
      

ҤҶ١ ᾤࡨ ¡úԹ Nok Air

˹Թҧ

8-11 , 22-25 ..58    19900.-
5-8 , 21-24 ..58      19900.-
5-8 , 20-23 ..58      19900.-

ǹŴ´


 
 

иҵԹǹ ѡ 3 Һ٪ʶҹ

Ǿ 8M-L120-MMR02_JAN-MAR

´ : ا෾-ҧ--਴ž-Ѵ˧ҷѵ
ҧ-˧Ǵ-Ѵ-਴ʹ-Ҫѧçͧ-ٹ-иҵԹǹ
иҵԹǹ-͹-਴-й͹ǵ-˧Ǵ-਴Һ
਴Ǵҡͧ - ҧ-Ѵ-оطʹҷѵ-਴⺵зǹ
෾ѹ-෾ЫԺ-Ҵʡ͵
 

ҤҶ١ ᾤࡨ ¡úԹ Myanmar Airways
˹Թҧ

4-7 , 13-16 , 20-23 , 25-28 ..57   19900.-
9-12 , 16-19 , 23-26 ..58   19900.-
30 ..-2 ..58    19900.-

6-9 , 13-16 , 20-23 ..58   19900.-
27 ..-1 ..58    19900.-

6-9 , 13-16 , 20-23 , 27-30 ..58   19900.-

ǹŴ´ 

ҧ ˧ 4 ѹ

Ǿ PG-L120-MMR02_JAN-MAR

´ : ا෾-ҧ-˧Ǵ-Ѵ-਴ʹ
Ҫѧçͧ-ٹ-иҵԹǹ                          
иҵԹǹ-͹-਴-й͹ǵ-˧Ǵ-਴Һ
оطʹҷѵ-਴Ǵҡͧ-кӹҮŻͧ
Դ蹡к͡Ẻǹ - ҧ-Ѵ-Ѵ
਴⺵зǹ-෾ѹ-෾ЫԺ-Ҵʡ͵ 
-਴ž-ѴԹ͹-Ѵ˧ҷѵ-ҧ-ا෾  
        

ҤҶ١ ᾤࡨ ¡úԹ BANGKOK AIRWAYS
˹Թҧ

8-11 , 22-25 ..58    20900.-

5-8 , 13-16 , 20-23 ..58   20900.-

4-7 , 5-8 ..58    20900.-

ǹŴ´ 2014 Super Shock!! ҧ

Ǿ DD-L120-SUPER_9999

´ : ҧ - оطʹҷѵ
਴˧ҷѵ - ਴Һ - ਴⡷ѵ - ਴Ǵҡͧ - 䪹ҷǹ 
Ѵ - Ѵ - ਴⺵зǹ - ෾ѹ - ෾ЫԺ
Ҵʡ͵ - Թ͹

ҤҶ١ ᾤࡨ ¡úԹ Nok Air
˹Թҧ

2-3 ..57
23-24 ..57
13-14 ..57
27-28 ..57
4-5 ..57
25-26 ..57
8-9 ..57
15-16 ..57
22-23 ..57           9999.-

ǹŴ´ҧ ҧ ˧Ǵ иҵԹǹ 3 ѹ

Ǿ DD-L120-MMRO04_AUG-JAN

´ : ا෾-ҧ-˧Ǵ-Ѵ
਴ʹ-Ҫѧçͧ-ٹ-иҵԹǹ
(ö鹾иҵ)иҵԹǹ-͹-਴-й͹ǵ
˧Ǵ-਴Һ-оطʹҷѵ-਴Ǵ
ҧ--਴ž-Ѵ-਴⺵зǹ-෾ѹ-෾ЫԺ
Ҵʡ͵-ا෾                                                 
                     

ҤҶ١ ᾤࡨ ¡úԹ Nok Air
˹Թҧ

29-31..57      14900.-
5-7 ..57           14900.-
12-14 ..57      14900.-

19-21 ..57      15900.-   

3-5 , 17-19 ..57        15900.-
31 ..-2 ..57            15900.-

24-26 ..57               16900.-

7-9 , 14-16 , 21-23 , 28-30 ..57    15900.-

5-7 , 12-14 , 18-20 , 27-29 ..        16900.-
28-30 ..57                                        16900.-
1-3 , 2-4 ..58                                   16900.-
29..57-31..57                              17900.-
30..57-1..58                                17900.-

ǹŴ´ 

ҧ ˧ иҵԹǹ

Ǿ 8M-L02-MRGN_OCT-DEC

´ : ا෾ϖҧ ˧Ǵ Ѵ
иҵ  -  иҵԹǹ - ˧Ǵ Ҫѧçͧ
оطʹǵ§  ਴  - Ѵ - ਴Ǵҡͧ
਴⻵ҷǹ ෾ѹ оطʹҷѵ ѴԹ͹
ͻ駵Ҵʡ͵ ا෾

ҤҶ١ ᾤࡨ ¡úԹ Myanmar Airways
˹Թҧ

10-12 , 17-19.. 57     14900.-
7-9 , 14-16 , 28-30..57     14900.-
12-14 , 27-29 .. 57     14900.-
24-26..57      15900.-
29-31..57      15900.-

ǹŴ´
Ըҧоѡع 3 ѹ

Ǿ FD-L120-MMR03_OCT-DEC

´ : ا෾-ѳ-оҹວ
Һͧѹ-Ҫѧѳ-Ҫѧѡǹҹͧ
Ѵʴ-ѳ - Ըҧ˹Ҿоѡس-Ѵҡѹ§
ͧԧع-ҹԧع-਴ԧع-Цѧԧع
Ҫѧѳ-Ѵ¾ѴѹѡԷ-ا෾   

ҤҶ١ ᾤࡨ ¡úԹ AirAsia
˹Թҧ

3-5 , 10-12..57      14900.-
7-9 , 28-30..57      14900.-
12-14..57               14900.-

ǹŴ´ҧ ˧ 3 ѹ

Ǿ DD-L120-MMR004_OCT-JAN

´ : ا෾-ҧ-˧Ǵ-Ѵ-਴ʹ
Ҫѧçͧ-ٹ-иҵԹǹ-иҵԹǹ-͹
਴-й͹ǵ-˧Ǵ-਴Һ-оطʹҷѵ
਴Ǵҡͧ - ҧ--਴ž-Ѵ-਴⺵зǹ-෾ѹ
෾ЫԺ-Ҵʡ͵-ا෾   
                                                                   

ҤҶ١ ᾤࡨ ¡úԹ Nok Air
˹Թҧ

3-5 , 17-19 ..57                                                15900.-
24-26 ..57                                                         16900.-
31 ..-2 ..57                                                    15900.-
1-3 , 7-9 , 14-16 , 21-23 , 28-30 ..57               15900.-
5-7 , 6-8 , 12-14 , 18-20 , 27-29 , 28-30 ..57   16900.-
29-31 ..57                                                           17900.-
30-1 ..58                                                             17900.-
1-3 , 2-4 ..58                                                      16900.-

ǹŴ´
 

GOLD Pro .. ҧ-˧-Թǹ 3 ѹ

Ǿ 8M-L67-GOLD_PRO4D_SEP-DEC

´ : ا෾ϖҧ-˧-иҵԹǹ
иҵԹǹ-˧-ҧ-ا෾

ҤҶ١ ᾤࡨ ¡úԹ Myanmar Airways
˹Թҧ

18-20 , 19-21 , 24-26 , 26-28..57    14999.-

3-5 , 15-17, 26-28..57     16999.-

6-8 , 27-29..57      16999.-

18-20..57      16999.-

10-12..57      17999.-

5-7..57      17999.-

ǹŴ´
ҧ ˧ 3 ѹ иҵԹǹ ѡ 3 Һ٪ʶҹ

Ǿ FD-L120-MMR04_SEP-DEC

´ : ا෾-ҧ-˧Ǵ-Ѵ
਴ʹ-Ҫѧçͧ-ٹ-иҵԹǹ
(ö鹾иҵ)иҵԹǹ-˧Ǵ-਴-й͹ǵ
оطʹҷѵ-਴Ǵҡͧ -ҧ--਴ž
਴⺵зǹ-෾ѹ-෾ЫԺ-Ҵʡ͵-ا෾                   
                                                   

ҤҶ١ ᾤࡨ ¡úԹ Air Asia
˹Թҧ

26-28 ..57      14900.-

3-5 , 10-12 , 17-19 ..57     15900.-

12-14 , 19-21 , 26-28 ..57     16900.-

ǹŴ´
ѳ ͧǴ ԧع Ըҧоѡع 3 ѹ

Ǿ FD-L120-MMR 03_SEP-DEC

´ : ا෾-ѳ-оҹວ
Һͧѹ-Ҫѧѳ-Ҫѧѡǹҹͧ-
Ѵʴ-ѳ-Ըҧ˹Ҿоѡس-Ѵҡѹ§
ͧԧع-ҹԧع-਴ԧع-Цѧԧع - Ҫѧѳ                             
ѳ-Ѵ¾ѴѹѡԷ-ا෾   

ҤҶ١ ᾤࡨ ¡úԹ Air Asia
˹Թҧ

12-14 ..57      13900.-

3-5 , 10-12 ..57      14900.-

7-9 , 28-30 ..57      14900.-

12-14 ..57      14900.-

ǹŴ´
иҵԹǹ ѡ 3 Һ٪ʶҹ

Ǿ 8M-L120-MMR02_SEP-DEC

´ : ا෾-ҧ--਴ž-Ѵ˧ҷѵ-ҧ                              
ҧ-˧Ǵ-Ѵ-਴ʹ-Ҫѧçͧ-ٹ
иҵԹǹ-͹-਴-й͹ǵ-˧Ǵ-਴Һ
਴Ǵҡͧ - ҧ-Ѵ-оطʹҷѵ-਴⺵зǹ
෾ѹ-෾ЫԺ-Ҵʡ͵ 

ҤҶ١ ᾤࡨ ¡úԹ Myanmar Airways
˹Թҧ

20-23..57                                               15900.-
1-4 , 8-11 , 15-18 , 22-25 ..57              17900.-
29-2 ,4-7 , 13-16 , 20-23 , 25-28 ..57   17900.-

ǹŴ´
ѡ 5 Һ٪ʶҹ ҧ ˧Ǵ Թǹ ء ѳ

Ǿ PG-L120-MMR08_SEP-DEC

´ : ا෾-ҧ-˧Ǵ-਴-иҵ
иҵԹǹ-й͹ǵ-˧Ǵ-ҧ-оطʹҷѵ
਴⺵ҷǹ-਴Ǵҡͧ - ҧ-ء-Ѵ਴ԡͧ-Ѵ͹ѹ
Ѵ-Ѵغҧ-ѴԹ-Ѵѭѭ-ɹöҪͧ
øѹ-਴Ǫҹ-ͧԴ          
ء-ѳ-Ҫѧѳ-Ҫѧѡǹҹͧ-Ѵʴ
û-оҹ- ѳ - Ըҧ˹Ҿоѡس
ѴѡԷ-ó

ҤҶ١ ᾤࡨ ¡úԹ BANGKOK AIRWAYS
˹Թҧ

27-31..57                      37900.-
31..-1..58                  37900.-

ǹŴ´
-ѳ-ԧع਴ء 4 ѹ

Ǿ FD-L118-RGN04_SEP-JAN

´ : ا෾-ѳ Ҫѧѳ
е˹ѡѡǹҹͧ-Ѵʴ - ѴԹ-Mandalay Hill       
ѳ-ء-Ѵ਴ԡͧ-Ѵ͹ѹ-Ѵ-Ѵغҧ-ѴѴѭѭ٭
ɹöҪͧ-øѹ-਴Ǫҹ-ͧԴ  
û-оҹ-Һͧѹ-ѳ-਴ѡ ԧع
Цѧѡԧع-਴쾭ôҹ- е˹ѡѡǹҹͧ-Ѵʴ
Ըҧ˹Ҿع-ѳ-ا෾    

ҤҶ١ ᾤࡨ ¡úԹ AirAsia
˹Թҧ

25-28 ..57            20900.-
23-26 ..57           24900.-
30..-2 ..58      25900.-

ǹŴ´ 

  ѳ-ԧع - ਴ء 4 ѹ

Ǿ FD-L118-RGN_MAL-4D

´ : ا෾-ѳ Ҫѧѳ
е˹ѡѡǹҹͧ-Ѵʴ - ѴԹ-Mandalay Hill       
ѳ-ء-Ѵ਴ԡͧ-Ѵ͹ѹ-Ѵ-Ѵغҧ-ѴѴѭѭ٭
ɹöҪͧ-øѹ-਴Ǫҹ-ͧԴ  
û-оҹ-Һͧѹ-ѳ-਴ѡ ԧع
Цѧѡԧع-਴쾭ôҹ- е˹ѡѡǹҹͧ-Ѵʴ
Ըҧ˹Ҿع-ѳ-ا෾    

ҤҶ١ ᾤࡨ ¡úԹ Air Asia
˹Թҧ

25-28..57      20900.-
23-26..57      24900.-
20-23..57      22900.-
30..572..58      25900.-

ǹŴ´
 

ҧ-˧Ǵ-Ѵ-෾ѹ

Ǿ TG-L02-RGN_BAGO_NOV-MAR

´ : ا෾ ҧ - Ѵ (ժԵ)
਴Һ ⾸ ǧç١ ਴Ǵҡͧ - ˧Ǵ
Ѵ(ѡҵ ʧ 500 ) иҵ - оطʹǵ§
ҪѧͧҺçͧ ਴ҷǹ ෾ѹ - Ҵʡ͵ ¡
ҧ͡ - ا෾

ҤҶ١ ᾤࡨ ¡úԹ Thai Airways
˹Թҧ

21-23..57      15999.-
19-21..57      15999.-
1 3..58      16999.-
30..-1..58      15999.-
26-28..58      15999.-
6-8 , 13-15 , 20-22 , 27-29..58    15999.-

ǹŴ´ 

-ҧ-˧Ǵ иҵԹǹ 3 ѹ

Ǿ FD-L118-RGN01_NOV-JAN

´ : ا෾-ҧ-оطʹҷѵ
਴⻵ҷǹ - ෾ѹ ෾ЫԺ - Ҵʡ͵- ਴Ǵҡͧ                                               
˧Ǵ-ѡоиҵ਴ʹ-ѡҵþ1,000 ٻ Ѵ
Ҫѧçͧ-иҵԹǹ   (ö鹾иҵԹǹ)    
иҵԹǹ-оطʹǵ-਴--Ѵ
(Ѻиҵš͹Ѻا෾ Ѵ)  
         

ҤҶ١ ᾤࡨ ¡úԹ Air Asia
˹Թҧ

28-30..57         14900.-
5-7.. 57             19900.-
30..-1..58      19900.-
31..-2..58      19900.-

ǹŴ´GOLD I .. ҧ-˧--иҵԹǹ 4 ѹ

Ǿ 8M-L67-GOLD1_4D_JUL-DEC

´ : ó ҧ
ҧ ˧Ǵ иҵԹǹ
иҵԹǹ ˧Ǵ ҧ
ҧ駖 ਴žҖͻ-ا෾

ҤҶ١ ᾤࡨ ¡úԹ Myanmar Airways
˹Թҧ

17-20 , 24-27..57     19999.-

7-10 , 9-12 , 11-14 , 14-17 , 21-24 , 28-31..57  19999.-

4-7 , 11-14 , 18-21 , 25-28..57    19999.-

2-5, 9-12, 23-26.57      20999.-
30..-2..57      20999.-

6-9 , 13-16 , 20-23 , 27-30 ..57    20999.-

4-7, 6-9 , 7-10 , 18-21..57     20999.-

5-8 , 25-28 , 26-29..57     21999.-

ǹŴ´

 

ء ѳ 4 ѹ

Ǿ FD-L120-MMR05_SEP-DEC

´ : ا෾-ѳ-û-оҹ
Һͧѹ-ѴԹ-ѳ-ء-Ѵ਴ԡͧ-Ѵ͹ѹ
Ѵ-Ѵغҧ-ѴԹ-Ѵѭѭ-öҪͧ-øѹ
਴Ǫҹ-ͧԴ - ء-ѳ-ҹԧع
਴ѡԧع-Цѧѡԧع-Ҫѧѳ-Ҫѧѡǹҹ
Ըҧ˹Ҿоѡس-Ѵ-ѳ-ا෾               

ҤҶ١ ᾤࡨ ¡úԹ Air Asia
˹Թҧ

18-21..57      21900.-

22-25..57      22900.-

13-16..57      22900.-

27-30..57      22900.-

4-7..57           22900.-

10-13..57      22900.-

ǹŴ´
Gold II...ҧ-ء-ѳ 4 ѹ

Ǿ 8M-L67-GOLD2_4D_JUL-DEC

´ : ا෾ ҧ - ء -ѳ
ѳ- ҧ ا෾

ҤҶ١ ᾤࡨ ¡úԹ Myanmar Airways
˹Թҧ

17-20..57      29999.-

14-17..57      29999.-

18-21.. 57      29999.-

23-26..57       31999.-

13-16.. 57      31999.-

18-21.. 57      31999.-

ǹŴ´

GOLD III .. ҧ-ء-ѳ-Թ 5 ѹ

Ǿ 8M-L67-GOLD3_4D_JUL-DEC

´ : ا෾ ҧ - ء - ѳ
ѳ - ҺԹ - - ҧ ا෾

ҤҶ١ ᾤࡨ ¡úԹ Myanmar Airways
˹Թҧ

17-21..57               35999.-

14-18..57               35999.-

18-22..57               35999.-

23-27..57               37999.-

13-17..57               37999.-

18-22.. 57              37999.-

ǹŴ´


ҧ-˧-Թǹ-ء-ѳ-Թ 7 ѹ

Ǿ 8M-L67-GOLD4_7D_JUL-DEC

´ : ó ҧ ˧Ǵ иҵԹǹ
˧Ǵ ҧ  - ء -ѳ - ҺԹ
- ҧ ا෾

ҤҶ١ ᾤࡨ ¡úԹ Myanmar Airways
˹Թҧ

17-23..57      41999.-

14-20..57      41999.-

18-24..57      41999.-

23-29..57      43999.-

13-19..57      43999.-

18-24.. 57      43999.-

ǹŴ´
2014 ҧ ˧

Ǿ FD-L120-MMR04_JUL-DEC

´ : ҧ - ˧Ǵ - Ѵ
਴ʹ - Ҫѧçͧ - ٹ - иҵԹǹ
(ö鹾иҵ) - ˧Ǵ - ਴ - й͹ǵ
оطʹҷѵ - ਴Ǵҡͧ - - ਴ž
Ѵ - ਴⺵зǹ - ෾ѹ - ෾ЫԺ - Ҵʡ͵

!!紻ѡ+Ѵѧ++úͧ仡Ѻ

ҤҶ١ ᾤࡨ ¡úԹ Thai Air Asia
˹Թҧ

4-6 , 11-13 , 18-20 , 25-27 ..57       13900.-

1-3 , 8-10 , 9-11 , 15-17 , 22-24 , 29-31 ..57      13900.-

26-28 ..57         13900.-

ǹŴ´

2014 ѳ ͧǴ ԧع

Ǿ FD-L120-MMR03_JUL-DEC

´ : ѳ - оҹວ
Һͧѹ - Ҫѧѳ - Ҫѧѡǹҹͧ
Ѵʴ - ѳ - Ըҧ˹Ҿоѡس
Ѵҡѹ§ - ͧԧع - ҹԧع - ਴ԧع - Цѧԧع
Ҫѧѳ - Ѵ¾ѴѹѡԷ

!!ԸѡԷҧоѡع+ժش

ҤҶ١ ᾤࡨ ¡úԹ Thai Air Asia
˹Թҧ

4-6 ..57  13900.-

8-10 , 22-24 ..57 13900.-

12-14 ..57  13900.-

ǹŴ´


 

 

VISITOR

 ʶԵѹ

570

 ʶԵҹ

1286

 ʶԵ͹

ʶԵԻչ

ʶԵԷ

20083

534944

1242724

2012-06-11

Copyright (c) 2011 by TourinloveAllway.com
ѷ ԹԿ ӡѴ
162/119 5 ҹͧ 11 2-4 .ѧ-Ҥ ,á .ͧ .طûҡ 10280 . 02-174-2346-7

Link : ͹ҹ | | ͧ | | ԧ | ѺѴ껷 | ѺѴ | | ᾤࡨ | ᾤࡨͧ | չ | ᾤࡨ | ѹ | | û | | Թ | | | ٪ | ҧô | ´ | ᾤࡨԧ | | | ٯҹ | á | Ϳԡ | | | ᾤࡨû | ǫŹ | ᾤࡨ | ᾤࡨѹ | ᾤࡨ | ԡ | ѧ | ԻԹ | ѧ | ᾤࡨ๻ |