Ǿ ҤҶ١ ᾤࡨ
!!! Դ !!! Դ֧ !!! ԹԿ !!! Think About Travel, Think About Us, Tourinlove
ͺ Դ س س˹ԧ س س 02-174-2346-7


Hotline Dtac : 088-8860049 // TRUE : 091-7976745 // AIS : 088-4492534

1 / 2


 

;ѡԷժ 3 ѹ

Ǿ Y5-L120-NEW_SHOCK_JAN-MAR

´ : ا෾-ҧ 
ҧ--਴ž-й͹ҹ-਴Ǵҡͧ
ҧ-Ѵ-Ѵ-਴⺵зǹ-෾ѹ-෾ЫԺ
Ҵʡ͵-Թ͹- ا෾  

ҤҶ١ ᾤࡨ ¡úԹ Golden Myanmar Airlines
˹Թҧ

9-11 , 16-18 , 23-25 ..58              9999.-
30 ..-1 ..58                               9999.-
6-8 , 13 -15 , 20-22 ..58              9999.-
27 ..-1 ..58                               9999.-
6 -8 , 13-15 , 20-22 , 27-29 ..58  9999.-

ǹŴ´


  


 

  ҧ ;෾ѹ ;ѡԷժ 3 ѹ

Ǿ Y5L120SUPER_SHOCK-JAN_MAR-3D

´ : ҧ--਴ž-й͹ҹ
਴Ǵҡͧ - ҧ-Ѵ-Ѵ-਴⺵зǹ-෾ѹ
෾ЫԺ-Ҵʡ͵ - Թ͹

ҤҶ١ ᾤࡨ ¡úԹ Golden Myanmar Airlines
˹Թҧ
9-11 , 16-18 , 23-25..58     9999.-
30 ..-1..58      9999.-
6-8 , 13-15 , 20-22..58     9999.-
27 ..-1..58      9999.-
6-8 , 13-15 , 20 -22 , 27-29..58    9999.-

ǹŴ´ 

  ҧ ˧Ǵ иҵԹǹ 3 ѹ 2 ׹

Ǿ FD-L05-PK05_APR-JUN

´ : ا෾ ҧ ˧Ǵ - Ѵ
਴ʹ Ҫѧçͧ  иҵԹǹиҵԹǹ
˧Ǵ - й͹ǵ ਴ ҧ
਴Ǵҡͧ - ҧ ਴⺵зǹ (෾ѹ) й͹ҹ
ͻ駵Ҵʡ͵ - ا෾

ҤҶ١ ᾤࡨ ¡úԹ
˹Թҧ

30 ..-2 .. 58     16900.-
1-3 , 2-4 , 3-5 ..58    16900.-
30 ..-1 .. 58     16900.-

7-9 , 8-10 , 9-11 , 10-12 , 14-16 , 15-17, 16-18..58 14900.-
17-19 , 21-23 , 22-24 , 23-25 , 24-26 ..58  14900.-
28-30 , 29-31 ..58    15900.-
31 ..-2 ..58     15900.-

ǹŴ´ 

  ;෾ѹ ѡ਴Ǵҡͧ

Ǿ 8ML120MMR01DEC_MAR -3D

´ :ҧ--਴ž - й͹ҹ
਴Ǵҡͧ - ˧Ǵ - Ѵ-਴ʹ - Ҫѧçͧ
й͹ǵ-਴ - ਴Һ-ҧ-Ѵ-Թ͹
਴⺵зǹ-෾ѹ - ෾ЫԺ-Ҵʡ͵

ҤҶ١ ᾤࡨ ¡úԹ Myanmar Airways
˹Թҧ
19-21 , 26-28..57     12900.-
9-11 , 16-18 , 23-25..58     12900.-
30 ..-1 ..58      12900.-
6-8 , 13-15 , 21-23..58     12900.-
27 ..- ..58      12900.-
6-8 , 13-15 , 20-22 , 27-29..58    12900.-

ǹŴ´

ҧ ˧ 3 ѹ

Ǿ DD-L120-MMR04_JAN-MAR

´ : ا෾-ҧ-˧Ǵ-Ѵ
਴ʹ-Ҫѧçͧ-ٹ-иҵԹǹ
иҵԹǹ-͹-਴-й͹ǵ-˧Ǵ
਴Һ-оطʹҷѵ-਴Ǵҡͧ
ҧ--਴ž-Ѵ-਴⺵зǹ-෾ѹ
෾ЫԺ-Ҵʡ͵-ا෾ 
                                                                     

ҤҶ١ ᾤࡨ ¡úԹ Nok Air
˹Թҧ

8-10 , 9-11 , 10-12 , 16-18 , 17-19 , 18-20..58 16900.-
22-24 , 23-25 , 24-26 , 25-27..58                      16900.-
30 ..-1..58                                                      16900.-
31 ..- 2..58                                                     16900.-

1-3 , 6-8 , 7- 9 , 8 -10 , 12-14 , 13-15..58        16900.-
14-16 , 21-23 , 22 -24..58                                16900.-
27 ..-1..58                                                     16900.-
28 ..-2..58                                                     16900.-

1-3 , 4-6 , 5-7 , 6-8 , 7-9 , 8-10 , 13 -15 , 14-16..58 16900.-
15-17 , 20-22 , 22-24 , 27-29 , 28-30 , 29-31..58 16900.-

ǹŴ´


   

  ҧ   ˧ иҵԹǹ 4 ѹ 3 ׹

Ǿ 8M-L122-RGN003_APR-AUG

´ : ا෾ ҧ
˧ǴՖ਴蹖й͹ǵǖ਴ʹ(иҵ)
Ҫѧѧçͧ -иҵԹǹ  - оطʹҷѵ(еҹ)
਴⺴ҷǹ෾ѹ ਴Ǵҡͧү¹ 
ͧ਴žҖԹ͹ҧ͡ʡ͵絖ا෾

ҤҶ١ ᾤࡨ ¡úԹ MYANMAR AIRLINES
˹Թҧ

10-13 , 11-14 ..58     17900.-
1-4 , 2-5 , 7-10 , 14-17 , 21-24 ..58    17900.-
4-7 , 11-14 , 18-21 , 25-28 ..58    17900.-
2-5 , 9-12 , 16-19 , 23-26 ..58    17900.-
6-9 , 13-16 , 20-23 , 27-30 ..58    17900.-
3-6 , 10-13 , 17-20 , 24-27 ..58    17900.-
29 ..-1 ..58       18900.-
30 ..-2 ..58      18900.-
12-15 ..58       18900.-

ǹŴ´


 

  ѳ 3 ѹ 2 ׹

Ǿ TG-L02-MDL_FEB-MAR

´ : ا෾ ѳ û оҹວ
Ѵҡѹ§ Ѵʴ Ҫѧѳ
ԸѡԷҧоѡ ع ѴԹ - Ѵǹѹ
Ѵ¡-ͧѳ MANDALAY HILL - ѳ ا෾

ҤҶ١ ᾤࡨ ¡úԹ THAI AIRWAYS
˹Թҧ

1719..58      17900.-
2426..58      17900.-

ǹŴ´
ҧ ˧ 4 ѹ Թ

Ǿ DD-L120-MMR02_JAN-MAR

´ : ا෾-ҧ-˧Ǵ-Ѵ-਴ʹ
Ҫѧçͧ-ٹ-иҵԹǹ
иҵԹǹ-͹-й͹ǵ-˧Ǵ-਴Һ
оطʹҷѵ-਴Ǵҡͧ-кӹҮŻͧ
Դ蹡к͡Ẻǹ - ҧ-Ѵ-Ѵ-਴⺵зǹ
෾ѹ-෾ЫԺ-Ҵʡ͵ - -਴ž-ѴԹ͹-ҧ͡
Ѵ˧ҷѵ-ҧ-ا෾    
      

ҤҶ١ ᾤࡨ ¡úԹ Nok Air

˹Թҧ

8-11 , 22-25 ..58    19900.-
5-8 , 21-24 ..58      19900.-
5-8 , 20-23 ..58      19900.-

ǹŴ´


 
 

иҵԹǹ ѡ 3 Һ٪ʶҹ

Ǿ 8M-L120-MMR02_JAN-MAR

´ : ا෾-ҧ--਴ž-Ѵ˧ҷѵ
ҧ-˧Ǵ-Ѵ-਴ʹ-Ҫѧçͧ-ٹ-иҵԹǹ
иҵԹǹ-͹-਴-й͹ǵ-˧Ǵ-਴Һ
਴Ǵҡͧ - ҧ-Ѵ-оطʹҷѵ-਴⺵зǹ
෾ѹ-෾ЫԺ-Ҵʡ͵
 

ҤҶ١ ᾤࡨ ¡úԹ Myanmar Airways
˹Թҧ

4-7 , 13-16 , 20-23 , 25-28 ..57   19900.-
9-12 , 16-19 , 23-26 ..58   19900.-
30 ..-2 ..58    19900.-

6-9 , 13-16 , 20-23 ..58   19900.-
27 ..-1 ..58    19900.-

6-9 , 13-16 , 20-23 , 27-30 ..58   19900.-

ǹŴ´ 


 

  ѳ ʡ¹ ͧѧ

Ǿ PG-L120-MMR03-DEC_MAR-3D

´ : ѳ-оҹວ-Һͧѹ
Ҫѧѳ - Ҫѧѡǹҹͧ-Ѵʴ-ѳ
Ըҧ˹Ҿоѡس-ʡ¹
਴ٴ-ѧ-öҪͧ- Ҫѧѡǹҹͧ
Ҫѧѳ - ѳ-Ѵҡѹ§-Ѵ¾ѴѹѡԷ

ҤҶ١ ᾤࡨ ¡úԹ Bangkok Airway
˹Թҧ
5-7 ..57      16900.-
30 ..-1 ..58      18900.-
1-3 , 2-4..58      18900.-
9-11 , 16-18 , 23-25..58     16900.-
30..-1..58      16900.-
6-8 , 13-15 , 20-22 , 21-23..58    16900.-
27 ..-1 ..58      16900.-
6-8 , 13-15 , 20-22 , 27-29..58    16900.-

ǹŴ´
ҧ ˧ 4 ѹ

Ǿ PG-L120-MMR02_JAN-MAR

´ : ا෾-ҧ-˧Ǵ-Ѵ-਴ʹ
Ҫѧçͧ-ٹ-иҵԹǹ                          
иҵԹǹ-͹-਴-й͹ǵ-˧Ǵ-਴Һ
оطʹҷѵ-਴Ǵҡͧ-кӹҮŻͧ
Դ蹡к͡Ẻǹ - ҧ-Ѵ-Ѵ
਴⺵зǹ-෾ѹ-෾ЫԺ-Ҵʡ͵ 
-਴ž-ѴԹ͹-Ѵ˧ҷѵ-ҧ-ا෾  
        

ҤҶ١ ᾤࡨ ¡úԹ BANGKOK AIRWAYS
˹Թҧ

8-11 , 22-25 ..58    20900.-

5-8 , 13-16 , 20-23 ..58   20900.-

4-7 , 5-8 ..58    20900.-

ǹŴ´ 


 

  ҺԹ ѳ 4 ѹ

Ǿ PG-L120-MMR06-JAN_APR-4D

´ : ѳ-û-оҹ
Һͧѹ-ѴԹ-ѳ -ʹԹ-Ѱҹ-ҺԹ
Ѵͧ-ǹɵ¹-ҹͼԹ-Ѵʹǧ
-ѳ-ʡ¹-਴ٴ-ѧ-öҪͧͧԧع
ҹԧع-਴ԧع-Цѧԧع-Ҫѧѳ-Ҫѧѡǹҹͧ             
Ըҧ˹Ҿоѡس-Ѵ-ѳ

ҤҶ١ ᾤࡨ ¡úԹ Bangkok Airway
˹Թҧ

8-11 , 15-18 , 22-25..58     25500.-
29..-1 ..58      25500.-
5-8 , 12-15 , 19-22..58     25500.-
26..-1..58      25500.-
4-7 , 12-15 , 20-23 , 27-30..58    25500.-
3-6 , 11-14 , 12-15 , 23-26..58    25500.-

ǹŴ´
ҧ ˧ 3 ѹ

Ǿ DD-L120-MMR004_OCT-JAN

´ : ا෾-ҧ-˧Ǵ-Ѵ-਴ʹ
Ҫѧçͧ-ٹ-иҵԹǹ-иҵԹǹ-͹
਴-й͹ǵ-˧Ǵ-਴Һ-оطʹҷѵ
਴Ǵҡͧ - ҧ--਴ž-Ѵ-਴⺵зǹ-෾ѹ
෾ЫԺ-Ҵʡ͵-ا෾   
                                                                   

ҤҶ١ ᾤࡨ ¡úԹ Nok Air
˹Թҧ

3-5 , 17-19 ..57                                                15900.-
24-26 ..57                                                         16900.-
31 ..-2 ..57                                                    15900.-
1-3 , 7-9 , 14-16 , 21-23 , 28-30 ..57               15900.-
5-7 , 6-8 , 12-14 , 18-20 , 27-29 , 28-30 ..57   16900.-
29-31 ..57                                                           17900.-
30-1 ..58                                                             17900.-
1-3 , 2-4 ..58                                                      16900.-

ǹŴ´

ѡ 5 Һ٪ʶҹ ҧ ˧Ǵ Թǹ ء ѳ

Ǿ PG-L120-MMR08_SEP-DEC

´ : ا෾-ҧ-˧Ǵ-਴-иҵ
иҵԹǹ-й͹ǵ-˧Ǵ-ҧ-оطʹҷѵ
਴⺵ҷǹ-਴Ǵҡͧ - ҧ-ء-Ѵ਴ԡͧ-Ѵ͹ѹ
Ѵ-Ѵغҧ-ѴԹ-Ѵѭѭ-ɹöҪͧ
øѹ-਴Ǫҹ-ͧԴ          
ء-ѳ-Ҫѧѳ-Ҫѧѡǹҹͧ-Ѵʴ
û-оҹ- ѳ - Ըҧ˹Ҿоѡس
ѴѡԷ-ó

ҤҶ١ ᾤࡨ ¡úԹ BANGKOK AIRWAYS
˹Թҧ

27-31..57                      37900.-
31..-1..58                  37900.-

ǹŴ´
-ѳ-ԧع਴ء 4 ѹ

Ǿ FD-L118-RGN04_SEP-JAN

´ : ا෾-ѳ Ҫѧѳ
е˹ѡѡǹҹͧ-Ѵʴ - ѴԹ-Mandalay Hill       
ѳ-ء-Ѵ਴ԡͧ-Ѵ͹ѹ-Ѵ-Ѵغҧ-ѴѴѭѭ٭
ɹöҪͧ-øѹ-਴Ǫҹ-ͧԴ  
û-оҹ-Һͧѹ-ѳ-਴ѡ ԧع
Цѧѡԧع-਴쾭ôҹ- е˹ѡѡǹҹͧ-Ѵʴ
Ըҧ˹Ҿع-ѳ-ا෾    

ҤҶ١ ᾤࡨ ¡úԹ AirAsia
˹Թҧ

25-28 ..57            20900.-
23-26 ..57           24900.-
30..-2 ..58      25900.-

ǹŴ´ 

  ѳ-ԧع - ਴ء 4 ѹ

Ǿ FD-L118-RGN_MAL-4D

´ : ا෾-ѳ Ҫѧѳ
е˹ѡѡǹҹͧ-Ѵʴ - ѴԹ-Mandalay Hill       
ѳ-ء-Ѵ਴ԡͧ-Ѵ͹ѹ-Ѵ-Ѵغҧ-ѴѴѭѭ٭
ɹöҪͧ-øѹ-਴Ǫҹ-ͧԴ  
û-оҹ-Һͧѹ-ѳ-਴ѡ ԧع
Цѧѡԧع-਴쾭ôҹ- е˹ѡѡǹҹͧ-Ѵʴ
Ըҧ˹Ҿع-ѳ-ا෾    

ҤҶ١ ᾤࡨ ¡úԹ Air Asia
˹Թҧ

25-28..57      20900.-
23-26..57      24900.-
20-23..57      22900.-
30..572..58      25900.-

ǹŴ´
 

ҧ-˧Ǵ-Ѵ-෾ѹ

Ǿ TG-L02-RGN_BAGO_NOV-MAR

´ : ا෾ ҧ - Ѵ (ժԵ)
਴Һ ⾸ ǧç١ ਴Ǵҡͧ - ˧Ǵ
Ѵ(ѡҵ ʧ 500 ) иҵ - оطʹǵ§
ҪѧͧҺçͧ ਴ҷǹ ෾ѹ - Ҵʡ͵ ¡
ҧ͡ - ا෾

ҤҶ١ ᾤࡨ ¡úԹ Thai Airways
˹Թҧ

21-23..57      15999.-
19-21..57      15999.-
1 3..58      16999.-
30..-1..58      15999.-
26-28..58      15999.-
6-8 , 13-15 , 20-22 , 27-29..58    15999.-

ǹŴ´ 

-ҧ-˧Ǵ иҵԹǹ 3 ѹ

Ǿ FD-L118-RGN01_NOV-JAN

´ : ا෾-ҧ-оطʹҷѵ
਴⻵ҷǹ - ෾ѹ ෾ЫԺ - Ҵʡ͵- ਴Ǵҡͧ                                               
˧Ǵ-ѡоиҵ਴ʹ-ѡҵþ1,000 ٻ Ѵ
Ҫѧçͧ-иҵԹǹ   (ö鹾иҵԹǹ)    
иҵԹǹ-оطʹǵ-਴--Ѵ
(Ѻиҵš͹Ѻا෾ Ѵ)  
         

ҤҶ١ ᾤࡨ ¡úԹ Air Asia
˹Թҧ

28-30..57         14900.-
5-7.. 57             19900.-
30..-1..58      19900.-
31..-2..58      19900.-

ǹŴ´


 

 

VISITOR

 ʶԵѹ

38

 ʶԵҹ

798

 ʶԵ͹

ʶԵԻչ

ʶԵԷ

28034

87889

1341707

2012-06-11

Copyright (c) 2011 by TourinloveAllway.com
ѷ ԹԿ ӡѴ
162/119 5 ҹͧ 11 2-4 .ѧ-Ҥ ,á .ͧ .طûҡ 10280 . 02-174-2346-7

Link : ͹ҹ | | ͧ | | ԧ | ѺѴ껷 | ѺѴ | | ᾤࡨ | ᾤࡨͧ | չ | ᾤࡨ | ѹ | | û | | Թ | | | ٪ | ҧô | ´ | ᾤࡨԧ | | | ٯҹ | á | Ϳԡ | | | ᾤࡨû | ǫŹ | ᾤࡨ | ᾤࡨѹ | ᾤࡨ | ԡ | ѧ | ԻԹ | ѧ | ᾤࡨ๻ |