Ǿ ҤҶ١ ᾤࡨ
!!! Դ !!! Դ֧ !!! ԹԿ !!! Think About Travel, Think About Us, Tourinlove
ͺ Դ س س˹ԧ س س 02-174-2346-7


Hotline Dtac : 088-8860049 // TRUE : 091-7976745 // AIS : 088-4492534

 

 

 

 

  ҧ  ˧Ǵ 

Ǿ FD-L09-RNG_3N2D_JAN-APR'16

´ : ا෾-ҧ-
(਴ҧ) ਴Ǵҡͧ-ҧ-˧Ǵ
Ѵ - й͹ǵ-਴ʹ -ҧ        
й͹ҹ Ѵ Ҵʡ͵
਴⺵зǹ-Թ͹ ҧ͡ -ا෾       
                                 
                                                                      
ҤҶ١ ᾤࡨ ¡úԹ AirAsia
˹Թҧ


22-24 , 23-25 ..59   9999.- 

ҧ ˧Ǵ Թǹ 3ѹ2׹

ʷ 8M-L118-LMM_MMR02_3D2N_MAY

´ : ا෾-ҧ-оطʹҷѵ-਴⻵ҷǹ
෾ѹ ෾ЫԺ-਴Ǵҡͧ
˧Ǵ-ѡоиҵ਴ʹ-ѡҵþ1,000 ٻ Ѵ
Ҫѧçͧ-иҵԹǹ-иҵԹǹ
оطʹǵ-਴-Ѵ-Ҵʡ͵-ا෾

¡úԹ MYANMAR AIRWAYS
˹Թҧ

23-25 ..59  12800.-
05-07 , 07-09 ..59  11800.-
19-21 , 21-23 ..59  12800.-
20-22 ..59  13800.-


 

 

 

  ;෾ѹ ਴Ǵҡͧ 3 ѹ 2 ׹

Ǿ DD-L120-MMR001_MYANMAR_JIB_JIB_MAR-SEP

´ : ا෾-ҧ-
਴ž-਴⺵ҷǹ-෾ѹ-෾ЫԺ            
˧Ǵ-Ѵ-਴ʹ-й͹ǵ
਴-Ҫѧçͧ-Ѵ਴骹Ժ
Ѵокٻؾó-਴Ǵҡͧ              
ҧ-Ҵʡ͵-й͹ҹ-ا෾ 

                                                                                               
ҤҶ١ ᾤࡨ ¡úԹ Nok Air
˹Թҧ


1-3 , 2-4 , 22-24 , 23-25..59   9999.-
6-8 , 16-18..59     11999.-
8-10 , 9-11 , 13-15 , 14-16.59   12999.-
10-12 , 15-17..59    13999.-
29..-1..59     12999.-
30..-2..59     12999.-
1-3 , 20-22 , 21-23..59    11999.-
5-7 , 6-8 , 7-9..59    10999.-
8-10 , 13-15 , 14-16 , 27-29 , 28-30..59  9999.-
3-5 , 4-6 , 10-12 , 11-13 , 17-19..59   9999.-
18-20 , 24-26 , 25-27..59    9999.-
1-3 , 2-4 , 8-10 , 9-11 , 15-17 , 19-21..59  9999.-
22-24 , 23-25 , 29-31..59    9999.-
16-18..59     11999.-
17-19 , 18-20..59    10999.-
5-7 , 6-8 , 19-21 , 20-22 , 26-28 , 27-29..59  9999.-
12-14 ..59     11999.-
13-15 ..59     10999.-
2-4 , 3-5 , 9-11 , 10-12 , 16-18..59   9999.-
17-19 , 23-25 , 24-26..59    9999.-


  

 

ح ҧ 3ѹ2׹

ʷ DD-L09-BLESSING MMR_SEP
ا෾-ҧ-˧Ǵ Ѵ ਴ʹ
Ҫѧçͧ -  иҵԹǹ (ö֧ʹ)
(иҵԹǹ)-˧Ǵ-й͹ǵ
਴-ҧ й͹ҹ ਴Ǵҡͧ 
ͧ (਴ҧ)-ҧ-਴⺵зǹ(෾ѹ)
ͻ駵Ҵʡ͵ -     ѴԹ͹-ҧ͡-ا෾

¡úԹ NOKAIR
˹Թҧ
1-3     ..59   13900.-
5-7     ..59   15900.-
6-8     ..59   15900.-
13-15    ..59   13900.-
14-16    ..59   13900.-
20-22    ..59   15900.-
27-29     ..59   13900.-
28-30     ..59   13900.-
3-5     ..59   13900.-
4-6    ..59   13900.-
10-12    ..59   13900.-
11-13     ..59   13900.-
17-19    ..59   13900.-
18-20     ..59   13900.-
24-26     ..59   13900.-
25-27    ..59   13900.-
1-3    ..59   13900.-
2-4    ..59   13900.-
7-9     ..59   12900.-
8-10    ..59   13900.-
9-11     ..59  13900.-
15-17     ..59   15900.-
16-18     ..59   15900.-
17-19     ..59   13900.-
22-24     ..59   13900.-
23-25     ..59   13900.-
29-31     ..59   13900.-
30 ..- 1 ..59   13900.-
4-6     ..59   12900.-
5-7     ..59   13900.-
6-8     ..59   13900.-
12-14     ..59   15900.-
13-15     ..59   15900.-
14-16    ..59   13900.-
2-4     ..59   13900.-
3-5     ..59   13900.-
9-11     ..59   13900.-
10-12     ..59   13900.-
16-18     ..59   13900.-
17-19     ..59   13900.-
23-25     ..59   13900.-
24-26     ..59   13900.


 


 

ҧ ˧Ǵ Թǹ 3ѹ2׹

ʷ FD-L118-LMM_MMR_3D2N_MAY

´ : ا෾-ҧ-਴ҧ¾-оطʹҷѵ
਴⻵ҷǹ-෾ѹ ෾ЫԺ-Ҵʡ͵- ਴Ǵҡͧ
˧Ǵ-ѡоиҵ਴ʹ-ѡҵþ1,000 ٻ Ѵ
Ҫѧçͧ-иҵԹǹ  (ö鹾иҵԹǹ)    
иҵԹǹ-оطʹǵ-਴--Ѵ
(Ѻиҵš͹Ѻا෾ Ѵ)  
ا෾

¡úԹ AIR ASIA
˹Թҧ

30 .. - 02 ..59 13800.-


 

 

ѳ ʡ¹ ѧ ԧع 3ѹ

ʷ PG-L120-MMR03
ا෾-ѳ-ʡ¹-਴ٴ-ѧ-öҪͧ-ʡ¹
Ҫѧѳ-Ҫѧѡǹҹͧ-Ѵʴ-Һ٪Ժؿ-ԧع
Цѧԧع-਴ԧع-Ѫ
Ըҧ˹Ҿоѡس-ѳ-û
оҹ-Ѵҡѹ§-ا෾
¡úԹ BANGKOK AIRWAYS
˹Թҧ
08-10 , 13-15 , 14-16 ..59   13900.-
15-17 , 22-24 ..59    13900.-
29 ..59-07 ..59    13900.-
01-03 , 05-07 , 06-08 , 20-22 ..59  13900.-
27-29 ..59  13900.-
03-05 , 10-12 , 17-19 , 24-26 ..59  13900.-
01-03 , 08-10 , 15-17 , 17-19 , 19-21 ..59  13900.-
05-07 , 12-14 , 19-21 , 26-28 ..59  13900.-
02-04 , 09-11 , 16-18 , 23-25 ..59  13900.-

 

 

ѳ ʡ¹ ѧ ԧع 3ѹ

ʷ PG-L120-MMR03_PG
ا෾-ѳ-ʡ¹-਴ٴ-ѧ-öҪͧ         
ʡ-Ҫѧѳ-Ҫѧѡǹҹͧ-Ѵʴ
Һ٪Ժؿ-ԧع-Цѧԧع-਴ԧع-Ѫ-Ըҧ˹Ҿоѡس   
ѳ-û-оҹ-Ѵҡѹ§-ا෾

¡úԹ BANGKOK AIRWAYS
˹Թҧ
01-03 , 08-10 , 13-15 ..59  13900.-
14-1615-17 , 22-24 ..59  13900.-
29 .. - 01 ..59   13900.-
01-03 , 05-07 , 06-08 ..59  13900.-
20-22 , 27-22  ..59   13900.-
03-05 , 10-12 , 17-19 , 24-26 ..59  13900.-

 

ҧ ˧Ǵ Թǹ 3ѹ2׹
ʷ FD-L118-MYANMAR_4CITY_3D2N_MAY

ا෾-ҧ-਴ҧ¾-оطʹҷѵ
਴⻵ҷǹ - ෾ѹ ෾ЫԺ-Ҵʡ͵
਴Ǵҡͧ-˧Ǵ-ѡоиҵ਴ʹ
ѡҵþ1,000 ٻ Ѵ-Ҫѧçͧ
иҵԹǹ-оطʹǵ-਴
-Ѵ-ا෾

¡úԹ AIRASIA
˹Թҧ

30 .. - 02 ..59  14,800.-
 

ҧ ˧Ǵ Թǹ 3ѹ2׹
ʷ 8M-L118-MYANMAR_3CITY_3D2N_MAY

ا෾-ҧ-оطʹҷѵ-਴⻵ҷǹ
෾ѹ ෾ЫԺ-਴Ǵҡͧ-˧Ǵ
ѡоиҵ਴ʹ-ѡҵþ1,000 ٻ Ѵ
Ҫѧçͧ-иҵԹǹ-оطʹǵ
਴-Ѵ-Ҵʡ͵-ا෾

¡úԹ MYANMAR AIRWAYS
˹Թҧ

06-08 , 16-18 , 23-25 ..59  12800.-
14-16  ..59   14800.-
13-15  ..59   15800.-

 

λ ԧҺ 3ѹ2׹
ʷ 8M-L40-MMR_HAPPY_3D2N_OCT

ʹԹóԖѴ–਴ʹ(иҵ)
иҵԹǹ-оطʹǵ (й͹ҹ)
Ҫѧçͧ਴蹖਴⺵зǹ෾ѹ
෾ЫԺ਴Ǵҡͧ-ʡ͵
оطʹҷѵ (й͹ҹ)਴Һ
Թ͹-ҧҧ͡-ا෾

¡úԹ MYANMAR NATIONAL AIRLINES
˹

6-8 , 13-15 , 27-28 ..59  14999.-
3-5 , 10-12 , 17-19 , 24-26 ..59  14999.-
1-3 , 8-10 , 15-17 ..59  14999.-
22-27 , 29-31 ..59   14999.-
5-7 , 19-21 , 26-28 ..59  14999.-
20-22 ..59     16999.-
12-14 .. 59   16999.- 

ͧͪҷԵ쵡Ǵ ع
 

Ǿ PG-L120-MMR052_3DAY_MAR-APR

´ : ا෾-ѳ-ء
਴ǫѹ-ͧԴ蹡к͡ - ء
Ѵ਴ԡͧ-Ѵ͹ѹ-Ѵ-Ѵغҧ-ѴԹ
Ѵѭѭ-øѹ-਴پ
ͧͪҷԵ쵡Ǵ-ء
ء-ѳ-û-оҹ-Һͧѹ

ҤҶ١ ᾤࡨ ¡úԹ Bangkok Airway
˹Թҧ


 8-10 , 22-24..59    19900.-
13-15 , 14-16, 15-17 ..59    20900.-
29 ..-1..59     20900.-
 

 

  ԸѡԷҧоѡس

Ǿ PG-L120-MMR051_MAR-APR

´ : ا෾-ѳ
öء-ء-Ѵ਴ԡͧ-Ѵ͹ѹ-Ѵ
Ѵغҧ-ѴԹ-Ѵѭѭ-øѹ
਴Ǫҹ-ͧԴ-öѺѳ                           
ѳ-ͧԧع-ҹԧع-਴ԧع
ͧǴ-Цѧԧع-Ҫѧѳ
Ҫѧѡǹҹͧ-Ըҧ˹Ҿоѡس
Ѵҡѹ§-ѳ-ا෾

ҤҶ١ ᾤࡨ ¡úԹ Bangkok Airway
˹Թҧ


2-5 , 6-9 , 23-26..59    19900.-
30..-3..59     19900.-
 

 

 

  ҧ ˧Ǵ Թǹ

Ǿ FD-L03-MYANMAR_YANGON_INKHWAN_NOV

´ : ا෾ - ҧ
਴䨻 - ˧Ǵ - иҵ - Ҫѧçͧ
иҵԹǹ (ö鹾иҵ) -оطʹǵ
ҧ - ਴Ǵҡͧ - - ਴⺵ҷǹ
෾ѹ - ෾ЫԺ - оطʹҷѵ
ѴԹ͹ - ҧ͡ - Ҵʡ͵ 

                                                                      
ҤҶ١ ᾤࡨ ¡úԹ AirAsia
˹Թҧ


6-8..59     14900.-
11-13 , 2-14..59    16900.-
29.-1.59     14900.-
15-17..59     12900.-
18-20..59     13900.-
10-12..59     13900.-
1-3 , 3-5 , 9-11 , 10-12 , 16-18..59   12900.-
17-19 , 23-25 , 24-26..59    12900.-
1-3 , 7-9 , 14-16 , 20-22 , 28-31 , 29-31..59  13900.-
6-8 , 8-10 , 13-15 , 15-17 , 16-18 , 27-29..59  12900.-
4-6 , 5-7 , 18-20 , 19-21..59   12900.-
12-14..59     13900.-

 

  ء ѳ 4 ѹ

Ǿ FD-L120-MMR05_MAR-MAY

´ : ا෾-ѳ-û
оҹ-Һͧѹ-ѴԹ-ѳ         
ѳ-ء-Ѵ਴ԡͧ-Ѵ͹ѹ-Ѵ
Ѵغҧ-ѴԹ-Ѵѭѭ-øѹ
਴Ǫҹ-ͧԴ-ء-ѳ
ͧԧع-ҹԧع-਴ԧع-ͧǴ
Цѧԧع-Ҫѧѳ-Ҫѧѡǹҹͧ             
Ըҧ˹Ҿоѡس-ѴѡԷ-ѳ

ҤҶ١ ᾤࡨ ¡úԹ Thai Air Asia
˹Թҧ


13-1822-25..59    21900.-
8-11..59     23900.-
27-30..59     21900.-


 

  ء ѳ 4 ѹ

Ǿ PG-L120-MMR05_MAR-APR

´ : ا෾-ѳ-û
оҹ-Һͧѹ-ѴԹ-ѳ         
ѳ-ء-Ѵ਴ԡͧ-Ѵ͹ѹ-Ѵ
Ѵغҧ-ѴԹ-Ѵѭѭ-øѹ
਴Ǫҹ-ͧԴ - ء-ѳ
ͧԧع-ҹԧع-਴ԧع-ͧǴ
Цѧԧع-Ҫѧѳ-Ҫѧѡǹҹͧ             
Ըҧ˹Ҿоѡس-Ѵҡѹ§
ѳ-ا෾

ҤҶ١ ᾤࡨ ¡úԹ Bangkok Airway
˹Թҧ


2-5 , 6-9 , 7-10 , 23-26..59   22900.-
30..-3..59     23900.-

 

ء ѳ 4ѹ

ʷ PG-L120-MMR05
ا෾-ѳ-û-оҹ-Һͧѹ-ѴԹ-ѳ         
ء-Ѵ਴ԡͧ-Ѵ͹ѹ-Ѵ-Ѵغҧ-ѴԹ-Ѵѭѭ-øѹ
਴Ǫҹ-ͧԴ-ء-ѳ-ͧԧع-ҹԧع  
਴ԧع-ͧǴ-Цѧԧع-Ҫѧѳ-
Ҫѧѡǹҹͧ             
Ըҧ˹Ҿоѡس-Ѵҡѹ§-ѳ-ا෾

¡úԹ BANGKOK AIRWAYS
˹Թҧ

02-05 , 06-09 , 07-10 , 23-26 ..59  22900.-
30 ..-03 ..59   22900.-
19-22 , 28-31 ..59   22900.-
30 ..-03 ..59    23000.-
11-14 , 18-21 , 25-28 ..59   22900.-
09-12 , 16-19 , 17-20 ..59   22900.-
12-15 , 27-30 ..59   22900.-
10-13 , 17-20 , 24-27 ..59   22900.-


 

  ਴ԡͧ ع ਴Ǵҡͧ

Ǿ PG-L120-MMR10_MAR-SEP

´ : ا෾-ҧ-෾ѹ
਴⺵ҷǹ਴Ǵҡͧ-ҧ-ء
Ѵ਴ԡͧ-Ѵ͹ѹ-Ѵ-Ѵغҧ-ѴԹ
Ѵѭѭ-øѹ-਴Ǫҹ
ͧԴ蹡к͡-ء-ѳ-Ҫѧѳ
Ҫѧѡǹҹͧ-Ѵʴ-û-оҹ
ѳ-Ըҧ˹Ҿоѡس
Ѵҡѹ§-ѳ-ا෾

ҤҶ١ ᾤࡨ ¡úԹ Bangkok Airway
˹Թҧ


1-4 , 6-9 , 13-16..59    25900.-
29 ..-2..59     24900.-
6-9 , 20-23..59     24900.-
3-6..59     24900.-
8-11 , 17-20..59     24900.-
12-15 , 26-29..59    24900.-
9-12 , 23-26..59     24900.-

 

 

ҧ ء ѳ 4ѹ

ʷ PG-L120-MMR10
ا෾-ҧ-෾ѹ-਴⺵ҷǹ਴Ǵҡͧ
ҧ-ء-Ѵ਴ԡͧ-Ѵ͹ѹ-Ѵ-Ѵغҧ-ѴԹ
Ѵѭѭ-øѹ-਴Ǫҹ-ͧԴ蹡к͡-ء
ѳ-Ҫѧѳ-Ҫѧѡǹҹͧ-Ѵʴ-û-оҹѳ
Ըҧ˹Ҿоѡس-Ѵҡѹ§-ѳ-ا෾

¡úԹ BANGKOK AIRWAYS
˹Թҧ
01-04 , 06-09 ..59  24900.-
29 .. - 2 ..59  24900.-
13-16 ..59  25900.-
06-09 , 20-23 ..59  24900.-
03-06 ..59   24900.-
08-11 , 17-20 ..59 24900.-
12-15 , 26-29 ..59  24900.-
09-12 , 23-26 ..59  24900.- 

  Թ ԹԿ ҺԹ 4 ѹ

Ǿ PG-L120-MMR06_MAR-APR

´ : ا෾-ѳ
û-оҹ-Һͧѹ-ѴԹ   
ѳ-ʹԹ-Ѱҹ-ҺԹ-Ѵͧ
ǹɵ¹-ҹͼԹ-Ѵʹǧ
-ѳ-ͧͧԧع-ͧǴ
ҹԧع-਴ԧع-Цѧԧع-Ҫѧѳ
Ҫѧѡǹҹͧ-Ըҧ˹Ҿоѡس
Ѵҡѹ§-ѳ-ا෾

ҤҶ١ ᾤࡨ ¡úԹ Bangkok Airway
˹Թҧ


2-5 , 6-9 , 7-10 , 23-26 ..59   25900.-
13-16 , 14-17 ..59    26900.-
30..-3..59     26900.-
 

 

Թ ԹԿ ҺԹ 4ѹ

ʷ PG-L120-MMR06
ا෾-ѳ-û-оҹ-Һͧѹ-ѴԹ         
ѳ-ʹԹ-Ѱҹ-ҺԹ-Ѵͧ-ǹɵ¹
ҹͼԹ-Ѵʹǧ--ѳ-ͧͧԧع-ͧǴ
ҹԧع-਴ԧع-Цѧԧع-Ҫѧѳ-Ҫѧѡǹҹͧ
Ըҧ˹Ҿоѡس-Ѵҡѹ§-ѳ-ا෾

¡úԹ BANGKOK AIRWAYS
˹Թҧ

02-05 , 06-09 , 07-10 , 13-16 , 14-17 , 23-26 ..59  25900.-
30 ..-03 ..59  25900.- 


 

 

  ҧ-˧--Թǹ

Ǿ FD-L13-RGN_BAGO3 D_4STAR_APR

´ : ا෾ ҧ ˧
оطٻ - Ҫѧçͧ ٹ
иҵԹǹ (ö鹾иҵ) - иҵ
Ѵ - иҵԹǹ оطʹǵ
иҵ ҧ ਴⺵ҷǹ ෾ѹ
෾ЫԺ Ǵҡͧ - - Թ͹ ҧ͡

ҤҶ١ ᾤࡨ ¡úԹ AirAsia
˹Թҧ

15-17..59     16900.-
 

 

¾оط ҧ-ط 4ѹ3׹

ʷ 8M-L120-MMR_GAY_01
ا෾-ҧ-ط-਴ط
ط ͧ ͧҪ ѹ ط ͧ 
ط-ʶٻҧتҴ-ѭ-ҧ
ҧ-਴Ǵҡͧ-਴⺵зǹ-෾ѹ-෾ЫԺ
ا෾

¡úԹ MYANMAR AIRWAY
˹Թҧ

13-16 ..59  29900.-

 

 

ѡ 5 Һ٪ʶҹ

ʷ PG-L120-MMR08
ا෾-ҧ-˧Ǵ- иҵ-иҵԹǹ-Ѵʴ-û
иҵԹǹ-й͹ǵ-਴-˧Ǵ-ҧ-оҹ
ҧ-оطʹҷѵ-਴⺵ҷǹ-෾ѹ-਴Ǵҡͧҧ-øѹ       
ء-Ѵ਴ԡͧ-Ѵ͹ѹ-Ѵ-Ѵغҧ-ѴԹ-Ѵѭѭ-ѳ-਴Ǫҹ
ͧԴ-Ҫѧѳ-Ըҧ˹Ҿоѡس-ѴѡԷ-ѳ-ا෾

¡úԹ BANGKOK AIRWAYS
˹Թҧ

06-10 ..59  29900.-
13-17 ..59  30500.-

 

 

¾оط ҧ-ط¤-ùҶ-ҳ 6ѹ5׹

ʷ 8M-L120-MMR_GAY_02
ا෾-ҧ-ط-਴ط  
ط ͧ ͧҪ ѹ ط ͧ 
ط ͧҳ ʶҹǹҶ  
ùҶ Ҥѳʶٻ Ťѹخ ԾԸѳùҶ ਴ط
ط-ʶٻҧتҴ-ѭ-ҧ 
ҧ-਴Ǵҡͧ-਴⺵зǹ-෾ѹ-෾ЫԺ

¡úԹ MYANMAR AIRWAY
˹Թҧ

09-14 ..59  33900.-


 

 

  ѡ 5 Һ٪ʶҹ

Ǿ PG-L120-MMR08_MAR-APR

´ : ا෾-ҧ-˧Ǵ
਴-иҵ-иҵԹǹ 
иҵԹǹ-й͹ǵ-˧Ǵ-ҧ
оطʹҷѵ-਴⺵ҷǹ-਴Ǵҡͧ              
ҧ-ء-Ѵ਴ԡͧ-Ѵ͹ѹ-Ѵ-Ѵغҧ
ѴԹ-Ѵѭѭ-øѹ-਴Ǫҹ
ͧԴ-ء-ѳ-Ҫѧѳ
Ҫѧѡǹҹͧ-Ѵʴ-û-оҹ 
ѳ-Ըҧ˹Ҿоѡس
Ѵҡѹ§-ѳ-ا෾

ҤҶ١ ᾤࡨ ¡úԹ Bangkok Airway
˹Թҧ


6-10 ..59     29900.-
13-17 ..59     30900.-


 

  ҧ-˧--Թǹ

Ǿ FD-L13-RGN_BAGO_3 D_APR

´ : ا෾ ҧ ˧
оطٻ - Ҫѧçͧ ٹ
иҵԹǹ (ö鹾иҵ)
иҵ Ѵ - иҵԹǹ
оطʹǵ иҵ ҧ
਴⺵ҷǹ ෾ѹ ෾ЫԺ Ǵҡͧ
- Թ͹ ҧ͡ ا෾

ҤҶ١ ᾤࡨ ¡úԹ AirAsia
˹Թҧ

15-17 ..59     16900.-


 

 

  ѡ2Һ٪ʶҹ س ਴ԡͧ

Ǿ FD-L13-MDL_BAGAN4 D_APR

´ : ا෾ ѳ
Ҫѧѳ ѳ
ع ء ਴ԡͧ Ѵҹѹ
Ѵ ͻͧԹ Ѵغҧ ਴Թ
Ѿѭ øѹ ਴ǫҹ
Դ蹡к͡ - ͧԧع ਴ԧع Цѧԧع
Ѵʴ êǹѹ ء
Ѵҡѹ§ - оҹ ا෾ 

ҤҶ١ ᾤࡨ ¡úԹ AirAsia
˹Թҧ

13-16 , 14-17..59    23900.-
 

 

  ù ֡ͧ 6 ѹ

Ǿ PG-L120-MMR09_MAR-APR

´ : ا෾-ҧ-˧Ǵ
Ҫѧçͧ-иҵ-иҵԹǹ
иҵԹǹ-й͹ǵ-˧Ǵ-ҧ
оطʹҷѵ-਴⺵ҷǹ-਴Ǵҡͧ              
ҧ-ء-Ѵ਴ԡͧ-Ѵ͹ѹ-Ѵ-Ѵغҧ
ѴԹ-Ѵѭѭ-øѹ-਴Ǫҹ
ͧԴ-ء-- Ѱҹ-ҺԹ
Ѵͧ-ǹɵ¹-ҹͼԹ
Ѵʹǧ--ѳ-û-оҹ-ʡ¹
ѧ-Ըҧ˹Ҿоѡس
Ҫѧѳ-ѳ-ا෾

ҤҶ١ ᾤࡨ ¡úԹ Bangkok Airway
˹Թҧ


5-10..59     37900.-
12-17..59     38900.-
28.-3..59     38900.- 

 

 

  FESTIVE MYANMAR

Ǿ 8M-L09-FESTIVE_MYANMAR_APR

´ : ا෾-ҧ-˧Ǵ
Ѵ ਴ʹ Ҫѧçͧ
иҵԹǹ (ö֧ʹ) 
(иҵԹǹ)-˧Ǵ-й͹ǵ
਴-ҧ   й͹ҹ ਴Ǵҡͧ
ҧ-਴⺵зǹ(෾ѹ)-ͻ駵Ҵʡ͵

                                  
ҤҶ١ ᾤࡨ ¡úԹ Myanmar Airway
˹Թҧ

12-14 , 13-15 , 14-16 , 15-17..59   16900.- 


 

 

 

  HAPPY MYANMAR

Ǿ 8M-L09-HAPPY_MYANMAR_APR

´ : ا෾-ҧ-˧Ǵ
Ѵ ਴ʹ Ҫѧçͧ
иҵԹǹ (ö֧ʹ)
(иҵԹǹ)-˧Ǵ-й͹ǵ
਴-ҧ Ѵ -  й͹ҹ
਴Ǵҡͧ - ҧ-ͧ (਴ҧ)
Ѵ - й͹ҹ -ͻ駵Ҵʡ͵
ҧ-਴⺵зǹ(෾ѹ)-ѴԹ͹-ҧ͡  
                        
                                                                      
ҤҶ١ ᾤࡨ ¡úԹ Myanmar Airway
˹Թҧ

12-15 , 13-16 , 14-17..59    18900.- 


 

 

 

  ѳ ء

Ǿ PG-L171-M05_MANDALAY_JAN-APR

´ : ا෾-ѳ-ء
਴ͧء-ʴ蹡к͡-ء-Ҵͧ
਴ԡͧ-Ѵ͹ѹ-Ѵ-Ѵغҧ-ѳ
ѳ-û-оҹ-Һͧѹ
Ѵҡѹ§-е˹ѡѡǹҹ-Ѵʴ
ѴԹ-ѳ-ʴͧ-ѳ
Ըҧ˹Ҿع-Ҫѧѳ-ا෾

                                                                      
ҤҶ١ ᾤࡨ ¡úԹ BANGKOK AIRWAYS
˹Թҧ


13-16 , 14-17 ..59    23900.-
29..-2..59     23900.-

 

 

  ѳ ء

Ǿ FD-L171-M05_MANDALAY_JAN-APR

´ : ا෾-ѳ-ء
਴ͧء-ʴ蹡к͡
ء-Ҵͧ-਴ԡͧ-Ѵ͹ѹ-Ѵ
Ѵغҧ-ѳ-û-оҹ
Һͧѹ-Ѵҡѹ§
е˹ѡѡǹҹ-Ѵʴ-ѴԹ
ѳ-ʴͧ-ѳ
Ըҧ˹Ҿع-Ҫѧѳ-ا෾

                                                                      
ҤҶ١ ᾤࡨ ¡úԹ AirAsia
˹Թҧ


13-16 , 14-17 ..59    22900.-
29..-2..59     22900.-
 

 

  ѳ-ء-иҵԹǹ 6 ѹ

Ǿ FD-L171-M07_MANDALAY_YANGON_FEB-MAY

´ : ا෾ -ѳ
Ѵҡѹ§-оҹວ-Ҫѧѳ
е˹ѡѡǹҹͧ-Ѵʴ-ѳ
ѳ-ء-觷਴-਴ԡͧ-Ѵ͹ѹ
Ѵ-Ѵغҧ-਴Ѿѭ
ҷԵʴ§شêǪҹ
--Ѵѹ-ҺԹ-Ѵͧ(к)
ҹͼԹ͢-Թ-ҧ-˧Ǵ
Ҫѧçͧ-͹-иҵԹǹ
Թǹ-਴ʹ-оطʹǵ§
਴-Ѵǵµ-਴Ǵҡͧ-ҧ
ҧ-оطʹҷѵ-Ҵʡ͵-਴
਴⺴ҷǹ-෾ѹ-Ѵ-ѴԹ͹-ҧ͡  
                                 
                                                                      
ҤҶ١ ᾤࡨ ¡úԹ AirAsia
˹Թҧ


12-17 ..59     38900.-
27 ..-2 ..59     37900.-
17-22 ..59     37900.-


 

 

VISITOR

 ʶԵѹ

1105

 ʶԵҹ

1314

 ʶԵ͹

ʶԵԻչ

ʶԵԷ

4983

255751

2082914

2012-06-11

Copyright (c) 2011 by TourinloveAllway.com
ѷ ԹԿ ӡѴ
162/119 5 ҹͧ 11 2-4 .ѧ-Ҥ ,á .ͧ .طûҡ 10280 . 02-174-2346-7