ทัวร์มาเลเซีย

ทัวร์มาเลเซีย เที่ยวมาเลเซีย ทัวร์มาเลเซียราคาถูก แพคเกจทัวร์มาเลเซีย โปรแกรมทัวร์มาเลเซีย
!!! คิดจะเที่ยว !!! คิดถึงเรา !!! ทัวร์อินเลิฟ !!! Think About Travel, Think About Us, Tourinlove
สอบถามโปรแกรมโปรโมชั่น ติดต่อ คุณปุ้ย คุณหนิง คุณปลา คุณยาหยี  02-174-2346-7

Hotline Dtac : 088-8860049 // TRUE : 091-7976745 // AIS : 088-4492534 //

Dtac : 

092-272-7443


 

1 / 2


 


 

ทัวร์มาเลเซียมาเลเซีย–สิงคโปร์ MS 1  6วัน  5คืน

เที่ยวมาเลเซีย รหัสทัวร์ FD-L21-MS1_MY SIG-5D6N_JUN


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพ – ปีนัง -ป้อมปืนควอนอริส-สตรีตอาร์ต-วัดไทย-วัดพม่า-คาเมรอนไฮแลนด์
คาเมรอนไฮแลนด์ – เก็นติ้งฯ-เก็นติ้ง – กัวลาลัมเปอร์ –ปุตราจาย่า – มะละกา
 ยะโฮร์บารู-ยะโฮร์บารู-สิงคโปร์-เมอร์ไลอ้อน(เกาะเซ็นโตซ่าสวนสนุก ยูนิเวอแซล
มาริน่าเบย์แซนด์ -ชมโชว์น้ำพุเต้นระบำ-สิงคโปร์-เจ้าแม่กวนอิม-ช้อปปิ้ง–กรุงเทพฯ


ทัวร์มาเลเซีย ราคาถูกแพคเกจ ทัวร์มาเลเซีย โดยสายการบินAIR ASIA
กำหนดเดินทาง
9-14   พ.ค 60 18500.-
17-22   มิ.ย 60 18500.-
8-13   ก.ค 60 18500.-
9-14   ส.ค 60 18500.-
7-12   ก.ย 60 18500.-
21-26,11-16  ต.ค 60 18500.-
9-14   ธ.ค 60 18500.-
28-2,30-4   ม.ค 60 19500.-

 

ทัวร์มาเลเซียมาเลเซีย-สิงคโปร์ MS2 5 วัน 4 คืน

เที่ยวมาเลเซีย รหัสทัวร์ FD-L21-MS2_MY SIG-5D4N_JUN


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพ – กัวลาฯ– คาเมรอนไฮแลนด์-คาเมรอนไฮแลนด์ – เก็นติ้งฯ
เก็นติ้ง – กัวลาลัมเปอร์ –ปุตราจาย่า – มะละกา – ยะโฮร์บารู
ยะโฮร์บารู-สิงคโปร์ (ซิตี้ทัวร์-เกาะเซ็นโตซ่าสวนสนุก ยูนิเวอแซล
มาริน่าเบย์แซนด์-ชมโชว์น้ำพุเต้นระบำ )-สิงคโปร์-เจ้าแม่กวนอิม
ช้อปปิ้งออชาดโรด-กรุงเทพฯ


ทัวร์มาเลเซีย ราคาถูกแพคเกจ ทัวร์มาเลเซีย โดยสายการบินAIR ASIA
กำหนดเดินทาง
10-14   พ.ค 60 16900.-
21-25  มิ.ย 60 16900.-
8-12  ก.ค 60 16900.-
12-16   ส.ค 60 17900.-
6-10   ก.ย 60 16900.-
19-23  ต.ค6 0 16900.-
8-12  พ.ย 60 16900.-
1-5  ธ.ค 60 16900.-
29-2,30-3 ม.ค 61 17900.-
 


 

ทัวร์มาเลเซียมาเลเซีย-สิงคโปร์ MS3  4วัน 3คืน


เที่ยวมาเลเซีย รหัสทัวร์ FD-L21-MS3_MY SIG-4D3N_JUN


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพ – กัวลาลัมเปอร์ - ปุตตราจาย่า – เก็นติ้งไฮแลนด์
เก็นติ้งไฮแลนด์ – กัวลาลัมเปอร์ – มะละกา – ยะโฮร์บารู
ยะโฮร์-สิงคโปร์-เมอร์ไลอ้อน-เกาะเซ็นโตซ่า(สวนสนุกยูนิเวอแซล)
มาริน่าเบย์แซนด์-ชมโชว์น้ำพุเต้นระบำ-วัดเจ้าแม่กวนอิม-ช้อปปิ้ง-กรุงเทพฯ


ทัวร์มาเลเซีย ราคาถูกแพคเกจ ทัวร์มาเลเซีย โดยสายการบินAIR ASIA
กำหนดเดินทาง
10-13  พ.ค 60  15900.-
22-25  มิ.ย 60  15900.-
8-11  ก.ค 60  15900.-
12-15  ส.ค 60  16900.-
7-10  ก.ย 60  15900.-
20-23  ต.ค6 0  15900.-
9-11  พ.ย 60  15900.-
2-5,8-11 ธ.ค 60  15900.-
30-2,29-1 ม.ค 60  16900.-
 


 

ทัวร์มาเลเซียมาเลเซีย MS4  4วัน 3คืน

เที่ยวมาเลเซีย รหัสทัวร์ OD-L21-MS4_MY SIG-4D3N_JUN


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพ –  กัวลาลัมเปอร์ – คาเมรอนไฮแลนด์-คาเมรอนไฮแลนด์-  เก็นติ้งฯ
เก็นติ้งฯ-กัวลาลัมเปอร์-เมืองใหม่ปุตตราจาย่า- มะละกา(เมืองมรดกโลก)
ซิตี้ทัวร์มะลกา- ช้อปปิ้งของฝาก-กรุงเทพ


ทัวร์มาเลเซีย ราคาถูกแพคเกจ ทัวร์มาเลเซีย โดยสายการบิน THAII LIOA AIR
กำหนดเดินทาง
10-13  พ.ค 60  13900.-
22-25  มิ.ย 60  13900.-
8-11  ก.ค 60  13900.-
12-15 ส.ค 60  13900.-
7-10  ก.ย 60  13900.-
20-23  ต.ค 60  13900.-
9-11  พ.ย 60  13900.-
2-5,8-11 ธ.ค 60  13900.-
30-2,29-1 ม.ค 60  14900.-
 


 

ทัวร์มาเลเซียมาเลเซีย MS5  3วัน 2คืน

เที่ยวมาเลเซีย รหัสทัวร์ OD-L21-MS5_MY SIG-3D2N_DEC

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพ-กัวลาฯ-มะะละกาเมืองมรดกโลก -มะละกา-  ปุตตราจาย่า - เก็นติ้งฯ
(สถานที่พักตากอากาศบนยอดเขา)เก็นติ้งฯ-กัวลาลัมเปอร์-กรุงเทพฯ


ทัวร์มาเลเซีย ราคาถูกแพคเกจ ทัวร์มาเลเซีย โดยสายการบิน THAII LIOA AIR
กำหนดเดินทาง
12-14,19-21  พ.ค 60  11900.-
9-11   มิ.ย 60  11900.-
8-10   ก.ค 60  12900.-
12-14   ส.ค 60  12900.-
8-10   ก.ย 60  11900.-
21-23   ต.ค 60  12900.-
10-12   พ.ย 60  11900.-
2-4,3-5   ธ.ค 60  12900.-
9-11   ธ.ค6 0  11900.-

 

ทัวร์มาเลเซีย MS6 สองสวนสนุก มาเลเซีย-สิงคโปร์ 4วัน 3คืน

เที่ยวมาเลเซีย รหัสทัวร์  FD-L21-MS6 _MLS-SIN_JAN


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
สนามบินดอนเมือง-กัวลาลัมเปอร์-เก็นติ้งไฮแลนด์-เก็นติ้ง - กัวลาลัมเปอร์
มะละกา-โยโฮบารู-โยโฮบารู-สิงค์โปร์ เมอร์ไลออนส์-ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอสิงคโปร์
สวนสนุกเลโก้แลนด์ - JB PREMIUM OUTLET  สนามบินดอนเมือง


ทัวร์มาเลเซีย ราคาถูกแพคเกจ ทัวร์มาเลเซีย โดยสายการบิน AIR ASIA
กำหนดเดินทาง
29-2   พ.ค 60  17500.-
10-13   พ.ค 60  16500.-         
22-25   มิ.ย 60  16500.-
8-11   ก.ค 60  16500.-
12-15   ส.ค 60  16500.-
7-10   ก.ย 60  16500.-
20-23   ต.ค 60  16500.-
9-11   พ.ย 60  16500.-
2-5,8-11   ธ.ค 60  16500.-
29-1,30-2   ม.ค 60  17500.-

 

ทัวร์มาเลเซียMS9 ทัวร์มาเลเซีย–สิงคโปร์  6วัน  5คืน

เที่ยวมาเลเซีย รหัสทัวร์  XX-L21-MS9 _MLS-SIN_JAN


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพ – หาดใหญ่-หาดใหญ่-ปีนัง เมืองมรดกโลก-วัดเขาเต่า
สตรีทอาร์ตเมืองปีนัง-ป้อมปืนควอนอริส-วัดไทย-วัดพม่า-ปีนัง-คาเมรอนไฮแลนด์
คาเมรอนไฮแลนด์ – เก็นติ้งฯ-เก็นติ้ง-กัวลาลัมเปอร์-ปุตราจาย่า-มะละกา-
ยะโฮร์บารู-ยะโฮร์บารู-สิงคโปร์-เมอร์ไลอ้อน-น้ำพุแห่งโชคลาภ-วัดพระเขี้ยวแก้ว
ช้อปปิ้ง Orchard -บินกลับกรุงเทพ


ทัวร์มาเลเซีย ราคาถูกแพคเกจ ทัวร์มาเลเซีย โดยขบวนรถไฟ

กำหนดเดินทาง
29-4,9-14   พ.ค 60  12900.-
17-22   มิ.ย 60  12900.-
8-13   ก.ค 60  12900.-
9-14   ส.ค 60  12900.-
9-14   ก.ย 60  12900.-
7-12,21-26  ต.ค 60  12900.-
11-16   พ.ย 60  12900.-
9-14   ธ.ค 60  12900.-
28-2,30-4   ม.ค.60  13900.-

ทัวร์มาเลเซียKKT02 โคตาคินาบาลู 3D2N


เที่ยวมาเลเซีย รหัสทัวร์ XX-L196-KKT02  3D2N_ JUL

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ – สนามบินนานาชาติโคตาคินาบาลู                                               
ดำน้ำจุใจ 2 เกาะ เดินทางสู่เกาะ mamutik island (รวมอุปกรณ์ชุดหน้ากากดำน้ำ
พร้อมท่อสน็อกเกิ้ล)BBQ SEAFOOD - อิสระช้อปปิ้งห้างIMAGO -หมู่บ้านวัฒนธรรมมารีมารี
 มุสตาฟาตุ่นทาวเวอร์ – มัสยิดโคตาคินาบาลู - วัดจีน -   เลือกซื้อของพื้นเมิง ณ ศูนย์
 หัตถกรรม KADAIKU –– สนามบิน – กรุงเทพ    
                            
                                             
ทัวร์มาเลเซีย ราคาถูกแพคเกจ ทัวร์มาเลเซีย โดยสายการบิน THAI / SMILE
กำหนดเดินทาง                                                                  
เดินทางเดือนพฤษภาคม  – กรกฎาคม 2560
ออกเดินทางทุกวันศุกร์ 12900.-
 


 

ทัวร์มาเลเซียKKT01 โคตาคินาบาลู 4D3N

เที่ยวมาเลเซีย รหัสทัวร์ XX-L196-KKT01  4D3N_JUL


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ – สนามบินนานาชาติโคตาคินาบาลู – มุสตาฟาตุ่นทาวเวอร์
 มัสยิดโคตาคินาบาลู -วัดจีน - หมู่บ้านวัฒนธรรมมารีมารี-ดำน้ำจุใจ 2 เกาะ เดินทางสู่เกาะ
 mamutik island (รวมอุปกรณ์ชุดหน้ากากดำน้ำพร้อมท่อสน็อกเกิ้ล) – อุทยานแห่งชาติ โคตาคินาบาลู
น้ำพุร้อน – กิจกรรมเดินบนสะพานไม้ วัดใจสไตล์ แอดเวนเจอร์ -เลือกซื้อของพื้นเมิง ณ ศูนย์หัตถกรรม KADAIKU
 อิสระช้อปปิ้งห้างIMAGO – สนามบิน – กรุงเทพ 

      
ทัวร์มาเลเซีย ราคาถูกแพคเกจ ทัวร์มาเลเซีย โดยสายการบิน THAI / SMILE
กำหนดเดินทาง      
8-11,22-25 มิ.ย 60 14900.-
6-9,20-23  ก.ค 60 14900.-


  


 

 

ทัวร์มาเลเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ 6 วัน 5 คืน
เที่ยวมาเลเซีย รหัสทัวร์SL-L96-COMPLETELY MA-SIN _6D5N_OCT
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – ปีนัง-ปีนัง ฮิลล์ – คาเมรอนไฮแลนด์
คาเมร่อนไฮแลนด์ – เก็นติ้งไฮแลนด์-วัดถ้ำบาตู – กัวลาลัมเปอร์ – ยะโฮว์ 
ยะโฮบารูห์ – สิงคโปร์ – UNIVERSAL STUDIO (ไม่รวมค่าบัตร) – มารีน่าบ์แซนด์ 
เมอร์ไลอ้อน – Garden by The Bay – วัดพระเขี้ยวแก้ว ย่านไชน่าทาวน์
 ช็อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด – สนามบิน 
ทัวร์มาเลเซีย ราคาถูกแพคเกจ ทัวร์มาเลเซีย โดยสายการบิน LION AIR
กำหนดเดินทาง
22-27  มิ.ย.60 21999.-
6-11  ก.ค 60 22999.-
10-15  ส.ค 60 22999.-
14-19  ก.ย 60 21999.-
5-10,12-17 ต.ค 60 21999.-
19-24  ต.ค 60 22999.-

 

ทัวร์มาเลเซียมาเลเซีย 4 วัน 3 คืน (SL+OD)
เที่ยวมาเลเซีย รหัสทัวร์XX-L96-HILIGHT OF MA_4D3N_OCT
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – ปีนัง-ปีนัง ฮิลล์ – คาเมรอนไฮแลนด์
คาเมร่อนไฮแลนด์ – เก็นติ้งไฮแลนด์-วัดถ้ำบาตู – กัวลาลัมเปอร์
 ปุตราจายา - กรุงเทพ
ทัวร์มาเลเซีย ราคาถูกแพคเกจ ทัวร์มาเลเซีย โดยสายการบิน LION AIR//MALINDO AIR
กำหนดเดินทาง
22-25 มิ.ย 60 12999.-
8-11 ก.ค 60 12999.-
20-23 ก.ค 60 14999.-
11-14 ส.ค 60 14999.-
24-27 ส.ค 60 12999.-
14-17 ก.ย 60 12999.-
20-23 ต.ค 60 14999.-
21-24 ต.ค 60 14999.-
 

ทัวร์มาเลเซียSUPERB DUO MAL-SIN
เที่ยวมาเลเซีย รหัสทัวร์XX-L96-DUO MAL-SIN 4D3N_OCT
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
สนามบินดอนเมือง – กัวลาลัมเปอร์ – ปุตราจายา – เก็นติ้งไฮแลนด์
ชมเมือง KL – มะละกา – จัตุรัสดัชท์สแควร์ – ยะโฮว์บารู-สิงคโปร์ - CITY TOUR
เมอร์ไลอ้อน  - UNIVERSAL STUDIO (ไม่รวมค่าบัตร)- มารีน่า เบย์ แซนด์
 ชมโชว์น้ำพุ Wonder Full -วัดพระเขี้ยวแก้ว - Garden by the bay  - ถนนออร์ชาร์ด
กรุงเทพฯ
ทัวร์มาเลเซีย ราคาถูกแพคเกจ ทัวร์มาเลเซีย โดยสายการบิน SCOOT // MALINBO AIR
กำหนดเดินทาง
22-25  มิ.ย 60 15555.-
8-11  ก.ค 60 15555.-
20-23  ก.ค 60 16555.-
11-14  ส.ค 60 15555.-
24-27  ส.ค 60 15555.-
14-17  ก.ย 60 15555.-
12-15  ต.ค 60 15555.-
20-23,21-24 ต.ค 60 16555.-

 

 

ทัวร์มาเลเซีย  SUPERB MALAYSIA - SO CHEAP

เที่ยวมาเลเซีย รหัสทัวร์OD-L96- MY-SO CHEAP_DEC


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ – กัวลาลัมเปอร์ – ปุตราจายา – เก็นติ้งไฮแลนด์-ถ้ำบาตู
กัวลาลัมเปอร์ ซิตี้ทัวร์ -มะละกา – จตุรัสดัชท์ - ชมนครกัวลาลัมเปอร์


ทัวร์มาเลเซีย ราคาถูกแพคเกจ ทัวร์มาเลเซีย โดยสายการบินMALINDO AIR
กำหนดเดินทาง
26-28    พ.ค 60 10999.-
2-4,9-11    มิ.ย 60  10999.-
16-18    มิ.ย 60   8999.-
23-25,30-2   มิ.ย 60  10999.-
1-3    ก.ค 60  8999.-
8-10   ก.ค 60   9999.-
14-16,21-23,28-30 ก.ค 60  10999.-
4-6   ส.ค 60  10999.-
12-14  ส.ค 60   9999.-
18-20   ส.ค 60  10999.-
25-27   ส.ค 60   8999.-
1-3   ก.ย 60  8999.-
8-10,16-18  ก.ย 60  10999.-
22-24,29-1 ก.ย 60  10999.-
6-8,13-15   ต.ค 60   8999.-
21-23,27-29  ต.ค 60  10999.-
3-5,10-12   พ.ย 60  10999.-
17-19,24-26 พ.ย 60 10999.-
2-4   ธ.ค 60  11999.-

 

ช่องทางรับโปรโมชั่น พิเศษ!!


 

VISITOR

 สถิติวันนี้

924 คน

 สถิติเมื่อวาน

992 คน

 สถิติเดือนนี้

สถิติปีนี้

สถิติทั้งหมด

31228 คน

243310 คน

2705109 คน

เริ่มเมื่อ 2012-06-11   

     TOURISM AUTHORITY OF THAILAND
   LICENSE NO. 11/06794

 © 2011 Tourinloveallway  All rights reserved.


📞 02-174-2214-5 , 02-1742346-7
📱  088-886-0049 , 091-797-6745 , 088-449-2534
📩  tourinlove9@gmail.com
💬 line: @tourinlove
   facebook: http://www.facebook.com/ILoveTourInLove/
 follow us official