ทัวร์รัสเซีย

ทัวร์รัสเซีย เที่ยวรัสเซีย ทัวร์รัสเซียราคาถูก แพคเกจทัวร์รัสเซีย โปรแกรมทัวร์รัสเซีย
!!! คิดจะเที่ยว !!! คิดถึงเรา !!! ทัวร์อินเลิฟ !!! Think About Travel, Think About Us, Tourinlove
สอบถามโปรแกรมโปรโมชั่น ติดต่อ คุณปุ้ย คุณหนิง คุณปลา คุณหยี 02-174-2346-7

Hotline Dtac : 088-8860049 // TRUE : 091-7976745 // AIS : 088-4492534//Dtac:092-272-7443

 หน้า 1 | 2 


 


ทัวร์รัสเซีย รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน 5 คืน

เที่ยวรัสเซีย รหัสทัวร์ EK-L155-EK002A_RU_OCT


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ :
 สนามบินสุวรรณภูมิ -สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ – มอสโคว์
มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – อารบัท-พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่
 โบสถ์อัสสัมชัญ - ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ - หอระฆังพระเจ้าอีวาน  สแปร์โร่ฮิลล์
รัสเซี่ยนเซอร์คัส -สถานีรถไฟใต้ดิน – ตลาดอิสมายลอฟกี้- จตุรัสแดง
 มหาวิหารเซนต์บาซิล – หอนาฬิกาซาวิเออร์ – ห้างกุม – ล่องเรือ    
มอสโคว์ – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – โบสถ์หยดเลือด - พระราชวังฤดูหนาว    
 พระราชวังฤดูร้อนเปโตรควาเรสต์ – ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอล – กาล่าดินเนอร์
พร้อมการแสดงพื้นเมือง-พระราชวังแคทเธอรีน หรือ พระราชวังพาฟลอฟส์
มหาวิหารเซนต์ไอแซค -ดูไบ – กรุงเทพฯ       


ทัวร์รัสเซีย ราคาถูกแพคเกจ ทัวร์รัสเซียโดยสายการบิน EMILRATES
กำหนดเดินทาง
22-29,29-6     ก.ย 60  57900.-
3 – 10, 6-12 ,10-17    ต.ค.60  57900.-
17-24,20-27,21-28   ต.ค.60  57900.-

 

ทัวร์รัสเซีย รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน 5 คืน

เที่ยวรัสเซีย รหัสทัวร์EK-L155-EK002C_RUS_DEC


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ :
 สนามบินสุวรรณภูมิ -สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ – มอสโคว์
มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – อารบัท-พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่
 โบสถ์อัสสัมชัญ - ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ - หอระฆังพระเจ้าอีวาน  สแปร์โร่ฮิลล์
รัสเซี่ยนเซอร์คัส -สถานีรถไฟใต้ดิน – ตลาดอิสมายลอฟกี้- จตุรัสแดง
 มหาวิหารเซนต์บาซิล – หอนาฬิกาซาวิเออร์ – ห้างกุม – ล่องเรือ    
มอสโคว์ – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – โบสถ์หยดเลือด - พระราชวังฤดูหนาว    
 พระราชวังฤดูร้อนเปโตรควาเรสต์ – ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอล – กาล่าดินเนอร์
พร้อมการแสดงพื้นเมือง-พระราชวังแคทเธอรีน หรือ พระราชวังพาฟลอฟส์
มหาวิหารเซนต์ไอแซค -ดูไบ – กรุงเทพฯ       


ทัวร์รัสเซีย ราคาถูกแพคเกจ ทัวร์รัสเซียโดยสายการบิน EMILRATES
กำหนดเดินทาง
27 ต.ค. - 3 พ.ย.    ต.ค 60  57900.-
7 – 14,24  – 1,29  – 6   พ.ย 60  57900.-
4 – 11     ธ.ค. 60  57900.-
26  – 2 ,28  – 4 ,29 – 5   ธ.ค. 60  62900.- 

ทัวร์รัสเซีย เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก มอสโคว์ 8 วัน 5 คืน

เที่ยวรัสเซีย รหัสทัวร์EK-L155-EK002B-RU_SEP

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ :
สนามบินสุวรรณภูมิ -สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
 โบสถ์หยดเลือด - มหาวิหารเซนต์ไอแซค- พระราชวังฤดูร้อนเปโตรควาเรสต์
 ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอล – กาล่าดินเนอร์ พร้อมการแสดงพื้นเมือง
 พระราชวังแคทเธอรีน หรือ พระราชวังพาฟลอฟส์ – พระราชวังฤดูหนาว - มอสโคว์
มอสโคว์ - พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ -  โบสถ์อัสสัมชัญ - ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์
หอระฆังพระเจ้าซาร์  -  สแปร์โร่ฮิลล์ - รัสเซี่ยนเซอร์คัส-สถานีรถไฟใต้ดิน – ตลาดอิสมายลอฟกี้
 จตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์บาซิล – หอนาฬิกาซาวิเออร์ – ห้างกุม -ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์        
มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - ถนนอารบัท  -ดูไบ – กรุงเทพฯ 


ทัวร์รัสเซีย ราคาถูกแพคเกจ ทัวร์รัสเซียโดยสายการบิน EMILRATES
กำหนดเดินทาง      
19 – 26   ก.ย. 60  57900.-

 

ทัวร์รัสเซีย BIG…รัสเซีย – มอสโคว์ 5 วัน 3 คืน

เที่ยวรัสเซีย รหัสทัวร์TG-L46-BLG_MOSCOW_NOV


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) - สนามบินโดโมเดโดโว – มอสโคว์
มอสโคว์ – เมืองซาร์กอร์ส – พระอารามเซอร์กาเยฟโปสาด
อารามชีโนวาเดอวิชี่ คอนแวนต์  - ยอดเขาสแปโรว์ – ย่านถนนอารบัท
มอสโคว์ - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ -พระราชวังเครมลิน
 จัตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์บาซิล - ห้างสรรพสินค้า GUM
ชมละครสัตว์ (Russian Circus)-สถานีรถไฟใต้ดิน – มหาวิหารเซ็นต์ซาร์เวียร์
 สนามบินโดโมเดโดโว-กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)


ทัวร์รัสเซีย ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์รัสเซีย โดยสายการบิน THAI  AIRWAYS
กำหนดเดินทาง
13-17,27-1  ก.ย 60  44900.-
8-12,22-26  พ.ย 60  40900.-
 

ทัวร์รัสเซีย BIG…รัสเซีย – มอสโคว์ – เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก 6 วัน 4 คืน

เที่ยวรัสเซีย รหัสทัวร์TG-L46-MOSCOW-ST-NOV

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) - สนามบินโดโมเดโดโว – มอสโคว์
มอสโคว์ - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ -พระราชวังเครมลิน
มหาวิหารเซนต์บาซิล จัตุรัสแดง – ห้างสรรพสินค้า GUM – ชมละครสัตว์
 (Russian Circus)-มอสโคว์ – บินภายใน - - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – พุชกิ้น
 พระราชวังแคทเธอรีน - Nevsky Prospekt-พระราชวังฤดูร้อนเปโตรโวเรสต์(ปีเตอร์ฮอฟ)
พระราชวังฤดูหนาวเฮอร์มิเทจ-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก –รถไฟหัวความเร็วสูง-มอสโคว
 รถไฟใต้ดิน – มหาวิหารเซ็นต์ซาร์เวียร์ -สนามบินโดโมเดโดโว-กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)


ทัวร์รัสเซีย ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์รัสเซีย โดยสายการบิน THAI  AIRWAYS
กำหนดเดินทาง
30-5  พ.ย 60  52900.- 

ทัวร์รัสเซีย Highlight Russia 7D 5N 3 Cities 

เที่ยวรัสเซีย รหัสทัวร์ TG-L33-HIGHIGHT_RU-7D5NCITIES_DEC

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ – มอสโคว์-มอสโคว์-มอสโคว์-เซ้นต์ปีเตอร์สเบิร์ก-เซ้นต์ปีเตอร์สเบิร์ก
เซ้นต์ปีเตอร์สเบิร์ก-พุชกิ้น-เซ้นต์ปีเตอร์สเบิร์ก-มอสโคว์-มอสโคว์
กรุงเทพฯ


ทัวร์รัสเซีย ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์รัสเซีย โดยการบิน THAI AIRWAYSA
กำหนดเดินทาง
2-8     ก.ย.60 59900.-
 4-10 ,18-24 ,25 - 1 ธ.ค.   พ.ย 60 59900.-
2-8 ,23-29    ธ.ค.60 59900.-
 

ทัวร์รัสเซีย EY01_RU ABSOLUTE RUSSIA 8D 5N

เที่ยวรัสเซีย รหัสทัวร์EY-L09-EY01_RU ABSOLUTE _DEC


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพ ฯ – สนามบินอาบูดาบี -มอสโคว์ – เนินเขาสแปร์โรว์
สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์ -วิหารซาเวียร์ - CIRCUS-รถไฟความเร็วสูง
เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – พระราชวังแคทเธอรีน-ป้อมปีเตอร์และปอล-พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรส
พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ – โบสถ์หยดเลือด -ช้อปปิ้งถนนเนฟสกี้-มหาวิหารเซนต์ไอแซค
รถไฟความเร็วสูง – กรุงมอสโคว-พระราชวังเครมลิน-พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่–จัตุรัสแดง
โบสถ์เซนต์บาซิล-ถนนอารบัต -สนามบินมอสโคว์


ทัวร์รัสเซีย ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์รัสเซีย โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS
กำหนดเดินทาง
2-9,23-30,30-7  ก.ย 60  49900.-
7-14,14-21  ต.ค 60  51999.-
17-24,21-28  ต.ค 60  53999.-
28-4   ต.ค 60  51999.-
4-11,10-17  พ.ย 60  49999.-
11-18,20-27  พ.ย 60  49999.-
26-3   พ.ย 60  51999.-
4-11,5-12   ธ.ค 60  53999.- 


 

ทัวร์รัสเซียQR01_RU  RUSSIA SHOCK PRICE 6D3N

เที่ยวรัสเซีย รหัสทัวร์QR-L09-QR01_RU-SHOCK _DEC

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-โดฮา – มอสโคว์ – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์
 ถนนอารบัต -พระราชวังเครมลิน–พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่–จัตุรัสแดง
วิหารเซนต์บาซิล -มอสโคว – ซากอร์ส – โบสถ์โฮลีทรินิตี้ -โบสถ์อัสสัมชัญ
IZMAILOVO MARKET -มอสโคว์ – สถานีรถไฟใต้ดิน-เนินเขาสแปร์โรว์
 สนามบินมอสโคว์-โดฮา – กรุงเทพฯ


ทัวร์รัสเซีย ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์รัสเซีย โดยสายการบินQATAR AIRWAYS
กำหนดเดินทาง
5-10,12-17  ก.ย 60  29999.-
19-24   ก.ย 60  31999.-
26-1   ก.ย 60  31999.-
7-12,21-26  พ.ย 60  31999.-
30-5   พ.ย 60  31999.-
1-6,6-11,8-13 ธ.ค 60  33999.-
28-2,29-3   ธ.ค 60  36999.-

 

ทัวร์รัสเซีย SQ02_RU  AMAZING OF RUSSIA 7D4N

เที่ยวรัสเซีย รหัสทัวร์SQ-L09-Q02_RU_DEC

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพ ฯ – สิงคโปร์-สิงคโปร์ – มอสโคว์ (รัสเซีย) –ถนนอารบัต
 สถานีรถไฟใต้ดิน – วิหารเซนต์ซาเวียร์ – โชว์ละครสัตว์
รถไฟความเร็วสูง – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – พระราชวังแคทเธอรีน
ป้อมปีเตอร์และปอล-พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรส – มหาวิหารเซนต์ไอแซค
 โบสถ์หยดเลือด –   ช้อปปิ้งถนนเนฟสกี้-เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก – มอสโคว์ (รัสเซีย)
พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – จัตุรัสแดง – วิหารเซนต์บาซิล
 สุสานเลนิน - ห้างกุม -มอสโคว์ – เนินเขาสแปร์โรว์ – สนามบินมอสโคว์
สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ 


ทัวร์รัสเซีย ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์รัสเซีย โดยสายการบิน  SINGAOPRE  AIRWAYS
กำหนดเดินทาง
11-19     ก.ย 60   46999.-
9-15    ต.ค 60   48999.-
20-26    พ.ย 60   46999.-
4-10,6-12   ธ.ค 60   48999.-
27-2   ธ.ค 60  55999.-ทัวร์รัสเซีย  มอสดคว์ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8วัน5คืน

เที่ยวรัสเซีย รหัสทัวร์ QR-L09-QR02_RU WONDER _SEP

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-โดฮา – มอสโคว์ – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – ถนนอารบัต
รถไฟความเร็วสูง – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – พระราชวังแคทเธอรีน – ป้อมปีเตอร์และปอล
พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรส – พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ – โบสถ์หยดเลือด –  ช้อปปิ้งถนนเนฟสกี้
มหาวิหารเซนต์ไอแซค – รถไฟความเร็วสูง – กรุงมอสโคว -พระราชวังเครมลิน–พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่
จัตุรัสแดง–โบสถ์เซนต์บาซิล -เนินเขาสแปร์โรว์ – สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์ – OUTLET VILLAGE
 สนามบินมอสโคว์-โดฮา – กรุงเทพฯ


ทัวร์รัสเซีย ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์รัสเซีย โดยการบิน QATAR AIRWAYSA
กำหนดเดินทาง
16-23,23-23  ก.ย 60  49999.-

ทัวร์รัสเซีย WONDERFUL  RUSSIA 6วัน4คืน

เที่ยวรัสเซีย รหัสทัวร์ TG-L09-TG05_RU-WONDERFUL_DEC


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพ ฯ – มอสโคว์ (รัสเซีย) – สถานีรถไฟใต้ดิน-มอสโคว์ – รถไฟความเร็วสูง
จากมอสโคว์สู่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก –ป้อมปีเตอร์และปอล– มหาวิหารเซนต์ไอแซค
เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรส – พระราชวังฤดูหนาว -พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ
โบสถ์หยดเลือด-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – มอสโคว์ – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่
ชมการแสดงละครสัตว์ -มอสโคว์ – จัตุรัสแดง – วิหารเซนต์บาซิล – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ 
สนามบินมอสโคว์ – กรุงเทพฯ -เดินทางถึงกรุงเทพฯ 


ทัวร์รัสเซีย ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์รัสเซีย โดยการบิน THAI AIRWAYS
กำหนดเดินทาง
14-19,21-26,28-3  ก.ย 60  49900.-
9-14,16-21,23-28  พ.ย 60  49900.-
30-5   พ.ย 60  51900.-
14-19,21-26  ธ.ค 60  49900.- 


 

ทัวร์รัสเซีย  มอสโคว์-วากอร์ส - เซนต์ปีเตอรืสเบิร์ก

เที่ยวรัสเซีย  รหัสทัวร์ TK-L09-TK01_RU GRAND_SEP

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพ ฯ – อิสตันบูล (ตุรกี)-อิสตันบูล - มอสโคว์ – เนินเขาสแปร์โรว์
 สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์ – ถนนอารบัต -ซากอร์ส – โบสถ์โฮลีทรินิตี้
โบสถ์อัสสัมชัญ - IZMAILOVO MARKET - CIRCUS  -พระราชวังเครมลิน
พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่–จัตุรัสแดง–โบสถ์เซนต์บาซิล-วิหารซาเวียร์-รถไฟความเร็วสูง
 เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – พระราชวังแคทเธอรีน – มหาวิหารเซนต์ไอแซค-พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรส
 ป้อมปีเตอร์และปอล – โบสถ์หยดเลือด – ช้อปปิ้งถนนเนฟสกี้-พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ
 สนามบินเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก-สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ 


ทัวร์รัสเซีย ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์รัสเซีย  โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES

กำหนดการเดินทาง
7-14,14-21  ก.ย 60  51999.-
21-28   ก.ย 60  52999.-ทัวร์รัสเซีย  WONDER OF RUSSIA 8D5N

เที่ยวรัสเซีย รหัสทัวร์ QR-L09-QR01_RU WONDER _SEP


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-โดฮา – มอสโคว์ – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์
 ถนนอารบัต -รถไฟความเร็วสูง – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – พระราชวังแคทเธอรีน
 ป้อมปีเตอร์และปอล-พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรส – พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ
โบสถ์หยดเลือด – ช้อปปิ้งถนนเนฟสกี้-มหาวิหารเซนต์ไอแซค – รถไฟความเร็วสูง
 กรุงมอสโคว -พระราชวังเครมลิน–พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่–จัตุรัสแดง–โบสถ์เซนต์บาซิล
เนินเขาสแปร์โรว์ – สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์ – OUTLET VILLAGE – สนามบินมอสโคว์
โดฮา – กรุงเทพฯ 


ทัวร์รัสเซีย ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์รัสเซีย โดยการบิน QATAR AIRWAYSA
กำหนดเดินทาง
9-14,14-19  ส.ค 60  29999.-
5-10,12-17  ก.ย 60  29999.-
19-24   ก.ย 60  31999.-
26-1   ก.ย 60  31999.-
 

ทัวร์รัสเซีย  DIRECT RUSSIA 5วัน3คืน

เที่ยวรัสเซีย รหัสทัวร์ TG-L09-TG01_RU- DIRECT_DEC

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพ ฯ – มอสโคว์ (รัสเซีย) – ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์-พระราชวังเครมลิน
พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่–จัตุรัสแดง–โบสถ์เซนต์บาซิล-ถนนอารบัต-ซากอร์ส
 โบสถ์โฮลีทรินิตี้ -โบสถ์อัสสัมชัญ-IZMAILOVO MARKET - CIRCUS 
เนินเขาสแปร์โรว์ – สถานีรถไฟใต้ดิน – วิหารเซนต์ซาเวียร์ – สนามบินมอสโคว์
สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ 


ทัวร์รัสเซีย ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์รัสเซีย โดยการบิน THAI AIRWAYS
กำหนดเดินทาง
1-5,8-12,15-19,22-26  พ.ย 60  37900.-
29-3    พ.ย 60  37900.-
4-8,6-10,11-15   ธ.ค 60  39900.- 

 

ทัวร์รัสเซีย รัสเซีย in Train (รถไฟด่วน)8 วัน 5 คืน

เที่ยวรัสเซีย  รหัสทัวร์EK-L05-DME-EK010- RUSSIA 8D5N_AUG

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ  -ดูไบ – มอสโคว์ – เนินเขาสแปร์โรว์ – สถานีรถไฟใต้ดิน
กรุงมอสโคว์-มอสโคว์ – ซาร์กอส – วิหารเซนต์ซาเวียร์ – ช้อปปิ้งที่
 IZMAILOVO MARKET – ละครสัตว์-พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่
จัตุรัสแดง –  โบสถ์เซนต์บาซิล -นั่งรถไฟด่วนสู่นครเซ็นต์ปีเตอร์เบิร์ก
พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ-พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ – พระราชวังแคทเธอรีน
 ทานอาหารค่ำ ในพระราชวังนิโคลัส และ ชมการแสดงพื้นเมือง
ชมป้อมปีเตอร์ แอนด์ พอล – มหาวิหารเซนต์ไอแซค – สนามบิน
ดูไบ – กรุงเทพ


ทัวร์รัสเซีย ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์รัสเซีย  โดยสายการบิน EMIRATES AIRWAYS
กำหนดเดินทาง
12 – 19, 18 – 25, 26 ก.ย. – 3 ต.ค ก.ย 60 55900.-
3 – 10, 10 – 17, 17 – 24   ต.ค 60  55900.-
 24 – 31, 27 ต.ค. – 3 พ.ย    ต.ค 60  55900.-
6 – 13, 13 – 20     ส.ค 60  60900.-

ทัวร์รัสเซีย TG03_RU  HILIGHT RUSSIA

เที่ยวรัสเซีย  รหัสทัวร์TG-L09-TG03_RU  HILIGHT_NOV


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพ ฯ – มอสโคว์ (รัสเซีย) – ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์-รถไฟความเร็วสูง
 เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – พระราชวังแคทเธอรีน – ป้อมปีเตอร์และปอล
พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรส – พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ – โบสถ์หยดเลือด
 ช้อปปิ้งถนนเนฟสกี้-มหาวิหารเซนต์ไอแซค – รถไฟความเร็วสูง – กรุงมอสโคว
พระราชวังเครมลิน–พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่–จัตุรัสแดง–โบสถ์เซนต์บาซิล
ถนนอารบัต  - CIRCUS-เนินเขาสแปร์โรว์ – สถานีรถไฟใต้ดิน – วิหารเซนต์ซาเวียร์
 สนามบินมอสโคว


ทัวร์รัสเซีย ราคาถูกแพคเกจ ทัวร์รัสเซีย โดยสายการบิน THAI AIRWAYS
กำหนดเดินทาง
09 – 15 ,13 – 19,16 – 22    ก.ย 60  56900.-
20 – 26,25-01     ก.ย 60   56900.-
4-10,11-17,18-24   พ.ย 60  56900.-
25-1    พ.ย 60  56900.-

 

 
 

 

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน 5 คืน

เที่ยวรัสเซีย รหัสทัวร์EK-L155-EK002_RU_8D5N_DEC


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ :
สนามบินสุวรรณภูมิ -สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ – มอสโคว์
 มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – อารบัท-พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่
  โบสถ์อัสสัมชัญ - ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ - หอระฆังพระเจ้าอีวาน  สแปร์โร่ฮิลล์
รัสเซี่ยนเซอร์คัส-สถานีรถไฟใต้ดิน – ตลาดอิสมายลอฟกี้  - จตุรัสแดง
มหาวิหารเซนต์บาซิล – หอนาฬิกาซาวิเออร์ – ห้างกุม – ล่องเรือ    
มอสโคว์ – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – โบสถ์หยดเลือด - พระราชวังฤดูหนาว       
 พระราชวังฤดูร้อนเปโตรควาเรสต์ – ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอล – กาล่าดินเนอร์
พร้อมการแสดงพื้นเมือง-พระราชวังแคทเธอรีน หรือ พระราชวังพาฟลอฟส์
 มหาวิหารเซนต์ไอแซค-ดูไบ – กรุงเทพฯ
  
     
ทัวร์รัสเซีย ราคาถูกแพคเกจ ทัวร์รัสเซียโดยสายการบิน EMILRATES
กำหนดเดินทาง
5 - 12,12-19,19 - 26      ก.ย.60   57900.-
3 – 10,10-17,17-24,20-27,273    ต.ค.60   57900.-
7-14,24-1,29-6       พ.ย 60   57900.-
4-11     ธ.ค 60     57900.-ทัวร์รัสเซีย รัสเซีย in Train 8 วัน 5 คืน

เที่ยวรัสเซีย  รหัสทัวร์EK-L15-GOTDME_EK010_OCT


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ  -ดูไบ – มอสโคว์ – เนินเขาสแปร์โรว์ – สถานีรถไฟใต้ดิน-กรุงมอสโคว์
มอสโคว์ – ซาร์กอส – วิหารเซนต์ซาเวียร์ – ช้อปปิ้งที่ IZMAILOVO MARKET – ละครสัตว์
พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – จัตุรัสแดง –โบสถ์เซนต์บาซิล
นั่งรถไฟด่วนสู่นครเซ็นต์ปีเตอร์เบิร์ก – พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ-พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ
พระราชวังแคทเธอรีน – ทานอาหารค่ำ ในพระราชวังนิโคลัส และ ชมการแสดงพื้นเมือง
ชมป้อมปีเตอร์ แอนด์ พอล – มหาวิหารเซนต์ไอแซค – สนามบิน
ดูไบ – กรุงเทพ


ทัวร์รัสเซีย ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์รัสเซีย  โดยสายการบิน EMIRATES AIRWAYS
กำหนดเดินทาง
12 – 19, 18 – 25, 26 ก.ย. – 3 ต.ค ก.ย 60  55900.-
3 – 10, 10 – 17, 17 – 24   ต.ค 60  55900.-
24 – 31, 27 ต.ค. – 3 พ.ย    ต.ค 60  55900.-
6 – 13, 13 – 20     ส.ค 60  60900.-
ทัวร์รัสเซีย รัสเซีย on Board 8 วัน 5 คืน

เที่ยวรัสเซีย  รหัสทัวร์EK-L15-GOTDME_EK011_OCT


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ  -ดูไบ – มอสโคว์ – เนินเขาสแปร์โรว์ – สถานีรถไฟใต้ดิน        
กรุงมอสโคว์-มอสโคว์ – ซาร์กอส – วิหารเซนต์ซาเวียร์ – ช้อปปิ้งที่
 IZMAILOVO MARKET – ละครสัตว์-พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่
 จัตุรัสแดง –โบสถ์เซนต์บาซิล -บินภายในสู่นครเซ็นต์ปีเตอร์เบิร์ก – พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ
พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ – พระราชวังแคทเธอรีน – ทานอาหารค่ำ ในพระราชวังนิโคลัส
 และ ชมการแสดงพื้นเมือง-ชมป้อมปีเตอร์ แอนด์ พอล – มหาวิหารเซนต์ไอแซค – สนามบิน
ดูไบ – กรุงเทพ


ทัวร์รัสเซีย ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์รัสเซีย  โดยสายการบิน EMIRATES AIRWAYS
กำหนดเดินทาง
6 – 13, 13 – 20   ส.ค 60  61900.-
18-25   ก.ย 60  58900.-
27-3   ต.ค 60  58900.-ทัวร์รัสเซีย  AURORA IN RUSSIA 7D5N BY TG

เที่ยวรัสเซีย รหัสทัวร์ TG-L09-TG02_RU_FEB18


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ :
กรุงเทพ ฯ – มอสโคว์ (รัสเซีย)-มอสโคว์ – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์
ถนนอารบัต – สนามบินเชเรเมเตียโว – เมอร์มานสค์ – ชมปรากฎการณ์แสงออโรร่า
เมอร์มานสค์ – หมู่บ้านซามี่ – Husky Park – ชมปรากฎการณ์แสงออโรร่า
เมอร์มานสค์ – พิพิธภัณฑ์เรื่องราวท้องถิ่น – เรือทำลายน้ำแข็งพลังนิวเคลียร์
 สนามบินเมอร์มานสค์ – มอสโคว์ -พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – จัตุรัสแดง
วิหารเซนต์บาซิล - ชมการแสดงละครสัตว์ -สแปร์โรว์ ฮิลส์ – สถานีรถไฟใต้ดิน
 SHOPPING VUGUS MEGA STORE - สนามบินโดโมเดโดโว – กรุงเทพฯ

ทัวร์รัสเซีย ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์รัสเซีย โดยสายการบิน THAI  AIRWAYS
กำหนดเดินทาง
16 – 22    ธ.ค 60  67900.-
22 – 28   ม.ค 61  69900.-
24 – 30    ม.ค 61  69900.-
29 –04    ม.ค 61  69900.-
03 – 06,05 – 11   ก.พ 61  69900.-
07 – 13,10 – 16   ก.พ 61  69900.-

 

ทัวร์รัสเซีย รัสเซีย [มอสโคว์ - ซาร์กอร์ส]6 วัน 3 คืน

เที่ยวรัสเซีย  รหัสทัวร์EY-L15-EK001-RUS_OCT


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ-อาบูดาบี้ – มอสโคว – เนินเขาสแปร์โรว์ –ถนนอารบัต
 สถานีรถไฟใต้ดิน – วิหารเซนต์ซาเวียร์-มอสโคว์ – ซาร์กอร์ส – ช้อปปิ้งที่
 IZMAILOVO MARKET-พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – เซนต์บาซิล
ละครสัตว์  -มอสโคว์ – อาบูดาบี้ -อาบูดาบี้ – กรุงเทพ


ทัวร์รัสเซีย ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์รัสเซีย โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS
กำหนดเดินทาง
18-23,19-23  ต.ค 60  39900.-

 

ทัวร์รัสเซีย  RUSSIA AURORA HUNTING8 วัน 5 คืน

เที่ยวรัสเซีย  รหัสทัวร์EY-L05-DME-EY001_8D5N_DEC


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ – อาบูดาบี -อาบูดาบี – มอสโคว์ – เนินเขาสแปร์โรว์
 วิหารเซนท์ซาเวียร์ –ถนนอารบัต- สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์
 ล่องเรือแม่น้ำมอสควา -มอสโคว์ – มูร์มันสค์ – หมู่บ้านซามิ
 นั่งรถเทียมกวางเรนเดียร์ ลากเลื่อน – พิพิธภัณฑ์เรือทําลายน้ําแข็งพลังนิวเคลียร์
ตามล่าหาแสงเหนือ-มูร์มันสค์ – คิรอฟสค์ – ฟาร์มสุนัขฮัสกี้ – เมืองหิมะ 
ตามล่าหาแสงเหนือ-คิรอฟสค์ – มูร์มันสค์ – มอสโคว์-มอสโคว์ – พระราชวังเครมลิน
 พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ -โบสถ์เซนต์บาซิล – จตุรัสแดง - สนามบิน – อาบูดาบี
กรุงเทพ


ทัวร์รัสเซีย ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์รัสเซีย โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS
กำหนดเดินทาง
30-7  พ.ย 60  67900.-
11-18  ธ.ค 60  67900.-
 


 

ทัวร์รัสเซีย  รัสเซียแสงเหนือ 7 วัน

เที่ยวรัสเซีย รหัสทัวร์ TG-L19-RUS_AURORA-7D_DEC

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ – มอสโคว์ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 
เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – มูรมานสก์-มูรมานสก์-มูรมานสก์ – มอสโคว์
มอสโคว์-กรุงเทพฯ


ทัวร์รัสเซีย ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์รัสเซีย โดยสายการบิน THAI  AIRWAYS
กำหนดเดินทาง
21-27,23-29  ต.ค 60 78900.-
15-21   พ.ย 60 78900.-
4-10,9-15   ธ.ค 60 78900.-

ทัวร์รัสเซีย  รัสเซีย แกรนทัวร์ 8 วัน

เที่ยวรัสเซีย รหัสทัวร์ TG-L19-RUS GRAND_DEC

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ – กรุงมอสโคว์-   กรุงมอสโคว์ -กรุงมอสโคว์-กรุงมอสโคว์
เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
 กรุงมอสโคว์ – กรุงเทพฯ  


ทัวร์รัสเซีย ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์รัสเซีย โดยการบิน THAI AIRWAYS
กำหนดเดินทาง
7-14,21-28   ก.ย 60  85000.-
19-26     ต.ค 60  83000.-
16-23     พ.ย 60  83000.-
28-4     ธ.ค 60  ราคาโปรดสอบถาม
 

ทัวร์รัสเซีย  รัสเซีย ไฮไลท์ 7 วัน

เที่ยวรัสเซีย รหัสทัวร์ TG-L19-RUS HILIGHT_DEC


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ – มอสโคว์-กรุงมอสโคว์-กรุงมอสโคว์ – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 
เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – มอสโคว์
กรุงเทพฯ   

ทัวร์รัสเซีย ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์รัสเซีย โดยการบิน THAI AIRWAYS
กำหนดเดินทาง
21-27,23-29  ต.ค 60  78500.-
15-21,29-5  ธ.ค 60  78500.-
4-10,6-12,9-15  ธ.ค 60  78500.
-  

 

ทัวร์ รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส 6 วัน 3 คืน

เที่ยวรัสเซีย  รหัสทัวร์ EK-L155-EK001-RUSSAI-6D3N_OCT

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ – มอสโคว์ -ดูไบ – มอสโคว์
ซากอส – โนโวดิวิชี – สแปร์โร่ฮิลล์ – มหาวิทยลัยมอสโคว์ – รัสเซี่ยนเซอร์คัส
 มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์-สถานีรถไฟใต้ดิน – ตลาดอิสมายลอฟกี้ – พระราชวังเครมลิน
พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ – โบสถ์อัสสัมชัญ-ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ – ระฆังพระเจ้าซาร์
ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์-จัตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์บาซิล – ห้างสรรพสินค้ากุม
 Shopping Mall Alexander Garden – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – สนามบิน
 กรุงเทพฯ


ทัวร์รัสเซีย ราคาถูก แพคเกจทัวร์รัสเซีย  โดย สายการบิน  EMIRATES
กำหนดเดินทาง
6-11,20-25     ก.ย.60   39900.-
4-9,11-16,19-24     ต.ค.60   39900.-


 


ทัวร์รัสเซีย HILIGHT RUSSIA 7 DAYS

เที่ยวรัสเซีย  รัสทัวร์ TK-L156-GHRUS02MOWSPB7D_OCT


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ-อีสตันบูล-มอสโคว์-จัตุรัสแดง-วิหารเซนต์บาซิล
ห้างกุม-เนินเขาสแปร์โร่-พระราชวังเครมลิน-พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่
โบสถ์อัสสัมชัญ-ปืนใหญ่ซาร์-ระฆังซาร์-ตลาดอิสไมลอฟสกี้
ทัวร์รถไฟใต้ดิน-โชว์เซอร์คัส-สถานีรถไฟ-นั่งรถไฟ sapsan
เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก-พระราชวังเปโตรวาเรส-พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ
วิหารเซนต์ไอแซค-ป้อมปีเตอร์และปอล-โบสถ์หยดเลือด-พระราชวังนิโคลัส
โชว์ระบำพื้นเมือง-กาลาดินเนอร์ในพระราชวัง-ล่องเรือแม่น้ำเนวา
เอาท์เล็ทวิลเลจ-อีสตันบูล-กรุงเทพฯ


ทัวร์รัสเซีย ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์รัสเซีย  โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES
กำหนดการเดินทาง
15-21,21-27   ก.ย. 60  59900.-
5-11,19-25   ต.ค. 60  59900.- 


 

ทัวร์รัสเซีย  รัสเซีย-โกลเด้นริง 9 วัน

เที่ยวรัสเซีย  รหัสทัวร์ TG-L123-EU_W14.1_9D_OCT

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
สนามบินสุวรรณภูมิ – มอสโคว์ – เซนต์ปีเตอร์ -พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรส
 โบสถ์หยดเลือด – พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ (พระราชวังฤดูหนาว)
“กาลาดินเนอร์ในพระราชวังนิโคลัส-พระราชวังแคทเธอรีน  – มหาวิหารเซนต์ไอแซค
เซนต์ปีเตอร์ – มอสโคว์ – ชมสถานีรถไฟใต้ดิน -เนินเขาสแปร์โร่ – ชมละครสัตว์มอสโคว์
พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – จัตุรัสแดง-มอสโคว์ – วลาดิเมียร์ – มหาวิหารเซนต์ดิมิทรี
 ซูสดัล-ซูสดัล – ซากอร์ส – โบสถ์โฮลีทรินิตี้ – มอสโคว์-ล่องแม่น้ำมอสโคว์ – ช้อปปิ้งถนนอารบัต
 เดินทางกลับ 


ทัวร์รัสเซีย ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์รัสเซีย  โดยสายการบิน THAI AIRWAYS
กำหนดเดินทาง    
6-12,20-26  ก.ย 60  59900.-
11-18,1420  ต.ค 60  63900.-

 

ทัวร์รัสเซีย  NICE AURORA IN RUSSIA 8D5N

เที่ยวรัสเซีย รหัสทัวร์ EY-L09-EY02_RU-NICE _MAR18


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพ ฯ – สนามบินอาบูดาบี -มอสโคว์ – วิหารซาเวียร์ – ถนนอารบัต
IZMAILOVO MARKET – โชว์ละครสัตว์-สแปร์โรว์ ฮิลส์ – สถานีรถไฟใต้ดิน
 เมอร์มานสค์ – ชมปรากฎการณ์แสงออโรร่า-เมอร์มานสค์ – หมู่บ้านซามี่
 Husky Park – ชมปรากฎการณ์แสงออโรร่า-เมอร์มานสค์ – พิพิธภัณฑ์เรื่องราวท้องถิ่น
เรือทำลายน้ำแข็งพลังนิวเคลียร์ –  สนามบินเมอร์มานสค์ – มอสโคว์-พระราชวังเครมลิน
 พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – จัตุรัสแดง – วิหารเซนต์บาซิล-สนามบินมอสโคว์
สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ   

ทัวร์รัสเซีย ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์รัสเซีย โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS
กำหนดเดินทาง
28-4   ม.ค 61  62900.-
4-11,7-14,11-18  ก.พ 61  62900.-
12-19,18-25,19-26  ก.พ 61  62900.-
21-28,25-2-4  ก.พ 61  62900.-
4-11,7-14,9-16  มี.ค 61  62900.-
11-18,12-19,14-21  มี.ค 61  62900.-
18-25   มี.ค 61  62900.-


 

ทัวร์ยุโป  Romantic Russia 8 วัน

เที่ยวรัสเซีย รหัสทัวร์ TG-L23-EUR27A_DEC

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ - กรุงมอสโคว์ (รัสเซีย) -เที่ยวกรุงมอสโคว์ - พระราชวังเครมลิน
จัตุรัสแดง - โบสถ์เซนต์บาซิล - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ - ช้อปปิ้งถนนอราบัต
ชมละครสัตว์รัสเซียนเซอร์คัส-มอสโคว์ - ซาร์กอร์ส - โบสถ์อัสสัมชัญ
สถานีรถไฟใต้ดิน - สแปโร่ว์ฮิลล์ -มอสโคว์ - บินสู่นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
ชมป้อมปีเตอร์แอนด์พอล - บัลเล่ต์เพอฟอร์มานซ์-ปีเตอร์ฮอฟ พระราชวังฤดูร้อน
วังยูซูสปอฟ (รัสปูติน) – ดินเนอร์ในวังนิโคลัสกี้-วังแคทเธอรีน (พุชกิ้นวิลเลจ)
ห้องอำพัน - พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ (พระราชวังฤดูหนาว) - ช้อปปิ้งถนนน เนฟสกี้
เที่ยวชมเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – วิหารเซนต์ไอแซค - สนามบินพัลโกโว
สนามบินโดโมเดโดโว (มอสโคว์) - ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ


ทัวร์รัสเซีย ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ยุโรป โดยสายการบิน THAI AIRWAYS
กำหนดการเดินทาง 
12–19     ต.ค.60 104000.-
2-9,9-16,16-23,30 -7   พ.ย 60 104000.-
7-14     ธ.ค.60 104000.-

 

ช่องทางรับโปรโมชั่น พิเศษ!!


 

VISITOR

 สถิติวันนี้

490 คน

 สถิติเมื่อวาน

1303 คน

 สถิติเดือนนี้

สถิติปีนี้

สถิติทั้งหมด

27685 คน

377408 คน

2839207 คน

เริ่มเมื่อ 2012-06-11   

     TOURISM AUTHORITY OF THAILAND
   LICENSE NO. 11/06794

 © 2011 Tourinloveallway  All rights reserved.


📞 02-174-2214-5 , 02-1742346-7
📱  088-886-0049 , 091-797-6745 , 088-449-2534
📩  tourinlove9@gmail.com
💬 line: @tourinlove
   facebook: http://www.facebook.com/ILoveTourInLove/
 follow us official