ทัวร์รัสเซีย

ทัวร์รัสเซีย เที่ยวรัสเซีย ทัวร์รัสเซียราคาถูก แพคเกจทัวร์รัสเซีย โปรแกรมทัวร์รัสเซีย
!!! คิดจะเที่ยว !!! คิดถึงเรา !!! ทัวร์อินเลิฟ !!! Think About Travel, Think About Us, Tourinlove
สอบถามโปรแกรมโปรโมชั่น ติดต่อ คุณปุ้ย คุณหนิง คุณปลา คุณหยี 02-174-2346-7

Hotline Dtac : 088-8860049 // TRUE : 091-7976745 // AIS : 088-4492534//Dtac:092-272-7443

 หน้า 1 | 2  

ทัวร์รัสเซีย City Breaks in Moscow Zagorsk  5 วัน 3 คืน 
          
เที่ยวรัสเซีย  รหัสทัวร์  TG-L15-GOTDME-TG004_NOV

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ – มอสโคว -มอสโคว – เนินเขาสแปร์โรว์ – สถานีรถไฟใต้ดิน
 ถนนอารบัต – วิหารเซนต์ซาเวียร์ – ล่องเรือ-พระราชวังเครมลิน
 พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – จัตุรัสแดง –โบสถ์เซนต์บาซิล – ละครสัตว์
มอสโคว์ – ซาร์กอร์ส – ช้อปปิ้งที่ IZMAILOVO MARKET – สนามบิน
กรุงเทพฯ


ทัวร์รัสเซีย ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์รัสเซีย โดยสายการบิน THAI  AIRWAYS

กำหนดเดินทาง
27 พ.ย. – 1 ธ.ค พ.ย 60  39500.-
ทัวร์รัสเซีย รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส 6 วัน 3 คืน

เที่ยวรัสเซีย  รหัสทัวร์ EK-L155-EK001_MAR


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ – มอสโคว์ -ดูไบ – มอสโคว์ – จัตุรัสแดง
 มหาวิหารเซนต์บาซิล – ห้างสรรพสินค้ากุม -เมืองหิมะ – Husky Sledding
 สุนัขลากเลื่อน - สแปร์โร่ฮิลล์ – รัสเซี่ยนเซอร์คัส-สถานีรถไฟใต้ดิน
 ตลาดอิสมายลอฟกี้ – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่
 โบสถ์อัสสัมชัญ-ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ – ระฆังพระเจ้าซาร์ - ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์
  ซากอร์ส – โบสถ์อัสสัมชัญ - บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – ถนนอารบัท
 ดูไบ-กรุงเทพฯ


ทัวร์รัสเซีย ราคาถูกแพคเกจ ทัวร์รัสเซียโดยสายการบิน EMILRATES
กำหนดเดินทาง
24 – 29     ม.ค. 61  34900.-
20 – 25,27 ก.พ. – 4 มี.ค ก.พ 61  34900.-
28 ก.พ. – 5 มี.ค.    ก.พ 61  34900.-
6 – 11, 15 – 20,20 – 25   มี.ค. 61 34900.- 


ทัวร์รัสเซีย รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน 5 คืน

เที่ยวรัสเซีย  รหัสทัวร์ EK-L155-EK002_MAR


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
สนามบินสุวรรณภูมิ -สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ – มอสโคว์
 มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – อารบัท-พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่
  โบสถ์อัสสัมชัญ - ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ -หอระฆังพระเจ้าอีวาน  สแปร์โร่ฮิลล์
 รัสเซี่ยนเซอร์คัส-สถานีรถไฟใต้ดิน – ตลาดอิสมายลอฟกี้  - จตุรัสแดง
 มหาวิหารเซนต์บาซิล-หอนาฬิกาซาวิเออร์ – ห้างกุม – ล่องเรือ-มอสโคว์
 เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – โบสถ์หยดเลือด - พระราชวังฤดูหนาว-พระราชวังฤดูร้อน
เปโตรควาเรสต์ -ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอล – กาล่าดินเนอร์ พร้อมการแสดงพื้นเมือง
พระราชวังแคทเธอรีน หรือ พระราชวังพาฟลอฟส์ – มหาวิหารเซนต์ไอแซค
  Outlet Village-ดูไบ – กรุงเทพฯ     

        
ทัวร์รัสเซีย ราคาถูกแพคเกจ ทัวร์รัสเซียโดยสายการบิน EMILRATES
กำหนดเดินทาง  
4 – 11    ธ.ค. 60     57900.-
26 ธ.ค – 2 ม.ค.   ธ.ค. 60     62900.-
28 ธ.ค. – 4 ม.ค.   ธ.ค. 60     62900.-
29 ธ.ค. 60 – 5 ม.ค.   ธ.ค. 60     62900.-
24 – 31    ม.ค.61 54900.-
16 – 23   ก.พ 61  54900.-
27 ก.พ. – 6 มี.ค.   ก.พ 61  54900.-
8 – 15,15 – 22   มี.ค 61  54900.-
30 มี.ค. – 6 เม.ย.   มี.ค 61  54900.-


 

ทัวร์รัสเซีย   รัสเซีย in Train (รถไฟด่วน) 8 วัน 5 คืน

เที่ยวรัสเซีย  รหัสทัวร์  TG-L15-DME-EK010_DEC

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ  -ดูไบ – มอสโคว์ – เนินเขาสแปร์โรว์ – สถานีรถไฟใต้ดิน        
กรุงมอสโคว์-มอสโคว์ – ซาร์กอส – วิหารเซนต์ซาเวียร์ – ช้อปปิ้งที่
IZMAILOVO MARKET – ละครสัตว์-พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่
 จัตุรัสแดง – โบสถ์เซนต์บาซิล -นั่งรถไฟด่วนสู่นครเซ็นต์ปีเตอร์เบิร์ก
 พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ-พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ – พระราชวังแคทเธอรีน
 ทานอาหารค่ำ ในพระราชวังนิโคลัส และ ชมการแสดงพื้นเมือง
ชมป้อมปีเตอร์ แอนด์ พอล – มหาวิหารเซนต์ไอแซค – สนามบิน
ดูไบ – กรุงเทพ


ทัวร์รัสเซีย ราคาถูกแพคเกจ ทัวร์รัสเซียโดยสายการบิน EMILRATES
กำหนดเดินทาง
14 – 21, 28 พ.ย. – 5 ธ.ค  พ.ย 60 55900.-
 5 – 12      ธ.ค 60  55900.-
26 – 2 , 29  – 5 ม.ค. 61    ธ.ค 60  66900.-
 

ทัวร์รัสเซีย   รัสเซีย [มอสโคว์ - ซาร์กอร์ส]6 วัน 3 คืน

เที่ยวรัสเซีย  รหัสทัวร์  TG-L15-DME-EY001_DEC


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ-อาบูดาบี้ – มอสโคว – เนินเขาสแปร์โรว์ –  ถนนอารบัต
 สถานีรถไฟใต้ดิน – วิหารเซนต์ซาเวียร์-มอสโคว์ – ซาร์กอร์ส
 กิจกรรมสุนัขลากเลื่อน – ช้อปปิ้งที่  IZMAILOVO MARKET
พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – เซนต์บาซิล
ละครสัตว์ -มอสโคว์ – อาบูดาบี้ -อาบูดาบี้ – กรุงเทพ


ทัวร์รัสเซีย ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์รัสเซีย โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS
กำหนดเดินทาง
 15 – 20, 20 - 25   พ.ย 60  36900.-
 22 – 27, 27 พ.ย. – 2 ธ.ค พ.ย 60  36900.-
 4 – 9     ธ.ค 60  36900.-
ทัวร์ BIG RUSSIA MOSCOW ST.PERTERSBURG 6วัน 4คืน

เที่ยวรัสเซีย   รหัสทัวร์ TG-L46-MOSCOW_RUS_DEC


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – สนามบินโดโมเดโดโว – มอสโคว์
มหาวิหารเซนต์บาซิล - จัตุรัสแดง – ห้างสรรพสินค้า GUM  
พิเศษ... ชมละครสัตว์ (RUSSIAN CIRCUS)-มอสโคว์
สนามบินภายในประเทศ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – พุชกิ้น
พระราชวังแคทเธอรีน – จัตุรัสพระราชวัง – อนุสาวรีย์พระเจ้าปีเตอร์มหาราช
Decembrists’ Square - ถนนเนฟสกี้
พระราชวังฤดูร้อนเปโตรโวเรสต์(ปีเตอร์ฮอฟ)  – พระราชวังฤดูหนาวเฮอร์มิเทจ
เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก –นั่งรถไฟความเร็วสูง - มอสโคว์
 รถไฟใต้ดิน – วิหารเซนต์เดอะซาร์เวียร์(ด้านนอก) สนามบินโดโมเดโดโว
กรุงเทพฯ (สุววรรณภูมิ)


ทัวร์รัสเซีย ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์รัสเซีย โดยสายการบิน  THAI AIRWAYS
กำหนดการเดินทาง
30-5   พ.ย  60    52900.-
7-12  ธ.ค  60     54900.-
28-2  ธ.ค  60    59900.-
ทัวร์ BIG RUSSIA NORTHERN LIGHTS 6วัน 4คืน

เที่ยวรัสเซีย   รหัสทัวร์ TG-L46- BIG_RUSSIA_DEC


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – สนามบินโดโมเดโดโว – มอสโคว์
มอสโคว์ –พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์
สนามบินภายในประเทศ – มูรมันสก์ – ทำกิจกรรมตามล่าหาแสงเหนือ
เมืองมูรมันสก์ – หมู่บ้านชาวพื้นเมืองซามิ – ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้ 
สัมผัสประสบการณ์นั่งรถเทียมสุนัขฮัสกี้ลากเลื่อน (Husky Sledding)
มูรมันสก์ - ทำกิจกรรมตามล่าหาแสงเหนือ-เมืองมูรมันสก์
สนามบินภายในประเทศ – เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ –  อนุสาวรีย์พระเจ้าปีเตอร์มหาราช
Decembrists’ Square – มหาวิหารเซนต์ไอแซค 
 โบสถ์หยดเลือด (ด้านนอก)-เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – นั่งรถไฟความเร็วสูง
 สถานีรถไฟใต้ดิน ถนนอารบัท – สนามบิน-สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ


ทัวร์รัสเซีย ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์รัสเซีย โดยสายการบิน   THAI AIRWAYS
กำหนดการเดินทาง
25-30  พ.ย 60      65900.-
7-12      ธ.ค 60     65900.-
28-2  ธ.ค 60  72900.-ทัวร์ รัสเซีย ล่าแสงเหนือ 7 วัน[มอสโคว์-มูร์มันสค์] 

เที่ยวรัสเซีย  รหัสทัวร์  TG-L123-EU_WT14.3_MAR

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – มอสโคว์-2     มอสโคว์ – สนามบิน
 มูร์มันสค์ – หมู่บ้านซามิ -นั่งรถกวางเรนเดียร์ลากเลื่อน – ล่าหาแสงเหนือ
 เมืองหิมะ – ขี่รถ Snow Mobile – ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้ - นั่งรถเทียมสุนัขฮัสกี้ลากเลื่อน
ตามล่าหาแสงเหนือ -พิพิธภัณฑ์เรือทําลายน้ำแข็งพลังนิวเคลียร์ – สนามบิน
 มอสโคว์ – ล่องเรือแม่น้ำมอสควา -จัตุรัสแดง – พระราชวังเคลมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่
ชมละครสัตว์-เนินเขาสแปร์โรว์ – สถานีรถไฟใต้ดิน – โบสถ์เซ็นต์ซาเวียร์  – กรุงเทพฯ

ทัวร์รัสเซีย ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์รัสเซีย โดยสายการบิน THAI  AIRWAYS
กำหนดเดินทาง
04-10   ธ.ค.60   74900.-
22-28   ม.ค.61   74900.-
18-24   ก.พ.61  74900.-
 18-24   มี.ค.61  74900.-

 

ทัวร์รัสเซีย  Russian Fly to Train  7 วัน 5 คืน  
         

เที่ยวรัสเซีย  รหัสทัวร์  TG-L15-DME-TG005_NOV


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ – มอสโคว์ – เนินเขาสแปร์โรว์-พระราชวังเครมลิน
 พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – จัตุรัสแดง –บินภายในสู่นครเซ็นต์ปีเตอร์เบิร์ก
พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ – พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ – ทานอาหารค่ำในพระราชวังนิโคลัส
 และ ชมการแสดงพื้นเมือง-พระราชวังแคทเธอรีน – ป้อมปีเตอร์ แอนด์ พอล
มหาวิหารเซนต์ไอแซค – นั่งรถไฟสู่กรุงมอสโคว์ – มอสโคว์-มอสโคว์ – ซาร์กอร์ส
สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ – ล่องเรือแม่น้ำมอสกาวา – ละครสัตว์
ถนนอารบัต – วิหารเซนต์ซาเวียร์  – สนามบิน-กรุงเทพฯ

ทัวร์รัสเซีย ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์รัสเซีย โดยสายการบิน THAI  AIRWAYS

กำหนดเดินทาง
1-7, 6-12 ,8-14 ,13-19   พ.ย 60  61500.-
15-21 ,20-26 ,22-28   พ.ย 60  61500.-
29 พ.ย.- 5 ธ.ค พ.ย 60  61500.-

 

ทัวร์รัสเซีย รัสเซีย Aurora Hunting7 วัน 5 คืน           
  
เที่ยวรัสเซีย  รหัสทัวร์  TG-L15-DME-TG001_DEC   


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ – มอสโคว์ – เนินเข้าสแปร์โรว์ – ล่องเรือชมแม่น้ำมอสโคว์
มอสโคว์ – สนามบิน – มูร์มันสค์ – ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้
 นั่งรถเทียมสุนัขฮัสกี้ลากเลื่อน – นั่งรถเทียมกวางเรนเดียร์ลากเลื่อน
ตามล่าหาแสงเหนือ -ขับรถสโนโมบิล – เมืองหิมะ – หมู่บ้านซามิ
ตามล่าหาแสงเหนือ-พิพิธภัณฑ์เรือทําลายน้ําแข็งพลังนิวเคลียร์ – สนามบิน
มอสโคว์ -มอสโคว์ – พระราชวังเครมลิน – จัตุรัสแดง – ห้าง GUM
ละครสัตว์รัสเซีย-โบสถ์เซ็นต์ซาเวียร์ – สถานีรถไฟใต้ดิน – ถนนอารบัต
 สนามบิน-กรุงเทพฯ

ทัวร์รัสเซีย ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์รัสเซีย โดยสายการบิน THAI  AIRWAYS
กำหนดเดินทาง
กำหนดวันเดินทาง:   
4-10, 6-12, 20-26   ธ.ค 60 71500.-
 25 – 31 , 27 ธ.ค. – 2 ม.ค. 61  ธ.ค 60  81500.-

 

ทัวร์รัสเซีย Northern Lights Russia 6 วัน 4 คืน   
        
เที่ยวรัสเซีย  รหัสทัวร์  TG-L15-DME-TG002_DEC   

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ – มอสโคว์ -มอสโคว์ – สนามบิน – มูร์มันสค์ – ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้
นั่งรถเทียมสุนัขฮัสกี้ลากเลื่อน – นั่งรถเทียมกวางเรนเดียร์ลากเลื่อน
ตามล่าหาแสงเหนือ -ขับรถสโนโมบิล – เมืองหิมะ – หมู่บ้านซามิ
 ตามล่าหาแสงเหนือสนามบิน – มอสโคว์ – สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโค
 จัตุรัสแดง – วิหารเซนต์บาซิล – ละครสัตว์รัสเซีย-มอสโคว์ – พระราชวังเครมลิน
 สนามบิน-กรุงเทพฯ


ทัวร์รัสเซีย ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์รัสเซีย โดยสายการบิน THAI  AIRWAYS
กำหนดเดินทาง
30 ธ.ค. – 4 ม.ค. 61   ธ.ค 60  77500.-

 

ทัวร์รัสเซีย Russia Golden Ringวลาดิเมียร์ – ซุสดาล 7 วัน 5 คืน          

เที่ยวรัสเซีย  รหัสทัวร์  TG-L15-DME-TG003_NOV


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ – มอสโคว์ – เนินเขาสแปร์โรว์-มอสโคว์ – วลาดิเมียร์ – ซุสดาล
ซุสดาล – คอสโตรมา-คอสโตรมา – ยาโรสลาฟล์-ยาโรสลาฟล์ – รอสตอฟ
ซาร์กอส – มอสโคว์-พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – จัตุรัสแดง
 สนามบิน-กรุงเทพฯ

ทัวร์รัสเซีย ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์รัสเซีย โดยสายการบิน THAI  AIRWAYS
กำหนดเดินทาง
 22-28, 29 พ.ย.- 5 ธ.ค พ.ย 60  49900.-

 

ทัวร์รัสเซียรัสเซีย [มอสโคว์–แสงเหนือ–เซนท์ปีเตอร์เบิร์ก]8 วัน 5 คืน  

เที่ยวรัสเซีย  รหัสทัวร์  EK-L15-DME-EK009_MAR18

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ -ดูไบ – มอสโคว –  เนินเขาสแปร์โรว์ -สถานีรถไฟใต้ดิน
 พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณท์อาร์เมอรี่- จัตุรัสแดง –โบสถ์เซนต์บาซิล
 ห้างกุม – ละครสัตว์-มอสโคว์ – สนามบิน – มูร์มันสค์ –หมู่บ้านซามิ 
 ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้ – นั่งรถเทียมสุนัขฮัสกี้ลากเลื่อน – นั่งรถเทียมกวางเรนเดียร์ลากเลื่อน
คิรอฟสค์ -  ตามล่าหาแสงเหนือ-เมืองหิมะ – ขับรถสโนว์โมบิล – มูร์มันสค์ 
ตามล่าหาแสงเหนือ-พิพิธภัณฑ์เรือทําลายน้ําแข็งพลังนิวเคลียร์ – สนามบิน
เซนท์ปีเตอร์เบิร์ก – มหาวิหารเซนท์ไอแซค-พิพิธภัณท์เฮอมิเทจ – พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ
 สนามบิน-ดูไบ – กรุงเทพ


ทัวร์รัสเซีย ราคาถูกแพคเกจ ทัวร์รัสเซียโดยสายการบิน EMILRATES
กำหนดเดินทาง
 17 - 24, 31 ม.ค. – 7 ก.พ ม.ค 61  65900.-
 21 - 28, 28 ก.พ. – 7 มี.ค ก.พ 61  65900.-
14 - 21    มี.ค 61  65900.-
 

ทัวร์รัสเซีย รัสเซีย Marvelous (รถไฟด่วน) 8 วัน 5 คืน

เที่ยวรัสเซีย  รหัสทัวร์  EK-L15-DME-EK011_DEC


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ  -ดูไบ – มอสโคว์ – เนินเขาสแปร์โรว์ – สถานีรถไฟใต้ดิน       
 กรุงมอสโคว์-วิหารเซนต์ซาเวียร์ – ถนนอารบัต– ช้อปปิ้งที่ IZMAILOVO MARKET
 ละครสัตว์-พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – จัตุรัสแดง – โบสถ์เซนต์บาซิล
นั่งรถไฟด่วนสู่นครเซ็นต์ปีเตอร์เบิร์ก – พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ-พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ
 พระราชวังแคทเธอรีน – ทานอาหารค่ำ ในพระราชวังนิโคลัส และ ชมการแสดงพื้นเมือง
ชมป้อมปีเตอร์ แอนด์ พอล – มหาวิหารเซนต์ไอแซค – สนามบิน -ดูไบ – กรุงเทพ


ทัวร์รัสเซีย ราคาถูกแพคเกจ ทัวร์รัสเซียโดยสายการบิน EMILRATES
กำหนดเดินทาง
14 – 21, 28 พ.ย. – 5 ธ.ค พ.ย 60  54900.-
 5 – 12     ธ.ค 60  54900.-

 

ทัวร์รัสเซีย Russia Compact[มอสโคว์ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก]7 วัน 4 คืน

เที่ยวรัสเซีย  รหัสทัวร์  EK-L15-DME-EK001_MAR18


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ  -ดูไบ – มอสโคว – เนินเขาสแปร์โรว์-พระราชวังเครมลิน
 พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – จัตุรัสแดง –โบสถ์เซนต์บาซิล– ละครสัตว์-ตลาดอิสมายลอฟ
 วิหารเซนท์ซาเวียร์ - สถานีรถไฟใต้ดิน – ถนนอารบัต-นั่งรถไฟด่วนสู่นครเซ็นต์ปีเตอร์เบิร์ก
 พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ – ทานอาหารค่ำ ในพระราชวังนิโคลัส และ ชมการแสดงพื้นเมือง
พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ – พระราชวังแคทเธอรีน – สนามบิน-ดูไบ – กรุงเทพ


ทัวร์รัสเซีย ราคาถูกแพคเกจ ทัวร์รัสเซียโดยสายการบิน EMILRATES
กำหนดเดินทาง
23 –29     ม.ค 61  47900.-
 13-19 , 27 กพ. – 5 มีค ก.พ 61  47900.-
6-12 , 20-26    มี.ค 61  47900.-

 

ทัวร์รัสเซีย  WONDER OF RUSSIA 8D5N

เที่ยวรัสเซีย รหัสทัวร์ QR-L09-QR01_RU WONDER _SEP


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-โดฮา – มอสโคว์ – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์
 ถนนอารบัต -รถไฟความเร็วสูง – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – พระราชวังแคทเธอรีน
 ป้อมปีเตอร์และปอล-พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรส – พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ
โบสถ์หยดเลือด – ช้อปปิ้งถนนเนฟสกี้-มหาวิหารเซนต์ไอแซค – รถไฟความเร็วสูง
 กรุงมอสโคว -พระราชวังเครมลิน–พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่–จัตุรัสแดง–โบสถ์เซนต์บาซิล
เนินเขาสแปร์โรว์ – สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์ – OUTLET VILLAGE – สนามบินมอสโคว์
โดฮา – กรุงเทพฯ 


ทัวร์รัสเซีย ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์รัสเซีย โดยการบิน QATAR AIRWAYSA
กำหนดเดินทาง
9-14,14-19  ส.ค 60  29999.-
5-10,12-17  ก.ย 60  29999.-
19-24   ก.ย 60  31999.-
26-1   ก.ย 60  31999.-


 

ทัวร์รัสเซีย SQ02_RU  AMAZING OF RUSSIA 7D4N

เที่ยวรัสเซีย รหัสทัวร์SQ-L09-Q02_RU-AM_DEC


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพ ฯ – สิงคโปร์-สิงคโปร์ – มอสโคว์ (รัสเซีย) –ถนนอารบัต
 สถานีรถไฟใต้ดิน – วิหารเซนต์ซาเวียร์ – โชว์ละครสัตว์
รถไฟความเร็วสูง – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – พระราชวังแคทเธอรีน
ป้อมปีเตอร์และปอล-พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรส – มหาวิหารเซนต์ไอแซค
 โบสถ์หยดเลือด –   ช้อปปิ้งถนนเนฟสกี้-เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก – มอสโคว์ (รัสเซีย)
พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – จัตุรัสแดง – วิหารเซนต์บาซิล
 สุสานเลนิน - ห้างกุม -มอสโคว์ – เนินเขาสแปร์โรว์ – สนามบินมอสโคว์
สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ 


ทัวร์รัสเซีย ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์รัสเซีย โดยสายการบิน  SINGAOPRE  AIRWAYS
กำหนดเดินทาง
20-26      พ.ย 60    42999.-
4-10,6-12    ธ.ค 60    48999.-
27-2     ธ.ค 60   55999.-


  

ทัวร์รัสเซีย รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน 5 คืน

เที่ยวรัสเซีย รหัสทัวร์EK-L155-EK002C_RUS_DEC


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ :
 สนามบินสุวรรณภูมิ -สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ – มอสโคว์
มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – อารบัท-พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่
 โบสถ์อัสสัมชัญ - ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ - หอระฆังพระเจ้าอีวาน  สแปร์โร่ฮิลล์
รัสเซี่ยนเซอร์คัส -สถานีรถไฟใต้ดิน – ตลาดอิสมายลอฟกี้- จตุรัสแดง
 มหาวิหารเซนต์บาซิล – หอนาฬิกาซาวิเออร์ – ห้างกุม – ล่องเรือ    
มอสโคว์ – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – โบสถ์หยดเลือด - พระราชวังฤดูหนาว    
 พระราชวังฤดูร้อนเปโตรควาเรสต์ – ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอล – กาล่าดินเนอร์
พร้อมการแสดงพื้นเมือง-พระราชวังแคทเธอรีน หรือ พระราชวังพาฟลอฟส์
มหาวิหารเซนต์ไอแซค -ดูไบ – กรุงเทพฯ       


ทัวร์รัสเซีย ราคาถูกแพคเกจ ทัวร์รัสเซียโดยสายการบิน EMILRATES
กำหนดเดินทาง
4 – 11     ธ.ค. 60  57900.-
26  – 2 ,28  – 4 ,29 – 5   ธ.ค. 60  62900.- 


 


 

ทัวร์รัสเซีย BIG…รัสเซีย – มอสโคว์ – เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก 6 วัน 4 คืน

เที่ยวรัสเซีย รหัสทัวร์TG-L46-MOSCOW-ST-NOV

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) - สนามบินโดโมเดโดโว – มอสโคว์
มอสโคว์ - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ -พระราชวังเครมลิน
มหาวิหารเซนต์บาซิล จัตุรัสแดง – ห้างสรรพสินค้า GUM – ชมละครสัตว์
 (Russian Circus)-มอสโคว์ – บินภายใน - - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – พุชกิ้น
 พระราชวังแคทเธอรีน - Nevsky Prospekt-พระราชวังฤดูร้อนเปโตรโวเรสต์(ปีเตอร์ฮอฟ)
พระราชวังฤดูหนาวเฮอร์มิเทจ-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก –รถไฟหัวความเร็วสูง-มอสโคว
 รถไฟใต้ดิน – มหาวิหารเซ็นต์ซาร์เวียร์ -สนามบินโดโมเดโดโว-กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)


ทัวร์รัสเซีย ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์รัสเซีย โดยสายการบิน THAI  AIRWAYS
กำหนดเดินทาง
30-5  พ.ย 60  52900.- 

ทัวร์รัสเซีย Highlight Russia 7D 5N 3 Cities 

เที่ยวรัสเซีย รหัสทัวร์ TG-L33-HIGHIGHT_RU-7D5NCITIES_DEC

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ – มอสโคว์-มอสโคว์-มอสโคว์-เซ้นต์ปีเตอร์สเบิร์ก-เซ้นต์ปีเตอร์สเบิร์ก
เซ้นต์ปีเตอร์สเบิร์ก-พุชกิ้น-เซ้นต์ปีเตอร์สเบิร์ก-มอสโคว์-มอสโคว์
กรุงเทพฯ


ทัวร์รัสเซีย ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์รัสเซีย โดยการบิน THAI AIRWAYSA
กำหนดเดินทาง
 4-10 ,18-24 ,25 - 1 ธ.ค.   พ.ย 60 59900.-
2-8 ,23-29    ธ.ค.60 59900.-
 

ทัวร์รัสเซีย EY01_RU ABSOLUTE RUSSIA 8D 5N

เที่ยวรัสเซีย รหัสทัวร์ EY-L09-EY01_RU_MAR

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพ ฯ – สนามบินอาบูดาบี -มอสโคว์ – เนินเขาสแปร์โรว์
สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์ -วิหารซาเวียร์ - CIRCUS-รถไฟความเร็วสูง
เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – พระราชวังแคทเธอรีน-ป้อมปีเตอร์และปอล-พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรส
พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ – โบสถ์หยดเลือด -ช้อปปิ้งถนนเนฟสกี้-มหาวิหารเซนต์ไอแซค
รถไฟความเร็วสูง – กรุงมอสโคว-พระราชวังเครมลิน-พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่–จัตุรัสแดง
โบสถ์เซนต์บาซิล-ถนนอารบัต -สนามบินมอสโคว์

ทัวร์รัสเซีย ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์รัสเซีย โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS
กำหนดเดินทาง
20-27    พ.ย 60   42900.-
26พ.ย-3ธ.ค    พ.ย 60   47900.-
4-11     ธ.ค 60   49900.-
7-14,12-19,19-23  ก.พ 61  49999.-
25ก.พ-4มี.ค  ก.พ 61  49999.-
7-14,11-18,14-21 มี.ค 61  49999.-
18-25   มี.ค 61  49999.- 


 

ทัวร์รัสเซียQR01_RU  RUSSIA SHOCK PRICE 6D3N

เที่ยวรัสเซีย รหัสทัวร์QR-L09-QR01_RU-SHOCK _DEC

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-โดฮา – มอสโคว์ – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์
 ถนนอารบัต -พระราชวังเครมลิน–พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่–จัตุรัสแดง
วิหารเซนต์บาซิล -มอสโคว – ซากอร์ส – โบสถ์โฮลีทรินิตี้ -โบสถ์อัสสัมชัญ
IZMAILOVO MARKET -มอสโคว์ – สถานีรถไฟใต้ดิน-เนินเขาสแปร์โรว์
 สนามบินมอสโคว์-โดฮา – กรุงเทพฯ


ทัวร์รัสเซีย ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์รัสเซีย โดยสายการบินQATAR AIRWAYS
กำหนดเดินทาง
7-12,21-26  พ.ย 60  31999.-
30-5   พ.ย 60  31999.-
1-6,6-11,8-13 ธ.ค 60  33999.-
28-2,29-3   ธ.ค 60  36999.-

 ทัวร์รัสเซีย WONDERFUL  RUSSIA 6วัน4คืน

เที่ยวรัสเซีย รหัสทัวร์ TG-L09-TG05_RU-WONDERFUL_DEC


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพ ฯ – มอสโคว์ (รัสเซีย) – สถานีรถไฟใต้ดิน-มอสโคว์ – รถไฟความเร็วสูง
จากมอสโคว์สู่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก –ป้อมปีเตอร์และปอล– มหาวิหารเซนต์ไอแซค
เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรส – พระราชวังฤดูหนาว -พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ
โบสถ์หยดเลือด-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – มอสโคว์ – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่
ชมการแสดงละครสัตว์ -มอสโคว์ – จัตุรัสแดง – วิหารเซนต์บาซิล – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ 
สนามบินมอสโคว์ – กรุงเทพฯ -เดินทางถึงกรุงเทพฯ 


ทัวร์รัสเซีย ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์รัสเซีย โดยการบิน THAI AIRWAYS
กำหนดเดินทาง
9-14,16-21,23-28  พ.ย 60  49900.-
30-5   พ.ย 60  51900.-
14-19,21-26  ธ.ค 60  49900.- 


 


 

ทัวร์รัสเซีย  DIRECT RUSSIA 5วัน3คืน

เที่ยวรัสเซีย รหัสทัวร์ TG-L09-TG01_RU- DIRECT_DEC

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพ ฯ – มอสโคว์ (รัสเซีย) – ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์-พระราชวังเครมลิน
พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่–จัตุรัสแดง–โบสถ์เซนต์บาซิล-ถนนอารบัต-ซากอร์ส
 โบสถ์โฮลีทรินิตี้ -โบสถ์อัสสัมชัญ-IZMAILOVO MARKET - CIRCUS 
เนินเขาสแปร์โรว์ – สถานีรถไฟใต้ดิน – วิหารเซนต์ซาเวียร์ – สนามบินมอสโคว์
สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ 


ทัวร์รัสเซีย ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์รัสเซีย โดยการบิน THAI AIRWAYS
กำหนดเดินทาง
1-5,8-12,15-19,22-26  พ.ย 60  37900.-
29-3    พ.ย 60  37900.-
4-8,6-10,11-15   ธ.ค 60  39900.- 

 


ทัวร์รัสเซีย TG03_RU  HILIGHT RUSSIA

เที่ยวรัสเซีย  รหัสทัวร์TG-L09-TG03_RU  HILIGHT_NOV


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพ ฯ – มอสโคว์ (รัสเซีย) – ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์-รถไฟความเร็วสูง
 เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – พระราชวังแคทเธอรีน – ป้อมปีเตอร์และปอล
พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรส – พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ – โบสถ์หยดเลือด
 ช้อปปิ้งถนนเนฟสกี้-มหาวิหารเซนต์ไอแซค – รถไฟความเร็วสูง – กรุงมอสโคว
พระราชวังเครมลิน–พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่–จัตุรัสแดง–โบสถ์เซนต์บาซิล
ถนนอารบัต  - CIRCUS-เนินเขาสแปร์โรว์ – สถานีรถไฟใต้ดิน – วิหารเซนต์ซาเวียร์
 สนามบินมอสโคว


ทัวร์รัสเซีย ราคาถูกแพคเกจ ทัวร์รัสเซีย โดยสายการบิน THAI AIRWAYS
กำหนดเดินทาง
4-10,11-17,18-24   พ.ย 60  56900.-
25-1    พ.ย 60  56900.-

 

 
 

 

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน 5 คืน

เที่ยวรัสเซีย รหัสทัวร์EK-L155-EK002_RU_8D5N_DEC


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ :
สนามบินสุวรรณภูมิ -สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ – มอสโคว์
 มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – อารบัท-พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่
  โบสถ์อัสสัมชัญ - ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ - หอระฆังพระเจ้าอีวาน  สแปร์โร่ฮิลล์
รัสเซี่ยนเซอร์คัส-สถานีรถไฟใต้ดิน – ตลาดอิสมายลอฟกี้  - จตุรัสแดง
มหาวิหารเซนต์บาซิล – หอนาฬิกาซาวิเออร์ – ห้างกุม – ล่องเรือ    
มอสโคว์ – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – โบสถ์หยดเลือด - พระราชวังฤดูหนาว       
 พระราชวังฤดูร้อนเปโตรควาเรสต์ – ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอล – กาล่าดินเนอร์
พร้อมการแสดงพื้นเมือง-พระราชวังแคทเธอรีน หรือ พระราชวังพาฟลอฟส์
 มหาวิหารเซนต์ไอแซค-ดูไบ – กรุงเทพฯ
  
     
ทัวร์รัสเซีย ราคาถูกแพคเกจ ทัวร์รัสเซียโดยสายการบิน EMILRATES
กำหนดเดินทาง
7-14,24-1,29-6       พ.ย 60   57900.-
4-11     ธ.ค 60     57900.-
ทัวร์รัสเซีย  AURORA IN RUSSIA 7D5N BY TG

เที่ยวรัสเซีย รหัสทัวร์ TG-L09-TG02_RU_FEB18


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ :
กรุงเทพ ฯ – มอสโคว์ (รัสเซีย)-มอสโคว์ – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์
ถนนอารบัต – สนามบินเชเรเมเตียโว – เมอร์มานสค์ – ชมปรากฎการณ์แสงออโรร่า
เมอร์มานสค์ – หมู่บ้านซามี่ – Husky Park – ชมปรากฎการณ์แสงออโรร่า
เมอร์มานสค์ – พิพิธภัณฑ์เรื่องราวท้องถิ่น – เรือทำลายน้ำแข็งพลังนิวเคลียร์
 สนามบินเมอร์มานสค์ – มอสโคว์ -พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – จัตุรัสแดง
วิหารเซนต์บาซิล - ชมการแสดงละครสัตว์ -สแปร์โรว์ ฮิลส์ – สถานีรถไฟใต้ดิน
 SHOPPING VUGUS MEGA STORE - สนามบินโดโมเดโดโว – กรุงเทพฯ

ทัวร์รัสเซีย ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์รัสเซีย โดยสายการบิน THAI  AIRWAYS
กำหนดเดินทาง
16 – 22    ธ.ค 60  67900.-
22 – 28   ม.ค 61  69900.-
24 – 30    ม.ค 61  69900.-
29 –04    ม.ค 61  69900.-
03 – 06,05 – 11   ก.พ 61  69900.-
07 – 13,10 – 16   ก.พ 61  69900.- 

ทัวร์รัสเซีย  RUSSIA AURORA HUNTING8 วัน 5 คืน

เที่ยวรัสเซีย  รหัสทัวร์EY-L05-DME-EY001_8D5N_DEC


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ – อาบูดาบี -อาบูดาบี – มอสโคว์ – เนินเขาสแปร์โรว์
 วิหารเซนท์ซาเวียร์ –ถนนอารบัต- สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์
 ล่องเรือแม่น้ำมอสควา -มอสโคว์ – มูร์มันสค์ – หมู่บ้านซามิ
 นั่งรถเทียมกวางเรนเดียร์ ลากเลื่อน – พิพิธภัณฑ์เรือทําลายน้ําแข็งพลังนิวเคลียร์
ตามล่าหาแสงเหนือ-มูร์มันสค์ – คิรอฟสค์ – ฟาร์มสุนัขฮัสกี้ – เมืองหิมะ 
ตามล่าหาแสงเหนือ-คิรอฟสค์ – มูร์มันสค์ – มอสโคว์-มอสโคว์ – พระราชวังเครมลิน
 พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ -โบสถ์เซนต์บาซิล – จตุรัสแดง - สนามบิน – อาบูดาบี
กรุงเทพ


ทัวร์รัสเซีย ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์รัสเซีย โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS
กำหนดเดินทาง
30-7  พ.ย 60  67900.-
11-18  ธ.ค 60  67900.-
 


 

ทัวร์รัสเซีย  รัสเซียแสงเหนือ 7 วัน

เที่ยวรัสเซีย รหัสทัวร์ TG-L19-RUS_AURORA-7D_DEC

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ – มอสโคว์ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 
เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – มูรมานสก์-มูรมานสก์-มูรมานสก์ – มอสโคว์
มอสโคว์-กรุงเทพฯ


ทัวร์รัสเซีย ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์รัสเซีย โดยสายการบิน THAI  AIRWAYS
กำหนดเดินทาง
15-21   พ.ย 60 78900.-
4-10,9-15   ธ.ค 60 78900.-

ทัวร์รัสเซีย  รัสเซีย แกรนทัวร์ 8 วัน

เที่ยวรัสเซีย รหัสทัวร์ TG-L19-RUS GRAND_DEC

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ – กรุงมอสโคว์-   กรุงมอสโคว์ -กรุงมอสโคว์-กรุงมอสโคว์
เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
 กรุงมอสโคว์ – กรุงเทพฯ  


ทัวร์รัสเซีย ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์รัสเซีย โดยการบิน THAI AIRWAYS
กำหนดเดินทาง
16-23     พ.ย 60  83000.-
28-4     ธ.ค 60  ราคาโปรดสอบถาม
 

ทัวร์รัสเซีย  รัสเซีย ไฮไลท์ 7 วัน

เที่ยวรัสเซีย รหัสทัวร์ TG-L19-RUS HILIGHT_DEC


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ – มอสโคว์-กรุงมอสโคว์-กรุงมอสโคว์ – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 
เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – มอสโคว์
กรุงเทพฯ   

ทัวร์รัสเซีย ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์รัสเซีย โดยการบิน THAI AIRWAYS
กำหนดเดินทาง
15-21,29-5  ธ.ค 60  78500.-
4-10,6-12,9-15  ธ.ค 60  78500.
-  
 

ทัวร์รัสเซีย  NICE AURORA IN RUSSIA 8D5N

เที่ยวรัสเซีย รหัสทัวร์ EY-L09-EY02_RU-NICE _MAR18


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพ ฯ – สนามบินอาบูดาบี -มอสโคว์ – วิหารซาเวียร์ – ถนนอารบัต
IZMAILOVO MARKET – โชว์ละครสัตว์-สแปร์โรว์ ฮิลส์ – สถานีรถไฟใต้ดิน
 เมอร์มานสค์ – ชมปรากฎการณ์แสงออโรร่า-เมอร์มานสค์ – หมู่บ้านซามี่
 Husky Park – ชมปรากฎการณ์แสงออโรร่า-เมอร์มานสค์ – พิพิธภัณฑ์เรื่องราวท้องถิ่น
เรือทำลายน้ำแข็งพลังนิวเคลียร์ –  สนามบินเมอร์มานสค์ – มอสโคว์-พระราชวังเครมลิน
 พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – จัตุรัสแดง – วิหารเซนต์บาซิล-สนามบินมอสโคว์
สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ   

ทัวร์รัสเซีย ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์รัสเซีย โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS
กำหนดเดินทาง
28-4   ม.ค 61  62900.-
4-11,7-14,11-18  ก.พ 61  62900.-
12-19,18-25,19-26  ก.พ 61  62900.-
21-28,25-2-4  ก.พ 61  62900.-
4-11,7-14,9-16  มี.ค 61  62900.-
11-18,12-19,14-21  มี.ค 61  62900.-
18-25   มี.ค 61  62900.-


 

ทัวร์ยุโป  Romantic Russia 8 วัน

เที่ยวรัสเซีย รหัสทัวร์ TG-L23-EUR27A_DEC

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ - กรุงมอสโคว์ (รัสเซีย) -เที่ยวกรุงมอสโคว์ - พระราชวังเครมลิน
จัตุรัสแดง - โบสถ์เซนต์บาซิล - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ - ช้อปปิ้งถนนอราบัต
ชมละครสัตว์รัสเซียนเซอร์คัส-มอสโคว์ - ซาร์กอร์ส - โบสถ์อัสสัมชัญ
สถานีรถไฟใต้ดิน - สแปโร่ว์ฮิลล์ -มอสโคว์ - บินสู่นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
ชมป้อมปีเตอร์แอนด์พอล - บัลเล่ต์เพอฟอร์มานซ์-ปีเตอร์ฮอฟ พระราชวังฤดูร้อน
วังยูซูสปอฟ (รัสปูติน) – ดินเนอร์ในวังนิโคลัสกี้-วังแคทเธอรีน (พุชกิ้นวิลเลจ)
ห้องอำพัน - พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ (พระราชวังฤดูหนาว) - ช้อปปิ้งถนนน เนฟสกี้
เที่ยวชมเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – วิหารเซนต์ไอแซค - สนามบินพัลโกโว
สนามบินโดโมเดโดโว (มอสโคว์) - ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ


ทัวร์รัสเซีย ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ยุโรป โดยสายการบิน THAI AIRWAYS
กำหนดการเดินทาง 
7-14     ธ.ค.60 104000.-

 

ช่องทางรับโปรโมชั่น พิเศษ!!


 

VISITOR

 สถิติวันนี้

449 คน

 สถิติเมื่อวาน

1393 คน

 สถิติเดือนนี้

สถิติปีนี้

สถิติทั้งหมด

32143 คน

459782 คน

2921581 คน

เริ่มเมื่อ 2012-06-11   

     TOURISM AUTHORITY OF THAILAND
   LICENSE NO. 11/06794

 © 2011 Tourinloveallway  All rights reserved.


📞 02-174-2214-5 , 02-1742346-7
📱  088-886-0049 , 091-797-6745 , 088-449-2534
📩  tourinlove9@gmail.com
💬 line: @tourinlove
   facebook: http://www.facebook.com/ILoveTourInLove/
 follow us official