ทัวร์รัสเซีย

ทัวร์รัสเซีย เที่ยวรัสเซีย ทัวร์รัสเซียราคาถูก แพคเกจทัวร์รัสเซีย โปรแกรมทัวร์รัสเซีย
!!! คิดจะเที่ยว !!! คิดถึงเรา !!! ทัวร์อินเลิฟ !!! Think About Travel, Think About Us, Tourinlove
สอบถามโปรแกรมโปรโมชั่น ติดต่อ คุณปุ้ย คุณหนิง คุณปลา คุณหยี 02-174-2346-7

Hotline Dtac : 088-8860049 // TRUE : 091-7976745 // AIS : 088-4492534//Dtac:092-272-7443

 หน้า 1 | 2 


  

ทัวร์รัสเซีย  TG02_RU  RUSSIA SUPER SAVE 5D3N

เที่ยวรัสเซีย  รหัสทัวร์ TG-L09-TG02_RU  RUSSIA_5D3N_JUL


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพ ฯ – มอสโคว์ (รัสเซีย) – เนินเขาสแปร์โรว์-พระราชวังเครมลิน
พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่–จัตุรัสแดง–โบสถ์เซนต์บาซิล-ซากอร์ส – โบสถ์โฮลีทรินิตี้
โบสถ์อัสสัมชัญ-IZMAILOVO MARKET -สถานีรถไฟใต้ดิน - ถนนอารบัต
 วิหารเซนต์ซาเวียร์ – สนามบินมอสโคว์-สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ   

  
ทัวร์รัสเซีย ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์รัสเซีย  โดยสายการบิน THAI AIRWAYS
กำหนดเดินทาง
12-18,14-18,19-23  มิ.ย 60  32900.-
26-30,28-2   มิ.ย 60  32900.-

ทัวร์รัสเซียSpecial Russia

เที่ยวรัสเซีย  รหัสทัวร์QR-L33-SPECAAL RU-5D3N_JUN

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ – มอสโคว์-มอสโคว์-มอสโคว์-ซากอส-มอสโคว์-มอสโคว์
กรุงเทพฯ


ทัวร์รัสเซีย ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ยุโรป โดยสายการบิน  QATAR
กำหนดเดินทาง
16-20  มิ.ย.60  32900.-
 

ทัวร์รัสเซีย Summer Russia 5วัน3คืน

เที่ยวรัสเซีย รหัสทัวร์TG-L33-SUMMER RUS-5D3N_ JUN

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ – มอสโคว์-มอสโคว์-ซากอส-มอสโคว์-มอสโคว์-ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์
มอสโคว์-กรุงเทพฯ

ทัวร์รัสเซีย ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ยุโรป โดยสายการบิน  THAI  AIRWAYSA
กำหนดเดินทาง
24-28     พ.ค. 60 36900.-
 7-11, 21-25 ,28 มิ.ย. - 1 ก.ค  มิ.ย 60  36900.-
ทัวร์รัสเซีย Summer Russia

เที่ยวรัสเซีย รหัสทัวร์TG-L33-SUMMER RU-6D4N_ JUN

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ – มอสโคว์-มอสโคว์-เซ้นต์ปีเตอร์สเบิร์ก-เซ้นต์ปีเตอร์สเบิร์ก-มอสโคว์
มอสโคว์-มอสโคว์-กรุงเทพฯ

ทัวร์รัสเซีย ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ยุโรป โดยสายการบิน  THAI  AIRWAYSA
กำหนดเดินทาง
6-11 ,20-25  พ.ค.60  47900.-
3-8 ,24-29  มิ.ย.60 47900.-
 

ทัวร์รัสเซีย  Highlight Russia 7D 5N 

เที่ยวรัสเซีย รหัสทัวร์ TG-L33-HIGHIGHT_RU-7D5N_JUL

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ – มอสโคว์-มอสโคว์-เซ้นต์ปีเตอร์สเบิร์ก-เซ้นต์ปีเตอร์สเบิร์ก-พุชกิ้น
เซ้นต์ปีเตอร์สเบิร์ก-เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก-มอสโคว์-มอสโคว์-มอสโคว์
กรุงเทพฯ


ทัวร์รัสเซีย ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์รัสเซีย โดยการบิน THAI AIRWAYSA
กำหนดเดินทาง
3-9,5-11,8-14,10-16  ก.ค.60 58900.-

 

ทัวร์รัสเซีย Highlight Russia 7D 5N 3 Cities 

เที่ยวรัสเซีย รหัสทัวร์ TG-L33-HIGHIGHT_RU-7D5NCITIES_DEC

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ – มอสโคว์-มอสโคว์-มอสโคว์-เซ้นต์ปีเตอร์สเบิร์ก-เซ้นต์ปีเตอร์สเบิร์ก
เซ้นต์ปีเตอร์สเบิร์ก-พุชกิ้น-เซ้นต์ปีเตอร์สเบิร์ก-มอสโคว์-มอสโคว์
กรุงเทพฯ


ทัวร์รัสเซีย ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์รัสเซีย โดยการบิน THAI AIRWAYSA
กำหนดเดินทาง
2-8     ก.ย.60 59900.-
 4-10 ,18-24 ,25 - 1 ธ.ค.   พ.ย 60 59900.-
2-8 ,23-29    ธ.ค.60 59900.-
 

ทัวร์รัสเซีย EY01_RU ABSOLUTE RUSSIA 8D 5N

เที่ยวรัสเซีย รหัสทัวร์EY-L09-EY01_RU ABSOLUTE _OCT

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพ ฯ – สนามบินอาบูดาบี -มอสโคว์ – เนินเขาสแปร์โรว์
สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์ -วิหารซาเวียร์ - CIRCUS-รถไฟความเร็วสูง
เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – พระราชวังแคทเธอรีน-ป้อมปีเตอร์และปอล-พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรส
พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ – โบสถ์หยดเลือด -ช้อปปิ้งถนนเนฟสกี้-มหาวิหารเซนต์ไอแซค
รถไฟความเร็วสูง – กรุงมอสโคว-พระราชวังเครมลิน-พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่–จัตุรัสแดง
โบสถ์เซนต์บาซิล-ถนนอารบัต -สนามบินมอสโคว์

ทัวร์รัสเซีย ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์รัสเซีย โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS
กำหนดเดินทาง
1-8       ก.ค 60   49999.-
5-12       ก.ค 60    50999.-
8-12       ก.ค 60  53999.-
22-29       ก.ค 60    51999.-
12-19     ส.ค 60   53999.-
19-26     ส.ค 60   51999.-
2-9,23-30   ก.ย 60  49999.-
30-7   ก.ย 60  49999.-
7-14,14-21  ต.ค 60  51999.-
21-28   ต.ค 60  23999.-
28-4   ต.ค 60  51999.-

 

ทัวร์รัสเซีย SQ02_RU  AMAZING OF RUSSIA 7D4N

เที่ยวรัสเซีย รหัสทัวร์SQ-L09-Q02_RU  AMAZING _DEC

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพ ฯ – สิงคโปร์-สิงคโปร์ – มอสโคว์ (รัสเซีย) –ถนนอารบัต
 สถานีรถไฟใต้ดิน – วิหารเซนต์ซาเวียร์ – โชว์ละครสัตว์
รถไฟความเร็วสูง – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – พระราชวังแคทเธอรีน
ป้อมปีเตอร์และปอล-พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรส – มหาวิหารเซนต์ไอแซค
 โบสถ์หยดเลือด –   ช้อปปิ้งถนนเนฟสกี้-เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก – มอสโคว์ (รัสเซีย)
พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – จัตุรัสแดง – วิหารเซนต์บาซิล
 สุสานเลนิน - ห้างกุม -มอสโคว์ – เนินเขาสแปร์โรว์ – สนามบินมอสโคว์
สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ  


ทัวร์รัสเซีย ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์รัสเซีย โดยสายการบิน  SINGAOPRE  AIRWAYS
กำหนดเดินทาง
28-3  ส.ค 60  46999.-
11-19  ก.ย 60  46999.-
9-15  ต.ค 60  48999.-
20-26  พ.ย 60  46999.-
4-10,6-12  ธ.ค6 0  48999.-

 

ทัวร์รัสเซีย  WONDER OF RUSSIA 8D5N

เที่ยวรัสเซีย รหัสทัวร์ QR-L09-QR01_RU WONDER _JUN

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-โดฮา – มอสโคว์ – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์
 ถนนอารบัต -รถไฟความเร็วสูง – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – พระราชวังแคทเธอรีน
 ป้อมปีเตอร์และปอล-พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรส – พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ
โบสถ์หยดเลือด – ช้อปปิ้งถนนเนฟสกี้-มหาวิหารเซนต์ไอแซค – รถไฟความเร็วสูง
 กรุงมอสโคว -พระราชวังเครมลิน–พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่–จัตุรัสแดง–โบสถ์เซนต์บาซิล
เนินเขาสแปร์โรว์ – สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์ – OUTLET VILLAGE – สนามบินมอสโคว์
โดฮา – กรุงเทพฯ  


ทัวร์รัสเซีย ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์รัสเซีย โดยการบิน QATAR AIRWAYSA
กำหนดเดินทาง
11-17,18-24  มิ.ย 60  51999.-
 

ทัวร์รัสเซีย รัสเซีย in Train (รถไฟด่วน)8 วัน 5 คืน

เที่ยวรัสเซีย  รหัสทัวร์EK-L05-DME-EK010- RUSSIA 8D5N_AUG

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ  -ดูไบ – มอสโคว์ – เนินเขาสแปร์โรว์ – สถานีรถไฟใต้ดิน
กรุงมอสโคว์-มอสโคว์ – ซาร์กอส – วิหารเซนต์ซาเวียร์ – ช้อปปิ้งที่
 IZMAILOVO MARKET – ละครสัตว์-พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่
จัตุรัสแดง –  โบสถ์เซนต์บาซิล -นั่งรถไฟด่วนสู่นครเซ็นต์ปีเตอร์เบิร์ก
พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ-พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ – พระราชวังแคทเธอรีน
 ทานอาหารค่ำ ในพระราชวังนิโคลัส และ ชมการแสดงพื้นเมือง
ชมป้อมปีเตอร์ แอนด์ พอล – มหาวิหารเซนต์ไอแซค – สนามบิน
ดูไบ – กรุงเทพ


ทัวร์รัสเซีย ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์รัสเซีย  โดยสายการบิน EMIRATES AIRWAYS
กำหนดเดินทาง
12 – 19, 18 – 25, 26 ก.ย. – 3 ต.ค ก.ย 60 55900.-
3 – 10, 10 – 17, 17 – 24   ต.ค 60  55900.-
 24 – 31, 27 ต.ค. – 3 พ.ย    ต.ค 60  55900.-
6 – 13, 13 – 20     ส.ค 60  60900.- 


 

 

ทัวร์รัสเซียรัสเซีย เต็มสูตร 8 วัน 5 คืน

เที่ยวรัสเซีย รหัสทัวร์ EK-L05-DME-EK006 -RU-8D 5N_AUG


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ -ดูไบ – มอสโคว์ – เนินเขาสแปร์โรว์ – สถานีรถไฟใต้ดิน -กรุงมอสโคว์
มอสโคว์ – ซาร์กอส – วิหารเซนต์ซาเวียร์ – ช้อปปิ้งที่ IZMAILOVO MARKET
ละครสัตว์-พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – จัตุรัสแดง
 โบสถ์เซนต์บาซิล –  นั่งรถไฟด่วนสู่นครเซ็นต์ปีเตอร์เบิร์ก-มหาวิหารเซนต์ไอแซค
 พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ-พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ – พระราชวังแคทเธอรีน
 ทานอาหารค่ำ ในพระราชวังนิโคลัส และ ชมการแสดงพื้นเมือง
ชมป้อมปีเตอร์ แอนด์ พอล  – สนามบิน -ดูไบ – กรุงเทพ


ทัวร์รัสเซีย ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์รัสเซีย โดยการบิน  Emirates
กำหนดเดินทาง
11 – 18     เม.ย 60  69900.-
26 เม.ย. – 3 พ.ค   เม.ย 60 69900.-
16 – 23, 23 – 30, 30 พ.ค. – 6 มิ.ย พ.ค 60  63900.-
6 – 13, 13 – 20, 27 มิ.ย. – 4 ก.ค มิ.ย 60  63900.-
4 – 11, 11 – 18, 25 ก.ค – 1 ส.ค  ก.ค 60  63900.-
8 – 15, 22 – 29    ส.ค 60  63900.- 
ทัวร์รัสเซีย TG03_RU  HILIGHT RUSSIA

เที่ยวรัสเซีย  รหัสทัวร์TG-L09-TG03_RU  HILIGHT_SEP

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพ ฯ – มอสโคว์ (รัสเซีย) – ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์-รถไฟความเร็วสูง
 เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – พระราชวังแคทเธอรีน – ป้อมปีเตอร์และปอล
พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรส – พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ – โบสถ์หยดเลือด
 ช้อปปิ้งถนนเนฟสกี้-มหาวิหารเซนต์ไอแซค – รถไฟความเร็วสูง – กรุงมอสโคว
พระราชวังเครมลิน–พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่–จัตุรัสแดง–โบสถ์เซนต์บาซิล
ถนนอารบัต  - CIRCUS-เนินเขาสแปร์โรว์ – สถานีรถไฟใต้ดิน – วิหารเซนต์ซาเวียร์
 สนามบินมอสโคว


ทัวร์รัสเซีย ราคาถูกแพคเกจ ทัวร์รัสเซีย โดยสายการบิน THAI AIRWAYS
กำหนดเดินทาง
09 – 15 ,13 – 19,16 – 22   ก.ย 60  56900.-
20 – 26,25-01   ก.ย 60  56900.-
 

 
 

 

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน 5 คืน

เที่ยวรัสเซีย รหัสทัวร์EK-L155-EK002_RU_8D5N_DEC


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ :
สนามบินสุวรรณภูมิ -สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ – มอสโคว์
 มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – อารบัท-พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่
  โบสถ์อัสสัมชัญ - ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ - หอระฆังพระเจ้าอีวาน  สแปร์โร่ฮิลล์
รัสเซี่ยนเซอร์คัส-สถานีรถไฟใต้ดิน – ตลาดอิสมายลอฟกี้  - จตุรัสแดง
มหาวิหารเซนต์บาซิล – หอนาฬิกาซาวิเออร์ – ห้างกุม – ล่องเรือ    
มอสโคว์ – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – โบสถ์หยดเลือด - พระราชวังฤดูหนาว       
 พระราชวังฤดูร้อนเปโตรควาเรสต์ – ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอล – กาล่าดินเนอร์
พร้อมการแสดงพื้นเมือง-พระราชวังแคทเธอรีน หรือ พระราชวังพาฟลอฟส์
 มหาวิหารเซนต์ไอแซค-ดูไบ – กรุงเทพฯ
  
     
ทัวร์รัสเซีย ราคาถูกแพคเกจ ทัวร์รัสเซียโดยสายการบิน EMILRATES
กำหนดเดินทาง
25-1,27-3     ก.ค. 60   57900.-
7-14,8 – 15 ,9-16,10 – 17      ส.ค. 60   59900.-
25 ส.ค. – 1 ก.ย. 60      ส.ค. 60   57900.-
5 - 12,12-19,19 - 26      ก.ย.60   57900.-
3 – 10,10-17,17-24,20-27,273    ต.ค.60   57900.-
7-14,24-1,29-6       พ.ย 60   57900.-
4-11     ธ.ค 60     57900.-

 

ทัวร์รัสเซียรัสเซีย เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก มอสโคว์ 8 วัน 5 คืน

เที่ยวรัสเซีย รหัสทัวร์EK-L155-EK002B_RUSSIA_8D5N_JUL


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ :
สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
 โบสถ์หยดเลือด - มหาวิหารเซนต์ไอแซค-พระราชวังฤดูร้อนเปโตรควาเรสต์
 ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอล – กาล่าดินเนอร์ พร้อมการแสดงพื้นเมือง
พระราชวังแคทเธอรีน หรือ พระราชวังพาฟลอฟส์ – พระราชวังฤดูหนาว - มอสโคว์
มอสโคว์ - พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ -  โบสถ์อัสสัมชัญ
ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ -หอระฆังพระเจ้าซาร์  -  สแปร์โร่ฮิลล์ - รัสเซี่ยนเซอร์คัส
สถานีรถไฟใต้ดิน – จตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์บาซิล – หอนาฬิกาซาวิเออร์ – ห้างกุม
ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์ -มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - ถนนอารบัท-ดูไบ – กรุงเทพฯ  

        
ทัวร์รัสเซีย ราคาถูกแพคเกจ ทัวร์รัสเซียโดยสายการบิน EMILRATES
กำหนดเดินทาง        
7 – 14  ก.ค. 60  59900.- 

ทัวร์รัสเซีย รัสเซีย เต็มสูตร 8 วัน 5 คืน
เที่ยวรัสเซีย  รหัสทัวร์ EK-L15-GOTDME_EK008_AUG
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ-ดูไบ – มอสโคว –  เนินเขาสแปร์โรว์ – สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์
มอสโคว์ – ซาร์กอร์ส – วิหารเซนต์ซาเวียร์ – ช้อปปิ้งที่ IZMAILOVO
MARKET – ละครสัตว์-พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – จัตุรัสแดง
โบสถ์เซนต์บาซิล-พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – จัตุรัสแดง
โบสถ์เซนต์บาซิล-พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ – พระราชวังแคทเธอรีน 
 ทานอาหารค่ำในพระราชวังนิโคลัส และ ชมการแสดงพื้นเมือง
พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ – พระราชวังแคทเธอรีน  – ทานอาหารค่ำในพระราชวังนิโคลัส
และ ชมการแสดงพื้นเมือง-ดูไบ – กรุงเทพ
ทัวร์รัสเซีย ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์รัสเซีย  โดยสายการบิน EMIRATES AIRWAYS
กำหนดเดินทาง
8 – 15, 22 – 29 ส.ค 60 58900.-
ทัวร์รัสเซีย รัสเซีย เต็มสูตร 8 วัน 5 คืน
เที่ยวรัสเซีย  รหัสทัวร์ EK-L15-GOTDME_EK009_AUG
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ- วันที่สองของการเดินทาง    ดูไบ – มอสโคว –  เนินเขาสแปร์โรว์
 สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ -มอสโคว์ – ซาร์กอร์ส – วิหารเซนต์ซาเวียร์
 ช้อปปิ้งที่ IZMAILOVO - MARKET – ละครสัตว์-พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่
จัตุรัสแดง –โบสถ์เซนต์บาซิล- บินภายในสู่นครเซ็นต์ปีเตอร์เบิร์ก – พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ 
พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ – พระราชวังแคทเธอรีน   – ทานอาหารค่ำในพระราชวังนิโคลัส
 และ ชมการแสดงพื้นเมือง-ชมป้อมปีเตอร์ แอนด์ พอล – มหาวิหารเซนต์ไอแซค – สนามบิน
ทัวร์รัสเซีย ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์รัสเซีย  โดยสายการบิน EMIRATES AIRWAYS
กำหนดเดินทาง
8 – 15, 22 – 29 ส.ค 60 59900.-
ทัวร์รัสเซีย รัสเซีย in Train 8 วัน 5 คืน
เที่ยวรัสเซีย  รหัสทัวร์EK-L15-GOTDME_EK010_OCT
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ  -ดูไบ – มอสโคว์ – เนินเขาสแปร์โรว์ – สถานีรถไฟใต้ดิน-กรุงมอสโคว์
มอสโคว์ – ซาร์กอส – วิหารเซนต์ซาเวียร์ – ช้อปปิ้งที่ IZMAILOVO MARKET – ละครสัตว์
พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – จัตุรัสแดง –โบสถ์เซนต์บาซิล
นั่งรถไฟด่วนสู่นครเซ็นต์ปีเตอร์เบิร์ก – พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ-พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ
พระราชวังแคทเธอรีน – ทานอาหารค่ำ ในพระราชวังนิโคลัส และ ชมการแสดงพื้นเมือง
ชมป้อมปีเตอร์ แอนด์ พอล – มหาวิหารเซนต์ไอแซค – สนามบิน
ดูไบ – กรุงเทพ
ทัวร์รัสเซีย ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์รัสเซีย  โดยสายการบิน EMIRATES AIRWAYS
กำหนดเดินทาง
12 – 19, 18 – 25, 26 ก.ย. – 3 ต.คก.ย 60 55900.-
3 – 10, 10 – 17, 17 – 24  ต.ค 60 55900.-
24 – 31, 27 ต.ค. – 3 พ.ย   ต.ค 60 55900.-
6 – 13, 13 – 20    ส.ค 60 60900.-
ทัวร์รัสเซีย รัสเซีย on Board 8 วัน 5 คืน
เที่ยวรัสเซีย  รหัสทัวร์EK-L15-GOTDME_EK011_OCT
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ  -ดูไบ – มอสโคว์ – เนินเขาสแปร์โรว์ – สถานีรถไฟใต้ดิน        
กรุงมอสโคว์-มอสโคว์ – ซาร์กอส – วิหารเซนต์ซาเวียร์ – ช้อปปิ้งที่
 IZMAILOVO MARKET – ละครสัตว์-พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่
 จัตุรัสแดง –โบสถ์เซนต์บาซิล -บินภายในสู่นครเซ็นต์ปีเตอร์เบิร์ก – พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ
พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ – พระราชวังแคทเธอรีน – ทานอาหารค่ำ ในพระราชวังนิโคลัส
 และ ชมการแสดงพื้นเมือง-ชมป้อมปีเตอร์ แอนด์ พอล – มหาวิหารเซนต์ไอแซค – สนามบิน
ดูไบ – กรุงเทพ
ทัวร์รัสเซีย ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์รัสเซีย  โดยสายการบิน EMIRATES AIRWAYS
กำหนดเดินทาง
6 – 13, 13 – 20  ส.ค 60 61900.-
18-25  ก.ย 60 58900.-
27-3  ต.ค 60 58900.-
ทัวร์รัสเซีย รัสเซีย [มอสโคว์ - ซาร์กอร์ส]6 วัน 3 คืน
เที่ยวรัสเซีย  รหัสทัวร์EY-L15-GOTDME_EK001_OCT
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ-อาบูดาบี้ – มอสโคว – เนินเขาสแปร์โรว์ –ถนนอารบัต
 สถานีรถไฟใต้ดิน – วิหารเซนต์ซาเวียร์-มอสโคว์ – ซาร์กอร์ส – ช้อปปิ้งที่
 IZMAILOVO MARKET-พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – เซนต์บาซิล
ละครสัตว์  -มอสโคว์ – อาบูดาบี้ -อาบูดาบี้ – กรุงเทพ
ทัวร์รัสเซีย ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์รัสเซีย โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS
กำหนดเดินทาง
13 – 18, 25 – 30    ก.ย 60 37900.-
1 – 6, 6 – 11, 9 – 14, 16 – 21, 20 – 25  ต.ค 60 37900.-

 

ทัวร์รัสเซีย  รัสเซีย แกรนทัวร์ 8 วัน

เที่ยวรัสเซีย รหัสทัวร์ TG-L19-RUSSIA GRAND_8D_DEC


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ – กรุงมอสโคว์-   กรุงมอสโคว์ -กรุงมอสโคว์-กรุงมอสโคว์
เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
 กรุงมอสโคว์ – กรุงเทพฯ  

ทัวร์รัสเซีย ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์รัสเซีย โดยการบิน THAI AIRWAYS
กำหนดเดินทาง
27-3   ก.ค 60   86500.-
10-16   ส.ค 60  86900.-
7-14   ก.ย 60   85000.-
19-26   ต.ค 60   85900.-
16-23  พ.ย 60  85900.-
28-4  ธ.ค 60  ราคาโปรดสอบถาม
 

ทัวร์รัสเซีย รัสเซีย ไฮไลท์ 7 วัน

เที่ยวรัสเซีย รหัสทัวร์ TG-L19-RUSSIA HILLGHT_7D_OCT

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ – มอสโคว์-กรุงมอสโคว์ – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 
เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – มอสโคว์ – กรุงเทพฯ 


ทัวร์รัสเซีย ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์รัสเซีย โดยการบิน THAI AIRWAYS
กำหนดเดินทาง
15-21   ก.ค 60  ราคาโปรดสอบถาม
12-18   ส.ค6 0 ราคาโปรดสอบถาม
16-21   ก.ย 60  ราคาโปรดสอบถาม
18-24,21-27,23-29  ต.ค 60  ราคาโปรดสอบถาม


 

 

ทัวร์ รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส 6 วัน 3 คืน

เที่ยวรัสเซีย  รหัสทัวร์ EK-L155-EK001-RUSSAI-6D3N_OCT

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ – มอสโคว์ -ดูไบ – มอสโคว์
ซากอส – โนโวดิวิชี – สแปร์โร่ฮิลล์ – มหาวิทยลัยมอสโคว์ – รัสเซี่ยนเซอร์คัส
 มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์-สถานีรถไฟใต้ดิน – ตลาดอิสมายลอฟกี้ – พระราชวังเครมลิน
พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ – โบสถ์อัสสัมชัญ-ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ – ระฆังพระเจ้าซาร์
ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์-จัตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์บาซิล – ห้างสรรพสินค้ากุม
 Shopping Mall Alexander Garden – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – สนามบิน
 กรุงเทพฯ


ทัวร์รัสเซีย ราคาถูก แพคเกจทัวร์รัสเซีย  โดย สายการบิน  EMIRATES
กำหนดเดินทาง
26 – 31       ก.ค. 60   37900.-
8-13    ส.ค. 60   39900.-
6-11,20-25     ก.ย.60   39900.-
4-9,11-16,19-24     ต.ค.60   39900.-


 

ทัวร์รัสเซีย GRAND RUSSIA 8 DAYS

เที่ยวรัสเซีย รหัสทัวร์ TK-L156-GHRUS01MOWSPB8D_JUL

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ-อีสตันบูล-อีสตันบูล-มอสโคว์-จัตุรัสแดง-วิหารเซนต์บาซิล
ห้างกุม-เนินเขาสแปร์โร่-มอสโคว์-ซากอร์ส-โบสถ์อัสสัมชัญ-โบสถ์โฮลีทรินิตี้
มอสโคว์-ตลาดอิสไมลอฟสกี้-โชว์เซอร์คัส-พระราชวังเครมลิน-พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่
โบสถ์อัสสัมชัญ-ปืนใหญ่ซาร์-ระฆังซาร์-ทัวร์รถไฟใต้ดิน-สถานีรถไฟ-นั่งรถไฟ sapsan
เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก-พระราชวังเปโตรวาเรส-พระราชวังแคทเธอรีน-พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ
ป้อมปีเตอร์และปอล-วิหารเซนต์ไอแซค-โบสถ์หยดเลือด-พระราชวังนิโคลัส-โชว์ระบำพื้นเมือง
กาลาดินเนอร์ในพระราชวัง-เอาท์เล็ทวิลเลจ-อีสตันบูล-กรุงเทพฯ


ทัวร์รัสเซีย ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์รัสเซีย  โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES
กำหนดการเดินทาง
13-20    มิ.ย. 60  71900.-
27 มิ.ย.-4 ก.ค. 60  มิ.ย. 60  75900.-
7-14    ก.ค. 60  79900.-
ทัวร์รัสเซีย HILIGHT RUSSIA 7 DAYS

เที่ยวรัสเซีย  รัสทัวร์ TK-L156-GHRUS02MOWSPB7D_OCT


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ-อีสตันบูล-มอสโคว์-จัตุรัสแดง-วิหารเซนต์บาซิล
ห้างกุม-เนินเขาสแปร์โร่-พระราชวังเครมลิน-พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่
โบสถ์อัสสัมชัญ-ปืนใหญ่ซาร์-ระฆังซาร์-ตลาดอิสไมลอฟสกี้
ทัวร์รถไฟใต้ดิน-โชว์เซอร์คัส-สถานีรถไฟ-นั่งรถไฟ sapsan
เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก-พระราชวังเปโตรวาเรส-พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ
วิหารเซนต์ไอแซค-ป้อมปีเตอร์และปอล-โบสถ์หยดเลือด-พระราชวังนิโคลัส
โชว์ระบำพื้นเมือง-กาลาดินเนอร์ในพระราชวัง-ล่องเรือแม่น้ำเนวา
เอาท์เล็ทวิลเลจ-อีสตันบูล-กรุงเทพฯ


ทัวร์รัสเซีย ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์รัสเซีย  โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES
กำหนดการเดินทาง
10-16    ส.ค. 60  65900.-
24-30    ส.ค. 60  59900.-
15-21,21-27   ก.ย. 60  59900.-
5-11,19-25   ต.ค. 60  59900.-

 

ทัวร์รัสเซีย  รัสเซีย-โกลเด้นริง 9 วัน

เที่ยวรัสเซีย  รหัสทัวร์ TG-L123-EU_W14.1_9D_AUG

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
สนามบินสุวรรณภูมิ – มอสโคว์ – เซนต์ปีเตอร์ -พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรส
 โบสถ์หยดเลือด – พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ (พระราชวังฤดูหนาว)
“กาลาดินเนอร์ในพระราชวังนิโคลัส-พระราชวังแคทเธอรีน  – มหาวิหารเซนต์ไอแซค
เซนต์ปีเตอร์ – มอสโคว์ – ชมสถานีรถไฟใต้ดิน -เนินเขาสแปร์โร่ – ชมละครสัตว์มอสโคว์
พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – จัตุรัสแดง-มอสโคว์ – วลาดิเมียร์ – มหาวิหารเซนต์ดิมิทรี
 ซูสดัล-ซูสดัล – ซากอร์ส – โบสถ์โฮลีทรินิตี้ – มอสโคว์-ล่องแม่น้ำมอสโคว์ – ช้อปปิ้งถนนอารบัต
 เดินทางกลับ 

ทัวร์รัสเซีย ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์รัสเซีย  โดยสายการบิน THAI AIRWAYS
กำหนดเดินทาง    
12-20, 20-27   ก.ค.60  98900.-
07-15    ส.ค. 60 98900.-

 

ทัวร์ยุโป  Romantic Russia 8 วัน

เที่ยวรัสเซีย รหัสทัวร์ TG-L23-EUR27A_DEC

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ - กรุงมอสโคว์ (รัสเซีย) -เที่ยวกรุงมอสโคว์ - พระราชวังเครมลิน
จัตุรัสแดง - โบสถ์เซนต์บาซิล - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ - ช้อปปิ้งถนนอราบัต
ชมละครสัตว์รัสเซียนเซอร์คัส-มอสโคว์ - ซาร์กอร์ส - โบสถ์อัสสัมชัญ
สถานีรถไฟใต้ดิน - สแปโร่ว์ฮิลล์ -มอสโคว์ - บินสู่นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
ชมป้อมปีเตอร์แอนด์พอล - บัลเล่ต์เพอฟอร์มานซ์-ปีเตอร์ฮอฟ พระราชวังฤดูร้อน
วังยูซูสปอฟ (รัสปูติน) – ดินเนอร์ในวังนิโคลัสกี้-วังแคทเธอรีน (พุชกิ้นวิลเลจ)
ห้องอำพัน - พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ (พระราชวังฤดูหนาว) - ช้อปปิ้งถนนน เนฟสกี้
เที่ยวชมเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – วิหารเซนต์ไอแซค - สนามบินพัลโกโว
สนามบินโดโมเดโดโว (มอสโคว์) - ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ


ทัวร์รัสเซีย ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์ยุโรป โดยสายการบิน THAI AIRWAYS
กำหนดการเดินทาง 
12–19     ต.ค.60 104000.-
2-9,9-16,16-23,30 -7   พ.ย 60 104000.-
7-14     ธ.ค.60 104000.-

 

ช่องทางรับโปรโมชั่น พิเศษ!!


 

VISITOR

 สถิติวันนี้

175 คน

 สถิติเมื่อวาน

599 คน

 สถิติเดือนนี้

สถิติปีนี้

สถิติทั้งหมด

20408 คน

304141 คน

2765940 คน

เริ่มเมื่อ 2012-06-11   

     TOURISM AUTHORITY OF THAILAND
   LICENSE NO. 11/06794

 © 2011 Tourinloveallway  All rights reserved.


📞 02-174-2214-5 , 02-1742346-7
📱  088-886-0049 , 091-797-6745 , 088-449-2534
📩  tourinlove9@gmail.com
💬 line: @tourinlove
   facebook: http://www.facebook.com/ILoveTourInLove/
 follow us official