ทัวร์อินเดีย

ทัวร์อินเดีย เที่ยวอินเดีย ทัวร์อินเดียราคาถูก แพคเกจทัวร์อินเดีย โปรแกรมทัวร์อินเดีย
!!! คิดจะเที่ยว !!! คิดถึงเรา !!! ทัวร์อินเลิฟ !!! Think About Travel, Think About Us, Tourinlove
สอบถามโปรแกรมโปรโมชั่น ติดต่อ 02-174-2346-7

Hotline Dtac : 088-8860049 // TRUE : 091-7976745 // AIS : 088-4492534//Dtac:092-272-7443


1 / 2

 


 

ทัวร์อินเดีย อินเดีย พุทธคยา สบาย...สบาย 8 วัน 7 คืน 
เที่ยวอินเดีย  รหัสทัวร์ TG-L18-GT-GAY TG01_OCT
รายละเอียด โปรแกรมทัวร์  :
กรุงเทพฯ – พุทธคยา-พุทธคยา – ราชคฤห์ – นาลันทา – เวสาลี
เวสาลี – กุสินารา-กุสินารา – ลุมพินี-ลุมพินี (เนปาล) –  สาวัตถี
สาวัตถี – พาราณสี-พาราณสี – พุทธคยา-พุทธคยา – กรุงเทพฯ
ทัวร์อินเดียราคาถูก แพคเกจทัวร์อินเดีย โดย สายการบิน THAI AIRWAYS   
กำหนดเดินทาง
15-18   ก.ย. 60 11559.-  
16-19  ก.ย. 60 12559.-
21-24   ก.ย. 60 13559.-  
28 – 1, 30 – 3  ก.ย. 60 14559.-
07-10  ต.ค.60 14559.- 
12-15,21-24  ตค. 60        15559.-
20-23   ต.ค. 60       17559.-

 

ทัวร์อินเดียอินเดีย เลห์ ลาดัก ทัชมาฮาล9 วัน 6 คืน

เที่ยวอินเดีย รหัสทัวร์TG-L05-LEH-TG001_9D6N_OCT

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ – เดลลี  -เดลลี – เลห์ (บินภายใน) – เจดีย์แห่งสันติภาพ
 Hall of fame – Leh Market-พระราชวังเลห์ - วัดเฮมิส – วัดทิกเซ่
พระราชวังเชย์ - Stok Palace-เลห์– ถนนที่สูงที่สุดในโลก
 Khardung La pass – นูบร้าวัลเลย์– ขี่อูฐ-นูบร้าวัลเลย์
 วัดดิสกิต – เลห์-เลห์ – ทะเลสาบแปงกอง – เลห์-เลห์
เดลลี – อักรา-อักรา – ทัชมาฮาล – อักรา ฟอร์ด – เดลลี
กรุงเทพฯ


ทัวร์อินเดียราคาถูก แพคเกจทัวร์อินเดีย โดย สายการบิน THAI AIRWAYS   
กำหนดเดินทาง
8-16,24-1   ส.ค 60  48900.-
14-22   ต.ค 60  48900.- 


 

ทัวร์อินเดีย AMAZING INDIA

เที่ยวอินเดีย   รหัสทัวร์ WE-L34-INDIA4D3N_DEC


รายละเอียด โปรแกรมทัวร์  :
กรุงเทพฯ- เมืองชัยปุระ-ป้อมปราการแอมเบอร์ -ซิตี้พาเลส
ชมหอดูดาวจันตาร์มันตาร์-อัคราเมืองอัคราอัครา (ทัชมาฮาล -อัคราฟอร์ท)
เมืองชัยปุระ-กรุงเทพฯ


ทัวร์อินเดียราคาถูก แพคเกจทัวร์อินเดีย โดยสายการบิน THAI SMAIL AIR
กำหนดการเดินทาง
12-15   ส.ค. 60  21900.-
21-24   ก.ย.60  21900.-
21-24   ต.ค. 60  21900.-
10-13  พ.ย. 60  19900.-
9-12   ธ.ค. 60  19900.-
 

ทัวร์อินเดีย แคชเมียร์ ทัชมาฮาล7 วัน 5 คืน

เที่ยวอินเดีย รหัสทัวร์TG-L05-SXR-TG003_7D5N_OCT


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ – เดลลี-เดลลี – ศรีนาคา (บินภายใน) – แคชเมียร์
ศรีนาคา – กุลมาร์ค – เคเบิ้ลคาร์ – ศรีนาคา-ศรีนาคา – โซนามาร์ค
ศรีนาคา-ศรีนาคา – ล่องเรือซิคาร่า – เดลลี (บินภายใน)  – อักรา
อักรา – ทัชมาฮาล – อักรา ฟอร์ด – เดลลี-กรุงเทพฯ

ทัวร์อินเดียราคาถูก แพคเกจทัวร์อินเดีย โดย สายการบิน THAI AIRWAYS   
กำหนดเดินทาง
12-18     ส.ค. 60  39900.-
 26 ส.ค.-01 ก.ย.    ส.ค. 60  39900.-
 09-15,23-29     ก.ย. 60  40900.-
 14-20, 21-27 ,28-3 พ.ย.   ต.ค  60  42900.-
 


 

ทัวร์อินเดียอินเดีย เลห์ ลาดัก ทิเบตน้อย ทัชมาฮาล9 วัน 8 คืน

เที่ยวอินเดีย รหัสทัวร์AT-L05-LEH-AI 003_OCT

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ – เดลลี  - อักรา-อักรา – ทัชมาฮาล – อักรา ฟอร์ด – เดลลี
เดลลี – เลห์ (บินภายใน) – เจดีย์แห่งสันติภาพ – Hall of fame – Leh Market
พระราชวังเลห์ - วัดเฮมิส – วัดทิกเซ่ – พระราชวังเชย์ - Stok Palace
เลห์– ถนนที่สูงที่สุดในโลก Khardung La pass – นูบร้าวัลเลย์– ขี่อูฐ
นูบร้าวัลเลย์ – วัดดิสกิต – เลห์-เลห์ – ทะเลสาบแปงกอง – เลห์
เลห์ – เดลลี – ผ่านชมราชปาติ บาวาล - India Gate – ช้อปปิ้งจันปาท
เดลลี - กรุงเทพฯ


ทัวร์อินเดียราคาถูก แพคเกจทัวร์อินเดีย โดย สายการบิน AIR INDIA
กำหนดเดินทาง
13-21  ต.ค. 60  48900.-
20-28  ต.ค. 60  48900.-
 

ทัวร์อินเดีย อินเดีย-เนปาล-เขาคิชฌกูฏ8 วัน 7 คืน

เที่ยวอินเดีย รหัสทัวร์TG-L05-GAY-TG 001 _DEC

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ – พุทธคยา  -พุทธคยา – ราชคฤห์ – นาลันทา – เวสาลี
เวสาลี – กุสินารา-กุสินารา – ลุมพินี-ลุมพินี (เนปาล) –  สาวัตถี
สาวัตถี – พาราณสี-พาราณสี – พุทธคยา-พุทธคยา – กรุงเทพฯ

ทัวร์อินเดียราคาถูก แพคเกจทัวร์อินเดีย โดย สายการบิน THAI AIRWAYS   
กำหนดเดินทาง
08 – 15    พ.ย. 60   45900.-
28 พ.ย – 05 ธ.ค.   พ.ย. 60   45900.-
03 – 10    ธ.ค. 60   45900.-
 05 – 12    ธ.ค. 60   45900.-
 


 

ทัวร์อินเดีย อินเดีย-แคชเมียร-ศรีนาคาร์-กุลมาร์ค-พาฮาลแกม 5วัน3คืน

เที่ยวอินเดีย  รหัสทัวร์ SG-L17-INDIA- KASHMIRE_ 5D3N_SEP


รายละเอียด โปรแกรมทัวร์  :
สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ – เดลลี-ศรีนาคาร์ – กุลมาร์ค – ศรีนาคาร์
ศรีนาคาร์ – พาฮาลแกม – ศรีนาคาร์ -ศรีนาคาร์ – เดลลี – สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ 


ทัวร์อินเดียราคาถูก แพคเกจทัวร์อินเดีย โดย สายการบิน SPICE JET AIRLINE
กำหนดเดินทาง 
21-25  ก.ย 60 28888.- 


 

ทัวร์อินเดีย อินเดีย-เล ห์-ลาดัด7วัน6คืน

เที่ยวอินเดีย  รหัสทัวร์ 9W-L17-INDIA-LEH _ 7D6N_OCT

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์  :  
สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ – เดลลี-เดลลี – เลห์-เลห์ – หมู่บ้านอัลชิ – วัดลามายูรู – เลห์
เลห์ – นูบร้า วัลเล่ย์-นูบร้า วัลเล่ย์ – หมู่บ้านปานามิก – เลห์ -เลห์ – ทะเลสาบพันกอง – เลห์             
เลห์ – เดลลี – สุวรรณภูมิ 

ทัวร์อินเดียราคาถูก แพคเกจทัวร์อินเดีย โดย สายการบินJET AIRWAYS
กำหนดเดินทาง                           
9 – 15,23 – 29  ก.ย.60  46888.-
21 – 27   ต.ค60  46888.-
 
 

 

ทัวร์อินเดีย มนต์เสน่ห์ราชสถาน  12 วัน 10 คืน

เที่ยวอินเดีย  รหัส TG-L34-INDIA_12D_DEC

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์อินเดีย  : กรุงเทพฯ – เมืองหลวงเดลี –  เมืองมันดาวา
เมืองนาวาครห์  –  เมืองบิคาเนอร์-เมืองจัยแซลเมียร์ นครสีทอง
เมืองจ๊อดปูร์ – รานัคปูร์ – เมืองอุไดร์ปูร์   เมืองพุชการ์  –  เมืองจัยปูร์ นครสีชมพู
เมืองอัครา – เมืองเดลลี  –  กรุงเทพฯ

ทัวร์อินเดียราคาถูก แพคเกจทัวร์อินเดีย โดย สายการบิน THAI AIRWAYS   
กำหนดเดินทาง

17-18    ก.พ. 61 65900.- 10 – 15  ท่าน
17-18    ก.พ. 61 69900.- 6 – 8  ท่าน
27 ธ.ค. 60 – 7 ม.ค.61  ธ.ค. 60 75900.- 6 – 8  ท่าน
27 ธ.ค. 60 – 7 ม.ค.61  ธ.ค. 60  71900.- 10 – 15  ท่าน


 

ทัวร์อินเดีย GOD GANESH  5 วัน 3 คืน

เที่ยวอินเดีย  รหัส 9W-L56- GOD GANESH_5D3N_DEC


รายละเอียด โปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพมหานคร – เมืองมุมไบ – เมืองมาฮัท – เมืองปาลี – เมืองปูเน่
เมืองปูเน่ – หมู่บ้านเลนยาดรี – เมืองโอซาร์ – เมืองรานจานกอน – เมืองปูเน่
เมืองปูเน่ – เมืองมุมไบ -เมืองมุมไบ – กรุงเทพมหานคร


ทัวร์อินเดียราคาถูก แพคเกจทัวร์อินเดีย โดย สายการบิน JET AIRWAYS   
กำหนดเดินทาง
6-10,20-24  ก.ย 60  38900.-
4-8,19-23   ต.ค 60  38900.-
8-12,22-26  พ.ย 60  38900.-
7-11,20-24  ธ.ค 60 38900.-
 

ทัวร์อินเดีย ทัชมาฮาล AMAZING 4D2N

เที่ยวอินเดีย รหัสทัวร์  SG-L34-TAJIMHAL-AGR_DEC


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ-เดลลี- ชัยปุระ -เมืองชัยปุระ-ป้อมปราการแอมเบอร์
-ซิตี้พาเลส-ชมหอดูดาวจันตาร์มันตาร์-เมืองอัครา-เมืองอัคราอัครา
  (ทัชมาฮาล -อัคราฟอร์ท )-เดลลี-กรุงเทพฯ -กรุงเทพฯ เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ
 โดยสวัสดิภาพ 


ทัวร์อินเดียราคาถูก แพคเกจทัวร์อินเดีย โดย สายการบิน SPICEJET
กำหนดเดินทาง
21-24   ก.ย.60  21900.-
19-22 ต.ค.60  21900.-
16-19   พ.ย.60  21900.-
07-10   ธ.ค.60  21900.-
 

ทัวร์อินเดีย  Kashmir  LOVER 6D4N_2017_SG

เที่ยวอินเดีย รหัสทัวร์  SG-L34-KASHMIR-LOVE_DEC


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ –เดลลี (ประเทศอินเดีย)-พาฮาแกม–หุบกุลมาร์ค-ศรีนาคา
(แคชเมียร์) ศรีนาคา-โซนามาร์ค-ศรีนาคา- (แคชเมียร์) ศรีนาคา- เดลลี- กรุงเทพ
อัคระ -เดลลี   เดลลี- กรุงเทพ  -เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ


ทัวร์อินเดียราคาถูก แพคเกจทัวร์อินเดีย โดย สายการบิน SPICEJET
กำหนดเดินทาง
22-27    ก.ย 60  22900.-
20-25   ต.ค 60 29900.-
11-16    พ.ย 60  29900.-
9-14    ธ.ค 60  29900.-
30 - 4     ธ.ค 60  32900.-

 

ทัวร์อินเดีย สังเวชนีย 4แห่ง ปัตนะ-สักเนาว์8วัน6คืน

เที่ยวอินเดีย รหัสทัวร์  9W-L34-INDIA_DEVIIOU_DEC


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – เมืองหลวงเดลี –ปัตนะ-เมืองราชคฤห์ (ประเทศอินเดีย)
เมืองราชคฤห์ –นาลันทา- เมืองคยา -เมืองพุทธคยา- เมืองพาราณสี-เมืองพาราณสี
เมืองกุสินารา-เมืองกุสินารา-เมืองลุมพินี(ประเทศเนปาล) ลุมพินี (เนปาล) – (อินเดีย)
 เมืองสาวัตถี-เมืองสาวัตถี-ลัคเนาว์ // -กรุงเดลลี-กรุงเทพฯ-ณ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ


ทัวร์อินเดียราคาถูก แพคเกจทัวร์อินเดีย โดย สายการบินJET AIRWAYS
กำหนดเดินทาง         
14-21    ต.ค.60  45500-
4-11,18-25  พ.ย.60  45500-
2-9    ธ.ค.60  45500-


 

ทัวร์อินเดีย มุมไบ-อะจันต้า 5วัน3คืน

เที่ยวอินเดีย รหัสทัวร์  9W-L34-INDIA-5D3N_DEC


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ-มุมไบ/บอมเบย์ รัฐมหาราษ (ประเทศอินเดีย)-บอมเบย์ -ออรังกาบัด
 (บินภายในประเทศ)-อาหารเช้า/อาหารกลางวัน/อาหารค่ำ-เมืองออรังกาบาด
( AURANGABAD )- อะชันต้า  ( AJANTA CAVES ) “  ถ้ำมรดกโลก “เมืองออรังกาบาด
( AURANGABAD )- ถ้ำเอลโลร่า (ELLORA CAVES )-ป้อมดาลาตาบาด –ออรังกาบาด


ทัวร์อินเดียราคาถูก แพคเกจทัวร์อินเดีย โดย สายการบินJET AIRWAYS
กำหนดเดินทาง         
14-18   ก.ย.60  35500.-
19-23   ต.ค.60  38800.-
16-20  พ.ย.60  38800.-
2-6,9-10  ธ.ค.60  38800.-
 

ช่องทางรับโปรโมชั่น พิเศษ!!


 

VISITOR

 สถิติวันนี้

474 คน

 สถิติเมื่อวาน

1303 คน

 สถิติเดือนนี้

สถิติปีนี้

สถิติทั้งหมด

27669 คน

377392 คน

2839191 คน

เริ่มเมื่อ 2012-06-11   

     TOURISM AUTHORITY OF THAILAND
   LICENSE NO. 11/06794

 © 2011 Tourinloveallway  All rights reserved.


📞 02-174-2214-5 , 02-1742346-7
📱  088-886-0049 , 091-797-6745 , 088-449-2534
📩  tourinlove9@gmail.com
💬 line: @tourinlove
   facebook: http://www.facebook.com/ILoveTourInLove/
 follow us official