ทัวร์อินเดีย

ทัวร์อินเดีย เที่ยวอินเดีย ทัวร์อินเดียราคาถูก แพคเกจทัวร์อินเดีย โปรแกรมทัวร์อินเดีย
!!! คิดจะเที่ยว !!! คิดถึงเรา !!! ทัวร์อินเลิฟ !!! Think About Travel, Think About Us, Tourinlove
สอบถามโปรแกรมโปรโมชั่น ติดต่อ 02-174-2346-7

Hotline Dtac : 088-8860049 // TRUE : 091-7976745 // AIS : 088-4492534//Dtac:092-272-7443


1 / 2

 


 

ทัวร์อินเดีย อินเดีย ทัชมาฮาล ชัยปุระ นครสีชมพู 4 วัน 1 คืน

เที่ยวอินเดีย  รหัสทัวร์ FD-L18-GT-JAI FD01_JAN


รายละเอียด โปรแกรมทัวร์  :
สนามบินดอนเมือง – ชัยปุระ-อักรา – ทัชมาฮาล – อัครา ฟอร์ด
บ่อน้ำจันเบารี - ชัยปุระ-ชัยปุระ - ฮาวา มาฮาล – ป้อมแอมเบอร์
 ซิติพาเลส – วัดเบียร์ล่ามันเดียร์ (วัดลักษมีนารายัน) – วัดพระพิฆเนศ
Ganesh Temple – ช้อปปิ้งตลาดท้องถิ่น-ชัยปูระ - กรุงเทพฯ


ทัวร์อินเดียราคาถูก แพคเกจทัวร์อินเดีย โดย สายการบิน AIR ASIA
กำหนดเดินทาง
 29 ธ.ค. 17- 01   ม.ค.61  16991
12-15    ม.ค.61   13551
 26-29    ม.ค.61   13551 


 

ทัวร์ AMAZING INDIA 4วัน

เที่ยวอินเดีย รหัสทัวร์ SG-L34-TAJMAHAL_DEC


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
กรุงเทพฯ-?เดลลี- ชัยปุระ -เมืองชัยปุระ-ป้อมปราการแอมเบอร์
ซิตี้พาเลส-ชมหอดูดาวจันตาร์มันตาร์-เมืองอัครา
เมืองอัคราอัครา  (ทัชมาฮาล -อัคราฟอร์ท )-เดลลี-กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ


ทัวร์อินเดียราคาถูก แพคเกจทัวร์อินเดีย โดย สายการบินSPICE JET
กำหนดการเดินทาง
30-2     ธ.ค  60  22900.-
 

ทัวร์อินเดีย แคชเมียร์ ทัชมาฮาล7 วัน 5 คืน

เที่ยวอินเดีย รหัสทัวร์TG-L05-SXR-TG003_DEC


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ – เดลลี-เดลลี – ศรีนาคา (บินภายใน) – แคชเมียร์
ศรีนาคา – กุลมาร์ค – เคเบิ้ลคาร์ – ศรีนาคา-ศรีนาคา – โซนามาร์ค
ศรีนาคา-ศรีนาคา – ล่องเรือซิคาร่า – เดลลี (บินภายใน)  – อักรา
อักรา – ทัชมาฮาล – อักรา ฟอร์ด – เดลลี-กรุงเทพฯ

ทัวร์อินเดียราคาถูก แพคเกจทัวร์อินเดีย โดย สายการบิน THAI AIRWAYS   
กำหนดเดินทาง
11-17, 21-27,30-06  พ.ย60  40900.-
05-11    ธ.ค. 60  40900.-
 

ทัวร์ MIRACLE INDIA 8วัน 7คืน

เที่ยวอินเดีย รหัสทัวร์ 9W-L34-MIRACLE-INDIA_DEC


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
กรุงเทพฯ –เดลลี- เมืองอัครา (ประเทศอินเดีย)-เมืองอัครา –เมืองชัยปุระ
เมืองเดลลี -(แคชเมียร์) ศรีนาคา-พาฮาลแกม – ศรีนาคา-–หุบกุลมาร์ค
ศรีนาคา-เดลลี-สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ


ทัวร์อินเดียราคาถูก แพคเกจทัวร์อินเดีย โดย สายการบิน JET AIRWAYS
กำหนดการเดินทาง
9-16    ธ.ค  60   49900.-
30-6     ธ.ค  60   51900.-
ทัวร์ KASHMIR LOVER  6วัน 4คืน

เที่ยวอินเดีย รหัสทัวร์ SG-L34-KASHMIR_DEC

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
กรุงเทพฯ – เดลลี-พาฮาแกม–หุบกุลมาร์ค-ศรีนาคา-โซนามาร์ค-ศรีนาคา
เดลลี-อัคระ -เดลลี - กรุงเทพ - เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ


ทัวร์อินเดียราคาถูก แพคเกจทัวร์อินเดีย โดย สายการบิน SPICE JET
กำหนดการเดินทาง
9-14      ธ.ค  60  29900.-
30-4        ธ.ค  60  32900.-

 

ทัวร์อินเดีย อินเดีย-เนปาล-เขาคิชฌกูฏ8 วัน 7 คืน

เที่ยวอินเดีย รหัสทัวร์TG-L05-GAY-TG 001 _DEC

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ – พุทธคยา  -พุทธคยา – ราชคฤห์ – นาลันทา – เวสาลี
เวสาลี – กุสินารา-กุสินารา – ลุมพินี-ลุมพินี (เนปาล) –  สาวัตถี
สาวัตถี – พาราณสี-พาราณสี – พุทธคยา-พุทธคยา – กรุงเทพฯ

ทัวร์อินเดียราคาถูก แพคเกจทัวร์อินเดีย โดย สายการบิน THAI AIRWAYS   
กำหนดเดินทาง
28 พ.ย – 05 ธ.ค.   พ.ย. 60   45900.-
03 – 10    ธ.ค. 60   45900.-
 05 – 12    ธ.ค. 60   45900.-
 

 

ทัวร์อินเดีย มนต์เสน่ห์ราชสถาน  12 วัน 10 คืน

เที่ยวอินเดีย  รหัส TG-L34-INDIA_12D_DEC

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์อินเดีย  : กรุงเทพฯ – เมืองหลวงเดลี –  เมืองมันดาวา
เมืองนาวาครห์  –  เมืองบิคาเนอร์-เมืองจัยแซลเมียร์ นครสีทอง
เมืองจ๊อดปูร์ – รานัคปูร์ – เมืองอุไดร์ปูร์   เมืองพุชการ์  –  เมืองจัยปูร์ นครสีชมพู
เมืองอัครา – เมืองเดลลี  –  กรุงเทพฯ

ทัวร์อินเดียราคาถูก แพคเกจทัวร์อินเดีย โดย สายการบิน THAI AIRWAYS   
กำหนดเดินทาง

17-18    ก.พ. 61 65900.- 10 – 15  ท่าน
17-18    ก.พ. 61 69900.- 6 – 8  ท่าน
27 ธ.ค. 60 – 7 ม.ค.61  ธ.ค. 60 75900.- 6 – 8  ท่าน
27 ธ.ค. 60 – 7 ม.ค.61  ธ.ค. 60  71900.- 10 – 15  ท่าน


 

ทัวร์อินเดีย GOD GANESH  5 วัน 3 คืน

เที่ยวอินเดีย  รหัส 9W-L56- GOD GANESH_5D3N_DEC


รายละเอียด โปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพมหานคร – เมืองมุมไบ – เมืองมาฮัท – เมืองปาลี – เมืองปูเน่
เมืองปูเน่ – หมู่บ้านเลนยาดรี – เมืองโอซาร์ – เมืองรานจานกอน – เมืองปูเน่
เมืองปูเน่ – เมืองมุมไบ -เมืองมุมไบ – กรุงเทพมหานคร


ทัวร์อินเดียราคาถูก แพคเกจทัวร์อินเดีย โดย สายการบิน JET AIRWAYS   
กำหนดเดินทาง
8-12,22-26  พ.ย 60  38900.-
7-11,20-24  ธ.ค 60 38900.-
 

ทัวร์อินเดีย ทัชมาฮาล AMAZING 4D2N

เที่ยวอินเดีย รหัสทัวร์  SG-L34-TAJIMHAL-AGR_DEC


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ-เดลลี- ชัยปุระ -เมืองชัยปุระ-ป้อมปราการแอมเบอร์
-ซิตี้พาเลส-ชมหอดูดาวจันตาร์มันตาร์-เมืองอัครา-เมืองอัคราอัครา
  (ทัชมาฮาล -อัคราฟอร์ท )-เดลลี-กรุงเทพฯ -กรุงเทพฯ เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ
 โดยสวัสดิภาพ 


ทัวร์อินเดียราคาถูก แพคเกจทัวร์อินเดีย โดย สายการบิน SPICEJET
กำหนดเดินทาง
07-10   ธ.ค.60  21900.-
 

ทัวร์อินเดีย  Kashmir  LOVER 6D4N_2017_SG

เที่ยวอินเดีย รหัสทัวร์  SG-L34-KASHMIR-LOVE_DEC


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ –เดลลี (ประเทศอินเดีย)-พาฮาแกม–หุบกุลมาร์ค-ศรีนาคา
(แคชเมียร์) ศรีนาคา-โซนามาร์ค-ศรีนาคา- (แคชเมียร์) ศรีนาคา- เดลลี- กรุงเทพ
อัคระ -เดลลี   เดลลี- กรุงเทพ  -เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ


ทัวร์อินเดียราคาถูก แพคเกจทัวร์อินเดีย โดย สายการบิน SPICEJET
กำหนดเดินทาง
9-14    ธ.ค 60  29900.-
30 - 4     ธ.ค 60  32900.-

 

ทัวร์อินเดีย สังเวชนีย 4แห่ง ปัตนะ-สักเนาว์8วัน6คืน

เที่ยวอินเดีย รหัสทัวร์  9W-L34-INDIA_DEVIIOU_DEC


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – เมืองหลวงเดลี –ปัตนะ-เมืองราชคฤห์ (ประเทศอินเดีย)
เมืองราชคฤห์ –นาลันทา- เมืองคยา -เมืองพุทธคยา- เมืองพาราณสี-เมืองพาราณสี
เมืองกุสินารา-เมืองกุสินารา-เมืองลุมพินี(ประเทศเนปาล) ลุมพินี (เนปาล) – (อินเดีย)
 เมืองสาวัตถี-เมืองสาวัตถี-ลัคเนาว์ // -กรุงเดลลี-กรุงเทพฯ-ณ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ


ทัวร์อินเดียราคาถูก แพคเกจทัวร์อินเดีย โดย สายการบินJET AIRWAYS
กำหนดเดินทาง         
14-21    ต.ค.60  45500-
4-11,18-25  พ.ย.60  45500-
2-9    ธ.ค.60  45500-
 

ทัวร์อินเดีย มุมไบ-อะจันต้า 5วัน3คืน

เที่ยวอินเดีย รหัสทัวร์  9W-L34-INDIA-5D3N_DEC


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ-มุมไบ/บอมเบย์ รัฐมหาราษ (ประเทศอินเดีย)-บอมเบย์ -ออรังกาบัด
 (บินภายในประเทศ)-อาหารเช้า/อาหารกลางวัน/อาหารค่ำ-เมืองออรังกาบาด
( AURANGABAD )- อะชันต้า  ( AJANTA CAVES ) “  ถ้ำมรดกโลก “เมืองออรังกาบาด
( AURANGABAD )- ถ้ำเอลโลร่า (ELLORA CAVES )-ป้อมดาลาตาบาด –ออรังกาบาด


ทัวร์อินเดียราคาถูก แพคเกจทัวร์อินเดีย โดย สายการบินJET AIRWAYS
กำหนดเดินทาง         
2-6,9-10  ธ.ค.60  38800.- 

ทัวร์อินเดีย  LUXURY INDIALUXURY ESCAPE IN KASHMIR

เที่ยวอินเดีย รหัสทัวร์  TG-L204- INDIA02_IND_MAR

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ – เดลลี-เดลลี – ศรีนาคา – แคชเมียร์ (บินภายใน)
โซนามาร์ค – ศรีนาคา-อิสระยามเช้า – สวนโมกุล – ล่องเรือซิคาร่า
ศรีนาคา – เดลลี (บินภายใน) – อักรา – ทัชมาฮาล-ทัชมาฮาล
 อักรา ฟอร์ท – เดลลี-เดลลี – กรุงเทพฯ  


ทัวร์อินเดียราคาถูก แพคเกจทัวร์อินเดีย โดย สายการบิน THAI AIRWAYS   
กำหนดเดินทาง
20-26    ม.ค 61  78900.-
3-9,17-23   ก.พ 61  78900.-
3-9,17-23    มี.ค.61  78900.-

 

ทัวร์อินเดีย LUXURY INDIA LUXURY ESCAPE IN RAJASTHAN9วัน7คืน
  
เที่ยวอินเดีย รหัสทัวร์  TG-L204- INDIA01_IND_MAR

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ – เดลลี – อินเดียเกท – ราชปติภาวัน – หอคอยกุตุปมินาร์
เดลลี – อักรา – ทัชมาฮาล – อักรา ฟอร์ท -อักรา – พระราชวังฟาเตห์ปูร์สิครี
จัยปูร์  -จัยปูร์ – ฮาวามาฮาล - แอมเบอร์ ฟอร์ท - หอดูดาว จันทราแมนทาร์   
จัยปูร์ – จ๊อดปูร์ – อนุสรณ์สถาน จัสวัน ธาดา-จ๊อดปูร์ – รานัคปูร์ – อุไดปูร์     
อุไดปูร์ – ซิตี้พาเลซ – วัดฮินดู – ล่องเรือทะเลสาบพิโคลา  -อุไดปูร์-เดลลี     
เดลลี – กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ   


ทัวร์อินเดียราคาถูก แพคเกจทัวร์อินเดีย โดย สายการบิน THAI AIRWAYS   
กำหนดเดินทาง                 
20-28    ม.ค 61  57900.-
3-11,17-25  ก.พ 61  57900.-
3-11   มี.ค 61  57900.-

 

ทัวร์อินเดียLUXURY IN INDIALUXURY ESCAPE IN BODHGAYA7วัน6คืน

เที่ยวอินเดีย รหัสทัวร์  TG-L204- INDIA03_IND_FEB

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ – พุทธคยา -พุทธคยา – ราชคฤห์ – นาลันทา – ปัตนะ-นาลันทา – ปัตนะ 
ปัตนะ - เวสาลี – กุสินารา -กุสินารา – ลุมพินี-ลุมพินี (เนปาล) –  สาวัตถี
สาวัตถี – พาราณสี -พาราณสี – สารนาท – กรุงเทพฯ


ทัวร์อินเดียราคาถูก แพคเกจทัวร์อินเดีย โดย สายการบิน THAI AIRWAYS   

กำหนดเดินทาง       
5-11     ธ.ค.60  65900.-
16-22    ม.ค.61  65900.-
29 ม.ค-4ก.พ  ม.ค 61  65900.-
16-22    ก.พ 61  65900.-


 

ทัวร์อินเดีย LUXURY INDIA LUXURY ESCAPE IN AURANGABAD6วัน4คืน

เที่ยวอินเดีย รหัสทัวร์  TG-L204- INDIA04_IND_FEB

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ – มุมไบ (บอมเบย์) -วัดพระพิฆเนศ-ออรังกาบัด 
ถ้ำเอลโลร่า – ออรังกาบัด – มุมไบ -Elephanta Island
พิพิธภัณฑ์ฉัตรปาตีชีวาจีมหาราช-กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฯ 


ทัวร์อินเดียราคาถูก แพคเกจทัวร์อินเดีย โดย สายการบิน THAI AIRWAYS   
กำหนดเดินทาง       
15-20,22-27   ม.ค 61 57900.-
5-10 ,19-27    ก.พ6 1  57900.-

 

ทัวร์อินเดียLUXURY INDIA LUXURY ESCAPE IN SIKKIM11วัน9คืน

เที่ยวอินเดีย รหัสทัวร์  TG-L204- INDIA05_IND_MAR


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ-กัลกาตา-กัลกัตตา-บักโดกรา-กังต็อก -กังต็อก-ทะเลสาบฌางโก
กังต็อก -กังต็อก-หมู่บ้านลาชุง-หุบเขายุมถัง-หมู่บ้านลาชุง  -ลาชุง-กังต็อก
กังต็อก-ดาร์จีลิง  -ดาร์จีลิง   -ดาร์จีลิ่ง-บักโดกรา-กัลกาตา  
สะพานHowrah-Mable Palace-วิหารSt.paul’s-บ้านแม่ชีเทเรซ่า   
กัลกาตา-กรุงเทพฯ   


ทัวร์อินเดียราคาถูก แพคเกจทัวร์อินเดีย โดย สายการบิน THAI AIRWAYS   
กำหนดเดินทาง                   
12-21,19-28   ม.ค 61  83900.-
9-18 ,16-25  ก.พ 61  83900.-
9-18 ,16-25   มี.ค 61  83900.-


 

ช่องทางรับโปรโมชั่น พิเศษ!!


 

VISITOR

 สถิติวันนี้

374 คน

 สถิติเมื่อวาน

1393 คน

 สถิติเดือนนี้

สถิติปีนี้

สถิติทั้งหมด

32068 คน

459707 คน

2921506 คน

เริ่มเมื่อ 2012-06-11   

     TOURISM AUTHORITY OF THAILAND
   LICENSE NO. 11/06794

 © 2011 Tourinloveallway  All rights reserved.


📞 02-174-2214-5 , 02-1742346-7
📱  088-886-0049 , 091-797-6745 , 088-449-2534
📩  tourinlove9@gmail.com
💬 line: @tourinlove
   facebook: http://www.facebook.com/ILoveTourInLove/
 follow us official