ทัวร์อินเดีย

ทัวร์อินเดีย เที่ยวอินเดีย ทัวร์อินเดียราคาถูก แพคเกจทัวร์อินเดีย โปรแกรมทัวร์อินเดีย
!!! คิดจะเที่ยว !!! คิดถึงเรา !!! ทัวร์อินเลิฟ !!! Think About Travel, Think About Us, Tourinlove
สอบถามโปรแกรมโปรโมชั่น ติดต่อ 02-174-2346-7

Hotline Dtac : 088-8860049 // TRUE : 091-7976745 // AIS : 088-4492534//Dtac:092-272-7443


1 / 2

 


 

ทัวร์อินเดียอินเดีย เลห์ ลาดัก ทัชมาฮาล9 วัน 6 คืน

เที่ยวอินเดีย รหัสทัวร์TG-L05-LEH-TG001_9D6N_OCT

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ – เดลลี  -เดลลี – เลห์ (บินภายใน) – เจดีย์แห่งสันติภาพ
 Hall of fame – Leh Market-พระราชวังเลห์ - วัดเฮมิส – วัดทิกเซ่
พระราชวังเชย์ - Stok Palace-เลห์– ถนนที่สูงที่สุดในโลก
 Khardung La pass – นูบร้าวัลเลย์– ขี่อูฐ-นูบร้าวัลเลย์
 วัดดิสกิต – เลห์-เลห์ – ทะเลสาบแปงกอง – เลห์-เลห์
เดลลี – อักรา-อักรา – ทัชมาฮาล – อักรา ฟอร์ด – เดลลี
กรุงเทพฯ


ทัวร์อินเดียราคาถูก แพคเกจทัวร์อินเดีย โดย สายการบิน THAI AIRWAYS   
กำหนดเดินทาง
8-16,24-1   ส.ค 60  48900.-
14-22   ต.ค 60  48900.-

 

ทัวร์อินเดีย AMAZING INDIA

เที่ยวอินเดีย   รหัสทัวร์ WE-L34-INDIA4D3N_DEC


รายละเอียด โปรแกรมทัวร์  :
กรุงเทพฯ- เมืองชัยปุระ-ป้อมปราการแอมเบอร์ -ซิตี้พาเลส
ชมหอดูดาวจันตาร์มันตาร์-อัคราเมืองอัคราอัครา (ทัชมาฮาล -อัคราฟอร์ท)
เมืองชัยปุระ-กรุงเทพฯ


ทัวร์อินเดียราคาถูก แพคเกจทัวร์อินเดีย โดยสายการบิน THAI SMAIL AIR
กำหนดการเดินทาง
12-15   ส.ค. 60  21900.-
21-24   ก.ย.60  21900.-
21-24   ต.ค. 60  21900.-
10-13  พ.ย. 60  19900.-
9-12   ธ.ค. 60  19900.-


 

ทัวร์อินเดีย อินเดีย-แคชเมียร-ศรีนาคาร์-กุลมาร์ค-พาฮาลแกม 5วัน3คืน

เที่ยวอินเดีย  รหัสทัวร์ SG-L17-INDIA- KASHMIRE_ 5D3N_SEP


รายละเอียด โปรแกรมทัวร์  :
สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ – เดลลี-ศรีนาคาร์ – กุลมาร์ค – ศรีนาคาร์
ศรีนาคาร์ – พาฮาลแกม – ศรีนาคาร์ -ศรีนาคาร์ – เดลลี – สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ 


ทัวร์อินเดียราคาถูก แพคเกจทัวร์อินเดีย โดย สายการบิน SPICE JET AIRLINE
กำหนดเดินทาง 
15-19  มิ.ย 60 28888.-
27-31  ก.ค 60 28888.-
11-15  ส.ค 60 28888.-
21-25  ก.ย 60 28888.- 


 

ทัวร์อินเดีย อินเดีย-เล ห์-ลาดัด7วัน6คืน

เที่ยวอินเดีย  รหัสทัวร์ 9W-L17-INDIA-LEH _ 7D6N_OCT

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์  :  
สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ – เดลลี-เดลลี – เลห์-เลห์ – หมู่บ้านอัลชิ – วัดลามายูรู – เลห์
เลห์ – นูบร้า วัลเล่ย์-นูบร้า วัลเล่ย์ – หมู่บ้านปานามิก – เลห์ -เลห์ – ทะเลสาบพันกอง – เลห์             
เลห์ – เดลลี – สุวรรณภูมิ 

ทัวร์อินเดียราคาถูก แพคเกจทัวร์อินเดีย โดย สายการบินJET AIRWAYS
กำหนดเดินทาง                           
10 – 16   มิ.ย 60  46888.-
8 – 14    ก.ค 60  46888.-
12 – 18    ส.ค 60 46888.-
9 – 15,23 – 29  ก.ย.60  46888.-
21 – 27   ต.ค60  46888.-
 

 

ทัวร์อินเดีย นมัสการอินเดีย เที่ยวเลห์ ลาดัค 

เที่ยวอินเดีย  รหัส 9W-L34-LADAGS_9D _AUG

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์อินเดีย  :
กรุงเทพฯ – เมืองเดลี-เมืองเดลี – เมืองเลห์ -วัดลามะยูรู
 เมืองเลห์ – นูบราวัลเลย์ – ขี่อูฐ-นูบราวัลเลย์ เลห์ –  ทะเลสาบพันกอง
เมืองเดลลี กรุงเทพฯ

ทัวร์อินเดียราคาถูก แพคเกจทัวร์อินเดีย โดย สายการบิน JET AIRWAYS
กำหนดเดินทาง

8-16  เม.ย. 60 55900.-
5-13  พ.ค. 60 55900.-
8-16  ก.ค. 60 55900.-
6-14  ส.ค. 60 55900.- 

 

ทัวร์อินเดีย ธรรมยาตราจาริกแสวงบุญแบบเจาะลึกอินเดีย-เนปาล 8 วัน 7 คืน

เที่ยวอินเดีย  รหัส AI-L34-INDIA-8D_DEC

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์อินเดีย :
กรุงเทพฯ  -เมืองเดลลี  - เมืองพาราณสี -ตำบลพุทธคยา- บ้านนางสุชาดา
เมืองนาลันทา หลวงพ่อองค์ดำ - เมืองราชคฤห์ -บลพุทธคยา -เมืองไวสาลี
พระมหาสถูปแห่งเกสริยา -  เมืองกุสินารา มหาปรินิพพานสถูป -พุทธวิหารปรินิพพาน มกุฏพันธเจดีย์
เมืองลุมพินี -เมืองสาวัตถี  -วัดเชตวัน กุฎิพระพุทธเจ้า -พระโมคคัลลา -พระสิวลี  เมืองลัคเนาว์
 เมืองเดลลี- กรุงเทพฯ   

ทัวร์อินเดียราคาถูก แพคเกจทัวร์อินเดีย โดย สายการบิน AIR INDIAN
กำหนดเดินทาง
9 – 16   ก.พ. 60   47900.-
18 – 25      มี.ค. 60    47900.-
21 – 28   ต.ค. 60 48900.-
2  - 9   ธ.ค. 60  48900.-
4 – 11   ธ.ค. 60  48900.-
26 ธ.ค. 60-2 ม.ค.61  ธ.ค. 60    48900.-
27 ธ.ค. 60-3 ม.ค.61  ธ.ค. 60 48900.-
28 ธ.ค. 60-4 ม.ค.61  ธ.ค. 60    48900.-
29 ธ.ค. 60-5 ม.ค.61  ธ.ค. 60    48900.-
30 ธ.ค. 60-6 ม.ค.61 ธ.ค. 60     48900.- 

 

ทัวร์อินเดีย มนต์เสน่ห์ราชสถาน  12 วัน 10 คืน

เที่ยวอินเดีย  รหัส TG-L34-INDIA_12D_DEC

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์อินเดีย  : กรุงเทพฯ – เมืองหลวงเดลี –  เมืองมันดาวา
เมืองนาวาครห์  –  เมืองบิคาเนอร์-เมืองจัยแซลเมียร์ นครสีทอง
เมืองจ๊อดปูร์ – รานัคปูร์ – เมืองอุไดร์ปูร์   เมืองพุชการ์  –  เมืองจัยปูร์ นครสีชมพู
เมืองอัครา – เมืองเดลลี  –  กรุงเทพฯ

ทัวร์อินเดียราคาถูก แพคเกจทัวร์อินเดีย โดย สายการบิน THAI AIRWAYS   
กำหนดเดินทาง

17-18    ก.พ. 60 65900.-10 – 15  ท่าน
17-18    ก.พ. 60 69900.-6 – 8  ท่าน
27 ธ.ค. 60 – 7 ม.ค.61 ธ.ค. 60 75900.- 6 – 8  ท่าน
27 ธ.ค. 60 – 7 ม.ค.61 ธ.ค. 60 71900.- 10 – 15  ท่าน


 

ทัวร์อินเดีย GOD GANESH  5 วัน 3 คืน

เที่ยวอินเดีย  รหัส 9W-L56- GOD GANESH_5D3N_DEC


รายละเอียด โปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพมหานคร – เมืองมุมไบ – เมืองมาฮัท – เมืองปาลี – เมืองปูเน่
เมืองปูเน่ – หมู่บ้านเลนยาดรี – เมืองโอซาร์ – เมืองรานจานกอน – เมืองปูเน่
เมืองปูเน่ – เมืองมุมไบ -เมืองมุมไบ – กรุงเทพมหานคร


ทัวร์อินเดียราคาถูก แพคเกจทัวร์อินเดีย โดย สายการบิน JET AIRWAYS   
กำหนดเดินทาง
14-18  มิ.ย 60 38900.-
6-10,19-23  ก.ค 60  38900.-
10-14,23-27  ส.ค 60  38900.-
6-10,20-24  ก.ย 60  38900.-
4-8,19-23   ต.ค 60  38900.-
8-12,22-26  พ.ย 60  38900.-
7-11,20-24  ธ.ค 60 38900.-


 

ช่องทางรับโปรโมชั่น พิเศษ!!


 

VISITOR

 สถิติวันนี้

155 คน

 สถิติเมื่อวาน

599 คน

 สถิติเดือนนี้

สถิติปีนี้

สถิติทั้งหมด

20388 คน

304121 คน

2765920 คน

เริ่มเมื่อ 2012-06-11   

     TOURISM AUTHORITY OF THAILAND
   LICENSE NO. 11/06794

 © 2011 Tourinloveallway  All rights reserved.


📞 02-174-2214-5 , 02-1742346-7
📱  088-886-0049 , 091-797-6745 , 088-449-2534
📩  tourinlove9@gmail.com
💬 line: @tourinlove
   facebook: http://www.facebook.com/ILoveTourInLove/
 follow us official