ทัวร์อินเดีย

ทัวร์อินเดีย เที่ยวอินเดีย ทัวร์อินเดียราคาถูก แพคเกจทัวร์อินเดีย โปรแกรมทัวร์อินเดีย
!!! คิดจะเที่ยว !!! คิดถึงเรา !!! ทัวร์อินเลิฟ !!! Think About Travel, Think About Us, Tourinlove
สอบถามโปรแกรมโปรโมชั่น ติดต่อ 02-174-2346-7

Hotline Dtac : 088-8860049 // TRUE : 091-7976745 // AIS : 088-4492534//Dtac:092-272-7443


 

 หน้า 1 / 2 
 


 

ทัวร์ In love  Kashmir Tajmahal 7 วัน 4 คืน

รหัสทัวร์ SG-L18-GT-SXR SG03_OCT


1.กรุงเทพฯ – เดลลี 
2.เดลลี – ศรีนาคา (บินภายใน) – แคชเมียร์
ชมสวนชาลิมาร์ - ชมสวนนิชา บากห์
3.ศรีนาคา – กุลมาร์ค – เคเบิ้ลคาร์ – ศรีนาคา
4.ศรีนาคา – โซนามาร์ค –  ศรีนาคา
5.ศรีนาคา – ล่องเรือซิคาร่า – เดลลี (บินภายใน)  – อักรา
6.อักรา – ทัชมาฮาล – อักรา ฟอร์ด – เดลลี
7.กรุงเทพฯ


สายการบิน SPICE JET
ราคาเริ่มต้น 20,991 บาท

กำหนดการเดินทาง
เม.ย.61    26 เม.ย. -02 พ.ค.
พ.ค. 61    2-8,3-9,8-14,9-15,10-16,15-21,17-23,23-29,24-30,29 พ.ค.-04 มิ.ย.
                30 พ.ค. - 05 มิ.ย.,31 พ.ค. - 06 มิ.ย.,
มิ.ย. 61    05-11,07-13,12-18,14-20,19-25,21-27,26 มิ.ย. -02 ก.ค.
                28 มิ.ย. -04 ก.ค.
ก.ค. 61     03-09,05-11,10-16,12-18,17-23,19-25,24-30,25-31,26 ก.ค. - 01 ส.ค.
ส.ค. 61    02-08,07-13,08-14,09-15,14-20,16-22,21-27,23-29
                28 ส.ค. - 03 ก.ย.,30 ส.ค. - 05 ก.ย.
ก.ย. 61    04-10,06-12,11-17,13-19,18-24,20-26,25 ก.ย. - 01 ต.ค.
                27 ก.ย. - 03 ต.ค.
ต.ค. 61    02-08,04-10,09-15,10-16,11-17,16-22,17-23,18-24,23-29


    

ทัวร์ Final SG_Kashmir lover 6D4N

รหัสทัวร์ SG-L34-INDIA SG_SEP


1.กรุงเทพฯ –เดลลี (ประเทศอินเดีย)
2.พาฮาแกม–หุบกุลมาร์ค-ศรีนาคา
3. (แคชเมียร์) ศรีนาคา-โซนามาร์ค-ศรีนาคา
4. (แคชเมียร์) ศรีนาคา- เดลลี- กรุงเทพ
5.อัคระ -เดลลี   เดลลี- กรุงเทพ


สายการบิน SPICE JET
ราคาเริ่มต้น 29,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
พ.ค.61    11-16, 25-30
มิ.ย.61     15-20,26 มิ.ย.-1 ก.ค.
ก.ค.61     26-31
ส.ค.61     10-15 , 24-29
ก.ย.61      7-12 , 21-26
 

ทัวร์ spring final AI-Beautiful of Kashmir7D6N

รหัสทัวร์ AI-L34-INDIA AI_JUL


1.กรุงเทพฯ – เดลลี (ประเทศอินเดีย)
2.เดลลี – (แคชเมียร์) ศรีนาคา
3. (แคชเมียร์)ศรีนาคา - พาฮาลแกม – ศรีนาคา
4. (แคชเมียร์) ศรีนาคา–หุบกุลมาร์ค-ศรีนาคา
5. (แคชเมียร์) ศรีนาคา-โซนามาร์ค-ศรีนาคา
6. (แคชเมียร์) ศรีนาคา- เดลลี
7.เดลลี –(สุวรรณภูมิ) กรุงเทพฯ

สายการบิน AIR INDIA
ราคาเริ่มต้น 38,800 บาท

กำหนดการเดินทาง
เม.ย.61      28 เม.ย.-4 พ.ค.
พ.ค.61       26 พ.ค.-1มิ.ย.
มิ.ย.61       15-21
ก.ค.61        27 ก.ค.-2ส.ค. 


 

ทัวร์ SUPER PRICE อินเดีย แคชเมีย อักรา ทัชมาฮาล 7 วัน 5 คืน

รหัสทัวร์ TG-L18-GT-SXR TG02_SEP

1.กรุงเทพฯ – เดลลี
2.เดลลี – ศรีนาคา (บินภายใน) – แคชเมียร์
3.ศรีนาคา – กุลมาร์ค – เคเบิ้ลคาร์ – ศรีนาคา
4.ศรีนาคา – โซนามาร์ค –  ศรีนาคา
5.ศรีนาคา – ล่องเรือซิคาร่า – เดลลี (บินภายใน)  – อักรา
6.อักรา – ทัชมาฮาล – อักรา ฟอร์ด – เดลลี
7.กรุงเทพฯ


สายการบิน THAI AIRWAYS TNTERNATIONAL
ราคาเริ่มต้น 35,991 บาท

กำหนดการเดินทาง
พ.ค. 61     01 - 07,25 - 31,29 พ.ค.-04 มิ.ย.
มิ.ย. 61     14-20, 28 มิ.ย.-04 ก.ค.
ก.ค. 61      12-18,26 ก.ค.-01 ส.ค.
ส.ค. 61      03-09,09-15,23-29,
ก.ย. 61      06-12,21-27,28 ก.ย.-03 ต.ค.


  
 

ทัวร์ อินเดีย แคชเมีย อักรา ทัชมาฮาล 7 วัน 5 คืน

รหัสทัวร์  TG-L18-SXR TG01_MAY


1.กรุงเทพฯ – เดลลี
2.เดลลี – ศรีนาคา (บินภายใน) – แคชเมียร์
3.ศรีนาคา – กุลมาร์ค – เคเบิ้ลคาร์ – ศรีนาคา
4.ศรีนาคา – โซนามาร์ค –  ศรีนาคา
5.ศรีนาคา – ล่องเรือซิคาร่า – เดลลี (บินภายใน)  – อักรา
6.อักรา – ทัชมาฮาล – อักรา ฟอร์ด – เดลลี
7.กรุงเทพฯ


สายการบิน THAI AIRWAYS TNTERNATIONAL
ราคาเริ่มต้น 39,900 บาท

กำหนดการเดินทาง
เม.ย.61     3-9,5-11,12-18,13-19,21-27
พ.ค.61      5-11

   


 

ทัวร์ 9W สังเวชนียสถาน+ทัชมาฮาล 9วัน7คืน 

รหัสทัวร์ 9W-L34-INDIA 9W_DEC


1.กรุงเทพฯ- เดลลี-อัครา
2.เมืองอัคราอัครา  (ทัชมาฮาล -อัคราฟอร์ท )-ลัคเนาว์-สารวัตถี
3.เมืองสารวัตถี (ประเทศอินเดีย)
เมืองลุมพินี (ประเทศอินเดีย)
4.เมืองลุมพินี (ประเทศเนปาล) – กุสินารา (ประเทศอินเดีย)
5.เมืองกุสินารา – เมืองพุทธคยา
6.เมืองพุทธคยา-ราชคฤห์-นาลันทา-พุทธคยา
7.เมืองพุทธคยา – พาราณสี
8.พาราณสี-เดลลี-กรุงเทพ
9.เดินทางกลับถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ


สายการบิน JET AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 48,800 บาท 

กำหนดการเดินทาง
ก.ย.61     01-09,22-30
ต.ค.61     06-14,20-28
พ.ย.61     03-11,17-25
ธ.ค.61     01-09,15-23
 

ทัวร์ อินเดีย ทัชมาฮาล ชัยปุระ นครสีชมพู 4 วัน 2 คืน

รหัสทัวร์  WE-L18-GT-JAI WE01_SEP


1.สนามบินดอนเมือง – ชัยปุระ
2.ชัยปุระ - ฮาวา มาฮาล – ป้อมแอมเบอร์ – ซิติพาเลส
วัดพระพิฆเนศ – อักรา
3.อักรา – ทัชมาฮาล – อัครา ฟอร์ด – บ่อน้ำจันเบารี - ชัยปุระ
4.ชัยปูระ - กรุงเทพฯ


สายการบิน THAI SMAIL
ราคาเริ่มต้น 15,311 บาท

กำหนดการเดินทาง
มิ.ย. 61     8-11,15-18,22-25,29 มิ.ย. - 02 ก.ค.
ก.ค. 61     13-16,20-23,27-30
ส.ค. 61     3-6,10-13,11-14,17-20,24-27,31 ส.ค. - 03 ก.ย.
ก.ย. 61     07 - 10,14 - 17,20 - 23,21 - 24,27 - 30

    

ทัวร์ อินเดีย ทัชมาฮาล ชัยปุระ นครสีชมพู 4 วัน 2 คืน

รหัสทัวร์  FD-L18-GT-JAI FD01_SEP


1.สนามบินดอนเมือง – ชัยปุระ
2.ชัยปุระ - ฮาวา มาฮาล – ป้อมแอมเบอร์ – ซิติพาเลส
วัดพระพิฆเนศ – อักรา
3.อักรา – ทัชมาฮาล – อัครา ฟอร์ด – บ่อน้ำจันเบารี - ชัยปุระ
4.ชัยปูระ - กรุงเทพฯ


สายการบิน THAI AIR ASIA
ราคาเริ่มต้น 12,991 บาท

กำหนดการเดินทาง
เม.ย.61     06-09,13-16
มิ.ย. 61     18-21,08-11,15-18,22-25,29 มิ.ย. - 02 ก.ค
ก.ค. 61      06-09,13-16,20-23,27-30
ส.ค. 61      03-06,10-13,17-20,24-27,31 ส.ค. - 03 ก.ย.
ก.ย. 61      07-10,14-17,21-24,28 ก.ย. - 01 ต.ค. 


 

 

 

ช่องทางรับโปรโมชั่น พิเศษ!!


 

VISITOR

 สถิติวันนี้

581 คน

 สถิติเมื่อวาน

1758 คน

 สถิติเดือนนี้

สถิติปีนี้

สถิติทั้งหมด

27769 คน

229806 คน

3193689 คน

เริ่มเมื่อ 2012-06-11   

     TOURISM AUTHORITY OF THAILAND
   LICENSE NO. 11/06794

 © 2011 Tourinloveallway  All rights reserved.


📞 02-174-2214-5 , 02-1742346-7
📱  088-886-0049 , 091-797-6745 , 088-449-2534
📩  tourinlove9@gmail.com
💬 line: @tourinlove
   facebook: http://www.facebook.com/ILoveTourInLove/
 follow us official