ทัวร์เวียดนาม

ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม ทัวร์เวียดนามราคาถูก แพคเกจทัวร์เวียดนาม โปรแกรมทัวร์เวียดนาม
!!! คิดจะเที่ยว !!! คิดถึงเรา !!! ทัวร์อินเลิฟ !!! Think About Travel, Think About Us, Tourinlove
สอบถามโปรแกรมโปรโมชั่น ติดต่อ คุณปุ้ย คุณหนิง คุณปลา คุณยาหยี 02-174-2346-7

Hotline Dtac : 088-8860049 // TRUE : 091-7976745 // AIS : 088-4492534

1 | 2 | 3 

ทัวร์เวียดนาม HELLO HANOI 3D2N

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์ DD-L09-HAN03_DEC

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
 สนามบินดอนเมือง– ฮานอย -วัดเจิ่นกว๊อก
วิหารวรรณกรรม-ฮาลอง-ตลาดฮาลองไนท์มาเก็ต
ฮาลอง-ล่องอ่าวฮาลอง-ถ้ำสวรรค์-ฮานอย-ระบำหุ่นกระบอกน้ำ
ฮานอย–สุสานโฮจิมินท์-ทำเนียบประธานาธิบดี-บ้านพักลุงโฮ
วัดเจดีย์เสาเดียวทะเลสาบคืนดาบ
วัดหงอกเซิน-ถนน36สาย-สนามบินดอนเมือง

ทัวร์เวียดนาม ราคาถูกแพคเกจทัวร์เวียดนาม โดยสายการบิน NOK AIR
กำหนดเดินทาง

9-11 ธ.ค 59  10900.-
16-18 ธ.ค 59   9900.-
26-28 ธ.ค 59 10900.-.
30 ธ.ค.-1 ม.ค. 59  13900.-
 

ทัวร์เวียดนาม AMAZING SAPAR 4D3N ฮานอย ซาปา 4 วัน 3 คืน

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์ DD-L09-HANO1_DEC

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ :
สนามบินดอนเมือง-ฮานอย-ทะเลสาบตะวันตก-วัดเจิ่นกว๊อก
วิหารวรรณกรรม-ซาปา-LOVE MARKET เมืองซาปา
ซาปา-ภูเขาห่ามโหร่ง-หมู่บ้านก๊าตก๊าต–SILVER WATER FALL
หมู่บ้านตะวัน – ตลาดซาปา-ซาปา-ลาวไก-COC LEU MARKET
ฮานอย–ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ-ฮานอย – CITY TOUR HANOI
ทะเลสาบคืนดาบ-วัดหงอกเซิน-ถนน 36 สาย

ทัวร์เวียดนาม ราคาถูกแพคเกจทัวร์เวียดนาม โดยสายการบิน NOK AIR
กำหนดเดินทาง

4-7 ธ.ค 59    15900.-
16-19 ธ.ค 59     13900.-
23-26 ,25-28 ธ.ค 59  14900.-


 

 

ทัวร์เวียดนามเหนือ  ฟานซิปัน ฮานอย ซาปา
เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์ DD-L120-VN07_MAR
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ :
กรุงเทพฯ-กรุงฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ต
น้ำตกสีเงิน-ตลาดซาปา-เขาฮามลอง-นั่งกระเช้า
ขึ้นเขาฟานซีปัน-ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน
ลาวไก-ฮานอย-ทะเลสาบคืนดาบ-สะพานแสงอาทิตย์
วัดหง๊อกซิน-อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย-โชว์หุ่นกระบอกน้ำ
ฮานอย-นิงก์บิงห์-ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก-ฮาลอง-ร้านยา
ตลาดกลางคืนเมืองฮาลอง-ฮาลอง-ล่องเรือชมทัศนียภาพ
รอบอ่าวฮาลอง-ถ้ำนางฟ้า-ร้านหยก-ฮานอย-กรุงเทพฯ
ทัวร์เวียดนาม แพคเกจทัวร์เวียดนาม โดย สายการบิน NOK AIR
กำหนดเดินทาง :
14-18 , 21-25  ธ.ค.59 15900.-
28 ธ.ค.59 - 01 ม.ค60 ม.ค.60 16900.-
04-08 , 11-15 , 18-22 ม.ค.60 15900.-
01-05   ก.พ.60 15900.-
08-12   ก.พ.60 16900.-
15-19 , 22-26  ก.พ.60 15900.-
01-05 , 08-12 , 15-16 มี.ค.60 15900.-
22-26   มี.ค.60 15900.-

 

 

ทัวร์โฮจิมินห์ – หมีทอ – เกิ่นเทอ 3 วัน 2 คืน

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์ SL-L150-SXC16-3D2N_MAR

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง- สนามบินโฮจิมินห์ – หมีเทอ – สามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง
นั่งรถม้า – วัดวินตรัง – ล่องเรือแม่น้ำพร้อมดินเนอร์บนเรือ -เมืองเกิ่นเทอ- เมืองเกิ่นเทอ
ล่องเรือชมตลาดน้ำเมืองเกิ่นเทอ –หมู่บ้านหมีคัน – ซิตี้ทัวร์นครโฮจิมินห์- เมืองโฮจิมินห์
สนามบินดอนเมือง – กรุงเทพ 

ทัวร์เวียดนาม ราคาถูกแพคเกจ ทัวร์เวียดนาม โดยสายการบินLION AIR
กำหนดเดินทาง

10-12  ธ.ค59 10999.-
23-25  ธ.ค59   9999.-
31 ธ.ค59– 02ม.ค 60 12999.-
01 – 03  ม.ค 60 12999.-
11-13 ม.ค 60  10999-.
24-26 ก.พ 60  9999.-
10-12  มี.ค 60   9999.- 

 

ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย-ฮาลอง -ซาเปา 4 วัน

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์XX-L187-JVN03-4D_DEC

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพ-ฮานอย-ซาปา-ซาปา-ฮานอย-ฮานอย-ฮาลอง-ฮาลอง-ฮานอย

ทัวร์เวียดนาม ราคาถูกแพคเกจ ทัวร์เวียดนาม โดยสายการบิน NOK AIR ,AIR ASIA
กำหนดเดินทาง

08-11 ธ.ค.59 13900.-
09-12 ธ.ค.59 13900.-
15-18 ธ.ค.59 12900.-
16-19 ธ.ค.59 12900.-
22-25 ธ.ค.59 12900.-
23-26 ธ.ค.59 12900.-


 

 

ทัวร์เวียดนามVIETNAM HOT … PROMOTION

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์ VJ-L150-SXC17-5D4N_DEC

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ – วินห์ – นิงห์บิงห์- นิงห์บิงห์ – ฮาลองบก – ซาปา -ซาปา - ภูเขาฮามลอง - น้ำตกซิลเวอร์
หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกี๊ต หรือ หมู่บ้านตาฟาน - ฮานอย- ฮานอย – จัตุรัสบาดิงห์ - สุสานประธานาธิบดี
โฮจิมินห์  -บ้านพักลุงโฮ –วัดเจดีย์เสาเดียว – วิหารวรรณกรรม – ทะเลสาบคืนดาบ
วันหงอกเซิน – วินห์-วินห์ - หมู่บ้านบัว – กรุงเทพฯ     


ทัวร์เวียดนาม ราคาถูกแพคเกจ ทัวร์เวียดนาม โดยสายการบิน THAI VIETJET AIR
กำหนดเดินทาง

16 – 20 ธ.ค 59   11900.-

 

 

ทัวร์เวียดนาม LOST IN VIETNAM

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์ QR-L150-SXC01-4D3N_MAR

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ-ฮานอย – ถนน 36 สาย – โชว์หุ่นกระบอกน้ำ-ฮานอย -  ลาวไก
HAM RONG MOUNTAIN - จัตุรัสใจกลางเมือง – ซาปา -ซาปา - น้ำตกเงิน
หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกี๊ต หรือ หมู่บ้านตาฟาน -  ฮานอย-จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานลุงโฮ
บ้านพัก ธรรมเนียบรัฐบาล – เจดีย์เสาเดียว – กรุงเทพฯ      


ทัวร์เวียดนาม ราคาถูกแพคเกจ ทัวร์เวียดนาม โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS
กำหนดเดินทาง

09 – 12    ธ.ค. 59   14888.-
31 ธ.ค. 59 – 3 ม.ค. 60   15888.-
12 – 15  ม.ค. 60  12888.-
19 – 22  ม.ค. 60   12888.-
10 – 13  ก.พ. 60          13888.-
23 – 26  ก.พ. 60   12888.-
9 – 12 มี.ค. 60   12888.-
23 – 26  มี.ค. 60  12888.-

 

 

ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาเปา ฟานซีปิน 4วัน 3 คืน

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์ QR-L150-SXC02-4D3N_MAR

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ – ฮานอย -วัดเฉินก๊วก –ทะเลสาบคืนดาบ-วัดหงอกเซิน-โชว์หุ่นกระบอกน้ำ
ฮานอย -ซาปา – ภูเขาปากกมังกร -น้ำตกซิลเวอร์- ถนนคนเดินซาปา LOVE MARKET
ซาปา– หมู่บ้านชาวเขากั๊ต กั๊ต – นั่งกระเช้าฟานซิปัน -  ฮานอย – ถนน 36สาย
ฮานอย-จตุรัสบาดิงห์ – สุสานโฮจิมินห์ -บ้านพักลุงโฮ –ทำเนียบประธานาธิบดี
วัดเจดีเสาเดียว –วิหารวรรณกรรม - กรุงเทพฯ


ทัวร์เวียดนาม ราคาถูกแพคเกจ ทัวร์เวียดนาม โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS
กำหนดเดินทาง

09 – 12 ธ.ค. 59   15555.-
31 ธ.ค. 59 – 3 ม.ค. 60   17555.-
12 – 15  ม.ค. 60   14555.-
19 – 22  ม.ค. 60   14555.-
10 – 13  ก.พ. 60  15555.-
23 – 26  ก.พ. 60   14555.-
9 – 12  มี.ค. 60  14555.-
23 – 26  มี.ค. 60   14555.-
 

 

ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง นิงห์บิงห์ 4วัน3คืน

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์ QR-L150-SXC03-4D3N_MAR

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
สุวรรณภูมิ–ฮานอย-นิงบิงห์-ล่องเรือฮาลองบก – ฮาลอง - ชมตลาดราตรีฮาลอง-อ่าวฮาลอง
ถ้ำนางฟ้า-หมู่บ้านชาวประมง-ฮานอย-ทะเลสาบคืนดาบ-ช้อปถนน 36 สาย
โชว์หุ่นกระบอกน้ำ-จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานลุงโฮ – บ้านพัก ธรรมเนียบรัฐบาล
เจดีย์เสาเดียว – กรุงเทพฯ    

ทัวร์เวียดนาม ราคาถูกแพคเกจ ทัวร์เวียดนาม โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS
กำหนดเดินทาง

09 – 12   ธ.ค. 59  15555.-
31 ธ.ค. 59 – 3 ม.ค. 60   16555.-
12 – 15   ม.ค. 60  13555.-
19 – 22  ม.ค. 60  13555.-
10 – 13  ก.พ. 60  14555.-
23 – 26   ก.พ. 60   13555.-
9 – 12  มี.ค. 60   13555.-
23 – 26  มี.ค. 60  13555.-

 

 

ทัวร์เวียดนาม โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด 4 วัน

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์ VN-L150-SXC04-4D_DEC

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
สนามบินสุวรรณภูมิ – นครโฮจิมินห์ – ฟานเทียด (มุยเน่) -ท่าเรือมุยเน่ – ทะเลทรายแดง
ทะเลทรายขาว - ลำธาร FAIRY STREAM – ดาลัด – บ้านเพี้ยน – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – พระราชวังฤดูร้อน
สวนดอกไม้เมืองหนาว – น้ำตกดาทันลา (นั่งรถราง) – โบสถ์รูปไก่ -ดาลัด – นครโฮจิมินห์ – โบสถ์นอร์ทเทอดาม
ศาลาไปรษณีย์กลาง-สนามบินสุวรรณภูมิ

ทัวร์เวียดนาม ราคาถูกแพคเกจ ทัวร์เวียดนาม โดยสายการบินVietnam Airlines
กำหนดเดินทาง

09-12  ธ.ค 59 16999.-
30 ธ.ค – 02 ม.ค 60  17999.-
31 ธ.ค -03 ม.ค 60  17999.-

 

 

ทัวร์เวียดนามSWITZERLAND VIETNAM

เที่ยวเวียดนาม  รหัสทัวร์ TG-L13-SWITZERLAND_JAN

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ – ฮานอย – วัดเฉินก๊วก – ทะเลสาบตะวันตก – ทะเลสาบคืนดาบ – ช้อปปิ้ง 36 สาย  
ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ-ฮานอย – ซาปา – หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village  -เมืองซาปา – ภูเขาห่ามโหร่ง
น้ำตกสีเงิน (Silver Water Fall)– ตลาดก๊อกเหลียว COCLEU – ฮานอย- ฮานอย – จัตุรัสบาดิงห์
สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์ – ทำเนียบประธานาธิบดี -วัดเจดีย์เสาเดียว  
พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ – วิหารวรรณกรรม – กรุงเทพฯ

ทัวร์เวียดนาม ราคาถูกแพคเกจ ทัวร์เวียดนาม โดยสายการบิน THAI
กำหนดเดินทาง
1 – 4 ม.ค. 60 14900.-


 

 

ทัวร์เวียดนามTAMCOC VIETNAM

เที่ยวเวียดนาม  รหัสทัวร์ TG-L13-TAMCOC-VN_JAN

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ – ฮานอย – วิหารวรรณกรรม – ฮาลอง – ไนท์มาเก็ตฮาลอง  -ฮาลอง – ชมถ้ำนางฟ้า
ฮานอย – วัดเฉินก๊วก – ทะเลสาบตะวันตก -ฮานอย – นิงห์บิงห์ – ล่องเรือฮาลองบก – ถ้ำตามก๊ก – วัด Bai Dinh
นิงห์บิงห์ – ฮานอย – จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์ – ทำเนียบประธานาธิบดี – บ้านพักลุงโฮ
วัดเจดีย์เสาเดียว -พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ – สะพานแสงอาทิตย์ – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหงอกเซิน – ถนน 36 สายเก่า
ชมโชว์ระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ – กรุงเทพฯ


ทัวร์เวียดนาม ราคาถูกแพคเกจ ทัวร์เวียดนาม โดยสายการบิน THAI
กำหนดเดินทาง 

1 – 4 ม.ค. 60 15500 .-

 

 

ทัวร์เวียดนาม อานอย-ซาเปา 4วัน 3 คืน

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์ VN-L150-SXC05-4D3N_DEC

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ - ฮานอย – ลาวไก- ซาปา-ซาปา-น้ำตกซิลเวอร์-หุบเขาปากมังกร- หมู่บ้านชาวเขากัตกัต
ถนนคนเดินซาปา LOVE MARKET-ซาปา –ฮานอย – ซิตี้ทัวร์ - ถนน 36 สาย (ช้อปปิ้ง)
ฮานอย-จตุรัสบาดิงห์ – สุสานโฮจิมินห์ -กรุงเทพฯ

ทัวร์เวียดนาม ราคาถูกแพคเกจ ทัวร์เวียดนาม โดยสายการบินVietnam Airlines
กำหนดเดินทาง

09-12 ธ.ค.59  15555.-
30 ธ.ค. – 02 ม.ค. 60 17555.-
31 ธ.ค. – 03 ม.ค. 60 17555.-
 

 

ทัวร์เวียดนาม เว้ ดานัง ฮอยอัน 4 วัน

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์ VZ-L150-SXC06-4D_DEC

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ – เว้  - พระราชวังโบราณ (Dai Noi) - วัดเทียนมู่ – ตลาดดองบา - ล่องเรือมังกร
เว้ - สุสานจักรพรรดิ ไคดิงห์ (Kai Dinh ) – พระตำหนักอันกุงดิงห์ – ฮอยอัน– ล่องเรือ
DINNERแม่น้ำฮ่าน -   นั่งกระเช้าขึ้นภูเขาบานาฮิลล์ - บานาฮิลล์ แฟนตาซี ปาร์ค  
สะพานแห่งความรัก – ตลาดห่าน- วัดหลินอึ้ง – ร้านไข่มุก  - เว้ - กรุงเทพฯ          

ทัวร์เวียดนาม ราคาถูกแพคเกจ ทัวร์เวียดนาม โดยสายการบินThai Viet Jet Air
กำหนดเดินทาง                      
2 – 5 ธ.ค. 59  14888.-
(วันพ่อ) 
31 ธ.ค. – 3 ม.ค. 60  16888.-
(วันปีใหม่)

 

 

ทัวร์เวียดนาม HANOI SAPA HALONG 4D.

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์ TG-L150-SXC08-4D_DEC

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพ-ฮานอย-ซาปา-หุบเขาปากมังกร-LOVE MARKET-ซาปา-ฮานอย-ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหงอกเซิน
ถนน36สาย – โชว์หุ่นกระบอกน้ำ- ฮานอย-จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานโฮจิมินห์ – ทำเนียบประธานาธิปดี
เจดีย์เสาเดียว - ฮาลอง- ฮาลอง-ฮานอย


ทัวร์เวียดนาม ราคาถูกแพคเกจ ทัวร์เวียดนาม โดยสายการบินTHAI
กำหนดเดินทาง         
30 ธ.ค – 2 ม.ค 60 19900.-
 

 

ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง นิงห์บิงห์ 4วัน3คืน

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์ VN-L150-SXC11-4D3N_DEC

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
สุวรรณภูมิ–ฮานอย-ฮาลอง-อ่าวฮาลอง-ถ้ำนางฟ้า-ฮานอย-ฮานอย-นิงบิงห์
ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก ( TAM COC )-วัดบายดิงห์-ฮานอย-ถนน36สาย
จัตุรัสบาดิงห์ –บ้านพักธรรมเนียบรัฐบาล – เจดีย์เสาเดียว – กรุงเทพฯ 
   

ทัวร์เวียดนาม ราคาถูกแพคเกจ ทัวร์เวียดนาม โดยสายการบิน Vietnam Airlines
กำหนดเดินทาง        

09-12 ธ.ค.59  15555.-
30 ธ.ค. – 02 ม.ค. 60 17555.-
31 ธ.ค. – 03 ม.ค. 60 17555.-
 

 

ทัวร์เวียดนามไฮฟอง ฮาลอง นิงห์บินห์ 3 วัน

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์ VZ-L150-SXC12-3D_MAR

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
สุวรรณภูมิ – ไฮฟอง – ฮาลองเบย์ – ช้อปปิ้งตลาดไนท์พลาซ่า-นั่งกระเช้า QUEEN CABLE CAR
สวนสนุก SUN WORLD HALONG PARK – นั่งชิงช้าสวรรค์-SUNWHEEL – ล่องอ่าวฮาลองเบย์
ถ้ำนางฟ้า – นิงบิงห์-ล่องเรือฮาลองบก ( TAM COC )-พระราชวัง HOA LU-ฮาลอง
ชมตลาดราตรีฮาลอง


ทัวร์เวียดนาม ราคาถูกแพคเกจ ทัวร์เวียดนาม โดยสายการบิน THAI VIETJET AIR
กำหนดเดินทาง

09-11 ธ.ค 59  10555.-
23-25 ธค 59 10555.-
30 ธ.ค  – 01 11555.-
20-22  ม.ค 60   9555.-
10-12ก.พ 60  10555.-
24-26 ก.พ  60  9555.-
10-12 มี.ค  60 9555.-
24-26 มี. ค 60  9555.-
 

 

ทัวร์เวียดนามไฮฟอง–เกาะกั๊ตบา-ฮาลองเบย์ 3 วัน 2 คืน

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์ VZ-L150-SXC13-3D2N_MAR

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ- สนามบินก๊าตบีเมืองไฮฟอง – ฮาลอง-ฮาลอง – ล่องอ่าวฮาลองเบย์
ชมเกาะไก่ – เกาะใบเรือ – หมู่บ้านชาวประมง เกาะกั๊ตบา- เกาะกั๊ตบา – เมืองไฮฟอง –เจดีย์ซูฮัง
ถ่ายรูปโรงละครใหญ่ – วัด  กรุงเทพ


ทัวร์เวียดนาม ราคาถูกแพคเกจ ทัวร์เวียดนาม โดยสายการบิน THAI VIETJET AIR
กำหนดเดินทาง

09-11 ธ.ค  59  11900.-
23-25ธค 59  11900.-
30 ธ.ค  – 01 ม.ค 60 11900.-
20-22 ม.ค 60 10900.-
10-12ก.พ 60 11900-.
24-26ก.พ 60  10900.-
10-12 มี.ค 60  10900.-
24-26มี.ค 60  10900.-
 

 

ทัวร์เวียดนามโฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด 4 วัน

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์ SL-L150-SXC14-4D_MAR

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
สนามบินดอนเมือง – นครโฮจิมินห์ - Sand dune - Fairly stream - ทะเลทรายมุยเน่  – ฟานเทียต
ฟานเทียต -น้ำตกดาทันลา -กระเช้าไฟฟ้า - วัดติ๊กลาม – พระราชวังฤดูร้อน – วัด Van Hanh              
ตลาดไนท์บาร์ซ่า- ดาลัด – สวนดอกไม้เมืองหนาว – โฮจิมินห์ – ตลาดเบนถัน
ท่องราตรี โฮจิมินห์  -  โฮจิมินห์ – กรุงเทพฯ    
     

ทัวร์เวียดนาม ราคาถูกแพคเกจ ทัวร์เวียดนาม โดยสายการบิน LION AIR
กำหนดเดินทาง

9 – 12 ธ.ค 59  12999.-
22 - 25 ธ.ค 59  11999.-
31 ธ.ค – 3 ม.ค 60  14999.-
9 – 12 ก.พ 60  12999.-
23 – 26 ก.พ 59 10999.-
9 – 12 มี.ค  10999.-

 

 

ทัวร์เกาะฟูก๊วก สวรรค์แห่งท้องทะเลเวียดนาม 4 วัน 3 คืน

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์ SL-L150-SXC15-4D3N_MAR

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง- สนามบินโฮจิมินห์ – หมีเทอ – สามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง – นั่งรถม้า
วัดวินตรัง -ล่องเรือแม่น้ำพร้อมดินเนอร์บนเรือ -เมืองเกิ่นเทอ -เมืองเกิ่นเทอ – ล่องเรือชมตลาดน้ำเมืองเกิ่นเทอ – เมืองลักย้า
นั่งเรือไปเกาะฟูก๊วก – วัดดงห์เกา – ช้อปปิ้งถนนคนเดินเกาะฟูก๊วก- เกาะฟูก๊วก – อิสระตามอัธยาศัย ชายหาด BAI SAO BEACH
ชมโรงงานพริกไทยดำและโรงงานน้ำปลา – ฟาร์มเลี้ยงไข่มุก – ท่าเรือห่ามนิง – ลำธาร SUOI TRANH WATER – เรือนจำฟู้ก๊วก-
สนามบินฟู๊ก๊วก – เมืองโฮจิมินห์- เมืองโฮจิมินห์ – สนามบินดอนเมือง – กรุงเทพ

ทัวร์เวียดนาม ราคาถูกแพคเกจ ทัวร์เวียดนาม โดยสายการบิน LION AIR
กำหนดเดินทาง


9 – 12 ธ.ค 59  15555.-
22 - 25 ธ.ค 59   15555.-
31 ธ.ค – 3 ม.ค 60  17999.-
9 – 12 ก.พ 60   15555.-
23 – 26 ก.พ 59  14555.-
9 – 12 มี.ค    14555.-
 

 

ทัวร์เวียดนามใต้ 3วัน โฮจิมินห์-มุยเน่

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์SL-L187-JVN07B_MAR

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพ-โฮจิมินห์-ฟานเทียต-ทะเลทรายมุยเน่-มุยเน่-โฮจิมินห์-ทำเนียบอิสรภาพ-ไชน่าทาวน์
วัดเทียนห่าว-ตลาดเบนถัน-ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน-โฮจิมินห์-กรุงเทพฯ

ทัวร์เวียดนาม ราคาถูกแพคเกจ ทัวร์เวียดนาม โดยสายการบินTHAI LION AIR
กำหนดเดินทาง
02-04  ธ.ค.59   9999.-
03-05,09-11,10-12   ธ.ค.59  10999.-
15-17 ธ.ค.59  7777.-
16-18,17-19   ธ.ค.59 8888.-
19-21 ธ.ค.59   6666-.
23-25 ธ.ค.59  8888.-
24-26   ธ.ค.59 8888.-
30 ธ.ค.59-01 ม.ค.60          10999.-
31 ธ.ค.59-02 ม.ค.60         10999.-
06-08,07-09 ม.ค.60  8888.-
10-12 ม.ค.60   6666.-
12-14 ม.ค.60   7777.-
13-15 ,14-16,20-22 ,21-23 ม.ค.60 8888.-
22-24 ม.ค.60  7777.-
27-29,28-30 ม.ค.60  8888.-
01-03 ก.พ.60  6666.-
03-05,04-06 ก.พ.60 8888.-
10-12,11-13 ก.พ.60     10999.-.
17-19 ,18-20 ก.พ.60  8888.-
19-21 ก.พ.60   7777.-
24-26,25-27 ก.พ.60 8888.-
03-05 ,04-06 มี.ค.60   8888.-
06-08 มี.ค.60   6666.-
09-11 มี.ค.60   7777.-
10-12 ,11-13,17-19  มี.ค.60 8888.-
18-20 ,24-26 ,25-27 มี.ค.60  8888.-
29-31 มี.ค.60 6666.-


 

 

ทัวร์เวียดนามใต้ 3วัน โฮจิมินห์-กู่จี

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์SL-L187-JVN07C_MAR

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพ-โฮจิมินห์-พิพิธภัณฑ์สงคราม-ทำเนียบอิสรภาพ-วัดเทียนห่าว-  ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน
โฮจิมินห์-อุโมงค์กู่จี-ตลาดเบนถัน -โฮจิมินห์-กรุงเทพ


ทัวร์เวียดนาม ราคาถูกแพคเกจ ทัวร์เวียดนาม โดยสายการบินTHAI LION AIR
กำหนดเดินทาง
02-04    ธ.ค.59  9999
03-05,09-11,10-12 ธ.ค.59 10999
15-17    ธ.ค.59   7777
16-18,17-19   ธ.ค.59  8888
19-21   ธ.ค.59  6666
23-25 ,24-26   ธ.ค.59   8888
30 ธ.ค.59-01 ม.ค.60   10999
31 ธ.ค.59-02 ม.ค.60    10999
06-08 ,07-09 ม.ค.60 8888
10-12    ม.ค.60  6666
12-14   ม.ค.60  7777
13-15,14-16 ม.ค.60  8888
20-22 ,21-23 ม.ค.60   8888
22-24   ม.ค.60 7777
27-29 ,28-30  ม.ค.60  8888
01-03    ก.พ.60  6666
03-05,04-06 ก.พ.60 8888
10-12 ,11-13  ก.พ.60  10999
17-19 ,18-20   ก.พ.60  8888
19-21 ก.พ.60  7777
24-26 25-27  ก.พ.60  8888
03-05,04-06 มี.ค.60  8888
06-08    มี.ค.60  6666
09-11  มี.ค.60  7777
10-12,11-13,17-19 มี.ค.60  8888
18-20,24-26 ,25-27 มี.ค.60 8888
29-31   มี.ค.60  6666

 

 

ทัวร์PRO VIETNAM

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์FD-L187-JVN06_DEC

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพ-โฮจิมินห์-ฟานเทียต-ทะเลทรายมุยเน่-ฟานเทียต-ดาลัท-น้ำตกดาทันลา-นั่งกระเช้าไฟฟ้า
ดาลัท-โฮจิมินห์-ล่องเรือรับประทานอาหารแม่น้ำไซ่ง่อน-โฮจิมินห์-ตลาดเบนถัน-กรุงเทพ

ทัวร์เวียดนาม ราคาถูกแพคเกจ ทัวร์เวียดนาม โดยสายการบิน AIR ASIA
กำหนดเดินทาง

02-05,04-07 ,09-12  ธ.ค. 59  13900.-
11-14,15-18  ธ.ค. 59 12900.-
16-19 ,23-26 ธ.ค. 59  12900.-
31 ธ.ค. 59-03 ม.ค. 60 15555.-


 

 

ทัวร์PRO VIETNAM ดานัง -เว้-ฮอยฮัน 4วัน

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์PG-L187-JVN08_DEC

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพ-ดานัง-เว้-เว้-พระราชวังไดโนย-สุสานจักรพรรดิไคดิงห์-ดานัง
ดานัง-บานาฮิลล์-ฮอยอัน-ดานัง-กรุงเทพ

ทัวร์เวียดนาม ราคาถูกแพคเกจ ทัวร์เวียดนาม โดยสายการบิน BANGKOK AIRWAYS
กำหนดเดินทาง

04-07  ธ.ค.59  13900.-
11-14  ธ.ค.59  13900.-
23-26   ธ.ค.59  13900.-
30 ธ.ค.59-02 ม.ค.60 18900.-

 

 

ทัวร์เวียดนามกลาง 4 วัน

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์VZ-L187-JVN08-4D_DEC

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพ-เว้-ฮอยอัน-ดานัง-ดานัง-บานาฮิลล์-ดานัง-เว้-พระราชวังไดโนย
สุสานจักรพรรดิไคดิงห์-สุสานจักรพรรดิไคดิงห์-ตลาดดองบา-กรุงเทพ

ทัวร์เวียดนาม ราคาถูกแพคเกจ ทัวร์เวียดนาม โดยสายการบินThai Vietjet Air
กำหนดเดินทาง


31 ธ.ค.59-03 ม.ค.60 15900.-

 

 

ทัวร์เวียดนามCLASSIC VIETNAM

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์VN-L13-CLASSIC_HAN3D_JAN

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพ – ฮานอย – ฮาลอง – ตลาดไนท์มาเก็ตฮาลอง -ฮาลอง – ชมถ้ำนางฟ้า
ฮานอย – สะพานแสงอาทิตย์ – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหงอกเซิน – ถนน 36 สายเก่า
ชมโชว์ระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ-ฮานอย – จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์
ทำเนียบประธานาธิบดี – บ้านพักลุงโฮ – วัดเจดีย์เสาเดียว – พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์
วิหารวรรณกรรม – วัดเฉินก๊วก – ทะเลสาบตะวันตก – กรุงเทพฯ


ทัวร์เวียดนาม ราคาถูกแพคเกจ ทัวร์เวียดนามโดยสายการบินVietnam airlines
กำหนดเดินทาง


31 ธ.ค.-02 ม.ค.59  11900.-

ทัวร์เวียดนามDREAM CENTRAL VIETNAM 3D2N

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์PG-L09-DAD01_3D2N_MAR

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ-ดานัง-เมืองเว้-ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม-วัดเทียนมู่
เมืองเว้-พระราชวังเว้-สุสานจักรพรรดิตือดึ๊ก-ฮอยอัน-สะพานญี่ปุ่น
บ้านเลขที่ 101-ดานัง-นมัสการเจ้าแม่กวนอิม วัดหลินอึ๋ง-ชมวิวภูเขาลิง
สนามบินดานัง- กรุงเทพฯ

ทัวร์เวียดนาม ราคาถูกแพคเกจ ทัวร์เวียดนาม โดยสายการบิน BANGKOK AIRWAYS
กำหนดเดินทาง

05-07,12-14,19-21  ธ.ค 59  12900.-
13-15  ม.ค 60    12900.-
20-22 ม.ค 60   13900.-
10-12 ก.พ 60   13900.-
17-19 ก.พ 60  12900.-
24-26 ก.พ 60   13900.-
10-12 ,17-19 ,24-26 มี.ค 59   2900.-
 

ทัวร์เวียดนามGRAND CENTRAL VIETNAM 4D3N

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์PG-L09-DAD02_4D3N_MAR

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ-สนามบินดานัง-เมือง เว้-พระราชวังเว้-สุสานจักรพรรดิตือดึ๊ก
เมืองเว้-ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม-วัดเทียนมู่-ตลาดดองบา–ฮอยอัน
สะพานญี่ปุ่นบ้านเลขที่ 101 –เมือง ฮอยอัน-ฮอยอัน-นั่งกระเช้าขึ้น-ลง บานาฮิลล์
วัดลิงห์อึ้ง-Fantasy Park-สะพานแห่งความรัก-สะพานมังกร-ตลาดฮานดานัง
ดานัง-นมัสการเจ้าแม่กวนอิมวัดหลินอึ๋ง-ชมวิวภูเขาลิง-สนามบินดานัง- กรุงเทพฯ

ทัวร์เวียดนาม ราคาถูกแพคเกจ ทัวร์เวียดนาม โดยสายการบิน BANGKOK AIRWAYS
กำหนดเดินทาง

18-21 ธ.ค 59 14900.-
25-28 ธ.ค 59 16900.-
06-09 ม.ค 60 14900.-
13-16ม.ค 60 14900-.
20-23 ม.ค 60 16900.-
10–13 ก.พ 60 16900.-
17-20 ก.พ 60 14900.-
24-27ก.พ 60 16900.-
10-13 มี.ค 60 14900.-
17-20 มี.ค 60 14900.-
24-27 มี.ค 60 14900.-
  

ทัวร์เวียดนามAMAZING SAPAR 4D3N

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์DD-L09-HAN01_4D3N_DEC

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
สนามบินดอนเมือง-ฮานอย-ทะเลสาบตะวันตก-วัดเจิ่นกว๊อก
วิหารวรรณกรรม-ซาปา-LOVE MARKET เมืองซาปา
ซาปา-ภูเขาห่ามโหร่ง-หมู่บ้านก๊าตก๊าต–SILVER WATER FALL
หมู่บ้านตะวัน – ตลาดซาปา-ซาปา-ลาวไก-COC LEU MARKET
ฮานอย–ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ-ฮานอย – CITY TOUR HANOI
ทะเลสาบคืนดาบ-วัดหงอกเซิน-ถนน 36 สาย


ทัวร์เวียดนาม ราคาถูกแพคเกจ ทัวร์เวียดนาม โดยสายการบิน NOK AIR
กำหนดเดินทาง

16-19  ธ.ค 59  13900.-
23-26  ธ.ค 59  14900.-
25-28  ธ.ค 59 14900.-
 

 

ทัวร์เวียดนามWONDERFUL HANOI HALONG SAPA 5D4N

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์DD-L09-HAN02_5D4N_DEC

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
สนามบินดอนเมือง-ฮานอย-ทะเลสาบตะวันตก-วัดเจิ่นกว๊อก-วิหารวรรณกรรม
ซาปา-LOVE MARKET เมืองซาปา-ซาปา-ภูเขาห่ามโหร่ง-หมู่บ้านก๊าตก๊าต
SILVER WATER FALL –หมู่บ้านตะวัน – ตลาดซาปา-ซาปา-ลาวไก
COC LEU MARKET-ฮาลอง–ฮาลองไนท์บาซ่าร์-ฮาลอง
ล่องอ่าวฮาลอง-ถ้ำสวรรค์-ฮานอย-ระบำหุ่นกระบอกน้ำ-ฮานอย
สุสานโฮจิมินท์-ทำเนียบประธานาธิบดี-บ้านพักลุงโฮ-วัดเจดีย์เสาเดียวทะเลสาบคืนดาบ
วัดหงอกเซิน-ถนน36สาย-สนามบินดอนเมือง


ทัวร์เวียดนาม ราคาถูกแพคเกจ ทัวร์เวียดนาม โดยสายการบิน NOK AIR
กำหนดเดินทาง

14-18 ธ.ค 59 14900.-
21-25 ธ.ค 59 15900.-
 

 

ทัวร์เวียดนามDELIGHT SOUTH VIETNAM

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์XX-L09-SGN01_DEC

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
สนามบินดอนเมือง-นครโฮจิมินท์-พิพิธภัณฑ์สงคราม-เมืองดาลัท
เมืองดาลัท—CRAZYHOUSE-พระราชวังฤดูร้อนของจักรพรรดิ-นั่งกระเช้าไฟฟ้า
วัดตั๊กลัม-หุบเขาแห่งความรัก-น้ำตกDATANLA-เมืองมุยแน-เมืองมุยแน-ทะเลทรายขาว
ทะเลทรายแดง- FAIRY STREAM-ท่าเรือมุยแน-โฮจิมินท์-โฮจิมินห์
ทำเนียบรัฐบาล -วัดเทียนหาว -โบสถ์นอร์ทเธอร์ดัม-ไปรษณีย์กลาง
ตลาดแบ๋นถั่น-สนามบินดอนเมือง


ทัวร์เวียดนาม ราคาถูกแพคเกจ ทัวร์เวียดนาม โดยสายการบิน NOK AIR, AIR ASIA
กำหนดเดินทาง

2 – 5,3 - 6 ,8 – 11,9 – 12 ธ.ค 59   14900.-
 

ทัวร์เวียดนาม WONDERFUL HANOI HALONG SAPA 5D4N

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์ DD-L09-HANO2_DEC

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
สนามบินดอนเมือง-ฮานอย-ทะเลสาบตะวันตก-วัดเจิ่นกว๊อก
วิหารวรรณกรรม-ซาปา-LOVE MARKET เมืองซาปา
ซาปา-ภูเขาห่ามโหร่ง-หมู่บ้านก๊าตก๊าต–SILVER WATER FALL
หมู่บ้านตะวัน – ตลาดซาปา-ซาปา-ลาวไก-COC LEU MARKET-ฮาลอง
ฮาลองไนท์บาซ่าร์-ฮาลอง-ล่องอ่าวฮาลอง-ถ้ำสวรรค์-ฮานอย
ระบำหุ่นกระบอกน้ำ-ฮานอย–สุสานโฮจิมินท์-ทำเนียบประธานาธิบดี-บ้านพักลุงโฮ
วัดเจดีย์เสาเดียวทะเลสาบคืนดาบ-วัดหงอกเซิน-ถนน36สาย-สนามบินดอนเมือง

ทัวร์เวียดนาม ราคาถูกแพคเกจทัวร์เวียดนาม โดยสายการบิน NOK AIR
กำหนดเดินทาง

14-18 ธ.ค 59  14900.-
21-25ธ.ค 59 15900.-
 

ทัวร์เวียดนาม เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ ล่องแม่น้ำไซ่ง่อน 2 วัน

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์ DD - L120-VN01_DEC

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์เวียดนาม:
กรุงเทพฯ-โฮจิมินห์ซิตี้–โบสถ์นอร์ทเธอร์ดาม
กรมไปรษณีย์กลาง-บุฟเฟ่ต์นานาชาติ-อุโมงค์กู่จี
ล่องเรือชมทัศนียภาพแม่น้ำไซง่อนพร้อมชมโชว์                                                      
อนุสาวรีย์ลุงโฮ-อดีตทำเนียบประธานาธิบดี-ไชน่าทาวน์
วัดเทียนหาว–ช้อปปิ้งตลาดเบนถัน-พิพิธภัณฑ์สงคราม        
กรุงเทพฯ

ทัวร์เวียดนาม ราคาถูกแพคเกจ ทัวร์เวียดนาม โดยสายการบิน NOK AIR
กำหนดเดินทาง

18 - 19,25 - 26        ธ.ค 59 7900.-
 

ทัวร์เวียดนามเวียดนามใต้ โฮจิมินห์ซิตี้ ทะเลทรายมุ่ยเน่ 3 วัน

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์ DD - L120-VN02_DEC

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์เวียดนาม:
กรุงเทพฯ-โฮจิมินห์ซิตี้–ฟานเทียด(มุยเน่)
ทะเลทรายขาว-ทะเลทรายแดง
มุยเน่ - โฮจิมินห์ – พิพิธภัณฑ์สงคราม -
ล่องเรือชมทัศนียภาพแม่น้ำไซง่อนพร้อมชมโชว์
โฮจิมินห์ -โบสถ์นอร์ทเธอร์ดาม–กรมไปรษณีย์กลาง-ไชน่าทาวน์
วัดเทียนหาว–มื้อกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์นานาชาติ
ณPALACESAIGON–อนุสาวรีย์ลุงโฮ-ตลาดเบนถัน – กรุงเทพ

ทัวร์เวียดนาม ราคาถูกแพคเกจ ทัวร์เวียดนาม โดยสายการบิน NOK AIR
กำหนดเดินทาง

16 - 18    ธ.ค 59  9900.-
23 - 25,29 - 31   ธ.ค 59  10900.-
30 ธ.ค.59 1 ม.ค.60   11900.-
31 ธ.ค.59 2 ม.ค.60    12900.-
 

 

ทัวร์เวียดนาม..จิ๊บ จิ๊บโฮจิมินห์ ล่องแม่น้ำไซ่ง่อน 2 วัน

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์DD-L120-VN_01_DEC

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ-โฮจิมินห์ซิตี้–โบสถ์นอร์ทเธอร์ดาม–กรมไปรษณีย์กลาง-บุฟเฟ่ต์นานาชาติ-อุโมงค์กู่จี
ล่องเรือชมทัศนียภาพแม่น้ำไซง่อนพร้อมชมโชว์ -อนุสาวรีย์ลุงโฮ-อดีตทำเนียบประธานาธิบดี
ไชน่าทาวน์–วัดเทียนหาว–ช้อปปิ้งตลาดเบนถัน-พิพิธภัณฑ์สงคราม-กรุงเทพฯ

  
ทัวร์เวียดนาม ราคาถูกแพคเกจ ทัวร์เวียดนาม โดยสายการบิน NOK AIR
กำหนดเดินทาง

18 -19 ธ.ค.59  7900.-
25-26 ธ.ค.59  7900.-

ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ล่องอ่าวฮาลอง 3 วัน

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์ DD - L120-VN04_DEC

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์เวียดนาม:
กรุงเทพฯ-กรุงฮานอย-ทะเลสาบตะวันตก-วัดเตริ๋นก๊วก
วัดแห่งวรรณกรรม-ฮาลอง-ตลาดราตรีเมืองฮาลอง
ล่องเรืออ่าวฮาลอง-ชมถ้ำนางฟ้า-หมู่บ้านชาวประมง-ฮานอย
ร้านหยก-ทะเลสาบคืนดาบ-สะพานแสงอาทิตย์
วัดหงอกเซิน-ชมระบำหุ่นกระบอกน้ำ   
ล่องเรืออ่าวฮาลอง-ชมถ้ำนางฟ้า-หมู่บ้านชาวประมง
ฮานอย-ร้านหยก-ทะเลสาบคืนดาบ-สะพานแสงอาทิตย์
วัดหงอกเซิน-ชมระบำหุ่นกระบอกน้ำ

ทัวร์เวียดนาม ราคาถูกแพคเกจ ทัวร์เวียดนาม โดยสายการบิน NOK AIR
กำหนดเดินทาง

12-14   ธ.ค.59 แจ้งภายหลัง
19-21     ธ.ค.59   9999.-
23 -25    ธ.ค.59       9999.-
26-28          ธ.ค.59       9999.-
 

ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง นิงบิงห์ 4 วัน

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์ DD - L120-VN05_DEC

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์เวียดนาม:
กรุงเทพฯ-กรุงฮานอย-ทะเลสาบตะวันตก
วัดเตริ๋นก๊วก-นิงบิงห์-ชมวัด BAI DINH
(วัดที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนาม)นิงบิงห์
ล่องเรือการะจาดชมถ้ำตามก๊ก (TAM COC)
พระราชวัง HOA LU-ฮาลอง-ร้านยา-ตลาดราตรีฮาลอง
ล่องอ่าวฮาลอง-ถ้ำนางฟ้า-หมู่บ้านชาวประมง
ฮานอย-ร้านหยก-ทะเลสาบคืนดาบ-สะพานแสงอาทิตย์
วัดหงอกเซิน-ชมระบำหุ่นกระบอกน้ำ
ฮานอย-ชมสุสานประธานาธิบดีโฮจิมินทร์
ทำเนียบประธานาธิบดี-วัดเจดีย์เสาเดียว-พิพิธภัณฑ์โฮจิมินทร์
วัดแห่งวรรณกรรม-ถนน36สาย-กรุงเทพฯ 


ทัวร์เวียดนาม ราคาถูกแพคเกจ ทัวร์เวียดนาม โดยสายการบิน NOK AIR
กำหนดเดินทาง

11-14 ,16 -19 ,18-21 ธ.ค.59  11900.-
23 -26 ,25 -28 ธ.ค.59   11900.-


 

 

ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฮาลอง นิงบิงห์ 4 วัน

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์DD-L120-VN06_MAY


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ-กรุงฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-ชมน้ำตกสีเงิน-ตลาดซาปา 
สะพานหวาย(TAVAN VILLAGE)-ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน-ฮานอย
ฮานอย-นิงบิงห์-ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก (TAM COC)-ฮาลอง-ร้านยา-ตลาดราตรีฮาลอง
ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง-ถ้ำนางฟ้า-หมู่บ้านชาวประมง-ฮานอย-ร้านหยก
ถนน36สาย-กรุงเทพฯ


ทัวร์เวียดนาม ราคาถูกแพคเกจ ทัวร์เวียดนาม โดยสายการบินNok Air
กำหนดเดินทาง

9-12,16-19   ธ.ค 59  13900.-
23-26,28-31  ธ.ค 59  12900.-
29 ธ.ค.59- 1 ม.ค.60   13900.-
30 ธ.ค.59 2 ม.ค.60   15900.-
31 ธ.ค.59 3 ม.ค.60   14900.-
6-9,13-16   ม.ค 60  12900.-
20 -23   ม.ค.60  12900.-
26 -29   ม.ค.60  13900.-
3 -6   ก.พ.60  12900.-
10 -13    ก.พ.60  12900.-
17 -20   ก.พ.60  12900.-
24-27   ก.พ.60  12900.-
3 -6    มี.ค.60  12900.-
10 -13   มี.ค.60  12900.-
17 -20   มี.ค.60  12900.-
24 -27   มี.ค.60  12900.-
31 มี.ค.60 -3 เม.ย.60   12900.-
6 -9   เม.ย.60  12900.-
13 -16   เม.ย.60  13900.-
14 -17    เม.ย.60  13900.-
21 -24   เม.ย.60  12900.-
28 เม.ย.60 -1 พ.ค.60   12900.-
5 -8   พ.ค.60  12900.-
12 -15   พ.ค.60  12900.-
19 -22    พ.ค.60  12900.-
26-29  พ.ค.60   12900.-

 

ทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์มุยเน่ ดาลัด 4 วัน

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์ DD - L120-VN03_DEC

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์เวียดนาม:
กรุงเทพฯ-โฮจิมินห์ซิตี้–อุโมงค์กู่จี–ล่องเรือชมทัศนียภาพ
แม่น้ำไซง่อนยามค่ำคืนพร้อมอาหารเย็น+ชมโชว์บนเรือ      
โฮจิมินห์-ฟานเทียด(มุยเน่)-ทะเลทรายขาว-ทะเลทรายแดง-ชมลำธาร
ดาลัท-Crazy house-พระราชวังฤดูร้อน-นั่งกระเช้าไฟฟ้า
วัดตั๊กลัม-สวนดอกไม้-ช้อปปิ้งตลาดราตรีดาลัท
ดาลัท-โฮจิมินห์-จัตุรัสโฮจิมินห์-อนุสาวรีย์ประธานาธิบดีโฮจิมินห์
โบสถ์นอร์ธเธอดัม-ช้อปปิ้งตลาดเบนถัน–กรุงเทพฯ


ทัวร์เวียดนาม ราคาถูกแพคเกจ ทัวร์เวียดนาม โดยสายการบิน NOK AIR
กำหนดเดินทาง

1 - 4,2 - 5,8 -11,9-12  ธ.ค 59  13900.-
15 - 18,16 - 19,22 - 25,23 - 26  ธ.ค 59 12900.-
28 - 31   ธ.ค 59 13900.-
29 ธ.ค.59 1 ม.ค.60    13900.-
30 ธ.ค.59 2 ม.ค.60  14900.-
31 ธ.ค.59 3 ม.ค.60   14900.-
ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฮาลอง นิงบิงห์ 4 วัน

ที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์ DD - L120-VN06_DEC

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์เวียดนาม:
กรุงเทพฯ-กรุงฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต
ชมน้ำตกสีเงิน-ตลาดซาปา-สะพานหวาย(TAVAN VILLAGE)
ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน-ฮานอย- ฮานอย-นิงบิงห์-ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก
 (TAM COC)-ฮาลอง-ร้านยา-ตลาดราตรีฮาลอง
ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง-ถ้ำนางฟ้า-หมู่บ้านชาวประมง
ฮานอย-ร้านหยก-ถนน36สาย-กรุงเทพฯ

ทัวร์เวียดนาม ราคาถูกแพคเกจ ทัวร์เวียดนาม โดยสายการบิน NOK AIR
กำหนดเดินทาง

20 -23 ,25 -28 ,27-30 ,2 -5 ธ.ค.59 13900.-
9 -12  ธ.ค.59 13900.-
11-14 ,16 - 19,18-21   ธ.ค 59 12900.-
23 -26,25 -28  ธ.ค 59 12900.-
30 ธ.ค.59 2 ม.ค.60     15900.-

 

 

ทัวร์เวียดนาม เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ ดาลัด มุยเน่ 4 วัน 3 คืน

เที่ยวเวียดนาม  รหัสทัวร์DD-L05-SGN04_4D3N_DEC

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ : กรุงเทพฯ–นครโฮจิมินห์-ดาลัด
ดาลัด- Datalla Water Fall(นั่งรถราง) – นั่งกระเช้าไฟฟ้า  
พระราชวังวังฤดูร้อนของกษัตริย์เบ๋าได๋
หุบเขาแห่งความรัก (Love Valley)-มุยเน่
มุยเน่ - Sand Dune-Fairly Stream
ทะเลทรายมุยเน่-โฮจิมินห์-   นครโฮจิมินห์
ช้อปปิ้ง ณ ตลาดเบนถัน - กรุงเทพฯ

ทัวร์เวียดนาม ราคาถูกแพคเกจ ทัวร์เวียดนาม โดยสายการบิน NOK AIR
กำหนดเดินทาง

03-06,09-12 ธ.ค. 59     13900.-
15-18 ธ.ค. 59     12900.-
29 ธ.ค. – 01 ม.ค. 60   15900.-
30 ธ.ค. – 02 ม.ค. 60  15900.-

 

ทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ ดาลัด มุยเน่ 4 วัน 3 คืน

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์DD-L15-SGN-4D3D_DEC

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ–นครโฮจิมินห์-ดาลัด-ดาลัด- Datalla Water Fall (นั่งรถราง) – นั่งกระเช้าไฟฟ้า
พระราชวังวังฤดูร้อนของกษัตริย์เบ๋าได๋  –  หุบเขาแห่งความรัก (Love Valley) -มุยเน่
มุยเน่ - Sand Dune-Fairly Stream – ทะเลทรายมุยเน่-โฮจิมินห์ - นครโฮจิมินห์
ช้อปปิ้ง ณ ตลาดเบนถัน - กรุงเทพฯ

ทัวร์เวียดนาม ราคาถูกแพคเกจทวัร์เวียดนาม โดยสายการบิน Nok Air
กำหนดเดินทาง
 
 15-18 ธ.ค. 59  11900.-
ทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด 3 วัน

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์ DD - L120-VN031 VIETNAM_DEC

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์เวียดนาม:
กรุงเทพฯ-เมืองดาลัด-Crazy house-ช้อปปิ้งตลาดราตรีดาลัท
ดาลัด-พระราชวังฤดูร้อน-นั่งกระเช้าไฟฟ้า-วัดตั๊กลัม
สวนดอกไม้-มุ่ยเน่-พักรีสอร์ทหรูริมชายทะเล
ฟานเทียด(มุยเน่)-ทะเลทรายขาว-โฮจิมินท์-กรมไปรษณีย์กลาง
โบสถ์นอร์ธเธอดัม-ช้อปปิ้งตลาดเบนถัน–กรุงเทพฯ


ทัวร์เวียดนาม ราคาถูกแพคเกจ ทัวร์เวียดนาม โดยสายการบิน NOK AIR
กำหนดเดินทาง

2 - 5,3 -5,9 -11,10 -12  ธ.ค 59 11900.-
16 - 18,23 -25  ธ.ค 59 10900.-
29 ธ.ค.59 1 ม.ค.60  11900.-
30 ธ.ค.59 1 ม.ค.60  12900.-
 

 

ทัวร์ VIENAM เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ ล่องแม่นำไซ่ง่อน 2 วัน

เที่ยวทัวร์เวียดนาม รหัสทัวร์ DD - L120 - VIENAM _DEC

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์เวียดนาม:
กรุงเทพฯ-โฮจิมินห์ซิตี้–โบสถ์นอร์ทเธอร์ดาม–กรมไปรษณีย์กลาง
บุฟเฟ่ต์นานาชาติ-อุโมงค์กู่จี–-ล่องเรือชมทัศนียภาพแม่น้ำ
ไซง่อนพร้อมชมโชว์-อนุสาวรีย์ลุงโฮ-อดีตทำเนียบประธานาธิบดี
ไชน่าทาวน์–วัดเทียนหาว–ช้อปปิ้งตลาดเบนถัน-พิพิธภัณฑ์สงคราม         

                                                 
ทัวร์เวียดนาม ราคาถูกแพคทัวร์เวียดนาม โดยสายการบิน NOK AIR
กำหนดเดินทาง

18 - 19 ,25 - 26  ธ.ค 59 7900.-


ทัวร์เวียดนาม VIETNAM

เที่ยวทัวร์เวียดนาม  รหัสทัวร์ DD-L13- VIETNAM SUPER_APR

รายละเอียดโปรแกรมเวียดนาม:
กรุงเทพฯ – นครโฮจิมินห์ – โบสถ์นอร์เธอร์ดาม – กรมไปรษณีย์กลาง
 หวุงเต่า พระพุทธไสยาสน์-
วัดศรีศากยมุนีพระราชวังฤดูร้อนของกษัตริย์เบ๋าได๋
ไชน่าทาวน์ – วัดเทียนหัว – พิพิธภัณฑ์สงคราม -
ล่องเรือชมทัศนียภาพของ
แม่น้ำไซง่อนพร้อมชมโชว์ โฮจิมินห์ – อุโมงค์กู๋จี – พิเศษ!!
อิ่มอร่อยแบบบุฟเฟ่ต์นานาชาติ -
ช้อปปิ้งตลาดเบนถัน – กรุงเทพฯ  
  

ทัวร์ เวียดนาม ราคาถูก แพคเกจทัวร์เวียดนาม โดยสายการบิน NOK AIR 
กำหนดเดินทาง

17 - 19,24 - 26    ธ.ค 59  9800.-
7 - 9,14 -16,21 -23,25 - 27 ก.พ 59 9800.-
4 - 6,11 - 13,18 -20,25 - 27  มี.ค 59  9800.-

 

 

ทัวร์เวียดนาม VIELNAM

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์ XX-L09-DELIGHT_VN_DEC


ายละเอียดโปรแกรมทัวร์เวียดนาม:
สนามบินดอนเมือง-นครโฮจิมินท์-พิพิธภัณฑ์สงคราม
เมืองดาลัทเมืองดาลัท—CRAZYHOUSE-พระราชวังฤดูร้อนของจักรพรรดิ
นั่งกระเช้าไฟฟ้า-วัดตั๊กลัม-หุบเขาแห่งความรัก-น้ำตกDATANLA
เมืองมุยแนเมืองมุยแน-ทะเลทรายขาว-ทะเลทรายแดง- FAIRY STREAM
ท่าเรือมุยแน-โฮจิมินท์-โฮจิมินห์-ทำเนียบรัฐบาล -วัดเทียนหาว
โบสถ์นอร์ทเธอร์ดัม-ไปรษณีย์กลาง-ตลาดแบ๋นถั่น-สนามบินดอนเมือง


ทัวร์เวียดนาม ราคาถูก แพคเกจทัวร์เวียดนาม โดย สายการบิน NOK  AIR, AIR ASIA
กำหนดเดินทาง

2 - 5,3 - 6,8 - 11,8 - 11,9 -12 ธ.ค 59  14900.-
10 - 13   ธ.ค 59   14900.-
15 -18  ธ.ค 59  13900.-
15 - 18  ธ.ค 59  12900.-
16 -19 ,22 - 25 ธ.ค 59   13900.-
23 - 26   ธ.ค 59  14900.-
29 ธ.ค 59 - 1 ม.ค 60    15900.-
29 ธ.ค 59 - 1 ม.ค 60 15900.-
30 ธ.ค 59 - 2 ม.ค 60   15900.-
30 ธ.ค 59 - 2 ม.ค 60    15900.-

ทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ ดาลัด มุยเน่

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์ DD-L05-DD04SGN_DEC

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์เวียดนาม : กรุงเทพฯ–นครโฮจิมินห์ – ดาลัด
ดาลัด – Datalla Water Fall -นั่งกระเช้าไฟฟ้า – พระราชวังวังฤดูร้อน
ของของกษัตริย์เบ๋าได๋  -ฟานเทียด-Sand Dune-Fairly Stream
ทะเลทรายมุยเน่ –โฮจิมินห์-นครโฮจิมินห์-กรุงเทพฯ
    

ทัวร์เวียดนามใต้  ราคาถูก แพคเกจทัวร์เวียดนาม โดย สายการบิน NOK AIR
กำหนดเดินทาง

15-18 ธ.ค. 59                    12900.-
29 ธ.ค. – 01 ม.ค. 17   ม.ค. 60 15900.-
30 ธ.ค. – 02 ม.ค. 17   ม.ค. 60 15900.-
 

ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง นิงห์บิงห์

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์ QR-L05-PK04303_DEC

รายละเอียดทัวร์โปรแกรมทัวร์เวียดนาม :
กรุงเทพฯ–ฮานอย–ฮาลอง–ช้อปปิ้งตลาดกลางคืน
ฮาลองเบย์-ถ้ำนางฟ้า–นิงห์บิงห์
นิงห์บิงห์–ล่องฮาลองบก-ถ้ำตำก๊อก
ทะเลสาบคืนดาบ–โชว์หุ่นกระบอกน้ำ
ฮานอย–สุสานลุงโฮ–เจดีย์เสาเดียว
พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์–ช้อปปิ้งถนน36สาย-กรุงเทพฯ

ทัวร์เวียดนาม ราคาถูก แพคเกจทัวร์เวียดนาม โดย สายการบิน QATAR AIRWAYS
กำหนดเดินทาง

2-5,9-12,15-18,22-25 ธ.ค.59                      14900.-
29 ธ.ค.-01 ม.ค.60      15900.-
30 ธ.ค. -02 ม.ค 60                 15900.-
31 ธ.ค. -03 ม.ค 60                      15900.-

 


ทัวร์เวียดนาม CLASSIC VIETNAM

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์ QR-L13-CALSSIC VN_DEC

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์เวียดนาม :
กรุงเทพฯ – ฮานอย – สะพานแสงอาทิตย์ – ทะเลสาบคืนดาบ
วัดหงอกเซิน – ถนน 36 สายเก่า – ชมโชว์ระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ 
ฮานอย – จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์
ทำเนียบประธานาธิบดี – บ้านพักลุงโฮ – วัดเจดีย์เสาเดียว
พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ – ฮาลอง – ชมถ้ำนางฟ้า – ตลาดไนท์มาเก็ตฮาลอง
ฮาลอง – ฮานอย – วิหารวรรณกรรม – วัดเฉินก๊วก
ทะเลสาบตะวันตก – กรุงเทพฯ

ทัวร์พม่า ราคาถูก แพคเกจทัวร์พม่า โดย สายการบิน QATAR AIRWAYS
กำหนดเดินทาง

02-04 , 03-05 , 10-12 ธ.ค.59  10900.-
16-18 , 23-25 ธ.ค.59  9999.-
30 ธ.ค.59-01 ม.ค.60   11900.-
31 ธ.ค.59-02 ม.ค.60  11900.-
 

ทัวร์เวียดนาม SWITZERLAND VIETNAM

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์ QR-L13-SWIT VN_DEC

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์เวียดนาม :
กรุงเทพฯ – ฮานอย – สะพานแสงอาทิตย์ – ทะเลสาบคืนดาบ
วัดหงอกเซิน – ถนน 36 สายเก่า – ชมโชว์ระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ 
ฮานอย – ซาปา – หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village
เมืองซาปา – ภูเขาห่ามโหร่ง – น้ำตกสีเงิน (Silver Water Fall)
ตลาดก๊อกเหลียว COCLEU – ฮานอย
ฮานอย – จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์
ทำเนียบประธานาธิบดี – วัดเจดีย์เสาเดียว – พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์
วิหารวรรณกรรม – วัดเฉินก๊วก – ทะเลสาบตะวันตก – กรุงเทพฯ

ทัวร์เวียดนาม ราคาถูก แพคเกจทัวร์เวียดนาม โดย สายการบิน QATAR AIRWAYS
กำหนดเดินทาง

09-12 ธ.ค.59  13500.-
15-18 , 22-25 ธ.ค.59  12900.-
29 ธ.ค.-01 ม.ค.60  14500.-
30 ธ.ค.-02 ม.ค.60  14500.-
 

ทัวร์เวียดนาม TAMCOC VIETNAM

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์ QR-L13-TAMCOC VN_DEC

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์เวียดนาม :
กรุงเทพฯ – ฮานอย – สะพานแสงอาทิตย์ – ทะเลสาบคืนดาบ 
วัดหงอกเซิน-ถนน 36 สายเก่า – ชมโชว์ระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ 
ฮานอย – จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์
ทำเนียบประธานาธิบดี – วัดเจดีย์เสาเดียว – พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์
ฮาลอง – ชมถ้ำนางฟ้า – ตลาดไนท์มาเก็ตฮาลอง
ฮาลอง – ฮาลองบก (นิงห์บิงห์) – ล่องเรือฮาลองบก
ถ้ำตามก๊ก – วัด Bai Dinh -นิงห์บิงห์ – ฮานอย –
วิหารวรรณกรรม-วัดเฉินก๊วก – ทะเลสาบตะวันตก – กรุงเทพฯ

ทัวร์เวียดนาม ราคาถูก แพคเกจทัวร์เวียดนาม โดย สายการบิน QATAR AIRWAYS
กำหนดเดินทาง

02-05 , 09-12 , 15-18 , 22-25 ธ.ค.59   13900.-
29 ธ.ค.-01 ม.ค.60  14900.-
30 ธ.ค.-02 ม.ค.60  14900.-

 

 

ทัวร์เวียดนาม Exclusive Hue เว้ ดานัง ฮานอย 4วัน3คืน

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์ VZ-L16-EXCLUSIVE_4D_DEC

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์เวียดนาม :
กรุงเทพฯ – เมืองเว้  -พระราชวังโบราณ-ร้านอ๋าวหย่าย
เว้ - ล่องเรือมังกร-วัดเทียนมู่ - สุสานจักรพรรดิ ไคดิงห์ (Kai Dinh )
พระตำหนักอันกุงดิงห์ –  ตลาดดองบา-ดานัง -นั่งกระเช้าขึ้นภูเขาบานาฮิลล์
บานาฮิลล์ แฟนตาซี ปาร์ค - ฮอยอัน – ดานัง
ดานัง – วัดหลินอึ๋ง  - เว้ - กรุงเทพฯ

ทัวร์เวียดนาม ราคาถูก แพคเกจทัวร์เวียดนาม โดย สายการบิน THAI VIET JET AIR
กำหนดเดินทาง

02-05 ธ.ค.59  14900.-
31 ธ.ค. - 03 ม.ค.59  ม.ค.59 15900.-
 
 

ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์ QR-L05-QR07HAN_JAN

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์เวียดนาม :
กรุงเทพฯ–ฮานอย–ฮาลอง–ช้อปปิ้งตลาดกลางคืน
ฮาลองเบย์-ถ้ำนางฟ้า–นิงห์บิงห์
นิงห์บิงห์–ล่องฮาลองบก-ถ้ำตำก๊อก
ทะเลสาบคืนดาบ–โชว์หุ่นกระบอกน้ำ
ฮานอย–สุสานลุงโฮ–เจดีย์เสาเดียว
พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์–ช้อปปิ้งถนน36สาย-กรุงเทพฯ

ทัวร์เวียดนาม ราคาถูก แพคเกจทัวร์เวียดนาม โดย สายการบิน QATAR AIRWAYS
กำหนดเดินทาง

2-5 , 9-12 , 15-18 , 22-25 ธ.ค. 59   14900.-
29 ธ.ค.-01 ม.ค. 60    ม.ค.60 15900.-
30 ธ.ค. -02 ม.ค 60    ม.ค.60 15900.-
31 ธ.ค. -03 ม.ค 60       ม.ค.60 15900.- 

 

 

ทัวร์เวียดนาม HANOI SAPA 4วัน

เที่ยวเวียดนาม รหัส QR-L03-HANOISAPA_DEC

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์เวียดนาม :
สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) - ฮานอย - วัดหง็อกเซิน
ทะเลสาบคืนดาบ - ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ - ช้อปปิ้งถนน 36 สาย                                     
ซาปา - Cat Cat Village - ภูเขาฮัมรอง - Love Market               
Silver Water Fall - Coc Leu Market - ฮานอย 
สุสานโฮจิมินห์ – เจดีย์เสาเดียว – วัดเฉินก๊วก –วิหารวรรณกรรม
สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)   

ทัวร์เวียดนาม ราคาถูกแพคเกจโปรแกรมทัวร์เวียดนาม โดย สายการบิน QATAR AIRWAYS
กำหนดเดินทาง

03-06 , 09-12 ธ.ค.59   16900.-
23-26 ธ.ค.59   17900.-
30 ธ.ค. 59 - 02 ม.ค.60   17900.-

 

 

ทัวร์เวียดนาม HANOI HALONG NINH 4วัน

เที่ยวเวียดนาม รหัส QR-L03-HANOI HALONG_DEC

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์เวียดนาม :
สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) – ฮานอย – นิงห์บิงห์
นิงห์บิงห์ – ล่องเรือฮาลองบก – ถ้ำตำก๊อก – วัด BAI DINH                
ล่องเรือฮาลองเบย์ – ถ้ำด่งเทียนคุง – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหง็อกเซิน
ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ – ช้อปปิ้งถนน 36 สาย                                       
สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์ – วัดเจดีย์เสาเดียว – วัดเฉินก๊วก
วิหารวรรณกรรม – สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)

ทัวร์เวียดนาม ราคาถูกแพคเกจทัวร์เวียดนาม โดย สายการบิน QATAR AIRWAYS
กำหนดเดินทาง

03-06 , 09-12 ธ.ค.59  16900.-
23-26 ธ.ค.59  17900.-
30 ธ.ค. 59 - 02 ม.ค.60 17900.- 

 

ทัวร์เวียดนาม Exclusive Hue เว้ ดานัง ฮานอย 4วัน3คืน

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์ VZ-L16-EXCLUSIVE_BANA_DEC

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์เวียดนาม :
กรุงเทพฯ – เมืองเว้ - พระราชวังโบราณ – ร้านอ๋าวหย่าย 
เว้ - ล่องเรือมังกร-วัดเทียนมู่ – ตลาดดองบา- สุสานจักรพรรดิ ไคดิงห์
(Kai Dinh ) -พระตำหนักอันดิงห์-เว้ - ดานัง – ฮอยอัน
นั่งกระเช้าขึ้นภูเขาบานาฮิลล์-บานาฮิลล์ แฟนตาซี ปาร์ค-ดานัง
วัดหลินอึ๋ง  - เว้ - กรุงเทพฯ

ทัวร์เวียดนาม ราคาถูก แพคเกจทัวร์เวียดนาม โดย สายการบิน THAI VIET JET AIR
กำหนดเดินทาง

02-05 ธ.ค.59  16500.-
31 ธ.ค. - 03 ม.ค.59  ม,ค,60 17900.-


 

 

 ทัวร์เวียดนาม มุกดาหาร เวียดนาม เว้ –ดานัง–ฮอยอัน

เที่ยวเวียดนาม รหัส BUS-L142-HP143-S

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์เวียดนาม : กรุงเทพ - มุกดาหาร
มุกดาหาร –สะหวันนะเขต – ลาว – เวียดนาม - อุโมงค์วินห์ม็อก
เมืองมรดกโลก เว้ - พระราชวังเว้ – เจดีย์เทียนมู่– หมู่บ้านหินอ่อน
เมืองโบราณฮอยอัน - ดานัง – บาน่าฮิลล์ – เว้
ช้อปปิ้งตลาดดองบา – ลงเรือมังกรฟังเพลงกาเว้
เว้ –สะหวันนะเขต – มุกดาหาร - กรุงเทพฯ

ทัวร์เวียดนามราคาถูก แพคเกจทัวร์เวียดนาม โดย สายการบิน Nok Air
กำหนดเดินทาง

1-6 , 8-13 ธ.ค.59     7999.-
30ธ.ค.-4ม.ค.60     ม.ค.60 8999.- 


 

ทัวร์เวียดนาม เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด 4 วัน

เที่ยวเวียดนาม รหัส DD-L120-VN03_4D_JAN

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์เวียดนาม : กรุงเทพฯ - โฮจิมินห์ซิตี้
อุโมงค์กู่จี – ล่องเรือชมทัศนียภาพแม่น้ำไซง่อน+ชมโชว์บนเรือ    
โฮจิมินห์ - ฟานเทียด(มุยเน่) - ทะเลทรายขาว - ทะเลทรายแดง
ชมลำธาร FAIRYSTREAM - ดาลัท - Crazy house  -พระราชวังฤดูร้อน
นั่งกระเช้าไฟฟ้า - วัดตั๊กลัม - สวนดอกไม้ - ช้อปปิ้งตลาดราตรีดาลัท
ดาลัท - โฮจิมินห์ - จัตุรัสโฮจิมินห์ - อนุสาวรีย์ประธานาธิบดีโฮจิมินห์
โบสถ์นอร์ธเธอดัม - ช้อปปิ้งตลาดเบนถัน – กรุงเทพฯ

ทัวร์เวียดนามราคาถูก แพคเกจทัวร์เวียดนาม โดย สายการบิน Nok Air
กำหนดเดินทาง

01-04 , 02-05 , 08-11 ธ.ค.59  13900.-
09 - 12 ธ.ค.59  13900.-
15-18 , 16-19 , 22-25 ธ.ค.59  12900.-
23-26 ธ.ค.59   12900.-
28 ธ.ค.59 - 31 ธ.ค.59  13900.-
29 ธ.ค.59 - 1 ม.ค.60   13900.-
30 ธ.ค.59 - 2 ม.ค.60   14900.-
31 ธ.ค.59 - 3 ม.ค.60   14900.- 

 

 ทัวร์เวียดนาม เว้ ดานัง ฮอยอัน 6 วัน

เที่ยวเวียดนาม รหัส BUS-L171-V05_APR-DEC'16

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์เวียดนาม :
กรุงเทพฯ – มุกดาหาร -สะหวันนะเขต-ลาวบาว- เว้
วัดเทียนหมู – ดานัง – ฮอยอัน – ดานัง                                    
นั่งกระเช้าไฟฟ้า ชมหุบเขา BA NA – ช้อปปิ้งตลาดดองบา
ล่องเรือแม่น้ำหอม - เว้ – ลาวบาว – สะหวันนะเขต – มุกดาหาร 
ตลาดอินโดจีน – กรุงเทพ ฯ 

ทัวร์เวียดนามราคาถูก แพคเกจทัวร์เวียดนาม โดย BUS
กำหนดเดินทาง

30ธ.ค.59-4ม.ค.60     ม.ค.60 9900.-
 

ช่องทางรับโปรโมชั่น พิเศษ!!


 

VISITOR

 สถิติวันนี้

1531 คน

 สถิติเมื่อวาน

1840 คน

 สถิติเดือนนี้

สถิติปีนี้

สถิติทั้งหมด

15277 คน

602217 คน

2429380 คน

เริ่มเมื่อ 2012-06-11   

     TOURISM AUTHORITY OF THAILAND
   LICENSE NO. 11/06794

 © 2011 Tourinloveallway  All rights reserved.


📞 02-174-2214-5 , 02-1742346-7
📱  088-886-0049 , 091-797-6745 , 088-449-2534
📩  tourinlove9@gmail.com
💬 line: @tourinlove
   facebook: http://www.facebook.com/ILoveTourInLove/
 follow us official