ทัวร์เวียดนาม

ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม ทัวร์เวียดนามราคาถูก แพคเกจทัวร์เวียดนาม โปรแกรมทัวร์เวียดนาม
!!! คิดจะเที่ยว !!! คิดถึงเรา !!! ทัวร์อินเลิฟ !!! Think About Travel, Think About Us, Tourinlove
สอบถามโปรแกรมโปรโมชั่น ติดต่อ คุณปุ้ย คุณหนิง คุณปลา คุณยาหยี 02-174-2346-7

Hotline Dtac : 088-8860049 // TRUE : 091-7976745 // AIS : 088-4492534

1 | 2 | 3 

ทัวร์เวีดนามLOVELY HANOI 3D2N BY QR

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์ QR-L09-HAN04-LOVELY- 3D2N_MAY

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพ–ฮานอย–ฮาลอง–ตลาดฮาลองไนท์มาร์เก็ต-ฮาลอง–ล่องเรืออ่าวฮาลอง
ถ้ำสวรรค์-ทะเลสาบคืนดาบ–วัดหงอกเซิน–ระบำหุ่นกระบอกน้ำ-ช้อปปิ้งถนน36สาย
ฮานอย–สุสานโฮจิมินท์-ทำเนียบประธานาธิบดี-บ้านพักลุงโฮ-วัดเจดีย์เสาเดียว–สนามบินสุวรรณภูมิ

ทัวร์เวียดนาม ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์เวียดนาม โดยสายการบินQATAR AIRWAYS
กำหนดเดินทาง
10-12,17-19,24-26   ก.พ 60  9999.-
3-5,10-12,17-19  มี.ค 60 9999.-
31-มี.ค-2เม.ษ60   มี.ค 60  9999.-
7-9    เม.ย 60  11999.-
12-13   เม.ย 60  13999.-
21-23,28-30   เม.ย 60  10999.-
29-เม.ย - 1 พ.ค 60  เม.ย 60  13999.-
5-7   พ.ค 60  11999.-
12-14,19-21}26-28   พ.ค 60  9999.-
 

ทัวร์เวียดนาม HELLO HANOI 3D2N

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์ DD-L09-HAN03_DEC

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
 สนามบินดอนเมือง– ฮานอย -วัดเจิ่นกว๊อก
วิหารวรรณกรรม-ฮาลอง-ตลาดฮาลองไนท์มาเก็ต
ฮาลอง-ล่องอ่าวฮาลอง-ถ้ำสวรรค์-ฮานอย-ระบำหุ่นกระบอกน้ำ
ฮานอย–สุสานโฮจิมินท์-ทำเนียบประธานาธิบดี-บ้านพักลุงโฮ
วัดเจดีย์เสาเดียวทะเลสาบคืนดาบ
วัดหงอกเซิน-ถนน36สาย-สนามบินดอนเมือง


ทัวร์เวียดนาม ราคาถูกแพคเกจทัวร์เวียดนาม โดยสายการบิน NOK AIR
กำหนดเดินทาง
 20-22 ม.ค 60 10900.-
03-05 ก.พ 60 10900.-
24-26  ก.พ 60 10900.-
03-05 มี.ค 60 10900.-
17-19 มี.ค 60 10900.-
24-26 มี.ค 60 10900.-
 

ทัวร์เวียดนาม AMAZING SAPAR 4D3N ฮานอย ซาปา 4 วัน 3 คืน

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์ DD-L09-HANO1_MAR

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ :
สนามบินดอนเมือง-ฮานอย-ทะเลสาบตะวันตก-วัดเจิ่นกว๊อก
วิหารวรรณกรรม-ซาปา-LOVE MARKET เมืองซาปา
ซาปา-ภูเขาห่ามโหร่ง-หมู่บ้านก๊าตก๊าต–SILVER WATER FALL
หมู่บ้านตะวัน – ตลาดซาปา-ซาปา-ลาวไก-COC LEU MARKET
ฮานอย–ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ-ฮานอย – CITY TOUR HANOI
ทะเลสาบคืนดาบ-วัดหงอกเซิน-ถนน 36 สาย


ทัวร์เวียดนาม ราคาถูกแพคเกจทัวร์เวียดนาม โดยสายการบิน NOK AIR
กำหนดเดินทาง
06-09 ม.ค 60 12900
03-06 ก.พ 60 12900
10-13 ก.พ 60 14900
12-15  ก.พ 60 13900
17-20  ก.พ 60 12900
24-27 ก.พ 60 12900
03-06 มี.ค 60 12900
10-13 มี.ค 60 12900
17-20 มี.ค 60 12900
 

 

ทัวร์เวียดนาม เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง 4 วัน 3 คืน

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์ BL-L05-HAN-BL01-4D3N _MAY

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ – ฮานอย -ฮานอย-สุสานลุงโฮ(ชมภายนอก)
วัดเจดีย์เสาเดียว-พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ – ฮาลอง
ฮาลอง+ล่องอ่าวฮาลองเบย์-ฮานอย-ทะเลสาบคืนดาบ
วัดหง๊อกเซิน-การแสดงโชวร์หุ่นกระบอกน้ำ
ช้อปปิ้งถนน 36 สาย-ฮานอย- กรุงเทพฯ


ทัวร์เวียดนาม ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์เวียดนาม โดยสายการบิน JETSTAR AIRWAYS
กำหนดเดินทาง
10-13       ก.พ. 60  12900.-
12-15    เม.ย. 60  12900.-
13-16     เม.ย. 60  14900.-
4-7    พ.ค. 60  12900.-

 

 

ทัวร์เวียดนาม เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ ดาลัด มุยเน่ 4 วัน 3 คืน

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์ FD-L05-SGN-FD05-4D3N _MAY

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ – โฮจิมินห์ -ดาลัด-Datalla Water Fall (นั่งรถราง)
กระเช้าไฟฟ้า -ชมวังฤดูร้อนของกษัตริย์เบ๋าได๋ -หุบเขาแห่งความรัก
(Love Valley) -มุยเน่- Sand Dune-Fairly Stream-ทะเลทรายขาว
ทะเลทรายแดง -นครโฮจิมินห์-วัดเทียนเฮา-ช้อปปิ้ง ตลาด เบนถัน – กรุงเทพฯ 
  

ทัวร์เวียดนาม ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์เวียดนาม โดยสายการบิน AIR ASIA
กำหนดเดินทาง
2-5,16-19,17-20,24-27     ก.พ. 60   12900.-
9-12,10-13,11-14      ก.พ. 60   13900.-
2-5,10-13,16-19,17-20,24-27     มี.ค. 60  12900.-
7-10 ,20-23,21-24      เม.ย. 60  12900.-
12-15, 28 เม.ย.- 01 พ.ค.60 เม.ย 60 14900.-
29 เม.ย.- 02 พ.ค.60 เม.ย. 60  14900.-
13-16 , 14-17      เม.ย. 60  17900.-
18-21,25-28     พ.ค. 60   12900.-

 

 

ทัวร์เวียดนาม เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ อุงโมงค์กู๋จี 3 วัน 2 คืน

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์ DD-L05-SGN-DD02-3D2N_FEB

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ – โฮจิมินห์ -ล่องเรือชมแม่น้ำไซง่อน
อุโมงค์กู๋จี – โฮจิมินห์-ตลาดเบนถัน-ชมการแสดงระบำตุ๊กตาน้ำ
โฮจิมินห์-ชมไปรษณีย์กลาง - ชมโบสถ์นอร์ทเธอดาม- กรุงเทพฯ   


ทัวร์เวียดนาม ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์เวียดนาม โดยสายการบิน Nok Air
กำหนดเดินทาง
11-13   ก.พ. 60 13900.-

 

 

ทัวร์เวียดนาม เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ ดาลัด มุยเน่ 4 วัน 3 คืน

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์ DD-L05-SGN-DD04-4D3N _MAR

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ – โฮจิมินห์ -ดาลัด-Datalla Water Fall (นั่งรถราง)
กระเช้าไฟฟ้า -ชมวังฤดูร้อนของกษัตริย์เบ๋าได๋ -หุบเขาแห่งความรัก
(Love Valley) -มุยเน่-Sand Dune-Fairly Stream-ทะเลทรายขาว
ทะเลทรายแดง -นครโฮจิมินห์-วัดเทียนเฮา-ช้อปปิ้ง ตลาด เบนถัน – กรุงเทพฯ


ทัวร์เวียดนาม ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์เวียดนาม โดยสายการบิน Nok Air
กำหนดเดินทาง
10-13     ก.พ. 60  13900.-
16-19,23-26    ก.พ. 60  12900.-
2-5,9-12,16-19,23-26  มี.ค. 60  12900.-

 

 

ทัวร์เวียดนาม เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง 3 วัน 2 คืน

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์ QR-L05-HAN-QR006-3D2N_APR

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ – ฮานอย – ฮาลอง – ช้อปปิ้งตลาดกลางคืน -ฮาลอง
ล่องเรืออ่าวฮาลอง+ถ้ำนางฟ้า –ฮานอย-ทะเลสาบคืนดาบ
วัดหง๊อกเซิน-การแสดงโชวร์หุ่นกระบอกน้ำ-ฮานอย
สุสานลุงโฮ- วัดเจดีย์เสาเดียว-พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์
ช้อปปิ้งถนน 36 สาย- กรุงเทพฯ


ทัวร์เวียดนาม ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์เวียดนาม โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS
กำหนดเดินทาง
13-15,14-16,15-17   เม.ย. 60 13900.-

 

 

ทัวร์เวียดนาม เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง นิงห์บิงห์ 4 วัน 3 คืน

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์ QR-L05-HAN-QR07-4D3N _APR

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ – ฮานอย – ฮาลอง – ช้อปปิ้งตลาดกลางคืน -ฮาลอง
ล่องเรืออ่าวฮาลอง+ถ้ำนางฟ้า –นิงห์บิงห์ -ล่องเรือฮาลองบก+ถ้ำตำก๊อก
ฮานอย-ทะเลสาบคืนดาบ-วัดหง๊อกเซิน-การแสดงโชวร์หุ่นกระบอกน้ำ
สุสานลุงโฮ- วัดเจดีย์เสาเดียว-พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ – ช้อปปิ้งถนน 36 สาย- กรุงเทพฯ


ทัวร์เวียดนาม ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์เวียดนาม โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS
กำหนดเดินทาง
26-29      ม.ค. 60  13900.-
02-05, 09-12, 16-19, 23-26   ก.พ. 60  13900.-
02-05, 09-12, 16-19     มี.ค. 60  13900.-
13-16,14-17,15-18    เม.ย. 60  15900.-
27-30      เม.ย. 60  13900.-

 

 

ทัวร์เวียดนาม เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา 5 วัน 4 คืน

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์ BL-L05-HAN_BL002_5D4N_MAY

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ – ฮานอย -ลาวไก – ซาปา– Cat Cat Village
อิสระช้อปปิ้งตลาดเมืองซาปา – Silver Water Fall
ภูเขาฮัมรอง–ซาปา– ลาวไก – Coc Leu Market – ฮานอย- กรุงเทพฯ
  

ทัวร์เวียดนาม ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์เวียดนาม โดยสายการบิน JETSTAR AIRWAYS
กำหนดเดินทาง
12-16    เม.ย. 60 15900.-
13-17    เม.ย. 60 16900.-
10-14   พ.ค. 60 15900.-
 

 

ทัวร์เวียดนาม เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง ซาปา 5 วัน 4 คืน

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์ QR-L05-HAN_QR03_5D4N_APR

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ – ฮานอย – ฮาลอง – ช้อปปิ้งตลาดกลางคืน -ฮาลอง
ล่องเรืออ่าวฮาลอง+ถ้ำนางฟ้า –ฮานอย-ทะเลสาบคืนดาบ
วัดหง๊อกเซิน-การแสดงโชวร์หุ่นกระบอกน้ำ-ฮานอย
ลาวไก ซาปา - Cat Cat Village-ยอดเขาฮัมรอง-ตลาดเมืองซาปา-ซาปา
Silver Water Fall-ลาวไก+ Coc Leu Market  -ฮานอย
สุสานลุงโฮ- วัดเจดีย์เสาเดียว-พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์
ชมทะเลสาบตะวันตก - กรุงเทพฯ


ทัวร์เวียดนาม ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์เวียดนาม โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS
กำหนดเดินทาง
05-09,12-16  เม.ย. 60 17900.-
13-17,14-18  เม.ย. 60 18900.-
 

ทัวร์เวียดนาม  ฮานอย - ลาวกาย-ซาเปา 4วัน3คืน

เที่ยวเวียดนาม    รหัสทัวร์ QR-L110-VN003-4D3N_APR

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ – ฮานอย– โชว์หุ่นกระบอกน้ำ  -ลาวกาย – ซาปา - หมู่บ้านชาวเขากั๊ต กั๊ต
 หุบเขาปากมังกร – ตลาดซาปา-น้ำตกซิลเวอร์ ซาปา – ตลาดชายแดน – ลาวกาย – ฮานอย
ฮานอย – จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานโฮจิมินห์ – ตึกทำเนียบประธานาธิบดี – บ้านโฮจิมินห์ 
พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ – ถนนย่านการค้า 36 สาย – กรุงเทพฯ


ทัวร์เวียดนาม ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์เวียดนาม โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS
กำหนดเดินทาง
20-23  ม.ค 60 13900.-
11-14  ก.พ 60 14900.-
02-05  มี.ค 60 13900.-
16-19  มี.ค 60 13900.-.
23-26  มี.ค 60 13900-.
06-09  เม.ย 60 14900-
 

ทัวร์เวียดนาม เวียดนามเหนือ ฮานอย ล่องอ่าวฮาลอง 3 วัน

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์DD-L120- VN04_DD_MAY

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ-กรุงฮานอย-ทะเลสาบตะวันตก-วัดเตริ๋นก๊วก-วัดแห่งวรรณกรรม
ฮาลอง-ตลาดราตรีเมืองฮาลอง-ล่องเรืออ่าวฮาลอง-ชมถ้ำนางฟ้า-หมู่บ้านชาวประมง
ฮานอย-ร้านหยก-ทะเลสาบคืนดาบ-สะพานแสงอาทิตย์-วัดหงอกเซิน-ชมระบำหุ่นกระบอกน้ำ         
สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินทร์-ทำเนียบประธานาธิบดี-วัดเจดีย์เสาเดียว-พิพิธภัณฑ์โฮจิมินทร์
ถนน36สาย-กรุงเทพฯ                

ทัวร์เวียดนาม ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์เวียดนาม โดยสายการบิน Nok Air
กำหนดเดินทาง
13 -15,27-29  ม.ค 60  9999.-
1-3,6-8   ก.พ 60   9999.-
10-12,13-15  ก.พ 60  10999.-
15-17,17-19,24-26 ก.พ 60   9999.-
3-5,10-12   มี.ค 60   9999.-
17-19,24-26,31-2  เม.ย 60  10999.-
7-9   เม.ย 60  11999.-
14-16   เม.ย 60 13999.-
21 - 23   เม.ย 60  10999.-
23-25   เม.ย 60  9999.-
28-30  เม.ย 60 10999.-
1-3   พ.ค 60  10999.-
5-7   พ.ค 60  11999.-
12-14,19-21,26-28 พ.ค 60  10999.- 

 

ทัวร์เวียดนามเหนือ  ฟานซิปัน ฮานอย ซาปา

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์ DD-L120-VN07_MAR

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ :
กรุงเทพฯ-กรุงฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ต
น้ำตกสีเงิน-ตลาดซาปา-เขาฮามลอง-นั่งกระเช้า
ขึ้นเขาฟานซีปัน-ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน
ลาวไก-ฮานอย-ทะเลสาบคืนดาบ-สะพานแสงอาทิตย์
วัดหง๊อกซิน-อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย-โชว์หุ่นกระบอกน้ำ
ฮานอย-นิงก์บิงห์-ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก-ฮาลอง-ร้านยา
ตลาดกลางคืนเมืองฮาลอง-ฮาลอง-ล่องเรือชมทัศนียภาพ
รอบอ่าวฮาลอง-ถ้ำนางฟ้า-ร้านหยก-ฮานอย-กรุงเทพฯ


ทัวร์เวียดนาม แพคเกจทัวร์เวียดนาม โดย สายการบิน NOK AIR
กำหนดเดินทาง 
14-18 , 21-25  ธ.ค.59  15900.-
28 ธ.ค.59 - 01 ม.ค60 ม.ค.60  16900.-
04-08 , 11-15 , 18-22 ม.ค.60  15900.-
01-05    ก.พ.60  15900.-
08-12    ก.พ.60  16900.-
15-19 , 22-26 ก.พ.60  15900.-
01-05 , 08-12 , 15-16 มี.ค.60  15900.-
22-26   มี.ค.60  15900.-


 

 

ทัวร์โฮจิมินห์ – หมีทอ – เกิ่นเทอ 3 วัน 2 คืน

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์ SL-L150-SXC16-3D2N_MAR

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง- สนามบินโฮจิมินห์ – หมีเทอ – สามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง
นั่งรถม้า – วัดวินตรัง – ล่องเรือแม่น้ำพร้อมดินเนอร์บนเรือ -เมืองเกิ่นเทอ- เมืองเกิ่นเทอ
ล่องเรือชมตลาดน้ำเมืองเกิ่นเทอ –หมู่บ้านหมีคัน – ซิตี้ทัวร์นครโฮจิมินห์- เมืองโฮจิมินห์
สนามบินดอนเมือง – กรุงเทพ 

ทัวร์เวียดนาม ราคาถูกแพคเกจ ทัวร์เวียดนาม โดยสายการบินLION AIR
กำหนดเดินทาง

10-12  ธ.ค59 10999.-
23-25  ธ.ค59   9999.-
31 ธ.ค59– 02ม.ค 60 12999.-
01 – 03  ม.ค 60 12999.-
11-13 ม.ค 60  10999-.
24-26 ก.พ 60  9999.-
10-12  มี.ค 60   9999.- 


 

 

ทัวร์เวียดนาม LOST IN VIETNAM

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์ QR-L150-SXC01-4D3N_MAR

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ-ฮานอย – ถนน 36 สาย – โชว์หุ่นกระบอกน้ำ-ฮานอย -  ลาวไก
HAM RONG MOUNTAIN - จัตุรัสใจกลางเมือง – ซาปา -ซาปา - น้ำตกเงิน
หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกี๊ต หรือ หมู่บ้านตาฟาน -  ฮานอย-จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานลุงโฮ
บ้านพัก ธรรมเนียบรัฐบาล – เจดีย์เสาเดียว – กรุงเทพฯ      


ทัวร์เวียดนาม ราคาถูกแพคเกจ ทัวร์เวียดนาม โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS
กำหนดเดินทาง

09 – 12    ธ.ค. 59   14888.-
31 ธ.ค. 59 – 3 ม.ค. 60   15888.-
12 – 15  ม.ค. 60  12888.-
19 – 22  ม.ค. 60   12888.-
10 – 13  ก.พ. 60          13888.-
23 – 26  ก.พ. 60   12888.-
9 – 12 มี.ค. 60   12888.-
23 – 26  มี.ค. 60  12888.-

 

 

ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาเปา ฟานซีปิน 4วัน 3 คืน

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์ QR-L150-SXC02-4D3N_MAR

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ – ฮานอย -วัดเฉินก๊วก –ทะเลสาบคืนดาบ-วัดหงอกเซิน-โชว์หุ่นกระบอกน้ำ
ฮานอย -ซาปา – ภูเขาปากกมังกร -น้ำตกซิลเวอร์- ถนนคนเดินซาปา LOVE MARKET
ซาปา– หมู่บ้านชาวเขากั๊ต กั๊ต – นั่งกระเช้าฟานซิปัน -  ฮานอย – ถนน 36สาย
ฮานอย-จตุรัสบาดิงห์ – สุสานโฮจิมินห์ -บ้านพักลุงโฮ –ทำเนียบประธานาธิบดี
วัดเจดีเสาเดียว –วิหารวรรณกรรม - กรุงเทพฯ


ทัวร์เวียดนาม ราคาถูกแพคเกจ ทัวร์เวียดนาม โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS
กำหนดเดินทาง

09 – 12 ธ.ค. 59   15555.-
31 ธ.ค. 59 – 3 ม.ค. 60   17555.-
12 – 15  ม.ค. 60   14555.-
19 – 22  ม.ค. 60   14555.-
10 – 13  ก.พ. 60  15555.-
23 – 26  ก.พ. 60   14555.-
9 – 12  มี.ค. 60  14555.-
23 – 26  มี.ค. 60   14555.-
 

 

ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง นิงห์บิงห์ 4วัน3คืน

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์ QR-L150-SXC03-4D3N_MAR

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
สุวรรณภูมิ–ฮานอย-นิงบิงห์-ล่องเรือฮาลองบก – ฮาลอง - ชมตลาดราตรีฮาลอง-อ่าวฮาลอง
ถ้ำนางฟ้า-หมู่บ้านชาวประมง-ฮานอย-ทะเลสาบคืนดาบ-ช้อปถนน 36 สาย
โชว์หุ่นกระบอกน้ำ-จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานลุงโฮ – บ้านพัก ธรรมเนียบรัฐบาล
เจดีย์เสาเดียว – กรุงเทพฯ    

ทัวร์เวียดนาม ราคาถูกแพคเกจ ทัวร์เวียดนาม โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS
กำหนดเดินทาง

09 – 12   ธ.ค. 59  15555.-
31 ธ.ค. 59 – 3 ม.ค. 60   16555.-
12 – 15   ม.ค. 60  13555.-
19 – 22  ม.ค. 60  13555.-
10 – 13  ก.พ. 60  14555.-
23 – 26   ก.พ. 60   13555.-
9 – 12  มี.ค. 60   13555.-
23 – 26  มี.ค. 60  13555.-

 

 

ทัวร์เวียดนาม โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด 4 วัน

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์ VN-L150-SXC04-4D_DEC

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
สนามบินสุวรรณภูมิ – นครโฮจิมินห์ – ฟานเทียด (มุยเน่) -ท่าเรือมุยเน่ – ทะเลทรายแดง
ทะเลทรายขาว - ลำธาร FAIRY STREAM – ดาลัด – บ้านเพี้ยน – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – พระราชวังฤดูร้อน
สวนดอกไม้เมืองหนาว – น้ำตกดาทันลา (นั่งรถราง) – โบสถ์รูปไก่ -ดาลัด – นครโฮจิมินห์ – โบสถ์นอร์ทเทอดาม
ศาลาไปรษณีย์กลาง-สนามบินสุวรรณภูมิ

ทัวร์เวียดนาม ราคาถูกแพคเกจ ทัวร์เวียดนาม โดยสายการบินVietnam Airlines
กำหนดเดินทาง

09-12  ธ.ค 59 16999.-
30 ธ.ค – 02 ม.ค 60  17999.-
31 ธ.ค -03 ม.ค 60  17999.-


 

 

ทัวร์เวียดนามไฮฟอง ฮาลอง นิงห์บินห์ 3 วัน

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์ VZ-L150-SXC12-3D_MAR

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
สุวรรณภูมิ – ไฮฟอง – ฮาลองเบย์ – ช้อปปิ้งตลาดไนท์พลาซ่า-นั่งกระเช้า QUEEN CABLE CAR
สวนสนุก SUN WORLD HALONG PARK – นั่งชิงช้าสวรรค์-SUNWHEEL – ล่องอ่าวฮาลองเบย์
ถ้ำนางฟ้า – นิงบิงห์-ล่องเรือฮาลองบก ( TAM COC )-พระราชวัง HOA LU-ฮาลอง
ชมตลาดราตรีฮาลอง


ทัวร์เวียดนาม ราคาถูกแพคเกจ ทัวร์เวียดนาม โดยสายการบิน THAI VIETJET AIR
กำหนดเดินทาง

09-11 ธ.ค 59  10555.-
23-25 ธค 59 10555.-
30 ธ.ค  – 01 11555.-
20-22  ม.ค 60   9555.-
10-12ก.พ 60  10555.-
24-26 ก.พ  60  9555.-
10-12 มี.ค  60 9555.-
24-26 มี. ค 60  9555.-
 

 

ทัวร์เวียดนามไฮฟอง–เกาะกั๊ตบา-ฮาลองเบย์ 3 วัน 2 คืน

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์ VZ-L150-SXC13-3D2N_MAR

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ- สนามบินก๊าตบีเมืองไฮฟอง – ฮาลอง-ฮาลอง – ล่องอ่าวฮาลองเบย์
ชมเกาะไก่ – เกาะใบเรือ – หมู่บ้านชาวประมง เกาะกั๊ตบา- เกาะกั๊ตบา – เมืองไฮฟอง –เจดีย์ซูฮัง
ถ่ายรูปโรงละครใหญ่ – วัด  กรุงเทพ


ทัวร์เวียดนาม ราคาถูกแพคเกจ ทัวร์เวียดนาม โดยสายการบิน THAI VIETJET AIR
กำหนดเดินทาง

09-11 ธ.ค  59  11900.-
23-25ธค 59  11900.-
30 ธ.ค  – 01 ม.ค 60 11900.-
20-22 ม.ค 60 10900.-
10-12ก.พ 60 11900-.
24-26ก.พ 60  10900.-
10-12 มี.ค 60  10900.-
24-26มี.ค 60  10900.-
 

 

ทัวร์เวียดนามโฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด 4 วัน

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์ SL-L150-SXC14-4D_MAR

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
สนามบินดอนเมือง – นครโฮจิมินห์ - Sand dune - Fairly stream - ทะเลทรายมุยเน่  – ฟานเทียต
ฟานเทียต -น้ำตกดาทันลา -กระเช้าไฟฟ้า - วัดติ๊กลาม – พระราชวังฤดูร้อน – วัด Van Hanh              
ตลาดไนท์บาร์ซ่า- ดาลัด – สวนดอกไม้เมืองหนาว – โฮจิมินห์ – ตลาดเบนถัน
ท่องราตรี โฮจิมินห์  -  โฮจิมินห์ – กรุงเทพฯ    
     

ทัวร์เวียดนาม ราคาถูกแพคเกจ ทัวร์เวียดนาม โดยสายการบิน LION AIR
กำหนดเดินทาง

9 – 12 ธ.ค 59  12999.-
22 - 25 ธ.ค 59  11999.-
31 ธ.ค – 3 ม.ค 60  14999.-
9 – 12 ก.พ 60  12999.-
23 – 26 ก.พ 59 10999.-
9 – 12 มี.ค  10999.-

 

 

ทัวร์เกาะฟูก๊วก สวรรค์แห่งท้องทะเลเวียดนาม 4 วัน 3 คืน

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์ SL-L150-SXC15-4D3N_MAR

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง- สนามบินโฮจิมินห์ – หมีเทอ – สามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง – นั่งรถม้า
วัดวินตรัง -ล่องเรือแม่น้ำพร้อมดินเนอร์บนเรือ -เมืองเกิ่นเทอ -เมืองเกิ่นเทอ – ล่องเรือชมตลาดน้ำเมืองเกิ่นเทอ – เมืองลักย้า
นั่งเรือไปเกาะฟูก๊วก – วัดดงห์เกา – ช้อปปิ้งถนนคนเดินเกาะฟูก๊วก- เกาะฟูก๊วก – อิสระตามอัธยาศัย ชายหาด BAI SAO BEACH
ชมโรงงานพริกไทยดำและโรงงานน้ำปลา – ฟาร์มเลี้ยงไข่มุก – ท่าเรือห่ามนิง – ลำธาร SUOI TRANH WATER – เรือนจำฟู้ก๊วก-
สนามบินฟู๊ก๊วก – เมืองโฮจิมินห์- เมืองโฮจิมินห์ – สนามบินดอนเมือง – กรุงเทพ

ทัวร์เวียดนาม ราคาถูกแพคเกจ ทัวร์เวียดนาม โดยสายการบิน LION AIR
กำหนดเดินทาง


9 – 12 ธ.ค 59  15555.-
22 - 25 ธ.ค 59    15555.-
31 ธ.ค – 3 ม.ค 60  17999.-
9 – 12 ก.พ 60   15555.-
23 – 26 ก.พ 59  14555.-
9 – 12 มี.ค    14555.-
 

 

ทัวร์เวียดนามใต้ 3วัน โฮจิมินห์-มุยเน่

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์SL-L187-JVN07B_MAR

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพ-โฮจิมินห์-ฟานเทียต-ทะเลทรายมุยเน่-มุยเน่-โฮจิมินห์-ทำเนียบอิสรภาพ-ไชน่าทาวน์
วัดเทียนห่าว-ตลาดเบนถัน-ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน-โฮจิมินห์-กรุงเทพฯ

ทัวร์เวียดนาม ราคาถูกแพคเกจ ทัวร์เวียดนาม โดยสายการบินTHAI LION AIR
กำหนดเดินทาง
13-15 ,14-16,20-22 ,21-23 ม.ค.60 8888.-
22-24 ม.ค.60  7777.-
27-29,28-30 ม.ค.60  8888.-
01-03 ก.พ.60  6666.-
03-05,04-06 ก.พ.60 8888.-
10-12,11-13 ก.พ.60     10999.-.
17-19 ,18-20 ก.พ.60  8888.-
19-21 ก.พ.60   7777.-
24-26,25-27 ก.พ.60 8888.-
03-05 ,04-06 มี.ค.60   8888.-
06-08 มี.ค.60   6666.-
09-11 มี.ค.60   7777.-
10-12 ,11-13,17-19  มี.ค.60 8888.-
18-20 ,24-26 ,25-27 มี.ค.60  8888.-
29-31 มี.ค.60 6666.-


 

 

ทัวร์เวียดนามใต้ 3วัน โฮจิมินห์-กู่จี

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์SL-L187-JVN07C_MAR

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพ-โฮจิมินห์-พิพิธภัณฑ์สงคราม-ทำเนียบอิสรภาพ-วัดเทียนห่าว-  ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน
โฮจิมินห์-อุโมงค์กู่จี-ตลาดเบนถัน -โฮจิมินห์-กรุงเทพ


ทัวร์เวียดนาม ราคาถูกแพคเกจ ทัวร์เวียดนาม โดยสายการบินTHAI LION AIR
กำหนดเดินทาง
13-15,14-16 ม.ค.60  8888
20-22 ,21-23 ม.ค.60   8888
22-24   ม.ค.60 7777
27-29 ,28-30  ม.ค.60  8888
01-03    ก.พ.60  6666
03-05,04-06 ก.พ.60 8888
10-12 ,11-13  ก.พ.60  10999
17-19 ,18-20   ก.พ.60  8888
19-21 ก.พ.60  7777
24-26 25-27  ก.พ.60  8888
03-05,04-06 มี.ค.60  8888
06-08    มี.ค.60  6666
09-11  มี.ค.60  7777
10-12,11-13,17-19 มี.ค.60  8888
18-20,24-26 ,25-27 มี.ค.60 8888
29-31   มี.ค.60  6666


ทัวร์เวียดนามDREAM CENTRAL VIETNAM 3D2N

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์PG-L09-DAD01_3D2N_MAR

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ-ดานัง-เมืองเว้-ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม-วัดเทียนมู่
เมืองเว้-พระราชวังเว้-สุสานจักรพรรดิตือดึ๊ก-ฮอยอัน-สะพานญี่ปุ่น
บ้านเลขที่ 101-ดานัง-นมัสการเจ้าแม่กวนอิม วัดหลินอึ๋ง-ชมวิวภูเขาลิง
สนามบินดานัง- กรุงเทพฯ

ทัวร์เวียดนาม ราคาถูกแพคเกจ ทัวร์เวียดนาม โดยสายการบิน BANGKOK AIRWAYS
กำหนดเดินทาง

05-07,12-14,19-21  ธ.ค 59  12900.-
13-15  ม.ค 60    12900.-
20-22 ม.ค 60   13900.-
10-12 ก.พ 60   13900.-
17-19 ก.พ 60  12900.-
24-26 ก.พ 60   13900.-
10-12 ,17-19 ,24-26 มี.ค 59   2900.-
 

ทัวร์เวียดนามGRAND CENTRAL VIETNAM 4D3N

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์PG-L09-DAD02_4D3N_MAR

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ-สนามบินดานัง-เมือง เว้-พระราชวังเว้-สุสานจักรพรรดิตือดึ๊ก
เมืองเว้-ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม-วัดเทียนมู่-ตลาดดองบา–ฮอยอัน
สะพานญี่ปุ่นบ้านเลขที่ 101 –เมือง ฮอยอัน-ฮอยอัน-นั่งกระเช้าขึ้น-ลง บานาฮิลล์
วัดลิงห์อึ้ง-Fantasy Park-สะพานแห่งความรัก-สะพานมังกร-ตลาดฮานดานัง
ดานัง-นมัสการเจ้าแม่กวนอิมวัดหลินอึ๋ง-ชมวิวภูเขาลิง-สนามบินดานัง- กรุงเทพฯ

ทัวร์เวียดนาม ราคาถูกแพคเกจ ทัวร์เวียดนาม โดยสายการบิน BANGKOK AIRWAYS
กำหนดเดินทาง
20-23 ม.ค 60 16900.-
10–13 ก.พ 60 16900.-
17-20 ก.พ 60 14900.-
24-27ก.พ 60 16900.-
10-13 มี.ค 60 14900.-
17-20 มี.ค 60 14900.-
24-27 มี.ค 60 14900.-
  

ทัวร์เวียดนามAMAZING SAPAR 4D3N

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์DD-L09-HAN01_4D3N_DEC

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
สนามบินดอนเมือง-ฮานอย-ทะเลสาบตะวันตก-วัดเจิ่นกว๊อก
วิหารวรรณกรรม-ซาปา-LOVE MARKET เมืองซาปา
ซาปา-ภูเขาห่ามโหร่ง-หมู่บ้านก๊าตก๊าต–SILVER WATER FALL
หมู่บ้านตะวัน – ตลาดซาปา-ซาปา-ลาวไก-COC LEU MARKET
ฮานอย–ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ-ฮานอย – CITY TOUR HANOI
ทะเลสาบคืนดาบ-วัดหงอกเซิน-ถนน 36 สาย


ทัวร์เวียดนาม ราคาถูกแพคเกจ ทัวร์เวียดนาม โดยสายการบิน NOK AIR
กำหนดเดินทาง

16-19  ธ.ค 59  13900.-
23-26  ธ.ค 59  14900.-
25-28  ธ.ค 59 14900.-
 

 

ทัวร์เวียดนามWONDERFUL HANOI HALONG SAPA 5D4N

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์DD-L09-HAN02_MAR

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
สนามบินดอนเมือง-ฮานอย-ทะเลสาบตะวันตก-วัดเจิ่นกว๊อก-วิหารวรรณกรรม
ซาปา-LOVE MARKET เมืองซาปา-ซาปา-ภูเขาห่ามโหร่ง-หมู่บ้านก๊าตก๊าต
SILVER WATER FALL –หมู่บ้านตะวัน – ตลาดซาปา-ซาปา-ลาวไก
COC LEU MARKET-ฮาลอง–ฮาลองไนท์บาซ่าร์-ฮาลอง
ล่องอ่าวฮาลอง-ถ้ำสวรรค์-ฮานอย-ระบำหุ่นกระบอกน้ำ-ฮานอย
สุสานโฮจิมินท์-ทำเนียบประธานาธิบดี-บ้านพักลุงโฮ-วัดเจดีย์เสาเดียวทะเลสาบคืนดาบ
วัดหงอกเซิน-ถนน36สาย-สนามบินดอนเมือง

ทัวร์เวียดนาม ราคาถูกแพคเกจ ทัวร์เวียดนาม โดยสายการบิน NOK AIR
กำหนดเดินทาง
08-12 ก.พ 60 16900.-
15-19 ก.พ 60 14900.-
15-19 มี.ค 60 14900.-

 

 

ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฮาลอง นิงบิงห์ 4 วัน

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์DD-L120-VN06_MAY


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ-กรุงฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-ชมน้ำตกสีเงิน-ตลาดซาปา 
สะพานหวาย(TAVAN VILLAGE)-ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน-ฮานอย
ฮานอย-นิงบิงห์-ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก (TAM COC)-ฮาลอง-ร้านยา-ตลาดราตรีฮาลอง
ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง-ถ้ำนางฟ้า-หมู่บ้านชาวประมง-ฮานอย-ร้านหยก
ถนน36สาย-กรุงเทพฯ


ทัวร์เวียดนาม ราคาถูกแพคเกจ ทัวร์เวียดนาม โดยสายการบินNok Air
กำหนดเดินทาง

20 -23   ม.ค.60  12900.-
26 -29   ม.ค.60  13900.-
3 -6   ก.พ.60  12900.-
10 -13    ก.พ.60  12900.-
17 -20   ก.พ.60  12900.-
24-27   ก.พ.60  12900.-
3 -6    มี.ค.60  12900.-
10 -13   มี.ค.60  12900.-
17 -20   มี.ค.60  12900.-
24 -27   มี.ค.60  12900.-
31 มี.ค.60 -3 เม.ย.60   12900.-
6 -9   เม.ย.60  12900.-
13 -16   เม.ย.60  13900.-
14 -17    เม.ย.60  13900.-
21 -24   เม.ย.60  12900.-
28 เม.ย.60 -1 พ.ค.60   12900.-
5 -8   พ.ค.60  12900.-
12 -15   พ.ค.60  12900.-
19 -22    พ.ค.60  12900.-
26-29  พ.ค.60   12900.-

ทัวร์เวียดนาม VIETNAM

เที่ยวทัวร์เวียดนาม  รหัสทัวร์ DD-L13- VIETNAM SUPER_APR

รายละเอียดโปรแกรมเวียดนาม:
กรุงเทพฯ – นครโฮจิมินห์ – โบสถ์นอร์เธอร์ดาม – กรมไปรษณีย์กลาง
 หวุงเต่า พระพุทธไสยาสน์-
วัดศรีศากยมุนีพระราชวังฤดูร้อนของกษัตริย์เบ๋าได๋
ไชน่าทาวน์ – วัดเทียนหัว – พิพิธภัณฑ์สงคราม -
ล่องเรือชมทัศนียภาพของ
แม่น้ำไซง่อนพร้อมชมโชว์ โฮจิมินห์ – อุโมงค์กู๋จี – พิเศษ!!
อิ่มอร่อยแบบบุฟเฟ่ต์นานาชาติ -
ช้อปปิ้งตลาดเบนถัน – กรุงเทพฯ  
  

ทัวร์ เวียดนาม ราคาถูก แพคเกจทัวร์เวียดนาม โดยสายการบิน NOK AIR 
กำหนดเดินทาง
7 - 9,14 -16,21 -23,25 - 27 ก.พ 59 9800.-
4 - 6,11 - 13,18 -20,25 - 27  มี.ค 59  9800.-
 

ช่องทางรับโปรโมชั่น พิเศษ!!


 

VISITOR

 สถิติวันนี้

18 คน

 สถิติเมื่อวาน

1816 คน

 สถิติเดือนนี้

สถิติปีนี้

สถิติทั้งหมด

47841 คน

47841 คน

2509640 คน

เริ่มเมื่อ 2012-06-11   

     TOURISM AUTHORITY OF THAILAND
   LICENSE NO. 11/06794

 © 2011 Tourinloveallway  All rights reserved.


📞 02-174-2214-5 , 02-1742346-7
📱  088-886-0049 , 091-797-6745 , 088-449-2534
📩  tourinlove9@gmail.com
💬 line: @tourinlove
   facebook: http://www.facebook.com/ILoveTourInLove/
 follow us official