ทัวร์เวียดนาม

ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม ทัวร์เวียดนามราคาถูก แพคเกจทัวร์เวียดนาม โปรแกรมทัวร์เวียดนาม
!!! คิดจะเที่ยว !!! คิดถึงเรา !!! ทัวร์อินเลิฟ !!! Think About Travel, Think About Us, Tourinlove
สอบถามโปรแกรมโปรโมชั่น ติดต่อ  02-174-2346-7

Hotline Dtac : 088-8860049 // TRUE : 091-7976745 // AIS : 088-4492534 //

Dtac : 

092-272-7443

1 | 2 | 3

 

ทัวร์เวียดนาม THE HIGHEST FANSIPAN 4D3N

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์FD-L09-HAN05_FANSIPAN -4D3N_DEC


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ –ท่าอากาศยานดอนเมือง –ท่าอากาศยานนอยไบ – เมืองฮานอย
 ลาวไก – เมืองซาปา – หมู่บ้าน CAT CAT VILLAGE – ตลาด LOVE MARKET
เมืองซาปา – ภูเขาฮามรอง – SILVER WATER FALL (น้ำตกสีเงิน) – กระเช้าไฟฟ้า
 ยอดเขาฟานซิปัน – ตลาด LOVE MARKET-เมืองซาปา – ชายแดนเวียดนาม จีน
ตลาด COC LEU MARKET – เมืองนิงบิงห์ (ฮาลองบก)-เมืองนิงบิงห์ (ฮาลองบก)
 ล่องเรือกระจาด – ตลาดพื้นเมือง – วัดบายดิงห์ - เมืองฮานอย –ท่าอากาศยานนอยไบ
ท่าอากาศยานดอนเมือง – กรุงเทพฯ


ทัวร์เวียดนาม ราคาถูกแพคเกจทัวร์เวียดนาม โดยสายการบิน AIR ASIA
กำหนดเดินทาง
5-8,7-10,13-16,14-17  ต.ค 60  12888.-
21-24     ต.ค 60  13888.-
27-30    ต.ค 60  11888.-
2-5,4-7,9-12,11-14,16-19  พ.ย 60  12888.-
18-21,23-26,25-28   พ.ย.60  12888.-
1-4    ธ.ค 60  13888.-
8-11    ธ.ค 60  15888.-
14-17,16-19   ธ.ค 60  12888.-
21-24,22-25,31-3   ธ.ค 60  16888.-
 

ทัวร์เวียดนาม AQUATIC IN VIETNAM 4D3N 

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์FD-L09-HAN06_AQUATIC- VN_ 4D3N_DEC


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ –ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานนอยไบ – เมืองฮานอย
 วัดเฉินก๊วก – เมืองฮาลอง – นั่งกระเช้า – นั่งชิงช้า SUNW HEEL – ตลาด NIGHT MARKET
เมืองฮาลอง – ท่าเรือโห่งไก - ฮาลอง เบย์ – ถ้ำสววรค์ – เกาะไก่ชน – เมืองนิงบิงห์    (ฮาลองบก)
เมืองนิงบิงห์ (ฮาลองบก) – ล่องเรือกระจาด – ตลาดพื้นเมือง – วัดบายดิงห์ – เมืองฮานอย
จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานโฮจิมินห์ -  ทำเนียบประธานาธิบดี – บ้านพักลุงโฮ -  วัดเจดีย์เสาเดียว
 พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ - วิหารวรรณกรรม - วัดหงอกเซิน – นั่งรถกอล์ฟชมเมือง – ถนน 36 สาย
 ท่าอากาศยานนอยไบ – ท่าอากาศยานดอนเมือง – กรุงเทพฯ


ทัวร์เวียดนาม ราคาถูกแพคเกจทัวร์เวียดนาม โดยสายการบิน AIR ASIA
กำหนดเดินทาง
30-3   ก.ย 60  11888.-
12-15,19-22  ต.ค 60  12888.- 
26-29,28-31  ต.ค 60  11888.- 
3-6,10-13,17-20  พ.ย 60  12888.-
24-27   พ.ย 60  12888.-
2-5   ธ.ค 60  13888.-
7-10,15-18,23-26  ธ.ค 60  12888.-
28-31   ธ.ค 60  14888.-

 

ทัวร์เวียดนามTOUCHING HANOI SAPA 3D2N 

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์FD-L09-HAN07_TOUCHING- VN_ 3D2N_DEC


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ –ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานนอยไบ – เมืองฮานอย – เมืองลาวไก
เมืองซาปา – ตลาด LOVE MARKET-เมืองซาปา – หมู่บ้าน CAT CAT – SILLVER WATER FALL
 (น้ำตกสีเงิน) – เมืองฮานอย – ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ-เมืองฮานอย - จัตุรัสบาดิงห์ - สุสานโฮจิมินห์
 ทำเนียบประธานาธิบดี - บ้านพักลุงโฮ - วัดเจดีย์เสาเดียว - พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ - วิหารวรรณกรรม
วัดหงอกเซิน - นั่งรถกอล์ฟชมเมือง - ถนน 36 สาย - ท่าอากาศยานนอยไบ
ท่าอากาศยานดอนเมือง - กรุงเทพฯ


ทัวร์เวียดนาม ราคาถูกแพคเกจทัวร์เวียดนาม โดยสายการบิน AIR ASIA
กำหนดเดินทาง
01 – 03   ก.ย 60  10888.-
28 - 30    ต.ค 60  10888.-
04 - 06,10 - 12   พ.ย 60  11888.-
18 - 20    พ.ย 60  11888.-.
04 - 06,10 - 12   ธ.ค 60  11888-.
16 – 18    ธ.ค 60  11888-.-
28 - 30    ธ.ค 6  13888.-

 

ทัวร์เวียดนามWISDOM OF NINHBINH 3D2N 

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์FD-L09-HAN08_WISDOM_ VN_ 3D2N_DEC


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ –ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานนอยไบ – เมืองฮานอย – วัดเจิ่น   กว๊อก
วิหารวรรณกรรม – เมืองนิงบิงห์ (ฮาลองบก)-เมืองนิงบิงห์ (ฮาลองบก) – ล่องเรือกระจาด
 ตลาดพื้นเมือง – วัดบายดิงห์ – เมืองฮานอย-จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานโฮจิมินห์ -  ทำเนียบประธานาธิบดี
 บ้านพักลุงโฮ -  วัดเจดีย์เสาเดียว – พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ - วิหารวรรณกรรม - วัดหงอกเซิน
นั่งรถกอล์ฟชมเมือง – ถนน 36 สาย – ท่าอากาศยานนอยไบ – ท่าอากาศยานดอนเมือง – กรุงเทพฯ


ทัวร์เวียดนาม ราคาถูกแพคเกจทัวร์เวียดนาม โดยสายการบิน AIR ASIA
กำหนดเดินทาง
22 - 24     ก.ย 60  10888.-
27 - 29     ต.ค 60  10888.-
03 - 05 ,17 - 19,24 - 26  พ.ย 60  10888.-
03 - 05,08 - 10   ธ.ค 60  11888.-
15 – 17,23 - 25    ธ.ค 60  11888.-
 

ทัวร์เวียดนาม LOVELY HANOI 3D2N

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์QR-L09-HAN04_LOVELY HANOI 3D2N_AUG


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพ–ฮานอย–ฮาลอง–ตลาดฮาลองไนท์มาร์เก็ตฮาลอง–ล่องเรืออ่าวฮาลอง
ถ้ำสวรรค์-ทะเลสาบคืนดาบ–วัดหงอกเซิน–ระบำหุ่นกระบอกน้ำ-ช้อปปิ้งถนน36สาย
ฮานอย–สุสานโฮจิมินท์-ทำเนียบประธานาธิบดี-บ้านพักลุงโฮ-วัดเจดีย์เสาเดียว
สนามบินสุวรรณภูมิ


ทัวร์เวียดนาม ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์เวียดนาม โดยสายการบิน QATAR AIRWAYSA
กำหนดเดินทาง
21-23  ก.ค 60  9999.-
18-20  ส.ค6 0  9999.- 


 

 

ทัวร์เวียดนาม โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด 4 วัน

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์DD-L120-VN03-VN 4D_DEC


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ-โฮจิมินห์ซิตี้–อุโมงค์กู่จี–ล่องเรือชมทัศนียภาพแม่น้ำไซง่อนยาม
โฮจิมินห์-ฟานเทียด(มุยเน่)-ทะเลทรายขาว-ทะเลทรายแดง-ชมลำธาร
ดาลัท-Crazy house-พระราชวังฤดูร้อน-นั่งกระเช้าไฟฟ้า-วัดตั๊กลัม-สวนดอกไม้
ช้อปปิ้งตลาดราตรีดาลัท-ดาลัท-โฮจิมินห์-จัตุรัสโฮจิมินห์-อนุสาวรีย์ประธานาธิบดีโฮจิมินห์
โบสถ์นอร์ธเธอดัม-ช้อปปิ้งตลาดเบนถัน–กรุงเทพฯ 


ทัวร์เวียดนาม ราคาถูกแพคเกจ ทัวร์เวียดนาม โดยสายการบิน NOK AIR
กำหนดเดินทาง
13 -16 ,14 -17,20 -23  ก.ค.60  11900.-
21-24,27 -30,28 -31    ก.ค.60  11900.-
3 -6     ส.ค.60  11900.-
10 -13     ส.ค.60  12900.-
11 -14     ส.ค.60  13900.-
17 -20,24 -27    ส.ค.60  11900.-
31 -3     ส.ค.60  11900.-
7 -10 ,14 -17 ,21-24    ก.ย.60  11900.-
28 -1,29 -2    ก.ย.60  11900.-
5 -8-6 -9 ,7 -10    ต.ค.60  11900.-
12 -15     ต.ค.60  11900.-
13 -16 ,14 -17,19 -22   ต.ค.60  11900.-
20 -23 ,21 -24   ต.ค.60  12900.-
26 -29 ,27 -30 ,28 -31   ต.ค.60  11900.-
2 -5 ,3 -6,9 -12    พ.ย.60  11900.-
10 -13,11-14,16 -19    พ.ย.60  11900.-
17 -20 ,18 -21,23 -26  พ.ย.60  11900.-
24 -27,25 -28,30 -3     พ.ย.60  11900.- 
1 -4     ธ.ค.60  11900.-
2 -5     ธ.ค.60  12900.-
3 -6,7 -10     ธ.ค.60  11900.-
8 -11     ธ.ค.60  13900.-
9 -12,14-17,15 -18    ธ.ค.60  11900.-
16 -19 ,21 -24 ,22 -25   ธ.ค.60  11900.-
23 -26     ธ.ค.60  11900.-
28 -31     ธ.ค.60  12900.-
29 -1 ม.ค.   ธ.ค.60  13900.-
30 -2 ม.ค.   ธ.ค.60  14900.-
31 -3 ม.ค ธ.ค.60  13900.-
ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน นิงก์บิงห์ ฮาลอง 5วัน

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์SL-L120-VN07_SL_5D_OCT

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ-กรุงฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-น้ำตกสีเงิน
ตลาดซาปา-ซาปา-เขาฮามลอง-นั่งกระเช้าขึ้นเขาฟานซีปัน
ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน+ลาวไก-ลาวไก-ฮานอย-ทะเลสาบคืนดาบ
สะพานแสงอาทิตย์-วัดหง๊อกซิน-อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย-โชว์หุ่นกระบอกน้ำ
ฮานอย-นิงก์บิงห์-ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก-ฮาลอง-ร้านยา-ตลาดกลางคืนเมืองฮาลอง
ฮาลอง-ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง-ถ้ำนางฟ้า-ร้านหยก-ฮานอย-กรุงเทพฯ


ทัวร์เวียดนาม ราคาถูกแพคเกจ ทัวร์เวียดนาม โดยสายการบินTHAI LION AIR
กำหนดเดินทาง
9 -13 ,23-27,30-3     ส.ค.60  13900.-  
6 -10 ,13 -17,20 -24   ก.ย.60  13900.-
27 -1,4 -8    ต.ค.60  13900.-
11 -15 ,18 -22    ต.ค.60  13900.
-
 

ทัวร์เวียดนามเวียดนามกลาง เว้ ดานัง  ฮอยอัน4วัน

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์FD-L120-VN08_FD_4D_DEC


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ-สนามบินดานัง-เว้-พระราชวังเว้-ตลาด Dong Ba
ลงเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม-เจดีย์เทียนมู่-สุสานกษัตริย์ไคดิงห์
เมืองโบราณฮอยอัน–วัดฟุ๊กเกี๋ยน-บ้านโบราณ–สะพานญี่ปุ่น-ศาลกวนอู
ฮอยอัน-บาน่าฮิลล์-ดานัง-วัดลินห์อึ๋ง-สะพานมังกร-ดานัง-ช้อปปิ้งตลาดฮาน
กรุงเทพฯ          
       

ทัวร์เวียดนาม ราคาถูกแพคเกจทัวร์เวียดนาม โดยสายการบิน AIR ASIA
กำหนดเดินทาง
4-7,18-21,25-28   ส.ค 60  11900.-
1-4,8-11,16-15,29-2   ก.ย 60  11900.-
4-7    ต.ค 60  15900.-
27-30    ต.ค 60  11900.-
2-5,10-13,17-20,24-27  พ.ย 60  11900.-
2-5,8-11    ธ.ค 60  15900.-
15-18    ธ.ค 60  11900.-
22-25    ธ.ค 60  14900.-
29-1    ธ.ค 60  15900.-
30-2    ธ.ค 60  17900.-
31-3    ธ.ค 60  14900.-
 

ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง นิงห์บิงห์4 วัน 3 คืน

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์ DD-L05-HAN – DD01_4D3N_SEP


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ – ฮานอย –วิหารวรรณกรรม- ฮาลอง – ช้อปปิ้งตลาดกลางคืน -ฮาลอง
ฮาลอง + ล่องเรืออ่าวฮาลอง+ถ้ำนางฟ้า –นิงห์บิงห์  -นิงห์บิงห์-ล่องเรือฮาลองบก
ถ้ำตำก๊อก-ฮานอย-ทะเลสาบคืนดาบ-วัดหง๊อกเซิน-การแสดงโชวร์หุ่นกระบอกน้ำ
ฮานอย-ฮานอย-สุสานลุงโฮ- วัดเจดีย์เสาเดียว-พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์
 ช้อปปิ้งถนน 36 สาย- กรุงเทพฯ (อาหารกลางวัน ที่ BUFFET SEN )


ทัวร์เวียดนาม ราคาถูกแพคเกจ ทัวร์เวียดนาม โดยสายการบิน NOK AIR
กำหนดเดินทาง
18-21,25-28     ส.ค .60  12900.-
11-14   ส.ค .60  14900.- 
01-04,08-11,15-18,22-25  ก.ย 60  12900.- 

ทัวร์เวียดนาม AMAZING SAPAR 4D3N

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์  FD-L09-HANO1_AMAZING_SEP

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ :
สนามบินดอนเมือง – ฮานอย – ทะเลสาบตะวันตก – วัดเจิ่นกว๊อก
 วิหารวรรณกรรม - ซาปา - LOVE MARKET-ซาปา – ภูเขาห่ามโหร่ง
 หมู่บ้านก๊าตก๊าต – SILVER WATER FALL -หมู่บ้านตะวัน – ตลาดซา-ซาปา
 ลาวไก - COC LEU MARKET – ฮานอย – ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ
จัตุรัสบาดิงห์ - สุสานโฮจิมินห์ – ทำเนียบประธานาธิบดี - บ้านพักลุงโฮ
วัดเจดีย์เสาเดียว - ทะเลสาบคืนดาบ-วัดหงอกเซิน - ถนน 36 สาย – กรุงเทพฯ


ทัวร์เวียดนาม ราคาถูกแพคเกจทัวร์เวียดนาม โดยสายการบิน AIR ASIA
กำหนดเดินทาง
6-9       ก.ค 60   14900.-
20-23       ก.ค 60   12900.-
10-13       ส.ค 60   14900.-
26-29       ส.ค 60   12900.-
2-5,7-10,9-12,14-17,16-19   ก.ย 60   12900.-
21-24,23-26,28-1   ก.ย 60  12900.-
21-24,23-26,28-1ต.ค   ก.ย 60   12900.
- 


 

ทัวร์เวียดนาม VN005_HANIO-HALONG-SAPA

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์ QR-L110-VN005_HANIO_SEP

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ – ฮานอย – ฮาลอง-ล่องอ่าวฮาลอง – ถ้ำสวรรค์ – แพชาวประมง
 ฮานอย -ถนน 36 สาย - โชว์หุ่นกระบอกน้ำ-ฮานอย – จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานโฮจิมินห์
 ตึกทำเนียบประธานาธิบดี – บ้านโฮจิมินห์  – ซาปา-น้ำตกซิลเวอร์ - หมู่บ้านชาวเขากั๊ต กั๊ต
 โบสถ์คริสซาปา – หุบเขาปากมังกร– ตลาดซาปา-ซาปา – กรุงเทพฯ
                     
                                                                    
ทัวร์เวียดนาม ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์เวียดนาม โดยสายการบิน QATAR AIRWAYSA
กำหนดเดินทาง
15-12,15-19,22-26    ก.ค 60  15900.-
2-6,16-20,23-27    ส.ค 60  15900.-
 


 


ทัวร์เวียดนาม เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง นิงห์บิงห4 วัน 3 คืน

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์QR-L05-HAN – QR07_4D3N_AUG


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ – ฮานอย – ฮาลอง – ช้อปปิ้งตลาดกลางคืน -ฮาลอง
ฮาลอง + ล่องเรืออ่าวฮาลอง+ถ้ำนางฟ้า –นิงห์บิงห์  -นิงห์บิงห์-ล่องเรือฮาลองบก
ถ้ำตำก๊อก-ฮานอย-ทะเลสาบคืนดาบ-วัดหง๊อกเซิน-การแสดงโชวร์หุ่นกระบอกน้ำ-ฮานอย
ฮานอย-สุสานลุงโฮ- วัดเจดีย์เสาเดียว-พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ – ช้อปปิ้งถนน 36 สาย
กรุงเทพฯ (อาหารกลางวัน ที่ BUFFET SEN )


ทัวร์เวียดนาม ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์เวียดนาม โดยสายการบิน Qatar Airways
กำหนดเดินทาง
07-10 , 27-30     ก.ค 60 14900.-
13-16    ก.ค 60 12900.-
03-06 , 24-27     ส.ค 60 12900.-


 

ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง ซาปา (Fansipan)4 วัน 3 คืน

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์QR-L05-HAN – QR05_4D3N_AUG


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ – ฮานอย – ฮาลอง – ช้อปปิ้งตลาดกลางคืน -ฮาลอง
ฮาลอง + ล่องเรืออ่าวฮาลอง+ถ้ำนางฟ้า –ฮานอย-ทะเลสาบคืนดาบ
วัดหง๊อกเซิน-การแสดงโชวร์หุ่นกระบอกน้ำ-ฮานอย
ฮานอย-ลาวไก ซาปา –Fansipan-ตลาดเมืองซาปา-ซาปา
ซาปา-ฮานอย-กรุงเทพฯ

ทัวร์เวียดนาม ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์เวียดนาม โดยสายการบิน Qatar Airways
กำหนดเดินทาง
07-10 , 27-30  ก.ค 60  16900.-
13-16    ก.ค 60  14900.-
03-06 , 24-27  ส.ค 60 14900.-


 

 

ทัวร์เวียดนาม เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ ดาลัด มุยเน่ 4 วัน 3 คืน

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์ FD-L05-SGN-FD05-4D3N _SEP

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ – โฮจิมินห์ -ดาลัด-Datalla Water Fall (นั่งรถราง)
กระเช้าไฟฟ้า -ชมวังฤดูร้อนของกษัตริย์เบ๋าได๋ -หุบเขาแห่งความรัก
(Love Valley) -มุยเน่- Sand Dune-Fairly Stream-ทะเลทรายขาว
ทะเลทรายแดง -นครโฮจิมินห์-วัดเทียนเฮา-ช้อปปิ้ง ตลาด เบนถัน – กรุงเทพฯ


ทัวร์เวียดนาม ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์เวียดนาม โดยสายการบิน AIR ASIA
กำหนดเดินทาง
06-09,13-16,20-23   ก.ค 60 12900.-
27-30    ก.ค 60 14900.-
03-06,17-20   ส.ค 60 12900.-
10-13    ส.ค 60 14900.-  

 

ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย-ซาปา-นิงห์บิงห์-ฟานซีปัน 4วัน 3คืน

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์ FD-L187-JVN04-VN 4D3N_OCT


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพ-ฮานอย-ซาปา-ซาปา-หุบเขาปากมังกร-หมู่บ้านชาวเขาก๊าตก๊าต
น้ำตกซิลเวอร์-ฟานซีปัน-ซาปา-ฮานอย-ทะเลสาบคืนดาบ-ถนน 36สาย
ฮานอย-นิงห์บิงห์-กรุงเทพ

ทัวร์เวียดนาม ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์เวียดนาม โดยสายการบินTHAI AIR ASIA
กำหนดเดินทาง
07-10 ,08-11     ก.ค.60  13900.-
13-16 ,20-23 ,21-24    ก.ค.60  12900.-
27-30 ,28-31     ก.ค.60  13900.-
03-06 ,10-13     ส.ค.60  12900.-
11-14,12-15     ส.ค.60  13900.-
17-20 ,24-27     ส.ค.60  12900.-
25-28,31 ส.ค.-03     ส.ค.60  12900.-
07-10,08-11 ,14-17   ก.ย.60  12900.-
22-25,28 ก.ย. -01    ก.ย.60  12900.-
05-08 ,06-09     ต.ค.60  12900.-
07-10       ต.ค.60  12900.-
12-15 ,13-16     ต.ค.60  13900.-
14-17,19-22   ต.ค 60 12900.-
21-24,22-25,26-29    ต.ค.60 13900.-
27-30     ต.ค.60 13900.-
28-30      ต.ค.60 12900.-


 
 

 

ทัวร์เวียดนาม เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง นิงห์บิงห์ 4 วัน 3 คืน

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์ QR-L05-HAN-QR07-4D3N _AUG


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ – ฮานอย – ฮาลอง – ช้อปปิ้งตลาดกลางคืน -ฮาลอง
ล่องเรืออ่าวฮาลอง+ถ้ำนางฟ้า –นิงห์บิงห์ -ล่องเรือฮาลองบก+ถ้ำตำก๊อก
ฮานอย-ทะเลสาบคืนดาบ-วัดหง๊อกเซิน-การแสดงโชวร์หุ่นกระบอกน้ำ
สุสานลุงโฮ- วัดเจดีย์เสาเดียว-พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ – ช้อปปิ้งถนน 36 สาย- กรุงเทพฯ

ทัวร์เวียดนาม ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์เวียดนาม โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS
กำหนดเดินทาง


7-10    ก.ค 60  14900.-
13-16,27-30   ก.ค 60  12900.-
3-6,24-27    ส.ค 60  12900.- 


 

 

ทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ซิตี้ ทะเลทรายมุ่ยเน่ 3 วัน

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์DD-L120-VN02-3D_SEP


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:                     
กรุงเทพฯ-โฮจิมินห์ซิตี้–ฟานเทียด(มุยเน่)-ทะเลทรายขาว-ทะเลทรายแดง          
มุยเน่ - โฮจิมินห์–พิพิธภัณฑ์สงคราม - ล่องเรือชมทัศนียภาพแม่น้ำไซง่อนพร้อมชมโชว์
โฮจิมินห์ -โบสถ์นอร์ทเธอร์ดาม–กรมไปรษณีย์กลาง-ไชน่าทาวน์–วัดเทียนหาว
มื้อกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์นานาชาติณPALACESAIGON–อนุสาวรีย์ลุงโฮ
ตลาดเบนถัน – กรุงเทพ  


ทัวร์เวียดนาม ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์เวียดนาม โดยสายการบิน Nok Air
กำหนดเดินทาง
6-8  ก.ค 60  9900.-
7-9  ก.ค 60  10900.-
8-10  ก.ค 60  11900.-
21-23  ก.ค 60  9900.-
11-13  ส.ค 60  10900.-
12-14  ส.ค 60  11900.-
25-27  ส.ค 60  9900.-
8-10  ก.ย 60  9900.- 


 

ทัวร์เวียดนาม ดานัง - ฮอยอัน - เว้ 4 วัน 3 คืน

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์:PG-L208-VIETNAM-DANAN-4D3N_OCT


กรุงเทพ –ดานัง - สินค้าOTOP – เว้ – วัดเทียนมู่ – ตลาดดองบา
ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม-พระราชวังไดโน้ย - สุสานจักรพรรดิ ไคดิงห์
ดานัง – วัดหลิงอึ๋ง-กระเช้าบานาฮิลล์ + สวนสนุก – หมู่บ้านหินอ่อน – เมืองฮอยอัน
ดานัง – สะพานแห่งความรัก – รูปปั้นปลามังกร – ชมสะพานมังกรพ่นไฟ
ตลาดฮาน – สนามบินดานัง – สนามบินสุวรรณภูมิ


ทัวร์เวียดนาม ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์เวียดนาม โดยสายการบิน Bangkok Airways
กำหนดเดินทาง
8-11    ก.ค 60  13899.-
20-23,27-30   ก.ค 60  12899.-
3-6    ส.ค 60  12899.-
11-14    ส.ค 60  13899.-
24-27    ส.ค 60  12899.-
7-10,14-17,20-1ต.ค    ก.ย 60  12899.-
12-15    ต.ค 60  12899.-
20-23    ต.ค 60  16899.-
26-29    ต.ค 60  12899.-

 

ทัวร์เวียดนาม เวียดนามเหนือ ฮานอย ล่องอ่าวฮาลอง 3 วัน

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์DD-L120- VN_VN04_DD-3D_SEP


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ-กรุงฮานอย-ทะเลสาบตะวันตก-วัดเตริ๋นก๊วก-วัดแห่งวรรณกรรม
ฮาลอง-ตลาดราตรีเมืองฮาลอง-ล่องเรืออ่าวฮาลอง-ชมถ้ำนางฟ้า-หมู่บ้านชาวประมง
ฮานอย-ร้านหยก-ทะเลสาบคืนดาบ-สะพานแสงอาทิตย์-วัดหงอกเซิน-ชมระบำหุ่นกระบอกน้ำ         
สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินทร์-ทำเนียบประธานาธิบดี-วัดเจดีย์เสาเดียว-พิพิธภัณฑ์โฮจิมินทร์
ถนน36สาย-กรุงเทพฯ        

         
ทัวร์เวียดนาม ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์เวียดนาม โดยสายการบิน NOK AIR
กำหนดเดินทาง
7-9    ก.ค 60  10999.-
10-12,14-16,21-23   ก.ค 60  9999.-
28-30    ก.ค 60  9999.-
4-6,14-16    ส.ค 60  9999.-
18-20,25-27   ส.ค 60  9999.-
1-3,25-27    ส.ค 60  9999.-
1-3,8-10,15-17,22-24  ก.ย 60  9999.- 

 

ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฮาลอง นิงบิงห์4วัน

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์DD-L120-VN06-4D_SEP


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์: 
กรุงเทพฯ-กรุงฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-ชมน้ำตกสีเงิน-ตลาดซาปา
สะพานหวาย(TAVAN VILLAGE)-ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน-ฮานอย
ฮานอย-นิงบิงห์-ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก (TAM COC)-ฮาลอง-ร้านยา-ตลาดราตรีฮาล
ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง-ถ้ำนางฟ้า-หมู่บ้านชาวประมง-ฮานอย
ร้านหยก-ถนน36สาย-กรุงเทพฯ


ทัวร์เวียดนาม ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์เวียดนาม โดยสายการบิน Nok Air
กำหนดเดินทาง     
7-10    ก.ค 60   12900.-
9-12    ก.ค 60   11900.-
14-17,21-24,28-31   ก.ค6 0   12900.-
4-7    ส.ค 60   12900.-
11-14    ส.ค 60   13900.-
13-16    ส.ค 60   11900.-
18-21,25-28   ส.ค 60   12900.-
1-4,8-11,15-18,22-25  ก.ย 60   12900.- 

ทัวร์เวียดนามเหนือ  ฟานซิปัน ฮานอย ซาปา

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์ DD-L120-VN07-5D_SEP

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ :
กรุงเทพฯ-กรุงฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ต
น้ำตกสีเงิน-ตลาดซาปา-เขาฮามลอง-นั่งกระเช้า
ขึ้นเขาฟานซีปัน-ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน
ลาวไก-ฮานอย-ทะเลสาบคืนดาบ-สะพานแสงอาทิตย์
วัดหง๊อกซิน-อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย-โชว์หุ่นกระบอกน้ำ
ฮานอย-นิงก์บิงห์-ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก-ฮาลอง-ร้านยา
ตลาดกลางคืนเมืองฮาลอง-ฮาลอง-ล่องเรือชมทัศนียภาพ
รอบอ่าวฮาลอง-ถ้ำนางฟ้า-ร้านหยก-ฮานอย-กรุงเทพฯ


ทัวร์เวียดนาม แพคเกจทัวร์เวียดนาม โดย สายการบิน NOK AIR
กำหนดเดินทาง

5 -9     ก.ค.60  15900.-
12 -16 ,19 -23 ,26 -30   ก.ค.60  14900.-
9 -13     ส.ค.60  15900.-
16 -20 ,23 -27    ส.ค.60  14900.-.
30 ส.ค.-3 ก.ย.60   ส.ค.60  14900.-
6 -10 ,13 -17 ,20 -24   ก.ย.60  14900.-
 

 

ทัวร์เวียดนามเหนือ Friendship Vietnam 5วัน4คืน

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์:DD-L109-FRIENDSHIP-5D4N_SEP


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ – ฮานอย – ลาวไก – ซาปา -ยอดเขาฮัมรอง – ยอดเขาฟานซิปัน –  Silver Water Fall
 หมู่บ้านทาวัน – ซาปาคืนที่ 2 -ซาปา – ฮานอย – ฮาลอง-ล่องเรืออ่าวฮาลอง – ถ้ำนางฟ้า – หมู่บ้านลอยน้ำ
 ฮานอย – วัดหง็อกเซิน – ทะเลสาบคืนดาบ – ชมการ แสดงระบำตุ๊กตาน้ำ
ฮานอย - ช้อปปิ้ง - กรุงเทพฯ


ทัวร์เวียดนาม ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์เวียดนาม โดยสายการบินNok Air
กำหนดเดินทาง

12 –16 ,19 – 23,26 – 30  ก.ค. 60  16955.-
2 – 6 ,16 – 20,23 – 2 7 ส.ค. 60  16955.-
30 ส.ค.-3 ก.ย. 60  ส.ค. 60  16955.-
6-10,13 – 17,20 – 24 ก.ย. 60  16955.- 
 

ทัวร์เวียดนาม เวียดนามเหนือ3วันฮานอย-ฮาลอง

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์ FD-L187-JVN01_VN-3D_OCT


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพ-ฮานอย-ฮาลอง-ฮาลองเบย์-ฮานอย-ซิตี้ทัวร์ฮานอย-กรุงเทพฯ      

                              
ทัวร์เวียดนาม ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์เวียดนาม โดยสายการบิน AIR ASIA
กำหนดเดินทาง
1-3    ก.ค 60  9999.-
8-10    ก.ค 60  11900.-
15-17,22-24   ก.ค 60  9999.-
5-7    ส.ค 60  9999.-
12-14    ส.ค 60  11999.-
19-21,26-28   ส.ค 60  9999.-
5-7    ส.ค 60  9999.-
12-14    ส.ค 60  11999.-
19-21,26-28   ส.ค 60  9999.-
2-4    ก.ย 60  10999.-
16-18    ก.ย 60  9999.-
23-25,30-2   ก.ย 60  9999.-
7-9,14-16    ต.ค 60  9999.-
21-23    ต.ค 60  11999.-
 


 

 

ทัวร์เวียดนาม JVN02-ฮานอย-ซาปา-ฟานซีปัน 3วัน

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์FD-L187-JVN02-VN 3D_OCT


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพ-ฮานอย-ซาปา-ซาปา-ซาปา-ฮานอย-กรุงเทพ


ทัวร์เวียดนาม ราคาถูกแพคเกจ ทัวร์เวียดนาม โดยสายการบินAIR ASIA
กำหนดเดินทาง
1-3    ก.ค 60  10999.-
8-10    ก.ค 60  12999.-
15-17,22-24   ก.ค 60  10999.-
29-31    ก.ค 60  11999.-
5-7    ส.ค 60  10900.-
12-14    ส.ค 60  12999.-
19-21,26-28   ส.ค 60  10999.-
2-4,16-18 ,23-25,30-2 ก.ย 60  10999.-
7-9,14-16    ต.ค 60  10999.-
21-23    ต.ค 60  12999.-
 

 

ทัวร์เวียดนาม JVN03-ฮานอย-ฮาลอง-ซาปา 4วัน

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์FD-L187-JVN03-HN-VN4D_OCT

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพ-โฮจิมินห์-ฟานเทียต-ทะเลทรายมุยเน่-ซาปา-ฮานอย
ฮานอย-ฮาลอง-ฮาลอง-ฮานอย

ทัวร์เวียดนาม ราคาถูกแพคเกจ ทัวร์เวียดนาม โดยสายการบินTHAI AIR ASIA
กำหนดเดินทาง
13-16,20-23,21-24      ก.ค 60  12900.-
27-30,28-31      ก.ค 60  13900.-
3-6,10-13       ก.ค 60  13900.-
11-14,12-15      ส.ค 60  13900.-
17-20,24-27,25-28,31-3    ส.ค 60  12900.-
7-10,8-11,14-17      ก.ย 60  12900.-
22-25,28-1      ก.ย 60  12900.-
5-8,6-9,7-10      ต.ค 60  12900.-
12-15,13-16      ต.ค 60  13900.-
14-17,19-22      ต.ค 60  12900.-
21-24,22-25,26-29,27-30     ต.ค 60  13900.-
28-30        ต.ค 60  12900.-
 


 

ทัวร์เวียดนาม JVN06-โฮจิมินห์-มุยเน่-ดาลัท 4วัน FD

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์FD-L187- JVN06-VN 4D_AUG


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพ-โฮจิมินห์-ฟานเทียต-ทะเลทรายมุยเน่-ฟานเทียต-ดาลัท
น้ำตกดาทันลา-นั่งกระเช้าไฟฟ้า-ดาลัท-โฮจิมินห์-ล่องเรือ
รับประทานอาหารแม่น้ำไซ่ง่อน-โฮจิมินห์-ตลาดเบนถัน-กรุงเทพ


ทัวร์เวียดนาม ราคาถูกแพคเกจ ทัวร์เวียดนาม โดยสายการบินAIR ASIA

กำหนดเดินทาง
07-10,08-11  ก.ค.60 13900.-
11-14,12-15  ส.ค.60 13900.-
 

 

ทัวร์เวียดนามJVN05-ฮานอย-ฮาลอง-ซาปา-นิงห์บิงห์ 5วัน

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์FD-L187-JVN05-VN 5D_OCT


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพ-ฮานอย-ฮาลอง-ฮาลองเบย์-ฮานอย-ฮานอย-ซาปา
ซาปา-ฮานอย-ฮานอย-นิงห์บิงห์-กรุงเทพ

ทัวร์เวียดนาม ราคาถูกแพคเกจ ทัวร์เวียดนาม โดยสายการบินAIR ASIA
กำหนดเดินทาง
06-10    ก.ค.60  14900.-
11-15    ก.ค.60  15900.-
25-29    ส.ค.60  13900.-
08-12    ก.ย.60  13900.-
06-10    ต.ค.60  13900.-
20-24    ต.ค.60  15900.- 


 

 

ทัวร์เวียดนามJVN07A-โฮจิมินห์-มุยเน่-ดาลัท 4วัน SL

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์SL-L187-JVN07A-VN 4D-SL_OCT

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพ-โฮจิมินห์-ฟานเทียต-ทะเลทรายมุยเน่-ฟานเทียต-ดาลัท
น้ำตกดาทันลา-นั่งกระเช้าไฟฟ้า-ดาลัท-โฮจิมินห์-ตลาดเบนถัน
ล่องเรือรับประทานอาหารแม่น้ำไซ่ง่อน-โฮจิมินห์-กรุงเทพฯ


ทัวร์เวียดนาม ราคาถูกแพคเกจ ทัวร์เวียดนาม โดยสายการบินTHAI LION AIR
กำหนดเดินทาง
07-10,08-11   ก.ค.60  11999.-
13-16 ,14-17  ก.ค.60  9999.-
20-23,21-24   ก.ค.60  9999.-
27-30 ,28-31  ก.ค.60  11999.-
03-06,04-07   ส.ค.60  9999.-
11-14,12-15   ส.ค.60  11999.-
17-20 ,18-21   ส.ค.60  9999.-
24-27,25-28   ส.ค.60  9999.-
07-10,08-11   ก.ย.60  9999.-
14-17 ,15-18   ก.ย.60  9999.-
21-24,22-25   ก.ย.60  9999.-
28 -01,29 -02  ก.ย.60  9999.-
05-08,06-09   ต.ค.60  9999.-
12-15,13-16   ต.ค.60  11999.-
19-22    ต.ค.60  9999.-
20-23 ,21-24  ต.ค.60  12999.-
22-25 ,23-26  ต.ค.60  12999.-
24-27,25-28   ต.ค.60  12999.-
26-29,27-30   ต.ค.60  12999.- 


 

 

ทัวร์เวียดนามใต้ 3วัน โฮจิมินห์-มุยเน่

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์SL-L187-JVN07B_3D_OCT


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพ-โฮจิมินห์-ฟานเทียต-ทะเลทรายมุยเน่-มุยเน่-โฮจิมินห์-ทำเนียบอิสรภาพ-ไชน่าทาวน์
วัดเทียนห่าว-ตลาดเบนถัน-ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน-โฮจิมินห์-กรุงเทพฯ

ทัวร์เวียดนาม ราคาถูกแพคเกจ ทัวร์เวียดนาม โดยสายการบินTHAI LION AIR
กำหนดเดินทาง
8-10   ก.ค 60  9999.-
15-17,22-24  ก.ค 60  7999.-
5-7   ส.ค 60  7999.-
12-14   ส.ค 60  7999.-
19-21,26-28  ส.ค 60  7999.-
9-11,16-18,23-25  ก.ย 60  7999.-
30-2   ก.ย 60  7999.-
7-9,14-16   ต.ค 60  8999.-
21-23   ต.ค 60  10999.-
28-30   ต.ค 60  8999.-
 


 

ทัวร์เวียดนามJ VN08A-ดานัง-เว้-ฮอยอัน 4วัน

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์PG-L187-JVN08A_4D_OCT


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพ-ดานัง-เว้-เว้-พระราชวังไดโนย-สุสานจักรพรรดิไคดิงห์-ดานัง
ดานัง-บานาฮิลล์-ฮอยอัน-ดานัง-กรุงเทพ


ทัวร์เวียดนาม ราคาถูกแพคเกจ ทัวร์เวียดนาม โดยสายการบินBANGKOK AIRWAYS
กำหนดเดินทาง
6-9   ก.ค 60  14900.-
7-10   ก.ค 60  15900.-
8-11   ก.ค 60  14900.-
27-30,28-31  ก.ค 60  13900.-
10-13   ส.ค 60  14900.-
11-14   ส.ค 60  15900.-
12-15   ส.ค 60  14900.-
5-8,6-9,7-10  ต.ค 60  13900.-
12-15,13-16  ต.ค 60  14900.-
14-17   ต.ค 60  13900.-
19-22   ต.ค 60  14900.-
20-23   ต.ค 60  15900.-
21-24,26-29 ต.ค 60  14900.-
27-30  ต.ค 60  14900.-
 

ทัวร์เวียดนามJJVN08-ดานัง-เว้-ฮอยอัน 4วัน

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์PG-L187-JVN08_4D_SEP

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพ-ดานัง-เว้-เว้-พระราชวังไดโนย-สุสานจักรพรรดิไคดิงห์-ดานัง
ดานัง-บานาฮิลล์-ฮอยอัน-ดานัง-กรุงเทพ


ทัวร์เวียดนาม ราคาถูกแพคเกจ ทัวร์เวียดนาม โดยสายการบินBANGKOK AIRWAYS
กำหนดเดินทาง
1-4,13-16,14-17  ก.ค 60  11900.-
15-18,22-25,29-1  ก.ค 60  11900.-
5-7,17-20,18-21  ส.ค 60  11900.-
19-22,24-27,24-27  ส.ค 60  11900.-
25-28,26-29,31-3  ก.ย 60  11900.-
1-4,2-5,7-10,8-11  ก.ย 60  11900.-
9-12,14-17,15-18  ก.ย 60  11900.-
16-19,21-24,22-25  ก.ย 60  11900.-
23-26,28-1,29-2  ก.ย 60  11900.- 

ทัวร์เวียดนามเหนือ 4วัน ฮานอย-ซาเปา-ลาวไกฟานซีปัน

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์SL-L187-JVN04B_4D_JUL

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพ-ฮานอย-ซาปา-ซาปา-ฟานซีปัน-หมู่บ้านก๊าตก๊าต-ซาปา-ลาวไก-ฮานอย
ฮานอย-กรุงเทพ

ทัวร์เวียดนาม ราคาถูกแพคเกจ ทัวร์เวียดนาม โดยสายการบินTHAI LION AIR
กำหนดเดินทาง
30 มิ.ย.-03   ก.ค.60  9999.-
07-10    ก.ค.60  9999.-
14-17    ก.ค.60  9999.-
28-31    ก.ค.60  11111.- 


 

ทัวร์เวียดนามเหนือ 4วัน ฮานอย-ซาเปา-ลาวไกฟานซีปัน

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์SL-L187-JVN04A-4D_OCT


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพ-ฮานอย-ซาปา-ซาปา-หมู่บ้านก๊าตก๊าต-น้ำตกซิลเวอร์-ฟานซีปัน
ซาปา-ฮานอย-จัตุรัสบาดิงห์-ฮานอย-นิงห์บิงห์-กรุงเทพ


ทัวร์เวียดนาม ราคาถูกแพคเกจ ทัวร์เวียดนาม โดยสายการบินTHAI LION AIR
กำหนดเดินทาง
7-10    ก.ค 60 13900.-
14-17,21-24   ก.ค 60 11900.-
28-31    ก.ค 60 13900.-
4-7    ส.ค 60 11900.-
11-14    ส.ค 60 13900.-
18-21,25-28   ส.ค 60 11900.-
8-11,15-18,22-25   ก.ย 60 11900.-
6-9    ต.ค 60 12900.-
13-16,20-23   ต.ค 60 14900.-

 

 

ทัวร์เวียดนามVN001_HANOI HALONG 

เที่ยวเวียดนาม QR-L110-VN001_HANOI HALONG_ OCT
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์QR-L110-VN001_HANOI HALONG_ OCT
กรุงเทพฯ – ฮานอย – ฮาลอง – ช้อปปิ้งตลาดกลางคืน-ฮาลอง – ล่องเรืออ่าวฮาลอง
 ถ้ำนางฟ้า –ทะเลสาบคืนดาบ -การแสดงหุ่นกระบอกน้ำ-ฮานอย – สุสานลุงโฮ
 วัดเจดีย์เสาเดียว – พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ – วิหารวรรณกรรม - ถนน 36 สาย – กรุงเทพ


ทัวร์เวียดนาม ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์เวียดนาม โดยสายการบิน QATAR AIRWAYSA
กำหนดเดินทาง
1-3,14-16     ก.ค 60  11900.-
21-23    ก.ค 60  11900.-
4-6 ,18-20   ส.ค 60  11900.-
21-23    ต.ค 60  11900.-
 

ทัวร์เวียดนามVN002_HANOI HALONG NINGBIN

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์QR-L110-VN002_HANOI NINGBIN_OCT

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ – ฮานอย – การแสดงหุ่นกระบอกน้ำ-    ฮานอย - นิงบิงห์ – ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก
 ฮาลอง – ช้อปปิ้งตลาดกลางคืนฮาลอง-ฮาลอง– ล่องเรืออ่าวฮาลอง – ถ้ำเทียนกุง –  หมู่บ้านชาวประมง
 ฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ -ช้อปปิ้ง 36 สาย-ฮานอย – สุสานลุงโฮ – วัดเจดีย์เสาเดียว – วิหารวรรณกรรม
 กรุงเทพ 
       

ทัวร์เวียดนาม ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์เวียดนาม โดยสายการบิน QATAR AIRWAYSA
กำหนดเดินทาง          
20-23 ,27-30 ก.ค 60  13900.-
3-6 ,17-20 ,24-27  ส.ค 60  13900.-
7-10,14-17  ก.ย 60  13900-.
1-4,6-9     ต.ค 60  13900.-
28-31      ต.ค 60  13900.-
 

ทัวร์เวียดนามVN003_Hanoi-Sapa4D3N

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์QR-L110-VN003_HANOI_OCT

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ – ฮานอย– โชว์หุ่นกระบอกน้ำ  -ลาวกาย – ซาปา - หมู่บ้านชาวเขากั๊ต กั๊ต
 หุบเขาปากมังกร – ตลาดซาปา-น้ำตกซิลเวอร์ ซาปา – ตลาดชายแดน – ลาวกาย
 ฮานอย-ฮานอย – จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานโฮจิมินห์ – ตึกทำเนียบประธานาธิบดี
 บ้านโฮจิมินห์  -พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ – ถนนย่านการค้า 36 สาย – กรุงเทพฯ  


ทัวร์เวียดนาม ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์เวียดนาม โดยสายการบิน QATAR AIRWAYSA
กำหนดเดินทาง  
8-11    ก.ค 60 14900.-
20-23    ก.ค 60  13900.-
27-30    ก.ค 60  14900.-
3-6    ส.ค 60  13900.-
11-14    ส.ค 60  14900.-
17-20,24-27  ส.ค 60  13900.-
7-10 ,14-17  ก.ย 60  13900.-
1-4,6-9     ต.ค 60  13900.-
28-31    ต.ค 60  13900.-
 

 

ทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน 4 วัน

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์PG-L120-VN08-4D_SEP


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์: 
กรุงเทพฯ-สนามบินดานัง-เมืองโบราณฮอยอัน-วัดฟุ๊กเกี๋ยน-บ้านโบราณ-ดานัง
ดานัง-เว้-บาน่าฮิลล์-เมืองเว้-เจดีย์เทียนมู-ตลาดดองบา-ล่องเรือชมแม่น้ำหอมพร้อมฟังดนตรี
พื้นเมืองบนเรือ-เมืองเว้-สุสานกษัตริย์ไคดิงห์-วัดลิงค์อึ้ง-สะพานมังกร-เมืองดานัง
ดานัง-ช้อปปิ้งตลาดฮาน-กรุงเทพฯ    
         

ทัวร์เวียดนาม ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์เวียดนาม โดยสายการบินBangkok Airway
กำหนดเดินทาง        

7 -10 ,14 -17   ก.ค.60  13900.-
21 -24,28 -31   ก.ค.60  12900.-
4 -7    ส.ค.60  12900.-
11 -14   ส.ค.60  13900.-
18 -21 ,25 -28   ส.ค.60  12900.-
1 -4 ,8 -11   ก.ย.60  12900.-
15 -18 ,22 -25  ก.ย.60  12900.-
29 ก.ย.-2 ต.ค.60   12900.-
 

ทัวร์เวียดนามDREAM CENTRAL VIETNAM 3D2N

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์PG-L09-DAD01_3D2N_SEP


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ-ดานัง-เมืองเว้-ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม-วัดเทียนมู่
เมืองเว้-พระราชวังเว้-สุสานจักรพรรดิตือดึ๊ก-ฮอยอัน-สะพานญี่ปุ่น
บ้านเลขที่ 101-ดานัง-นมัสการเจ้าแม่กวนอิม วัดหลินอึ๋ง-ชมวิวภูเขาลิง
สนามบินดานัง- กรุงเทพฯ


ทัวร์เวียดนาม ราคาถูกแพคเกจ ทัวร์เวียดนาม โดยสายการบิน BANGKOK AIRWAYS
กำหนดเดินทาง
07 – 09     ก.ค 60  13900.-
21 – 23    ก.ค 60  11900.-
04 – 06    ส.ค 60  11900.-
11 – 13     ส.ค 60  13900.-
08 – 10 ,22 – 24    ก.ย 60  11900.-
29 ก.ย. – 01 ต.ค. 60   ก.ย 60  11900.- 

ทัวร์เวียดนามGRAND CENTRAL VIETNAM 4D3N

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์PG-L09-DAD02_4D3N_SEP


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ-สนามบินดานัง-เมือง เว้-พระราชวังเว้-สุสานจักรพรรดิตือดึ๊ก
เมืองเว้-ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม-วัดเทียนมู่-ตลาดดองบา–ฮอยอัน
สะพานญี่ปุ่นบ้านเลขที่ 101 –เมือง ฮอยอัน-ฮอยอัน-นั่งกระเช้าขึ้น-ลง บานาฮิลล์
วัดลิงห์อึ้ง-Fantasy Park-สะพานแห่งความรัก-สะพานมังกร-ตลาดฮานดานัง
ดานัง-นมัสการเจ้าแม่กวนอิมวัดหลินอึ๋ง-ชมวิวภูเขาลิง-สนามบินดานัง- กรุงเทพฯ


ทัวร์เวียดนาม ราคาถูกแพคเกจ ทัวร์เวียดนาม โดยสายการบิน BANGKOK AIRWAYS
กำหนดเดินทาง
06 – 09   ก.ค.60  16900.-
20 – 23    ก.ค.60  13900.-
03 – 06    ส.ค 60  13900.-
10 – 13    ส.ค 60  16900.-
24 – 27    ส.ค 60  13900.-
14 – 17    ก.ย 60  13900.-
28 ก.ย. – 01 ต.ค.60  ก.ย 60  13900.- 
 

 

ทัวร์เวียดนามDELIGHT SOUTH VIETNAM 4D3N
  
เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์FD-L09-SGN01_4D3N_SEP


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
สนามบินดอนเมือง – นครโฮจิมินท์ – พิพิธภัณฑ์สงคราม - เมืองดาลัท
เมืองดาลัท – CRAZYHOUSE – พระราชวังฤดูร้อนของจักรพรรดิ
นั่งกระเช้าไฟฟ้า วัดตั๊กลัม – หุบเขาแห่งความรัก - น้ำตก DATANLA
 เมืองมุยเน่-เมืองมุยเน่ – ทะเลทรายขาว – ทะเลทรายแดง - FAIRY STREAM
 ท่าเรือมุยเน่ – โฮจิมินท์ – ล่องเรือดินเนอร์แม่น้ำไซง่อน พร้อมชมการแสดงพื้นบ้านบนเรือ
โฮจิมินห์ - ทำเนียบรัฐบาล - วัดเทียนหาว – โบสถ์นอร์ทเธอร์ดัม – ไปรษณีย์กลาง ตลาดเบ๋นถั่น
 สนามบินดอนเมือง


ทัวร์เวียดนาม ราคาถูกแพคเกจ ทัวร์เวียดนาม โดยสายการบิน AIR ASIA

กำหนดเดินทาง
06 – 09      ก.ค 60  12900.-
07 – 10      ก.ค 60  13900.
20 – 23      ก.ค 60  11900.-
10 – 13 ,11 – 14    ส.ค 60  13900.-
24 – 27     ส.ค 60  11900.-
31 ส.ค. – 03 ก.ย.60    ส.ค 60  11900.-
07 – 10 ,14 – 17     ก.ย.60  11900.-
28 ก.ย. – 01 ต.ค.60    ก.ย.60  11900.- 
 

ทัวร์เวียดนาม เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง ซาปา 5 วัน 4 คืน

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์ QR-L05-HANQR03_AUG


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ – ฮานอย – ฮาลอง – ช้อปปิ้งตลาดกลางคืน -ฮาลอง
 ล่องเรืออ่าวฮาลอง+ถ้ำนางฟ้า –ฮานอย-ทะเลสาบคืนดาบ-วัดหง๊อกเซิน
การแสดงโชวร์หุ่นกระบอกน้ำ-ฮานอย-ลาวไก ซาปา - Cat Cat Village
ยอดเขาฮัมรอง-ตลาดเมืองซาปา-ซาปา- Silver Water Fall
ลาวไก+ Coc Leu Market  -ฮานอย-สุสานลุงโฮ- วัดเจดีย์เสาเดียว
พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ -ชมทะเลสาบตะวันตก - กรุงเทพฯ
(อาหารกลางวัน ที่ BUFFET SEN )

ทัวร์เวียดนาม ราคาถูกแพคเกจ ทัวร์เวียดนาม โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS
กำหนดการเดินทาง
6-10    ก.ค.60 17900.-
10-14    ส.ค.60  16900.-
 

ทัวร์เวียดนาม เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง ซาปา 5 วัน 4 คืน

เที่ยวเวียดนามรหัสทัวร์ DD-L05-HANDD003_AUG


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ – ฮานอย – ลาวไก-ซาปา –  Cat Cat Village – ภูเขาฮัมรอง
อิสระช้อปปิ้งตลาดเมืองซาปา - ซาปา– Silver Water Fall – ลาวไก
Coc Leu Market - ฮานอย - ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหง็อกเซิน
 ฮานอย – วิหารวรรณกรรม –ฮาลอง-ฮาลองเบย์– ถ้ำนางฟ้า  
ฮานอย – ชมการแสดงระบำตุ๊กตาน้ำ-ช้อปปิ้งถนน 36 สาย 
 ฮานอย-สุสานลุงโฮ- วัดเจดีย์เสาเดียว-พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์
ชมทะเลสาบตะวันตก - กรุงเทพฯ (อาหารกลางวัน ที่ BUFFET SEN )


ทัวร์เวียดนาม ราคาถูกแพคเกจ ทัวร์เวียดนาม โดยสายการบิน NOK AIR
กำหนดการเดินทาง
9-13   ส.ค.60 17900.-
ทัวร์เวียดนาม DD25 เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง ซาปา ฟานซิปัน 4วัน3คืน

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์DD-L47-DD25_SAPA HANOI_4D3N_OCT

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
สนามบินดอนเมือง - สนามบินนอยไบ ฮานอย -  ลาวไก - ซาปา -  น้ำตกซิลเวอร์
หมู่บ้านชาวเขา กั๊ต กั๊ต-ซาปา-ชมวิวซาปาบน ฮาร์มยอน - นั่งกระเช้าพิชิตหลังคาอินโดจีน
ฟานซิปัน –ลาวไก - ฮานอย-ฮานอย  สุสานโฮจิมินห์  ทำเนียบประธานาธิบดี  เจดีย์เสาเดี่ยว
 ฮาลองเบย์  - ไนท์มาร์เก็ต  โชว์หุ่นกระบอกน้ำ-ล่องอ่าวฮาลองเบย์ - ถ้ำนางฟ้า - ฮานอย
 ทะเลสาบคืนดาบ - ช้อปปิ้งถนน 36สาย -สนามบินนอยไบ -  สนามบินดอนเมือง  กรุงเทพฯ  
        
ทัวร์เวียดนาม ราคาถูกแพคเกจ ทัวร์เวียดนาม โดยสายการบิน NOK AIR

กำหนดเดินทาง  
10-13   ก.ย.60  11888.-
24-27   ก.ย.60  11888.-
1-4   ต.ค 60  12888.-
8-11   ต.ค.60  12,888.-
15-18   ต.ค.60  12888.-
20-23   ต.ค.60  16888.-
22-25   ต.ค.60  13888.- 

ทัวร์เวียดนามฮานอย ซาปา 4 วัน 3 คืน     
  

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์SL-L122-PRO_HANOI SAPA_OCT


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
 ฮานอย– ซาปา–โบสถ์หิน – ตลาดซาปา-หมู่บ้านก๊าดๆ - อิสระตามอัธยาศัยหรือเลือกซื้อ
ชายแดนจีนกับเวียดนาม – วัดเจ้าแม่กวนอิม - ถนน 36 สาย-สุสานลุงโฮ - ทำเนียบ
วัดเสาเดียว - - วัดเฉินก๊วก

ทัวร์เวียดนาม ราคาถูกแพคเกจ ทัวร์เวียดนาม โดยสายการบินTHAI LION AIR
กำหนดเดินทาง
14-17,21-24  ก.ค. 60  9888.-
28-31    ก.ค. 60  10999.-
04-07    ส.ค. 60  9999.-
11-14    ส.ค. 60   11999.-
18-21,25-28   ส.ค. 60  9999.-
01-04,08-11,15-18   ก.ย. 60  10999.-
22-2,29-02  ก.ย. 60  10999.-
06-09    ต.ค. 60  11999.-
13-16,20-23   ต.ค. 60   12999.-
 


 

ช่องทางรับโปรโมชั่น พิเศษ!!


 

VISITOR

 สถิติวันนี้

107 คน

 สถิติเมื่อวาน

599 คน

 สถิติเดือนนี้

สถิติปีนี้

สถิติทั้งหมด

20340 คน

304073 คน

2765872 คน

เริ่มเมื่อ 2012-06-11   

     TOURISM AUTHORITY OF THAILAND
   LICENSE NO. 11/06794

 © 2011 Tourinloveallway  All rights reserved.


📞 02-174-2214-5 , 02-1742346-7
📱  088-886-0049 , 091-797-6745 , 088-449-2534
📩  tourinlove9@gmail.com
💬 line: @tourinlove
   facebook: http://www.facebook.com/ILoveTourInLove/
 follow us official