ทัวร์เวียดนาม

ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม ทัวร์เวียดนามราคาถูก แพคเกจทัวร์เวียดนาม โปรแกรมทัวร์เวียดนาม
!!! คิดจะเที่ยว !!! คิดถึงเรา !!! ทัวร์อินเลิฟ !!! Think About Travel, Think About Us, Tourinlove
สอบถามโปรแกรมโปรโมชั่น ติดต่อ คุณปุ้ย คุณหนิง คุณปลา คุณยาหยี 02-174-2346-7

Hotline Dtac : 088-8860049 // TRUE : 091-7976745 // AIS : 088-4492534

1 | 2 | 3


 

ทัวร์เวียดนาม โฮจิมินท์ซิตี้ อุโมงค์กู๋จี หวุงเต่า 3 วัน 2คืน

เที่ยวเวียดนาม รหัส DD-L09-HOCHIMIN_OCT-DEC

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์เวียดนาม : สนามบินดอนเมือง-นครโฮจิมินท์
โบสถ์นอร์ทเทอดาม–ไปรษณีกลาง–วุงเต่า-วัด NIET BAN TINH XA
วัดปลาวาฬ-วุงเต่า-ภูเขาพระเยซู-พระราชวังฤดูร้อน–ทำเนียบรัฐบาล
โรงละครโอเปร่าเฮาส์-ดินเนอร์-ล่องเรือแม่น้ำไซง่อน-โฮจิมินท์-อุโมงค์กู๋จี
พิพิธภัณฑ์สงคราม-ช๊อปปิ้งตลาดเบ๋นถั่น-สนามบินดอนเมือง

ทัวร์เวียดนามราคาถูก แพคเกจทัวร์เวียดนาม โดย สายการบิน Nok Air
กำหนดเดินทาง

2-4 , 16-18ต.ค.58      9900.-
23-25ต.ค.58      10900.-
6-8 , 20-22พ.ย.58      9900.-
5-7 , 11-13 , 29-31ธ.ค.58     10900.-
30ธ.ค.58-1ม.ค.59      11900.-
31ธ.ค.58-2ม.ค.59      11900.-


 

 

 ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง 3วัน 2คืน

เที่ยวเวียดนาม รหัส DD-L09-HELLO_HAN_DEC-MAR

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์เวียดนาม : สนามบินดอนเมือง – ฮานอย
วัดเจิ่นกว๊อก-วิหารวรรณกรรม-ฮาลอง-ตลาดฮาลองไนท์มาเก็ต
ฮาลอง-ล่องอ่าวฮาลอง-ถ้ำสวรรค์-ฮานอย-ระบำหุ่นกระบอกน้ำ
ฮานอย–สุสานโฮจิมินท์-ทำเนียบประธานาธิบดี-บ้านพักลุงโฮ
วัดเจดีย์เสาเดียว ทะเลสาบคืนดาบ-วัดหงอกเซิน-ถนน36สาย

ทัวร์เวียดนามราคาถูก แพคเกจทัวร์เวียดนาม โดย สายการบิน Nok Air
กำหนดเดินทาง
 
11-13ธ.ค.58      9900.-
1-3ม.ค.59      10900.-
15-17ม.ค.59      8900.-
12-14 , 26-28ก.พ.59     9900.-
25-27มี.ค.59      8900.-
 

 

ทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ ล่องแม่น้ำไซ่ง่อน 3 วัน

เที่ยวเวียดนาม รหัส DD-L171-SGN_DEC

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์เวียดนาม : กรุงเทพฯ-โฮจิมินห์ซิตี้
โบสถ์นอร์ทเธอร์ดาม – กรมไปรษณีย์กลาง - โรงละครโฮจิมินห์
อนุสาวรีย์ลุงโฮอดีตทำเนียบประธานาธิบดี  - โฮจิมินห์-อุโมงค์กู่จี
พิพิธภัณฑ์สงคราม–ล่องเรือชมทัศนียภาพแม่น้ำไซง่อนพร้อมโชว์
ไชน่าทาวน์–วัดเทียนหาว–พิเศษ บุฟเฟ่ต์นานาชาติ-ช้อปปิ้งตลาดเบนถัน       
 

ทัวร์เวียดนามราคาถูก แพคเกจทัวร์เวียดนาม โดย สายการบิน Nok Air
กำหนดเดินทาง

2–4 , 16–18ต.ค.58      9900.-
23–25ต.ค.58      10900.-
6–8 , 20–22 , 27–29พ.ย.58     9900.-
4–6 , 11–13ธ.ค.58      10900.-
30ธ.ค.58– 1ม.ค.59      11900.-
31ธ.ค.58- 2ม.ค.59      11900.-  


 

 

 ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา 4 วัน 3 คืน

เที่ยวเวียดนาม รหัส DD-L09-AMAZING_SAPA_DEC-MAR

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์เวียดนาม : สนามบินดอนเมือง-ฮานอย
ทะเลสาบตะวันตก-วัดเจิ่นกว๊อก-วิหารวรรณกรรม-ซาปา-LOVE MARKET
เมืองซาปา-ภูเขาห่ามโหร่ง-หมู่บ้านก๊าตก๊าต–SILVER WATER FALL
หมู่บ้านตะวัน – ตลาดซาปา-ซาปา-ลาวไก-COC LEU MARKET-ฮานอย
ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ-ฮานอย – CITY TOUR HANOI-ทะเลสาบคืนดาบ
วัดหงอกเซิน-ถนน 36 สาย

ทัวร์เวียดนามราคาถูก แพคเกจทัวร์เวียดนาม โดย สายการบิน Nok Air
กำหนดเดินทาง

4-7 , 10-13 , 24-27ธ.ค.58     12900.-
17-20ธ.ค.58      11900.-
14-17 , 21-24 , 28-31ม.ค.59     11900.-
29ม.ค.-1ก.พ.59      11900.-
4-7 , 19-2ก.พ.59      12900.-
25-28ก.พ.59      11900.-
3-6 , 10-13 , 11-14 , 24-27มี.ค.59  11900.-


 

ทัวร์เวียดนาม โฮจิมินท์ซิตี้ ดาลัท มุยแน  4 วัน 3คืน

เที่ยวเวียดนาม รหัส FDxDD-L09-DELIGHT_OCT-MAR'16

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์เวียดนาม : สนามบินดอนเมือง-นครโฮจิมินท์
พิพิธภัณฑ์สงคราม-เมืองดาลัท—CRAZYHOUSE
พระราชวังฤดูร้อนของจักรพรรดิ-นั่งกระเช้าไฟฟ้า-วัดตั๊กลัม
หุบเขาแห่งความรัก-สวนดอกไม้-น้ำตกDATANLA-เมืองมุยแน
เมืองมุยแน-ทะเลทรายขาว-ทะเลทรายแดง- FAIRY STREAM
ท่าเรือมุยแน-โฮจิมินท์-ทำเนียบรัฐบาล -วัดเทียนหาว -โบสถ์นอร์ทเธอร์ดัม
ไปรษณีย์กลาง-ตลาดแบ๋นถั่น-สนามบินดอนเมือง

ทัวร์เวียดนามราคาถูก แพคเกจทัวร์เวียดนาม โดย สายการบิน Nok Air
กำหนดเดินทาง

1-4 , 15-18ต.ค.58      11900.-
22-25ต.ค.58      12900.-
29ต.ค.-1พ.ย.58      11900.-
5-8 , 12-15 , 26-29 , 19-22พ.ย.58   11900.-
4-7 , 5-8ธ.ค.58      13900.-
10-13 , 11-14ธ.ค.58     12900.-
17-20ธ.ค.58      11900.-
29ธ.ค.-1ม.ค.59      14900.-
30ธ.ค.-2ม.ค.59      15900.-
31ธ.ค.-3ม.ค.59      15900.-
18-21ก.พ.59      12900.-
17-20มี.ค.59      11900.- 

 

ทัวร์เวียดนาม โฮจิมินท์ซิตี้ ดาลัท มุยเน่ 4วัน 3คืน

เที่ยวเวียดนาม รหัส DD-L171-DELIGHT_OCT-MAR'16

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์เวียดนาม : สนามบินดอนเมือง-นครโฮจิมินท์
พิพิธภัณฑ์สงคราม-เมืองดาลัท-CRAZYHOUSE
พระราชวังฤดูร้อนของจักรพรรดิ-นั่งกระเช้าไฟฟ้า-วัดตั๊กลัม
หุบเขาแห่งความรัก-สวนดอกไม้-น้ำตกDATANLA-เมืองมุยแน
เมืองมุยแน-ทะเลทรายขาว-ทะเลทรายแดง- FAIRY STREAM-ท่าเรือมุยแน
โฮจิมินห์-ทำเนียบรัฐบาล -วัดเทียนหาว -โบสถ์นอร์ทเธอร์ดัม
ไปรษณีย์กลาง-ตลาดแบ๋นถั่น-สนามบินดอนเมือง

ทัวร์เวียดนามราคาถูก แพคเกจทัวร์เวียดนาม โดย สายการบิน Nok Air
กำหนดเดินทาง

1-4 ต.ค.58      11900.-
15-18 ต.ค.58      11900.-
22-25 ต.ค.58      12900.-
19-22 พ.ย.58      11900.-
10-13 ธ.ค.58      12900.-
11-14 ธ.ค.58      12900.-
29 ธ.ค.58- 1ม.ค.59      14900.-
18-21 ก.พ. 58      12900.-
17-20 มี.ค.59      11900.- 

 

 

 ทัวร์เวียดนาม โฮจมินห์ 3 วัน 2 คืน

เที่ยวเวียดนาม รหัส 9W-L13-PRO_SGN_VTO_NOV

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์เวียดนาม : อุโมงกู๋จี –  ศาลาว่าการโฮจิมินห์
โบสถ์นอร์เธอร์ดาม – กรมไปรษณีย์กลาง  - ล่องเรือสำราญพร้อมดินเนอร์บนเรือ
อดีตทำเนียบประธานาธิบดี - พิพิธภัณฑ์สงคราม – Buffet International
ตลาดเบนถัน- กรุงเทพฯ


ทัวร์เวียดนามราคาถูก แพคเกจทัวร์เวียดนาม โดย สายการบิน  JET AIRWAYS
กำหนดเดินทาง
25–27กย.58      7999.-
2 – 4 , 9–11 , 16–18ตค.58     7999.-
30ตค.-1พย.58      7999.-
23–25ตค.58      8888.-
13–15 , 27–29พย.58      7999.-

 

ทัวร์เวียดนาม The Most Perfect Vietnam

เที่ยวเวียดนาม รหัส DD-L13-HAN_3D_DEC-MAR'16

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์เวียดนาม : กรุงเทพฯ – ฮานอย – ฮาลอง
ไนท์มาเก็ตฮาลอง – ฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ – ช้อปปิ้ง 36 สาย
ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ - ฮานอย - จัตุรัสบาดิงห์ - สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์
ทำเนียบประธานาธิบดี – วัดเจดีย์เสาเดียว – พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์
วิหารวรรณกรรม – วัดเฉินก๊วก – ทะเลสาบตะวันตก – กรุงเทพฯ

ทัวร์เวียดนามราคาถูก แพคเกจทัวร์เวียดนาม โดย สายการบิน Nok Air
กำหนดเดินทาง

18–20ธ.ค.58      7999.-
25–27ธ.ค.58      8999.-
8–10 , 15–17 , 22–24 , 29–31ม.ค.59    8555.-
5–7 , 12–14 , 26–28ก.พ.59     8555.-
19 – 21 ก.พ.59      9500.-
4–6 , 11–13 , 18–20 , 25–27 มี.ค.59    8555.- 

 ทัวร์เวียดนาม โฮจิมินห์ อุโมงกูจี 3 วัน 2 คืน

เที่ยวเวียดนาม รหัส DD-L13-SGN_OCT-JAN'16

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์เวียดนาม : กรุงเทพฯ – โฮจิมินห์
โบสถ์นอร์ทเธอร์ดาม – กรมไปรษณีย์กลาง – โรงละคร Opera House
ParkSon & Wincom - อุโมงค์กู๋จี – พิพิธภัณฑ์สงคราม - ศาลาว่าการโฮจิมินห์
ดินเนอร์สุดโรแมนติกบนเรือสำราญชมและชมความงามของแม่น้ำไซง่อน 
วัดเจ้าแม่ทับทิม (วัดเทียนโหว) – อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์นานาชาติ
ช็อปปิ้งที่ตลาดเบนถัน – กรุงเทพฯ

ทัวร์เวียดนามราคาถูก แพคเกจทัวร์เวียดนาม โดย สายการบิน Nok Air
กำหนดเดินทาง

2–4 , 9–11 , 16–18 , 23–25 ต.ค.58    7999.-
30ต.ค.–1พย.58      7999.-
6–8 , 13–15 , 20–22 , 27–29 พย.58    7999.-
4-6 , 5-7 , 10-12 , 11–13 , 12-14 , 18-20ธ.ค.58   8999.-
30ธ.ค.58–1มค.59       8999.-
1–3มค.59       8999.-


 

 

 ทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ ล่องแม่น้ำไซ่ง่อน 3 วัน

เที่ยวเวียดนาม รหัส DD-L121- VIETNAM_OCT-MAR16

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์เวียดนาม : กรุงเทพฯ-โฮจิมินห์ซิตี้
โบสถ์นอร์ทเธอร์ดาม – กรมไปรษณีย์กลาง - โรงละครโฮจิมินห์
อนุสาวรีย์ลุงโฮ - อดีตทำเนียบประธานาธิบดี -  โฮจิมินห์-อุโมงค์กู่จี
พิพิธภัณฑ์สงคราม –ล่องเรือชมทัศนียภาพแม่น้ำไซง่อนพร้อมชมโชว์
ไชน่าทาวน์–วัดเทียนหาว–พิเศษ บุฟเฟ่ต์นานาชาติ-ช้อปปิ้งตลาดเบนถัน       
 

ทัวร์เวียดนามราคาถูก แพคเกจทัวร์เวียดนาม โดย สายการบิน Nok Air
กำหนดเดินทาง

2-4 , 9-11 , 16-18 ต.ค.58     8900.-
23-25 ต.ค.58      9900.-
30 ต.ค.-1 พ.ย.58      8900.-
6-8 , 13-15 , 20-22 , 27-29 พ.ย.58    8900.-
4-6 , 10-12 , 11-13 , 25-27 ธ.ค.58    9900.-
18-20 ธ.ค.58      8900.-
30 ธ.ค.58 -1 ม.ค.59      9900.-
31 ธ.ค.58 -2 ม.ค.59      9900.-
1-3 ม.ค.59      9900.-
15-17 , 29-31 ม.ค.59     8900.-
6-8 , 12-14 ก.พ.59      8900.-
18-20 มี.ค.59      8900.- 

 ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ล่องอ่าวฮาลอง 3 วัน

เที่ยวเวียดนาม รหัส DD-L121-HAN_DEC-MAR16

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์เวียดนาม : กรุงเทพฯ-กรุงฮานอย
ทะเลสาบตะวันตก-วัดเตริ๋นก๊วก-วัดแห่งวรรณกรรม-ฮาลอง
ตลาดราตรีเมืองฮาลอง-ล่องเรืออ่าวฮาลอง-ชมถ้ำนางฟ้า-หมู่บ้านชาวประมง
ฮานอย-ร้านหยก-ทะเลสาบคืนดาบ-สะพานแสงอาทิตย์-วัดหงอกเซิน
ชมระบำหุ่นกระบอกน้ำ-สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินทร์-ทำเนียบประธานาธิบดี
วัดเจดีย์เสาเดียว-พิพิธภัณฑ์โฮจิมินทร์-ถนน36สาย-กรุงเทพฯ

ทัวร์เวียดนามราคาถูก แพคเกจทัวร์เวียดนาม โดย สายการบิน Nok Air
กำหนดเดินทาง

18-20 ธ.ค.58      8900.-
25-27 ธ.ค.58      9900.-
8-10 ,15-17 , 22-24 , 29-31 ม.ค.59    8900.-
5-7 , 12-14 ก.พ.59      8900.-
4-6 , 11-13 มี.ค.59      8900.- 

ทัวร์เวียดนาม มุกดาหาร เวียดนาม เว้ –ดานัง–ฮอยอัน (นั่งกระเช้าบานาฮิลล์)

ท่องเที่ยวเวียดนาม รหัส VAN-L142-VIET143_MAY-DEC

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์เวียดนาม : มุกดาหาร –สะหวันนะเขต – ลาว
เวียดนาม - อุโมงค์วินห์ม็อก – เมืองมรดกโลก - พระราชวังเว้ – เจดีย์เทียนมู่
หมู่บ้านหินอ่อน – เมืองโบราณฮอยอัน - ดานัง – บาน่าฮิลล์ – เว้
ช้อปปิ้งตลาดดองบา – ลงเรือมังกรฟังเพลงกาเว้
เว้ –สะหวันนะเขต – มุกดาหาร - กรุงเทพฯ

ทัวร์เวียดนามราคาถูก แพคเกจทัวร์เวียดนาม โดยรถ VAN
กำหนดเดินทาง

29-3 , 11-16 ส.ค58      8900.-
22-27 ต.ค.58               8900.-
3-8 , 9-14 ธ.ค.58        8900.-
30ธ.ค.58 -1ม.ค.59      9900.- 

ดาวน์โหลดรายละเอียด

 

 

 ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง

ท่องเที่ยวเวียดนาม รหัส QR-L03-HAN_HAL_SEP-DEC

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์เวียดนาม : สนามบินสุวรรณภูมิ - ฮานอย
ฮาลองไนท์มาร์เก็ต - ล่องเรือฮาลองเบย์ – ถ้ำด่งเทียนคุง
ทะเลสาบคืนดาบ - วัดหง๊อกเซิน - ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ
ช้อปปิ้งถนน 36 สาย - สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์ – วัดเจดีย์เสาเดียว
วัดเฉินก๊วก –    วิหารวรรณกรรม – กรุงเทพ 
                                                                           
                                                                                                                        
ทัวร์เวียดนามราคาถูก แพคเกจทัวร์เวียดนาม โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS
กำหนดเดินทาง

22–24ก.ย.58     9900.-
4–6 , 17–19 , 26–28ก.ย.58     10900.-
1-3 , 29–31ต.ค.58      10900.-
13–15ต.ค.58       9900.-
19–21 , 27–29พ.ย.58      10900.-
24–26พ.ย.58       9900.-
1–3 , 16–18 , 23–25ธ.ค.58     10900.-
9–11 , 11–13ธ.ค.58      11900.-

 

 ทัวร์เวียดนาม VIETNAM ROMANTIC SAPA

เที่ยวเวียดนาม รหัส VJ-L90-VIETNAM_SAPA_AUG-DEC

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์เวียดนาม : กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)-ฮานอย
วัดหง็อกเซิน-สะพานแสงอาทิตย์-ช้อปปิ้ง-ฮานอย- ลาวไก- ซาปา
หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village –ชมสะพานหวาย-หมู่บ้านชาวเขา ทาวัน
(Tavan Village) - ชมการเต้นรำของโม้ง-โบสถ์เก่าซาปา-ตลาดชาวเขาซาปา
ซาปา-เขาฮามลอง-–ลาวไก- ฮานอย ช้อปปิ้ง 36สาย-ฮานอย
สุสานโฮจิมินห์- ทำเนียบประธานาธิบดี- เจดีย์เสาเดียว-สนามบินนอยไบ

ทัวร์เวียดนามราคาถูก แพคเกจทัวร์เวียดนาม โดย สายการบิน VIETJET AIR
กำหนดเดินทาง

12-15ส.ค.58      9999.-
2428ก.ย.58      13900.-
15-18ต.ค.58      13900.-
5-8พ.ย.58      13900.-
4-5ธ.ค.58      14900.-
24-2ธ.ค.58      13900.- 

 ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา 4 วัน

เที่ยวเวียดนาม รหัส VJ-L150-PRO_HAN_SAPA_SEP-NOV

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์เวียดนาม : กรุงเทพฯ - ฮานอย
ถนน 36 สาย - ฮานอย – บ้านพักลุงโฮ – ทำเนียบประธานาธิบดี
วัดเจดีเสาเดียว -  ซาปา-น้ำตกซิลเวอร์ -ถนนคนเดินซาปา LOVE MARKET
ซาปา – ภูเขาปากกมังกร – หมู่บ้านชาวเขากั๊ต กั๊ต – ฮานอย
ฮานอย-จตุรัสบาดิงห์ – สุสานโฮจิมินห์ -กรุงเทพฯ

ทัวร์เวียดนามราคาถูก แพคเกจทัวร์เวียดนาม โดย สายการบิน VIETJET AIR
กำหนดเดินทาง

10-13ก.ย.58      10999.-
8-11ต.ค.58      10999.-
22-25ต.ค.58      11999.-
26–29พ.ย.58      10999.-
 

 ทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด 4 วัน

เที่ยวเวียดนาม รหัส DD-L121-DALAT_OCT-MAR16

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์เวียดนาม : กรุงเทพฯ-โฮจิมินห์ซิตี้–อุโมงค์กู่จี
ล่องเรือชมทัศนียภาพแม่น้ำไซง่อนยามค่ำคืนพร้อมอาหารเย็น+ชมโชว์บนเรือ           
โฮจิมินห์-ฟานเทียด(มุยเน่)-ทะเลทรายขาว-ทะเลทรายแดง-ชมลำธาร FAIRYSTREAM
ดาลัท-Crazy house-พระราชวังฤดูร้อน-นั่งกระเช้าไฟฟ้า-วัดตั๊กลัม
สวนดอกไม้-ช้อปปิ้งตลาดราตรีดาลัท-ดาลัท-โฮจิมินห์-จัตุรัสโฮจิมินห์
อนุสาวรีย์ประธานาธิบดีโฮจิมินห์-โบสถ์นอร์ธเธอดัม-ช้อปปิ้งตลาดเบนถัน

ทัวร์เวียดนามราคาถูก แพคเกจทัวร์เวียดนาม โดย สายการบิน Nok Air
กำหนดเดินทาง

15-18 ต.ค.58      10900.-
22-25 ต.ค.58      11900.-
29 ต.ค.-1 พ.ย.58      10900.-
12-15 , 26-29 พ.ย.58     10900.-
4-7 , 10-13 , 25-28ธ.ค.58     11900.-
30 ธ.ค.58-2 ม.ค.59      11900.-
8-11 , 22-25 ม.ค.59     10900.-
5-8 ก.พ.59      10900.-
11 ก.พ.-14 มี.ค.59      10900.-
4-7 , 17-20 มี.ค.59      10900.-


 

ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา 4 วัน 3 คืน

เที่ยวเวียดนาม รหัส DD-L13-HANOI_SAPA_DEC-FEB

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์เวียดนาม : กรุงเทพฯ – ฮานอย – วัดเฉินก๊วก
ทะเลสาบตะวันตก – ทะเลสาบคืนดาบ – ช้อปปิ้ง 36 สาย
ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ - ฮานอย – ซาปา - หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village 
เมืองซาปา – ภูเขาห่ามโหร่ง – น้ำตกสีเงิน – ตลาดก๊อกเหลียว COCLEU 
ฮานอย - จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์
ทำเนียบประธานาธิบดี – บ้านพักลุงโฮ – วัดเจดีย์เสาเดียว
พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ – พิพิธภัณฑ์สงคราม – วิหารวรรณกรรม – กรุงเทพฯ

ทัวร์เวียดนามราคาถูก แพคเกจทัวร์เวียดนาม โดย สายการบิน Nok Air
กำหนดเดินทาง

3-6 , 4-7 , 10-13 , 11-14 ธค.58    11500.-
31ธค.–3ม.ค.59      13900.-
1–4ม.ค.59      13900.-
5–8 , 19 – 22กพ.59      11500.-


 

 

 ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง นิงบิงห์ 4 วัน

เที่ยวเวียดนาม รหัส DD-L121-HAN_4D3N_DEC-MAR16

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์เวียดนาม : กรุงเทพฯ-กรุงฮานอย
ทะเลสาบตะวันตก-วัดเตริ๋นก๊วก-นิงบิงห์-ชมวัด BAI DINH
(วัดที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนาม)-นิงบิงห์-ล่องเรือการะจาดชมถ้ำตามก๊ก
(TAM COC)-พระราชวัง HOA LU-ฮาลอง-ร้านยา-ตลาดราตรีฮาลอง
ล่องอ่าวฮาลอง-ถ้ำนางฟ้า-หมู่บ้านชาวประมง-ฮานอย-ร้านหยก
ทะเลสาบคืนดาบ-สะพานแสงอาทิตย์-วัดหงอกเซิน-ชมระบำหุ่นกระบอกน้ำ
ฮานอย-ชมสุสานประธานาธิบดีโฮจิมินทร์-ทำเนียบประธานาธิบดี
วัดเจดีย์เสาเดียว-พิพิธภัณฑ์โฮจิมินทร์-วัดแห่งวรรณกรรม-ถนน36สาย

ทัวร์เวียดนามราคาถูก แพคเกจทัวร์เวียดนาม โดย สายการบิน Nok Air
กำหนดเดินทาง

3-6 , 4-7 , 10-13 , 11-14ธ.ค.58    11900.-
17-20ธ.ค.58      10900.-
31 ธ.ค.58-3ม.ค. 58      11900.-
1-4ม.ค.59      11900.-
8-11 , 22-25ม.ค.59      10900.-
5-8ก.พ.59      10900.-
3-6 , 17-20 , 18-21มี.ค.59     10900.-


 

 ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลองเบย์ 3วัน 2คืน

ท่องเที่ยวเวียดนาม รหัส FD-L47-HAN_HAL_OCT-NOV

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์เวียดนาม : สนามบินดอนเมือง ฮานอย
วิหารวรรณกรรม ฮาลองไนท์มาร์เก็ต   ล่องอ่าวฮาลองเบย์ ถ้ำนางฟ้า
ฮาลอง ฮานอย ทะเลสาบคืนดาบ วัดหง๊อกเซิน ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ 
ช้อปปิ้งถนน 36 สาย ฮานอย ดอนเมือง กรุงเทพฯ   
                                                    

ทัวร์เวียดนามราคาถูก แพคเกจทัวร์เวียดนาม โดยสายการบิน AIR ASIA
กำหนดเดินทาง

17-19 ต.ค.58        9888.-
21-23 พ.ย.58        9888.-


 

 

 ทัวร์เวียดนาม เหนือ ฮานอย ซาปา ฮาลอง นิงบิงห์ 4 วัน

เที่ยวเวียดนาม รหัส DD-L121-HAN_NINGPING_DEC-MAR16

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์เวียดนาม : กรุงเทพฯ-กรุงฮานอย-ลาวไก-ซาปา
ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-ชมน้ำตกสีเงิน-ตลาดซาปา-ชมทิวทัศน์เขาฮามลอง
สะพานหวาย(TAVAN VILLAGE)-ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน-ฮานอย
ฮานอย-นิงบิงห์-ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก (TAM COC)-ฮาลอง-ร้านยา
ตลาดราตรีฮาลอง-ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง-ถ้ำนางฟ้า
หมู่บ้านชาวประมง-ฮานอย-ร้านหยก-ถนน36สาย-กรุงเทพฯ

ทัวร์เวียดนามราคาถูก แพคเกจทัวร์เวียดนาม โดย สายการบิน Nok Air
กำหนดเดินทาง

3-6 , 4-7 , 10-13 , 11-14 ธ.ค.58    12900.-
17-20 ธ.ค.58      11900.-
31 ธ.ค.58-3 ม.ค.59      12900.-
1-4 ม.ค.59      12900.-
8-11 , 22-25 ม.ค.59     11900.-
5-8 ก.พ.59      11900.-
3-6 , 17-20 , 18-21 มี.ค.59     11900.- 

 ทัวร์เวียดนาม ฮานอย–ฮาลอง 3 วัน 2 คืน

ท่องเที่ยวเวียดนาม รหัส VN-L13-HAN_3D_AUG-SEP

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์เวียดนาม : กรุงเทพฯ – ฮานอย – ฮาลอง
ไนท์มาเก็ตฮาลอง – ฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ – ช้อปปิ้ง 36 สาย
ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ - ฮานอย - จัตุรัสบาดิงห์ - สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์
ทำเนียบประธานาธิบดี – วัดเจดีย์เสาเดียว – พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์
วิหารวรรณกรรม – วัดเฉินก๊วก – ทะเลสาบตะวันตก – กรุงเทพฯ
                              
ทัวร์เวียดนามราคาถูก แพคเกจทัวร์เวียดนาม โดยสายการบิน Vietnam Airlines
กำหนดเดินทาง

7-9 , 8-10 , 15-17 , 21-23 , 22-24 ส.ค58        9800.-
28-30 , 29-31 ส.ค.58                 9800.-
14-16 ส.ค.58      9900.-
24-26 ส.ค.58      11900.-
4-6 , 5-7 , 11-13 , 12-14 , 18-20 , 19-21 , 25-27 , 26-28ก.ย.58  9800.-
2-4 , 3 -5 , 9-11 , 10-12 , 16-18 , 17-19   9800.-
30ก.ย.-1 พย.58      9800.-
31ก.ย.-2 พย. 58      9800.-
6-8 , 7 -9 , 13-15 , 14-16 , 20-22 , 21-23 , 27-29 , 28-30พย.58  9800.-

 

 

 ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา 4วัน3คืน

เที่ยวเวียดนาม รหัส VJ-L150-HAN_SAPA4D_SEP-JAN

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์เวียดนาม : กรุงเทพฯ - ฮานอย – ลาวไก
ซาปา-น้ำตกซิลเวอร์-หุบเขาปากมังกร- หมู่บ้านชาวเขากัตกัต
หมู่บ้านชาวเขาตาฟาน - ถนนคนเดินซาปา LOVE MARKET
ซาปา –ฮานอย – ซิตี้ทัวร์ - ถนน 36 สาย (ช้อปปิ้ง)
ฮานอย-จตุรัสบาดิงห์ – สุสานโฮจิมินห์ -กรุงเทพฯ

ทัวร์เวียดนามราคาถูก แพคเกจทัวร์เวียดนาม โดย สายการบิน VIETJET AIR
กำหนดเดินทาง

24-27ก.ย.58      12999.-
22–25ต.ค.58      14999.-
12-15พ.ย.58      12999.-
4–7 , 5–8 , 10–13ธ.ค.58     14999.-
24-27ธ.ค.58      12999.-
31ธ.ค.–3ม.ค.59      15999.-
1–4 ม.ค.59      15999.- 


 

 

ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา 4 วัน

เที่ยวเวียดนาม รหัส QR-L150-HAN_SAPA_SEP-APR

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์เวียดนาม : กรุงเทพฯ-ฮานอย – ถนน 36 สาย
โชว์หุ่นกระบอกน้ำ - ฮานอย -  ลาวไก -  HAM RONG MOUNTAIN
จัตุรัสใจกลางเมือง – ซาปา - น้ำตกเงิน – หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกี๊ต
หรือ หมู่บ้านตาฟาน -  ฮานอย  - จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานลุงโฮ
บ้านพัก ธรรมเนียบรัฐบาล – เจดีย์เสาเดียว – กรุงเทพฯ   
 

ทัวร์เวียดนามราคาถูก แพคเกจทัวร์เวียดนาม โดย สายการบิน QATAR AIRWAYS
กำหนดเดินทาง

29สค.–1กย.58      12555.-
5–9 ก.ย.58      12555.-
3–6 , 10–13 , 17–20 ต.ค.58     12555.-
31ตค.–3พย.58      12555.-
14–17 , 21–24 พ.ย.58     12555.-
5–8 , 7–10 ธ.ค.58      13555.-
12–15 , 19–22 , 26–29 ธ.ค.58     12555.-
9–12 , 16–19 ม.ค.59     12555.-
30ม.ค –2ก.พ.59      12555.-
6–9 , 13–16ก.พ.59      12555.-
20–23ก.พ.59      13555.-
27ก.พ.–1มี.ค.59      12555.-
5–8 , 12–15 , 19–22 , 26–29มี.ค.59    12555.-
2–5เม.ย.59      12555.-
9-12 , 10-13เม.ย.59     14555.-
16–19 , 23–26เม.ย.59     12555.-
30เม.ย.–3พ.ค.59      13555.- 


 


 

 

 ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง นิงห์บินห์ 4 วัน

เที่ยวเวียดนาม รหัส QR-L150-HAN_HAL_NIN_SEP-APR

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์เวียดนาม : สุวรรณภูมิ–ฮานอย-นิงบิงห์
ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก ( TAM COC )-พระราชวัง HOA LU-ฮาลอง
ชมตลาดราตรีฮาลอง-อ่าวฮาลอง-ถ้ำนางฟ้า-หมู่บ้านชาวประมง-ฮานอย
ทะเลสาบคืนดาบ-ช้อปถนน 36 สาย - โชว์หุ่นกระบอกน้ำ - จัตุรัสบาดิงห์ 
สุสานลุงโฮ – บ้านพัก ธรรมเนียบรัฐบาล – เจดีย์เสาเดียว – กรุงเทพฯ  
  

ทัวร์เวียดนามราคาถูก แพคเกจทัวร์เวียดนาม โดย สายการบิน QATAR AIRWAYS
กำหนดเดินทาง

19–22 , 26–29 ก.ย.58     12555.-
31ตค.–3พย.58      12555.-
28พ.ย.–1ธ.ค.58      12555.-
7–10 ธ.ค.58      13555.-
12–15 ธ.ค.58      12555.-
28–31 ธ.ค.58      14555.-
9–12 , 16–19 ม.ค.59     12555.-
30ม.ค.–2ก.พ.59      12555.-
6–9 , 13–16 ก.พ.59      12555.-
20–23 ก.พ.59      13555.-
27ก.พ.–1มี.ค.59     12555.-
5–8 , 12–15 , 19–22 , 26–29มี.ค.59    12555.-
2–5เม.ย.59      13555.-
9-12 , 10-13เม.ย.59     14555.-
16–19 , 23–26เม.ย.59     12555.-
30เม.ย.–3พ.ค.59      13555.-  


 

ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง นิงห์บิงห์

เที่ยวเวียดนาม รหัส DD-L13-HANOI_NIN_DEC-JAN

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์เวียดนาม : กรุงเทพฯ – ฮานอย
วิหารวรรณกรรม – ฮาลอง – ไนท์มาเก็ตฮาลอง  
ฮาลอง – ชมถ้ำนางฟ้า – ฮาลองบก (นิงบิงห์)
ล่องเรือฮาลองบก – ถ้ำตามก๊ก – ฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ
วันหงอกเซิน – ถนน 36 สายเก่า – ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ
ฮานอย - จัตุรัสบาดิงห์ - สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์
ทำเนียบประธานาธิบดี – วัดเจดีย์เสาเดียว – พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์
วัดเฉินก๊วก – ทะเลสาบตะวันตก – กรุงเทพฯ

ทัวร์เวียดนามราคาถูก แพคเกจทัวร์เวียดนาม โดย สายการบิน Nok Air
กำหนดเดินทาง

3-6 , 4-7 , 10-13 , 11-14ธ.ค.58    12900.-
31 ธ.ค.-3 ม.ค.59       13900.-
1-4 ม.ค.59      13900.-


 

ทัวร์เวียดนาม ฮานอย – ซาปา 4 วัน 3 คืน

ท่องเที่ยวเวียดนาม รหัส VN-L13-HAN_SAPA4D_AUG-NOV

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์เวียดนาม : กรุงเทพฯ – ฮานอย – วัดเฉินก๊วก
ทะเลสาบตะวันตก – ทะเลสาบคืนดาบ – ช้อปปิ้ง 36 สาย - ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ
ฮานอย – ซาปา - หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village - เมืองซาปา
ภูเขาห่ามโหร่ง – น้ำตกสีเงิน – ตลาดก๊อกเหลียว COCLEU – ฮานอย
จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์ – ทำเนียบประธานาธิบดี
บ้านพักลุงโฮ – วัดเจดีย์เสาเดียว – พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์  - พิพิธภัณฑ์สงคราม
วิหารวรรณกรรม – กรุงเทพฯ
                              
ทัวร์เวียดนามราคาถูก แพคเกจทัวร์เวียดนาม โดยสายการบิน Vietnam Airlines
กำหนดเดินทาง

6-9 , 7-10 , 8-11 , 13-16 , 14-17 , 15-18ส.ค.58   11900.-
20-23 , 21-24 , 22-25 , 27-30 , 28-31ส.ค.58   11900.-
29ส.ค.-1กย.58       11900.-
21 - 24 ส.ค 58       13900.-
3-6 , 4-7 , 5-8 , 10-13 , 11-14 , 12-15 , 17-20ก.ย.58  11900.-
18-21 , 19-22 ,  24-27 , 25-28 , 26-29 ก.ย.58   11900.-
8-11 / 9-12 /10 -13 / 15-18 / 16-19 / 17-20ต.ค.58  11900.-
29ต.ค.-1 พ.ย.58      11900.-
30ต.ค.-2 พ.ย.58      11900.-
31ต.ค.-3 พ.ย.58      11900.-
5-8 , 6-9 , 7-10 , 12-15 , 13-16 , 14-17พ.ย.58   11900.- 
19-22 , 20-23 , 21-24 , 26 -29 , 27-30พ.ย.58   11900.-
28พ.ย.-1ธค.58     11900.- 

 

 ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง นิงห์บินห์ 4 วัน

เที่ยวเวียดนาม รหัส VJ-L150-HAN_HAL_NIN_OCT-DEC

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์เวียดนาม : สุวรรณภูมิ–ฮานอย
ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก ( TAM COC )-พระราชวัง HOA LU-ฮาลอง
ชมตลาดราตรีฮาลอง-อ่าวฮาลอง-ถ้ำนางฟ้า-หมู่บ้านชาวประมง-ฮานอย
ทะเลสาบคืนดาบ-ช้อปถนน 36 สาย-โชว์หุ่นกระบอกน้ำ
ฮานอย-สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์-วิหารวรรณกรรม-สุวรรณภุมิ

ทัวร์เวียดนามราคาถูก แพคเกจทัวร์เวียดนาม โดย สายการบิน VIETJET AIR
กำหนดเดินทาง

22–25ต.ค.58      14999.-
4–7 , 5–8 , 10–13ธ.ค.58     14999.-
24-27ธ.ค.58      12999.-
31ธ.ค.–3ม.ค.59      15999.-
1–4ม.ค.59      15999.- 

ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา 4 วัน 3 คืน

ท่องเที่ยวเวียดนาม รหัส QR-L03-HAN_SAPA_SEP-DEC

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์เวียดนาม : สนามบินสุวรรณภูมิ-ฮานอย
วัดหง็อกเซิน-ทะเลสาบคืนดาบ-ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ-ช้อปปิ้งถนน 36 สาย                                     
ซาปา – Cat Cat Village – ภูเขาฮัมรอง – Love Market         
Silver Water Fall - Coc Leu Market – ฮานอย - สุสานโฮจิมินห์ 
เจดีย์เสาเดียว – วัดเฉินก๊วก –วิหารวรรณกรรม -  กรุงเทพฯ  
                                                                        
                                                                                                                        
ทัวร์เวียดนามราคาถูก แพคเกจทัวร์เวียดนาม โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS
กำหนดเดินทาง

10–13ก.ย.58      13900.-
8-11 , 15–18 , 20–23ต.ค.58     13900.-
5–8พ.ย.58      13900.-
3-6 , 14–17 , 17–20ธ.ค.58     13900.-
5–08 , 24–27ธ.ค.58     15900.-
30ธ.ค.58–2ม.ค.59      16900.- 


  

 ทัวร์เวียดนาม ฮานอย – ฮาลอง – นิงห์บิงห์

ท่องเที่ยวเวียดนาม รหัส VN-L13-HAN_NIN4D_AUG-NOV

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์เวียดนาม : กรุงเทพ – ฮานอย - ฮาลอง – ไนท์มาเก็ต
ฮาลอง – ชมถ้ำนางฟ้า – ฮาลองบก (นิงบิงห์) – ถ้ำตามก๊ก – ฮานอย
ทะเลสาบคืนดาบ – วันหงอกเซิน – ถนน 36 สายเก่า – ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ
ฮานอย - จัตุรัสบาดิงห์ - สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์ – ทำเนียบประธานาธิบดี
วัดเจดีย์เสาเดียว – พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ – วิหารวรรณกรรม – วัดเฉินก๊วก
ทะเลสาบตะวันตก – กรุงเทพฯ
                              
ทัวร์เวียดนามราคาถูก แพคเกจทัวร์เวียดนาม โดยสายการบิน Vietnam Airlines
กำหนดเดินทาง

6-9 , 7-103 , 8-113 , 13-163 , 14-173 , 15-183ส.ค.58   12900.-
20-233 , 21-243 , 22-253 , 27-30 , 28-31ส.ค.58   12900.-
29ส.ค.-1กย.58       12900.-
3-6 , 4-7 , 5-8 , 10-13 , 11-14 , 12-15 , 17-20กย.58   12900.-
18-21 , 19-22 , 24-27 , 25-28 , 26-29ก.ย.58   12900.-
8-11 , 9-12 , 10 -13 , 15-18 , 16-19 , 17-20ต.ค.58  12900.-
29ต.ค.-1พ.ย.58      12900.-
30ต.ค.-2พย.58      12900.-
31ต.ค.-3พย.58      12900.-
5-8 , 6-9 , 7-10 , 12-15 , 13-16 , 14-17 , 19-22พย.58  12900.-
20-23 , 21-24 , 26 -29 , 27-30พย.58    12900.-
28พย.-1ธค.58      12900.-

 


 

 

 ทัวร์เวียดนาม เชียร์บอลโลก ระหว่าง เวียดนาม VS ไทย

ท่องเที่ยวเวียดนาม รหัส VN-L155-HANOI_OCT

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์เวียดนาม :  กรุงเทพฯ-ฮานอย
บุฟเฟต์นานาชาติ-ทำเนียบประธานาธิบดี-บ้านลุงโฮ
วัดเจดีย์เสาเดียว-เชียร์บอลไทย-นินห์บินห์-ล่องเรือฮาลองบก
ถนนสามสิบหกสาย-โชว์หุ่นกระบอกน้ำ
วิหารวรรณกรรม-กรุงเทพฯ
                              
ทัวร์เวียดนามราคาถูก แพคเกจทัวร์เวียดนาม โดยสายการบิน Vietnam Airlines
กำหนดเดินทาง

12-15ต.ค.58    17900.- 


  

 ทัวร์เวียดนาม  VIETNAM ROMANTIC SAPA

เที่ยวเวียดนาม รหัส QR-L90- VIETNAM_SAPA_AUG-SEP

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์เวียดนาม : กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)-ฮานอย
วัดหง็อกเซิน-สะพานแสงอาทิตย์-ช้อปปิ้ง-ฮานอย- ลาวไก- ซาปา
หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village –ชมสะพานหวาย-หมู่บ้านชาวเขา ทาวัน
(Tavan Village) - ชมการเต้นรำของโม้ง-โบสถ์เก่าซาปา-ตลาดชาวเขาซาปา
ซาปา-เขาฮามลอง-–ลาวไก- ฮานอย ช้อปปิ้ง 36สาย-ฮานอย
สุสานโฮจิมินห์- ทำเนียบประธานาธิบดี- เจดีย์เสาเดียว-สนามบินนอยไบ

ทัวร์เวียดนามราคาถูก แพคเกจทัวร์เวียดนาม โดย สายการบิน Qatar airways
กำหนดเดินทาง

20-23 , 27-30ส.ค.58     13900.-
10-13ก.ย.58      13900.-

 

 

 ทัวร์เวียดนาม CHANG THAI FIGHTING 

ท่องเที่ยวเวียดนาม รหัส VN-L60-CHANG_THAI_FIGHTING

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์เวียดนาม : กรุงเทพฯ – ฮานอย
สุสานโฮจิมินห์ – ทำเนียบประธานาธิบดี – ถนน 36 สาย
ชมการแข่งขันฟุตบอล เวียดนาม VS ไทย - จัตุรัส บาดิงห์
พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ – วัดเจดีย์เสาเดียว – กรุงเทพฯ 
                              
ทัวร์เวียดนามราคาถูก แพคเกจทัวร์เวียดนาม โดยสายการบิน Vietnam Airlines
กำหนดเดินทาง

12-14ต.ค.58     18900.- 


 
 ทัวร์เวียดนาม SOUTH  VIETNAM - DALAT

เที่ยวเวียดนาม รหัส VJ-L90- VIETNAM_DALAT_SEP-OCT

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์เวียดนาม : กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)-นครโฮจิมินห์
ล่องเรือชมแม่น้ำไซ่ง่อน-โบสถ์นอร์ทเทรอดาม-ศาลาไปรษณีย์กลาง
พิพิธภัณฑ์สงคราม-สู่เมืองมุยเน่-ท่าเรือมุยเน่-ทะเลทรายแดง-ทะเลทรายขาว
ลำธาร FAIRY STREAM-ดาลัด-บ้านเพี้ยน-นั่งกระเช้าไฟฟ้า-พระราชวังฤดูร้อน
สวนดอกไม้เมืองหนาว-โบสถ์Domain Marie-น้ำตกดาทันลา (นั่งรถราง)
ดาลัด-นครโฮจิมินห์-ตลาดเบนทัน กรุงเทพฯ

ทัวร์เวียดนามราคาถูก แพคเกจทัวร์เวียดนาม โดย สายการบิน VIETJET AIR
กำหนดเดินทาง

3-7ก.ย.58      16900.-
1-5ต.ค.58      16900.-


 

 ทัวร์เวียดนาม เที่ยวครบ...เวียดนาม เหนือ-กลาง-ใต้

ท่องเที่ยวเวียดนาม รหัส VN-L13-GRAND_AUG-SEP

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์เวียดนาม : กรุงเทพฯ – ฮานอย – ฮาลอง
ไนท์มาเก็ตฮาลอง – ฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ – ช้อปปิ้ง 36 สาย
ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ - ฮานอย - จัตุรัสบาดิงห์ - สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์
ทำเนียบประธานาธิบดี – วัดเจดีย์เสาเดียว – พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ – วิหารวรรณกรรม 
เว้ – พระราชวังโบราณ – วัดเจดีย์เทียนหมู่ – แม่น้ำหอม – สุสานกษัตริย์ไคดินห์
เมืองโบราณฮอยอัน - ฮอยอัน –โฮจิมินห์ - โบสถ์นอร์เธอร์ดาม
กรมไปรษณีย์กลาง – ศาลาว่าการนครโฮจิมินห์ – ล่องเรือชมแม่น้ำไซง่อน 
นครโฮจิมินห์ – อุโมงค์กู๋จี – พิพิธภัณฑ์สงคราม – ตลาดเบนถัน – กรุงเทพฯ

ทัวร์เวียดนามราคาถูก แพคเกจทัวร์เวียดนาม โดยสายการบิน Vietnam Airlines
กำหนดเดินทาง

4-9 , 11-16 , 18-23 , 25-30สค.58     22500.-
1–6 , 8-13 , 15-20 , 22-27กย.58       22500.-


 

 ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง 3วัน 2 คืน

ท่องเที่ยวเวียดนาม รหัส QR-L03-HAN_JUN-AUG

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์เวียดนาม : สนามบินสุวรรณภูมิ - ฮานอย
ฮาลองไนท์มาร์เก็ต - ล่องเรือฮาลองเบย์ – ถ้ำด่งเทียนคุง - ทะเลสาบคืนดาบ
วัดหง๊อกเซิน - ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ - วัดเฉินก๊วก 
สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์ - วัดเจดีย์เสาเดียว – วิหารวรรณกรรม   
                                                                       
                                                                        
ทัวร์เวียดนามราคาถูก แพคเกจทัวร์เวียดนาม โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS
กำหนดเดินทาง

14–16 , 21–23ส.ค.58     10900.-


 

 ทัวร์เวียดนาม ซาปา จ่างอาน  ฮานอย 4วัน3คืน

ท่องเที่ยวเวียดนาม รหัส FD-L47-HAN_SAPA_AUG-DEC

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์เวียดนาม : สนามบินดอนเมือง – ฮานอย – ซาปา
ซาปา  ฮาร์มยอน   เลากาย ฮานอย  ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ  ฮานอย 
นิงห์บินห์ จ่างอาน เมืองเก่าฮวาลือ วัดบ๋ายดิงห์  วัดเฉินกว๊ก ช้อปปิ้ง36สาย 
ฮานอย  สนามบินดอนเมือง  กรุงเทพฯ  
                                                  

ทัวร์เวียดนามราคาถูก แพคเกจทัวร์เวียดนาม โดยสายการบิน  AIR ASIA
กำหนดเดินทาง

27-30สค.58                          11888.-
17-20 , 24-27ก.ย.58            11888.-
1-4 , 8-11 , 15-19ต.ค.58     11888.-
22-25ต.ค.58                         14888.-
29ต.ค.-1พ.ย.58                    11888.-
12-15 , 26-29พ.ย.58           11888.-


 

 

 

 ทัวร์เวียดนาม ฮานอย – ฮาลอง 3 วัน 2 คืน

ท่องเที่ยวเวียดนาม รหัส QR-L92-HAN_HAL_AUG-SEP

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์เวียดนาม : กรุงเทพ – ฮานอย – ฮาลอง
อ่าวฮาลองเบย์ – ชมถ้ำสวรรค์ – ล่องเรือชมวิวพร้อมรับประทานอาหารทะเล
แวะร้านสินค้าพื้นเมือง - เมืองฮานอย - อิสระช้อบปิ้งถนน 36 สาย
ชมระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ - ฮานอย – สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์
ทำเนียบประธานาธิบดี – พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ - ชมวัดเจดีย์เสาเดียว – กรุงเทพ           
                                                  
                                                                        
ทัวร์เวียดนามราคาถูก แพคเกจทัวร์เวียดนาม โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS
กำหนดเดินทาง

14-16 , 28-30ส.ค.58     11900.-
11-13 , 25-27ก.ย.58     11900.-


 

 ทัวร์เวียดนาม ฮานอย–ฮาลอง–นิงบิงห์ 4 วัน 3 คืน

ท่องเที่ยวเวียดนาม รหัส QR-L92-HAN_30JUL-2AUG

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์เวียดนาม : กรุงเทพ – ฮานอย – ฮาลอง
ไนท์มาร์เก็ต - อ่าวฮาลองเบย์ – ชมถ้ำสวรรค์
ล่องเรือชมวิวพร้อมรับประทานอาหารทะเล – แวะร้านสินค้าพื้นเมือง
นิงห์บิงห์ – ล่องเรือฮาลองบก – ถ้ำตำก๊อก – ฮานอย
ช้อปปิ้งถนน 36 สายเก่า - ชมการแสดงระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ
ฮานอย – สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์ – ทำเนียบประธานาธิบดี
พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์  - ชมวัดเจดีย์เสาเดียว - กรุงเทพฯ

                                                                                                                        
ทัวร์เวียดนามราคาถูก แพคเกจทัวร์เวียดนาม โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS
กำหนดเดินทาง

30ก.ค.-2ส.ค.58      13900.-


 

 

 ทัวร์เวียดนาม ฮานอย นิงห์บิงห์

ท่องเที่ยวเวียดนาม รหัส QR-L03-HAN_NONGPING4D_JUN-DEC

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์เวียดนาม : สนามบินสุวรรณภูมิ - ฮานอย
ฮาลอง - ล่องเรือฮาลองเบย์ – ถ้ำด่งเทียนคุง – นิงห์บิงห์                              
นิงห์บิงห์ – ล่องเรือฮาลองบก – ถ้ำตำก๊อก – ทะเลสาบคืนดาบ
ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ – ช้อปปิ้งถนน 36 สาย - ฮานอย
สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์ – วัดเจดีย์เสาเดียว – กรุงเทพ    
                                                                        
                                                                        
ทัวร์เวียดนามราคาถูก แพคเกจทัวร์เวียดนาม โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS
กำหนดเดินทาง

8-11 , 12-15 , 20-23ส.ค.58        12900.-
10-13ก.ย.58                                  13900.-
6-8-11 , 15-18 , 20-23ต.ค.58     13900.-
5-8พ.ย.58                                      13900.-
3-6 , 14-17 , 17-20ธ.ค.58           13900.-
24-27ธ.ค.58                                  15900.-
30ธ.ค.-2ม.ค.58                              16900.- 

ทัวร์เวียดนาม ฮานอย - ฮาลอง 4 วัน 3 คืน

ท่องเที่ยวเวียดนาม รหัส BL-L27-VN001_APR-JAN

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์เวียดนาม : กรุงเทพฯ – ฮานอย
สุสานโฮจิมินห์ – บ้านโฮจิมินห์ – พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์  – เจดีย์เสาเดียว
Tran Quoc Pagoda – เดินทางสู่ฮาลอง - ล่องอ่าวฮาลอง – ถ้ำนางฟ้า
เมืองไฮดวง – ฮานอย  - ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหง็อกเซิน
ช้อปปิ้งตลาดย่านการค้า 36 สาย– หุ่นกระบอกน้ำ - ฮานอย – กรุงเทพฯ

ทัวร์เวียดนามราคาถูก แพคเกจทัวร์เวียดนาม โดยสายการบิน JETSTAR AIRWAYS
กำหนดเดินทาง

12 - 15 ส.ค.58                                   10999.-
17 - 20 , 24 - 27 ก.ย.58                     9999.-
1 - 4 , 8 - 11 ต.ค.58                           10999.-
22 - 25 ต.ค.58                                   12999.-
5 - 8 , 19 - 22 พ.ย.58                        10999.-
4 - 7 , 10 - 13ธ.ค.58                         12999.-
31 ธ.ค. - 03 ม.ค. 59                           12999.-

ดาวน์โหลดรายละเอียด


 

 ทัวร์เวียดนาม VIETNAM ROMANTIC SAPA

ท่องเที่ยวเวียดนาม รหัส QR-L90-ROMAN_SAPA_JUN-SEP

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์เวียดนาม : กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)-ฮานอย
วัดหง็อกเซิน-สะพานแสงอาทิตย์-ช้อปปิ้ง - ฮานอย- ลาวไก- ซาปา
หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village –ชมสะพานหวาย-หมู่บ้านชาวเขา ทาวัน
ชมการเต้นรำของโม้ง-โบสถ์เก่าซาปา -ตลาดชาวเขาซาปา
ซาปา-เขาฮามลอง-–ลาวไก- ฮานอย ช้อปปิ้ง 36สาย                   
ฮานอย-สุสานโฮจิมินห์- ทำเนียบประธานาธิบดี- เจดีย์เสาเดียว
สนามบินนอยไบ -กรุงเทพฯ
                             
                                                                        
ทัวร์เวียดนามราคาถูก แพคเกจทัวร์เวียดนาม โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS
กำหนดเดินทาง

20-23,27-30 ส.ค.58     13900.-

10-13 ก.ย.58               13900.-

11-14,25-28 มิ.ย.58     12900.- sold out

09-12,16-19 ก.ค.58     13900.- sold out


 

 

 ทัวร์เวียดนาม VIETNAM ROMANTIC SAPA

ท่องเที่ยวเวียดนาม รหัส VJ-L90-SAPA_HAN_JUL-DEC

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์เวียดนาม : กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)-ฮานอย
วัดหง็อกเซิน-สะพานแสงอาทิตย์-ช้อปปิ้ง-ฮานอย- ลาวไก- ซาปา
หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village –ชมสะพานหวาย-หมู่บ้านชาวเขา
ทาวัน (Tavan Village) - ชมการเต้นรำของโม้ง-โบสถ์เก่าซาปา
ตลาดชาวเขาซาปา-ซาปา-เขาฮามลอง-–ลาวไก- ฮานอย ช้อปปิ้ง 36สาย                   
ฮานอย-สุสานโฮจิมินห์- ทำเนียบประธานาธิบดี- เจดีย์เสาเดียว
สนามบินนอยไบ -กรุงเทพฯ
                                                                                                                        
ทัวร์เวียดนามราคาถูก แพคเกจทัวร์เวียดนาม โดยสายการบิน  VietJetAir
กำหนดเดินทาง

12-15 ส.ค.58       13900.-
24-28 ก.ย.58       13900.-
15-18 ต.ค.58      13900.-
22-26 ต.ค.58       14900.-
5-8 พ.ย.58           13900.-
4-7 ธ.ค.58           14900.-
24-27 ธ.ค.58       13900.-


 

 

 ทัวร์เวียดนาม VIETNAM WOW DALAT

ท่องเที่ยวเวียดนาม รหัส VJ-L90-WOW_DALAT_AUG-DEC

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์เวียดนาม : กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)-นครโฮจิมินห์
เมืองมุยเน่-ท่าเรือมุยเน่-ทะเลทรายแดง-ทะเลทรายขาว
ลำธาร FAIRY STREAM-ดาลัด-บ้านเพี้ยน-นั่งกระเช้าไฟฟ้า
พระราชวังฤดูร้อน-สวนดอกไม้เมืองหนาว-น้ำตกดาทันลา (นั่งรถราง)
ดาลัด-นครโฮจิมินห์-โบสถ์นอร์ทเทรอดาม-ศาลาไปรษณีย์กลาง
ตลาดเบนทัน กรุงเทพฯ
                                                                                  
ทัวร์เวียดนามราคาถูก แพคเกจทัวร์เวียดนาม โดยสายการบิน  VietJetAir
กำหนดเดินทาง

13-16 ส.ค.58                 14900.-
3-7 , 17-20 ก.ย.58        
13900.-
1-5 ต.ค.58                     
13900.-
22-25,23-26 ต.ค.58    
14900.-
12-15,26-29 พ.ย.58    
14900.-
5-8 , 10-13 ธ.ค.58       15900.-


 

 

ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลองเบย์ 3วัน 2คืน

ท่องเที่ยวเวียดนาม รหัส TG-L47-HANOI_HALONG_MAY-JUN

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์เวียดนาม : สุวรรณภูมิ ฮานอย วิหารวรรณกรรม
ฮาลอง ไนท์มาร์เก็ต - ล่องอ่าวฮาลองเบย์ ถ้ำนางฟ้า ฮาลอง ฮานอย
ทะเลสาบคืนดาบ วัดหง๊อกเซิน - ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ ช้อปปิ้งถนน 36 สาย                   
สุสานโฮจิมินห์ ทำเนียบประธานาธิบดี บ้านลุงโฮ เจดีย์เสาเดี่ยว 
ทะเลสาบตะวันตก เจดีย์วัดเฉินก๊วก  ฮานอย สุวรรณภูมิ 
         

ทัวร์เวียดนามราคาถูก แพคเกจทัวร์เวียดนาม โดยสายการบิน THAI AIRWAYS
กำหนดเดินทาง

22-24 พ.ค.58        12888.-
30พ.ค-1มิ.ย.58      12888.- 

ดาวน์โหลดรายละเอียด
 

ทัวร์เวียดนาม โฮจิมินส์ มุยเน่ ดาลัด 4 วัน 3 คืน

เที่ยวเวียดนาม รหัส VJ-L110-SGN_DLI_MUINE_MAY-OCT

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์เวียดนาม : กรุงเทพฯ-นครโฮจิมินห์-มุยเน่
มุยเน่-ทะเลทรายแดง-ลำธาร FAIRY STREAM ทะเลทรายขาว-เมือง ดาลัด
Crazy House -นั่งกระเช้าไฟฟ้า-พระราชวังฤดูร้อน-สวนดอกไม้เมืองหนาว
น้ำตกดาทันลา (นั่งรถราง) - ดาลัด-นครโฮจิมินห์-โบสถ์นอร์ทเทรอดาม
ศาลาไปรษณีย์กลาง -ตลาดเบนทัน กรุงเทพฯ

                                                             
ทัวร์บาหลีราคาถูก แพคเกจทัวร์เวียดนาม โดย สายการบิน VietJetAir
กำหนดเดินทาง

29ส.ค.-1ก.ย.58      13900.-
12 – 15ส.ค.58       14900.-
26-29 ก.ย.58         13900.-
8-11ต.ค.58            13900.-
22-25ต.ค.58          15900.-

ดาวน์โหลดรายละเอียด 

 ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลองเบย์ 3 วัน

ท่องเที่ยวเวียดนาม รหัส QR-L31-HAPPY_VN1_JUN-OCT

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์เวียดนาม : กรุงเทพฯ-ฮานอย -ฮาลองเบย์
ช้อบปิ้งตลาดไนท์พลาซ่า - ล่องอ่าวฮาลองเบย์ – ถ้ำด่งเทียนคุง –ฮานอย
ช้อปปิ้งถนน 36 สาย – นั่งรถกอล์ฟไฟฟ้าชมเมืองฮานอย ย่านถนน 36 สาย
การแสดงเชิดหุ่นกระบอกน้ำ - จตุรัสบาติงห์ – สุสานโฮจิมินห์
ทำเนียบประธานาธิบดี -บ้านพักลุงโฮ – เจดีย์เสาเดียว - พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์
วิหารวรรณกรรม

ทัวร์เวียดนามราคาถูก แพคเกจทัวร์เวียดนาม โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS
กำหนดเดินทาง

4-6 , 11-13 , 18-20 , 25-27ก.ย.58    13999.-
2-5 , 9-11 , 16-18 , 23-28ต.ค.58    13999.-
30ต.ค.-1พ.ย.58      13999.-

ดาวน์โหลดรายละเอียด


 

 ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลองบก ฮาลองเบย์ 4 วัน

ท่องเที่ยวเวียดนาม รหัส QR-L31-WOW_VN2_JUN-OCT

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์เวียดนาม : กรุงเทพฯ-ฮานอย -ฮาลองเบย์
ช้อบปิ้งตลาดไนท์พลาซ่า - ล่องอ่าวฮาลองเบย์ – ถ้ำด่งเทียนคุง –นิงบิงห์
นิงห์บิงห์ –วัด Bai Dinh-ล่องเรือฮาลองบก – ถ้ำ Trang An– ฮานอย 
จตุรัสบาติงห์ – สุสานโฮจิมินห์ - ทำเนียบประธานาธิบดี -บ้านพักลุงโฮ
เจดีย์เสาเดียว - วิหารวรรณกรรม- กรุงเทพฯ

ทัวร์เวียดนามราคาถูก แพคเกจทัวร์เวียดนาม โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS
กำหนดเดินทาง

3-6 , 10-13 , 17-20 , 24-27ก.ย.58    14999.-
1-4 , 8-11 , 15-18 , 22-25ต.ค.58    14999.-
29ต.ค.-1พ.ย.58      14999.-

ดาวน์โหลดรายละเอียด
 

 ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา 4 วัน

ท่องเที่ยวเวียดนาม รหัส QR-L31-EXOTIC_VN3_JUN-OCT

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์เวียดนาม : กรุงเทพฯ-ฮานอย-ลาวไก
“รถไฟตู้นอน” - ลาวไก – ซาปา –หมู่บ้านชาวเขา  
หมู่บ้านชาวเขาTavan Village-น้ำตกสีเงิน-ตลาดชายแดนเวียดนามจีน
ฮานอย-กรุงเทพฯ

ทัวร์เวียดนามราคาถูก แพคเกจทัวร์เวียดนาม โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS
กำหนดเดินทาง

3-6 , 10-13 , 17-20 , 24-27ก.ย.58    17900.-
1-4 , 8-11 , 15-18 , 22-25ต.ค.58    17900.-
29ต.ค.-1พ.ย.58      17900.-

ดาวน์โหลดรายละเอียด 

 ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง ซาปา 5 วัน

ท่องเที่ยวเวียดนาม รหัส QR-L31-OH_EXOTIC_VN3_JUN-OCT

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์เวียดนาม : กรุงเทพฯ-ฮานอย-ฮาลอง
ฮาลอง-ล่องอ่าวฮาลอง-ถ้ำนางฟ้า-ฮานอย-ชมการแสดงหุ่นกระบอกน้ำ
รถไฟสู่ลาวไก – ซาปา –หมู่บ้านชาวเขา –ยอดเขาฮามรอง
หมู่บ้านชาวเขาTavan Village-ตลาดชายแดนเวียดนามจีน – ฮานอย         
                                                                         

ทัวร์เวียดนามราคาถูก แพคเกจทัวร์เวียดนาม โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS
กำหนดเดินทาง

3-6 , 10-13 , 17-20 , 24-27ก.ย.58    19900.-
1-4 , 8-11 , 15-18 , 22-25ต.ค.58    19900.-
29ต.ค.-1พ.ย.58      19900.-

ดาวน์โหลดรายละเอียด 

 ทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ มุยเน่  ดาลัด 4วัน

ท่องเที่ยวเวียดนาม รหัส TG-L31-NEW_ROMAN_VN4_JUN-OCT

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์เวียดนาม : กรุงเทพฯ – โฮจิมินห์- อุโมงค์กู๋จี
ฟานเทียด – ทะเลทรายมุยเน่ – Fairly Steam -ดาลัดเต็มวัน
โฮจิมินห์- ตลาดเบนถัน – กรุงเทพ ฯ

ทัวร์เวียดนามราคาถูก แพคเกจทัวร์เวียดนาม โดยสายการบิน THAI AIRWAYS
กำหนดเดินทาง

21-24พ.ค.58      22900.-
29พ.ค.-1มิ.ย.58       23900.-
11-14 , 18-21 , 25-28มิ.ย.58     22900.-
2-5 , 9-12 , 16-19 , 23-26ก.ค.58   22900.-
30ก.ค.-2ส.ค.58      23900.-

ดาวน์โหลดรายละเอียด 

 ทัวร์เวียดนาม เจาะลึกเวียดนาม เหนือ กลาง ใต้ 7 วัน 6 คืน

ท่องเที่ยวเวียดนาม รหัส BL-L31-COMPLETE_VN6.3_NY

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์เวียดนาม : กรุงเทพฯ – โฮจิมินห์ 
ล่องเรือสำราญพร้อมบริการอาหารค่ำบนเรือ - เว้-พระราชวังเมืองเว้
ล่องเรือแม่น้ำหอม-วัดเจดีย์เทียนมู-สุสานจักรดิ์พรรดิ์ไคดิงห์
ตลาดดองบา-ฮอยอัน - ฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น – วัดฟุ๊กเกี๊ยน-บ้านเลขที่ 101
ช้อปปิ้ง- ดานัง-ฮานอย- สุสานโฮจิมินห์ - ทำเนียบประธานาธิบดี
บ้านพักลุงโฮ –เจดีย์เสาเดียว -วิหารวรรณกรรม – ฮาลอง
ช้อบปิ้งตลาดไนท์พลาซ่า - ล่องเรือฮาลองเบย์ – ฮานอย
ช้อปปิ้งย่านถนน 36 สาย - ชมหุ่นกระบอกน้ำ - ฮานอย - กรุงเทพฯ

ทัวร์เวียดนามราคาถูก แพคเกจทัวร์เวียดนาม โดยสายการบิน JET STAR
กำหนดเดินทาง

27 ธ.ค.58- 2 ม.ค. 59     25900.-

ดาวน์โหลดรายละเอียด 

 

ทัวร์เวียดนาม โฮจิมินห์ มุ่ยเน่ ดาลัด 4วัน 3คืน

ท่องเที่ยวเวียดนาม รหัส VJ-L110-VN004_SGN_MAY-OCT

ทะเลทรายแดง-ลำธาร FAIRY STREAM ทะเลทรายขาว-เมือง ดาลัด
รายละเอียด โปรแกรมทัวร์เวียดนาม : กรุงเทพฯ - นครโฮจิมินห์ - มุยเน่
Crazy House - นั่งกระเช้าไฟฟ้า - พระราชวังฤดูร้อน - สวนดอกไม้เมืองหนาว
น้ำตกดาทันลา (นั่งรถราง) - ดาลัด - นครโฮจิมินห์ - โบสถ์นอร์ทเทรอดาม
ศาลาไปรษณีย์กลาง - ตลาดเบนทัน - กรุงเทพฯ

ทัวร์เวียดนามราคาถูก แพคเกจทัวร์เวียดนาม โดย สายการบิน VietJetAir
กำหนดเดินทาง

12-15 , 26-29 ก.ย.58 13900.-
8-11 ต.ค. 58    13900.-
22-25 ต.ค.58  15900.-

ดาวน์โหลดรายละเอียด


 

 

 ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง 4 วัน 3 คืน

ท่องเที่ยวเวียดนาม รหัส BL-L05-HAN_APR-AUG

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์เวียดนาม : กรุงเทพฯ - ฮานอย
ฮานอย-สุสานลุงโฮ – เจดีย์เสาเดียว – พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ – ฮาลอง
ฮาลอง - ฮาลองเบย์ – ถ้ำนางฟ้า – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหง๊อกเซิน
โชว์หุ่นกระบอกน้ำ -ช้อปปิ้งถนน 36 สาย – ฮานอย - ฮานอย – กรุงเทพฯ

ทัวร์เวียดนามราคาถูก แพคเกจทัวร์เวียดนาม โดย สายการบิน JETSTAR
กำหนดเดินทาง

13-16 เม.ย. 58                               12900.-
23-26 เม.ย. 58                               11900.-
7-10 , 21-24 พ.ค. 58                     11900.-
30 พ.ค. – 2 ม.ย. 58                         11900.-
30 ก.ค. -  2 ส.ค. 58                         11900.-

ดาวน์โหลดรายละเอียด


 

 

 ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง 4 วัน 3 คืน

ท่องเที่ยวเวียดนาม รหัส BL-L05-HAN01_4D3N_APR-AUG

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์เวียดนาม : กรุงเทพฯ – ฮานอย
ฮานอย – สุสานลุงโฮ – วัดเจดีย์เสาเดียว – พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ – ฮาลอง
ฮาลอง – ล่องเรืออ่าวฮาลอง – ถ้ำนางฟ้า – ทะเลสาบคืนดาบ – โชว์หุ่น
กระบอกน้ำ - ช้อปปิ้งตลาด 36 สาย - ฮานอยฮานอย – กรุงเทพฯ

ทัวร์เวียดนามราคาถูก แพคเกจทัวร์เวียดนาม โดย สายการบิน Jet Airways
กำหนดเดินทาง

12-15,13-16 เม.ย. 58                    12,900.-
23-26 เม.ย. 58                               11900.-

7-10 , 21-24 พ.ค. 58                     11900.-
30 พ.ค. – 2 เม.ย. 58                        11900.-

30 ก.ค. -  2 ส.ค. 58                        11900.-

ดาวน์โหลดรายละเอียด 

 

 

 

VISITOR

 สถิติวันนี้

806 คน

 สถิติเมื่อวาน

2430 คน

 สถิติเดือนนี้

สถิติปีนี้

สถิติทั้งหมด

20586 คน

378985 คน

1632803 คน

เริ่มเมื่อ 2012-06-11

Copyright (c) 2011 by TourinloveAllway.com
บริษัท ทัวร์อินเลิฟออลเวย์ จำกัด
162/119 หมู่ 5 หมู่บ้านเฟื่องฟ้า 11 เฟส 2-4 ซ.มังกร-นาคดี ต,แพรกษาใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร. 02-174-2346-7