ทัวร์เวียดนาม

ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม ทัวร์เวียดนามราคาถูก แพคเกจทัวร์เวียดนาม โปรแกรมทัวร์เวียดนาม
!!! คิดจะเที่ยว !!! คิดถึงเรา !!! ทัวร์อินเลิฟ !!! Think About Travel, Think About Us, Tourinlove
สอบถามโปรแกรมโปรโมชั่น ติดต่อ คุณปุ้ย คุณหนิง คุณปลา คุณยาหยี 02-174-2346-7

Hotline Dtac : 088-8860049 // TRUE : 091-7976745 // AIS : 088-4492534

1 | 2 | 3 

ทัวร์เวียดนาม HELLO HANOI 3D2N

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์ DD-L09-HAN03_DEC

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
 สนามบินดอนเมือง– ฮานอย -วัดเจิ่นกว๊อก
วิหารวรรณกรรม-ฮาลอง-ตลาดฮาลองไนท์มาเก็ต
ฮาลอง-ล่องอ่าวฮาลอง-ถ้ำสวรรค์-ฮานอย-ระบำหุ่นกระบอกน้ำ
ฮานอย–สุสานโฮจิมินท์-ทำเนียบประธานาธิบดี-บ้านพักลุงโฮ
วัดเจดีย์เสาเดียวทะเลสาบคืนดาบ
วัดหงอกเซิน-ถนน36สาย-สนามบินดอนเมือง

ทัวร์เวียดนาม ราคาถูกแพคเกจทัวร์เวียดนาม โดยสายการบิน NOK AIR
กำหนดเดินทาง
7-9 ต.ค 59   9900.-
19-21ต.ค 59    9900.-
21-23 ต.ค 59   10900.-
4-6พ.ย 59   9900.-
18-20 พ.ย 59  9900.-
9-11 ธ.ค 59  10900.-
16-18 ธ.ค 59  9900.-
26-28ธ.ค 59 10900.-.
30 ธ.ค.-1 ม.ค. 2559 13900.-
 

ทัวร์เวียดนาม AMAZING SAPAR 4D3N ฮานอย ซาปา 4 วัน 3 คืน

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์ DD-L09-HANO1_DEC

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ :
สนามบินดอนเมือง-ฮานอย-ทะเลสาบตะวันตก-วัดเจิ่นกว๊อก
วิหารวรรณกรรม-ซาปา-LOVE MARKET เมืองซาปา
ซาปา-ภูเขาห่ามโหร่ง-หมู่บ้านก๊าตก๊าต–SILVER WATER FALL
หมู่บ้านตะวัน – ตลาดซาปา-ซาปา-ลาวไก-COC LEU MARKET
ฮานอย–ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ-ฮานอย – CITY TOUR HANOI
ทะเลสาบคืนดาบ-วัดหงอกเซิน-ถนน 36 สาย

ทัวร์เวียดนาม ราคาถูกแพคเกจทัวร์เวียดนาม โดยสายการบิน NOK AIR
กำหนดเดินทาง
14-17 ต.ค 59     13900.-
23-26 ต.ค 59     15900.-
28–31 ต.ค 59    13900.-
25-28 พ.ย59     13900.-
2-5 ธ.ค 59     15900.-
4-7 ธ.ค 59   15900.-
16-19 ธ.ค 59    13900.-
23-26 ,25-28 ธ.ค 59 14900.-
 

ทัวร์เวียดนามDREAM CENTRAL VIETNAM 3D2N

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์PG-L09-DAD01_3D2N_OCT

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ-ดานัง-เมืองเว้-ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม-วัดเทียนมู่
เมืองเว้-พระราชวังเว้-สุสานจักรพรรดิตือดึ๊ก-ฮอยอัน-สะพานญี่ปุ่น
บ้านเลขที่ 101-ดานัง-นมัสการเจ้าแม่กวนอิม วัดหลินอึ๋ง-ชมวิวภูเขาลิง
สนามบินดานัง- กรุงเทพฯ


ทัวร์เวียดนาม ราคาถูกแพคเกจ ทัวร์เวียดนาม โดยสายการบิน BANGKOK AIRWAYS
กำหนดเดินทาง
08-10  ต.ค 59  10999.-
29-31   ต.ค 59  10999.-

 

ทัวร์เวียดนามDREAM CENTRAL VIETNAM 3D2N

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์PG-L09-DAD01_3D2N_MAR

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ-ดานัง-เมืองเว้-ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม-วัดเทียนมู่
เมืองเว้-พระราชวังเว้-สุสานจักรพรรดิตือดึ๊ก-ฮอยอัน-สะพานญี่ปุ่น
บ้านเลขที่ 101-ดานัง-นมัสการเจ้าแม่กวนอิม วัดหลินอึ๋ง-ชมวิวภูเขาลิง
สนามบินดานัง- กรุงเทพฯ

ทัวร์เวียดนาม ราคาถูกแพคเกจ ทัวร์เวียดนาม โดยสายการบิน BANGKOK AIRWAYS
กำหนดเดินทาง
09-11 ,16-18  พ.ย.59  11900.-
21-23 พ.ย 59   12900.-
30 พ.ย. – 02 ธ.ค.59    11900.-
02-04 ธ.ค 59    13900.-
05-07,12-14,19-21  ธ.ค 59  12900.-
13-15  ม.ค 60    12900.-
20-22 ม.ค 60   13900.-
10-12 ก.พ 60   13900.-
17-19 ก.พ 60  12900.-
24-26 ก.พ 60   13900.-
10-12 ,17-19 ,24-26 มี.ค 59   2900.-
 

ทัวร์เวียดนามGRAND CENTRAL VIETNAM 4D3N

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์PG-L09-DAD02_4D3N_MAR

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ-สนามบินดานัง-เมือง เว้-พระราชวังเว้-สุสานจักรพรรดิตือดึ๊ก
เมืองเว้-ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม-วัดเทียนมู่-ตลาดดองบา–ฮอยอัน
สะพานญี่ปุ่นบ้านเลขที่ 101 –เมือง ฮอยอัน-ฮอยอัน-นั่งกระเช้าขึ้น-ลง บานาฮิลล์
วัดลิงห์อึ้ง-Fantasy Park-สะพานแห่งความรัก-สะพานมังกร-ตลาดฮานดานัง
ดานัง-นมัสการเจ้าแม่กวนอิมวัดหลินอึ๋ง-ชมวิวภูเขาลิง-สนามบินดานัง- กรุงเทพฯ

ทัวร์เวียดนาม ราคาถูกแพคเกจ ทัวร์เวียดนาม โดยสายการบิน BANGKOK AIRWAYS
กำหนดเดินทาง
02-05  ธ.ค 59 16900.-
18-21 ธ.ค 59 14900.-
25-28 ธ.ค 59 16900.-
06-09 ม.ค 60 14900.-
13-16ม.ค 60 14900-.
20-23 ม.ค 60 16900.-
10–13 ก.พ 60 16900.-
17-20 ก.พ 60 14900.-
24-27ก.พ 60 16900.-
10-13 มี.ค 60 14900.-
17-20 มี.ค 60 14900.-
24-27 มี.ค 60 14900.-
 

ทัวร์เวียดนามGRAND CENTRAL VIETNAM 4D3N

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์PG-L09-DAD02_4D3N_OCT

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ-สนามบินดานัง-เมือง เว้-พระราชวังเว้-สุสานจักรพรรดิตือดึ๊ก
เมืองเว้-ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม-วัดเทียนมู่-ตลาดดองบา–ฮอยอัน
สะพานญี่ปุ่นบ้านเลขที่ 101 –เมือง ฮอยอัน-ฮอยอัน-นั่งกระเช้าขึ้น-ลง บานาฮิลล์
วัดลิงห์อึ้ง-Fantasy Park-หาดมีเค-ตลาดฮานดานัง-ดานัง
นมัสการเจ้าแม่กวนอิมวัดหลินอึ๋ง-ชมวิวภูเขาลิง-สนามบินดานัง- กรุงเทพฯ


ทัวร์เวียดนาม ราคาถูกแพคเกจ ทัวร์เวียดนาม โดยสายการบิน BANGKOK AIRWAYS
กำหนดเดินทาง
05-08 ต.ค 59 13900.-
21-24 ต.ค 59 14900.-
28-31 ต.ค 59 13900.-
4-7 พ.ย 59 13900.-
11-14  พ.ย 59 13900.-
18-21 พ.ย 59 13900.-
25-28 พ.ย 59 13900.-
27-30  พ.ย 59 13900.-
 

ทัวร์เวียดนามAMAZING SAPAR 4D3N

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์DD-L09-HAN01_4D3N_DEC

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
สนามบินดอนเมือง-ฮานอย-ทะเลสาบตะวันตก-วัดเจิ่นกว๊อก
วิหารวรรณกรรม-ซาปา-LOVE MARKET เมืองซาปา
ซาปา-ภูเขาห่ามโหร่ง-หมู่บ้านก๊าตก๊าต–SILVER WATER FALL
หมู่บ้านตะวัน – ตลาดซาปา-ซาปา-ลาวไก-COC LEU MARKET
ฮานอย–ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ-ฮานอย – CITY TOUR HANOI
ทะเลสาบคืนดาบ-วัดหงอกเซิน-ถนน 36 สาย


ทัวร์เวียดนาม ราคาถูกแพคเกจ ทัวร์เวียดนาม โดยสายการบิน NOK AIR
กำหนดเดินทาง
14-17 ต.ค 59  13900.-
23-26 ต.ค 59  14900.-
28–31 ต.ค 59  13900.-
25-28 พ.ย 59  13900.-
2-5 ธ.ค 59 15900.-
4-7 ธ.ค 59  15900.-
16-19  ธ.ค 59  13900.-
23-26  ธ.ค 59  14900.-
25-28  ธ.ค 59 14900.-
 

 

ทัวร์เวียดนามWONDERFUL HANOI HALONG SAPA 5D4N

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์DD-L09-HAN02_5D4N_DEC

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
สนามบินดอนเมือง-ฮานอย-ทะเลสาบตะวันตก-วัดเจิ่นกว๊อก-วิหารวรรณกรรม
ซาปา-LOVE MARKET เมืองซาปา-ซาปา-ภูเขาห่ามโหร่ง-หมู่บ้านก๊าตก๊าต
SILVER WATER FALL –หมู่บ้านตะวัน – ตลาดซาปา-ซาปา-ลาวไก
COC LEU MARKET-ฮาลอง–ฮาลองไนท์บาซ่าร์-ฮาลอง
ล่องอ่าวฮาลอง-ถ้ำสวรรค์-ฮานอย-ระบำหุ่นกระบอกน้ำ-ฮานอย
สุสานโฮจิมินท์-ทำเนียบประธานาธิบดี-บ้านพักลุงโฮ-วัดเจดีย์เสาเดียวทะเลสาบคืนดาบ
วัดหงอกเซิน-ถนน36สาย-สนามบินดอนเมือง


ทัวร์เวียดนาม ราคาถูกแพคเกจ ทัวร์เวียดนาม โดยสายการบิน NOK AIR
กำหนดเดินทาง
5-9 ต.ค 59  14900.-
26-30  ต.ค 59 14900.-
16-20 พ.ย 59 14900.-
14-18 ธ.ค 59 14900.-
21-25 ธ.ค 59 15900.-
 

 

ทัวร์เวียดนามDELIGHT SOUTH VIETNAM

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์XX-L09-SGN01_DEC

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
สนามบินดอนเมือง-นครโฮจิมินท์-พิพิธภัณฑ์สงคราม-เมืองดาลัท
เมืองดาลัท—CRAZYHOUSE-พระราชวังฤดูร้อนของจักรพรรดิ-นั่งกระเช้าไฟฟ้า
วัดตั๊กลัม-หุบเขาแห่งความรัก-น้ำตกDATANLA-เมืองมุยแน-เมืองมุยแน-ทะเลทรายขาว
ทะเลทรายแดง- FAIRY STREAM-ท่าเรือมุยแน-โฮจิมินท์-โฮจิมินห์
ทำเนียบรัฐบาล -วัดเทียนหาว -โบสถ์นอร์ทเธอร์ดัม-ไปรษณีย์กลาง
ตลาดแบ๋นถั่น-สนามบินดอนเมือง


ทัวร์เวียดนาม ราคาถูกแพคเกจ ทัวร์เวียดนาม โดยสายการบิน NOK AIR, AIR ASIA
กำหนดเดินทาง
6 - 9,7 – 10 ,13 - 16 ต.ค 59  12900.-
14 – 17  ต.ค 59  12900.-
20 – 23 ต.ค 59  13900.-
21 – 24  ต.ค 59  14900.-
22 - 25  ต.ค 59  10900.-
27 - 30   ต.ค 59  10900.-
1 – 4  ธ.ค 59  13900.-
2 – 5,3 - 6 ,8 – 11,9 – 12 ธ.ค 59   14900.-
 

ทัวร์เวียดนาม WONDERFUL HANOI HALONG SAPA 5D4N

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์ DD-L09-HANO2_DEC

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
สนามบินดอนเมือง-ฮานอย-ทะเลสาบตะวันตก-วัดเจิ่นกว๊อก
วิหารวรรณกรรม-ซาปา-LOVE MARKET เมืองซาปา
ซาปา-ภูเขาห่ามโหร่ง-หมู่บ้านก๊าตก๊าต–SILVER WATER FALL
หมู่บ้านตะวัน – ตลาดซาปา-ซาปา-ลาวไก-COC LEU MARKET-ฮาลอง
ฮาลองไนท์บาซ่าร์-ฮาลอง-ล่องอ่าวฮาลอง-ถ้ำสวรรค์-ฮานอย
ระบำหุ่นกระบอกน้ำ-ฮานอย–สุสานโฮจิมินท์-ทำเนียบประธานาธิบดี-บ้านพักลุงโฮ
วัดเจดีย์เสาเดียวทะเลสาบคืนดาบ-วัดหงอกเซิน-ถนน36สาย-สนามบินดอนเมือง

ทัวร์เวียดนาม ราคาถูกแพคเกจทัวร์เวียดนาม โดยสายการบิน NOK AIR
กำหนดเดินทาง
5-9 ต.ค 59   14900.-
26-30ต.ค 59 14900.-
16-20 พ.ค 59  14900.-
14-18 ธ.ค 59  14900.-
21-25ธ.ค 59 15900.-
 

ทัวร์เวียดนาม เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ ล่องแม่น้ำไซ่ง่อน 2 วัน

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์ DD - L120-VN01_DEC

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์เวียดนาม:
กรุงเทพฯ-โฮจิมินห์ซิตี้–โบสถ์นอร์ทเธอร์ดาม
กรมไปรษณีย์กลาง-บุฟเฟ่ต์นานาชาติ-อุโมงค์กู่จี
ล่องเรือชมทัศนียภาพแม่น้ำไซง่อนพร้อมชมโชว์                                                      
อนุสาวรีย์ลุงโฮ-อดีตทำเนียบประธานาธิบดี-ไชน่าทาวน์
วัดเทียนหาว–ช้อปปิ้งตลาดเบนถัน-พิพิธภัณฑ์สงคราม        
กรุงเทพฯ

ทัวร์เวียดนาม ราคาถูกแพคเกจ ทัวร์เวียดนาม โดยสายการบิน NOK AIR
กำหนดเดินทาง
2 - 3 ,9 - 10,16 - 17,30 - 31  ต.ค 59 7900.-
6 - 7,13 - 14,20 - 21,27 - 28 พ.ย 59 7900.-
4- 5         ธ.ค 59  8900.-
18 - 19,25 - 26        ธ.ค 59 7900.-
 

ทัวร์เวียดนามเวียดนามใต้ โฮจิมินห์ซิตี้ ทะเลทรายมุ่ยเน่ 3 วัน

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์ DD - L120-VN02_DEC

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์เวียดนาม:
กรุงเทพฯ-โฮจิมินห์ซิตี้–ฟานเทียด(มุยเน่)
ทะเลทรายขาว-ทะเลทรายแดง
มุยเน่ - โฮจิมินห์ – พิพิธภัณฑ์สงคราม -
ล่องเรือชมทัศนียภาพแม่น้ำไซง่อนพร้อมชมโชว์
โฮจิมินห์ -โบสถ์นอร์ทเธอร์ดาม–กรมไปรษณีย์กลาง-ไชน่าทาวน์
วัดเทียนหาว–มื้อกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์นานาชาติ
ณPALACESAIGON–อนุสาวรีย์ลุงโฮ-ตลาดเบนถัน – กรุงเทพ

ทัวร์เวียดนาม ราคาถูกแพคเกจ ทัวร์เวียดนาม โดยสายการบิน NOK AIR
กำหนดเดินทาง
23 - 25    ก.ย 59  8900.-
7 -  9,14 -16   ต.ค 59  9900.-
21 - 23,22 - 24   ต.ค 59     10900.-
28 - 30    ต.ค 59  9900.-
4 - 6,11 - 13,18 - 20,25 - 27  พ.ย 59  9900.-
2 - 4   ธ.ค 59  10900.-
3 - 5   ธ.ค 59  11900.-
16 - 18    ธ.ค 59  9900.-
23 - 25,29 - 31   ธ.ค 59  10900.-
30 ธ.ค.59 1 ม.ค.60   11900.-
31 ธ.ค.59 2 ม.ค.60    12900.-
 

 

ทัวร์เวียดนาม..จิ๊บ จิ๊บโฮจิมินห์ ล่องแม่น้ำไซ่ง่อน 2 วัน

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์DD-L120-VN_01_DEC

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ-โฮจิมินห์ซิตี้–โบสถ์นอร์ทเธอร์ดาม–กรมไปรษณีย์กลาง-บุฟเฟ่ต์นานาชาติ-อุโมงค์กู่จี
ล่องเรือชมทัศนียภาพแม่น้ำไซง่อนพร้อมชมโชว์ -อนุสาวรีย์ลุงโฮ-อดีตทำเนียบประธานาธิบดี
ไชน่าทาวน์–วัดเทียนหาว–ช้อปปิ้งตลาดเบนถัน-พิพิธภัณฑ์สงคราม-กรุงเทพฯ

  
ทัวร์เวียดนาม ราคาถูกแพคเกจ ทัวร์เวียดนาม โดยสายการบิน NOK AIR
กำหนดเดินทาง
2 -3 ต.ค.59  7900.-
9 -10 ต.ค.59   7900.-
16-17 ต.ค.59  7900.-
30 -31 ต.ค.59  7900.-
6 -7 พ.ย.59  7900.-
13 -14 พ.ย.59   7900.-
20 -21 พ.ย.59  7900.-
27 -28 พ.ย.59  7900.-
4 -5 ธ.ค.59  8900.-
18 -19 ธ.ค.59  7900.-
25-26 ธ.ค.59  7900.-

ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ล่องอ่าวฮาลอง 3 วัน

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์ DD - L120-VN04_DEC

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์เวียดนาม:
กรุงเทพฯ-กรุงฮานอย-ทะเลสาบตะวันตก-วัดเตริ๋นก๊วก
วัดแห่งวรรณกรรม-ฮาลอง-ตลาดราตรีเมืองฮาลอง
ล่องเรืออ่าวฮาลอง-ชมถ้ำนางฟ้า-หมู่บ้านชาวประมง-ฮานอย
ร้านหยก-ทะเลสาบคืนดาบ-สะพานแสงอาทิตย์
วัดหงอกเซิน-ชมระบำหุ่นกระบอกน้ำ   
ล่องเรืออ่าวฮาลอง-ชมถ้ำนางฟ้า-หมู่บ้านชาวประมง
ฮานอย-ร้านหยก-ทะเลสาบคืนดาบ-สะพานแสงอาทิตย์
วัดหงอกเซิน-ชมระบำหุ่นกระบอกน้ำ

ทัวร์เวียดนาม ราคาถูกแพคเกจ ทัวร์เวียดนาม โดยสายการบิน NOK AIR
กำหนดเดินทาง
30 ก.ย.59 2 ต.ค.59       9999.-
3 - 5,10- 12,14 - 16,17 - 19  ต.ค 59    9999.-
31 ต.ค.59 2 พ.ย.59    9999.-
7 -9,11 - 13,14 - 16,18 - 20  พ.ย 59    9999.-
21 - 23,28,30   พ.ย 59    9999.-
2 -4    ธ.ค.59  10999
5 -7    ธ.ค.59 แจ้งภายหลัง
12-14   ธ.ค.59 แจ้งภายหลัง
19-21     ธ.ค.59   9999.-
23 -25    ธ.ค.59       9999.-
26-28          ธ.ค.59       9999.-
 

ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง นิงบิงห์ 4 วัน

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์ DD - L120-VN05_DEC

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์เวียดนาม:
กรุงเทพฯ-กรุงฮานอย-ทะเลสาบตะวันตก
วัดเตริ๋นก๊วก-นิงบิงห์-ชมวัด BAI DINH
(วัดที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนาม)นิงบิงห์
ล่องเรือการะจาดชมถ้ำตามก๊ก (TAM COC)
พระราชวัง HOA LU-ฮาลอง-ร้านยา-ตลาดราตรีฮาลอง
ล่องอ่าวฮาลอง-ถ้ำนางฟ้า-หมู่บ้านชาวประมง
ฮานอย-ร้านหยก-ทะเลสาบคืนดาบ-สะพานแสงอาทิตย์
วัดหงอกเซิน-ชมระบำหุ่นกระบอกน้ำ
ฮานอย-ชมสุสานประธานาธิบดีโฮจิมินทร์
ทำเนียบประธานาธิบดี-วัดเจดีย์เสาเดียว-พิพิธภัณฑ์โฮจิมินทร์
วัดแห่งวรรณกรรม-ถนน36สาย-กรุงเทพฯ 


ทัวร์เวียดนาม ราคาถูกแพคเกจ ทัวร์เวียดนาม โดยสายการบิน NOK AIR
กำหนดเดินทาง
21 -24 ,28-31  ส.ค.59  10900.-
2 -5     ก.ย.59  11900
4-7    ก.ย.59  10900
9 -12     ก.ย.59  11900
11 -14    ก.ย.59  10900
16-19    ก.ย.59  11900
18-21 ,25-  28   ก.ย.59  10900
30-3 ,2 -5    ต.ค.59  11900
7 -10 ,9 12   ต.ค.59  11900
16 -19   ต.ค.59  11900
 21-24   ต.ค.59  WL
23-26   ต.ค.59  WL
28 -31 ,30 -2 พ.ย.59   11900
4 -7 ,6 9 พ.ย.59   11900
11-14 ,13 - 16 พ.ย.59   11900
20 -23 ,25 -28 พ.ย.59   11900
27 -30   พ.ย.59  11900
2 -5 ธ.ค.59    WL
4 -7 ธ.ค.59    WL
9-12 ธ.ค.59   WL
11-14 ,16 -19 ,18-21 ธ.ค.59  11900.-
23 -26 ,25 -28 ธ.ค.59   11900.-
30 ธ.ค.59 2 ม.ค.60   WL
1 ม.ค.60 4 ม.ค.60   WL

 

ทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์มุยเน่ ดาลัด 4 วัน

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์ DD - L120-VN03_DEC

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์เวียดนาม:
กรุงเทพฯ-โฮจิมินห์ซิตี้–อุโมงค์กู่จี–ล่องเรือชมทัศนียภาพ
แม่น้ำไซง่อนยามค่ำคืนพร้อมอาหารเย็น+ชมโชว์บนเรือ      
โฮจิมินห์-ฟานเทียด(มุยเน่)-ทะเลทรายขาว-ทะเลทรายแดง-ชมลำธาร
ดาลัท-Crazy house-พระราชวังฤดูร้อน-นั่งกระเช้าไฟฟ้า
วัดตั๊กลัม-สวนดอกไม้-ช้อปปิ้งตลาดราตรีดาลัท
ดาลัท-โฮจิมินห์-จัตุรัสโฮจิมินห์-อนุสาวรีย์ประธานาธิบดีโฮจิมินห์
โบสถ์นอร์ธเธอดัม-ช้อปปิ้งตลาดเบนถัน–กรุงเทพฯ


ทัวร์เวียดนาม ราคาถูกแพคเกจ ทัวร์เวียดนาม โดยสายการบิน NOK AIR
กำหนดเดินทาง
22 - 25,27 - 30    ก.ย 59 11900.-
29 ก.ย.59 2  ต.ค.59   12900.-
30 ก.ย.59 3 ต.ค.59    12900.-
6 - 9,7 - 10,13-16,14 - 17  ต.ค 59  12900.-
20 - 23   ต.ค 59  13900.-
21 - 24,27 - 30,28 - 31   ต.ค 59  12900.-
3  - 6,4 - 7,10 - 13,11 - 14  พ.ย 59 12900.-
17 - 20,18 - 21,24 - 27,25 -28  พ.ย 59  12900.-
1 - 4,2 - 5,8 -11,9-12  ธ.ค 59  13900.-
15 - 18,16 - 19,22 - 25,23 - 26  ธ.ค 59 12900.-
28 - 31   ธ.ค 59 13900.-
29 ธ.ค.59 1 ม.ค.60   13900.-
30 ธ.ค.59 2 ม.ค.60   14900.-
31 ธ.ค.59 3 ม.ค.60   14900.-
ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฮาลอง นิงบิงห์ 4 วัน

ที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์ DD - L120-VN06_DEC

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์เวียดนาม:
กรุงเทพฯ-กรุงฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต
ชมน้ำตกสีเงิน-ตลาดซาปา-สะพานหวาย(TAVAN VILLAGE)
ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน-ฮานอย- ฮานอย-นิงบิงห์-ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก
 (TAM COC)-ฮาลอง-ร้านยา-ตลาดราตรีฮาลอง
ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง-ถ้ำนางฟ้า-หมู่บ้านชาวประมง
ฮานอย-ร้านหยก-ถนน36สาย-กรุงเทพฯ

ทัวร์เวียดนาม ราคาถูกแพคเกจ ทัวร์เวียดนาม โดยสายการบิน NOK AIR
กำหนดเดินทาง
7 - 10,9 - 14,16 - 19   ต.ค 59  12900.-
21 - 24,23 - 26  ต.ค 59 12900.-
28 ต.ค.59 31  ต.ค.59 12900.-
30 ต.ค.59 2  พ.ย.59 12900.-
4-7 ,6 -9 11 -14 ,13 -16 พ.ย.59 12900.-
20 -23 ,25 -28 ,27-30 ,2 -5 ธ.ค.59 13900.-
9 -12  ธ.ค.59 13900.-
11-14 ,16 - 19,18-21   ธ.ค 59 12900.-
23 -26,25 -28  ธ.ค 59 12900.-
30 ธ.ค.59 2 ม.ค.60     15900.-

 

 

ทัวร์เวียดนาม เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ ดาลัด มุยเน่ 4 วัน 3 คืน

เที่ยวเวียดนาม  รหัสทัวร์DD-L05-SGN04_4D3N_DEC

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ : กรุงเทพฯ–นครโฮจิมินห์-ดาลัด
ดาลัด- Datalla Water Fall(นั่งรถราง) – นั่งกระเช้าไฟฟ้า  
พระราชวังวังฤดูร้อนของกษัตริย์เบ๋าได๋
หุบเขาแห่งความรัก (Love Valley)-มุยเน่
มุยเน่ - Sand Dune-Fairly Stream
ทะเลทรายมุยเน่-โฮจิมินห์-   นครโฮจิมินห์
ช้อปปิ้ง ณ ตลาดเบนถัน - กรุงเทพฯ

ทัวร์เวียดนาม ราคาถูกแพคเกจ ทัวร์เวียดนาม โดยสายการบิน NOK AIR
กำหนดเดินทาง
13-16 ต.ค. 59   9900.-
03-06,10-13,17-20,24-27 พ.ย 59   12900.-
03-06,09-12 ธ.ค. 59     13900.-
15-18 ธ.ค. 59     12900.-
29 ธ.ค. – 01 ม.ค. 60   15900.-
30 ธ.ค. – 02 ม.ค. 60  15900.-
 

 

ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง นิงห์บิงห์4 วัน 3 คืน
เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์QR-L15-HAN-4D3N_NOV
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ – ฮานอย –  ฮาลอง – ช้อปปิ้งตลาดกลางคืน-ฮาลอง – ล่องเรืออ่าวฮาลอง
 ถ้ำนางฟ้า –นิงห์บิงห์-นิงห์บิงห์ – ล่องเรือฮาลองบก – ถ้ำตำก๊อก – ทะเลสาบคืนดาบ – โชว์หุ่น
ฮานอย – สุสานลุงโฮ –วัดเจดีย์เสาเดียว – พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์– ช้อปปิ้งถนน
ทัวร์เวียดนาม ราคาถูกแพคเกจทวัร์เวียดนาม โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS
กำหนดเดินทาง
3-6, 24-27 พ.ย 59                        12900 .-

 

 

ทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ ดาลัด มุยเน่ 4 วัน 3 คืน
เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์DD-L15-SGN-4D3D_DEC
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
  กรุงเทพฯ–นครโฮจิมินห์-ดาลัด-ดาลัด- Datalla Water Fall (นั่งรถราง) – นั่งกระเช้าไฟฟ้า
 พระราชวังวังฤดูร้อนของกษัตริย์เบ๋าได๋  –  หุบเขาแห่งความรัก (Love Valley) -มุยเน่
มุยเน่ - Sand Dune-Fairly Stream – ทะเลทรายมุยเน่-โฮจิมินห์ - นครโฮจิมินห์
ช้อปปิ้ง ณ ตลาดเบนถัน - กรุงเทพฯ
ทัวร์เวียดนาม ราคาถูกแพคเกจทวัร์เวียดนาม โดยสายการบิน Nok Air
กำหนดเดินทาง
 10-13 พ.ย. 59 11900.-
 15-18 ธ.ค. 59  11900.-


 

ทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน 4 วัน

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์PG- L120-VN08_DEC

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์เวียดนาม:
กรุงเทพฯ-สนามบินดานัง-เมืองโบราณฮอยอัน
-วัดฟุ๊กเกี๋ยน-บ้านโบราณ-ดานัง   
ดานัง-เว้-บาน่าฮิลล์-เมืองเว้-เจดีย์เทียนมู-ตลาดดองบา
ล่องเรือชมแม่น้ำหอมพร้อมฟังดนตรีพื้นเมืองบนเรือ
เมืองเว้-สุสานกษัตริย์ไคดิงห์-วัดลิงค์อึ้ง-
สะพานมังกร-เมืองดานัง -ดานัง-ช้อปปิ้งตลาดฮาน-กรุงเทพฯ      

       
ทัวร์เวียดนาม ราคาถูกแพคเกจ ทัวร์เวียดนาม โดยสายการบิน BANGKOK ALRWAY
กำหนดเดินทาง  
7 - 10,19 - 22 ต.ค 59 12900.-
4 - 7,9 - 12,23 - 26 ต.ค 59 12900.-

 

ทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด 3 วัน

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์ DD - L120-VN031 VIETNAM_DEC

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์เวียดนาม:
กรุงเทพฯ-เมืองดาลัด-Crazy house-ช้อปปิ้งตลาดราตรีดาลัท
ดาลัด-พระราชวังฤดูร้อน-นั่งกระเช้าไฟฟ้า-วัดตั๊กลัม
สวนดอกไม้-มุ่ยเน่-พักรีสอร์ทหรูริมชายทะเล
ฟานเทียด(มุยเน่)-ทะเลทรายขาว-โฮจิมินท์-กรมไปรษณีย์กลาง
โบสถ์นอร์ธเธอดัม-ช้อปปิ้งตลาดเบนถัน–กรุงเทพฯ


ทัวร์เวียดนาม ราคาถูกแพคเกจ ทัวร์เวียดนาม โดยสายการบิน NOK AIR
กำหนดเดินทาง
7 -9,14 - 16   ต.ค 59 10900.-
21 - 23,22 - 24   ต.ค 59 11900.-
28 - 30   ต.ค 59 10900.-
4- 6,11 -13    พ.ย 59 10900.-
18 - 20,25 - 27    พ.ย 59 10900.-
2 - 5,3 -5,9 -11,10 -12  ธ.ค 59 11900.-
16 - 18,23 -25  ธ.ค 59 10900.-
29 ธ.ค.59 1 ม.ค.60  11900.-
30 ธ.ค.59 1 ม.ค.60  12900.-
 

 

ทัวร์ VIENAM เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ ล่องแม่นำไซ่ง่อน 2 วัน

เที่ยวทัวร์เวียดนาม รหัสทัวร์ DD - L120 - VIENAM _DEC

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์เวียดนาม:
กรุงเทพฯ-โฮจิมินห์ซิตี้–โบสถ์นอร์ทเธอร์ดาม–กรมไปรษณีย์กลาง
บุฟเฟ่ต์นานาชาติ-อุโมงค์กู่จี–-ล่องเรือชมทัศนียภาพแม่น้ำ
ไซง่อนพร้อมชมโชว์-อนุสาวรีย์ลุงโฮ-อดีตทำเนียบประธานาธิบดี
ไชน่าทาวน์–วัดเทียนหาว–ช้อปปิ้งตลาดเบนถัน-พิพิธภัณฑ์สงคราม         

                                                 
ทัวร์เวียดนาม ราคาถูกแพคทัวร์เวียดนาม โดยสายการบิน NOK AIR
กำหนดเดินทาง
2 - 9,9 - 10,16 - 17,30 - 31 ต.ค 59 7900.-
6 - 7,13 - 14,20 - 21,27 - 28 พ.ย 59 7900.-
4 - 5   ธ.ค 59 8900.-
18 - 19 ,25 - 26  ธ.ค 59 7900.-


ทัวร์เวียดนาม VIETNAM

เที่ยวทัวร์เวียดนาม  รหัสทัวร์ DD-L13- VIETNAM SUPER_APR

รายละเอียดโปรแกรมเวียดนาม:
กรุงเทพฯ – นครโฮจิมินห์ – โบสถ์นอร์เธอร์ดาม – กรมไปรษณีย์กลาง
 หวุงเต่า พระพุทธไสยาสน์-
วัดศรีศากยมุนีพระราชวังฤดูร้อนของกษัตริย์เบ๋าได๋
ไชน่าทาวน์ – วัดเทียนหัว – พิพิธภัณฑ์สงคราม -
ล่องเรือชมทัศนียภาพของ
แม่น้ำไซง่อนพร้อมชมโชว์ โฮจิมินห์ – อุโมงค์กู๋จี – พิเศษ!!
อิ่มอร่อยแบบบุฟเฟ่ต์นานาชาติ -
ช้อปปิ้งตลาดเบนถัน – กรุงเทพฯ  
  

ทัวร์ เวียดนาม ราคาถูก แพคเกจทัวร์เวียดนาม โดยสายการบิน NOK AIR 
กำหนดเดินทาง
3 -5, 10 - 12 ,17 - 19,24 - 26 ก.ย 59 9800.-
1 - 3,8 - 10 ,15 - 17,29 - 31 ต.ค 59  9800.-
5 - 7,12 - 14,19 - 21,26 - 28  พ.ย 59  9800.-
17 - 19,24 - 26    ธ.ค 59  9800.-
7 - 9,14 -16,21 -23,25 - 27 ก.พ 59 9800.-
4 - 6,11 - 13,18 -20,25 - 27  มี.ค 59  9800.-


 

 

ทัวร์เวียดนาม DREAM CENTRAL 3DAY

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์ PG-L09-VN_DREAM CENTRAL_OCT

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์เวียดนาม :
กรุงเทพฯ-ดานัง-เมืองเว้-ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม-วัดเทียนมู่
เมืองเว้-พระราชวังเว้-สุสานจักรพรรดิตือดึ๊ก-ฮอยอัน-สะพานญี่ปุ่น
บ้านเลขที่ 101-ดานัง-นมัสการเจ้าแม่กวนอิม วัดหลินอึ๋ง-ชมวิวภูเขาลิง
สนามบินดานัง- กรุงเทพฯ

ทัวร์เวียดนาม ราคาถูก แพคเกจทัวร์เวียดนาม โดย สายการบิน BANGKOK AIRWAYS
กำหนดเดินทาง

10-12 ก.ย.59  10999.-
21-23 ก.ย.59  10999.-
08-10 ต.ค.59  10999.-


 

 

ทัวร์เวียดนาม VIELNAM
เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์ XX-L09-DELIGHT_VN_DEC


ายละเอียดโปรแกรมทัวร์เวียดนาม:
สนามบินดอนเมือง-นครโฮจิมินท์-พิพิธภัณฑ์สงคราม
เมืองดาลัทเมืองดาลัท—CRAZYHOUSE-พระราชวังฤดูร้อนของจักรพรรดิ
นั่งกระเช้าไฟฟ้า-วัดตั๊กลัม-หุบเขาแห่งความรัก-น้ำตกDATANLA
เมืองมุยแนเมืองมุยแน-ทะเลทรายขาว-ทะเลทรายแดง- FAIRY STREAM
ท่าเรือมุยแน-โฮจิมินท์-โฮจิมินห์-ทำเนียบรัฐบาล -วัดเทียนหาว
โบสถ์นอร์ทเธอร์ดัม-ไปรษณีย์กลาง-ตลาดแบ๋นถั่น-สนามบินดอนเมือง


ทัวร์เวียดนาม ราคาถูก แพคเกจทัวร์เวียดนาม โดย สายการบิน NOK  AIR, AIR ASIA
กำหนดเดินทาง
25 - 28   ส.ค 59   12900.-
30 ก.ย 59 - 3 ต.ค 59    12900.-
6 - 9 , 7 -9 , 13 - 16 , 14 - 17 ต.ค 59  12900.-
20 - 23    ต.ค 59   13900.-
21 - 24, 22 -25 ต.ค 59   14900.-
27 - 30   ต.ค 59   12900.-
28 - 31   ต.ค 59   12900.-
3 - 6, 4 -7, 10 - 13,17 - 20, 24 - 27 พ.ย 59  12900.-
24 - 27,25 - 28 พ.ย 59   12900.-
1 - 4 ,1 - 4 ธ.ค 59    13900.-
2 - 5,3 - 6,8 - 11,8 - 11,9 -12 ธ.ค 59  14900.-
10 - 13   ธ.ค 59   14900.-
15 -18  ธ.ค 59  13900.-
15 - 18  ธ.ค 59  12900.-
16 -19 ,22 - 25 ธ.ค 59   13900.-
23 - 26   ธ.ค 59  14900.-
29 ธ.ค 59 - 1 ม.ค 60    15900.-
29 ธ.ค 59 - 1 ม.ค 60 15900.-
30 ธ.ค 59 - 2 ม.ค 60   15900.-
30 ธ.ค 59 - 2 ม.ค 60    15900.-
 

ทัวร์เวียดนาม GRAND CENTRAL 4DAY

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์ PG-L09-VN_GRAND CENTRAL_OCT

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์เวียดนาม :
กรุงเทพฯ-สนามบินดานัง-เมือง เว้-พระราชวังเว้-สุสานจักรพรรดิตือดึ๊ก
เมืองเว้-ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม-วัดเทียนมู่-ตลาดดองบา–ฮอยอัน
สะพานญี่ปุ่นบ้านเลขที่ 101 – เมือง ฮอยอัน-ฮอยอัน-นั่งกระเช้าขึ้น
ลง บานาฮิลล์-วัดลิงห์อึ้ง-Fantasy Park-หาดมีเค-ตลาดฮาน ดานัง
ดานัง-นมัสการเจ้าแม่กวนอิม วัดหลินอึ๋ง-ชมวิวภูเขาลิง-สนามบินดานัง- กรุงเทพฯ

ทัวร์เวียดนาม ราคาถูก แพคเกจทัวร์เวียดนาม โดย สายการบิน BANGKOK AIRWAYS
กำหนดเดินทาง

16-19 ก.ย.59   13900.-
30 ก.ย. - 03 ต.ค.59   ต.ค.59 13900.-
05-08 ต.ค.59   13900.-
21-24 ต.ค.59   14900.-

 

ทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ ดาลัด มุยเน่

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์ DD-L05-DD04SGN_DEC

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์เวียดนาม : กรุงเทพฯ–นครโฮจิมินห์ – ดาลัด
ดาลัด – Datalla Water Fall -นั่งกระเช้าไฟฟ้า – พระราชวังวังฤดูร้อน
ของของกษัตริย์เบ๋าได๋  -ฟานเทียด-Sand Dune-Fairly Stream
ทะเลทรายมุยเน่ –โฮจิมินห์-นครโฮจิมินห์-กรุงเทพฯ
    

ทัวร์เวียดนามใต้  ราคาถูก แพคเกจทัวร์เวียดนาม โดย สายการบิน NOK AIR
กำหนดเดินทาง

06-09 , 13-16 ต.ค. 59   12900.-
21-24 ต.ค. 59     13900.-
03-06 , 10-13 , 17-20 , 24-27 พ.ย. 59  12900.-
03-06 , 09-12 ธ.ค. 59    13900.-
15-18 ธ.ค. 59                    12900.-
29 ธ.ค. – 01 ม.ค. 17   ม.ค. 60 15900.-
30 ธ.ค. – 02 ม.ค. 17   ม.ค. 60 15900.-
 

ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง นิงห์บิงห์

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์ QR-L05-PK04303_DEC

รายละเอียดทัวร์โปรแกรมทัวร์เวียดนาม :
กรุงเทพฯ–ฮานอย–ฮาลอง–ช้อปปิ้งตลาดกลางคืน
ฮาลองเบย์-ถ้ำนางฟ้า–นิงห์บิงห์
นิงห์บิงห์–ล่องฮาลองบก-ถ้ำตำก๊อก
ทะเลสาบคืนดาบ–โชว์หุ่นกระบอกน้ำ
ฮานอย–สุสานลุงโฮ–เจดีย์เสาเดียว
พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์–ช้อปปิ้งถนน36สาย-กรุงเทพฯ

ทัวร์เวียดนาม ราคาถูก แพคเกจทัวร์เวียดนาม โดย สายการบิน QATAR AIRWAYS
กำหนดเดินทาง

11-14,18-21,25-28 ส.ค.59                      12900.-
1-4,8-11,15-18,22-25 ก.ย.59   12900.-
29 ก.ย.-02 ต.ค.59          12900.-
6-9,13-16,27-30 ต.ค.59                     13900.-
3-6,10-13,17-20,24-27 พ.ย.59    13900.-
2-5,9-12,15-18,22-25 ธ.ค.59                      14900.-
29 ธ.ค.-01 ม.ค.60      15900.-
30 ธ.ค. -02 ม.ค 60                 15900.-
31 ธ.ค. -03 ม.ค 60                      15900.-

 

ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานาย ซาปา

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์ QR-L05-PK05807_OCT

รายละเอียดทัวร์โปรแกรมทัวร์เวียดนาม :กรุงเทพฯ – ฮานอย
ฮานอย - ลาวไก – ซาปา– Cat Cat Village -ช้อปปิ้ง
 ตลาดเมือง ซาปา-ซาปา – น้ำตกสีเงิน –– ภูเขาฮัมรอง – ซาปา
ซาปา-ลาวไก- Coc Leu Market-ฮานอย-ช้อปปิ้ง ถนน 36 สาย
ฮานอย –กรุงเทพฯ

ทัวร์เวียดนาม ราคาถูก แพคเกจทัวร์เวียดนาม โดย สายการบิน JETSTAR
กำหนดเดินทาง

21-25 ก.ย.59    14900.-
20-24 , 22-26 , 26-30 ต.ค 59  14900.-


 

ทัวร์เวียดนาม เวียดนามกลาง บูทิค ฮานอย ซาปา

เที่ยวเวียดนาม รหัส PG-L120-VN08_4D_NOV

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์เวียดนาม :
กรุงเทพฯ-สนามบินดานัง-เมืองโบราณฮอยอัน-วัดฟุ๊กเกี๋ยน
บ้านโบราณ-ดานัง-ดานัง-เว้-บาน่าฮิลล์-เมืองเว้-เจดีย์เทียนมู
ตลาดดองบา-ล่องเรือชมแม่น้ำหอมพร้อมฟังดนตรีพื้นเมืองบนเรือ
เมืองเว้-สุสานกษัตริย์ไคดิงห์-วัดลิงค์อึ้ง-สะพานมังกร-เมืองดานัง                           
ดานัง-ช้อปปิ้งตลาดฮาน-กรุงเทพฯ  
                
          
ทัวร์เวียดนามราคาถูก แพคเกจทัวร์เวียดนาม โดย สายการบิน BANGKOK AIRWAYS
กำหนดเดินทาง

14-17 , 23-26 ก.ย.59  12900.-
07-10 , 19-22 ต.ค.59  12900.-
04-07 , 09-12 , 23-26 พ.ย.59  12900.-

 

 

ทัวร์เวียดนาม เวียดนามกลาง เว้ ดานังฮอยอัน 4 วัน

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์ PG-L120-VN08_SEP

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์เวียดนาม :
กรุงเทพฯ-สนามบินดานัง-เมืองโบราณฮอยอัน-วัดฟุ๊กเกี๋ยน-บ้านโบราณ
ดานัง-เว้-บาน่าฮิลล์-เมืองเว้-เจดีย์เทียนหมู-ตลาดดองบา
ล่องเรือชมแม่น้ำหอมพร้อมฟังดนตรีพื้นเมืองบนเรือ
เมืองเว้-สุสานกษัตริย์ไคดิงห์-วัดลิงค์อึ้ง-สะพานมังกร-เมืองดานัง
ดานัง-ช้อปปิ้งตลาดฮาน–กรุงเทพฯ

ทัวร์เวียดนามราคาถูก แพคเกจทัวร์เวียดนาม โดย สายการบิน BANGKOK AIRWAYS
กำหนดเดินทาง

12-15 ส.ค.59  11900.-
17-20 ส.ค.59  11900.-
14-17 ก.ย.59  12900.-
23-26 ก.ย.59  12900.-
7 -10 ต.ค.59  12900.-
19-22 ต.ค.59  12900.-
4-7 พ.ย.59   12900.-
9-12 พ.ย.59  12900.-
23-26 พ.ย.59  12900.-
 

ทัวร์เวียดนาม CLASSIC VIETNAM

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์ QR-L13-CALSSIC VN_DEC

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์เวียดนาม :
กรุงเทพฯ – ฮานอย – สะพานแสงอาทิตย์ – ทะเลสาบคืนดาบ
วัดหงอกเซิน – ถนน 36 สายเก่า – ชมโชว์ระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ 
ฮานอย – จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์
ทำเนียบประธานาธิบดี – บ้านพักลุงโฮ – วัดเจดีย์เสาเดียว
พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ – ฮาลอง – ชมถ้ำนางฟ้า – ตลาดไนท์มาเก็ตฮาลอง
ฮาลอง – ฮานอย – วิหารวรรณกรรม – วัดเฉินก๊วก
ทะเลสาบตะวันตก – กรุงเทพฯ

ทัวร์พม่า ราคาถูก แพคเกจทัวร์พม่า โดย สายการบิน QATAR AIRWAYS
กำหนดเดินทาง
05-07 , 12-14 , 19-21 , 26-28 ส.ค.59  10900.-
02-04 , 09-11, 23-25 ก.ย.59   9999.-
30 ก.ย.-02 ต.ค.59    9999.-
07-09 , 14-16 , 28-30 ต.ค.59   9999.-
21-23 , 22-24 ต.ค.59   10900.-
04-06 , 11-13 , 25-27 พ.ย.59  9999.-
02-04 , 03-05 , 10-12 ธ.ค.59  10900.-
16-18 , 23-25 ธ.ค.59  9999.-
30 ธ.ค.59-01 ม.ค.60   11900.-
31 ธ.ค.59-02 ม.ค.60  11900.-
 

ทัวร์เวียดนาม SWITZERLAND VIETNAM

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์ QR-L13-SWIT VN_DEC

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์เวียดนาม :
กรุงเทพฯ – ฮานอย – สะพานแสงอาทิตย์ – ทะเลสาบคืนดาบ
วัดหงอกเซิน – ถนน 36 สายเก่า – ชมโชว์ระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ 
ฮานอย – ซาปา – หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village
เมืองซาปา – ภูเขาห่ามโหร่ง – น้ำตกสีเงิน (Silver Water Fall)
ตลาดก๊อกเหลียว COCLEU – ฮานอย
ฮานอย – จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์
ทำเนียบประธานาธิบดี – วัดเจดีย์เสาเดียว – พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์
วิหารวรรณกรรม – วัดเฉินก๊วก – ทะเลสาบตะวันตก – กรุงเทพฯ

ทัวร์เวียดนาม ราคาถูก แพคเกจทัวร์เวียดนาม โดย สายการบิน QATAR AIRWAYS
กำหนดเดินทาง
29 ก.ย.-02 ต.ค.59  12900.-
06-09 , 13-16 ต.ค.59  12900.-
21-24 ต.ค.59  13500.-
03-06 , 10-13 , 24-27 พ.ย.59  12900.-
02-05 , 09-12 ธ.ค.59  13500.-
15-18 , 22-25 ธ.ค.59  12900.-
29 ธ.ค.-01 ม.ค.60  14500.-
30 ธ.ค.-02 ม.ค.60  14500.-
 

ทัวร์เวียดนาม TAMCOC VIETNAM

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์ QR-L13-TAMCOC VN_DEC

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์เวียดนาม :
กรุงเทพฯ – ฮานอย – สะพานแสงอาทิตย์ – ทะเลสาบคืนดาบ 
วัดหงอกเซิน-ถนน 36 สายเก่า – ชมโชว์ระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ 
ฮานอย – จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์
ทำเนียบประธานาธิบดี – วัดเจดีย์เสาเดียว – พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์
ฮาลอง – ชมถ้ำนางฟ้า – ตลาดไนท์มาเก็ตฮาลอง
ฮาลอง – ฮาลองบก (นิงห์บิงห์) – ล่องเรือฮาลองบก
ถ้ำตามก๊ก – วัด Bai Dinh -นิงห์บิงห์ – ฮานอย –
วิหารวรรณกรรม-วัดเฉินก๊วก – ทะเลสาบตะวันตก – กรุงเทพฯ

ทัวร์เวียดนาม ราคาถูก แพคเกจทัวร์เวียดนาม โดย สายการบิน QATAR AIRWAYS
กำหนดเดินทาง
29 ก.ย.-02 ต.ค.59  13900.-
06-09 , 13-16 , 21-24 ต.ค.59  13900.-
03-06 , 10-13 , 24-27 พ.ย.59  13900.-
02-05 , 09-12 , 15-18 , 22-25 ธ.ค.59   13900.-
29 ธ.ค.-01 ม.ค.60  14900.-
30 ธ.ค.-02 ม.ค.60  14900.- 

ทัวร์เวียดนาม โฮจิมินห์ ดาลัด มุยเน่ 4วัน3คืน

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์ FD-L171-VN09_SGN4D_SEP

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์เวียดนาม :
สนามบินดอนเมือง-นครโฮจิมินท์-Sand dune-Fairly stream
ทะเลทรายมุยเน่-ฟานเทียต-น้ำตกดาทันลา-นั่งกระเช้าไฟฟ้า
วัดตั๊กลัม-พระราชวังฤดูร้อน - วัดVan Hanh-ตลาดไนท์บาร์ซ่า     
ดาลัด-สวนดอกไม้เมืองหนาว-ท่องราตรีโฮจิมินห์-ทำเนียบรัฐบาล
วัดเทียนหาว -โบสถ์นอร์ทเธอร์ดัม-ไปรษณีย์กลาง-พิพิธภัณฑ์สงคราม
ตลาดแบ๋นถั่น-สนามบินดอนเมือง

ทัวร์เวียดนาม ราคาถูก แพคเกจทัวร์เวียดนาม โดย สายการบิน AIRASIA
กำหนดเดินทาง

25 – 28 ส.ค. 59  11999.-
15 – 18 ก.ย. 59  11999.-
8 – 11 ก.ค. 59  12999.-
5 – 8 ส.ค. 59  12999.-
9 – 12 ก.ย. 59  12999.-
22 – 25 ก.ย. 59  12999.-
23 – 26 ก.ย. 59  12999.-
16 – 19 ก.ค. 59  14999.-
12 – 15 ส.ค. 59  14999.-

 

 

ทัวร์เวียดนาม Exclusive Hue เว้ ดานัง ฮานอย 4วัน3คืน

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์ VZ-L16-EXCLUSIVE_4D_DEC

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์เวียดนาม :
กรุงเทพฯ – เมืองเว้  -พระราชวังโบราณ-ร้านอ๋าวหย่าย
เว้ - ล่องเรือมังกร-วัดเทียนมู่ - สุสานจักรพรรดิ ไคดิงห์ (Kai Dinh )
พระตำหนักอันกุงดิงห์ –  ตลาดดองบา-ดานัง -นั่งกระเช้าขึ้นภูเขาบานาฮิลล์
บานาฮิลล์ แฟนตาซี ปาร์ค - ฮอยอัน – ดานัง
ดานัง – วัดหลินอึ๋ง  - เว้ - กรุงเทพฯ

ทัวร์เวียดนาม ราคาถูก แพคเกจทัวร์เวียดนาม โดย สายการบิน THAI VIET JET AIR
กำหนดเดินทาง

15-18 ก.ย.59  12900.-
16-19 ก.ค.59  13900.-
11-14 ส.ค.59  13900.-
21-24 ต.ค.59  14900.-
02-05 ธ.ค.59  14900.-
31 ธ.ค. - 03 ม.ค.59  ม.ค.59 15900.-
 
 

ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์ QR-L05-QR07HAN_JAN

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์เวียดนาม :
กรุงเทพฯ–ฮานอย–ฮาลอง–ช้อปปิ้งตลาดกลางคืน
ฮาลองเบย์-ถ้ำนางฟ้า–นิงห์บิงห์
นิงห์บิงห์–ล่องฮาลองบก-ถ้ำตำก๊อก
ทะเลสาบคืนดาบ–โชว์หุ่นกระบอกน้ำ
ฮานอย–สุสานลุงโฮ–เจดีย์เสาเดียว
พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์–ช้อปปิ้งถนน36สาย-กรุงเทพฯ

ทัวร์เวียดนาม ราคาถูก แพคเกจทัวร์เวียดนาม โดย สายการบิน QATAR AIRWAYS
กำหนดเดินทาง
4-7 , 11-14 , 18-21 , 25-28 ส.ค.59   13900.-
1-4,8-11,15-18,22-25 ก.ย. 59   13900.-
29 ก.ย.-02 ต.ค.59         ต.ค.59 13900.-
6-9 , 13-16 , 27-30 ต.ค.59            13900.-
3-6 , 10-13 , 17-20 , 24-27 พ.ย.59        13900.-
2-5 , 9-12 , 15-18 , 22-25 ธ.ค. 59   14900.-
29 ธ.ค.-01 ม.ค. 60    ม.ค.60 15900.-
30 ธ.ค. -02 ม.ค 60    ม.ค.60 15900.-
31 ธ.ค. -03 ม.ค 60       ม.ค.60 15900.- 

 

 

ทัวร์เวียดนาม HANOI SAPA 4วัน

เที่ยวเวียดนาม รหัส QR-L03-HANOISAPA_DEC

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์เวียดนาม :
สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) - ฮานอย - วัดหง็อกเซิน
ทะเลสาบคืนดาบ - ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ - ช้อปปิ้งถนน 36 สาย                                     
ซาปา - Cat Cat Village - ภูเขาฮัมรอง - Love Market               
Silver Water Fall - Coc Leu Market - ฮานอย 
สุสานโฮจิมินห์ – เจดีย์เสาเดียว – วัดเฉินก๊วก –วิหารวรรณกรรม
สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)   

ทัวร์เวียดนาม ราคาถูกแพคเกจโปรแกรมทัวร์เวียดนาม โดย สายการบิน QATAR AIRWAYS
กำหนดเดินทาง

26-29 ส.ค.59  14900.-
08-11 , 16-19 ก.ย.59  14900.-
29 ก.ย. - 02 ต.ค.59  14900.-
06-09 ต.ค.59  14900.-
13-16 ต.ค.59  15900.-
04-07 , 18-21 , 24-27 พ.ย.59  14900.-
03-06 , 09-12 ธ.ค.59   16900.-
23-26 ธ.ค.59   17900.-
30 ธ.ค. 59 - 02 ม.ค.60   17900.-

 

 

ทัวร์เวียดนาม HANOI HALONG NINH 4วัน

เที่ยวเวียดนาม รหัส QR-L03-HANOI HALONG_DEC

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์เวียดนาม :
สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) – ฮานอย – นิงห์บิงห์
นิงห์บิงห์ – ล่องเรือฮาลองบก – ถ้ำตำก๊อก – วัด BAI DINH                
ล่องเรือฮาลองเบย์ – ถ้ำด่งเทียนคุง – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหง็อกเซิน
ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ – ช้อปปิ้งถนน 36 สาย                                       
สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์ – วัดเจดีย์เสาเดียว – วัดเฉินก๊วก
วิหารวรรณกรรม – สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)

ทัวร์เวียดนาม ราคาถูกแพคเกจทัวร์เวียดนาม โดย สายการบิน QATAR AIRWAYS
กำหนดเดินทาง

26-29 ส.ค.59  14900.-
08-11 , 16-19 ก.ย.59  14900.-
29 ก.ย. 59 - 02 ต.ค.59  14900.-
06-09 ต.ค.59  14900.-
13-16 ต.ค.59  15900.-
04-07 , 18-21 , 24-27 พ.ย.59  14900.-
03-06 , 09-12 ธ.ค.59  16900.-
23-26 ธ.ค.59  17900.-
30 ธ.ค. 59 - 02 ม.ค.60 17900.- 

 

ทัวร์เวียดนาม Exclusive Hue เว้ ดานัง ฮานอย 4วัน3คืน

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์ VZ-L16-EXCLUSIVE_BANA_DEC

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์เวียดนาม :
กรุงเทพฯ – เมืองเว้ - พระราชวังโบราณ – ร้านอ๋าวหย่าย 
เว้ - ล่องเรือมังกร-วัดเทียนมู่ – ตลาดดองบา- สุสานจักรพรรดิ ไคดิงห์
(Kai Dinh ) -พระตำหนักอันดิงห์-เว้ - ดานัง – ฮอยอัน
นั่งกระเช้าขึ้นภูเขาบานาฮิลล์-บานาฮิลล์ แฟนตาซี ปาร์ค-ดานัง
วัดหลินอึ๋ง  - เว้ - กรุงเทพฯ

ทัวร์เวียดนาม ราคาถูก แพคเกจทัวร์เวียดนาม โดย สายการบิน THAI VIET JET AIR
กำหนดเดินทาง

15-18 ก.ย.59  14500.-
16-19 ก.ค.59  15500.-
11-14 ส.ค.59  15500.-
21-24 ต.ค.59  16500.-
02-05 ธ.ค.59  16500.-
31 ธ.ค. - 03 ม.ค.59  ม,ค,60 17900.-


ทัวร์เวียดนาม ดีดี!! CLASSIC VIETNAM

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์ QR-L13-CLASSIC_HAN_JUL

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ : กรุงเทพฯ – ฮานอย – ฮาลอง
ฮานอย – จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์
ทำเนียบประธานาธิบดี – วัดเจดีย์เสาเดียว – พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์
ฮาลอง – ชมถ้ำนางฟ้า – ตลาดไนท์มาเก็ตฮาลอง-ฮาลอง
ฮานอย – วิหารวรรณกรรม – วัดเฉินก๊วก – ทะเลสาบตะวันตก – กรุงเทพฯ

ทัวร์เวียดนามราคาถูก  แพคเกจทัวร์เวียดนาม โดย QATAR AIRWAYS
กำหนดเดินทาง


05-07 , 12-14 , 19-21 , 26-28 ส.ค.59 10900.-
02-04 , 09-11 , 23-25  ก.ย.59 9999.-
30 ก.ย. - 02 ต.ค.59 ก.ย.59 9999.-
07-09 , 28-30  ต.ค.59 9999.-
21-23 , 22-24  ต.ค.59 10900.-
 

 

 ทัวร์เวียดนาม มุกดาหาร เวียดนาม เว้ –ดานัง–ฮอยอัน

เที่ยวเวียดนาม รหัส BUS-L142-HP143-S

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์เวียดนาม : กรุงเทพ - มุกดาหาร
มุกดาหาร –สะหวันนะเขต – ลาว – เวียดนาม - อุโมงค์วินห์ม็อก
เมืองมรดกโลก เว้ - พระราชวังเว้ – เจดีย์เทียนมู่– หมู่บ้านหินอ่อน
เมืองโบราณฮอยอัน - ดานัง – บาน่าฮิลล์ – เว้
ช้อปปิ้งตลาดดองบา – ลงเรือมังกรฟังเพลงกาเว้
เว้ –สะหวันนะเขต – มุกดาหาร - กรุงเทพฯ

ทัวร์เวียดนามราคาถูก แพคเกจทัวร์เวียดนาม โดย สายการบิน Nok Air
กำหนดเดินทาง


10-15 ส.ค.59     7999.-
20-25 ต.ค.59     7999.-
1-6 , 8-13 ธ.ค.59     7999.-
30ธ.ค.-4ม.ค.60     ม.ค.60 8999.- 

 

ทัวร์เวียดนาม โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด 4วัน

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์ DD-L150-SGN_4D3N_SEP

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์เวียดนาม :
สนามบินดอนเมือง – นครโฮจิมินห์ - Sand dune - Fairly stream
ทะเลทรายมุยเน่  – ฟานเทียต-น้ำตกดาทันลา -กระเช้าไฟฟ้า
วัดติ๊กลาม – พระราชวังฤดูร้อน – วัด Van Hanh
บ้านเพี้ยน (Crazy House) - ตลาดไนท์บาร์ซ่า
ดาลัด – สวนดอกไม้เมืองหนาว - ท่องราตรี โฮจิมินห์
นครโฮจิมินห์  -ทำเนียบอิสรภาพ - เจดีย์หวิงเงียม
วัดเทียนหาว- โบสถ์นอร์เทรอดาม - ไปรษณีย์กลาง
พิพิธภัณฑ์สงคราม – ตลาดเบนถัง – ดอนเมือง      

ทัวร์เวียดนามราคาถูกแพคเกจทัวร์เวียตนาม โดย สายการบิน NOK AIR
กำหนดเดินทาง 

11-14    ส.ค.59  14555.-
25-28    ส.ค.59  13555.-
8-11    ก.ย.59  13555.-
22-25    ก.ย.59  13555.-

 

ทัวร์เวียดนาม เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด 4 วัน

เที่ยวเวียดนาม รหัส DD-L120-VN03_4D_JAN

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์เวียดนาม : กรุงเทพฯ - โฮจิมินห์ซิตี้
อุโมงค์กู่จี – ล่องเรือชมทัศนียภาพแม่น้ำไซง่อน+ชมโชว์บนเรือ    
โฮจิมินห์ - ฟานเทียด(มุยเน่) - ทะเลทรายขาว - ทะเลทรายแดง
ชมลำธาร FAIRYSTREAM - ดาลัท - Crazy house  -พระราชวังฤดูร้อน
นั่งกระเช้าไฟฟ้า - วัดตั๊กลัม - สวนดอกไม้ - ช้อปปิ้งตลาดราตรีดาลัท
ดาลัท - โฮจิมินห์ - จัตุรัสโฮจิมินห์ - อนุสาวรีย์ประธานาธิบดีโฮจิมินห์
โบสถ์นอร์ธเธอดัม - ช้อปปิ้งตลาดเบนถัน – กรุงเทพฯ

ทัวร์เวียดนามราคาถูก แพคเกจทัวร์เวียดนาม โดย สายการบิน Nok Air
กำหนดเดินทาง
20-23 , 25-28       ส.ค.59      11900.-
11-14        ส.ค.59       12900.-
1-4 , 3-6 , 8-11 , 10-13     ก.ย.59     11900.-
15-18 , 17-20 , 22-25 , 27-30 ก.ย.59     11900.-
29 ก.ย.59 - 2 ต.ค.59  12900.-
30 ก.ย.59 - 3 ต.ค.59  12900.-
06-09 , 07-10 , 13-16 ต.ค.59  12900.-
14-17 , 20-23 ต.ค.59   12900.-
21-24 ต.ค.59  13900.-
27-30 , 28-31 ต.ค.59   12900.-
03-06 , 04-07 , 10-13 พ.ย.59  12900.-
11-14 , 17-20 , 18-21  พ.ย.59  12900.-
24-27 , 25-28 พ.ย.59   12900.-
01-04 , 02-05 , 08-11 ธ.ค.59  13900.-
09 - 12 ธ.ค.59  13900.-
15-18 , 16-19 , 22-25 ธ.ค.59  12900.-
23-26 ธ.ค.59   12900.-
28 ธ.ค.59 - 31 ธ.ค.59  13900.-
29 ธ.ค.59 - 1 ม.ค.60   13900.-
30 ธ.ค.59 - 2 ม.ค.60   14900.-
31 ธ.ค.59 - 3 ม.ค.60   14900.- 

 

 ทัวร์เวียดนาม เว้ ดานัง ฮอยอัน 6 วัน

เที่ยวเวียดนาม รหัส BUS-L171-V05_APR-DEC'16

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์เวียดนาม :
กรุงเทพฯ – มุกดาหาร -สะหวันนะเขต-ลาวบาว- เว้
วัดเทียนหมู – ดานัง – ฮอยอัน – ดานัง                                    
นั่งกระเช้าไฟฟ้า ชมหุบเขา BA NA – ช้อปปิ้งตลาดดองบา
ล่องเรือแม่น้ำหอม - เว้ – ลาวบาว – สะหวันนะเขต – มุกดาหาร 
ตลาดอินโดจีน – กรุงเทพ ฯ 

ทัวร์เวียดนามราคาถูก แพคเกจทัวร์เวียดนาม โดย BUS
กำหนดเดินทาง

20-25 ต.ค.59     9900.-
09-14 ต.ค.59     9900.-
30ธ.ค.59-4ม.ค.60     ม.ค.60 9900.-
 

ช่องทางรับโปรโมชั่น พิเศษ!!


 

VISITOR

 สถิติวันนี้

307 คน

 สถิติเมื่อวาน

1488 คน

 สถิติเดือนนี้

สถิติปีนี้

สถิติทั้งหมด

33716 คน

541058 คน

2368221 คน

เริ่มเมื่อ 2012-06-11   

     TOURISM AUTHORITY OF THAILAND
   LICENSE NO. 11/06794

 © 2011 Tourinloveallway  All rights reserved.


📞 02-174-2214-5 , 02-1742346-7
📱  088-886-0049 , 091-797-6745 , 088-449-2534
📩  tourinlove9@gmail.com
💬 line: @tourinlove
   facebook: http://www.facebook.com/ILoveTourInLove/
 follow us official