ทัวร์เวียดนาม

ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม ทัวร์เวียดนามราคาถูก แพคเกจทัวร์เวียดนาม โปรแกรมทัวร์เวียดนาม
!!! คิดจะเที่ยว !!! คิดถึงเรา !!! ทัวร์อินเลิฟ !!! Think About Travel, Think About Us, Tourinlove
สอบถามโปรแกรมโปรโมชั่น ติดต่อ คุณปุ้ย คุณหนิง คุณปลา คุณยาหยี 02-174-2346-7

Hotline Dtac : 088-8860049 // TRUE : 091-7976745 // AIS : 088-4492534

1 | 2 | 3
 

 

ทัวร์เวียตนาม ฮานอย ฮาลอง 3วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ QR-L13-SPECIAL_BUFFET_VN_HAN_3D_MAY

กรุงเทพฯ – ฮานอย – ฮาลอง-ฮาลอง – ชมถ้ำนางฟ้า
ฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ – วันหงอกเซิน
ถนน 36 สายเก่า – ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ
ฮานอย – จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์
ทำเนียบประธานาธิบดี – วัดเจดีย์เสาเดียว – พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์
วิหารวรรณกรรม – วัดเฉินก๊วก – ทะเลสาบตะวันตก – กรุงเทพฯ 

สายการบิน QATAR AIRLINES
กำหนดเดินทาง

30 เม.ย.-02 พ.ค.59   10900.-
07-09 , 08-10 , 21-23 พ.ค.59  10900.- 

 

ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา4วัน3คืน

รหัสทัวร์ DD-L09-AMAZING_SAPAR_MAY

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์เวียดนาม : กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) - ฮานอย
ทะเลสาบตะวันตก - วัดเจิ่นกว๊อก - วิหารวรรณกรรม - ซาปา-LOVE MARKET
เมืองซาปา - ภูเขาห่ามโหร่ง - หมู่บ้านก๊าตก๊าต
SILVER WATER FALL – หมู่บ้านตะวัน – ตลาดซาปาลาวไก - COC LEU MARKET
ฮานอย – ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ - ฮานอย – CITY TOUR HANOI - ทะเลสาบคืนดาบ
วัดหงอกเซิน - ถนน 36 สาย - ท่าอากาศยานนอยไบ - กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)

ทัวร์เวียดนามราคาถูก แพคเกจทัวร์เวียดนาม โดย สายการบิน NOKAIR
กำหนดเดินทาง

8-11 , 10-13  เม.ย.59  11900.-
17-20 , 22-25 , 24-27 เม.ย.59  12900.-
15-18  เม.ย.59    13900.-

8-11 , 13-16 , 15-18 พ.ค.59   12900.-
22-25 , 27-30 พ.ค.59   12900.-
6-9 พ.ค.59    14900.- 

ทัวร์เวียดนาม เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ ล่องแม่น้ำไซ่ง่อน 3 วัน

เที่ยวเวียดนาม รหัส DD-L120-VN01_3D_MAR-SEP

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์เวียดนาม : กรุงเทพฯ - โฮจิมินห์ซิตี้
โบสถ์นอร์ทเธอร์ดาม – กรมไปรษณีย์กลาง - โรงละครโฮจิมินห์
อนุสาวรีย์ลุงโฮ - อดีตทำเนียบประธานาธิบดี                                     
โฮจิมินห์ - อุโมงค์กู่จี – พิพิธภัณฑ์สงคราม – ล่องเรือชมทัศนียภาพ
แม่น้ำไซง่อนพร้อมชมโชว์ -ไชน่าทาวน์ – วัดเทียนหาว
พิเศษ บุฟเฟ่ต์นานาชาติ-ช้อปปิ้งตลาดเบนถัน

ทัวร์เวียดนามราคาถูก แพคเกจทัวร์เวียดนาม โดย สายการบิน Nok Air
กำหนดเดินทาง

5-7 , 6-8 พ.ค.59   10900.-
13 -15 , 27-29 พ.ค.59   8900.-
20 -22 พ.ค.59   10900.-

3-5 , 10-12 , 17 -19 , 24-26 มิ.ย.59   8900.-

1 -3 , 8 -10 , 15 -17, 22-24 , 29-31 ก.ค.59  8900.-

5 -7 , 19-21 , 16-28 ส.ค.59    8900.-
12 -14 ส.ค.59     10900.-

2 -4 , 9 -11 , 16 -18 , 23-25 ก.ย.59   8900.-

 

 

 ทัวร์เวียดนาม มุกดาหาร เวียดนาม เว้ –ดานัง–ฮอยอัน

เที่ยวเวียดนาม รหัส BUS-L142-HP143-S

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์เวียดนาม : กรุงเทพ - มุกดาหาร
มุกดาหาร –สะหวันนะเขต – ลาว – เวียดนาม - อุโมงค์วินห์ม็อก
เมืองมรดกโลก เว้ - พระราชวังเว้ – เจดีย์เทียนมู่– หมู่บ้านหินอ่อน
เมืองโบราณฮอยอัน - ดานัง – บาน่าฮิลล์ – เว้
ช้อปปิ้งตลาดดองบา – ลงเรือมังกรฟังเพลงกาเว้
เว้ –สะหวันนะเขต – มุกดาหาร - กรุงเทพฯ

ทัวร์เวียดนามราคาถูก แพคเกจทัวร์เวียดนาม โดย สายการบิน Nok Air
กำหนดเดินทาง


2-7เม.ย.59     8999.-
12-17เม.ย.59     7999.-
4-9 , 18-22พ.ค.59     7999.-
15-20ก.ค.59     7999.-
10-15ส.ค.59     7999.-
20-25ต.ค.59     7999.-
1-6 , 8-13ธ.ค.59     7999.-
30ธ.ค.-4ม.ค.60     8999.- 

ทัวร์เวียตนาม โฮจิมินห์ ดาลัด มุยเน่ 4วัน3คืน
รหัสทัวร์ DD-L05-SGN04_DALAT_JUL

กรุงเทพฯ–นครโฮจิมินห์-ดาลัดDatalla Water Fall (นั่งรถราง)
นั่งกระเช้าไฟฟ้า – พระราชวังวังฤดูร้อนของกษัตริย์เบ๋าได๋
หุบเขาแห่งความรัก (Love Valley) -มุยเน่-Sand Dune-Fairly Stream
ทะเลทรายมุยเน่-โฮจิมินห์-อปปิ้ง ณ ตลาดเบนถัน - กรุงเทพฯ

สายการบิน NOKAIR
กำหนดเดินทาง

13-16 , 26-29 , 27-30 พ.ค.59    11900.-
3-6 , 9-12 , 10-13 , 17-20 , 24-27  มิ.ย. 59    11900.-
22-25 เม.ย.59    12900.-
8-11 , 14-17 , 15-18 , 21-24 , 22-25 ก.ค. 59  12900.-
12-15 พ.ค. 59        12900.-                        
2-5 , 16-19 มิ.ย. 59     12900.-
7-10 , 28-31 ก.ค.59    12900.-


 

ทัวร์เวียตนามใต้ โฮจิมินห์ ดาลัด มุยเน่
รหัสทัวร์ DD-L05-SGN05_SEP

กรุงเทพฯ - นครโฮจิมินห์-ดาลัดดาลัด - Datalla Water Fall -
นั่งกระเช้าไฟฟ้า –พระราชวังวังฤดูร้อนของของกษัตริย์เบ๋าได๋
ฟานเทียด-Sand Dune-Fairly Stream -ทะเลทรายมุยเน่ –โฮจิมินห์
นครโฮจิมินห์ - กรุงเทพฯ   

สายการบิน NOKAIR
กำหนดเดินทาง


26-29 , 27-30 พ.ค.59                        11,900.- 
2-5 , 3-6 , 9-12 , 10-13 มิ.ย59   11,900.-
16-19 , 17-20 , 23-26 , 24-27 มิ.ย 59  11,900.-
7-10 , 8-11 , 14-17 , 15-18 ก.ค.59   11,900.-
 21-24 , 22-25 , 28-31 ก.ค.59   11,900.-
29 ก.ค - 1 ส.ค.59    11,900.-
18-21 , 19-22 , 25-28 , 26-29 ส.ค.59  11,900.-

1-4 , 2-5 , 8-11 , 9-12 , 15-18 ก.ย.59   11,900.-
16-19 , 22-25 , 23-26 ก.ย.59   11,900.- 
17-20 ก.ค.59    12,900.-


 

 

ทัวร์เวียตนาม โฮจิมินท์ซิตี้ ดาลัท มุยเน 4วัน3คืน

รหัสทัวร์ DD-L09-DELIGHT_SOUTH_VIETNAM_AUG

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์เวียดนาม : กรุงเทพฯ - นครโฮจิมินท์ - พิพิธภัณฑ์สงคราม
เมืองดาลัท - เมืองดาลัท - CRAZYHOUSE - พระราชวังฤดูร้อนของจักรพรรดิ
นั่งกระเช้าไฟฟ้า - วัดตั๊กลัม - หุบเขาแห่งความรัก - น้ำตกDATANLA - เมืองมุยแน
ทะเลทรายขาว - ทะเลทรายแดง - FAIRY STREAM -ท่าเรือมุยแน - โฮจิมินท์
ทำเนียบรัฐบาล -วัดเทียนหาว -โบสถ์นอร์ทเธอร์ดัม - ไปรษณีย์กลาง - ตลาดแบ๋นถั่นกรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)

ทัวร์เวียดนามราคาถูก แพคเกจทัวร์เวียดนาม โดย สายการบิน NOKAIR / AIRASIA
กำหนดเดินทาง

21-24 เม.ย.59     11900-
3-6 , 6-9 , 7-10  , 9-12 , 10-13 เม.ย.59  13900.-
11-14 เม.ย.59     14900.-
12-15 , 13-16 เม.ย.59    15900.-

12-15 , 26-29 พ.ค.59   11900.-
4-7 , 5-8 , 19-22 พ.ค.59   12900.-

2-5 , 16-19 มิ.ย.59   11900.-
30 มิ.ย.-3 ก.ค.59   11900.-

16-19 ก.ค.59   11900.-

25-28 ส.ค.59   12900.-
11-14 ส.ค.59   13900.- 

 

ทัวร์เวียตนาม เวียตนามใต้ โฮจิมินห์ ดาลัท มุยเน่ 4วัน

เที่ยวเวียตนาม รหัสทัวร์ DD-L187JVN06_SEP4D

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์เวียตนาม : กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)-โฮจิมินห์-ฟานเทียต-ทะเลทรายมุยเน่
ฟานเทียต-ดาลัท-น้ำตกดาทันลา-นั่งกระเช้าไฟฟ้า-ดาลัท-โฮจิมินห์
ล่องเรือรับประทานอาหารแม่น้ำไซ่ง่อน-โฮจิมินห์-ตลาดเบนถัน-กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)

ทัวร์เวียตนามราคาถูก แพคเกจทัวร์เวียตนาม โดย สายการบิน NOKAIR
กำหนดเดินทาง

02-05 , 04-07 เม.ย. 59    9999.-
06-09 , 07-10 , 08-11 , 09-12 เม.ษ   11999.-
10-13 เม.ย. 59    13555.-
11-14 เม.ย. 59    14555.-
12-15 เม.ย. 59    15555.-
14-17 เม.ย. 59    15555.-
15-18 เม.ย. 59    14555.-
16-19 , 21-24 , 22-25 , 23-26 เม.ษ.59  12555.-
28 เม.ษ. - 01 พ.ค.59    13555.-
29 เม.ษ. - 02 พ.ค. 59    13555.-
30 เม.ย. - 03 พ.ค. 59    13555.-
01-04 พ.ค. 59    13555.-
02-05 พ.ค. 59    13555.-
03-06 พ.ค. 59    13555.-
04-07 พ.ค. 59    13555.-
05-08 พ.ค. 59    13555.-
06-09 พ.ค. 59    13555.-
07-10 พ.ค. 59    13555.-
12-15 พ.ค. 59    11900.-
19-22 , 20-23 พ.ค. 59    13555.-
26-29 , 27-30 พ.ค. 59    11900.-
02-05 มิ.ย. 59    11900.-
03-06 มิ.ย. 59    11900.-   
09-12 มิ.ย. 59    11900.-
10-13 มิ.ย. 59    11900.-
16-19 มิ.ย. 59    11900.-
17-20 มิ.ย. 59    11900.-
23-26 มิ.ย. 59    11900.-
24-27 มิ.ย. 59    11900.-
01-04 , 07-10 , 08-11 ก.ค.59   11900.-
14-17 , 15-18 ก.ค.59    11900.-
16-19 ก.ค.59    13555.-
17-20 ก.ค.59    13555.-
21-24 , 22-25 , 28-31 ก.ค.59   11900.-
29 ก.ค.-1 ส.ค. 59    11900.-
4-7 ส.ค. 59     11900.-
5-8 ส.ค. 59     11900.-
11-14 ส.ค. 59    13555.-
12-15 ส.ค. 59    13555.-
18-21 ส.ค. 59    11900.-
19-22 ส.ค. 59    11900.-
25-28 ส.ค. 59    11900.-
26-29 ส.ค. 59    11900..-
1-4 ก.ย. 59     11900.-
2-5 ก.ย. 59     11900.-
8-11 ก.ย. 59    11900.-
9-12 ก.ย. 59    11900.-
15-18 ก.ย. 59    11900.-
16-19 ก.ย. 59    11900.-
22-25 ก.ย. 59    11900.-
23-26 ก.ย. 59    11900.-


 

 

ทัวร์เวียดนาม เวียดนามเหนือ ฮานอย ล่องอ่าวฮาลอง 3 วัน

เที่ยวเวียดนาม รหัส DD-L120-VN04_3D_MAR-SEP

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์เวียดนาม : กรุงเทพฯ - กรุงฮานอย- ทะเลสาบตะวันตก
วัดเตริ๋นก๊วก - วัดแห่งวรรณกรรม - ฮาลอง - ตลาดราตรีเมืองฮาลอง
ล่องเรืออ่าวฮาลอง - ชมถ้ำนางฟ้า - หมู่บ้านชาวประมง - ฮานอย
ร้านหยก - ทะเลสาบคืนดาบ - สะพานแสงอาทิตย์ - วัดหงอกเซิน
ชมระบำหุ่นกระบอกน้ำ - สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินทร์
ทำเนียบประธานาธิบดี - วัดเจดีย์เสาเดียว - พิพิธภัณฑ์โฮจิมินทร์
ถนน36สาย - กรุงเทพฯ

ทัวร์เวียดนามราคาถูก แพคเกจทัวร์เวียดนาม โดย สายการบิน Nok Air
กำหนดเดินทาง

13 -15 พ.ค. 59    9999.-

10 -12 , 17-19 , 24-26 มิ.ย. 59 9999.-
3-5 มิ.ย. 59   10999.-

1-3 , 8-10 , 22-24 , 29 -31 ก.ค. 59   9999.-

5-7 , 26-28 ส.ค. 59   9999.-

19-21 ส.ค. 59   10999.-

2-4 , 9-11 , 16-18  ก.ย. 59   9999.-

 

 

 ทัวร์เวียดนาม เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด 4 วัน

เที่ยวเวียดนาม รหัส DD-L120-VN03_4D_APR-SEP

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์เวียดนาม : กรุงเทพฯ - โฮจิมินห์ซิตี้
อุโมงค์กู่จี – ล่องเรือชมทัศนียภาพแม่น้ำไซง่อน+ชมโชว์บนเรือ    
โฮจิมินห์ - ฟานเทียด(มุยเน่) - ทะเลทรายขาว - ทะเลทรายแดง
ชมลำธาร FAIRYSTREAM - ดาลัท - Crazy house  -พระราชวังฤดูร้อน
นั่งกระเช้าไฟฟ้า - วัดตั๊กลัม - สวนดอกไม้ - ช้อปปิ้งตลาดราตรีดาลัท
ดาลัท - โฮจิมินห์ - จัตุรัสโฮจิมินห์ - อนุสาวรีย์ประธานาธิบดีโฮจิมินห์
โบสถ์นอร์ธเธอดัม - ช้อปปิ้งตลาดเบนถัน – กรุงเทพฯ

ทัวร์เวียดนามราคาถูก แพคเกจทัวร์เวียดนาม โดย สายการบิน Nok Air
กำหนดเดินทาง

21-24 , 23-26 เม.ย.59   12900.-
6-9 , 7-10 ,12-15 , 13-16 เม.ย.59  13900.-
14-17 , 15-18 เม.ย.59   13900.-
28 เม.ย.-1 พ.ค.59    13900.-
30 เม.ย.-3 พ.ค.59    13900.-

12-15 , 26-29 , 28-31 พ.ค.59  11900.-
1-4 , 5-8 , 20-23 พ.ค.59   13900.-

2-5 , 4-7 , 9-12 , 11-14 มิ.ย.59  11900.-
16-19 , 18-21 , 23-26 , 25-28 มิ.ย.59  11900.-
30 มิ.ย.-3 ก.ค.59   11900.-

2-5 , 7-10 , 14-17 ก.ค.59   11900.-
21-24 , 28-31 ก.ค.59   11900.-
16-19 , 19-22 , 20-23 ก.ค.59   13900.-

4-7 , 6-9 , 18-21 ส.ค.59   11900.-
20-23 , 25-28 ส.ค.59   11900.-
11-14 ส.ค.59    13900.-

1-4 , 3-6 , 8-11 , 10-13 ก.ย.59  11900.-
15-18 , 17-20 , 22-25 , 27-30 ก.ย.59  11900.- 

 

ทัวร์เวียดนาม เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ซิตี้ มุยเน่ชมทะเลทราย 3 วัน

เที่ยวเวียดนาม รหัส DD-L120-VN02_3D_MAR-SEP

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์เวียดนาม : กรุงเทพฯ - โฮจิมินห์ซิตี้ – ฟานเทียด(มุยเน่)
ทะเลทรายขาว - ทะเลทรายแดง - มุยเน่ - โฮจิมินห์ – พิพิธภัณฑ์สงคราม
ล่องเรือชมทัศนียภาพแม่น้ำไซง่อนพร้อมชมโชว์
โฮจิมินห์ - โบสถ์นอร์ทเธอร์ดาม – กรมไปรษณีย์กลาง -ไชน่าทาวน์
วัดเทียนหาว – มื้อกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์นานาชาติ ณ PALACESAIGON
อนุสาวรีย์ลุงโฮ - ตลาดเบนถัน – กรุงเทพ

ทัวร์เวียดนามราคาถูก แพคเกจทัวร์เวียดนาม โดย สายการบิน Nok Air
กำหนดเดินทาง

8-10 , 9-11 , 10 -12 , 11-13 เม.ย.59   11900.-

12-14 , 13 -15 , 14-16 , 15-17 เม.ย.59   11900.-
22-24 เม.ย.59   10900.-
29 เม.ย.-1 พ.ค.59   11900.-

13-15 , 27-29 พ.ค.59  9900.-
5 -7 , 6 -8 พ.ค.59   11900.-
20 -22 พ.ค.59   11900.-

3-5 , 10 -12 , 17-19 , 24 -26 มิ.ย.59   9900.-

1 -3 , 8 -10 ,15 -17, 22 -24 , 29 -31 ก.ค.59   9900.-

5 -7 , 12 -14 , 19 -21 , 26 -28 ส.ค.59   9900.-

2 -4 , 9-11 , 16 -18 , 23-25  ก.ย.59   9900.-


 

 

ทัวร์เวียตนาม FRESHY HANOI SAPA 5D4N

รหัสทัวร์ 3K-L09-FRESHY HANOI_SAPA_MAY

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์เวียดนาม : กรุงเทพฯ - ฮานอย – โชว์หุ่นกระบอกน้ำ
ถนน36สาย - สุสานลุงโฮ - เจดีเสาเดียว – ลาวไก - ซาปา-LOVE MARKET เมืองซาปา
ซาปา - ภูเขาห่ามโหร่ง - หมู่บ้านก๊าตก๊าต – SILVER WATER FALL – หมู่บ้านตะวัน .
ตลาดซาปา - ซาปา - ลาวไก - COC LEU MARKET - ฮานอย – สุสานลุงโฮ
เจดีย์เสาเดียว - ฮานอย – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

ทัวร์เวียดนามราคาถูก แพคเกจทัวร์เวียดนาม โดย สายการบิน JETSTAR AIRWAYS
กำหนดเดินทาง

6-10 เม.ย.59   10900.-
11-15 , 12-16 เม.ย.59  16900.-
30 เม.ษ. -4พ.ค.59   15900.-

3-7 , 4-8 , 5-9 พ.ค.59   15900.-
18-22 , 19-23 , 20-24 พ.ค.59 15900.-
25-29 , 26-30 พ.ค.59   15900.-
 

 

ทัวร์เวียตนาม ฮานอย ซาปา 4วัน2คืน

รหัสทัวร์ QR-L09-PERFECT_HANOI_SAPAR_APR

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์เวียดนาม : กรุงเทพฯ - ฮานอย -ทะเลสาบคืนดาบ
วัดหงอกเซิน - โชว์หุ่นกระบอกน้ำ – ฮานอย-ลาวไก - ซาปา - หมู่บ้านก๊าตก๊าต
หมู่บ้านตะวัน – ตลาดซาปา - ซาปา - ภูเขาห่ามโหรง - SILVER WATER FALL
ฮานอย - ช้องปิ้งถนน 36 สาย - CITY TOUR HANOI - บุฟเฟ่ต์SEN
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

ทัวร์เวียดนามราคาถูก แพคเกจทัวร์เวียดนาม โดย สายการบิน QATAR AIRWAYS
กำหนดเดินทาง

7-10 เม.ย.59 12,900.-
 

 

ทัวร์เวียตนาม WONDERFUL HANOI HALONG SAPA 5D4N

รหัสทัวร์ DD-L09-WONDERFUL_HANOI_HALONG _SAPA_MAY

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์เวียดนาม : กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) - ฮานอย
ทะเลสาบตะวันตก - วัดเจิ่นกว๊อก-วิหารวรรณกรรม - ซาปา - LOVE MARKET
ซาปา - ภูเขาห่ามโหร่ง - หมู่บ้านก๊าตก๊าต – SILVER WATER FALL – หมู่บ้านตะวัน
ตลาดซาปา - ซาปา - ลาวไก - COC LEU MARKET- ฮาลอง – ฮาลองไนท์บาซ่าร์
ฮาลอง - ล่องอ่าวฮาลอง - ถ้ำสวรรค์ - ฮานอย - ระบำหุ่นกระบอกน้ำ
ฮานอย – สุสานโฮจิมินท์ - ทำเนียบประธานาธิบดี - บ้านพักลุงโฮ - วัดเจดีย์เสาเดียว
ทะเลสาบคืนดาบ - วัดหงอกเซิน - ถนน36สาย - กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)

ทัวร์เวียดนามราคาถูก แพคเกจทัวร์เวียดนาม โดย สายการบิน NOKAIR
กำหนดเดินทาง

20-24 เม.ย.59  14900.-
6-10 เม.ย.59  15900.-
13-17 เม.ย.59  17900.-
27 เม.ย. - 1 พ.ค.59 16900.-

11-15 พ.ค. 59   14900.-
4-8 , 18-22 พ.ค.59   16900.-
 

 

ทัวร์เวียตนาม ฮานอย ฮงลอง นิงห์บิงห์ 4วัน3คืน

รหัสทัวร์ DD-L09-XINCHAO_HANOI_NINH_BINH_MAY

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์เวียดนาม : กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)– ฮานอย
วิหารวรรณกรรม  - ฮาลอง – ช้อปปิ้งตลาดกลางคืน-ฮาลอง- ล่องเรืออ่าวฮาลอง
ถ้ำนางฟ้า – นิงห์บิงห์ - ล่องเรือฮาลองบก – ถ้ำตำก๊อก –ทะเลสาบคืนดาบ
โชว์หุ่นกระบอกน้ำ - ฮานอย–สุลานลุงโฮ-วัดเจดีย์เสาเดียว-พิพิทธภัณฑ์โฮจิมินห์
ทะเลสาบตะวันตก - เจดีย์เฉินกว๊อก-ช๊อปปิ้งถนน 36 สาย
ท่าอากาศยานนอยไบ - กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)

ทัวร์เวียดนามราคาถูก แพคเกจทัวร์เวียดนาม โดย สายการบิน NOKAIR
กำหนดเดินทาง

3-6 เม.ย.59  8900.-
29 เม.ย.-2 พ.ค.59  12900.-

 

ทัวร์เวียตนาม เวียตนามใต้ โฮจิมินห์ ดาลัก มุยเน่ 4วัน

เที่ยวเวียตนาม รหัสทัวร์ DD-L187JVN06_JAD_SEP4D

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์เวียตนาม : กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) - โฮจิมินห์ ซิตี้ - ดาลัด - ดาลัด ซีตี้ทัวร์
ดาลัท – มุยเน่ – โฮจิมินห์ซีตี้ – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)


ทัวร์เวียตนามราคาถูก แพคเกจทัวร์เวียตนาม โดย สายการบิน NOKAIR
กำหนดเดินทาง

12-15 เม.ษ.59    17900.-
16-19 เม.ษ.59    14900.-
22-25 เม.ษ.59    14900.-
29 เม.ษ. - 02 พ.ค.59    15900.-
30 เม.ษ. - 03 พ.ค.59    15900.-
01-04 , 02-05 , 03-06 , 04-07 พ.ค.59  15900.-
06-09 , 07-10 , 19-22  พ.ค.59   15900.-
26-29 , 27-30 พ.ค.59    14900.-
02-05 , 03-06 , 10-13 มิ.ย.59   14900.-
16-19 , 23-26 , 24-27 มิ.ย.59   14900.-
30 มิ.ย. - ก.ค.59    14900.-
01-04 , 08-11 , 14-17 ก.ค.59   14900.-
17-20 ก.ค.59    15900.-
21-24 , 22-25 , 28-31 ก.ค.59   14900.-
29 ก.ค. - 1 ส.ค.59    14900.-
04-07 , 05-08 ส.ค.59    14900.-
12-15 ส.ค.59    15900.-
18-21 , 19-22 , 26-29 ส.ค.59   14900.-
01-04 , 02-05 , 09-12 ก.ย.59   14900.-
15-18 , 16-19 , 23-26 ก.ย.59   14900.-


 

 

ทัวร์เวียดนาม เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฮาลอง นิงบิงห์ 4 วัน

เที่ยวเวียดนาม รหัส DD-L120-VN06_4D_MAR-SEP

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์เวียดนาม : กรุงเทพฯ - กรุงฮานอย
ลาวไก - ซาปา - ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต - ชมน้ำตกสีเงิน
ตลาดซาปา-สะพานหวาย(TAVAN VILLAGE)
ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน - ฮานอย - นิงบิงห์ - ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก
(TAM COC) - ฮาลอง - ร้านยา - ตลาดราตรีฮาลอง
ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง - ถ้ำนางฟ้า - หมู่บ้านชาวประมง
ฮานอย - ร้านหยก - ถนน36สาย - กรุงเทพฯ

ทัวร์เวียดนามราคาถูก แพคเกจทัวร์เวียดนาม โดย สายการบิน Nok Air
กำหนดเดินทาง

1-4 , 22 -25 เม.ย. 59   12900.-
3-6 , 17-20  เม.ย. 59   13900.-
8-11 , 10 -13 เม.ย. 59   15900.-
15-18 เม.ย. 59   16900.-
29 เม.ย.-2 พ.ค. 59   16900.-

13-16 , 15 -18 , 27-30 พ.ค. 59  12900.-
2 9พ.ค.-1 มิ.ย. 59    12900.-
6-9 , 8-11 พ.ค. 59    13900.-
20 -23 พ.ค. 59    14900.-
1-4 , 22-25 พ.ค. 59   13900.-

3-6 , 5-8 , 10 -13 , 12-15 มิ.ย. 59   12900.-
17-20 , 19-22 , 24-27 , 26-29 มิ.ย. 59   12900.-

1-4 , 3-6 , 8-11 , 10 -13 ก.ค. 59   12900.-
22-25 , 24 -27 ก.ค. 59    12900.-
29 ก.ค.-1 ส.ค. 59     12900.-
31 ก.ค.-3 ส.ค. 59     12900.-
15 -18 ก.ค. 59     13900.-

5-8 , 7-10 ส.ค. 59   12900.-
12 -15 ส.ค. 59   13900.-

9 -12 , 11 -14 , 16 -19 , 18-21 ก.ย. 59   12900.-
23 -26 , 25-28 ก.ย. 59    12900.-


 

 

ทัวร์เวียดนาม เวียดนามเหนือ ฮานอย นิงบิงห์ ซาปา  4 วัน

เที่ยวเวียดนาม รหัส QR-L120-VN08_4D_MAR-JUN

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์เวียดนาม : กรุงเทพฯ - กรุงฮานอย - นิงบิงห์-นิงบิงห์
TRANG AN - ฮานอย - ลาวไก - ซาปา - ตลาดซาปา - ซาปา - ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต
น้ำตกสีเงิน - เทือกเขาฮามลอง - ซาปา - ฮานอย - กรุงเทพ

ทัวร์เวียดนามราคาถูก แพคเกจทัวร์เวียดนาม โดย สายการบิน Qatar Airways
กำหนดเดินทาง


7-10 , 21 -24 เม.ย. 59   14900.-
12 -15 , 19 -22 พ.ค. 59   14900.-
2-5 มิ.ย. 59    14900.- 

 

 ทัวร์เวียดนาม เว้ ดานัง ฮอยอัน 6 วัน

เที่ยวเวียดนาม รหัส BUS-L171-V05_APR-DEC'16

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์เวียดนาม : กรุงเทพฯ – มุกดาหาร 
สะหวันนะเขต-ลาวบาว- เว้ - วัดเทียนหมู – ดานัง – ฮอยอัน – ดานัง                                         
นั่งกระเช้าไฟฟ้า ชมหุบเขา BA NA – ช้อปปิ้งตลาดดองบา
ล่องเรือแม่น้ำหอม - เว้ – ลาวบาว – สะหวันนะเขต – มุกดาหาร
ตลาดอินโดจีน – กรุงเทพ ฯ 

ทัวร์เวียดนามราคาถูก แพคเกจทัวร์เวียดนาม โดย BUS
กำหนดเดินทาง

12-17เม.ย.59     9900.-
19-24พ.ค.59     9900.-
11-16ส.ค.59     9900.-
20-25ต.ค.59     9900.-
09-14ต.ค.59     9900.-
30ธ.ค.59-4ม.ค.60     9900.-

 

 

 ทัวร์เวียดนาม ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำหนึ่งเดียวในโลก

เที่ยวเวียดนาม รหัส QR-L13-VIETNAM_HAN_JAN-MAY

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์เวียดนาม : กรุงเทพ – ฮานอย – ฮาลอง
ฮาลอง – ชมถ้ำนางฟ้า – ฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ
วันหงอกเซิน – ถนน 36 สายเก่า – ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ
ฮานอย - จัตุรัสบาดิงห์ - สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์
ทำเนียบประธานาธิบดี – วัดเจดีย์เสาเดียว – พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์
วิหารวรรณกรรม – วัดเฉินก๊วก – ทะเลสาบตะวันตก – กรุงเทพฯ

ทัวร์เวียดนามราคาถูก แพคเกจทัวร์เวียดนาม โดย สายการบิน QATAR AIRWAYS
กำหนดเดินทาง


1-3 , 8-10 , 22-24เม.ย.59    9999.-
4-6 , 5-7เม.ย.59     10900.-
29  เม.ย.-1พ.ค.59     10900.-
14-16 , 15-17เม.ย.59    12900.-
1-3 , 5-7 , 6-8 , 22-24พ.ค.59    10900.-
13-15 , 27-29พ.ค.59    9999.-
  


 

 ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง 3วัน2คืน

เที่ยวเวียดนาม รหัส DD-L171-NCV02_JUN

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์เวียดนาม : กรุงเทพฯ – ฮานอย
วัดเฉินก๊วก - ฮาลอง – ไนท์มาเก็ตฮาลอง - ทะเลสาบคืนดาบ
ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ - ฮานอย - จัตุรัสบาดิงห์
สุสาประธานาธิบดี โฮจิมินห์ – ทำเนียบประธานาธิบดี
วัดเจดีย์เสาเดียว –วิหารวรรณกรรม– ช้อปปิ้งถนน 36 สาย  

แถมฟรี! หมวกแก๊ปสีแดงดาวเหลือง
แซ่บเวอร์! ขนมปังฝรั่งเศส (บาเก็ท)
บริการกาแฟเวียดนาม G7 **บริการท่านบนรถตลอดการเดินทางแบบไม่อั้น
บริการชุด “อ่าวหญ๋าย” ให้ท่านได้ใส่ถ่ายรูป ตลอดการเดินทาง
บริการเบียร์สด & ไวท์  Dalat เสริฟท่านแบบไม่อั้น ณ เมืองฮาลอง

ทัวร์เวียดนามราคาถูก แพคเกจทัวร์เวียดนาม โดย สายการบิน NOK AIR
กำหนดเดินทาง


02-04 เม.ย.59     13999.-
13-15 พ.ค.59     12999.-
20-21พ.ค.59     13999.-
3-5มิ.ย.59     13999.-


 

 ทัวร์เวียดนาม PERFECT HANOI SAPAR 4D3N

เที่ยวเวียดนาม รหัส QR-L09-PERFECT_HANOI_SAPAR_APR

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์เวียดนาม : สนามบินสุวรรณภูมิ
ฮานอย-ทะเลสาบคืนดาบ-วัดหงอกเซิน-โชว์หุ่นกระบอกน้ำ
ฮานอย-ลาวไก-ซาปา-หมู่บ้านก๊าตก๊าต–หมู่บ้านตะวัน
ตลาดซาปา-ภูเขาห่ามโหรง- SILVER WATER FALL –ฮานอย
ช้องปิ้งถนน 36 สาย - ฮานอย – CITY TOUR HANOI-บุฟเฟ่ต์SEN

ทัวร์เวียดนามราคาถูก แพคเกจทัวร์เวียดนาม โดย สายการบิน QATAR AIRWAYS
กำหนดเดินทาง


7-10เม.ย.59     14900.-
 

 

 ทัวร์เวียดนาม เว้ – ดานัง –ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน

เที่ยวเวียดนาม รหัส V9-L16-EXCLUSIVE_HUE_APR

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์เวียดนาม : กรุงเทพฯ – เว้  - ฮอยอัน
ดานัง  – วัดหลินอึ๋ง - นั่งกระเช้าขึ้นภูเขาบานาฮิลล์
บานาฮิลล์ แฟนตาซี ปาร์ค  - เว้– ล่องเรือมังกร – วัดเทียนมู่
พระราชวังโบราณ – ตลาดดองบา - เว้ – พระตำหนักอันกุงดิงห์
สุสานจักรพรรดิไคดิงห์ – กรุงเทพฯ

ทัวร์เวียดนามราคาถูก แพคเกจทัวร์เวียดนาม โดย สายการบิน Thai Viet Jet Air
กำหนดเดินทาง


14-17เม.ย.59     15900.-
30เม.ย.-3พ.ค.59     13900.- 

 

 ทัวร์เวียดนาม โฮจิมินท์ซิตี้ ดาลัท มุยแน  4 วัน 3คืน

เที่ยวเวียดนาม รหัส DD&FD-L09-DELIGHT_SOUTH_VIETNAM_AUG

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์เวียดนาม : สนามบินดอนเมือง
นครโฮจิมินท์-พิพิธภัณฑ์สงคราม-เมืองดาลัท-CRAZYHOUSE
พระราชวังฤดูร้อนของจักรพรรดิ-นั่งกระเช้าไฟฟ้า-วัดตั๊กลัม
หุบเขาแห่งความรัก-น้ำตกDATANLA-เมืองมุยแน
เมืองมุยแน-ทะเลทรายขาว-ทะเลทรายแดง- FAIRY STREAM
ท่าเรือมุยแน-โฮจิมินท์-ทำเนียบรัฐบาล -วัดเทียนหาว
โบสถ์นอร์ทเธอร์ดัม-ไปรษณีย์กลาง-ตลาดแบ๋นถั่น

ทัวร์เวียดนามราคาถูก แพคเกจทัวร์เวียดนาม โดย สายการบิน NOK AIR / AIR ASIA
กำหนดเดินทาง


3-6 , 6-9 , 7-10เม.ย.59    11900.-
9-12 , 10-13เม.ย.59    13900.-
12-15 , 13-16เม.ย.59    15900.-
21-24เม.ย.59     11900.-
47 , 5-8 , 12-15 , 19-22พ.ค.59   12900.-
26-29r.8.59     11900.-
2-5 , 16-19มิ.ย.59     11900.-
30มิ.ย.-3ก.ค.59     11900.-
16-19ก.ค.59     12900.-
11-14ส.ค.59     13900.-
25-28ส.ค.59     12900.-

 

 

 ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา 4 วัน 3 คืน

เที่ยวเวียดนาม รหัส DD-L09-AMAZING_SAPAR_MAY

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์เวียดนาม : สนามบินดอนเมือง-ฮานอย
ทะเลสาบตะวันตก-วัดเจิ่นกว๊อก-วิหารวรรณกรรม-ซาปา
LOVE MARKET เมืองซาปา - ซาปา-ภูเขาห่ามโหร่ง
หมู่บ้านก๊าตก๊าต–SILVER WATER FALL –หมู่บ้านตะวัน
ตลาดซาปา - ลาวไก-COC LEU MARKET-ฮานอย
ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ - ฮานอย – CITY TOUR HANOI
ทะเลสาบคืนดาบ-วัดหงอกเซิน-ถนน 36 สาย

ทัวร์เวียดนามราคาถูก แพคเกจทัวร์เวียดนาม โดย สายการบิน Nok Air
กำหนดเดินทาง


1-4 , 3-6เม.ย.59     13900.-
8-11เม.ย.59     14900.-
10-13 , 15-18เม.ย.59    15900.-
17-20 , 22-25 , 24-27เม.ย.59    12900.-
29เม.ย.–2พ.ค.59     15900.-
6-9 , 20-23พ.ค.59     14900.-
8-11 , 13-16 , 15-18 , 22-25 , 27-30พ.ค.59  12900.-

 

 

 ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง4 วัน 3 คืน

เที่ยวเวียดนาม รหัส BL-L05-HANOI_HALONG_HANOI_4D

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์เวียดนาม : กรุงเทพฯ - ฮานอย
ฮานอย-สุสานลุงโฮ – เจดีย์เสาเดียว – พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์
ฮาลอง - ฮาลองเบย์ – ถ้ำนางฟ้า – ทะเลสาบคืนดาบ
วัดหง๊อกเซิน – โชว์หุ่นกระบอกน้ำ -ช้อปปิ้งถนน 36 สาย - ฮานอย

ทัวร์เวียดนามราคาถูก แพคเกจทัวร์เวียดนาม โดย สายการบิน JET STAR
กำหนดเดินทาง

13-16 เม.ย.59     12900.-
5-8 , 19-22พ.ค.59     11900.- 


 ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง 3วัน 2คืน

เที่ยวเวียดนาม รหัส QRxDD-L171-V01_HAN_JAN-APR

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์เวียดนาม : กรุงเทพฯ – ฮานอย
ฮาลอง – ไนท์มาเก็ตฮาลอง – ฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ
ช้อปปิ้ง 36 สาย – ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ - ฮานอย - จัตุรัสบาดิงห์
สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์ – ทำเนียบประธานาธิบดี
วัดเจดีย์เสาเดียว –วิหารวรรณกรรม– กรุงเทพฯ       

แถมฟรี! หมวกแก๊ปสีแดงดาวเหลือง
แซ่บเวอร์! ขนมปังฝรั่งเศส (บาเก็ท)
บริการกาแฟเวียดนาม G7 **บริการท่านบนรถตลอดการเดินทางแบบไม่อั้น
บริการชุด “อ่าวหญ๋าย” ให้ท่านได้ใส่ถ่ายรูป ตลอดการเดินทาง
บริการเบียร์สด & ไวท์  Dalat เสริฟท่านแบบไม่อั้น ณ เมืองฮาลอง

ทัวร์เวียดนามราคาถูก แพคเกจทัวร์เวียดนาม โดย สายการบิน QATAR AIRWAYS / Nok Air
กำหนดเดินทาง


15-17 เม.ย.59     14999.-

 

 

 ทัวร์เวียดนาม เว้ – ดานัง –ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน

เที่ยวเวียดนาม รหัส V9-L16-EXCLUSIVE_HUE_MAY

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์เวียดนาม : กรุงเทพฯ – เว้  - ฮอยอัน
ดานัง - นั่งกระเช้าขึ้นภูเขาบานาฮิลล์ - บานาฮิลล์ แฟนตาซี ปาร์ค
วัดหลินอึ๋ง –ฮอยอัน- เว้ –พระราชวังโบราณ – ล่องเรือมังกร
วัดเทียนมู่ – ตลาดดองบา - เว้ – พระตำหนักอันกุงดิงห์
สุสานจักรพรรดิไคดิงห์ – กรุงเทพฯ

ทัวร์เวียดนามราคาถูก แพคเกจทัวร์เวียดนาม โดย สายการบิน Thai Viet Jet Air
กำหนดเดินทาง


14-17เม.ย.59     16900.-
30เม.ย.-3พ.ค.59     14900.-


 

 ทัวร์เวียดนาม โฮจิมินท์ซิตี้ ดาลัท มุยเน่ 4วัน 3คืน

เที่ยวเวียดนาม รหัส DD-L171-NCV09_APR

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์เวียดนาม : สนามบินดอนเมือง
นครโฮจิมินท์-Sand dune-Fairly stream-ทะเลทรายมุยเน่-ฟานเทียต  
ฟานเทียต-น้ำตกดาทันลา-นั่งกระเช้าไฟฟ้า-วัดตั๊กลัม
พระราชวังฤดู - ร้อนวัดVan Hanh - ตลาดไนท์บาร์ซ่า     
ดาลัด-สวนดอกไม้เมืองหนาว-ท่องราตรีโฮจิมินห์-ทำเนียบรัฐบาล
วัดเทียนหาว -โบสถ์นอร์ทเธอร์ดัม-ไปรษณีย์กลาง - พิพิธภัณฑ์สงคราม
ตลาดแบ๋นถั่น-สนามบินดอนเมือง

ทัวร์เวียดนามราคาถูก แพคเกจทัวร์เวียดนาม โดย สายการบิน NOK AIR
กำหนดเดินทาง


11-14เม.ย.59    14999.-
14-17เม.ย.59     16999.-

 

 

 ทัวร์เวียดนาม โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด 4 วัน

เที่ยวเวียดนาม รหัส VN-L150-HOCHIMIN_MAY4D

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์เวียดนาม : สนามบินสุวรรณภูมิ
นครโฮจิมินห์ – ฟานเทียด (มุยเน่) - ท่าเรือมุยเน่ – ทะเลทรายแดง
ทะเลทรายขาว - ลำธาร FAIRY STREAM - ดาลัด - บ้านเพี้ยน
นั่งกระเช้าไฟฟ้า – พระราชวังฤดูร้อน – สวนดอกไม้เมืองหนาว
น้ำตกดาทันลา (นั่งรถราง) – โบสถ์รูปไก่ - ดาลัด – นครโฮจิมินห์
โบสถ์นอร์ทเทอดาม – ศาลาไปรษณีย์กลาง-สนามบินสุวรรณภูมิ

ทัวร์เวียดนามราคาถูก แพคเกจทัวร์เวียดนาม โดย สายการบิน Vietnam Air
กำหนดเดินทาง


6-9 , 7-10เม.ย.59     15999.-
13-16 , 14-17เม.ย.59     17999.-
29เม.ย-2พ.ค.59     15999.-


 

ทัวร์เวียดนาม โฮจิมินท์ซิตี้ ดาลัท มุยเน่ 4วัน 3คืน

เที่ยวเวียดนาม รหัส FD-L171-VIETNAM_APR

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์เวียดนาม : สนามบินดอนเมือง
นครโฮจิมินท์-Sand dune-Fairly stream-ทะเลทรายมุยเน่         
ฟานเทียต-น้ำตกดาทันลา-นั่งกระเช้าไฟฟ้า-วัดตั๊กลัม
พระราชวังฤดูร้อน - วัดVan Hanh - ตลาดไนท์บาร์ซ่า     
ดาลัด-สวนดอกไม้เมืองหนาว-ท่องราตรีโฮจิมินห์        
โฮจิมินห์-ทำเนียบรัฐบาล -วัดเทียนหาว -โบสถ์นอร์ทเธอร์ดัม
ไปรษณีย์กลาง - พิพิธภัณฑ์สงคราม - ตลาดแบ๋นถั่น

ทัวร์เวียดนามราคาถูก แพคเกจทัวร์เวียดนาม โดย สายการบิน AIR ASIA
กำหนดเดินทาง


1-4 , 11-14      เม.ย.59     14999.-
14-17 เม.ย.59     16999.-

 

 

 ทัวร์เวียดนาม FRESHY HANOI SAPA 5D4N

เที่ยวเวียดนาม รหัส BL-L09-FRESHY_HANOI_SAPA_MAY

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์เวียดนาม : สนามบินสุวรรณภูมิ
ฮานอย – โชว์หุ่นกระบอกน้ำ – ถนน36สาย - ฮานอย-สุสานลุงโฮ
เจดีเสาเดียว – ลาวไก - ซาปา-LOVE MARKET เมืองซาปา
ซาปา-ภูเขาห่ามโหร่ง-หมู่บ้านก๊าตก๊าต–SILVER WATER FALL
หมู่บ้านตะวัน – ตลาดซาปา - ลาวไก-COC LEU MARKET-ฮานอย
สุสานลุงโฮ –เจดีย์เสาเดียว - ฮานอย – กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ

ทัวร์เวียดนามราคาถูก แพคเกจทัวร์เวียดนาม โดย สายการบิน JET STAR
กำหนดเดินทาง

6-10เม.ย.59     15900.-
11-15 , 12-16เม.ย.59    16900.-
30เม.ย.-4พ.ค.59     15900.-
3-7 , 4-8 , 5-9 , 18-22 , 19-23พ.ค.59   15900.-
20-24 , 25-29 , 26-30พ.ค.59    15900.-
 

 

 ทัวร์เวียดนาม โฮจิมินท์ซิตี้ มุยเน่ ดาลัด 4วัน 3คืน

เที่ยวเวียดนาม รหัส VJ-L171-NCV08_APR

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์เวียดนาม : สนามบินสุวรรณภูมิ
นครโฮจิมินห์ – ฟานเทียด (มุยเน่) - ท่าเรือมุยเน่ – ทะเลทรายแดง
ทะเลทรายขาว - ลำธาร FAIRY STREAM - ดาลัด - บ้านเพี้ยน
นั่งกระเช้าไฟฟ้า – พระราชวังฤดูร้อน – สวนดอกไม้เมืองหนาว
น้ำตกดาทันลา (นั่งรถราง) – โบสถ์รูปไก่ - ดาลัด – นครโฮจิมินห์
โบสถ์นอร์ทเทอดาม – ศาลาไปรษณีย์กลาง-สนามบินสุวรรณภูมิ

ทัวร์เวียดนามราคาถูก แพคเกจทัวร์เวียดนาม โดย สายการบิน VIETJET AIR
กำหนดเดินทาง


4-7 เม.ย.59     16999.-
14-17 เม.ย.59      19999.-
27-30 เม.ย.59     17999.-

 

 

 ทัวร์เวียดนาม โฮจิมินท์ซิตี้ ดาลัท มุยเน่ 4วัน 3คืน

เที่ยวเวียดนาม รหัส DD-L171-V09_HOCHIMIN_JAN-APR

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์เวียดนาม : สนามบินดอนเมือง
นครโฮจิมินท์-Sand dune-Fairly stream-ทะเลทรายมุยเน่ 
ฟานเทียต-น้ำตกดาทันลา-นั่งกระเช้าไฟฟ้า-วัดตั๊กลัม
พระราชวังฤดูร้อน - วัดVan Hanh - ตลาดไนท์บาร์ซ่า     
ดาลัด-สวนดอกไม้เมืองหนาว-ท่องราตรีโฮจิมินห์        
โฮจิมินห์-ทำเนียบรัฐบาล -วัดเทียนหาว -โบสถ์นอร์ทเธอร์ดัม
ไปรษณีย์กลาง - พิพิธภัณฑ์สงคราม - ตลาดแบ๋นถั่น

ทัวร์เวียดนามราคาถูก แพคเกจทัวร์เวียดนาม โดย สายการบิน NOK AIR
กำหนดเดินทาง

1-4 , 11-14เม.ย.59     14999.-
14-17เม.ย.59     16999.-
 

 ทัวร์เวียดนาม มัณฑะเลย์ สะกาย อมรปุระ มิงกุน 3วัน

เที่ยวเวียดนาม รหัส PG-L171-MANDALAY_MAY

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์เวียดนาม : กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์
สะกาย-วัดซุนอูปนยาซิน-วัดมหากันดายงค์-อมรปุระ
สะพานไม้อูเบ็ง-ทะเลสาบตองตามัน
โชว์การแสดงพื้นเมืองมัณฑะเลย์-เขามัณฑะเลย์
พระตำหนักไม้สักชเวนานดอว์-วัดกุโสดอ-วัดกุสินารา
วัดจอกทอคยี ล่องเรือมิงกุน-เจดีย์มิงกุน-ระฆังยักษ์
เจดีย์พญาเธียรดาน-มัณฑะเลย์-พิธีล้างหน้าพระมหามัยมุนี
พระราชวังมัณฑะเลย์-กรุงเทพฯ

ทัวร์เวียดนามราคาถูก แพคเกจทัวร์เวียดนาม โดย สายการบิน BANGKOK AIRWAYS
กำหนดเดินทาง


13-15 , 14-16เม.ย.59    20900.-
30เม.ย.-2พ.ค.59     20900.- 

 

 ทัวร์เวียดนาม เหนือ ฮานอย ฮาลอง นิงห์บิงห์ 4 วัน 3 คืน

เที่ยวเวียดนาม รหัส QR-L05-NINHBINH_JUN

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์เวียดนาม : กรุงเทพฯ–ฮานอย–ฮาลอง
ช้อปปิ้งตลาดกลางคืน-ฮาลองเบย์-ถ้ำนางฟ้า–นิงห์บิงห์
ล่องฮาลองบก-ถ้ำตำก๊อก– ทะเลสาบคืน-ดาบ
โชว์หุ่นกระบอกน้ำ.ฮานอย–สุสานลุงโฮ–เจดีย์เสาเดียว                                 
พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์–ช้อปปิ้งถนน36สาย– กรุงเทพฯ

ทัวร์เวียดนามราคาถูก แพคเกจทัวร์เวียดนาม โดย สายการบิน QATAR AIRWAYS
กำหนดเดินทาง


13-16 , 14-17 , 15-18เม.ย.59    15900.-
28เม.ย.-1พ.ค.59     13900.-
5-8 , 12-15 , 19-22 , 26-29พ.ค.59   13900.-
2-5 , 9-12 , 16-19 , 23-26มิ.ย.59   13900.-
 

 

 ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง นิงบิงห์

เที่ยวเวียดนาม รหัส QR-L171-V03_HAN_NIN_JAN-APR

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์เวียดนาม : กรุงเทพฯ–ฮานอย-ฮาลอง
ช้อปปิ้ง NIGHT MARKET-ฮาลอง – ล่องเรืออ่าวฮาลอง
ถ้ำนางฟ้า – เมืองนิงห์บิงห์ – ล่องเรือฮาลองบก – ถ้ำตำก๊อก
ฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ - วัดหง๊อกเซิน - ช้อปปิ้งถนน 36 สาย
โชว์หุ่นกระบอกน้ำ - ฮานอย – สุสานลุงโฮฯ – ทำเนียบรัฐบาล
บ้านพักลุงโฮฯ - วัดเจดีย์เสาเดียว - วิหารวรรณกรรม – กรุงเทพฯ
 

ทัวร์เวียดนามราคาถูก แพคเกจทัวร์เวียดนาม โดย สายการบิน QATAR AIRWAYS
กำหนดเดินทาง


11-14เม.ย.59     13999.-
1-4เม.ย.59     14999.-


 

 

 ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง ซาปา

เที่ยวเวียดนาม รหัส TG-L171-NCV03_MAY

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์เวียดนาม : กรุงเทพฯ– ฮานอย
สุสานลุงโฮฯ –ทำเนียบรัฐบาล-บ้านพักลุงโฮฯ-วัดเจดีย์เสาเดียว
ฮาลอง - ช้อปปิ้งตลาดไนท์มาร์เก็ต - ฮาลอง – ฮานอย
ทะเลสาบคืนดาบ – ช้อปปิ้ง 36 สาย – ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ  
ซาปา – Cat Cat Village – ภูเขาฮัมรอง – Love Market 
Silver Water Fall - Coc Leu Market – ฮานอย – กรุงเทพฯ

แถมฟรี! หมวกแก๊ปสีแดงดาวเหลือง
แซ่บเวอร์! ขนมปังฝรั่งเศส (บาเก็ท)
บริการกาแฟเวียดนาม G7 **บริการท่านบนรถตลอดการเดินทางแบบไม่อั้น
บริการชุด “อ่าวหญ๋าย” ให้ท่านได้ใส่ถ่ายรูป ตลอดการเดินทาง
บริการเบียร์สด & ไวท์  Dalat เสริฟท่านแบบไม่อั้น ณ เมืองฮาลอง

ทัวร์เวียดนามราคาถูก แพคเกจทัวร์เวียดนาม โดย สายการบิน THAI AIRWAYS
กำหนดเดินทาง


4-7 , 27-30 เม.ย.59     23900.-
14-17 เม.ย.59     26900.-
5-8 , 19-22 พ.ค.59     23900.-

  

 ทัวร์เวียดนาม ซินจ่าว...ฮานอย-ลาวไก-ซาปา 4วัน3คืน

ท่องเที่ยวเวียดนาม รหัส QR-L90-ROMANTIC_SAPA_JAN-APR

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์เวียดนาม :  กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
ฮานอย-วัดหง็อกเซิน-สะพานแสงอาทิตย์-ช้อปปิ้ง
ฮานอย- ลาวไก- ซาปา-หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village
ชมสะพานหวาย-หมู่บ้านชาวเขา ทาวัน (Tavan Village)
ชมการเต้นรำของโม้ง-โบสถ์เก่าซาปา -ตลาดชาวเขาซาปา
ซาปา-เขาฮามลอง-–ลาวไก- ฮานอย ช้อปปิ้ง 36สาย                   
ฮานอย-สุสานโฮจิมินห์- ทำเนียบประธานาธิบดี- เจดีย์เสาเดียว
สนามบินนอยไบ -กรุงเทพฯ

                                                          
ทัวร์เวียดนามราคาถูก แพคเกจทัวร์เวียดนาม โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS
กำหนดเดินทาง


11-14 , 16-19เม.ย.59    14500.-
12-15 , 15-18เม.ย.59    16500.-
28เม.ย.–1พ.ค.59     14500.-

 

 

 ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา 5 วัน 4 คืน

เที่ยวเวียดนาม รหัส BL-L05-HANOI_SAPA_5D_APR

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์เวียดนาม : กรุงเทพฯ – ฮานอย
ฮานอย - ลาวไก – ซาปา– Cat Cat Village -ช้อปปิ้ง ตลาดเมือง ซาปา
ซาปา – น้ำตกสีเงิน –– ภูเขาฮัมรอง – ซาปา-ลาวไก
Coc Leu Market-ฮานอย-ช้อปปิ้ง ถนน 36 สาย –-ฮานอย

ทัวร์เวียดนามราคาถูก แพคเกจทัวร์เวียดนาม โดย สายการบิน JET STAR
กำหนดเดินทาง

13-17เม.ย.59     14900.- 

 

 ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง

เที่ยวเวียดนาม รหัส QR-L05-HALONG_HANOI_MAY

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์เวียดนาม : กรุงเทพฯ–ฮานอย–ฮาลอง
ช้อปปิ้งตลาดกลางคืน-ฮาลอง–ล่องเรืออ่าวฮาลอง–ถ้ำนางฟ้า
ทะเลสาบคืนดาบ–วัดหง๊อกเซิน-โชว์หุ่นกระบอกน้ำ
ฮานอย–สุสานลุงโฮ–วัดเจดีย์เสาเดียว–ช้อปปิ้งถนน 36 สาย

ทัวร์เวียดนามราคาถูก แพคเกจทัวร์เวียดนาม โดย สายการบิน QATAR AIRWAYS
กำหนดเดินทาง

13-15 , 14-16 , 15-17เม.ย.59    14900.-
29เม.ย.-1พ.ค.59     12900.-

 

 

ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา 4 วัน

เที่ยวเวียดนาม รหัส QR-L150-HAN_SAPA_SEP-APR

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์เวียดนาม : กรุงเทพฯ-ฮานอย – ถนน 36 สาย
โชว์หุ่นกระบอกน้ำ - ฮานอย -  ลาวไก -  HAM RONG MOUNTAIN
จัตุรัสใจกลางเมือง – ซาปา - น้ำตกเงิน – หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกี๊ต
หรือ หมู่บ้านตาฟาน -  ฮานอย  - จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานลุงโฮ
บ้านพัก ธรรมเนียบรัฐบาล – เจดีย์เสาเดียว – กรุงเทพฯ   
 

ทัวร์เวียดนามราคาถูก แพคเกจทัวร์เวียดนาม โดย สายการบิน QATAR AIRWAYS
กำหนดเดินทาง


9-12 , 10-13เม.ย.59     14555.-
16–19 , 23–26เม.ย.59     12555.-
30เม.ย.–3พ.ค.59      13555.- 

 ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง นิงห์บินห์ 4 วัน

เที่ยวเวียดนาม รหัส QR-L150-HAN_HAL_NIN_SEP-APR

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์เวียดนาม : สุวรรณภูมิ–ฮานอย-นิงบิงห์
ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก ( TAM COC )-พระราชวัง HOA LU-ฮาลอง
ชมตลาดราตรีฮาลอง-อ่าวฮาลอง-ถ้ำนางฟ้า-หมู่บ้านชาวประมง-ฮานอย
ทะเลสาบคืนดาบ-ช้อปถนน 36 สาย - โชว์หุ่นกระบอกน้ำ - จัตุรัสบาดิงห์ 
สุสานลุงโฮ – บ้านพัก ธรรมเนียบรัฐบาล – เจดีย์เสาเดียว – กรุงเทพฯ  
  

ทัวร์เวียดนามราคาถูก แพคเกจทัวร์เวียดนาม โดย สายการบิน QATAR AIRWAYS
กำหนดเดินทาง


9-12 , 10-13เม.ย.59     14555.-
16–19 , 23–26เม.ย.59     12555.-
30เม.ย.–3พ.ค.59      13555.-

 

 

 ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง ซาปา 5 วัน 4 คืน

เที่ยวเวียดนาม รหัส DD-L09-WONDERFULL_HANOI_HALONG_SAPA_MAY

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์เวียดนาม : สนามบินดอนเมือง-ฮานอย
ทะเลสาบตะวันตก-วัดเจิ่นกว๊อก-วิหารวรรณกรรม-ซาปา
LOVE MARKET เมืองซาปา - ภูเขาห่ามโหร่ง-หมู่บ้านก๊าตก๊าต
SILVER WATER FALL –หมู่บ้านตะวัน – ตลาดซาปา
ซาปา-ลาวไก-COC LEU MARKET-ฮาลอง–ฮาลองไนท์บาซ่าร์
ฮาลอง-ล่องอ่าวฮาลอง-ถ้ำสวรรค์-ฮานอย-ระบำหุ่นกระบอกน้ำ
ฮานอย–สุสานโฮจิมินท์-ทำเนียบประธานาธิบดี-บ้านพักลุงโฮ
วัดเจดีย์เสาเดียว ทะเลสาบคืนดาบ-วัดหงอกเซิน-ถนน36สาย

ทัวร์เวียดนามราคาถูก แพคเกจทัวร์เวียดนาม โดย สายการบิน Nok Air
กำหนดเดินทาง

6-10เม.ย.59     15900.-
13-17เม.ย.59     17900.-
20-24เม.ย.59     14900.-
27เม.ย.-1พ.ค.59     16900.-
4-8พ.ค.59     16900.-
11-15พ.ค.59     14900.-
18-22พ.ค.59     16900.-


 

 

 ทัวร์เวียดนาม FRESHY HANOI SAPA 5D4N

เที่ยวเวียดนาม รหัส BL-L09-FRESHY_HANOI_SAPA_MAY

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์เวียดนาม : สนามบินสุวรรณภูมิ
ฮานอย – โชว์หุ่นกระบอกน้ำ – ถนน36สาย - ฮานอย-สุสานลุงโฮ
เจดีเสาเดียว – ลาวไก - ซาปา-LOVE MARKET เมืองซาปา
ซาปา-ภูเขาห่ามโหร่ง-หมู่บ้านก๊าตก๊าต–SILVER WATER FALL
หมู่บ้านตะวัน – ตลาดซาปา - ซาปา-ลาวไก-COC LEU MARKET
ฮานอย–สุสานลุงโฮ –เจดีย์เสาเดียว - ฮานอย – กรุงเทพฯ

ทัวร์เวียดนามราคาถูก แพคเกจทัวร์เวียดนาม โดย สายการบิน JET STAR
กำหนดเดินทาง

6-10เม.ย.59     15900.-
11-15 , 12-16เม.ย.59    16900.-
30-4 , 3-7 , 4-8 , 5-9พ.ค.59    15900.-
18-22 , 19-23 , 20-24 , 25-29 , 26-30พ.ค.59  15900.-
 

 

 ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง ซาปา 5 วัน 4 คืน

เที่ยวเวียดนาม รหัส QR-L05-HANOI_HALONG_SAPA_APR

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์เวียดนาม : กรุงเทพฯ – ฮานอย
ฮาลองเบย์ – ถ้ำนางฟ้า –ฮานอย –ช้อปปิ้ง ถนน 36 สาย
ระบำตุ๊กตาน้ำ – ฮานอย - ลาวไก – ซาปา– Cat Cat Village
ภูเขาฮัมรอง-ช้อปปิ้ง ตลาดเมือง ซาปา – น้ำตกสีเงิน –ลาวไก
Coc Leu Market - ฮานอย – สุสานลุงโฮ – พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์
เจดีย์เสาเดียว - ชมเจดีย์เฉินกว๊อก -กรุงเทพฯ

ทัวร์เวียดนามราคาถูก แพคเกจทัวร์เวียดนาม โดย สายการบิน QATAR AIRWAYS
กำหนดเดินทาง


6-10เม.ย.59     16900.-
12-16 , 13-17 , 14-18เม.ย.59    17900.- 

 

 ทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด

เที่ยวเวียดนาม รหัส VJ-L05-HOCHIMINH_MUI NE_DALAT_JUN

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์เวียดนาม : กรุงเทพฯ–นครโฮจิมินห์
โฮจิมินห์ -ฟานเทียด - Sand Dune-Fairly Stream
ทะเลทรายมุยเน่ - ดาลัด – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – วัดติ๊กลาม
พระราชวังตากอากาศ – สวนดอกไม้เมืองหนาว – ดาลัด
ดาลัด - นครโฮจิมินห์-อุโมงค์กู๋จี-ชมโบสถ์นอร์ทเทรอดาม
ชมที่ทำการไปรษณีย์-พิพิธภัณฑ์สงคราม-ทำเนียบประธานาธิบดี
ชมการแสดงระบำตุ๊กตาน้ำ-ช้อปปิ้งณ ตลาดเบนถัน - นครโฮจิมินห์

ทัวร์เวียดนามราคาถูก แพคเกจทัวร์เวียดนาม โดย สายการบิน VIETJET AIR
กำหนดเดินทาง

12-16 , 13-17 , 14-18เม.ย.59    18900.-
3-7 , 4-8พ.ค.59     17900.-
22-26มิ.ย.59     17900.- 

 

 ทัวร์เวียดนามใต้ เวียดนามกลาง  เวียดนามเหนือ

เที่ยวเวียดนาม รหัส VJ-L05-GRAND_VIETNAM_APR

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์เวียดนาม : กรุงเทพฯ – นครโฮจิมินห์  
ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน - นครโฮจิมินห์– อุโมงค์กู๋จี
ช้อปปิ้งตลาดเบนถัน - บินภายในสู้เว้ – ล่องเรือแม่น้ำหอม-เว้
เว้ – สุสานกษัตริย์ไคดินห์ – พระราชวังโบราณ -วัดเจดีย์เทียนหมู่
ตลาดดอลบา - ฮอยอัน  -ดานัง - ฮอยอัน – ดานัง
บินภายใน ดานัง – ฮานอย - ฮาลอง – ฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ
ช้อปปิ้ง 36 สาย - ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ – ฮานอย
(อาหารกลางวัน SEA FOOD)ฮานอย – กรุงเทพฯ

ทัวร์เวียดนามราคาถูก แพคเกจทัวร์เวียดนาม โดย สายการบิน VIETJET AIR
กำหนดเดินทาง


1-6 , 5-10เม.ย.59     19900.-
12-17 , 13-18 , 14-19เม.ย.59    21900.-
 

 ทัวร์เวียดนาม โฮจิมินท์ซิตี้ มุยเน่ ดาลัด 4วัน 3คืน

เที่ยวเวียดนาม รหัส VJ-L171-V02_HOCHIMIN_JAN-APR

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์เวียดนาม : สนามบินสุวรรณภูมิ
นครโฮจิมินห์ – ฟานเทียด (มุยเน่) - ท่าเรือมุยเน่ – ทะเลทรายแดง
ทะเลทรายขาว - ลำธาร FAIRY STREAM - ดาลัด - บ้านเพี้ยน
นั่งกระเช้าไฟฟ้า – พระราชวังฤดูร้อน – สวนดอกไม้เมืองหนาว
น้ำตกดาทันลา (นั่งรถราง) – โบสถ์รูปไก่ - ดาลัด – นครโฮจิมินห์
โบสถ์นอร์ทเทอดาม – ศาลาไปรษณีย์กลาง-สนามบินสุวรรณภูมิ

ทัวร์เวียดนามราคาถูก แพคเกจทัวร์เวียดนาม โดย สายการบิน VIETJET AIR
กำหนดเดินทาง


04-07เม.ย.59   16999.-
14-17เม.ย.59     19999.-
27-30เม.ย.59     17999.-

   

 

 

VISITOR

 สถิติวันนี้

39 คน

 สถิติเมื่อวาน

1133 คน

 สถิติเดือนนี้

สถิติปีนี้

สถิติทั้งหมด

56975 คน

249659 คน

2076822 คน

เริ่มเมื่อ 2012-06-11

Copyright (c) 2011 by TourinloveAllway.com
บริษัท ทัวร์อินเลิฟออลเวย์ จำกัด
162/119 หมู่ 5 หมู่บ้านเฟื่องฟ้า 11 เฟส 2-4 ซ.มังกร-นาคดี ต,แพรกษาใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร. 02-174-2346-7