ทัวร์เวียดนาม

ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม ทัวร์เวียดนามราคาถูก แพคเกจทัวร์เวียดนาม โปรแกรมทัวร์เวียดนาม
!!! คิดจะเที่ยว !!! คิดถึงเรา !!! ทัวร์อินเลิฟ !!! Think About Travel, Think About Us, Tourinlove
สอบถามโปรแกรมโปรโมชั่น ติดต่อ  02-174-2346-7

Hotline Dtac : 088-8860049 // TRUE : 091-7976745 // AIS : 088-4492534 //

Dtac : 

092-272-7443

1 | 2 | 3 

ทัวร์เวียดนาม ไฮฟอง ฮาลอง ฮานอย 3 วัน

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์VZ-L150-SXC12-VZ_3D_DEC


รายละเอียดโปรแกรม:
สุวรรณภูมิ – ไฮฟอง – ฮาลอง – นั่งกระเช้า QUEEN CABLE CAR
 สวนสนุก SUN WORLD HALONG PARK -นั่งชิงช้าสวรรค์ SUNWHEEL
 NIGHT MARKET-ล่องอ่าวฮาลองเบย์ – ถ้านางฟ้า – ฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ
วัดหงอกเซิน – ชอปปิ้ง 36 สาย-จัตุรัสบาดิงห์ – กรุงเทพฯ


ทัวร์เวียดนาม ราคาถูกแพคเกจทัวร์เวียดนาม โดยสายการบิน  VIET JET AIR
กำหนดเดินทาง
8-10   ก.ย 60  8999.-
22-24,29  – 01  ก.ย 60  9888.-
13 - 15,20 - 22   ต.ค 60  10888.-
27 – 29    ต.ค 60  9888.-
03 – 05,17 – 19 พ.ย 60  9888.-
01 – 03    ธ.ค 60   9888.-
08 – 10,22 – 24   ธ.ค 60  10888.-
29-31   ธ.ค 60  12888.-
 

ทัวร์เวียดนาม HALONG’S FLOATING 3D2N

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์ VJ-L09-HAN10_DEC


รายละเอียดโปรแกรม:
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ไฮฟอง – ฮาลอง – นั่งกระเช้า
 นั่งชิงช้าสวรรค์ SUNW HEEL – ตลาด NIGHT MARKET
เมืองฮาลอง - ท่าเรือโห่งไก - ฮาลอง เบย์ – ถ้ำสวรรค์ - เกาะไก่ชน
 เมืองฮานอย - ระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ - ถนน 36 สาย
เมืองฮานอย – จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานโฮจิมินห์ - ท่าอากาศยานนอยไบ
 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ


ทัวร์เวียดนาม ราคาถูกแพคเกจทัวร์เวียดนาม โดยสายการบิน  VIET JET AIR
กำหนดเดินทาง
6-8       ต.ค 60  8888.-
13-15,20-22     ต.ค 60  9888.-
27-29       ต.ค 60  8888.-
3-5,10-12,17-19,24-26   พ.ย 60  9888.-
1-3,8-10,15-17,22-24   ธ.ค 60  9888.-
 

ทัวร์เวียดนาม  UNIQUE DALAT MUINE 4D3N BY VJ

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์ VJ-L09-SGN04-UNIQUE_DEC


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ– ท่าอากาศยาน TAN SON NHAT
 เมืองโฮจิมินท์ – เมืองมุยเน่ -เมืองมุยเน่ – ทะเลทรายขาว – ทะเลทรายแดง
 FAIRY STREAM – ท่าเรือมุยเน – เมืองดาลัด – NIGHT MARKET
เมืองมุยเน่ – ทะเลทรายขาว – ทะเลทรายแดง - FAIRY STREAM
ท่าเรือมุยเน – เมืองดาลัด – NIGHT MARKET-เมืองดาลัด – สนามบิน
 LIEN KHUONG – สนามบิน TAN SON NHAT – เมืองโฮจิมินท์
 ไปรษณีย์กลาง – โบสถ์นอร์ทเธอร์ดัม – ตลาดเบ๋นถั่น – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 กรุงเทพฯ 


ทัวร์เวียดนาม ราคาถูกแพคเกจทัวร์เวียดนาม โดยสายการบินVIETJET AIR
กำหนดเดินทาง
6-9,12-15,13-16   ต.ค 60  12888.-
20-23    ต.ค 60  13888.-
3-6,10-13,17-20,24-27  พ.ย 60  12888.-
2-5,8-11,15-18   ธ.ค 60  13888.-
22-25    ธ.ค 60  14888.-
ทัวร์เวียดนาม  DOUBLE SAPA 3D2N 

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์ FD-L09-HNA11_DEC


รายละเอียดโปรแกรม:
ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานนอยไบ - เมืองฮานอย
จัตุรัสบาดิงห์ - สุสานโฮจิมินห์ - ทำเนียบประธานาธิบดี - บ้านพักลุงโฮ
 วัดเจดีย์เสาเดียว - เมืองซาปา - ตลาด LOVE MARKET-หมู่บ้าน CAT CAT
 SILVER WATER FALL (น้ำตกสีเงิน) - กระเช้าไฟฟ้า - เขาฟานซิปัน
เมืองซาปา – ด่านชายแดนเวียดนามจีน  - เมืองฮานอย – วัดหงอกเซิน
ถนน 36 สาย ท่าอากาศยานนอยไบ - ท่าอากาศยานดอนเมือง - กรุงเทพฯ


ทัวร์เวียดนาม ราคาถูกแพคเกจทัวร์เวียดนาม โดยสายการบิน AIR ASIA
กำหนดเดินทาง
27-29,28-30  ต.ค 60  11888.-
3-5,4-6,10-12  พ.ย 60  11888.-
17-19,18-20,24-26  พ.ย 60  11888.-
3-5,4-6,8-10  ธ.ค 60  12888.-
15-17,16-18  ธ.ค 60  11888.-
23-25   ธ.ค 60  12888.-
28-30   ธ.ค 60  13888.-
 


 

ทัวร์เวียดนาม THE HIGHEST FANSIPAN 4D3N

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์FD-L09-HAN05_FANSIPAN -4D3N_DEC


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ –ท่าอากาศยานดอนเมือง –ท่าอากาศยานนอยไบ – เมืองฮานอย
 ลาวไก – เมืองซาปา – หมู่บ้าน CAT CAT VILLAGE – ตลาด LOVE MARKET
เมืองซาปา – ภูเขาฮามรอง – SILVER WATER FALL (น้ำตกสีเงิน) – กระเช้าไฟฟ้า
 ยอดเขาฟานซิปัน – ตลาด LOVE MARKET-เมืองซาปา – ชายแดนเวียดนาม จีน
ตลาด COC LEU MARKET – เมืองนิงบิงห์ (ฮาลองบก)-เมืองนิงบิงห์ (ฮาลองบก)
 ล่องเรือกระจาด – ตลาดพื้นเมือง – วัดบายดิงห์ - เมืองฮานอย –ท่าอากาศยานนอยไบ
ท่าอากาศยานดอนเมือง – กรุงเทพฯ


ทัวร์เวียดนาม ราคาถูกแพคเกจทัวร์เวียดนาม โดยสายการบิน AIR ASIA
กำหนดเดินทาง
5-8,7-10,13-16,14-17  ต.ค 60  12888.-
21-24     ต.ค 60  13888.-
27-30    ต.ค 60  11888.-
2-5,4-7,9-12,11-14,16-19  พ.ย 60  12888.-
18-21,23-26,25-28   พ.ย.60  12888.-
1-4    ธ.ค 60  13888.-
8-11    ธ.ค 60  15888.-
14-17,16-19   ธ.ค 60  12888.-
21-24,22-25,31-3   ธ.ค 60  16888.-ทัวร์เวียดนาม เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ ดาลัด มุยเน่อุโมงค์กู๋จี   4 วัน 3 คืน

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์ DD-L05-SGN-DD04_DEC


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ – โฮจิมินห์ -ดาลัด-ดาลัด- Datalla Water Fall
(นั่งรถราง)-กระเช้าไฟฟ้า -ชมวังฤดูร้อนของกษัตริย์เบ๋าได๋ -สวนดอกไม้เมืองหนาว
มุยเน่ -มุยเน่- Sand Dune-Fairly Stream-ทะเลทรายขาว -ทะเลทรายแดง
นครโฮจิมินห์-นครโฮจิมินห์-อุโมงค์กู๋จี -วัดเทียนเฮา-ช้อปปิ้ง ตลาดเบนถัน –กรุงเทพฯ


ทัวร์เวียดนาม ราคาถูกแพคเกจทัวร์เวียดนาม โดยสายการบิน NOK AIR
กำหนดเดินทาง
7-10,14-17  ก.ย 60  12900.-
5-8,12-15,26-29  ต.ค 60  12900.-
20-23   ต.ค 60  14900.-
2-5,9-12,16-19  พ.ย 60  12900.-
23-26,30-03   พ.ย 60  12900.-
2-5,8-11  ธ.ค 60  14900.-
14-17,21-24  ธ.ค 60  12900.-
29-1,30-2  ธ.ค 60  16900.- 

ทัวร์เวียดนาม AQUATIC IN VIETNAM 4D3N 

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์FD-L09-HAN06_AQUATIC- VN_ 4D3N_DEC


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ –ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานนอยไบ – เมืองฮานอย
 วัดเฉินก๊วก – เมืองฮาลอง – นั่งกระเช้า – นั่งชิงช้า SUNW HEEL – ตลาด NIGHT MARKET
เมืองฮาลอง – ท่าเรือโห่งไก - ฮาลอง เบย์ – ถ้ำสววรค์ – เกาะไก่ชน – เมืองนิงบิงห์    (ฮาลองบก)
เมืองนิงบิงห์ (ฮาลองบก) – ล่องเรือกระจาด – ตลาดพื้นเมือง – วัดบายดิงห์ – เมืองฮานอย
จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานโฮจิมินห์ -  ทำเนียบประธานาธิบดี – บ้านพักลุงโฮ -  วัดเจดีย์เสาเดียว
 พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ - วิหารวรรณกรรม - วัดหงอกเซิน – นั่งรถกอล์ฟชมเมือง – ถนน 36 สาย
 ท่าอากาศยานนอยไบ – ท่าอากาศยานดอนเมือง – กรุงเทพฯ


ทัวร์เวียดนาม ราคาถูกแพคเกจทัวร์เวียดนาม โดยสายการบิน AIR ASIA
กำหนดเดินทาง
30-3   ก.ย 60  11888.-
12-15,19-22  ต.ค 60  12888.- 
26-29,28-31  ต.ค 60  11888.- 
3-6,10-13,17-20  พ.ย 60  12888.-
24-27   พ.ย 60  12888.-
2-5   ธ.ค 60  13888.-
7-10,15-18,23-26  ธ.ค 60  12888.-
28-31   ธ.ค 60  14888.-


 

ทัวร์เวียดนามใต้ สบาย...สบายโฮจิมินห์ ดาลัด มุยเน่ อุโมงค์กู๋จี

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์ DD-L18-GT-SGN DD02_AUG


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ – โฮจิมินห์ -โบสถ์นอร์ทเธอดาม -ที่ทำการไปรษณีย์ -ดาลัด
ดาลัด- Datalla Water Fall (นั่งรถราง)-กระเช้าไฟฟ้า -ชมวังฤดูร้อนของกษัตริย์เบ๋าได๋
สวนดอกไม้เมืองหนาว –โบสถ์ไก่-มุยเน่  -มุยเน่- Sand Dune-Fairly Stream-ทะเลทรายขาว
ทะเลทรายแดง -นครโฮจิมินห์-นครโฮจิมินห์-อุโมงค์กู๋จี -วัดเทียนเฮา-ช้อปปิ้ง ตลาด เบนถัน
 กรุงเทพฯ


ทัวร์เวียดนาม ราคาถูกแพคเกจ ทัวร์เวียดนาม โดยสายการบิน NOK AIR
กำหนดเดินทาง
17-20, 18-21, 19-22   ส.ค 60  11559.-
 24-27, 25-28, 26-29   ส.ค.60   11559.-
31 ส.ค. – 03 ก.ย.    ส.ค.60   11559.-
11-14, 12-15   ส.ค.60   12559.-
 

ทัวร์เวียดนามกลาง สบาย...สบายดานัง ฮอยอัน เว้ บานาฮิลล์ 4วัน 3คืน

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์ PG-L18-GT-DAD PG01_DEC


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ – โฮจิมินห์ -โบสถ์นอร์ทเธอดาม -ที่ทำการไปรษณีย์ -ดาลัด
ดาลัด- Datalla Water Fall (นั่งรถราง)-กระเช้าไฟฟ้า -ชมวังฤดูร้อนของกษัตริย์เบ๋าได๋
สวนดอกไม้เมืองหนาว –โบสถ์ไก่-มุยเน่   -มุยเน่- Sand Dune-Fairly Stream-ทะเลทรายขาว
ทะเลทรายแดง -นครโฮจิมินห์-นครโฮจิมินห์-อุโมงค์กู๋จี -วัดเทียนเฮา-ช้อปปิ้ง
ตลาด เบนถัน – กรุงเทพฯ


ทัวร์เวียดนาม ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์เวียดนาม โดยสายการบิน Bangkok Airways
กำหนดเดินทาง
01-04, 15-18    ก.ย. 60   11999.-
6-9, 13-16, 27-30     ต.ค. 60  12999.-
03-06, 10-13, 17-20, 24-27   พ.ย. 60  12999.-
1-4, 8-11, 15-18, 22-25   ธ.ค. 60 12999.-


 

ทัวร์เวียดนาม เวียดนามเหนือ 3 วัน 2 คืน ฮานอย ฮาลองบก นิงก์บิงห์

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์  VJ -L120-VN004_VJ_DEC


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ–กรุงฮานอย–เมืองนิงบิงห์-วัดไบ่ดิงห์- นิงก์บิงห์-ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก
ฮานอย-สุสานโฮจิมินห์-วัดหง๊อกเซิน-ช็อปปิ้งถนน 36 สาย-ฮานอย –กรุงเทพฯ

ทัวร์เวียดนาม ราคาถูกแพคเกจทัวร์เวียดนาม โดยสายการบิน  VIET JET AIR
กำหนดเดินทาง
3 -5 ,10 -12   พ.ย.60  7900.-
17 -19 ,24 -26  พ.ย.60  7900.-
1 -3,2 -4 ,3 -5   ธ.ค.60  7900.-
8 -10,15 -17   ธ.ค.60  7900.-
22 -24    ธ.ค.60  8900.-

 

ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา สบาย...สบาย4 วัน 3 คืน

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์ DD-L18-GT-HAN DD01_OCT


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ – ฮานอย – ลาวไก-ซาปา –  Silver Water Fall - Night Market
ซาปา  - Cat Cat Village – ยอดเขาฮัมรอง - ตลาดชายแดนเวียดนาม-จีน
 ทะเลสาบคืนดาบ - วัด หง๊อกเซิน- ช้อบปิ้งถนน 36 สาย 
ฮานอย  - เมืองนิงห์บิง – นั่งเรือกระจาด – เมืองฮาลอง - ตลาดกลางคืน
ฮาลองเบย์– ถ้ำนางฟ้า   - ฮานอย – กทม.


ทัวร์เวียดนาม ราคาถูกแพคเกจ ทัวร์เวียดนาม โดยสายการบิน NOK AIR
กำหนดเดินทาง
3-6, 10-13, 17-20, 24-27   ก.ย. 60    11559.-
1-4, 15-18, 22-25    ก.ย.60  12559.-
 29 ก.ย.-2 ต.ค. 60   ก.ย.60  12559.-
1-4, 8-11, 15-18    ต.ค. 60  11559.-
06-09, 13-16, 22-25    ต.ค. 60  12559.-

 

ทัวร์เวียดนามTOUCHING HANOI SAPA 3D2N 

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์FD-L09-HAN07_TOUCHING- VN_ 3D2N_DEC


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ –ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานนอยไบ – เมืองฮานอย – เมืองลาวไก
เมืองซาปา – ตลาด LOVE MARKET-เมืองซาปา – หมู่บ้าน CAT CAT – SILLVER WATER FALL
 (น้ำตกสีเงิน) – เมืองฮานอย – ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ-เมืองฮานอย - จัตุรัสบาดิงห์ - สุสานโฮจิมินห์
 ทำเนียบประธานาธิบดี - บ้านพักลุงโฮ - วัดเจดีย์เสาเดียว - พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ - วิหารวรรณกรรม
วัดหงอกเซิน - นั่งรถกอล์ฟชมเมือง - ถนน 36 สาย - ท่าอากาศยานนอยไบ
ท่าอากาศยานดอนเมือง - กรุงเทพฯ


ทัวร์เวียดนาม ราคาถูกแพคเกจทัวร์เวียดนาม โดยสายการบิน AIR ASIA
กำหนดเดินทาง
01 – 03   ก.ย 60  10888.-
28 - 30    ต.ค 60  10888.-
04 - 06,10 - 12   พ.ย 60  11888.-
18 - 20    พ.ย 60  11888.-.
04 - 06,10 - 12   ธ.ค 60  11888-.
16 – 18    ธ.ค 60  11888-.-
28 - 30    ธ.ค 6  13888.-

 

ทัวร์เวียดนามWISDOM OF NINHBINH 3D2N 

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์FD-L09-HAN08_WISDOM_ VN_ 3D2N_DEC


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ –ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานนอยไบ – เมืองฮานอย – วัดเจิ่น   กว๊อก
วิหารวรรณกรรม – เมืองนิงบิงห์ (ฮาลองบก)-เมืองนิงบิงห์ (ฮาลองบก) – ล่องเรือกระจาด
 ตลาดพื้นเมือง – วัดบายดิงห์ – เมืองฮานอย-จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานโฮจิมินห์ -  ทำเนียบประธานาธิบดี
 บ้านพักลุงโฮ -  วัดเจดีย์เสาเดียว – พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ - วิหารวรรณกรรม - วัดหงอกเซิน
นั่งรถกอล์ฟชมเมือง – ถนน 36 สาย – ท่าอากาศยานนอยไบ – ท่าอากาศยานดอนเมือง – กรุงเทพฯ


ทัวร์เวียดนาม ราคาถูกแพคเกจทัวร์เวียดนาม โดยสายการบิน AIR ASIA
กำหนดเดินทาง
22 - 24     ก.ย 60  10888.-
27 - 29     ต.ค 60  10888.-
03 - 05 ,17 - 19,24 - 26  พ.ย 60  10888.-
03 - 05,08 - 10   ธ.ค 60  11888.-
15 – 17,23 - 25    ธ.ค 60  11888.-
 

 

ทัวร์เวียดนาม โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด 4 วัน

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์DD-L120-VN03-VN 4D_MAR18


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ-โฮจิมินห์ซิตี้–อุโมงค์กู่จี–ล่องเรือชมทัศนียภาพแม่น้ำไซง่อนยาม
โฮจิมินห์-ฟานเทียด(มุยเน่)-ทะเลทรายขาว-ทะเลทรายแดง-ชมลำธาร
ดาลัท-Crazy house-พระราชวังฤดูร้อน-นั่งกระเช้าไฟฟ้า-วัดตั๊กลัม-สวนดอกไม้
ช้อปปิ้งตลาดราตรีดาลัท-ดาลัท-โฮจิมินห์-จัตุรัสโฮจิมินห์-อนุสาวรีย์ประธานาธิบดีโฮจิมินห์
โบสถ์นอร์ธเธอดัม-ช้อปปิ้งตลาดเบนถัน–กรุงเทพฯ  |


ทัวร์เวียดนาม ราคาถูกแพคเกจ ทัวร์เวียดนาม โดยสายการบิน NOK AIR
กำหนดเดินทาง
5 -8-6 -9 ,7 -10      ต.ค.60  11900.-
12 -15        ต.ค.60  11900.-
13 -16 ,14 -17,19 -22    ต.ค.60  11900.-
20 -23 ,21 -24      ต.ค.60  12900.-
26 -29 ,27 -30 ,28 -31    ต.ค.60  11900.-
2 -5 ,3 -6,9 -12      พ.ย.60  11900.-
10 -13,11-14,16 -19     พ.ย.60  11900.-
17 -20 ,18 -21,23 -26   พ.ย.60  11900.-
24 -27,25 -28,30 -3      พ.ย.60  11900.-
1 -4        ธ.ค.60  11900.-
2 -5        ธ.ค.60  12900.-
3 -6,7 -10       ธ.ค.60  11900.-
8 -11        ธ.ค.60  13900.-
9 -12,14-17,15 -18      ธ.ค.60  11900.-
16 -19 ,21 -24 ,22 -25    ธ.ค.60  11900.-
23 -26        ธ.ค.60  11900.-
28 -31        ธ.ค.60  12900.-
29 -1 ม.ค    ธ.ค.60  13900.-
30 -2 ม.ค    ธ.ค.60  14900.-
31 -3 ม.ค    ธ.ค.60  13900.-
5-8,12-15,19-22,26-29  ม.ค 61 11900.-
2-5,9-12    ก.พ 61 11900.-
16-19,23-26   ก.พ 61 12900.-
1-4    มี.ค 61 12900.-
9-12,16-19,23-26,30-2 มี.ค 61 11900.-

 

ทัวร์เวียดนาม เวียดนามเหนือ...4วัน

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์SL-L120-VN05_DEC


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ-กรุงฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน
ลาวไก+ตลาดซาปา-ซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-น้ำตกสีเงิน-นั่งกระเช้า
ขึ้นเขาฟานซีปัน-ซาปา-ฮานอย-ทะเลสาบคืนดาบ-สะพานแสงอาทิตย์
วัดหง๊อกซิน-โชว์หุ่นกระบอกน้ำ-ฮานอย-นิงก์บิงห์-ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก
อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย-กรุงเทพฯ


ทัวร์เวียดนาม ราคาถูกแพคเกจ ทัวร์เวียดนาม โดยสายการบิน THAI LION AIR
กำหนดเดินทาง
15 -18,22 -25,29-2  ก.ย.60 11900.-
6 -9,13-16 ,29 -1   ต.ค 60  11900.-
3 -6,5 -8,10 -13   พ.ย.60  11900.-
12 15,17 -20,19-22   พ.ย.60  11900.-
24 -27,26 -29   พ.ย.60  11900.-
1-4,3 -6    ธ.ค.60  12900.-
8 -11,10 -13   ธ.ค.60  12900.-
15-18,17-20,22 -25   ธ.ค.60  11900.-
24 -27    ธ.ค.60  11900.-
29-1,31 -3 ม.ค.61  ธ.ค.60  13900.-
 


 

ทัวร์เวียดนาม เวียดนามเหนือ...4วัน

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์VJ-L120-VN006_DEC

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ– กรุงฮานอย-โชว์หุ่นกระบอกน้ำ-ฮานอย-ลาวไก-ซาปา
ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-ชมน้ำตกสีเงิน-ตลาดซาปา-ซาปา-เขาฮามลอง
ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน-ฮานอย-วัดหง๊อกเซิน-ช็อปปิ้งถนน
36 สาย-ฮานอย –กรุงเทพฯ   


ทัวร์เวียดนาม ราคาถูกแพคเกจทัวร์เวียดนาม โดยสายการบินVIETJET AIR
กำหนดเดินทาง
2 -5,9 -12 ,16-19 พ.ย.60  9999.-
23 -26,30-3   พ.ย 60  9999.-
1 -4,2 -5 ,7 -10   ธ.ค.60  9999.-
14-17,21-24  ธ.ค.60 10999.-

ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน นิงก์บิงห์ ฮาลอง 5วัน

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์SL-L120-VN07_SL_5D_MAR18

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ-กรุงฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-น้ำตกสีเงิน
ตลาดซาปา-ซาปา-เขาฮามลอง-นั่งกระเช้าขึ้นเขาฟานซีปัน
ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน+ลาวไก-ลาวไก-ฮานอย-ทะเลสาบคืนดาบ
สะพานแสงอาทิตย์-วัดหง๊อกซิน-อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย-โชว์หุ่นกระบอกน้ำ
ฮานอย-นิงก์บิงห์-ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก-ฮาลอง-ร้านยา-ตลาดกลางคืนเมืองฮาลอง
ฮาลอง-ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง-ถ้ำนางฟ้า-ร้านหยก-ฮานอย-กรุงเทพฯ


ทัวร์เวียดนาม ราคาถูกแพคเกจ ทัวร์เวียดนาม โดยสายการบินTHAI LION AIR
กำหนดเดินทาง
6 -10 ,13 -17,20 -24    ก.ย.60   13900.-
27 -1,4 -8      ต.ค.60   13900.-
11 -15 ,18 -22      ต.ค.60   13900.-
1 -5,8 -12,15 -19,22 -26   พ.ย.60  13900.-
29 -3     ธ.ค.60  14900.-
6 -10     ธ.ค.60  14900.-
13 -17,20 -24    ธ.ค.60  13900.-
27 -31     ธ.ค.60  15900.-
3 -7     ม.ค.61  15900.-
10 -14,24 -28,31 -4    ก.พ.61  13900.-
7 -11     ก.พ.61  13900.-
14 -18    ก.พ.61  14900.-
21 -25     ก.พ.61  13900.-
28-4     มี.ค.61  14900.-
7 -11,14 -18   มี.ค.61  13900.-
 

ทัวร์เวียดนาม ฮานอย - ซาปา - ฟานซิปัน 4 วัน 3 คืน

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์ SL-L208-VN_HAN_DEC


รายละเอียดโปรแกรม:
กรุงเทพฯ - ฮานอย – ซาปา – โบสถ์หินที่เก่าแก่ – ตลาดไนต์เมืองซาปา
นั่งกระเช้าฟานซีปัน (รวมค่ากระเช้า) – น้ำตกสีเงิน – หมู่บ้าน Cat Cat
ชมด่านฮาโคว – วัดเจ้าแม่กวนอิม – ลาวกาย – ฮานอย-สุสานลุงโฮ
 ทำเนียบ - วัดเสาเดียว – วัดเฉินก๊วก – ช้อปปิ้ง36สาย – วัดเนินหยก
 สนามบิน-กรุงเทพฯ


ทัวร์เวียดนาม ราคาถูกแพคเกจ ทัวร์เวียดนาม โดยสายการบิน THAI LION AIR
กำหนดเดินทาง
8-11 ธ.ค 60 14899.-
29-1 ธ.ค 60 16899.-
 

ทัวร์เวียดนาม BREEZES IN DALAT MUINE 4D3N 

 เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์ VN-L09-SGN03_ BREEZES_MAR18


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ– ท่าอากาศยาน TAN SON NHAT
เมืองโฮจิมินท์ – เมืองมุยเน่ -เมืองมุยเน่ – ทะเลทรายขาว – ทะเลทรายแดง
FAIRY STREAM – ท่าเรือมุยเน – เมืองดาลัด – NIGHT MARKET-เมืองดาลัด
 CRAZY HOUSE – DALAT FLOWER GRADENS – น้ำตก DATANLA
 นั่งกระเช้าไฟฟ้า - วัดตั๊กลัม - พระราชวังฤดูร้อน – เมืองดาลัด-เมืองดาลัด
สนามบิน LIEN KHUONG – สนามบิน TAN SON NHAT – เมืองโฮจิมินท์
 ไปรษณีย์กลาง – โบสถ์นอร์ทเธอร์ดัม – ตลาดเบนถัน – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
กรุงเทพฯ 

ทัวร์เวียดนาม ราคาถูกแพคเกจทัวร์เวียดนาม โดยสายการบิน AIR ASIA
กำหนดเดินทาง
28 - 31    ต.ค 60  14888.-
25 – 28   พ.ย 60  14888.-
02 – 05,09 – 12   ธ.ค 60  16888.-
23 – 26    ธ.ค 60  15888.-
28 – 31   ธ.ค 60  17888.-
30  – 02    ธ.ค 60  18888.-
27 – 30    ม.ค 61  14888.-
24 – 27    ก.พ 61  14888.-
01 – 04,10 – 13  มี.ค 61  15888.-
17 – 20    มี.ค 61  15888.-

 


 

ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปาฟานวิปัน นิงก์บิงห์ ฮาลอง 5วัน

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์ DD-L120-VN07-5D_OCT


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ-กรุงฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-น้ำตกสีเงิน-ตลาดซาปา
ซาปา-เขาฮามลอง-นั่งกระเช้าขึ้นเขาฟานซีปัน-ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน+ลาวไก 
ลาวไก-ฮานอย-ทะเลสาบคืนดาบ-สะพานแสงอาทิตย์-วัดหง๊อกซิน-อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย
โชว์หุ่นกระบอกน้ำ-ฮานอย-นิงก์บิงห์-ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก-ฮาลอง-ร้านยา-ตลาดกลางคืน
เมืองฮาลอง-ฮาลอง-ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง-ถ้ำนางฟ้า-ร้านหยก
ฮานอย-กรุงเทพฯ 


ทัวร์เวียดนาม ราคาถูกแพคเกจ ทัวร์เวียดนาม โดยสายการบิน NOK AIR
กำหนดเดินทาง
6 -10,13 -17   ก.ย.60  14900.-
20 -24,27 -1   ก.ย.60  14900.-
4 -8 ,11 -15 ,18 -22   ต.ค.60 14900.-


 

ทัวร์เวียดนามเวียดนามกลาง เว้ ดานัง  ฮอยอัน4วัน

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์FD-L120-VN08_FD_4D_DEC


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ-สนามบินดานัง-เว้-พระราชวังเว้-ตลาด Dong Ba
ลงเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม-เจดีย์เทียนมู่-สุสานกษัตริย์ไคดิงห์
เมืองโบราณฮอยอัน–วัดฟุ๊กเกี๋ยน-บ้านโบราณ–สะพานญี่ปุ่น-ศาลกวนอู
ฮอยอัน-บาน่าฮิลล์-ดานัง-วัดลินห์อึ๋ง-สะพานมังกร-ดานัง-ช้อปปิ้งตลาดฮาน
กรุงเทพฯ          
       

ทัวร์เวียดนาม ราคาถูกแพคเกจทัวร์เวียดนาม โดยสายการบิน AIR ASIA
กำหนดเดินทาง
1-4,8-11,16-15,29-2   ก.ย 60  11900.-
4-7    ต.ค 60  15900.-
27-30    ต.ค 60  11900.-
2-5,10-13,17-20,24-27  พ.ย 60  11900.-
2-5,8-11    ธ.ค 60  15900.-
15-18    ธ.ค 60  11900.-
22-25    ธ.ค 60  14900.-
29-1    ธ.ค 60  15900.-
30-2    ธ.ค 60  17900.-
31-3    ธ.ค 60  14900.-

 

ทัวร์เวียดนามเวียดนามกลาง เว้ ดานัง  ฮอยอัน4วัน

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์PG-L120-VN08_FD_4D_DEC


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ-สนามบินดานัง-เว้-พระราชวังเว้-ตลาด Dong Ba
ลงเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม-เจดีย์เทียนมู่-สุสานกษัตริย์ไคดิงห์
เมืองโบราณฮอยอัน–วัดฟุ๊กเกี๋ยน-บ้านโบราณ–สะพานญี่ปุ่น-ศาลกวนอู
ฮอยอัน-บาน่าฮิลล์-ดานัง-วัดลินห์อึ๋ง-สะพานมังกร-ดานัง-ช้อปปิ้งตลาดฮาน
กรุงเทพฯ                
 

ทัวร์เวียดนาม ราคาถูกแพคเกจทัวร์เวียดนาม โดยสายการบิน Bangkok Airway
กำหนดเดินทาง
29 -2   ก.ย 60 12900.-
5 -8   ต.ค.60 12900.-
19 -22   ต.ค.60 14900.-
1 -4   ธ.ค.60 12900.-
7 -10   ธ.ค.60 13900.-
10 -13   ธ.ค.60 13900.-
29 -1  ธ.ค.60 18900.-

 

ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง นิงห์บิงห์4 วัน 3 คืน

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์ DD-L05-HAN – DD01_4D3N_SEP


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ – ฮานอย –วิหารวรรณกรรม- ฮาลอง – ช้อปปิ้งตลาดกลางคืน -ฮาลอง
ฮาลอง + ล่องเรืออ่าวฮาลอง+ถ้ำนางฟ้า –นิงห์บิงห์  -นิงห์บิงห์-ล่องเรือฮาลองบก
ถ้ำตำก๊อก-ฮานอย-ทะเลสาบคืนดาบ-วัดหง๊อกเซิน-การแสดงโชวร์หุ่นกระบอกน้ำ
ฮานอย-ฮานอย-สุสานลุงโฮ- วัดเจดีย์เสาเดียว-พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์
 ช้อปปิ้งถนน 36 สาย- กรุงเทพฯ (อาหารกลางวัน ที่ BUFFET SEN )


ทัวร์เวียดนาม ราคาถูกแพคเกจ ทัวร์เวียดนาม โดยสายการบิน NOK AIR
กำหนดเดินทาง
01-04,08-11,15-18,22-25  ก.ย 60  12900.- 

ทัวร์เวียดนาม AMAZING SAPAR 4D3N

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์  FD-L09-HANO1_AMAZING_SEP

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ :
สนามบินดอนเมือง – ฮานอย – ทะเลสาบตะวันตก – วัดเจิ่นกว๊อก
 วิหารวรรณกรรม - ซาปา - LOVE MARKET-ซาปา – ภูเขาห่ามโหร่ง
 หมู่บ้านก๊าตก๊าต – SILVER WATER FALL -หมู่บ้านตะวัน – ตลาดซา-ซาปา
 ลาวไก - COC LEU MARKET – ฮานอย – ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ
จัตุรัสบาดิงห์ - สุสานโฮจิมินห์ – ทำเนียบประธานาธิบดี - บ้านพักลุงโฮ
วัดเจดีย์เสาเดียว - ทะเลสาบคืนดาบ-วัดหงอกเซิน - ถนน 36 สาย – กรุงเทพฯ


ทัวร์เวียดนาม ราคาถูกแพคเกจทัวร์เวียดนาม โดยสายการบิน AIR ASIA
กำหนดเดินทาง
2-5,7-10,9-12,14-17,16-19   ก.ย 60   12900.-
21-24,23-26,28-1   ก.ย 60  12900.-
21-24,23-26,28-1ต.ค   ก.ย 60   12900.
- 


 

 

ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย-ซาปา-นิงห์บิงห์-ฟานซีปัน 4วัน 3คืน
  

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์ FD-L187-JVN04-VN_JAN18


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพ-ฮานอย-ซาปา-ซาปา-หุบเขาปากมังกร-หมู่บ้านชาวเขาก๊าตก๊าต
น้ำตกซิลเวอร์-ฟานซีปัน-ซาปา-ฮานอย-ทะเลสาบคืนดาบ-ถนน 36สาย
ฮานอย-นิงห์บิงห์-กรุงเทพ

ทัวร์เวียดนาม ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์เวียดนาม โดยสายการบินTHAI AIR ASIA
กำหนดเดินทาง
07-10,08-11 ,14-17    ก.ย.60    12900.-
22-25,28 ก.ย. -01     ก.ย.60    12900.-
05-08 ,06-09      ต.ค.60    12900.-
07-10         ต.ค.60    12900.-
12-15 ,13-16      ต.ค.60    13900.-
14-17,19-22    ต.ค 60   12900.-
21-24,22-25,26-29   ต.ค.60   13900.-
27-30       ต.ค.60   13900.-
28-30      ต.ค.60   12900.-
02-05,03-06,04-07   พ.ย.60  12900.-
09-12,10-13,16-19   พ.ย.60  12900.-
17-20 ,18-21,23-26   พ.ย.60  12900.-
24-27,25-28,30 -03   พ.ย 60  12900.-
02-05    ธ.ค.60  13900.-
07-10    ธ.ค.60  12900.-
08-11    ธ.ค.60  13900.-
09-12    ธ.ค.60  14900.-
14-17,15-18 ,16-19   ธ.ค.60  12900.-
21-24,22-25 ,23-26 ธ.ค.60  13900.-
31 ธ.ค.-03 ม.ค.61  ธ.ค.60  15900.-
04-07 ,05-08   ม.ค.61  13900.-
06-09,11-14,12-15  ม.ค.61  12900.-
13-16,18-21,19-22   ม.ค.61  12900.-
20-23 ,25-28   ม.ค.61  12900.-
26-29 ,27-30   ม.ค.61  12900.-


 

 

 

ทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ซิตี้ ทะเลทรายมุ่ยเน่ 3 วัน

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์DD-L120-VN02-3D_DEC


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:                     
กรุงเทพฯ-โฮจิมินห์ซิตี้–ฟานเทียด(มุยเน่)-ทะเลทรายขาว-ทะเลทรายแดง          
มุยเน่ - โฮจิมินห์–พิพิธภัณฑ์สงคราม - ล่องเรือชมทัศนียภาพแม่น้ำไซง่อนพร้อมชมโชว์
โฮจิมินห์ -โบสถ์นอร์ทเธอร์ดาม–กรมไปรษณีย์กลาง-ไชน่าทาวน์–วัดเทียนหาว
มื้อกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์นานาชาติณPALACESAIGON–อนุสาวรีย์ลุงโฮ
ตลาดเบนถัน – กรุงเทพ  


ทัวร์เวียดนาม ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์เวียดนาม โดยสายการบิน Nok Air
กำหนดเดินทาง
8-10 ,22-24  ก.ย 60   9900.-
6-9   ต.ค 60  9900.-
20-22   ต.ค 60  10900.-
21-23   ต.ค 60  11900.-
3-5   พ.ย 60  9900.-
1-3   ธ.ค60  9900.-
3-5   ธ.ค 60  11900.-
8-10    ธ.ค 60  10900.-
9-11   ธ.ค 60  11900.-
15-17   ธ.ค 60  9900.-
30-1,31-2   ธ.ค 60  12900.- 


 

ทัวร์เวียดนาม ดานัง - ฮอยอัน - เว้ 4 วัน 3 คืน

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์:PG-L208-VIETNAM-DANAN_DEC


รายละเอียดโปรแกรม:
กรุงเทพ –ดานัง - สินค้าOTOP – เว้ – วัดเทียนมู่ – ตลาดดองบา
ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม-พระราชวังไดโน้ย - สุสานจักรพรรดิ ไคดิงห์
ดานัง – วัดหลิงอึ๋ง-กระเช้าบานาฮิลล์ + สวนสนุก – หมู่บ้านหินอ่อน – เมืองฮอยอัน
ดานัง – สะพานแห่งความรัก – รูปปั้นปลามังกร – ชมสะพานมังกรพ่นไฟ
ตลาดฮาน – สนามบินดานัง – สนามบินสุวรรณภูมิ


ทัวร์เวียดนาม ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์เวียดนาม โดยสายการบิน Bangkok Airways
กำหนดเดินทาง
7-10,14-17,20-1ต.ค   ก.ย 60   12899.-
12-15       ต.ค 60   12899.-
20-23       ต.ค 60   16899.-
26-29       ต.ค 60   12899.-
2-5,9-12    พ.ย 60  12899.-
30-3    พ.ย 60  12899.-
21-24    ธ.ค 60  12899.-
 

ทัวร์เวียดนามฮานอย - ซาปา - ฟานซิปัน 4 วัน 3 คืน

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์:SL-L208-VIETNAM-4D3N_DEC

รายละเอียดโปรแกรม:
กรุงเทพฯ - ฮานอย – ซาปา – โบสถ์หินที่เก่าแก่ – ตลาดไนต์เมืองซาปา
นั่งกระเช้าฟานซีปัน (รวมค่ากระเช้า) – น้ำตกสีเงิน – หมู่บ้าน Cat Cat
ชมด่านฮาโคว – วัดเจ้าแม่กวนอิม – ลาวกาย – ฮานอย- สุสานลุงโฮ - ทำเนียบ
 วัดเสาเดียว – วัดเฉินก๊วก – ช้อปปิ้ง36สาย – วัดเนินหยก – สนามบิน  
กรุงเทพฯ

ทัวร์เวียดนาม ราคาถูกแพคเกจ ทัวร์เวียดนาม โดยสายการบินTHAI LION AIR
กำหนดเดินทาง
8-11  ธ.ค 60  15899.-
29-1  ธ.ค 60  17899.-
 

ทัวร์เวียดนาม เวียดนามเหนือ ฮานอย ล่องอ่าวฮาลอง 3 วัน

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์DD-L120- VN_VN04_DD_OCT


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ-กรุงฮานอย-ทะเลสาบตะวันตก-วัดเตริ๋นก๊วก-วัดแห่งวรรณกรรม
ฮาลอง-ตลาดราตรีเมืองฮาลอง-ล่องเรืออ่าวฮาลอง-ชมถ้ำนางฟ้า-หมู่บ้านชาวประมง
ฮานอย-ร้านหยก-ทะเลสาบคืนดาบ-สะพานแสงอาทิตย์-วัดหงอกเซิน-ชมระบำหุ่นกระบอกน้ำ         
สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินทร์-ทำเนียบประธานาธิบดี-วัดเจดีย์เสาเดียว-พิพิธภัณฑ์โฮจิมินทร์
ถนน36สาย-กรุงเทพฯ      

  
ทัวร์เวียดนาม ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์เวียดนาม โดยสายการบิน NOK AIR
กำหนดเดินทาง
6 -8 ,13 -1,20-22  ต.ค.60 10999.- 

 

ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฮาลอง นิงบิงห์4วัน

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์DD-L120-VN06-4D_OCT

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์: 
กรุงเทพฯ-กรุงฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-ชมน้ำตกสีเงิน-ตลาดซาปา
สะพานหวาย(TAVAN VILLAGE)-ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน-ฮานอย
ฮานอย-นิงบิงห์-ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก (TAM COC)-ฮาลอง-ร้านยา-ตลาดราตรีฮาล
ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง-ถ้ำนางฟ้า-หมู่บ้านชาวประมง-ฮานอย
ร้านหยก-ถนน36สาย-กรุงเทพฯ

ทัวร์เวียดนาม ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์เวียดนาม โดยสายการบิน Nok Air
กำหนดเดินทาง     
1-4,8-11,15-18,22-25 ก.ย 60   12900.-
24-27    ก.ย.60  11900.-
29 -2   ต.ค.60  12900.-
1 -4   ต.ค.60  11900.-
4-8   ต.ค.60  11900.-
6-9   ต.ค.60  12900.-
8-11   ต.ค.60  11900.-
13-16   ต.ค.60  12900.-
15-18   ต.ค.60  11900.-
20 -23    ต.ค.60  13900.-
22-25   ต.ค.60  12900.-
 

ทัวร์เวียดนาม ซินจ่าว...เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ มุยเน่ดาลัด 4วัน

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์FD-L120-VN_03_FD_MAR18


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์: 
กรุงเทพฯ-โฮจิมินห์ซิตี้–อุโมงค์กู่จี–ล่องเรือชมทัศนียภาพแม่น้ำไซง่อน
ยามค่ำคืนพร้อมอาหารเย็น+ชมโชว์บนเรือ-โฮจิมินห์-ฟานเทียด(มุยเน่)
ทะเลทรายขาว-ทะเลทรายแดง-ชมลำธาร FAIRYSTREAM -ดาลัท-Crazy
 house-พระราชวังฤดูร้อน-นั่งกระเช้าไฟฟ้า-วัดตั๊กลัม-สวนดอกไม้
ช้อปปิ้งตลาดราตรีดาลัท-ดาลัท-โฮจิมินห์-จัตุรัสโฮจิมินห์-อนุสาวรีย์
ประธานาธิบดีโฮจิมินห์-โบสถ์นอร์ธเธอดัม-ช้อปปิ้งตลาดเบนถัน–กรุงเทพฯ

      
ทัวร์เวียดนาม ราคาถูกแพคเกจทัวร์เวียดนาม โดยสายการบิน AIR ASIA
กำหนดเดินทาง
6 -9,13 -16     ต.ค.60  11900.-
20 -23       ต.ค.60  12900
3 -6 ,10 -13 ,24 -27     พ.ย.60  11900.-
1 -4       ธ.ค.60  11900.-
2-5 ,8 -11 ,9 -12     ธ.ค.60  12900.-
10 -13,15 -18,22 -25   ธ.ค.60  11900.-
29 -1,30 -2,31-3    ธ.ค 60  13900.-
5 -8,12-15,19 -22     ม.ค.61  11900.-
26 -29       ม.ค.61  11900.-
2 -5       ก.พ.61  11900.-
9 -12       ก.พ.61  11900.-
16 -19       ก.พ.61  12900.-
23 -26       ก.พ.61  12900.-
1 -4      มี.ค.61  12900.-.
9 -12,16 -19     มี.ค.61  11900-
23 -26,30 -2    มี.ค 61  11900.-
 

ทัวร์เวียดนาม เวียดนามเหนือ ฮานอย  ซาเปา 4วัน3คืน

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์VN-L120-VN_06_VJ_DEC


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์: 
กรุงเทพฯ– กรุงฮานอย-โชว์หุ่นกระบอกน้ำ-ฮานอย-ลาวไก-ซาปา
ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-ชมน้ำตกสีเงิน-ตลาดซาปา  -ซาปา-เขาฮามลอง
ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน-ฮานอย-วัดหง๊อกเซิน-ช็อปปิ้งถนน 36 สาย
ฮานอย –กรุงเทพฯ 
  

ทัวร์เวียดนาม ราคาถูกแพคเกจทัวร์เวียดนาม โดยสายการบิน VIET JAT AIR
กำหนดเดินทาง
2-5,9-12,16-19  พ.ย 60  9999.-
30-3,,23-26  พ.ย 60  9999.-
1-4,2-5,7-10  ธ.ค 60  9999.-
14-17,21-24  ธ.ค 60  10999.-
ทัวร์เวียดนามHANOI-SAPA- FANSIPAN4D3N(SL)

เที่ยวเวียดนาม SL-L110-VN003B_HANOI_NOV

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ - ฮานอย – ลาวไก- ซาปา-ซาปา-หมู่บ้านชาวเขากัตกัต
 น้ำตกซิลเวอร์ – ฟานซิปัน - ถนนคนเดินซาปา -ซาปา – หุบเขาปากมังกร
 ฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหงอกเซิน-ฮานอย-จตุรัสบาดิงห์
 บ้านพักลุงโฮ – เจดียเสาเดียว -วิหารวรรณกรรม - ถนน 36 สาย (ช้อปปิ้ง)
 กรุงเทพฯ  
                                           
                                                        
ทัวร์เวียดนาม ราคาถูกแพคเกจ ทัวร์เวียดนาม โดยสายการบิน THAI LION AIR
กำหนดเดินทาง
20 – 23    ต.ค.60 14900.-
10-13,17-20  พ.ย.60 13900.-


ทัวร์เวียดนาม เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์ (ฟาซีปัน)4 วัน 3 คืน 

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์ DD-L05-HAN – DD004_OCT


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพ-ฮานอย-ซาปา-น้ำตกซิลเวอร์(Silver Waterfall)-ตลาดเมืองซาปา
( Love market )-ซาปา-ซาปา-หมู่บ้านก๊าตก๊าต-น้ำตกซิลเวอร์-ฟานซีปัน
ซาปา-ฮานอย-นิงห์บิงห์-นิงห์บิงห์-ฮานอย-อิสระช้อบปิ้งถนน 36 สาย -กรุงเทพ

ทัวร์เวียดนาม ราคาถูกแพคเกจ ทัวร์เวียดนาม โดยสายการบิน NOK AIR
กำหนดเดินทาง
13-16  ต.ค 60  15900.-
20-23  ต.ค 60  16900.-
 

ทัวร์เวียดนามเหนือ  ฟานซิปัน ฮานอย ซาปา

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์ FD-L120-VN07-5D_JAN18

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ :
กรุงเทพฯ-กรุงฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ต
น้ำตกสีเงิน-ตลาดซาปา-เขาฮามลอง-นั่งกระเช้า
ขึ้นเขาฟานซีปัน-ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน
ลาวไก-ฮานอย-ทะเลสาบคืนดาบ-สะพานแสงอาทิตย์
วัดหง๊อกซิน-อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย-โชว์หุ่นกระบอกน้ำ
ฮานอย-นิงก์บิงห์-ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก-ฮาลอง-ร้านยา
ตลาดกลางคืนเมืองฮาลอง-ฮาลอง-ล่องเรือชมทัศนียภาพ
รอบอ่าวฮาลอง-ถ้ำนางฟ้า-ร้านหยก-ฮานอย-กรุงเทพฯ

ทัวร์เวียดนาม แพคเกจทัวร์เวียดนาม โดย สายการบิน Thai Air Asia 
กำหนดเดินทาง
1-5,8 -12    พ.ย.60  16900.-
15-19 ,22 -26  พ.ย.60  16900.-
29-3    ธ.ค.60  16900.-
1 -5    ธ.ค.60  17900.-
6 -10,13 -17   ธ.ค.60  16900.-
20 -24    ธ.ค.60  17900.-
27 -31    ธ.ค.60  16900.-
28 -1ม.ค.61  ธ.ค.60  18900.-
29 -2 ม.ค.61  ธ.ค.60  18900.-
3 -7    ม.ค.61  14900.-
10-14    ม.ค.61  14900.-
17-21    ม.ค.61  14900.-
 

 

ทัวร์เวียดนามเหนือ Friendship Vietnam 5วัน4คืน

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์:DD-L109-FRIENDSHIP-5D4N_SEP


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ – ฮานอย – ลาวไก – ซาปา -ยอดเขาฮัมรอง – ยอดเขาฟานซิปัน –  Silver Water Fall
 หมู่บ้านทาวัน – ซาปาคืนที่ 2 -ซาปา – ฮานอย – ฮาลอง-ล่องเรืออ่าวฮาลอง – ถ้ำนางฟ้า – หมู่บ้านลอยน้ำ
 ฮานอย – วัดหง็อกเซิน – ทะเลสาบคืนดาบ – ชมการ แสดงระบำตุ๊กตาน้ำ
ฮานอย - ช้อปปิ้ง - กรุงเทพฯ


ทัวร์เวียดนาม ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์เวียดนาม โดยสายการบินNok Air
กำหนดเดินทาง
6-10,13 – 17,20 – 24 ก.ย. 60  16955.- 
 

ทัวร์เวียดนาม เวียดนามเหนือ3วันฮานอย-ฮาลอง

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์ FD-L187-JVN01_VN_OCT


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพ-ฮานอย-ฮาลอง-ฮาลองเบย์-ฮานอย-ซิตี้ทัวร์ฮานอย-กรุงเทพฯ

                                
ทัวร์เวียดนาม ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์เวียดนาม โดยสายการบิน AIR ASIA
กำหนดเดินทาง
02-04   ก.ย.60  9999.-
16-18   ก.ย.60  8888.-
23-25   ก.ย.60  8888.-
30 -02   ก.ย 60  9999.-
21-23   ต.ค.60  11999.- 


 

ทัวร์เวียดนาม JVN03A-ฮานอย-ฮาลอง-กาวบัง-น้ำตกบ๋านยก 4วัน

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์ FD-L187- JVN03A_4D_OCT

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพ-ฮานอย-กาวบัง-น้ำตกบ๋านยก-ถ้ำเหงือมงาว-หลั่งเซิน-ตลาดชายแดน
หลั่งเซิน-ฮาลอง-ล่องเรืออ่าวฮาลองเบย์-ฮาลอง ปาร์ค-ตลาดNight Market
ฮาลอง-ฮานอย-จัตุรัสบาดิงห์-ถนน 36 สาย-กรุงเทพ


ทัวร์เวียดนาม ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์เวียดนาม โดยสายการบิน AIR ASIA
กำหนดเดินทาง
13-16   ต.ค.60  13900.-
21-24   ต.ค.60  14900.-
22-25   ต.ค.60  14900.-
26-29   ต.ค.60  14900.-
27-30   ต.ค.60  14900.-

 

 

ทัวร์เวียดนาม JVN02-ฮานอย-ซาปา-ฟานซีปัน 3วัน

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์FD-L187-JVN02-VN 3D_OCT


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพ-ฮานอย-ซาปา-ซาปา-ซาปา-ฮานอย-กรุงเทพ


ทัวร์เวียดนาม ราคาถูกแพคเกจ ทัวร์เวียดนาม โดยสายการบินAIR ASIA
กำหนดเดินทาง
2-4,16-18 ,23-25,30-2 ก.ย 60  10999.-
7-9,14-16    ต.ค 60  10999.-
21-23    ต.ค 60  12999.-
 

 

ทัวร์เวียดนาม JVN03-ฮานอย-ฮาลอง-ซาปา 4วัน

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์FD-L187-JVN03-HN-VN_JAN18


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพ-โฮจิมินห์-ฟานเทียต-ทะเลทรายมุยเน่-ซาปา-ฮานอย
ฮานอย-ฮาลอง-ฮาลอง-ฮานอย


ทัวร์เวียดนาม ราคาถูกแพคเกจ ทัวร์เวียดนาม โดยสายการบินTHAI AIR ASIA
กำหนดเดินทาง
07-10 ,08-11,14-17   ก.ย.60  12900.-
22-25 ,28 -01   ก.ย 60  12900.-
05-08 ,6-9   ต.ค.60  12900.-
07-10    ต.ค.60  12900.-
12-15 ,13-16   ต.ค.60  13900.-
14-17,19-22   ต.ค.60  12900.-
21-24,22-25   ต.ค.60  14900.-
26-29 ,27-30  ต.ค.60  13900.-
28-30    ต.ค.60  12900.-.
02-05,03-06   พ.ย.60  12900.-
04-07,09-12   พ.ย.60  12900.-
10-13,16-19 ,17-20   พ.ย.60  12900.-
18-21,23-26 ,24-27   พ.ย.60  12900.-
25-28,30 -03   พ.ย 60  12900.-
02-05    ธ.ค.60  13900.-
07-10    ธ.ค.60  12900.-
08-11    ธ.ค.60  13900.-
09-12    ธ.ค.60  14900.-
14-17 ,15-18,16-19   ธ.ค.60  12900.-
21-24,22-25,23-26   ธ.ค.60  13900.-
31 -03     ธ.ค.60  15900.-
04-07 ,05-08   ม.ค.61  13900.-
06-09 ,11-14   ม.ค.61  12900.-
12-15,13-16,18-21   ม.ค.61  12900.-
19-22 ,20-23 ,25-28 ม.ค.61  12900.-
26-29 ,27-30   ม.ค.61  12900.-
 


 

ทัวร์เวียดนามJVN05-ฮานอย-ฮาลอง-ซาปา-นิงห์บิงห์ 5วัน

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์FD-L187-JVN05-VN 5D_OCT


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพ-ฮานอย-ฮาลอง-ฮาลองเบย์-ฮานอย-ฮานอย-ซาปา
ซาปา-ฮานอย-ฮานอย-นิงห์บิงห์-กรุงเทพ

ทัวร์เวียดนาม ราคาถูกแพคเกจ ทัวร์เวียดนาม โดยสายการบินAIR ASIA
กำหนดเดินทาง
08-12    ก.ย.60  13900.-
06-10    ต.ค.60  13900.-
20-24    ต.ค.60  15900.- 


 

 

ทัวร์เวียดนามJVN07A-โฮจิมินห์-มุยเน่-ดาลัท 4วัน SL

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์SL-L187-JVN07A-VN_NOV


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพ-โฮจิมินห์-ฟานเทียต-ทะเลทรายมุยเน่-ฟานเทียต-ดาลัท
น้ำตกดาทันลา-นั่งกระเช้าไฟฟ้า-ดาลัท-โฮจิมินห์-ตลาดเบนถัน
ล่องเรือรับประทานอาหารแม่น้ำไซ่ง่อน-โฮจิมินห์-กรุงเทพฯ

  
ทัวร์เวียดนาม ราคาถูกแพคเกจ ทัวร์เวียดนาม โดยสายการบินTHAI LION AIR
กำหนดเดินทาง
21-24,22-25    ก.ย.60   9999.-
28 -01,29 -02  ก.ย.60   9999.-
05-08,06-09    ต.ค.60   9999.-
12-15,13-16    ต.ค.60   11999.-
19-22      ต.ค.60   9999.-
20-23 ,21-24   ต.ค.60   12999.-
22-25 ,23-26   ต.ค.60   12999.-
24-27,25-28    ต.ค.60   12999.-
26-29,27-30    ต.ค.60   12999.-
02-05,03-06,09-12  พ.ย.60  9999.-
10-13,16-19,17-20  พ.ย.60  9999.-
23-26 ,24-27,30 -03 พ.ย.60  9999.- 


 

 

ทัวร์เวียดนามใต้ 3วัน โฮจิมินห์-มุยเน่

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์SL-L187-JVN07B_3D_OCT


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพ-โฮจิมินห์-ฟานเทียต-ทะเลทรายมุยเน่-มุยเน่-โฮจิมินห์-ทำเนียบอิสรภาพ-ไชน่าทาวน์
วัดเทียนห่าว-ตลาดเบนถัน-ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน-โฮจิมินห์-กรุงเทพฯ

ทัวร์เวียดนาม ราคาถูกแพคเกจ ทัวร์เวียดนาม โดยสายการบินTHAI LION AIR
กำหนดเดินทาง
9-11,16-18,23-25  ก.ย 60  7999.-
30-2   ก.ย 60  7999.-
7-9,14-16   ต.ค 60  8999.-
21-23   ต.ค 60  10999.-
28-30   ต.ค 60  8999.-
 


 

ทัวร์เวียดนามJ VN08A-ดานัง-เว้-ฮอยอัน 4วัน

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์PG-L187-JVN08A_4D_OCT


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพ-ดานัง-เว้-เว้-พระราชวังไดโนย-สุสานจักรพรรดิไคดิงห์-ดานัง
ดานัง-บานาฮิลล์-ฮอยอัน-ดานัง-กรุงเทพ


ทัวร์เวียดนาม ราคาถูกแพคเกจ ทัวร์เวียดนาม โดยสายการบินBANGKOK AIRWAYS
กำหนดเดินทาง
5-8,6-9,7-10  ต.ค 60  13900.-
12-15,13-16  ต.ค 60  14900.-
14-17   ต.ค 60  13900.-
19-22   ต.ค 60  14900.-
20-23   ต.ค 60  15900.-
21-24,26-29 ต.ค 60  14900.-
27-30  ต.ค 60  14900.-
 

ทัวร์เวียดนามJJVN08-ดานัง-เว้-ฮอยอัน 4วัน

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์PG-L187-JVN08_4D_DEC


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพ-ดานัง-เว้-เว้-พระราชวังไดโนย-สุสานจักรพรรดิไคดิงห์-ดานัง
ดานัง-บานาฮิลล์-ฮอยอัน-ดานัง-กรุงเทพ


ทัวร์เวียดนาม ราคาถูกแพคเกจ ทัวร์เวียดนาม โดยสายการบินBANGKOK AIRWAYS
กำหนดเดินทาง
21-24   ต.ค.60  14900.-
26-29   ต.ค.60  14900.-
02-05   ธ.ค.60  14900.-
15-18   ธ.ค.60  13900.-
22-25   ธ.ค.60  13900.- 


 

ทัวร์เวียดนามJVN04A-ฮานอย-ซาปา-นิงห์บิงห์ 4วัน SL

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์SL-L187-JVN04A_OCT


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพ-ฮานอย-ซาปา-ซาปา-หมู่บ้านก๊าตก๊าต-น้ำตกซิลเวอร์-ฟานซีปัน
ซาปา-ฮานอย-จัตุรัสบาดิงห์-ฮานอย-นิงห์บิงห์-กรุงเทพ

ทัวร์เวียดนาม ราคาถูกแพคเกจ ทัวร์เวียดนาม โดยสายการบินTHAI LION AIR
กำหนดเดินทาง
01-04    ก.ย.60  12900 .-
08-11 ,15-18   ก.ย.60  11900 .-
22-25 ,29 -02  ก.ย.60  11900 .-
06-09    ต.ค.60  12900 .-
13-16,20-23   ต.ค.60  14900 .-


 

 

ทัวร์เวียดนามVN001_HANOI HALONG 

เที่ยวเวียดนาม QR-L110-VN001_HANOI_AUG


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์QR-L110-VN001_HANOI HALONG_ OCT
กรุงเทพฯ – ฮานอย – ฮาลอง – ช้อปปิ้งตลาดกลางคืน-ฮาลอง – ล่องเรืออ่าวฮาลอง
 ถ้ำนางฟ้า –ทะเลสาบคืนดาบ -การแสดงหุ่นกระบอกน้ำ-ฮานอย – สุสานลุงโฮ
 วัดเจดีย์เสาเดียว – พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ – วิหารวรรณกรรม - ถนน 36 สาย – กรุงเทพ


ทัวร์เวียดนาม ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์เวียดนาม โดยสายการบิน QATAR AIRWAYSA
กำหนดเดินทาง
21-23      ต.ค 60   11900.-
8-10,22-24  ก.ย 60  11900.-
13-15   ต.ค 60  12900.-
ทัวร์เวียดนาม  เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา (Fansipan)4 วัน 3 คืน

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์ QR-L18-GT-HAN QR001_NOV    

        

รายละเอียดโปรแกรม:
กรุงเทพฯ – ฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหง็อกเซิน
ช้อปปิ้งถนน 36 สาย –ชมการแสดงระบำ ตุ๊กตาน้ำ – ฮานอย
(พักฮานอย 1 คืน )-ฮานอย - ลาวไก – ซาปา–ยอดเขาฮัมรอง
 อิสระช้อปปิ้งตลาดเมืองซาปา – ซาปา  (อาหารค่ำพิเศษหม้อไฟปลาเเซลมอน)
 (พักซาปา 1 คืน ) (โดยใช้เวลาประมาณ 5 ชม.โดยการนั่งรถโค๊ดปรับอากาศ)   
ซาปา – Fansipan - Silver Water Fall -Cat Cat Village– ซาปา(พักซาปา 1 คืน )         
ซาปา-ฮานอย –กรุงเทพฯ (โดยใช้เวลาประมาณ 5 ชม.โดยการนั่งรถโค๊ดปรับอากาศ)   

ทัวร์เวียดนาม ราคาถูกแพคเกจทัวร์เวียดนาม โดยสายการบิน  QATAR AIRWAYSA
กำหนดเดินทาง
2124,28-1  ก.ย 60 13999.-
02-05,09-12,23-26   พ.ย 60 13999.-

 

ทัวร์เวียดนามเวียดนามใต้ โฮจิมินห์ซิตี้ ทะเลทรายมุ่ยเน่  3 วัน 2 คืน

เที่ยวเวียดนาม FD-L110-VN004B_SGL-MU_NOV


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ-โฮจิมินห์ซิตี้ – มุยเน่  -มุยเน่ - ฟานเทียด(มุยเน่)-ทะเลทรายขาว
ทะเลทรายแดง-โฮจิมินห์- ตึกไบเทกซ์โก (BITEXCO FINANCIAL TOWER) 
โฮจิมินห์–โบสถ์นอร์ทเธอร์ดาม–กรมไปรษณีย์กลาง-ไชน่าทาวน์–วัดเทียนหาว
อนุสาวรีย์ลุงโฮ-ตลาดเบนถัน – กรุงเทพฯ


ทัวร์เวียดนาม ราคาถูกแพคเกจทัวร์เวียดนาม โดยสายการบิน AIR ASIA
กำหนดเดินทาง

8-10,15-17,22-24  ก.ย 60  14900.-
6-8   ต.ค 60  14900.-
21-23   ต.ค 60  15900.-
3-5,10-12,17-19  พ.ย 60  14900.- 


 

ทัวร์เวียดนามเวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง ซาปา 4 วัน 3 คืน
เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์ QR-L05-HAN – QR05_DEC
รายละเอียดโปรแกรม:
กรุงเทพฯ – ฮานอย – ฮาลอง – ช้อปปิ้งตลาดกลางคืน -ฮาลอง
ฮาลอง + ล่องเรืออ่าวฮาลอง+ถ้ำนางฟ้า –ฮานอย-ทะเลสาบคืนดาบ
วัดหง๊อกเซิน-การแสดงโชวร์หุ่นกระบอกน้ำ-ฮานอย
ฮานอย-ลาวไก ซาปา –Fansipan-ตลาดเมืองซาปา-ซาปา
ซาปา-ฮานอย-กรุงเทพฯ
ทัวร์เวียดนาม ราคาถูกแพคเกจทัวร์เวียดนาม โดยสายการบิน  QATAR AIRWAYSA
กำหนดเดินทาง
28-1  ก.ย 60 15900.-
5-8  ต.ค 60 15900.-
02-05,09-12 พ.ย 60 15900.-
16-19,23-26  พ.ย 60 15900.-
07-10 , 08-11  ธ.ค 60 16900.-
ทัวร์เวียดนามVN002_HANOI HALONG NINGBIN

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์QR-L110-VN002_HANOI NINGBIN_OCT

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ – ฮานอย – การแสดงหุ่นกระบอกน้ำ-    ฮานอย - นิงบิงห์ – ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก
 ฮาลอง – ช้อปปิ้งตลาดกลางคืนฮาลอง-ฮาลอง– ล่องเรืออ่าวฮาลอง – ถ้ำเทียนกุง –  หมู่บ้านชาวประมง
 ฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ -ช้อปปิ้ง 36 สาย-ฮานอย – สุสานลุงโฮ – วัดเจดีย์เสาเดียว – วิหารวรรณกรรม
 กรุงเทพ 
       

ทัวร์เวียดนาม ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์เวียดนาม โดยสายการบิน QATAR AIRWAYSA
กำหนดเดินทาง          

7-10,14-17  ก.ย 60  13900-.
1-4,6-9     ต.ค 60  13900.-
28-31      ต.ค 60  13900.-
 

ทัวร์เวียดนามVN003_Hanoi-Sapa4D3N

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์QR-L110-VN003_HANOI_OCT

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ – ฮานอย– โชว์หุ่นกระบอกน้ำ  -ลาวกาย – ซาปา - หมู่บ้านชาวเขากั๊ต กั๊ต
 หุบเขาปากมังกร – ตลาดซาปา-น้ำตกซิลเวอร์ ซาปา – ตลาดชายแดน – ลาวกาย
 ฮานอย-ฮานอย – จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานโฮจิมินห์ – ตึกทำเนียบประธานาธิบดี
 บ้านโฮจิมินห์  -พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ – ถนนย่านการค้า 36 สาย – กรุงเทพฯ  


ทัวร์เวียดนาม ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์เวียดนาม โดยสายการบิน QATAR AIRWAYSA
กำหนดเดินทาง  
7-10 ,14-17  ก.ย 60  13900.-
1-4,6-9     ต.ค 60  13900.-
28-31    ต.ค 60  13900.-
 

 

ทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน 4 วัน

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์PG-L120-VN08-4D_SEP


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์: 
กรุงเทพฯ-สนามบินดานัง-เมืองโบราณฮอยอัน-วัดฟุ๊กเกี๋ยน-บ้านโบราณ-ดานัง
ดานัง-เว้-บาน่าฮิลล์-เมืองเว้-เจดีย์เทียนมู-ตลาดดองบา-ล่องเรือชมแม่น้ำหอมพร้อมฟังดนตรี
พื้นเมืองบนเรือ-เมืองเว้-สุสานกษัตริย์ไคดิงห์-วัดลิงค์อึ้ง-สะพานมังกร-เมืองดานัง
ดานัง-ช้อปปิ้งตลาดฮาน-กรุงเทพฯ    
         

ทัวร์เวียดนาม ราคาถูก แพคเกจ ทัวร์เวียดนาม โดยสายการบินBangkok Airway
กำหนดเดินทาง        

1 -4 ,8 -11   ก.ย.60  12900.-
15 -18 ,22 -25  ก.ย.60  12900.-
29 ก.ย.-2 ต.ค.60   12900.-
 

ทัวร์เวียดนามDREAM CENTRAL VIETNAM 3D2N

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์PG-L09-DAD01_3D2N_DEC


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ-ดานัง-เมืองเว้-ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม-วัดเทียนมู่
เมืองเว้-พระราชวังเว้-สุสานจักรพรรดิตือดึ๊ก-ฮอยอัน-สะพานญี่ปุ่น
บ้านเลขที่ 101-ดานัง-นมัสการเจ้าแม่กวนอิม วัดหลินอึ๋ง-ชมวิวภูเขาลิง
สนามบินดานัง- กรุงเทพฯ


ทัวร์เวียดนาม ราคาถูกแพคเกจ ทัวร์เวียดนาม โดยสายการบิน BANGKOK AIRWAYS
กำหนดเดินทาง
06 – 08,07 - 09 ,13 - 15 ต.ค 60  11888.-
14 - 16     ต.ค 60  11888.-
20 - 22      ต.ค 60  13888.-
21 - 23     ต.ค 60  12888.-
27 - 29 ,28 - 30    ต.ค 60  10888.-
03 – 05 ,10 – 12    พ.ย 60  11888.-
17 – 19 ,24 – 26   พ.ย 60  11888.-
01 – 03     ธ.ค 60  11888.-
08 – 10    ธ.ค 60  12888.-
15 – 17 ,22 – 24   ธ.ค 60  11888.- 

ทัวร์เวียดนามGRAND CENTRAL VIETNAM 4D3N

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์PG-L09-DAD02_4D3N_DEC

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ-สนามบินดานัง-เมือง เว้-พระราชวังเว้-สุสานจักรพรรดิตือดึ๊ก
เมืองเว้-ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม-วัดเทียนมู่-ตลาดดองบา–ฮอยอัน
สะพานญี่ปุ่นบ้านเลขที่ 101 –เมือง ฮอยอัน-ฮอยอัน-นั่งกระเช้าขึ้น-ลง บานาฮิลล์
วัดลิงห์อึ้ง-Fantasy Park-สะพานแห่งความรัก-สะพานมังกร-ตลาดฮานดานัง
ดานัง-นมัสการเจ้าแม่กวนอิมวัดหลินอึ๋ง-ชมวิวภูเขาลิง-สนามบินดานัง- กรุงเทพฯ


ทัวร์เวียดนาม ราคาถูกแพคเกจ ทัวร์เวียดนาม โดยสายการบิน BANGKOK AIRWAYS
กำหนดเดินทาง
05 – 08 ,12 - 15 ,19 - 22   ต.ค 60  13888.-
20 - 23    ต.ค 60  14888.-
26 - 29     ต.ค 60  12888.-
08 – 11     ธ.ค 60  14888.-
29 ธ.ค. – 01 ม.ค.    ธ.ค 60  19888.- 


 

ทัวร์เวียดนามSAPA IN LOVE 4D3N

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์QR-L09-HAN09_DEC


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนอยไบ – เมืองฮานอย
 ถนน 36 สาย - ระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ-เมืองฮานอย – จัตุรัสบาดิงห์
สุสานโฮจิมินห์ – ทำเนียบประธานาธิบดี – บ้านพักลุงโฮ – วัดเจดีย์เสาเดียว
เมืองซาปา - ตลาด LOVE MARKET-เมืองซาปา -  หมู่บ้าน CAT CAT
SILVER WATER FALL (น้ำตกสีเงิน) – ยอดเขาฟานซิปัน – กระเช้าไฟฟ้า
 ตลาด LOVE MARKET-เมืองซาปา – เมืองฮานอย – วัดเจิ่นกว๊อก
ท่าอากาศยานนอยไบ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ

ทัวร์เวียดนาม ราคาถูกแพคเกจ ทัวร์เวียดนาม โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS
กำหนดเดินทาง
15 – 18     ก.ย 60  12888.-
06 - 09 ,13 - 16,14 - 17   ต.ค 60  13888.-
03 – 06 ,11 – 14 ,18 – 21  พ.ย 60  13888.-
25 – 28    พ.ย 60  13888.-
02 – 05 ,08 – 11    ธ.ค 60  14888.-
16 – 19 ,22 – 25,23 – 26   ธ.ค 60  15888.
28 - 31     ธ.ค 60  15888-


 

 

ทัวร์เวียดนามDELIGHT SOUTH VIETNAM 4D3N

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์FD-L09-SGN01_4D3N_DEC

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
สนามบินดอนเมือง – นครโฮจิมินท์ – พิพิธภัณฑ์สงคราม - เมืองดาลัท
เมืองดาลัท – CRAZYHOUSE – พระราชวังฤดูร้อนของจักรพรรดิ
นั่งกระเช้าไฟฟ้า วัดตั๊กลัม – หุบเขาแห่งความรัก - น้ำตก DATANLA
 เมืองมุยเน่-เมืองมุยเน่ – ทะเลทรายขาว – ทะเลทรายแดง - FAIRY STREAM
 ท่าเรือมุยเน่ – โฮจิมินท์ – ล่องเรือดินเนอร์แม่น้ำไซง่อน พร้อมชมการแสดงพื้นบ้านบนเรือ
โฮจิมินห์ - ทำเนียบรัฐบาล - วัดเทียนหาว – โบสถ์นอร์ทเธอร์ดัม – ไปรษณีย์กลาง ตลาดเบ๋นถั่น
 สนามบินดอนเมือง


ทัวร์เวียดนาม ราคาถูกแพคเกจ ทัวร์เวียดนาม โดยสายการบิน AIR ASIA
กำหนดเดินทาง
05 – 08,12 - 15    ต.ค 60  11888.-
19 - 22     ต.ค 60  12888.-
20 - 23    ต.ค 60  13888.-
26 - 29     ต.ค 60  11888.-
02-05,09 - 12,16 - 19   พ.ย.60  11888.-
23 - 26,30 พ.ย. – 03 ธ.ค พ.ย.60  11888.-
02 – 05     ธ.ค 60  12888.-
07 – 10     ธ.ค 60  11888.-
08 – 11     ธ.ค 60  12888.-
14 - 17,21 - 24     ธ.ค.60  11888.-
28 - 31    ธ.ค.60  13888.-
29  – 01  ,30 – 02     ธ.ค.60  14888.-


 ทัวร์เวียดนาม DD25 เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง ซาปา ฟานซิปัน 4วัน3คืน

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์DD-L47-DD25_SAPA HANOI_4D3N_OCT

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
สนามบินดอนเมือง - สนามบินนอยไบ ฮานอย -  ลาวไก - ซาปา -  น้ำตกซิลเวอร์
หมู่บ้านชาวเขา กั๊ต กั๊ต-ซาปา-ชมวิวซาปาบน ฮาร์มยอน - นั่งกระเช้าพิชิตหลังคาอินโดจีน
ฟานซิปัน –ลาวไก - ฮานอย-ฮานอย  สุสานโฮจิมินห์  ทำเนียบประธานาธิบดี  เจดีย์เสาเดี่ยว
 ฮาลองเบย์  - ไนท์มาร์เก็ต  โชว์หุ่นกระบอกน้ำ-ล่องอ่าวฮาลองเบย์ - ถ้ำนางฟ้า - ฮานอย
 ทะเลสาบคืนดาบ - ช้อปปิ้งถนน 36สาย -สนามบินนอยไบ -  สนามบินดอนเมือง  กรุงเทพฯ  
        
ทัวร์เวียดนาม ราคาถูกแพคเกจ ทัวร์เวียดนาม โดยสายการบิน NOK AIR

กำหนดเดินทาง  
10-13   ก.ย.60  11888.-
24-27   ก.ย.60  11888.-
1-4   ต.ค 60  12888.-
8-11   ต.ค.60  12,888.-
15-18   ต.ค.60  12888.-
20-23   ต.ค.60  16888.-
22-25   ต.ค.60  13888.- 

ทัวร์เวียดนามฮานอย ซาปา 4 วัน 3 คืน     
  

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์SL-L122-PRO_HANOI SAPA_OCT


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
 ฮานอย– ซาปา–โบสถ์หิน – ตลาดซาปา-หมู่บ้านก๊าดๆ - อิสระตามอัธยาศัยหรือเลือกซื้อ
ชายแดนจีนกับเวียดนาม – วัดเจ้าแม่กวนอิม - ถนน 36 สาย-สุสานลุงโฮ - ทำเนียบ
วัดเสาเดียว - - วัดเฉินก๊วก

ทัวร์เวียดนาม ราคาถูกแพคเกจ ทัวร์เวียดนาม โดยสายการบินTHAI LION AIR
กำหนดเดินทาง
01-04,08-11,15-18   ก.ย. 60  10999.-
22-2,29-02  ก.ย. 60  10999.-
06-09    ต.ค. 60  11999.-
13-16,20-23   ต.ค. 60   12999.-

 


 

ทัวร์เวียดนามJ VN08-ดานัง-เว้-ฮอยอัน 4วัน

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์PG-L187-JVN08_4D_DEC


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพ-ดานัง-เว้-เว้-พระราชวังไดโนย-สุสานจักรพรรดิไคดิงห์-ดานัง
ดานัง-บานาฮิลล์-ฮอยอัน-ดานัง-กรุงเทพ


ทัวร์เวียดนาม ราคาถูกแพคเกจ ทัวร์เวียดนาม โดยสายการบินBANGKOK AIRWAYS
กำหนดเดินทาง

21-24  ต.ค.60 14900.-
26-29  ต.ค.60 14900.-
02-05  ธ.ค.60 14900.-
15-18  ธ.ค.60 13900.-
22-25  ธ.ค.60 13900.-
 


 


 

ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง-เว้-ฮอยอัน 3วัน 2คืน

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์PG-L187-JVN08A_3D2N_DEC


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพ-ดานัง-เว้-พระตำหนักอันกุงดิงห์-ตลาดดงบา-ล่องเรือมังกร
เว้-พระราชวังไดโนย-วัดเทียนมู่-เจ้าแม่กวนอิม วัดหลินอึ๋ง-ฮอยอัน-ดานัง
ดานัง-ตลาดฮาน-กรุงเทพ

ทัวร์เวียดนาม ราคาถูกแพคเกจ ทัวร์เวียดนาม โดยสายการบินBANGKOK AIRWAYS
กำหนดเดินทาง
09-11   ก.ย.60  9999.-
23-25   ก.ย.60  9999.-
11-13   พ.ย.60  10900.-
25-27   พ.ย.60  10900.-
15-17   ธ.ค.60  10900.-
16-18   ธ.ค.60  10900.-
22-24   ธ.ค.60  11900.-
23-25   ธ.ค.60  11900.- 


 


 

ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง-เว้-ฮอยอัน 4วัน 3คืน

เที่ยวเวียดนาม รหัสทัวร์FD-L187-JVN09_JAN18


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพ-ดานัง-เว้-เว้-พระราชวังไดโนย-สุสานจักรพรรดิไคดิงห์-ดานัง
บานาฮิลล์-ฮอยอัน-ดานัง-บานาฮิลล์-ดานัง-ตลาดฮาน-กรุงเทพ


ทัวร์เวียดนาม ราคาถูกแพคเกจทัวร์เวียดนาม โดยสายการบิน AIR ASIA
กำหนดเดินทาง

07-10 ก.ย.60  11900.-
14-17 ก.ย.60  11900.-
21-24 ก.ย.60  11900.-
28 -1 ต.ค.60  12900.-
12-15 ต.ค.60  13900.-
19-22 ต.ค.60  12900.-
20-23 ต.ค.60  14900.-
26-29 ต.ค.60  14900.-
02-05 พ.ย.60  12900.-
09-12 พ.ย.60  12900.-
16-19 พ.ย.60  12900.-
23-26 พ.ย.60  12900.-
02-05 ธ.ค.60  15900.-
08-11 ธ.ค.60  15900.-
14-17 ธ.ค.60  12900.-
28-31 ธ.ค.60  15900.-
29 -01 ม.ค.61  15900.-
11-14 ม.ค.61  12900.-
18-21 ม.ค.61  12900.-
25-28 ม.ค.61  12900.-   


 

ช่องทางรับโปรโมชั่น พิเศษ!!


 

VISITOR

 สถิติวันนี้

562 คน

 สถิติเมื่อวาน

1303 คน

 สถิติเดือนนี้

สถิติปีนี้

สถิติทั้งหมด

27757 คน

377480 คน

2839279 คน

เริ่มเมื่อ 2012-06-11   

     TOURISM AUTHORITY OF THAILAND
   LICENSE NO. 11/06794

 © 2011 Tourinloveallway  All rights reserved.


📞 02-174-2214-5 , 02-1742346-7
📱  088-886-0049 , 091-797-6745 , 088-449-2534
📩  tourinlove9@gmail.com
💬 line: @tourinlove
   facebook: http://www.facebook.com/ILoveTourInLove/
 follow us official