ѹ

ѹ ѹ ѹҤҶ١ ᾤࡨѹ ѹ
!!! Դ !!! Դ֧ !!! ԹԿ !!! Think About Travel, Think About Us, Tourinlove
ͺ Դ   02-174-2346-7

Hotline Dtac : 088-8860049 // TRUE : 091-7976745 // AIS : 088-4492534 //

Dtac :

092-272-7443

˹  1 | 2


  

ѹ ѹ--䷨-Һѹѹ 4 ѹ 3 ׹

ѹ ʷIT-L209-SDT02:TW SAVE EP.2_OCT


´:
ا෾ - ʹԹ͹ͧ ʹԹǹ -Ѵ䶪ҹ
ͧͷҺѹѹ-ѴжѧӨ-ѴԹ
ͻ駵Ҵ乷-ͧ ѻô
ҹٹͧдѺ - ͹óʶҹ§  - ֡ 101
 (ѵâ鹵֡ ) DUTY FREE - ҴԹԧ
طҹ ҹ ʹԹǹ  - ا෾

ѹ ҤҶ١ ᾤࡨ ѹ ¡úԹ TIGER AIR
˹Թҧ
4-7,12-15,26-29   . 60  15888.-
2-5,8-11,9-12,15-18,22-25  . 60  15888.-
7-10    . 60  17888.-
21-24    . 60  15888.-
11-14    . 60  17888.-
11-14    . 60  17888.-
25-28    .6 0  15888.-
8-11,22-25,28-1   .6 0  15888.-
21-24    ..60  17888.-

 

ѹ TAIWAN CHIC CHIC 5ѹ 3 ׹

ѹ ʷ XW-L196-TAIWAN CHIC CHIC _JUL


´:
ا෾ -ʹԹǹ-Һѹѹ Ѵжѧ
Ѵǹ 䶨 ҹ駖 ԧ乷- طҹ
ҹҳԹ ҹѺô-Ҵ
з-ʹԹǹ ا෾


ѹ ҤҶ١ ᾤࡨ ѹ ¡úԹ NOK SCOOT
˹Թҧ
20-24   ..60   13999.-
7-11    ..60   13999.-
19-23    . .60  13999.-
2-6    ..60  13999.-  
 21-25    ..60   14999.-
 5-9 , 8-12   ..60  14999.-


 

ѹ  ѹ ͧͧҺѹѹ 5D3N

ѹ ʷ XW-L104-SHXWTPE8- 5D3N_SEP

´:
ا෾ (ʹԹ͹ͧ) -ʹԹ͹ͧ-ʹԹǹ
-Ѵ䶩ҹͧͪҺѹѹ-Ѵжѧ
-ѴԹ-䷨-ԧ乷-䷨--ҹ-طҹ
ٹآҾ-Թ乷  -DUTY FREE -Ѵŧҹ-֡ 101
(Ң鹵֡ 600NT)-͹óʶҹ-§-ͻ駫Թԧ
ʹԹǹ-ʹԹ͹ͧ


ѹ ҤҶ١ ᾤࡨ ѹ ¡úԹ NOK SCOOT
˹Թҧ
9-13   ..60 16799.-
24-28   . 60 15799.-
6-10,20-24  . 60 15799.-
3-7,17-21,24-28  . 60 16799.-

 

 

ѹ BEST JOURNEY IN TAIWAN 5D3N

ѹ ʷ XW-L09-TPE01- JOURNEY_SEP


´:
ا෾-ʹԹ͹ͧ-ʹԹǹ-Ѵ䶫ҹ
ͧͷҺѹѹ-ѴԹѴжѧ
䶨 乷 Һç5
ҹآҾ-ҹѺô-͹óʶҹ§
ԾԸѳ顧 Թ乷-ҳ
طҹ-ա101(Ң鹪89)-Թԧ
ʹԹǹ- ʹԹ͹ͧ ا෾

ѹ ҤҶ١ ᾤࡨ ѹ ¡úԹ NOK SCOOT
˹Թҧ
1-5,7-11,9-13,14-18   . 60  17777.-
16-20,21-25,22-26   . 60  17777.-
28--2,30-4   . 60  17777.-
5-9,6-10    . 60  19777.-
12-16,13-17,19-23,27-31  . 60  17777.-
2-6,3-7    . 60  16777.-
9-13,10-14,11-15   . 60  21777.-
16-20,23-27,23-27,30-3  . 60  16777.-
1-5,6-10,13-17   . 60  16777.-
20-24,29-3   . 60  17777.-


 

ѹ HAPPY TAIWAN ѹ LOVE LOVE

ѹ ʷXW-L142-HTW-XW53-C02_MAY  


´:
ا෾ ʹԹ͹ͧ -ʹԹǹ Ѵ䶫ҹ
ͧͷҺѹѹ-Ѵжѧ ѴԹ
訧 乷- - ҳ طҹ觪ҵ
ҹ - Թԧ -ʹԹǹ - ʹԹ͹ͧ - ا෾     
     
                                                       
ѹ ҤҶ١ ᾤࡨ ѹ ¡úԹSCOOT
˹Թҧ         
28-2   . 60  12777.-
1-5   . 60  14777.-
5-9   . 60  15777.-
11-15   . 60  14777.-
16-10,20-24  . 60  13777.-
24-28,25-29  .6 0  14777.-


 

ѹ Һǫ  Һѹѹ 5ѹ3׹

ѹ ʷXW-L47-XW-T SPECIAL_5D3N_JUL


´:
ʹԹ͹ͧ-ʹԹǹ  - ͧͷҺѹѹ
 Ѵжѧ - ѴԹ -䷨ - 乷-䷨ -
 ͻ顾ѻô - طҹ - ҹԹ  - ͧǫ
Һ-ʹԹǹ  -  ʹԹ͹ͧ      
 
            
ѹ ҤҶ١ ᾤࡨ ¡úԹ  NOK SCOOT
˹Թҧ                           
19-23   .. 60  14988.-
9-13   . 60  14988.-

 

ѹ  TAIWAN BEST SELL 

ѹ ʷXW-L47-XW-T16 TAIWAN_SEP

´:
ʹԹ͹ͧ-ʹԹǹ  - ͧͷҺѹѹ
Ѵжѧ - ѴԹ - ䷨ - 乷-䷨ -
 ͻ顾ѻô - طҹ - ҹԹ  - ͧǫ
 Һ -ǫ  - - ֡ 101 - Ѵŧҹ - ǵ - ٹGERMANIUM                                  
͹óʶҹ§ - Թԧ-ʹԹǹ  -  ʹԹ͹ͧ


ѹ ҤҶ١ ᾤࡨ ¡úԹ  NOK SCOOT
˹Թҧ
16-20    .. 60  16988.-
23-27    .. 60  17988.-
30-04.  .. 60  17988.-
07-11    .. 60  18988.-
09-13    .. 60  17988.-
21-25    .. 60  16988.-
04-08 ,11-15   .. 60  17988.-
25-29    .. 60  17988.-
01-05    .. 60  16988.-
08-12    .. 60  17988.-

 

ѹ  TAIWAN SUMMER SALE

ѹ ʷXW-L47-XW-T15- SUMMER SALE_SEP

´:
ʹԹ͹ͧ-ʹԹǹ  - ͧͷҺѹѹ
Ѵжѧ - ѴԹ - ䷨ - 乷-䷨ -
ͻ顾ѻô ͹ó§ - ҹǵ
ҴԹ乷 - - ԧ - -- ٻ
֡ 101 - ҴԹԧ  -ʹԹǹ  -  ʹԹ͹ͧ


ѹ ҤҶ١ ᾤࡨ ¡úԹ  NOK SCOOT
˹Թҧ  
1-5 ,11-15 ,18-22    ..60  14988.-
20-24 ,24-28,25-29    ..60  14988.-
4-8 ,11-15    ..60  14988.-
18-22 ,25-29    ..60   14988.-
2-6     ..60  13988.-
10-14,16-20   ..60  14988.-
23-27    ..60  13988.-
30-3.,6-10    ..60  14988.-
13-17,14-18 ,20-24   ..60  14988.-
27-31    ..60  13988.-
3-7,10-14    ..60  14988.-


ѹ  ѹ 5ѹ4׹

ѹ ʷ CI-L109-TFF06_TW5D4N_AUG


´:
ا෾-ʹԹó -ǹ Gloria Outlet-ͧ䶨
ͧͷҺѹѹ-ѴжѧӨ-Ѵ-ŧ
乷-ҹѺô-ٹ GERMANIUM
͹óʶҹ§-Ѵŧҹ-Թԧ-DUTY FREE طҹ
ҹ-֡101(ѵâ鹵֡)-ǹͧѡ
ʹԹǹ-ا෾


ѹ ҤҶ١ ᾤࡨ ѹ ¡úԹ  CHINA AIRLINES
˹Թҧ
6-10,13-17,20-24,27-31  . 60  17999.-
3-7,10-14,17-21,24-28  . 60  17999.-
1-5,8-12,15-19,22-26,29-2  . 60  17999.-
5-9,19-23,26-30   . 60  17999.-

 

ѹ TAIWAN DREAM DESTINATION  6D4N

ѹ ʷ XW-L09-TPE02- DREAM  6D4N_OCT

´:
ا෾-ʹԹ͹ͧ-ʹԹǹ Ѵ䶫ҹ
ͧͷҺѹѹ ѴԹ -Ѵжѧ -
- طҹիҹ ҹŧ ䷨ - Һç5
ҹѺô ҹآҾ ͹óʶҹ§
 COSMETIC SHOP - ԾԸѳ顧 Թ乷
ҳ蹖طҹ-ա101(Ң鹪89)-Թԧ
ʹԹǹ- ʹԹ͹ͧ ا෾

ѹ ҤҶ١ ᾤࡨ ѹ ¡úԹ NOK SCOOT
˹Թҧ
3-8,6-11,10-15,13-18  . 60  19777.-
17-22,20-25,24-29,27-2  . 60  19777.-
4-9    . 60  20777.-
8-13    . 60  21777.-
11-16    . 60  19777.-
15-20,22-27,25-30   . 60  18777.-
1-6    . 60  18777.-
7-12    . 60  20777.-
8-13    . 60  22777.-
15-20,22-27,29-3   . 60  18777.-
2-7,5-10,9-14   . 60  18777.-
12-17,19-24,23-28   . 60  18777.-
26-1,30-5    . 60  19777.-  

ѹѹ Һѹ ѹ5 ѹ 3 ׹

ѹ ʷ XW-L05-TPE-XW11 12 1415_5D3N_OCT

´:
ا෾ (͹ͧ)-ا෾ ʹԹǹ ˹ҹ
 Һѹ ѹ Ѵ Ѵжѧ 䶨
Ҵ乷-䶨 طҹ觪ҵ
 ҹҳ ҴԹ乷-ԾԸѳ顧
֡ 101 ( 89) DUTY FREE ͹óʶҹ§
 ҹ Թԧ ˹ҹ-ʹԹǹ ا෾


ѹ ҤҶ١ ᾤࡨ ѹ ¡úԹ  NOK SCOOT

˹Թҧ
3 7, 4 8, 5 9, 6 10   .. 60  20900.-
9 13, 10 14, 11 15, 12 - 16  .. 60  20900.-
1 5, 2 6, 7 11, 8 12, 9 13  . 60  19900.-
 14 18, 15 19, 16 20, 21 25  . 60  19900.-
 22 26, 23 27, 28 2, 29 3, 30 4   . 60  19900.-
1 5, 15 19     .. 60  18900.-
5 9, 6 10, 7 11, 8 12, 12 16  .. 60  19900.-
 13 17, 14 18, 19 23, 20 24  .. 60  19900.-
 21 25, , 29 .. 2 .. 60   .. 60  19900.-
27 31, 28 .. 1 .. 60   .. 60  21900.-
5 9, 19 23, 26 30   .. 60  21900.-
3 7, 4 8, 13 17, 16 20, 17 21  .. 60  19900.-
 18 22, 23 27, 24 28, 25 29  .. 60  19900.-
30 .. 3 .., 31 .. 4 . .. 60  19900.-
9 13      .. 60  20900.-
10 14, 11 15, 12 16   .. 60  22900.-
2 6, 9 13     .. 60  18900.-
1 5, 6 10, 7 11, 8 12, 13 17  . 60  19900.-
14 18, 15 19, 16 20, 21 25  . 60  19900.-
22 26, 23 27, 27 .. 1 . . 60  19900.-
 28 2, 29  3 , 30 4 ..    . 60  19900.-


 

 

ѹ MIRACLE IN TAIWAN 5D4N

ѹ ʷ BR-L09-TPE05-MIRACLE_JUN


´:
ا෾(ʹԹó) ʹԹǹ
Ѵ䶫ҹ ͧͷҺѹѹ Ѵжѧ
 ѴԹ -- - طҹ觪ҵիҹ ҹŧ
䷨ Һç5- ҹѺô ҹآҾ
ԾԸѳ顧 COSMETIC SHOP -֡ 101(Ң鹵ա)
 ҴԹ 乷-طҹ ҳ
͹óʶҹ§ ҴԹԧ- ا෾(ʹԹó)


ѹ ҤҶ١ ᾤࡨ ѹ ¡úԹ EVA AIR
˹Թҧ
18 22   . 60  22777.-
27 .. 01 .. 60   25777.-
20 23   .. 60  21777.-
02 06   ..60  22777.-
 

 

ѹ EASY Թ in TAIWAN

ѹ  ʷ XW-L90-EASY IN TW-6D4N_AUG


´ :
ا෾ (͹ͧ)-ʹԹǹ--Ѵ䶫ҹ
ͧҺѹѹ-Ѵжѧ-ѴԹ-乷
䶨--ЪѺô-ͻٹͧдѺ-ٹͧҧ
DUTY FREE-͹óʶҹ§-ͻ駫Թԧ ()
Ҩ-طҹ-֡ 101 (Ң鹪89)
зͧѹ-ʹԹǹ ʹԹ͹ͧ ا෾ 


ѹ ҤҶ١ ᾤࡨѹ   ¡úԹ  NOK SCOOT
˹Թҧ 
08 - 13   .. 60  17999.-
15 - 20  .. 60  18999.-
19 24   ..60  19999.-
05 10   .. 60   19999.-
06 11 .. 60  18999.-
15 20  .. 60  18999.- 
 

ѹ ѹ Һ ʺ...ʺ

ѹ ʷXW-L18-GT-TPE XW01-5D3N_JUL

´:
ا෾ (͹ͧ)
ʹԹǹ Ѵ䶩ҹ ͧͷҺѹ ѹ
ѴԹ Ѵжѧ 䶨 乷-䶨 Germanium
ҹѺô ͹óʶҹ§ ԾԸѳ顧 Թ乷
ѹ-ҹҳ طҹ ա 101
(Ң鹪 89) Թԧ-ʹԹǹ ا෾


ѹ ҤҶ١ ᾤࡨ ѹ ¡úԹSCOOT
˹Թҧ
21-25,22-26,24-28    ..60  17999.-
27-01 .., 28 -02 .,05-09    .. 60  18999.-
 01-05,13-17, 14-18,15-19    ..60  17999.-
16-20, 21-25,22-26, 23-27   ..60  17999.-
28 -01 .., 29 ..-02 ..6   .  60  17999.-
 03-07, 04-08,05-09, 06-10   . 60  17999.-
10-14,11-15,12-16,13-17, 17-21  . 60  17999.-
18-22, 19-23,20-24, 24-28, 25-29  . 60  17999.-
26-30 , 27 ..-01 ..60   . 60  17999.-
02-06,03-07,04-08,09-13    . 60  17999.-
10-14,11-15,16-20,17-21,18-22   . 60  17999.-
22-26,23-27,24-28,25-29    . 60  17999.-
26-30 ..,29..-02..60    . 60  17999.-
 


 

ѹ  ѹ ʺ...ʺ 5 ѹ 3 ׹ 

ѹ ʷXW-L18-GT-TPE XW02_5D3N_JUN 


´:
ا෾ (͹ͧ)-ʹԹǹ ѴԹ - ͧͷҺѹѹ
 Ѵжѧ Ѵ䶩ҹ -䶨 乷-䶨 Duty Free
͹óʶҹ§ Germanium (ҹآҾ)- ԾԸѳ顧
ҹѺô  Թ乷 ѹ-ҹҳ
 طҹ ա 101 (Ң鹪 89) ͻ駫Թԧ-ä


ѹ ҤҶ١ ᾤࡨ ѹ ¡úԹSCOOT
˹Թҧ
21-25,22-26,23-27   ..60  15999.-
28 ..-01 . . 60  15999.-
29 ..-02 .  . 60  15999.-
04-08 ,11-15  ..60  15999.-
3-7,5-9,6-10,10-14  . 60  16999.-
12-16,13-17  . 60  16999.-

 

 

ѹCHARMING TAIWAN SPRING 4D2N

ѹ  ʷXW-L142-HTW-XW42-A02_TW_MAY  


´:
ا෾ ʹԹ͹ͧ-ʹԹǹ Ѵ䶫ҹ
 ͧͷҺѹѹ ѴԹ Ѵжѧ -ҳ
طҹ - ա101 (Ң鹪89) - Թԧ-ʹԹǹ
ʹԹ͹ͧ - ا෾


ѹ ҤҶ١ ᾤࡨ ѹ ¡úԹ NOK SCOOT
˹Թҧ
17-20,24-27  . 60  14999.-
30-2   . 60   17999.-
31-3,6-9   . 60   17999.-
19-22,20-23  . 60   16999.-
4-7   . 60   17999.-
11-14,18-21,25-28 . 60   16999.-

 

ѹ ѹ 5ѹ4׹

ѹ ʷCI-L109-TAIWAN CHRIS-5D4N_JUN


´:
ا෾-ʹԹó -ǹ Gloria Outlet
ͧ䶨ͧͷҺѹѹ-ѴжѧӨ
Ѵ-ŧ-乷-ҹѺô
ٹ GERMANIUM-͹óʶҹ§-Ѵŧҹ-Թԧ
DUTY FREE طҹ-ҹ-֡101(ѵâ鹵֡)
ǹͧѡ-ʹԹǹ-ا෾

ѹ ҤҶ١ ᾤࡨ ѹ ¡úԹ CHINA AIRLINES
˹Թҧ
13-17,20-24,27-31   . 60  17999.-
3-7,10-14,17-21,24-28  . 60   17999.-

 

ѹ ѹ 4ѹ3׹

ѹ ʷTG-L109-TAIWAN FINE-4D3N_JUN


´:
ا෾-ʹԹó-ʹԹǹ-ͧ䶨
ͧͷҺѹѹ-ѴжѧӨ-Ѵ-ͧ
طҹ觪ҵիҹ-öҳǹʹѹ-ͧ䶨
ŧ-Һǹ5-Ѻô-ٹ Germanium
ԾԸѳ顧-DUTY FREE-֡101-(ѵâ鹵֡)-ҴԹԧ
ҹ-طҹ-͹óʶҹ§-ʹԹǹ
ʹԹó-ا෾


ѹ ҤҶ١ ᾤࡨ ѹ ¡úԹTHAI AIRWAYS
˹Թҧ
25-28,27-30  . 60  21999.-
10-13,24-27  . 60  21999.-
 

 

ѹ EAS شҺ IN TAIWAN

ѹ  ʷ XW-L90-EASY IN TW-6D4N_JUL


´ :
ا෾ (͹ͧ)-ʹԹǹ - ͧҺѹѹ
 Ѵжѧ- իҹ ʹѹ 乷-Ҩ
 طҹ ¼ԧ() ҴԹ乷
DIY ѻô ԾԸѳʶҹ顧 ٹͧдѺ - DUTY FREE
ҴԹԧ -ʹԹǹ ʹԹ͹ͧ ا෾

ѹ ҤҶ١ ᾤࡨѹ   ¡úԹ  NOK SCOOT

˹Թҧ
31.. - 05.. 60   .  60  21999.-
11 - 16    .. 60  26999.-
04-09     .. 60   23999.-
05-10     ..  60   22999.-
  

 

ѹEXCLUSIVE IN TAIWAN 7D5N 

ѹ ʷ XW-L09-TPE06- EXCLUSIVE _SEP


´:
ا෾-ʹԹ͹ͧ-ʹԹǹ Ѵ䶫ҹ
ͧͷҺѹѹ ѴԹ  - Ѵжѧ -
- طҹիҹ ҹŧ ䷨ - Һç5
䷨ ҹѺô - ҹآҾ - ԾԸѳ顧 ֡ 101
(Ң鹵ա) COSMETIC SHOP-¹ - طҹ觪ҵ TAROKO
 ҹ¡-ҳ طҹ - ͹óʶҹ§ - Թԧ
ʹԹǹ ا෾ (ʹԹ͹ͧ
)

ѹ ҤҶ١ ᾤࡨ ѹ ¡úԹ NOK SCOOT
˹Թҧ
4-10,11-17,18-24,25-1  . 60  22777.-
2-8    . 60  22777.-
9-15,10-16   . 60  23777.-
16-22,23-29,31-5   . 60  21777.-
6-12,13-19   . 60  23777.-
20-26,27-2   . 60  21777.-
3-9,11-17,17-23,25-1  . 60  22777.- 

ѹAMAZING IN TAIWAN 4D3N

ѹ ʷ CI-L09-TPE08-AMAZING_MAY


´:
ʹԹó ʹԹǹ ͡騧
ҹŧ طҹ觪ҵիҹ Һç5
ҹѲ 9 (觡俿ҪǷҺѹѹ)
   ҹѺô - ֡ 101  (Ң鹵֡ Ǫ 89)
ԾԸѳ顧 ҹ Cosmetic ҹآҾ - ͹óʶҹ§
Թԧ ا෾


ѹ ҤҶ١ ᾤࡨ ѹ ¡úԹ CHINA AIRLINES
˹Թҧ
19 22     .. 60    23900.-
26 29    .. 60    23900.-
1-4  . 60   25900.-

 

ѹ ѹ ֡101 顧 5D3N

ѹ ʷ XW-L104-SHXWTPE6-5D3N_OCT


´:
ا෾ (ʹԹ͹ͧ) -ʹԹ͹ͧ-ʹԹǹ
-Ѵ䶩ҹͧͪҺѹѹ-ѴжѧѴԹ
䷨-ԧ乷 -䷨--ҹ-طҹ
ٹآҾ-Թ乷  -DUTY FREE -֡ 101
(Ң鹵ա 89)ԾԸѳ顧-͹óʶҹ§
ͻ駫Թԧ -ʹԹǹ-ʹԹ͹ͧ


ѹ ҤҶ١ ᾤࡨ ѹ ¡úԹNOK SCOOT
˹Թҧ
5-9   . 60  20888.-
13-17   . 60  24888.-
19-23,26-30  . 60  19888.-
6-10,17-21  . 60  19888.-
21-25   . 60  19888.-
5-9   . 60  20888.-
19-23   . 60  18888.-
9-13,12-26  . 60  19888.-
23-27   . 60  18888.-
6-10   . 60  18888.-
20-24   . 60  19888.-

 

 

ѹ GRAND TAIWAN 5D4N 

ѹ ʷ  TG-L09-TPE09_GRAND_SEP


´:
ا෾-ʹԹó-ͧͷҺѹѹ
Ѵжѧ--طҹ觪ҵիҹ-ҹŧ
Һç 5 -䷨-çҹѺô-ҹآҾ
ԾԸѳ顧-֡ 101(Ң鹵ա)-ҴԹԧ
¹-طҹ觪ҵԷ-ҹ¡
ҳ-طҹ觪ҵ-COSMETIC SHOP-ا෾ 


ѹ ҤҶ١ ᾤࡨ ѹ ¡úԹ THAI AIRWAYS
˹Թҧ
20-24,22-26  . 60  26777.-
6-10   . 60  26777.-
13-17,17-21,20-24 . 60  25777.-
24-28,27-31  . 60  25777.-
7-11,10-14,24-28  . 60  25777.-
19-23,30-3  . 60  25777.-
 

 

PARADISE IN TAIWAN 5D3N BY BR

ѹ ʷBR-L09-TPE04_PARADISE_SEP


´:
ا෾ - ʹԹó-ʹԹǹ Ѵ䶫ҹ
ͧͷҺѹѹ -ѴԹ   Ѵжѧ--
طҹ觪ҵիҹ ҹŧ Һç5-䷨
觡Ҥ ҹآҾ çҹѺô ͹óʶҹ§
COSMETIC SHOP Թԧ-ҳ蹖 طҹ
֡ 101 (Ң鹵ա) ʹԹǹ ا෾ (ʹԹó)


ѹ ҤҶ١ᾤࡨ ѹ ¡úԹ EVA AIR
˹ѹԹҧ
16-20,20-24,27-31   . 60  20777.-
12-15,19-22,23-26   . 60  20777.-
3-6,12-15,17-20,20-23  . 60  19777.-
22-25,26-29   . 60  19777.-
3-6,8-11    . 60  19777.-
13-16    . 60  20777.-
17-20,19-22   . 60  19777.-
 

 

ѹ -Һѹѹ  4 ѹ 3 ׹

ѹ ʷIT-L67-TPE1-IT-SEASONAL_OCT

´:
ʹԹ͹ͧ-ѹ-ǹ--Ѵ䶫ҹ-ͧͷҺѹѹ
Ѵжѧ-Ѵǹ-Һ--ҹѺô-طҹ
ҹҳ-֡ 101-ͻ駫Թ乷-Թԧ


ѹ ҤҶ١ ᾤࡨ ѹ ¡úԹTigerair
˹Թҧ
21-24     ..60   15999.-
25-28    .. 60  15999.-
9-12, 23-26  .. 60  15999.-
21-24    .. 60   15999.-
12-15, 25-28  .. 60  15999.-
8-11, 22-25   .. 60  15999.-
15-18   ..60 16999.-
10-13   ..60  16999.-
8-11    ..60   17999.-
13-16    ..60  17999.-
28 ..-1 .. . 60  20999.-
21-25    .. 60   20999.-

 

 

ѹ 4D2N

ѹ ʷBR-L109-BR206-205- 4D2N_APR


´:
ا෾-ʹԹó-ʹԹó-ʹԹǹ
ͧͷҺѹѹ- Ѵжѧ- ѴԹҹ
Ҫ-Ҫ-ͧ-ҹѺôٹGERMANIUM
ԾԸѳ顧-͹ʶҹ§ત -֡ 101 (ѵâ鹵֡)
ҹҳ-طҹ-DUTY FREE-ҴԹԧ
ʹԹǹ-ا෾  

       
ѹ ҤҶ١ ᾤࡨ ѹ ¡úԹ EVA AIR
˹Թҧ
11-14 . 60 26900.-

 

 

ѹ  ѹ 4 ѹ 3 ׹

ѹ ʷ CI-L109-PT_CI_4D3N_OCT


´:
ا෾ ʹԹǹ ䷨ Һ -
ҡǹ ͧҺѹѹ (ѴжѧӨ) ŧ
觪ͻ駫Թԧ- طҹ ҹҳ
 觡Ҥ- ֡ 101 Ǫ 89 ҹѺô
ٹСѧᴧ ԾԸѳ觪ҵԡ顧 Թ乷
ʹԹǹ ا෾


ѹ ҤҶ١ ᾤࡨ ѹ ¡úԹ CHINA AIRLINES

˹Թҧ
15-18   . 60 28888.-
7-10   . 60 29888.-
12-15   . 60 30888.-
9-12   . 60 28888.-
5-8   . 60 28888.-

 

ѹ  TAIWAN HANSA 4D3N

ѹ ʷ TG-L33- TW_HANSA 4D3N_DEC


´:
ا෾- ʹԹǹ - - طҹ
ٺҹҹ-Һҵ---Ѵ䶩ѹ
ͧҺѹѹ-ѴжѧӨ- ѴԹ-䷨
乷-䷨--ԾԸѳ顧- 101 (Ң鹵֡)
 ҹѻ - ǵ - Թ乷 -- Ѵŧѹ-͹óʶҹ§ત
ҹ¢ͧдѺ - ҹԹԧ- ͻʫҷ
ʹԹ-ا෾     


ѹ ҤҶ١ ᾤࡨ ѹ ¡úԹ  THAI AIRWAY
˹Թҧ
27-30      .. 60   25900.-
10-13     .. 60   25900.-
21-24 ,28 ..-01 ..60    . 60  25900.-
09-12, 16-19,23-26    ..60  25900.-
07-10 ,14-17    . 60  25900.-


 

ѹ ѹ 5 ѹ 3 ׹

ѹ ʷ BR-L33- TW_ 5D3N_SEP

´:
ا෾-ا෾--ԾԸѳ顧-طҹ-ҹҳ
Һҵ---Ѵ䶩ѹ-ͧҺѹѹ-ѴԹ-䶨
乷-䶨--ҹѺô-͹óʶҹ§ત-Ѵŧҹ
ҹԹԧ-      -ͻ駴ǵ- 101 (Ң鹵֡)-ҹͧдѺ-
MITSUI OUTLET-ʹԹ


ѹ ҤҶ١ ᾤࡨ ѹ ¡úԹ  EVA AIR
˹Թҧ
10-14  ..60 23900.- 

ѹ  ŧا ѹ 4 ѹ 3 ׹ 

ѹ ʷ CI-L109-TOUR-PT_CI_4D3N_OCT


´:
ا෾ ʹԹǹ ䷨ Һ -
 Ѵ䶩ѹ - ͧͷҺѹѹ (ѴжѧӨ)
ҡǹ - ŧ - ҹҳ
 طҹ Թ乷- ֡ 101 Ǫ 89
 ҹѺô Ѵŧѹ 觪ͻ駫Թԧ
 MITSUI OUTLET PARK - ʹԹǹ ا෾


ѹ ҤҶ١ ᾤࡨ ѹ ¡úԹ CHINA AIRLINES
˹Թҧ
9-12  . 60 41888.-
11-14  . 60 41888.-
20-23  . 60 41888.-


 

ѹ  ѹ5ѹ3׹ ͻ

ѹ ʷ XW-L109-WT_XW-5D3N_OCT

´:
ا෾ ʹԹ͹ͧ ԹŴ-ʹԹǹ
 ䷨ Ѵ䶩ѹ ͧҺѹѹ (ѴжѧӨ)
ҡǹ - ŧ Һ (سش¹+ǡ¹
 Һͧ)- طҹ ҹҳ - Թ乷
DUTY FREE - ֡ 101 Ǫ 89 ҹѺô ͷ֡§
Ѵŧѹ 觪ͻ駫Թԧ- (07:00) ʹԹǹ ا෾


ѹ ҤҶ١ ᾤࡨ ѹ ¡úԹ NOKSCOOT
˹Թҧ
1-5   ..60  19888.-
5-9   . 60  20888.-
8-12   . 60  21888.-
12-16,19-23  .6 0  19888.-
22-26   ..60  20888.-
25-30   ..60  19888.-
2-6,5-9   . 60  19888.-
9-13   . 60  21888.-
16-20,19-23,23-27 . 60  19888.-
2-6,3-7,6-10,9-13  . 60  19888.-
16-20   . 60  19888.-
20-24,27-1  . 60  20888.-
4-8   . 60  20888.-
11-15   . 60  21888.-
14-18   . 60  20888.-
21-25   . 60  21888.- 

ѹ  ѹ6ѹ4׹ طҹիѹ

ѹ ʷ XW-L109-WT_XW-6D4N_OCT

´:
ا෾ ʹԹ͹ͧ ԹŴ-07:05)
ʹԹǹ ䷨ Ѵ䶩ѹ ͧҺѹѹ
(ѴжѧӨ) СԨҺ (ͻ駢ͧԹ+ͧҡͧ
蹨ѡҹ+ҷԵ쵡+觡Թ-Һ+Ҿ
Һ) ҡǹ - ŧ - طҹիѹ
Թʹ 2,000 -طҹիѹ öҳ ҷԵ ѧ
˭ҡǫѹ ䷨ 乷-䷨ ҹѺô
 DUTY FREE ֡ 101 Ǫ 89 - ͷ֡§ - 觪ͻ駫Թԧ
(07:40) ʹԹǹ ا෾

ѹ ҤҶ١ ᾤࡨ ѹ ¡úԹ NOKSCOOT
˹Թҧ
4-9  . 60 22888.-
5-10  . 60 24888.-
9-14  . 60 25888.-
19-23  . 60 25888.- 

ѹ  ѹ6ѹ4׹ ͻ

ѹ ʷ XW-L109-WT_XW-6D4N_SEP

´:
ا෾ ʹԹ͹ͧ ԹŴ-ʹԹǹ
  ͧҺѹѹ (ѴжѧӨ) ҡǹ -
觡Ҿ ǹʹءҹѲ 9 (ͧ)
 ŧ Ѵ䶩ѹ Һ (سش¹+ǡ¹
 ͧѡǹ)- طҹ ҹҳ
 Թ乷- DUTY FREE - ֡ 101 Ǫ 89 ҹѺô
 ͷ֡§ Ѵŧѹ 觪ͻ駫Թԧ- (07:00) ʹԹǹ ا෾


ѹ ҤҶ١ ᾤࡨ ѹ ¡úԹ NOKSCOOT
˹Թҧ
8-13  . 60  24888.-
12-17  . 60  24888.-
22-27  . 60  22888.-
5-10  . 60  22888.-
19-24  . 60  23888.- 

ѹ HAPPY TAIWAN (5 ѹ 3 ׹)

ѹ ʷXW-L40-HAPPY TW-5D3N_OCT


´:
ʹԹ͹ͧ ʹԹǹ-ǹ Ѵҹ
 ͧѹѹ Ѵжѧ ѴԹ ䷨ 乷  
䷨ D.I.Y ѻô  طҹ ҹҳ
 Թ乷- DUTY FREE ٹ GERMANIUM ֡ 101
(ԿǪ 89) ͹óʶҹ§ ҴԹԧ
ʹԹǹ   ʹԹ͹ͧ (ا෾)


ѹ ҤҶ١ ᾤࡨ ѹ ¡úԹ NOK SCOOT
˹Թҧ  
21 25   .. 60  22990.-
18-22  . 60  23990.-


 

 

ѹ ѹ իѹ 5 ѹ 4 ׹

ѹ ʷ CI-L05-TPE-CI003-5D4N _APR

´ ѹ   :
 ا෾ ˹ҹ ˹ҹ ͹ѹ ѡ
ͧͷҺѹ ѹ ѴԹ Ѵжѧ طҹ觪ҵիѹ
öҳ֡鹷ҧҵطҹ Թ乷
͹ê© ԾԸѳ顧 طҹ觪ҵ
 ҹҳ 鹵֡ 101-Ѵŧѹ ͹óʶҹ§
 Թԧ D.I.Y ʹԹǹ ا෾

ѹ ҤҶ١ ᾤࡨѹ   ¡úԹ  CHINA AIRLINES
˹Թҧ
8 12, 22 26   .. 60  34900.-
19 23     .. 60  34900.-
5 9     .. 60  35900.-

 

 

ѹ ѹ իѹ 5 ѹ 4 ׹

ѹ ʷ TG-L05-TPE-TG001-5D4N _APR

´ ѹ   :
 ا෾ ˹ҹ ˹ҹ ͹ѹ ѡ
ͧͷҺѹ ѹ ѴԹ Ѵжѧ طҹ觪ҵիѹ
öҳ֡鹷ҧҵطҹ Թ乷
͹ê© ԾԸѳ顧 طҹ觪ҵ ҹҳ
鹵֡ 101-Ѵŧѹ ͹óʶҹ§ Թԧ D.I.Y
 ʹԹǹ ا෾

ѹ ҤҶ١ ᾤࡨѹ   ¡úԹ  THAI AIRWAYS
˹Թҧ
11 15, 12 16    .. 60  36900.-
13 17     .. 60   37900.-


 

 

ѹ -䷨---Һ

ѹ  IT-L153-ST0_1 TIGER PRO-4D3N_OCT

´ ѹ  :
ا෾ -ѹ  ǹ-ǹ ˹ҹ - Ѵ䶩ҹ
ͧͪҺѹѹ-Ѵж    ѴԹ ҹ
䷨-Ҵ乷-䷨ ҹ顾ѻô
     ҹҳ -֡ 101 (Ң鹨شǪ 89)
 Թԧ () --GERMANIUM POWER  
ԾԸѳ顧 -- ʹԹǹ   ا෾ 

ѹ  ҤҶ١ ᾤࡨѹ   ¡úԹ TIGER AIR
˹Թҧ
23 - 26, 30 ..- 2 ..   .. 60 17500.-
6 - 9, 20 - 23, 27 - 30     .. 60  17500.-
4 - 7       .. 60  20500.-
5 - 8, 10 - 13,     .. 60  17900.-
18 - 21      .. 60  16900.-
25 - 28       .. 60  17500.-
1 - 4       .. 60  17900.-
8 - 11, 15 - 18,22 - 25
.. 60  16900.-
 29 .. 2 .. .. 60  16900.-
6 9       .. 60  17900.-
7 10       .. 60  19900.-
13 16, 20 23, 27 30 .. 60  16900.-
3 6      .. 60  16900.-
10 13, 11 14     .. 60  17900.-
17 20, 24 27
  .. 60  16900.-
 31 .. 3 ..   .. 60  16900.-
7 10, 14 17, 21 24
.. 60  16900.-
28 .. 1 ..    .. 60  16900.-
5 8      .. 60  17500.-
11 14, 12 15
.. 60  16900.-
13 16, 19 22    .. 60  16900.-
20 23, 21 24      .. 60  17900.-
25 28       .. 60  16900.-


 

 

ѹ  ѹ--䷨- 4 ѹ 3 ׹

ѹ ʷIT-L115-TW-4D3N_MAR

´:
ا෾ (ʹԹ͹ͧ) ʹԹǹ - - Ѵ䶪ҹ
 ͧͷҺѹѹ-ѴжѧӨ-Ъŧ ͻ駵Ҵ乷
䶨 Ѻô ͹óʶҹ§ ֡ 101 (ѵâ鹵֡ )
ҴԹԧ   Һ-ҹ طҹ DUTY FREE ا෾

ѹ ҤҶ١ ᾤࡨ ѹ ¡úԹTIGERAIR
˹Թҧ
20-23 .. , 16-19, 17-20, 24-27  ..60  14999.-
2-5, 3-6, 10-13, 17-20, 24-27   .. 60     14999.-

 

 

ѹ FAMOUS IN TAIWAN 4D3N

ѹ ʷ TG-L09-TPE12_ FAMOUS _SEP

´:
ا෾-ʹԹó-ͧͷҺѹѹ
Ѵжѧ--طҹ觪ҵիҹ-ҹŧ
Һç5-䷨- çҹѺô-ҹآҾ
ԾԸѳ顧 ٹ COSMETIC -֡ 101 (Ң鹵ա)
ҴԹԧ-ҳ-طҹ
͹óʶҹ§-ا෾ 


ѹ ҤҶ١ ᾤࡨ ѹ ¡úԹ THAI AIRWAYS
˹Թҧ
6-9,10-13   ..60  23900.-
13-16,18-21,20-23 ..60  22900.-
25-28,27-31  ..60  22900.-
1-4,8-11,10-14 . 60  22900.-
1-4,22-25   . 60  21900.-
17-20,31-3  . 60  21900.-


 


 

 

ѹ EASY ش IN TAIWAN

ѹ ʷ XW-L90-EASYTAIWAN_5D3N_OCT


´:
ا෾ (ʹԹ͹ͧ)ʹԹǹ
-Ѵ䶫ҹ-Һѹѹ-Ѵжѧ
ѴԹ-䶨-乷-ѵҤêʹѧ ҹҹҔ
䶨--ЪѺô-ͻٹͧдѺ
DUTY FREE-͹óʶҹ§-Թԧ ()
Ҩ-طҹ-֡ 101 (Ң鹪 89)
ʹԹǹ ʹԹ͹ͧ ا෾


ѹ ҤҶ١ᾤࡨѹ ¡úԹNOK SCOOT
˹Թҧ
19-23 ,26-30   .. 60  17999.-
02-06,09-13   .. 60  17999.-
14-18    .. 60  18999.-
23-27    .. 60  17999.-
30..-04.. 60 .. 60  17999.-
06-10   .. 60   18999.-
12-16 ,19-23 .. 60  17999.-
28..-01.. 60   17999.-
02-06    .. 60  17999.-
10-14 ,11-15 .. 60  22999.-
16-20,23-27   .. 60  17999.-
30..-03.. 60   17999.-
01-05 ,06-10   .. 60  17999.-
15-19 ,20-24  .. 60  18999.-
04-08 ,13-17   .. 60  18999.-
19-23,20-24   .. 60  22999.-
27-31    .. 60  19999.-
 

ѹ TAIWAN LOVER

ѹ ʷ XW-L47-TAIWAN LOVER -5D3N_JUL|

´:
ʹԹ͹ͧ  - ʹԹǹ  - ͧͷҺѹѹ - Ѵжѧ
 ѴԹ -䷨ - 乷-䷨ - - ͻ顾ѻô - طҹ
 ҹԹ  - ͧǫ -Һ-ǫ  - - ֡ 101
 Ѵŧҹ - ǵ - ٹGERMANIUM-͹óʶҹ§
Թԧ-ʹԹǹ  -  ʹԹ͹ͧ


ѹ ҤҶ١ ᾤࡨ ѹ ¡úԹNOK SCOOT
˹Թҧ
15-19 .. 60  15988.-
17-21 .. 60  17988.-
21-25 .. 60  15988.-
23-27 .. 60  17988.-
26-30 .. 60  18988.-
02-06 .. 60  17988.-
03-07 .. 60  16988.-
06-10 .. 60  16988.-
09-13 .. 60  17988.-
11-15 .. 60  15988.-
14-18,16-20 .. 60  17988.-
21-25,23-27 .. 60  17988.-
26-30 .. 60  15988.-
30..-04.. 60  17988.-
02-06 .. 60  15988.-
05-09 .. 60  17988.-
06-10 .. 60  18988.-
07-11 .. 60 20988.-
09-13 .. 60  18988.-
10-14 ,14-18 .. 60  17988.-
16-20 .. 60  15988.-
19-23 .. 60  17988.-
23-27 .. 60  15988.-
26-30 .. 60  17988.-

ѹѹ իѹ  6ѹ4׹

ѹ ʷXW-L47-T14-TW- ALISHAN-6D4N_JUL


´:
ʹԹ͹ͧ-ʹԹ͹ͧ - ʹԹǹ - ˹ҹ
- ͧͷҺѹѹ Ѵжѧ  - ѴԹ
Ѵҹ ䷨ - 乷 -䷨ - ԾԸѳ⹡
 ѹ -  ʹѹ -- - - ֡101(Ң)
͹óʶҹ§ - ͻ駫Թԧ- - ҹ طҹ
 ͻ顾Ѻô - Թ乷-ʹԹǹ  -  ʹԹ͹ͧ  


ѹ ҤҶ١ ᾤࡨ ѹ ¡úԹ NOK SCOOT
˹Թҧ
28 .. 02 .. 60   ..60 21988.-
04 - 09  .. 60   24988.-
11 - 16   .. 60   27988.-
18 - 23   .. 60  22988.-
25 - 30    .. 60  21988.-
02 - 07   .. 60   22988.-
09 - 14   .. 60   22988.-
16 - 21    .. 60   21988.-
23 - 28    .. 60   21988.-
30 .. - 04 .. 60   21988.-
06 - 11   .. 60   19988.-
13 - 18   .. 60   19988.-
20 - 25   .. 60   19988.-
27 .. 02 .. 60   . .60 19988.- 

 

ѹ TAIWAN 

ѹ ʷIT-L109-TFF09 TW-4D3N_JUN


´:
ا෾ -  ʹԹ͹ͧ  - ʹԹǹ -ǹ
- Ѵ䶪ҹ  -  ͧͷҺѹѹ - ѴжѧӨ
ѴԹ - Ъŧ - ͻ駵Ҵ乷- 䶨 -
 D.I.Y. Ѻô - ǵ - ͹óʶҹ§
GERMAIUM POWER CENTER - ֡ 101(ѵâ鹵֡ 89) 
 ҴԹԧ -طҹ  -ҹ ʹԹǹ  - ا෾

ѹ ҤҶ١  ᾤࡨ ѹ ¡úԹ Tiger  Air
˹Թҧ
7-10,20-23,27-30     ..60   15888.-
5-8,11-14,18-21     . 60   15888.-
25-28      . 60   15888.-
8-11,16-19     . 60   15888.- 

 

ѹ TAIWAN իҹ 5D4N

ѹ ʷ CI-L109-TFF03-TW-5D4N_AUG

´:
ا෾-ʹԹó -ǹ - ǹ乷
䶨Ѵ䶫ҹ-ͧͷҺѹѹ- Ѵжѧ
ѴԹ-طҹ觪ҵիҹ-öҳ ŧ
ͧ䶨ҹ -乷  -  Һ  5
ͧ-ҹѺô - ٹ germanium-͹ó§
Թԧ  DUTYFREE - GLORIA OUTLET-ʹԹǹ -ا෾


ѹ ҤҶ١  ᾤࡨ ѹ ¡úԹ  CHINA AIRLINES
˹Թҧ
6-10    . 60 17999.-
13-17,20-24,27-31   .6 0 19999.-
3-7,10-14,17-21,24-28  . 60 19999.-
1-5,8-12,15-19,22-26,29-2  . 60 19999.-
5-9    . 60 19999.-
12-16,19-23,26-30  . 60 19999.-


 


 

ѹTAIWAN JEED JEED

ѹ ʷ CI-L109-TFF05-TW JEED-5D4N_SEP


´:
ا෾ - ѹ - ǹ  - GLORIA OUTLET -ͧͪҺѹѹ
ѴжѧӨ -ѴԹ - ŧ 乷 - - ҹѺô
͹óʶҹ§ -طҹ觪ҵ ҹҳ Һ     
GERMANIUM POWER CENTER - ֡ 101 ( ѵâ鹵֡ ) - DUTY FREE
 Ѵŧҹ -  ͻ駫Թԧ-     ç -  ʹԹǹ - ا෾

ѹ ҤҶ١  ᾤࡨ ѹ ¡úԹ  CHINA AIRLINES
˹Թҧ
6-10   .. 60 17333.-
8-12  .. 60 19888.-
12-16   .. 60 19888.-
23-27   .. 60 19888.- 


 

ѹѹ СҴ!

ѹ ʷ CI-L109-TFF11-TW-5D4N_OCT


´:
ا෾-ʹԹҹҪҵǹ-ͧ-طҹ觪ҵիҹ
öҳǹʹѹ-ŧͧ䶨乷
ͧͷҺѹѹ- Ѵжѧ- ѴԹҹѺô
Թ乷-ٹ Germanium Duty Free - ֡ 101 (ѵâ鹵֡89)
Ѵŧҹ- Թԧ-ͧŧ ҹҳ طҹ - ͹ó§ત
 Mitsui Outlet Park - ʹԹǹ-ʹԹó

ѹ ҤҶ١  ᾤࡨ ѹ ¡úԹ  CHINA AIRLINES
˹Թҧ
7-11,14-18,21-25,28-2  . 60 23999.-
5-9    . 60 24999.-
12-16,19-23,26-30   . 60 23999.-
9-13    . 60 24999.-
16-20,23-27,30-3   . 60 23999.-
4-8    . 60 23999.-

 

 

ѹ TAIWAN COOL COOL 

ѹ ʷ CI-L109-TFF11-TW COOL_JUL


´:
ا෾ - ѹ - ǹ  - GLORIA OUTLET-ͧͪҺѹѹ
ѴжѧӨ -ѴԹ - ŧ 乷  - -طҹ觪ҵ
 ҹѺô - ֡ 101 ( ѵâ鹵֡ ) GERMANIUM POWER CENTER
 DUTY FREE -  ͻ駫Թԧ-͹óʶҹ§ -  ʹԹǹ - ا෾


ѹ ҤҶ١  ᾤࡨ ѹ ¡úԹ  CHINA AIRLINES
˹Թҧ
24-27   .. 60  23888.-
6-9   .. 60  24888.-
5-8   .. 60  24888.-
18-21   .. 60  23888.-
25-28  .. 60 23888.-
8-11  .. 60  23888.-
22-25 .. 60  23888.-
7-10   .. 60  24888.-
27-30  .. 60  23888.-


 


 

 

ѹ TAIWAN ALISHAN

ѹ ʷ CI-L109-TFF10-TW  ALISHAN_JUL


´:
ا෾ - ʹԹǹ- ͧ Թ 乷
ͧ طҹ觪ҵիѹ öҳҵطҹ
 ŧ-ͧ䶨 - 乷-䶨 -  ˹ҹ
ͧͷҺѹѹ - Ѵжѧ - ѴԹ
GERMANIUM POWER CENTER - ֡ 101 (鹨شǪ 89)
- 觡Ҥ - ҹѺô ǵ - Ѵŧҹ
Թԧ - Һ-طҹ - ҹҳ - ԾԸѳ顧
MITSUI OUTLET-ʹԹǹ - ا෾


ѹ ҤҶ١  ᾤࡨ ѹ ¡úԹ  CHINA AIRLINES
˹Թҧ
30 .. 3 .. 60    32900.-
26 - 30   . 60  32900.-
3 7     .. 60  32900.-
25 - 29    ..60  32900.-
14 18    . 60  32900.-
21 - 25    .. 60  32900.-
12 - 16    .. 60  32900.-
26 - 30    .. 60  32900.-

 

 

ѹ Թ Թ

ѹ ʷ CI-L109-TFF12-4D3N_JUL


´:
ا෾ - ʹԹǹ  - 䶨 - 乷
˹ҹ - ͧͪҺѹѹ -ѴжѧӨ
ѴԹ ŧ- ҹѺô - ͻҧ SOGO
- 觡Ҥ - ֡ 101 ( ѵâ鹵֡ )
GERMAIUM POWER CENTER-DUTY FREE -  ͻ駫Թԧ
͹óʶҹ§ -  ʹԹǹ - ا෾

ѹ ҤҶ١  ᾤࡨ ѹ ¡úԹ  CHINA AIRLINES
˹Թҧ
9-12  .. 60  24500.-
28 .. 1 .. 60  25500.-
2-5   .. 60  24500.-
15-18 .. 60  24500.-
8-11   .. 60  25500.-
13-16   .. 60  24500.-
 


 

 

ѹ TAIWAN SUPER SAVE
  
ѹ ʷXW-L196-TW-SUPER SAVE_ APR

´:
ا෾ -ʹԹǹ-Һѹѹ
Ѵжѧ Ѵǹ 䶨 ԧ乷
طҹ ҹҳԹ 101
(ҢԿ 89) Ҵ-ҹСѧᴧ
ҹѺô ͹óʶҹ§ ԧԧ
 Ե ҷ-ʹԹǹ ا෾


ѹ ҤҶ١ᾤࡨ ѹ ¡úԹNOK SCOOT
˹Թҧ
6-10   . 60  18900.-
9-13   . 60  20900.-
13-17   . 60  24900.-
29.-3.   . 60  17900.- 


 

 

ѹ TAIWAN SUPER SAVE

ѹ ʷXW-L196-TW-SUPER SAVE_OCT


´:
ا෾
ʹԹǹ-Һѹѹ Ѵжѧ
Ѵǹ 䶨 ԧ乷- طҹ
 ҹҳԹ 101 (ҢԿ 89)
 Ҵ-ҹСѧᴧ ҹѺô
 ͹óʶҹ§ ԧԧ Ե ҷ
ʹԹǹ ا෾


ѹ ҤҶ١ᾤࡨ ѹ ¡úԹNOK SCOOT
˹Թҧ
3-7   . 60  18900.-
6-10,20-27  . 60  17900.-
7-11   . 60  17900.-
21-25   . 60  18900.-
5-9   . 60  18900.-
8-12,19-23  . 60  17900.-
2-6   . 60 17900.-
9-13    . 60  18900.-
19-23   . 60  16900.-
6-10  . 60  17900.-
9-13   . 60  16900.-
20-24   . 60  17900.-
4-8   . 60  18900.-
14-18   . 60  17900.-
18-22   . 60  21900.-


 

 

ѹ TAIWAN իҹ EVAлѧ 5D3N

ѹ ʷ BR-L109-TFF01-TW-5D3N_MAY

´:
ا෾-ʹԹó--ʹԹǹ-ͧ䶨
˹ҹǖѴ䶫ҹ-ͧͷҺ-ѹѹ
Ѵжѧ- ѴԹԹҧͧ
طҹ觪ҵիҹ-öҳǹʹѹ
ŧͧ䶨乷- 5
ͧ-ҹѺôٹGERMANIUM
֡ 101 (ѵâ鹵֡)-Թԧ-طҹ
ҹҳ-DUTY FREE-TAIPEI FISH MARKET
MITSUI OUTLET PARK-ʹԹǹ-ا෾

ѹ ҤҶ١ ᾤࡨ ѹ ¡úԹ EVA AIR
˹Թҧ
06-10, 09-13, 12 16, 14 18  .. 60   20555.-
18-22,21-25  ..60  20555.-
28. - 2. 60   ..60  20555.-
5-9,10-14,19-23,24-28 ..60  20555.-

 
 

 

ѹ ѹ ѧҡ!!!

ѹ ʷ CI-L109-TFF04-TW-4D3N_MAY

´:
ا෾- TAIPEI FISH MARKET Թ乷
ͧ䶨 ͷҺѹѹ - ѴԹ薪ŧ
乷-ͧ-ҹѺô-ٹ germanium
طҹ-ҹҳ-Թԧ-Һç
֡ 101 (ѵâ鹵֡) ͹óʶҹ§
ʹԹǹ-ا෾

ѹ ҤҶ١ ᾤࡨ ѹ ¡úԹ CHINA AIRLINES 
˹Թҧ
23-26      .. 60  19999.-
2-5, 15-18, 22-25  .. 60   19999.-
 23-26, 25-28    .. 60   19999.-
30 ..-2 .   .. 60    19999.-
27-30   . 60  20999.-
28. -1 . 60  . 60  20999.-
4-7   . 60  21999.-
5-8   . 60  20999.-
6-9,18-21,26-29  . 60 20999.-
 

 

ѹ իҹ ʺ 4ѹ3׹

ѹ ʷ CI-L109-TFF23-TW-4D3N_JUN

´:
ا෾- ҹ--طҹ觪ҵիҹ
öҳǹʹѹ-ͧ䶨-ŧ-乷
ͧͷҺѹѹ- Ѵжѧ-ѴԹ ͧ
Ѻô-֡101(ѵâ鹵֡)-Һç
ҹҳ-طҹ-ٹ germanium- ͹óʶҹ§
 Թԧ  -ا෾

ѹ ҤҶ١ ᾤࡨ ѹ ¡úԹ CHINA AIRLINES 
˹Թҧ
2-5,3-6 ,7-10   ..60  22999.-
25-28 ,27-30   ..60  22999.-
5-8    ..60  23999.-
15-18,19-22,21-24  ..60  22999.-
25-28 ,28-31   ..60  22999.-
30 .. 2..60  ..60  22999.-
4-7,6-9,12-15   ..60  22999.-
18-21,21-24,25-28  ..60  22999.-
27-30   ..60  22999.-


  

ѹ TAIWAN BEST SELL5D3N

ѹ ʷ XW-L47-TAIWAN BEST5D3N_MAR

´ѹ:
ʹԹ͹ͧ   -ʹԹǹ 
ͧͷҺѹѹ
Ѵжѧ - ѴԹ -䷨
乷-䷨ -
ͻ顾ѻô - طҹ
ҹԹ  - ͧǫ -Һ      
ǫ    ֡ 101 Ҥ
 ǵ  ٹGERMANIUM- ͹óʶҹ§
 Թԧ ʹԹǹ  -  ʹԹ͹ͧ


ѹ ҤҶ١ᾤࡨѹ ¡úԹ NOK SCOOT
˹Թҧ
04-08  .. 60  16988.-
08-12  .. 60  18988.-
11-15  .. 60  19988.-
15-19  .. 60   18988.-
18-22  .. 60 17988.-
22-26  .. 60  18988.-
25 ..-01 .. 60 17988.-
01-05  .. 60 18988.-
04-08  .. 60  18988.-
08-12  .. 60 18988.-
11-15  .. 60  18988.-
15-19  .. 60 18988.-
18-22  .. 60  18988.-  


 


 

ѹ 4 ѹ 3 ׹ ( ѹش!!! )

ѹ  ʷCI-L130-PT_CI_4D3N_OCT


´:
ا෾ ʹԹǹ Һ - ҡǹ
 ͧҺѹѹ (ѴжѧӨ) Ѵ䶩ѹ ŧ
  觪ͻ駫Թԧ- طҹ ҹҳ
觡Ҥ- ֡ 101 Ǫ 89 ҹѺô
 ٹСѧᴧ ԾԸѳ觪ҵԡ顧 Թ乷
ʹԹǹ ا෾


ѹ ҤҶ١ᾤࡨ ѹ ¡úԹCHINA AIRLINES
˹Թҧ
5-8   . 60  26888.-
29.-2.60  . 60  28888.-
21-24   . 60  26888.-
7-10   . 60  27888.-
10-13   . 60  27888.-
15-18   . 60  26888.-
7-10   . 60  27888.-
11-14  . 60  27888.-
12-15   . 60  27888.-
5-8   . 60  26888.-
20-23    . 60 27888.-  

ѹ  TAIWAN 

ѹ  ʷIT-L201-IT506-TAIWAI4D3N_JUN

´:
ا෾ -  ʹԹ͹ͧ  - ʹԹǹ -ǹ -
 Ѵ䶪ҹ  -  ͧͷҺѹѹ - ѴжѧӨ - ѴԹ
 Ъŧ - ͻ駵Ҵ乷-䶨 - D.I.Y. Ѻô
 ǵ - ͹óʶҹ§ -GERMAIUM POWER CENTER - ֡ 101
(ѵâ鹵֡ 89)  - ҴԹԧ - طҹ  -ҹ
ʹԹǹ  - ا෾


ѹ ҤҶ١ᾤࡨ ѹ ¡úԹTiger  Air
˹Թҧ
7-10    .. 60  15888.-
20-23 ,27-30   .. 60 17888.-
5-8 ,11-14   .. 60  17888.-
18-21,25-28   .. 60  15555.-
16-19    .. 60   15555.-  

 

ѹ 5 ѹ 4 ׹ ͻ

ѹ  ʷXW-L130-WT_XW-5D3N_OCT


´:
ا෾ ʹԹ͹ͧ ԹŴ-ʹԹǹ
  ͧҺѹѹ (ѴжѧӨ) ҡǹ - ŧ
Ѵ䶩ѹ Һ (سش¹+ǡ¹ ͧ)
طҹ ҹҳ - Թ乷
DUTY FREE - ֡ 101 Ǫ 89 ͷ֡§ Ѵŧѹ
ҹѺô 觪ͻ駫Թԧ - (07:50) ʹԹǹ ا෾


ѹ ҤҶ١ᾤࡨ ѹ ¡úԹ NOK SCOOT
˹Թҧ
29 ..- 03 .. 60   . 60  21888.-
3-7    . 60  21888.-
10-14    . 60  20888.-
20-24    . 60  19888.-
14-18    . 60  20888.-
5-9    . 60  20888.-
8-12    . 60  21888.-
5-9    .60  19888.-
9-13    . 60  21888.-
12-16    . 60  20888.-
23-27    . 60  19888.-
20-24    .6 0  20888.-
4-8   . 60  20888.-
21-25    . 60  21888.- 
 

 

ѹ 6 ѹ 4 ׹ ͻ 

ѹ  ʷXW-L130-SK04-WT-170411-6D4N_APR


´:
ا෾ ʹԹ͹ͧ ԹŴ-) ʹԹǹ
ͧҺѹѹ(ѴжѧӨ) ҡǹ-
觡Ҿ ǹʹءҹѲ 9 (ͧ) - ŧ
 Ѵ䶩ѹ Һ (سش¹+ǡ¹ ͧѡǹ)
طҹ ҹҳ - Թ乷-
 DUTY FREE - ֡ 101 Ǫ 89 -ͷ֡§ Ѵŧѹ
 ҹѺô 觪ͻ駫Թԧ- (07:50) ʹԹǹ ا෾


ѹ ҤҶ١ᾤࡨ ѹ ¡úԹ NOK SCOOT
˹Թҧ
11-16  . 60  29888.-

 

 

ѹ 6ѹ4׹ طҹիѹ

ѹ  ʷXW-L130-WT_XW-6D4N_OCT


´:
ا෾ ʹԹ͹ͧ ԹŴ
ʹԹǹ ䷨ Ѵ䶩ѹ ͧҺѹѹ
(ѴжѧӨ) СԨҺ (ͻ駢ͧԹ+ͧҡͧ
蹨ѡҹ+ҷԵ쵡+觡Թ- ҡǹ - ŧ
- طҹիѹ Թʹ 2,000 -طҹիѹ öҳ
 ҷԵ ѧ ˭ҡǫѹ ䷨ 乷 
䷨ ҹѺô DUTY FREE ֡ 101 Ǫ 89
 ͷ֡§ - 觪ͻ駫Թԧ- (07:40) ʹԹǹ
ا෾ -Һ+ҾҺ)


ѹ ҤҶ١ᾤࡨ ѹ ¡úԹ NOK SCOOT

˹Թҧ
3-8  . 60  24888.-
9-14  . 60  24888.-
5-10  . 60  24888.-
9-14  . 60 25888.-
19-23  . 60  25888.- 


 

 

ѹ 6 ѹ 4 ׹ ͻ 

ѹ  ʷXW-L130-WT-XW-6D4N_MAR


´:
ا෾ ʹԹ͹ͧ ԹŴ-) ʹԹǹ
ͧҺѹѹ (ѴжѧӨ) ҡǹ- 觡Ҿ
 ǹʹءҹѲ 9 (ͧ) - ŧ -Ѵ䶩ѹ Һ
 (سش¹+ǡ¹ ͧѡǹ)- طҹ
 ҹҳ - Թ乷- DUTY FREE - ֡ 101 Ǫ 89
 ͷ֡§ Ѵŧѹ ҹѺô 觪ͻ駫Թԧ
(07:50) ʹԹǹ ا෾

ѹ ҤҶ١ᾤࡨ ѹ ¡úԹ NOK SCOOT
˹Թҧ
14-19  .6 0 22888.-


 

 

ѹ 6 ѹ 4 ׹ ͻ 

ѹ  ʷXW-L130-WT-XW-6D4N_SEP

´:
ا෾ ʹԹ͹ͧ ԹŴ-) ʹԹǹ
  ͧҺѹѹ (ѴжѧӨ) ҡǹ-
觡Ҿ ǹʹءҹѲ 9 (ͧ) - ŧ
 Ѵ䶩ѹ Һ (سش¹+ǡ¹ ͧѡǹ)
طҹ ҹҳ - Թ乷-
 DUTY FREE - ֡ 101 Ǫ 89 -ͷ֡§ Ѵŧѹ
ҹѺô 觪ͻ駫Թԧ- (07:50) ʹԹǹ ا෾


ѹ ҤҶ١ᾤࡨ ѹ ¡úԹ NOK SCOOT
˹Թҧ
14-19  . 60  22888.-
3-8 . 60  24888.-
3-8  . 60  25888.-
8-13 . 60  24888.-
5-10 . 60  22888.-
  

ͧҧѺ !!


 

VISITOR

 ʶԵѹ

902

 ʶԵҹ

992

 ʶԵ͹

ʶԵԻչ

ʶԵԷ

31206

243288

2705087

2012-06-11   

     TOURISM AUTHORITY OF THAILAND
   LICENSE NO. 11/06794

 © 2011 Tourinloveallway  All rights reserved.


📞 02-174-2214-5 , 02-1742346-7
📱  088-886-0049 , 091-797-6745 , 088-449-2534
📩  tourinlove9@gmail.com
💬 line: @tourinlove
   facebook: http://www.facebook.com/ILoveTourInLove/
 follow us official