ทัวร์ออสเตรเลีย

ทัวร์ออสเตรเลีย เที่ยวออสเตรเลีย ทัวร์ออสเตรเลียราคาถูก แพคเกจทัวร์ออสเตรเลีย โปรแกรมทัวร์ออสเตรเลีย
!!! คิดจะเที่ยว !!! คิดถึงเรา !!! ทัวร์อินเลิฟ !!! Think About Travel, Think About Us, Tourinlove
สอบถามโปรแกรมโปรโมชั่น ติดต่อ 
 
 
📞088-449-2534 ✅คุณปลา📞 088-886-0049✅คุณต่าย📞 091-797-6745✅คุณบ๊วย
 


 

ทัวร์ SYDNEY EASY TOUR

รหัสทัวร์ QF-L46-SYDNEY -5D3N_SEP


1.กรุงเทพฯ – ซิดนีย์
2.ซิดนีย์ – ชมนครซิดนีย์ – ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ –ช้อปปิ้ง
3.ซิดนีย์ - อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์-สวนสัตว์พื้นเมือง
4.ซิดนีย์ – อิสระช้อปปิ้ง หรือ เลือกซื้อทัวร์นอกรายการตามใจชอบ
5.ซิดนีย์ – กรุงเทพฯ


สายการบิน QANTAS
ราคาเริ่มต้น 41,900 บาท
กำหนดเดินทาง
ส.ค.61  12-16,26-30
ก.ย.61  16-20,23-27

 

ทัวร์ ซิดนีย์ –บลูเมาท์เท่นส์   5 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ QF-L46-HIGHLIGHT SD_SEP

1.กรุงเทพฯ – ซิดนีย์
2.ซิดนีย์ -สวนสัตว์พื้นเมือง- อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ - ซิดนีย์
3.ซิดนีย์ – ชมนครซิดนีย์ – ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ –ช้อปปิ้ง- ซิดนีย์
4.ซิดนีย์ – พอร์ตสตีเฟ่นส์ 4 WD TOUR – ล่องเรือชมโลมา – ซิดนีย์
5.ซิดนีย์ – กรุงเทพฯ

สายการบิน QANTAS
ราคาเริ่มต้น 51,900 บาท
กำหนดเดินทาง
ส.ค.61 12-16,26-30
ก.ย.61 16-20,23-27
 

ทัวร์ ซิดนีย์ – แคนเบอร์ร่า 5 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ QF-L46-SYD-CBR-5D3N_OCT

1.กรุงเทพฯ – นครซิดนีย์
2.นครซิดนีย์–สวนสัตว์พื้นเมืองชมกาตัดขนแกะ
อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ – ซิดนีย์
3.ซิดนีย์ - แคนเบอร์ร่า – ชมเทศกาลดอกไม้ประจำปี - ซิดนีย์
4.ชมนครซิดนีย์ – ชมหาดบอนได - ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์  - ช้อปปิ้งไชน่า ทาวน์
5.ซิดนีย์  – กรุงเทพฯ

สายการบิน QANTAS
ราคาเริ่มต้น 53,900 บาท
กำหนดเดินทาง
ก.ย.61 16-20,23-27
ต.ค.61 6-10

 

ทัวร์ HIGHLIGHT MELBOURNE  5 DAYS 3 NIGHTS

รหัสทัวร์ TG-L46-HI  MEL_SEP

1.กรุงเทพ – เมลเบิร์น
2ถึงเมลเบิร์น นำท่านชมเมือง – สวนฟิตซรอย –ชมกระท่อมกัปตันคุ้ก
3.เมลเบิร์น - เกรทโอเชี่ยนโร้ด -พอร์ตแคมเบลล์-เมลเบิร์น
4.เมลเบิร์น–รถไฟจักรไอน้ำโบราณ -สวนสัตว์พื้นเมืองชมเพนกวินที่เกาะฟิลลิป
5.อิสระช้อปปิ้ง – กรุงเทพฯ


สายการบิน THAI AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 54,900 บาท
กำหนดเดินทาง
ส.ค.61 9-13,12-16
ก.ย.61 5-9,26-30

 

ทัวร์ POPULAR AUSTRALIA 6 DAYS

รหัสทัวร์ TG-L46- POPULAR AUS_OCT

1.กรุงเทพ – ซิดนีย์
2.นครซิดนีย์ – สวนสัตว์พื้นเมือง KOALA PARK
อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ - ซิดนีย์
3.นครซิดนีย์ – เที่ยวชมเมือง – ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์
ช้อปปิ้ง (บิน) เมลเบิร์น
4.เกรทโอเชี่ยนโร้ด(เต็มสาย) - เมืองอโพโลเบย์
พอร์ตแคมเบลล์ - เมลเบิร์น
5.เมลเบิร์น – รถไฟจักรไอน้ำโบราณ
ชมเพนกวินที่เกาะฟิลลิป พร้อมทานกุ้งมังกรคนละครึ่งตัว
6.นครเมลเบิร์นชมเมือง – ช้อปปิ้ง – กรุงเทพฯ


สายการบิน THAI AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 65,900 บาท
กำหนดเดินทาง
ส.ค.61 8-13,11-16
ก.ย.61 4-9,25-30
ต.ค.61 10-15,18-23,20-25
ทัวร์ SYDNEY - PORTSTEPHEN

รหัสทัวร์ EK-L20-AUSSIE_02_JUL


1.สนามบินสุวรรณภูมิ  – ซิดนีย์
2.สนามบินซิดนีย์ – หาดบอนได – ชมเมือง
ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ – อิสระช้อปปิ้งย่านไชน่าทาวน์
3.โคอาล่า ปาร์ค – ชมการตัดขนแกะ – อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์
นั่งรถรางที่ชันที่สุด - นั่งกระเช้า
4.พอร์ต สตีเฟ่น – ตะลุยเนินทราย
ล่องเรือชมปลาโลมา – ซิดนีย์
5.สนามบินซิดนีย์ – สนามบินสุวรรณภูมิ


สายการบิน EMIRATES
ราคาเริ่มต้น 55,900 บาท

 

ทัวร์ SYDNEY - PORTSTEPHEN

รหัสทัวร์ TG-L20-AUSSIE_02_JUL


1.สนามบินสุวรรณภูมิ  – ซิดนีย์
2.สนามบินซิดนีย์ – หาดบอนได – ชมเมือง
ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ – อิสระช้อปปิ้งย่านไชน่าทาวน์
3.โคอาล่า ปาร์ค – ชมการตัดขนแกะ – อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์
นั่งรถรางที่ชันที่สุด - นั่งกระเช้า
4.พอร์ต สตีเฟ่น – ตะลุยเนินทราย-ล่องเรือชมปลาโลมา – ซิดนีย์
5.สนามบินซิดนีย์ – สนามบินสุวรรณภูมิ

สายการบิน THAI AIRWAYS 
ราคาเริ่มต้น 57,900 บาททัวร์ MEL-SYD 6 Day

รหัสทัวร์ TG-L23-WWV06 TG_OCT

1.ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - เมลเบิร์น
2.เมลเบิร์น - ชมพาเหรดเพนกวิน เกาะฟิลลิป
3.แดนดีนอง - นั่งรถไฟจักรไอน้ำโบราณ - เที่ยวชมเมืองเมลเบิร์น
4.เมลเบิร์น - ซิดนีย์ - ซิดนีย์ทาวเวอร์ - ล่องเรือกัปตันคุ้ก
5.ซิดนีย์ - โคอาล่า พาร์ค - บลูเมาเท่น - ซีนิกเวิลด์
6.หาดบอนได - เดอะแก๊ป - กลับถึงกรุงเทพฯ


สายการบิน THAI AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 78,000 บาท
กำหนดการเดินทาง
ส.ค.61 10-15
ก.ย.61 7-12
ต.ค.61 12-17,19-24


 

ทัวร์ COUNTDOWN NEW YEAR 2019

รหัสทัวร์ TG-L20-AUSSIE02 TG_JAN19

1.สนามบินสุวรรณภูมิ  – ซิดนีย์
2.สนามบินซิดนีย์ – หาดบอนได – ชมเมือง
ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ – อิสระช้อปปิ้งย่านไชน่าทาวน์
3.โคอาล่า ปาร์ค – ชมการตัดขนแกะ – อุทยานแห่งชาติ
บลูเม้าท์เท่นส์ – นั่งรถรางที่ชันที่สุด - นั่งกระเช้า
4.พอร์ต สตีเฟ่น – ตะลุยเนินทราย - ล่องเรือชมปลาโลมา – ซิดนีย์
5.สนามบินซิดนีย์ – สนามบินสุวรรณภูมิ

สายการบิน THAI AIRWAYS 
ราคาเริ่มต้น 64,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
ธ.ค.61 29ธ.ค.-2ม.ค.62

 

ทัวร์ SYDNEY - PORTSTEPHEN 5 DAYS 3 NIGHTS

รหัสทัวร์ TG-L20-AUSSIE02 TG_OCT

1.สนามบินสุวรรณภูมิ  – ซิดนีย์
2.สนามบินซิดนีย์ – หาดบอนได – ชมเมือง – ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์
อิสระช้อปปิ้งย่านไชน่าทาวน์
3.โคอาล่า ปาร์ค – ชมการตัดขนแกะ – อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์
นั่งรถรางที่ชันที่สุด - นั่งกระเช้า
4.พอร์ต สตีเฟ่น – ตะลุยเนินทราย - ล่องเรือชมปลาโลมา – ซิดนีย์
5.สนามบินซิดนีย์ – สนามบินสุวรรณภูมิ


สายการบิน THAI AIRWAYS 
ราคาเริ่มต้น 53,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
ส.ค.61 22  -  26
ก.ย.61 5 – 9 , 19 - 23
ต.ค.61 11 – 15 , 17 – 21 , 18 – 22 , 19 - 23

 

ทัวร์ SYDNEY – NEW CASTLE 5 DAYS 3 NIGHTS 

รหัสทัวร์ TG-L20-AUSSIE02.1 TG_OCT

1.กรุงเทพฯ – ซิดนีย์  (ประเทศออสเตรเลีย) 
2.ซิดนีย์ – The Australian Reptile Park - Yarramalong Valley Farmstay
3.นิวคาสเซิล – สวนซิวิค - Captain Cook Memorial Fountain - Newcastle Region
Library – St. Andrew’s Presbyterian Church - พิพิธภัณฑ์นิวคาสเซิล
ช้อปปิ้งแพดดี้มาร์เก็ต
4.นั่งเรือสู่ Cockatoo Island – ซิดนีย์ – ชมเมือง – Harbourside shopping Centre
5.ซิดนีย์ - QUEEN VICTORIA BUILDING – ช้อปปิ้ง - กรุงเทพฯ


สายการบิน THAI AIRWAYS 
ราคาเริ่มต้น 58,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
ส.ค.61 22  -  26
ก.ย.61 5 – 9 , 19 - 23
ต.ค.61 11 – 15 , 17 – 21 , 18 – 22 , 19 - 23

 

ทัวร์ COUNTDOWN NEW YEAR 2019

รหัสทัวร์ TG-L20-AUSSIE03 TG_DEC

1.สนามบินสุวรรณภูมิ  – ซิดนีย์
2.สนามบินซิดนีย์ –  หาดบอนได –  ชมเมือง – ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ 
โอเปร่าเฮ้าส์  - เต็มอิ่มบุฟเฟต์ที่ซิดนีย์ทาวน์เวอร์ – ช้อปปิ้งย่านไชน่าทาวน์
3.พอร์ต สตีเฟ่น – ตะลุยเนินทราย - ล่องเรือชมปลาโลมา – ซิดนีย์
4.โคอาล่า ปาร์ค – ชมการตัดขนแกะ – อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์
นั่งรถรางที่ชันที่สุด - นั่งกระเช้า
5.ซิดนีย์–เมลเบิร์น – ชมเมือง – กระท่อมกัปตันคุ้ก - เกาะฟิลลิป
ดูพาเหรดนกเพนกวิน – พิเศษกุ้งลอบส์เตอร์
6.เมลเบิร์น – สถานีรถไฟจักรไอน้ำโบราณ  -  อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย 
สนามบินเมลเบิร์น
7.เมลเบิร์น – กรุงเทพ ฯ


สายการบิน THAI AIRWAYS 
ราคาเริ่มต้น 78,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
ธ.ค.61 28ธ.ค.-3ม.ค.

 

ทัวร์ SYDNEY - MELBOURNE 6 DAYS 4 NIGHTS

รหัสทัวร์ TG-L20-AUSSIE03 TG_OCT


1.สนามบินสุวรรณภูมิ  – ซิดนีย์
2.สนามบินซิดนีย์ –  โคอาล่า ปาร์ค – ชมการตัดขนแกะ – อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์
เท่นส์ – นั่งรถรางที่ชันที่สุดนั่งกระเช้า
3.หาดบอนได –  ชมเมือง – ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ - สนามบิน – เมลเบิร์น
4.เมลเบิร์น – ดันดีนอง – นั่งรถไฟจักรไอน้ำโบราณ – เกาะฟิลลิป
ดูพาเหรดนกเพนกวิน – พิเศษกุ้งลอบส์เตอร์
5.เมลเบิร์น – จีลอง – เกรทโอเชี่ยนโร้ท – เมลเบิร์น
6.เมลเบิร์น – ชมเมือง – กระท่อมกัปตันคุ๊ก – สวนฟิตซอย – ช้อปปปิ้ง – กรุงเทพฯ


สายการบิน THAI AIRWAYS 
ราคาเริ่มต้น 66,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
ส.ค.61 21 - 26
ก.ย.61 4 – 9 , 18 - 23
ต.ค.61 10 – 15 , 17 – 22 , 18 – 23 , 19 - 24

 

ทัวร์ PROMATION PERTH 5 DAYS 3 NIGHT

รหัสทัวร์  TG-L20-AUSSIE04 TG_OCT

1.กรุงเทพฯ – เพิร์ธ (ประเทศออสเตรเลีย)
2.เพิร์ธ - ชมเมือง – สวนสาธารณะคิงส์พาร์ค – อิสระช้อปปิ้ง
3.เพิร์ธ – สวนสัตว์พื้นเมือง – โรงงานนูก้าร์ - ชิมไวน์ - โรงงานช๊อคโกแลต
และน้ำผึ้ง - เอ้าท์เล็ท
4.อุทยานแห่งชาตินัมบัง – SAND DUNES - พินาเคิล – ช้อปปิ้ง
5.MONUMENT HILL  - อาคารราวนด์เฮาส์ -  ตลาดฟรีเมนเทิล  – กรุงเทพฯ


สายการบิน THAI AIRWAYS 
ราคาเริ่มต้น 42,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
ก.ย.61 5 – 9 , 19 - 23
ต.ค.61 11 – 15 , 17 – 21 , 18 – 22 , 19 - 23

 

ทัวร์  PROMATION PERTH 5 DAYS 3 NIGHT

รหัสทัวร์ TG-L20-AUSSIE04.1 TG_OCT

1.กรุงเทพฯ – เพิร์ธ (ประเทศออสเตรเลีย)
2.เพิร์ธ – สวนสัตว์พื้นเมือง – โรงงานนูก้าร์ - ชิมไวน์
โรงงานช๊อคโกแลต และน้ำผึ้ง
3.MARGARET RIVER CHOCOLATE FACTORY & HONEY
MONUMENT HILL  - อาคารราวนด์เฮาส์ - ตลาดฟรีเมนเทิล  - ชมเมือง  - ช้อปปิ้ง
4.อุทยานแห่งชาตินัมบัง – SAND DUNES - พินาเคิล - เพิร์ท - อาหารกลาง
วันสุดพิเศษ เสริฟด้วยเมนูกุ้งล๊อปเตอร์
5.WATERTOWN BRAND OUTLET -  กรุงเทพฯ


สายการบิน THAI AIRWAYS 
ราคาเริ่มต้น 42,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
ก.ย.61 5 – 9 , 19 - 23
ต.ค.61 11 – 15 , 17 – 21 , 18 – 22 , 19 - 23

 

ทัวร์ MELBOURNE 5 DAYS 3 NIGHTS 
รหัสทัวร์ TG-L20-AUSSIE05 TG_OCT
1.กรุงเทพฯ – เมลเบิร์น  (ประเทศออสเตรเลีย) 
2.เมลเบิร์น – ชมเมือง – กระท่อมกัปตันคุ๊ก – สวนฟิตซอย - ช้อปปิ้ง
3.ดันดีนองส์ – รถไฟจักรไอน้ำโบราณ  (PUFFING BILLY) – เกาะฟิลลิป
ดูนกเพนกวิน – เมนูพิเศษกุ้งลอบส์เตอร์ ท่านละ 1 ตัว
4.เมลเบิร์น - จีลอง – เกรทโอเชี่ยนโร้ท – เมลเบิร์น
5.ตลาดนัด ควีน วิคตอเรีย - อิสระตามอัธยาศัย – กรุงเทพฯ
สายการบิน THAI AIRWAYS INTERNATIONAL
ราคาเริ่มต้น 55,500 บาท
กำหนดการเดินทาง
ส.ค.61 22  -  26
ก.ย.61 5 – 9 , 19 - 23
ต.ค.61 11 – 15 , 17 – 21 , 18 – 22 , 19 - 23
 

ทัวร์ BRISBANE - GOLDCOAST MELBOURNE 6 DAYS 3 NIGHTS 
รหัสทัวร์ TG-L20-AUSSIE07 TG_OCT
1.กรุงเทพฯ – บริสเบน  (ประเทศออสเตรเลีย)
2.บริสเบน – ชมเมือง – โกลด์โคสต์ – ช้อปปิ้ง Harbourtown Outlet
Outback Spectacular
3.จับปู Catch a Crab – Cedar Creek Estate Vineyard & Winery
ชิมไวน์  - Glow Warm Caves
4.โกลด์โคสต์ – บริสเบน – เมลเบิร์น  - ชมเมือง – กระท่อมกัปตันคุ๊ก – สวนฟิตซอย
5.เมลเบิร์น – นั่งรถไฟจักรไอน้ำโบราณ – ช้อปปิ้ง – กรุงเทพฯ
6.เมลเบิร์น – กรุงเทพฯ
สายการบิน THAI AIRWAYS INTERNATIONAL
ราคาเริ่มต้น 61,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
ส.ค.61 21  -  26
ก.ย.61 4 – 9 , 18 - 23
ต.ค.61 10 – 15 , 17 – 22 , 18 – 23 , 19 - 24
 

ทัวร์ HOBART - SYDNEY 6 DAYS 4 NIGHTS

รหัสทัวร์ QF-L20-AUSSIE08 QF_OCT

1.สนามบินสุวรรณภูมิ  – ซิดนีย์
2.สนามบินซิดนีย์ – โฮบาร์ท – ฟาร์มหอยนางรม (Barilla Bay Oyster)
3.โฮบาร์ท – แทสมาเนียนเดวิล (TASMANIAN DEVIL UNZOO)
พอร์ต อาเธอร์
4.โฮบาร์ท – ตลาดซาลามานก้า – เที่ยวชมเมืองโฮบาร์ท
5.พิพิธภัณฑ์ โมนา – ซิดนีย์ – ช้อปปิ้ง
6.ซิดนีย์ – กรุงเทพฯ


สายการบิน QANTAS AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 84,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
ส.ค.61 21  -  26
ก.ย.61 4 – 9 , 18 - 23
ต.ค.61 10 – 15 , 17 – 22 , 18 – 23 , 19 - 24

 

ทัวร์ CAIRNS - SYDNEY 6 DAYS 4 NIGHTS 

รหัสทัวร์ QF-L20-AUSSIE09 QF_OCT

1.สนามบินสุวรรณภูมิ  – ซิดนีย์
2.ซิดนีย์ – แคนส์ – ชมเมือง – CAIRNS NIGHT MARKET
3.แคนส์ – ดำน้ำดูปะการังที่ใหญ่ที่สุดในโลก เกรท แบริเออร์ รีฟ
4.นั่งรถไฟประวัติศาสตร์  KURANDA SCENIC RAILWAY –  RAINFOREST
NATURE PARK  – สัมผัสวัฒนธรรมของชาวอะบอริจิ้น
5.แคนส์ – ซิดนีย์ – ชมเมือง – ช้อปปิ้ง
6.ซิดนีย์ – กรุงเทพฯ


สายการบิน QANTAS AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 88,900  บาท
กำหนดการเดินทาง
ส.ค.61 21  -  26
ก.ย.61 4 – 9 , 18 - 23
ต.ค.61 10 – 15 , 17 – 22 , 18 – 23 , 19 - 24

 

ทัวร์ CAIRNS - SYDNEY 7 DAYS 5 NIGHTS

รหัสทัวร์ QF-L20-AUSSIE09.1 QF_OCT

1.สนามบินสุวรรณภูมิ  – ซิดนีย์
2.ซิดนีย์ – แคนส์ – ชมเมือง – CAIRNS NIGHT MARKET
3.แคนส์ – ดำน้ำดูปะการังที่ใหญ่ที่สุดในโลก เกรท แบริเออร์ รีฟ
4.นั่งรถไฟประวัติศาสต์  KURANDA SCENIC RAILWAY –  RAINFOREST
NATURE PARK  – สัมผัสวัฒนธรรมของชาวอะบอริจิ้น
5.แคนส์ – ซิดนีย์ – ชมเมือง – ช้อปปิ้ง
6.โคอาล่า ปาร์ค – ชมการตัดขนแกะ – อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์
นั่งรถรางที่ชันที่สุด นั่งกระเช้า
7.ซิดนีย์ – กรุงเทพฯ

สายการบิน QANTAS AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 88,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
ส.ค.61 20 - 26
ก.ย.61 3 – 9 , 17 - 23
ต.ค.61 9 – 15 , 17 - 23 


 

 

ช่องทางรับโปรโมชั่น พิเศษ!!


 

VISITOR

 สถิติวันนี้

119 คน

 สถิติเมื่อวาน

2443 คน

 สถิติเดือนนี้

สถิติปีนี้

สถิติทั้งหมด

42991 คน

324353 คน

3288236 คน

เริ่มเมื่อ 2012-06-11   

     TOURISM AUTHORITY OF THAILAND
   LICENSE NO. 11/06794

 © 2011 Tourinloveallway  All rights reserved.


📞 02-174-2214-5 , 02-1742346-7
📱  088-886-0049 , 091-797-6745 , 088-449-2534
💬 line: @tourinlove
   facebook: http://www.facebook.com/ILoveTourInLove/
 follow us official