ขอขอบคุณ อาจารย์พรธาดา และอาจารย์อิงอรมากๆนะคะ กระซิบรักน่าน… ปัว สะปัน 3 วัน 2 คืน | วันที่ 23-25 ก.ย.65