บ้านคุณฐิติรัตน์ | โฮจิมินห์ มุยเน่ ตะลุยทะเลทราย อุโมงค์กู๋จี | วันที่ 11-14 ส.ค.65