เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน–ปาย 3 วัน 2 คืน #ทัวร์เที่ยวไทย

รหัสทัวร์ : TTIL210327
เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน–ปาย 3 วัน 2 คืน #ทัวร์เที่ยวไทย

  • เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน–ปาย 3 วัน 2 คืน เดินทางโดยสายการบินไทยสไมล์..แบบกินดี..อยู่ดี..มีมัคคุเทศก์ดูแล พัก..อิมพีเรียล ธารา แม่ฮ่องสอน 1 คืน / ปาย 1 คืน
เดินทางช่วง
29 ต.ค. 64 - 30 ม.ค. 65 ( 17 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
29 ต.ค. 64 - 31 ต.ค. 64 13,900 15,700 แสดง - 9
5 พ.ย. 64 - 7 พ.ย. 64 13,900 15,700 แสดง - 9
8 พ.ย. 64 - 10 พ.ย. 64 13,900 15,700 แสดง - 9
10 ธ.ค. 64 - 12 ธ.ค. 64 13,900 15,700 แสดง - 9
13 ธ.ค. 64 - 15 ธ.ค. 64 13,900 15,700 แสดง - 9
17 ธ.ค. 64 - 19 ธ.ค. 64 13,900 15,700 แสดง - 9
20 ธ.ค. 64 - 22 ธ.ค. 64 13,900 15,700 แสดง - 9
24 ธ.ค. 64 - 26 ธ.ค. 64 13,900 15,700 แสดง - 9
27 ธ.ค. 64 - 29 ธ.ค. 64 13,900 15,700 แสดง - 9
31 ธ.ค. 64 - 2 ม.ค. 65 13,900 15,700 แสดง - 9
3 ม.ค. 65 - 5 ม.ค. 65 13,900 15,700 แสดง - 9
7 ม.ค. 65 - 9 ม.ค. 65 13,900 15,700 แสดง - 9
10 ม.ค. 65 - 12 ม.ค. 65 13,900 15,700 แสดง - 9
14 ม.ค. 65 - 16 ม.ค. 65 13,900 15,700 แสดง - 9
17 ม.ค. 65 - 19 ม.ค. 65 13,900 15,700 แสดง - 9
21 ม.ค. 65 - 23 ม.ค. 65 13,900 15,700 แสดง - 9
28 ม.ค. 65 - 30 ม.ค. 65 13,900 15,700 แสดง - 9

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน–ปาย 3 วัน 2 คืน #ทัวร์เที่ยวไทย
เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน–ปาย 3 วัน 2 คืน #ทัวร์เที่ยวไทย
ราคาเริ่มต้น 13,900
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน