4 ดอยงาม @เชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน #ทัวร์เที่ยวไทย

รหัสทัวร์ : TTIL210329
4 ดอยงาม @เชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน #ทัวร์เที่ยวไทย

  • 4 ดอยงาม @เชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน
เดินทางช่วง
29 ต.ค. 64 - 30 ม.ค. 65 ( 24 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
29 ต.ค. 64 - 31 ต.ค. 64 13,900 15,700 แสดง - 0
5 พ.ย. 64 - 7 พ.ย. 64 13,900 15,700 แสดง - 0
8 พ.ย. 64 - 10 พ.ย. 64 13,900 15,700 แสดง - 0
12 พ.ย. 64 - 14 พ.ย. 64 13,900 15,700 แสดง - 0
19 พ.ย. 64 - 21 พ.ย. 64 13,900 15,700 แสดง - 0
22 พ.ย. 64 - 24 พ.ย. 64 13,900 15,700 แสดง - 0
26 พ.ย. 64 - 28 พ.ย. 64 13,900 15,700 แสดง - 0
29 พ.ย. 64 - 1 ธ.ค. 64 13,900 15,700 แสดง - 0
3 ธ.ค. 64 - 5 ธ.ค. 64 13,900 15,700 แสดง - 0
4 ธ.ค. 64 - 6 ธ.ค. 64 13,900 15,700 แสดง - 0
10 ธ.ค. 64 - 12 ธ.ค. 64 13,900 15,700 แสดง - 0
13 ธ.ค. 64 - 15 ธ.ค. 64 13,900 15,700 แสดง - 0
17 ธ.ค. 64 - 19 ธ.ค. 64 13,900 15,700 แสดง - 0
20 ธ.ค. 64 - 22 ธ.ค. 64 13,900 15,700 แสดง - 0
24 ธ.ค. 64 - 26 ธ.ค. 64 13,900 15,700 แสดง - 0
27 ธ.ค. 64 - 29 ธ.ค. 64 13,900 15,700 แสดง - 0
31 ธ.ค. 64 - 2 ม.ค. 65 13,900 15,700 แสดง - 0
3 ม.ค. 65 - 5 ม.ค. 65 13,900 15,700 แสดง - 0
7 ม.ค. 65 - 9 ม.ค. 65 13,900 15,700 แสดง - 0
10 ม.ค. 65 - 12 ม.ค. 65 13,900 15,700 แสดง - 0
14 ม.ค. 65 - 16 ม.ค. 65 13,900 15,700 แสดง - 0
17 ม.ค. 65 - 19 ม.ค. 65 13,900 15,700 แสดง - 0
21 ม.ค. 65 - 23 ม.ค. 65 13,900 15,700 แสดง - 0
28 ม.ค. 65 - 30 ม.ค. 65 13,900 15,700 แสดง - 0

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

4 ดอยงาม @เชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน #ทัวร์เที่ยวไทย
4 ดอยงาม @เชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน #ทัวร์เที่ยวไทย
ราคาเริ่มต้น 13,900
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน