#ทัวร์เที่ยวไทย โปรแกรมเบตง อัยเยอร์เวง 3วัน2คืน DEC-JAN 21

รหัสทัวร์ : TTIL210341
#ทัวร์เที่ยวไทย โปรแกรมเบตง อัยเยอร์เวง 3วัน2คืน DEC-JAN 21

  • YLFD03 โปรแกรม เบตง อัยเยอร์เวง 3วัน2คืน เดินทางโดยสายการบิน THAI AIR ASIA (FD) น้ำหนักกระเป๋าถือขึ้นเครื่อง carry on 7 KG พักเบตง 2คืน ราคาเดียว 10,999 บาท
เดินทางช่วง
4 ธ.ค. 64 - 3 ม.ค. 65 ( 4 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
4 ธ.ค. 64 - 6 ธ.ค. 64 10,999 10,999 แสดง - 0
10 ธ.ค. 64 - 12 ธ.ค. 64 10,999 10,999 แสดง - 0
31 ธ.ค. 64 - 2 ม.ค. 65 10,999 10,999 แสดง - 0
1 ม.ค. 65 - 3 ม.ค. 65 10,999 10,999 แสดง - 0

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

#ทัวร์เที่ยวไทย โปรแกรมเบตง อัยเยอร์เวง 3วัน2คืน DEC-JAN 21
#ทัวร์เที่ยวไทย โปรแกรมเบตง อัยเยอร์เวง 3วัน2คืน DEC-JAN 21
ราคาเริ่มต้น 10,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน