มหัศจรรย์..พม่า ย่างกุ้ง ต้อนรับเปิดประเทศ

รหัสทัวร์ : TTIL220848
มหัศจรรย์..พม่า ย่างกุ้ง ต้อนรับเปิดประเทศ

เดินทางช่วง
31 ธ.ค. 65 - 2 พ.ค. 66 ( 11 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
31 ธ.ค. 65 - 3 ม.ค. 66 17,999 20,999 แสดง - 24
14 ม.ค. 66 - 17 ม.ค. 66 15,999 18,999 แสดง - 24
21 ม.ค. 66 - 24 ม.ค. 66 16,999 19,999 แสดง - 24
4 ก.พ. 66 - 7 ก.พ. 66 13,999 16,999 แสดง - 24
11 ก.พ. 66 - 14 ก.พ. 66 14,999 17,999 แสดง - 24
4 มี.ค. 66 - 7 มี.ค. 66 17,999 20,999 แสดง - 24
11 มี.ค. 66 - 14 มี.ค. 66 15,999 18,999 แสดง - 24
1 เม.ย. 66 - 4 เม.ย. 66 15,999 18,999 แสดง - 24
8 เม.ย. 66 - 11 เม.ย. 66 16,999 19,999 แสดง - 24
15 เม.ย. 66 - 18 เม.ย. 66 16,999 19,999 แสดง - 24
29 เม.ย. 66 - 2 พ.ค. 66 17,999 20,999 แสดง - 24

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

มหัศจรรย์..พม่า ย่างกุ้ง ต้อนรับเปิดประเทศ
มหัศจรรย์..พม่า ย่างกุ้ง ต้อนรับเปิดประเทศ
ราคาเริ่มต้น 13,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน