VZTPE61 Ni Hao Taiwan 4วัน3คืน By VZ

รหัสทัวร์ : TTIL231085
VZTPE61 Ni Hao Taiwan 4วัน3คืน By VZ

  • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา,ชิมชาอู่หลง,ชิมพานสับปะรด
  • วัดเหวิ่นหวู่,วัดพระถังซัมจั๋ง,อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค,วัดหลงซาน,อุทยานเหย่หลิ่ว,หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น,เฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต,ซีเหมินติง,ตึกไทเป101
  • ปลาประธานาธิบดี,พระกระโดดกำแพง,อาหารจีนซีฟู้ด
เดินทางช่วง
5 ต.ค. 66 - 23 ต.ค. 66 ( 5 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
5 ต.ค. 66 - 8 ต.ค. 66 16,999 20,599 แสดง - 20
Sold Out
12 ต.ค. 66 - 15 ต.ค. 66 19,999 23,599 แสดง - 20
13 ต.ค. 66 - 16 ต.ค. 66 19,999 23,599 แสดง - 20
19 ต.ค. 66 - 22 ต.ค. 66 19,999 23,599 แสดง - 20
20 ต.ค. 66 - 23 ต.ค. 66 19,999 23,599 แสดง - 30

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

VZTPE61 Ni Hao Taiwan 4วัน3คืน By VZ
VZTPE61 Ni Hao Taiwan 4วัน3คืน By VZ
ราคาเริ่มต้น 16,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน