!!ชวนกันรัวๆๆ 8 ที่เที่ยวพม่า** ยอดฮิต…ไม่รีบไปต้องเสียดาย!!

November 4, 2019 | by Tour In Love : คิดจะเที่ยว คิดถึงเรา ทัวร์อินเลิฟ เที่ยวได้จริง บริการด้วยใจ

**รีบด่วนๆๆเลย.. #สายบุญ #สายถ่ายรูป #สายเที่ยว

1.มหาเจดีย์ชเวดากอง กรุงย่างกุ้ง (Shwedagon Pagoda, Yangon)
เจดีย์ชเวดากอง เมืองย่างกุ้ง เชื่อกันว่าเป็นมหาเจดีย์ที่บรรจุพระเกศาธาตุของพระโคตมพุทธเจ้าจำนวน 8 เส้น ยอดสุดขององค์เจดีย์บริเวณลูกแก้วหรือหยาดน้ำข้างประดับด้วยเครื่องประดับต่าง ๆ
2.พระมหามัยมุนี แห่งมัณฑะเลย์ (The Mahamuni Buddha, Mandalay)
พระมหามัยมุนี หรือ มะฮาเมียะมุนิ เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของพม่า คำว่า มหามัยมุนี แปลว่า “ผู้รู้อันประเสริฐ” เป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องกษัตริย์ ปัจจุบันประดิษฐานอยู่ที่เมืองมัณฑะเลย์
3. พระธาตุอินทร์แขวน “ไจ้ก์ทิโย” เมืองไจ้ก์โถ่ รัฐมอญ (Golden Rock-Kyaikhtiyo, Kyaikhtiyo, Mon)
พระธาตุไจที่โย่ หรือที่คนไทยเรียกว่า พระธาตุอินทร์แขวน เป็นเจดีย์ที่จาริกแสวงบุญของพุทธศาสนิกชน ตั้งอยู่ในรัฐมอญ ประเทศพม่า เป็นพระเจดีย์ขนาดเล็ก ปิดด้วยทองคำเปลวโดยผู้ที่นับถือศรัทธา
4.เจดีย์ชเวมอร์ดอร์ หรือพระธาตุมุเตา เมืองหงสาวดี (Shwemawdaw Pagoda, Bago)
เจดีย์ชเวมอดอ เป็นเจดีย์สำคัญที่อยู่ในเมืองพะโค ประเทศพม่า ถือเป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในประเทศพม่า เพราะประดิษฐานบนเนินเขา
5. มหาเจดีย์ชเวซิกอง เมืองพุกาม (Shwezigon Pagoda, Bagan)
มหาเจดีย์ชเวสิกอง เจดีย์ทองเรืองรอง ณ ริมฝั่งแม่น้ำอิระวดีตอนบน
เขตเมืองพุกาม อาณาจักรแรกที่ชนชาติพม่ายิ่งใหญ่ขึ้นในลุ่มน้ำนี้เมื่อกว่า
6. หาดฮาปาลี เมืองตั่งตแว รัฐยะไข่ (Ngapali Beach, Thandwe, Rakhaine)
หาดงาปาลี ชายหาดที่มีชื่อเสียงที่สุดของพม่า ทะเลสถานแสนสงบ รายล้อมด้วยวิถีชาวประมง
จังหวัดตั่งตแว เขตปกครองรัฐยะไข่
7.หาดฮเวซวง เมืองปะเต็น เขตอิระวดี (Ngwe Saung Beach, Pathein, Ayeyarwaddy Region)
ชายหาดสีเงินที่มีชื่อเสียงของประเทศพม่า เป็นหาดที่อยู่ในเขตพื้นที่ของหมู่บ้านฮเวซวง
8.หาดซวงทา เมืองปะเต็น เขตอิระวดี (Chaung Tha Beach, Pathein, Ayeyarwaddy Region)
หาดซวงทา หรือ เซาทา เป็นชายหาดที่เพิ่งเปิดตัวได้ไม่นาน ตั้งอยู่ในเขตหมู่บ้านซวงทาเมืองปะเต็น เขตอิระวดี